Giúp tôi giải toán


Thám tử trung học Kudo Shinichi 26/05 lúc 11:16

\(7:3=\frac{7}{3}\)

Le Nhat Phuong 26/05 lúc 11:15

\(7\div3=\frac{7}{3}\) 

Chúc bạn học giỏi

I Love You 26/05 lúc 11:11

\(7:3=\frac{7}{3}\)

Đào Trọng Luân 25/05 lúc 20:00

Mỗi giờ ô tô chạy hơn xe máy là:

51 - 36 = 15 [km]

Ô tô đuổi kịp xe máy sau:

45/15 = 3 [giờ]

ĐS:............

Nguyễn Tiến Dũng 26/05 lúc 08:11

Trong 1 giờ vận tốc ô tô đi nhanh hơn vận tốc xe máy:

51-36=15 km/h

Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là:

45:15=3 giờ

Number one princess in the world 25/05 lúc 20:32

Giải

1 giờ ô tô đi nhanh hơn xe máy :

51 - 36 = 15 ( km )

Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là :

45 : 15 = 3 ( giờ )

Đáp số : ...

Lê Mạnh Tiến Đạt 25/05 lúc 18:04

Sau mỗi giờ Vừ gần Lềnh số km là :

 11 - 5 = 6 km

Thời gian để Vừ gần Lềnh là :

 8 : 6 = \(\frac{8}{6}\) ( giờ )

Đổi : \(\frac{8}{6}\)giờ = 80 phút 

                  Đáp số : 80 phút 

Number one princess in the world 25/05 lúc 19:41

Sau mỗi giờ Vừ gần Lềnh số km là :

11 - 5 = 6 ( km )

Thời gian Vừ gần Lềnh là :

8 : 6 = \(\frac{8}{6}\)( giờ )

Đổi \(\frac{8}{6}\)giờ = 80 phút

Đáp số : 80 phút

thiên thần sức mạnh quyền năng trí tuệ 26/05 lúc 07:46

Giải

Sau mỗi giờ Vừ gần Lềnh số km là:

11 - 5 = 6 (km)

Thời gian để Vừ đuổi kịp Lềnh là :

8 : 6 =  \(\frac{8}{6}\)( giờ ) = 80 phút

Đ/S: 80 phút

Le Nhat Phuong 21/05/2017 lúc 08:21

Tổng vận tốc của 2 xe là 

         60 + 36 \(=\)96 km/giờ

Đổi 2 rưỡi chiều \(=\)14 giờ 30 phút

Thời gian của 2 xe là 

        14 giờ 30 phút - 12 giờ \(=\)2 giờ 30 phút 

Đổi 2 giờ 30 phút \(=\)2,5 giờ

Độ dài quãng đường AB là

           2,5 x 96 \(=\)240 km 

                          Đáp số 240 km 

Mình không biết đúng hay sai sai thì cho mình xin lỗi nhé * - * 

                   Chúc Trần Đặng Khánh Linh học giỏi  

Hihi

Lê Mạnh Tiến Đạt 21/05/2017 lúc 05:27

Sau mõi giờ hai xe đi được số km : 60 + 36 = 96 km

2 giờ rưỡi chiều = 14 giờ 30 phút 

Thời gian hai xe gặp nhau : 14 giờ 30 phút - 12 giờ = 2 giờ 30 phút hay 2,5 giờ 

Quãng đường AB dài : 96 x 2,5 = 240 km

ĐS : . . .

Tony Tony Chopper 20/05/2017 lúc 22:51

Yoroshiku onegaishi matsu!

tổng vận tốc 2 xe là: 60+36=96 km/h

thời gian 2 xe đi là: 2h30-12h=2h30=2,5h

quãng đường AB dài là: 2,5.96=240 (km)

tốngđứcthiệnquý 20/05/2017 lúc 19:31

hiệu vận tốc

45-30=15 km/giờ

thời gian xe máy đi 

60\15=4 giờ 

quãng đường xe máy đi 

30 . 4=120 km

thời gian ôtô tới gần

120/15=8giờ

thời gian đuổi kịp

8+ 4=12giờ

điểm gặp cách a

45 .  4=180 km 

Kaito Kid 20/05/2017 lúc 19:33

Ô tô A 60km C B Xe máy

kinamoto chizuka 20/05/2017 lúc 19:28

Bạn phải ghi hình ra!

Nguyễn Quỳnh như 19/05/2017 lúc 22:15

2 xe gặp nhau sau:

         240 : ( 32 + 43 ) = 3,2 ( giờ)

Chỗ đó cách A là:

             3,2 x 32 = 102,4 km

             3,2 giờ = 3 giờ 12 phút

Lúc đó là:

             6h15p + 3h12p = 9h27p

                                    Đáp số 102,4 km

                                                9h27p

Gà Mờ 19/05/2017 lúc 22:14

Thời gian để 2 xe gặp nhau là:

240:(43+32)=3,2(giờ)

3,2 giờ=3 giờ 12 phút

2 xe gặp nhau lúc:

3 giờ 12 phút+6h15 phút=9 giờ 27 phút

Xe máy cách A:

32x3,2=102,4(km)

đ/s:102,4 km và 9h27 phút

Ngo Tung Lam 19/05/2017 lúc 17:31

Gọi vận tốc xe thứ nhất là     x (km/h). Vậy
             vận tốc xe thứ hai sẽ là     x - 15 (km/h)
                   vận tốc xe thứ hai sẽ là     x - 18 (km/h)
Theo đề bài, xe thứ hai đến đích chậm hơn xe thứ nhất 12 phút và sớm hơn xe thứ ba 3 phút.
Như vậy, nếu xe thứ ba xuất phát trước tiên; 3 phút sau xe  thứ hai sẽ xuất phát và sau 12 phút nữa xe thứ nhất sẽ xuất phát thì cả ba xe đến đích cùng một lúc (nghĩa là xe thứ hai và thứ nhất đuổi kịp xe thứ ba). Đây chính là bài toán hai (hoặc ba phần tử) xuất phát từ các điểm khác nhau, khác tốc độ đuổi kịp nhau (trong trường hợp này là chuyển động cùng hướng) !
     - Quãng đường xe thứ ba đi được trong 15 phút (1/4h) là: (x - 18)/4 [km]
     - Thời gian để xe thứ nhất đuổi kịp xe thứ ba là: [(x - 18)/4] : 18 [h] (1) 
     - Quãng đường xe thứ hai đi được trong 12 phút (1/5h) là: (x - 15)/5 [km]
     - Thời gian để xe thứ nhất đuổi kịp xe thứ hai là: [(x - 15)/5] : 15 [h] (2)
      Cả ba xe gặp nhau ở đích, do đó ta có (1) =  (2) hay
(x - 18)/72  =  (x - 15)/75. Giải ra ta được x  = 90.
      Thay giá trị  x  = 90 vào (1) ta tìm được thời gian để xe thứ nhất đuổi kịp xe thứ ba và hai sẽ là 1h.
      Tốc độ xe thứ hai là  :   90 - 15 = 75 (km/h)
      Tốc độ xe thứ ba là   :   90 - 18 = 72 (km/h)
      Độ dài đường đua là  :   90 x 1  =  90 (km)
Đáp số:   a) đường đua dài 90 km
               b) vận tốc xe thứ nhất: 90 (km/h); xe thứ hai: 75 (km/h); xe thứ ba: 72 (km/h)
               c) thời gian xe thứ nhất chạy là: 1h; xe thứ hai 1h12'; xe thứ ba 1h15'

Nếu mình đúng thì các bạn k mình nhé

Dũng Lê Trí 18/05/2017 lúc 19:20

Đổi : 180 phút = 3 giờ

Quãng đường đó là :

3 x 40 = 120 (km)

Đáp số : 120 km

Nguyễn Thanh Huyền 18/05/2017 lúc 19:24

                                                       Bài giải

                 Đổi : 180 phút = 3 giờ

        Quãng đường là :

               40 x 3 = 120 ( km )

                       Đáp số : 120 km

tran huy phong 18/05/2017 lúc 19:21

Dũng Lê Trí trả lời đúng đấy

Ngô Khánh Nhi 18/05/2017 lúc 19:11

thời gian xe đạp đi là:

     215:43=5(giờ)

              đ/s: 5 gio

đạo tặc 18/05/2017 lúc 19:13

Thời gian xe đạp đi là :

   215 : 43 = 5 ( giờ )

      Đáp số : 5 giờ

ai ủng hộ thì k nh

hot boy 18/05/2017 lúc 19:12

5 h tk mk nha

tth 17/05/2017 lúc 17:32

Giả sử Nam ngồi làm bài lúc 12 giờ 30 phút thì khi kim giờ và kim phút

đổi chỗ cho nhay thì khi ấy là 18 h ( hay 6 h chiều).Và đó cũng chính là khi Nam kết thúc.

Nam làm toán trong:

18 h - 12 h 30 = 5 h 30 phút.

Đs: 5 h 30 phút

dinh nam manh duc 17/05/2017 lúc 17:39

5 giờ 30 phút 

chúc bạn luôn học giỏi

Nguyễn Ngô Ngọc Huy 17/05/2017 lúc 09:10
10-10+9+8+13 =30
Thám Tử Lừng Danh Kudo Shinichi 17/05/2017 lúc 09:03

10 - 10 + 9 + 8 + 13

= 0 + 9 + 8 + 13

= 9 + 8 + 13

= 17 + 13

= 30

Thu Thủy 17/05/2017 lúc 09:01

=30 kb nha !!

Thu Thủy 17/05/2017 lúc 09:00

=10000000089 kb nha

lan anh le 17/05/2017 lúc 09:15

Kết quả đúng là 1000000089 nha ban   

Trần Hoàng Khánh Uyên 17/05/2017 lúc 09:00

1000000089

nguyenthithuyduong 17/05/2017 lúc 08:15

thời gian 2 xe gặp  nhau là :420 : ( 50 + 65)=3,65 ( gio )

                                                               = 3 h 39'

                                                               đáp số 3 h 39'       

Emily 16/05/2017 lúc 19:45

người đó đã đi được số phần quãng đường là

1/4+ 1/5= 9/20

quãng đường AB dài là

36: 9 x 20= 80 (km)

đáp số 80 km

Lê Mạnh Tiến Đạt 16/05/2017 lúc 19:50

36 km tương ứng với số phần là :

 \(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)( quãng đường )

Quãng đường AB dài :

 36 : \(\frac{9}{20}\)= 80 ( km )

                     Đáp số : ...

SKT_BFON 16/05/2017 lúc 19:43

Phân số chỉ số phần quãng đường người đó đi được là :

1/4 + 1/5 = 9/20 ( quãng đường )

Quãng đường AB dài số km là :

36 : 9/20 = 80 ( km )

Đáp số : 80 km

Mọi người thấy đúng hãy k cho mình nha !

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 16/05/2017 lúc 19:27

Giải

Vận tốc của thuyền khi đứng yên là :

( 24 + 16 ) : 2 = 20 ( km/ h )

Đáp số : 20 km/ h

Le Nhat Phuong 16/05/2017 lúc 18:18

Vận tốc của thuyền khi đứng yên là

       24 + 16 \(=\)40 km/giờ

                     Đáp số 40 km/giờ 

Mình nghĩ vậy thôi . Sai thì cho mình xin lỗi nhé

Bé Loan xuka 16/05/2017 lúc 18:26

                             bài giải ;

       vận tốc của thuyền khi nước đứng yên là :

                      [24+16] :2 =20 [km/giờ]

                                 Đáp số : 20 km/giờ

Ngô Thị Phương Thuỳ 16/05/2017 lúc 18:09

thời gian bạn đức đi được là:

 7 giờ 55 phút - 7 giờ 10 phút=45 phút=0,75(giờ)

Quãng đường bạn đức đi là :12x0,75=9(km)

thời gian bạn an đi được là:

7h 55 phút-7h25 phút=30 phút=0,5(giờ)

quãng đường bạn an đi được là:

16x0,5=8(km)

quãng đường ab là:

9+8+5=22(km)

đáp số:22 km

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: