Giúp tôi giải toán


_ Phương Linh _ 8 giờ trước (21:29)
Báo cáo sai phạm

k mik câu hỏi của bạn cx chưa đc duyệt

0o0 Nguyễn Văn Cừ 0o0 8 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

1 )Đáy bé của hình thang đó là :

   54 x 2 : 3 = 36 (m)

Chiều cao thửa ruộng là :

   630 x 2 : (54 + 36) = 14 (m)

2 ) Gọi chiều dài là x (m),đk : x> 0 
Chiều rộng là 3/5x (m) 
Ta có pt 
\(\text{x + 3/5 x = 64 }\)
\(\text{5x + 3x = 320 }\)
\(\text{8x = 320 }\)
\(\text{x = 40 }\)
Vâu chiều dài là 40m 
Chiều rông là 3/5 x 40 =24m 
Diên h là 40x24 = 960 m2

3 ) Nửa chu vi hay tổng chiều dài và rộng: 
320 : 2 = 160 (m) 
Hai lần chiều rộng: 
160 - 20 = 140 (m) 
Chiều rộng: 
140 : 2 = 70 (m) 
Chiều dài: 
70 + 20 = 90 (m) 
Diện tích: 
90 x 70 = 6300 (m2) 
Diện tích ao: 
40 x 40 = 1600 (m2) 
Diện tích còn lại: 
6300 - 1600 = 4700 (m2) 
Thể tích đất đổ lên: 
4700 x 0,4 = 1880 (m3) 
Thể tích đất đào ao thực tế: 
1880 - 48 = 1832 (m3) 
Chiều cao của ao: 
1832 : 1600 = 1,145 (m).

4)day la bai toan tim hai so khi biet tong va ti 
tổng là 72 
tỉ là 3/5 
tổng số phần băng nhau là 3+5=8 
1 phần dài là : 72/8=9 
chieu dai là :9x5=45 
chieu rong là : 9x3=27 
diện tích bằng:45x27=1215

      Đáp số :................

Dũng Lê Trí 8 giờ trước (20:58)
Báo cáo sai phạm

1) Độ dài đáy bé của hình thang :

54 x 2/3 = 36 (m)

Chiều cao của hình thang :

36 : 3/2 = 24 (m)

Diện tích hình thang là :

\(\frac{36+54}{2}\cdot24=1080\left(m^2\right)\)

Đáp số : 1080 m2

2) Chiều rộng của khu đất : 

64 : ( 3+5 ) x 3 = 24 (m)

Chiều dài của khu đất : 

64 - 24 = 40 (m)

Diện tích mảnh đất đó là :

24 x 40 = 960 (m2)

3) Nửa chu vi của đám ruộng :

320 : 2 = 160 ( m2)

Chiều rộng của đám ruộng :

( 160 - 20 ) : 2 = 70 ( m)

Chiều dài của đám ruộng :

160 - 70 = 110 (m)

Diện tích cái ao :

40 x 40 = 1600 ( m2)

Diện tích đám ruộng :

110 x 70 = 7700(m2)

Diện tích đám ruộng còn lại là :

7700 - 1600 = 6100 (m2)

0o0 Nguyễn Văn Cừ 0o0 8 giờ trước (20:53)
Báo cáo sai phạm

1 )Đáy bé của hình thang đó là :

   54 x 2 : 3 = 36 (m)

Chiều cao thửa ruộng là :

   630 x 2 : (54 + 36) = 14 (m)

2 ) Gọi chiều dài là x (m),đk : x> 0 
Chiều rộng là 3/5x (m) 
Ta có pt 
x + 3/5 x = 64 
5x + 3x = 320 
8x = 320 
x = 40 
Vâu chiều dài là 40m 
Chiều rông là 3/5 x 40 =24m 
Diên h là 40x24 = 960 m2

3 ) Nửa chu vi hay tổng chiều dài và rộng: 
320 : 2 = 160 (m) 
Hai lần chiều rộng: 
160 - 20 = 140 (m) 
Chiều rộng: 
140 : 2 = 70 (m) 
Chiều dài: 
70 + 20 = 90 (m) 
Diện tích: 
90 x 70 = 6300 (m2) 
Diện tích ao: 
40 x 40 = 1600 (m2) 
Diện tích còn lại: 
6300 - 1600 = 4700 (m2) 
Thể tích đất đổ lên: 
4700 x 0,4 = 1880 (m3) 
Thể tích đất đào ao thực tế: 
1880 - 48 = 1832 (m3) 
Chiều cao của ao: 
1832 : 1600 = 1,145 (m).

4)day la bai toan tim hai so khi biet tong va ti 
tổng là 72 
tỉ là 3/5 
tổng số phần băng nhau là 3+5=8 
1 phần dài là : 72/8=9 
chieu dai là :9x5=45 
chieu rong là : 9x3=27 
diện tích bằng:45x27=........

0o0 Nguyễn Văn Cừ 0o0 8 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

1 )Đáy bé của hình thang đó là :

   54 x 2 : 3 = 36 (m)

Chiều cao thửa ruộng là :

   630 x 2 : (54 + 36) = 14 (m)

2 ) Gọi chiều dài là x (m),đk : x> 0 
Chiều rộng là 3/5x (m) 
Ta có pt 
x + 3/5 x = 64 
5x + 3x = 320 
8x = 320 
x = 40 
Vâu chiều dài là 40m 
Chiều rông là 3/5 x 40 =24m 
Diên h là 40x24 = 960 m2

Đáp số :.................

3 ) Nửa chu vi hay tổng chiều dài và rộng: 
320 : 2 = 160 (m) 
Hai lần chiều rộng: 
160 - 20 = 140 (m) 
Chiều rộng: 
140 : 2 = 70 (m) 
Chiều dài: 
70 + 20 = 90 (m) 
Diện tích: 
90 x 70 = 6300 (m2) 
Diện tích ao: 
40 x 40 = 1600 (m2) 
Diện tích còn lại: 
6300 - 1600 = 4700 (m2) 
Thể tích đất đổ lên: 
4700 x 0,4 = 1880 (m3) 
Thể tích đất đào ao thực tế: 
1880 - 48 = 1832 (m3) 
Chiều cao của ao: 
1832 : 1600 = 1,145 (m)

             Đáp số :................

4)day la bai toan tim hai so khi biet tong va ti 
tổng là 72 
tỉ là 3/5 
tổng số phần băng nhau là 3+5=8 
1 phần dài là : 72/8=9 
chieu dai là :9x5=45 
chieu rong là : 9x3=27 
diện tích bằng:45x27=........

          Đáp số :............

Park Bo gum 13 giờ trước (15:58)
Báo cáo sai phạm

Số tiền mua 1 bộ quần áo :

200000 : 10 = 20 000 ( đồng )

Đáp số : 20 000 đồng

Phạm Đức Duy 13 giờ trước (15:52)
Báo cáo sai phạm

1 bộ quần áo giá:

200000:10=20000(₫)

   Đáp số: 20000₫

Trần Thị Thảo 9 giờ trước (20:19)
Báo cáo sai phạm

1 bộ giá :

        200000:10=20000đ

DORAEMON 18 giờ trước (10:59)
Báo cáo sai phạm

VÌ HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHU VI GẤP 3 LẦN CHIÊÙ RỘNG => NỬA CHU VI CỦA HÌNH CHỮ NHẬT GẤP 1,5 LẦN CHIỀU DÀI

MÀ NỬA CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT BẰNG CHIỀU DÀI + CHIỀU RỘNG => CHIỀU DÀI GẤP HAI LẦN CHIỀU RỘNG

=> CHIỀU DÀI = 7*2 = 14 CM

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT ĐÓ LÀ 14 * 7= 98 CM2

Phạm Thị Thu Hảo 12 giờ trước (16:53)
Báo cáo sai phạm

Tuổi con hiện nay = \(\frac{1}{1,5}\)hiệu 

Tuổi con 8 năm trước = \(\frac{1}{3}\)hiệu

Hiệu số tuổi là : 8 : \(\left(\frac{1}{1,5}-\frac{1}{3}\right)\)= 12 ( tuổi )

Tuổi con là : 12 : 1,5 = 8 ( tuổi )

Mẹ là : 8 x 2,5 = 20 ( tuổi )

Itsuka Kotori 9 giờ trước (19:46)
Báo cáo sai phạm

 Ta có: Tuổi con hiện nay =  \(\frac{1}{1,5}\)hiệu số tuổi của 2 mẹ con

8 năm trước tuổi con =  \(\frac{1}{3}\) hiệu

Hiệu số tuổi của 2 mẹ con là:

\(8:\left(\frac{1}{2,5}-\frac{1}{3}\right)=12\)(tuổi)

Tuổi con là:

12 : 1,5 = 8 (tuổi)

Tuổi mẹ là:

8 x 2,5 = 20 (tuổi)

Đ/S:...

vuongkutexinh 18 giờ trước (11:24)
Báo cáo sai phạm

 Tuổi con hiện nay: 8 
Tuổi mẹ hiện nay: 8.4 = 32 
Giả sử trước x năm tuổi con = 1/5 tuổi mẹ: 
Suy ra: 8 - x = (1/5).(32 - x) 
⇔ 5(8 - x) = 32 - x 
⇔ 40 - 5x = 32 - x 
⇔ 40 - 32 = - x + 5x 
⇔ 8 = 4x 
⇔ x = 2 

Nguyễn Thùy Linh Hôm qua lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

đáp án là :số thập phân a,b=2,5

DORAEMON Hôm qua lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

a,b =2,5

PHAM HONG DUYEN Hôm qua lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

8 hs nhé!  ^-^

HỌC GIỎI NHÉ!

Dương Hoàng Tuấn Hôm qua lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

8 học sinh nhé bạn

Tiểu Thư Họ Vũ Hôm qua lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

Có tất cả số h/s giỏi là:

25+23=48 ( h/s)
Vì có 2 h/s ko giỏi môn nào nên ta loại ra, vậy còn số h/s là:

42-2=40(h/s)
Có số h/s giỏi 2 môn là:

48-40=8(h/s)

          Đ/s: 8h/s

Phạm Thị Thu Hảo Hôm qua lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng là : 200 : 2 = 100 ( m )

Diện tích là : 200 x 100 = 20000 ( m2 )

Thu hoạch là : 20000 : 100 x 50 = 10000 ( kg )

Sherry Hôm qua lúc 09:40
Báo cáo sai phạm

Giải:

Chiều rộng thửa ruộng đó là:

200 : 2 = 100 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

200 x 100 = 20000 (m2)

Số thóc thu hoạch được trên cả thửa ruộng là:

20000 : 100 x 50 = 10000 (kg)

Đ/S: 10000 kg

The Lonely Cancer Hôm qua lúc 09:29
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng thửa ruộng là :

                   200 : 2 = 100 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

             200 x 100 = 20000 \(\left(m^2\right)\)

Trên cả thửa ruộng người ta thu hoạch được lượng thóc là :

             ( 20000 : 100 ) x 50 = 10000 ( kg ) = 10 tấn 

Nguyễn Việt Hoàng 24/07 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

\(=56^{58}\)

\(=1000^{14}\)

Nhớ tk mình nha !

nguyễn đức vượng 2 24/07 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình vuông là :

5 x 5 = 25 ( cm2 )

        Đáp số :..................cm2

5656 x 562 = 5658

........................................

100012 x 10002 = 100014

..........................

AI K MK LÊN 60 ĐIỂM 3 K MỖI NGÀY

nguyển văn hải Hôm qua lúc 07:49
Báo cáo sai phạm

diện tích là:

5x5 = 25 cm2

đ/s:........

Trần Hồng Phúc 24/07 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Số đó là: 2,5=5/2

truong xom Hôm qua lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Có ai lý giải giùm tui với

truong xom 24/07 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Thank you nha bạn Trần hồng phúc . Mình rồi nha

Lan Hương 24/07 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

So keo cua Ha la :

98 - 86 = 12 ( cai )

Tong so keo cua Hoa va Huong la

98 - 12 = 86 ( cai )

So keo cua Huong la

( 86 - 28 ) : 2 = 29 ( cai )

So keo cua Hoa la

86 - 29 = 57 ( cai )

Keọ Ngọt Hôm qua lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Số kẹo của Hà là : (98 - 86) : 2 =6(cái )

Tổng số kẹo của Hoa và Hương là : 98-6=92(cái)

Số kẹo của Hương là : (92-28) :2 = 32 ( cái)

 Số kẹo của Hoa là : 32+28 = 60 (cái )

Đáp số :.......

Keọ Ngọt Hôm qua lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Ta thấy :6 là số nhỏ nhất chia hết cho cả 2 và 3 ( 6:3=2 ; 6:2 = 3 )

 Vậy : \(\frac{3}{4}=\frac{3\times2}{4\times2}=\frac{6}{8}\)

 \(\frac{2}{5}=\frac{2\times3}{5\times3}=\frac{6}{15}\)

Như vậy ta có thể thấy 6 phần số cà phê của kho 1 cũng bằng 6 phần số cà phê của kho 2

 Ta thấy : Hiệu số cà phê giữa hai kho sau khi cùng bướt đi 5 tấn là không đổi

 Vậy số  cà phê còn lại trong kho 1 là :

   14 : (15-8) x 8=16 (tấn)

  Ban đầu kho 1 có số cà phê là :

 16+5=21 (tấn)

 Số lượng cà phê trong kho 2 hiện có ban đầu là :

 21 + 14 = 35 (tấn)

 Đáp số :kho 1 : 21 tấn    ; kho 2  : 35 tấn

    

Keọ Ngọt 24/07 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

Sau khi mua thêm 15 con gà trống thì người đó có tất cả số gà là :

  120+15 = 135 (con)

Lúc đó số gà trống là :

  135 : ( 4+5 ) x4 =60 (con)

Số gà mái hiện có là :

 135-60 = 75 (con )

Lúc đầu số gà trống có là :

60-15 = 45 (con)

Tỉ số gà trống và gà mái là :

45 : 75 = 3/5 

Đáp số 3/5

Harry Potter05 Hôm qua lúc 07:23
Báo cáo sai phạm

Tổng lúc sau là:

  120 + 15 = 135 ( con )

Số gà trống là:

   135 : ( 4 + 5 ) x 4 - 15 = 45 ( con )

Số gà mái là:

     120 - 45 = 75 ( con )

Tỉ số là:

      45 : 75 = 3/5

Ngọc Anh Dũng 24/07 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Tổng lúc sau là :
120 + 15 = 135 ( con )

Số gà trống là :

135 : ( 4 + 5 ) x 4 - 15 = 45 ( con )

Số gà mái là :

120 - 45 = 75 ( con )

Tỉ số là :

45 : 75 = 3/5

Vậy tỉ số giữa gà trống và gà mái là 3/5

Phạm Thị Thu Hảo 24/07 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

6 năm sau là : 24 + 6 x 2 = 36 ( tuổi )

Tuổi anh Lan là : 36 : ( 4 + 5 ) x 5 - 6 = 14 ( tuổi )

Tuổi Lan là : 36 - 14 = 12 ( tuổi )

          Đ/s : ...

Itsuka Kotori 24/07 lúc 14:15
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 anh em Lan 6 năm sau là:

24 + 6 x 2 = 36 (tuổi)

Tuổi anh Lan là:

36 : (4 + 5) x 5 - 6 = 14 (tuổi)

Tuổi Lan là:

36 - 14 = 12 (tuổi)

Đ/S:...

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 24/07 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

lan : 10 tuổi 

anh lan: 14 tuổi 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: