Giúp tôi giải toán


Nakamori Aoko 14/07/2017 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

1/ Đường đời.         

2/ lịch sử.

3/ Con Tim.

4/ Phan Đình Giót.

5/ Tô Vĩnh Diện.

Hồ Nguyễn Hoàng Ly 14/07/2017 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

 đường đời dài nhất

Lịch sử dài nhất

Con tim đập thì sống con không đập thì chết

Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai

Nguen Thang Hoang 14/07/2017 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Bạn không được đăng những câu hỏi không liên quan đến toán trên hỏi đáp

Lê Quang Thế 07/01/2015 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Theo mình Trần Thùy Dương gần đúng.

Sao biết công các số kia bỏ số 35 lại, mà không bỏ số khác. Nếu đề cho khó hơn chắc là phải nhẩm lâu.

 Theo mình làm như sau : 

(22+27+28+23+31+35) : 4 = 166 : 4 = 41 (dư 2 ) 

Để số trứng chia hết cho 4 ta cần bỏ ra rổ trứng chia cho 4 dư 2

22 : 4 dư 2

27 chia 4 thiếu 1 tức dư 3

28 chia hết cho 4

23 chia 4 dư 3

31 chia 4 dư 3

35 chia 4 dư 3

ĐÁP SỐ : 22

phan hoang kieu trang 21/11/2016 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

22 quả nhé. cách giải hơi dài nên mk k tiện viết ^^

Trần Diệp Anh 02/03/2016 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

theo tớ là 22 quả

Đặng Quỳnh Ngân 05/08/2016 lúc 08:16
Báo cáo sai phạm

chắc chắn số 47 

qui luật nx2 +1

23x2+1 = 47

Nguyễn Trương Ngọc Thi 05/08/2016 lúc 07:59
Báo cáo sai phạm

hình như là số 35, ko CHẮC

Hoàng Đức Trung 10/05/2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

ta thấy

5 = 1 + 2 + 2

11 = 2 + 5 + 4

23 = 11 + 5 + 6

quy luật : kễ từ số thứ 3 trở đi mỗi số trong dãy bằng hai số liền trước nó cộng lại và cộng thêm dãy số chẵn liên tiếp bắt đầu từ 2 .

số tiếp theo là : 11 + 23 + 8 = 42.

nhớ k cho mk nha

Nguyễn Thị An Tâm 08/05/2017 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

phải lấy ra ít nhất số viên bi là :

41 + 36 + 28 +1 = 106 ( viên )

                     Đ/số : 106 viên

Lê Hồng Phong 08/05/2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Nhưng số bi đỏ các bạn vứt đâu

Lê Hồng Phong 08/05/2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Nhớ có lời giải đây nhé!

Tiểu Thư Họ Vũ 07/05/2017 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

Dùng ống hút

phạm yến nhi 11/05/2017 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

đập bỏ phần dưới

Bùi Hoàng Dung 07/05/2017 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

MÌNH NÓI ĐẦU TIÊN MÀ BÂY GIỜ LẠI BỊ ĐẨY XUỐNG CUỐI VẬY

Lan Anh Nguyễn 07/05/2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

Cho mk hỏi, có chắc là bác thợ săn nhìn thấy 10 con chim ko ? ( Biết đâu trong bụng con chim nào đó đnag mang thai thì sao ? )

Có con nào đồng tính ko ?

Có con chim nào nghe thấy tiếng súng rồi đâm vào người con kia ko ?

Có con nào khuyết tật ko bay dk ko ?

Súng mak bác thợ săn dùng bắn 1 phát chết 1 con hay bắn 1 phát chết nhiều con ?

Cái cây mak 10 con chim đứng có gẫy đổ dk ko ?

Nguyễn Thị Minh Nhã 07/05/2017 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

Còn 1 con phải không?

Tiểu Thư Họ Vũ 07/05/2017 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

Còn 0 con

giang ho dai ca Hiệp sĩ 17/05/2015 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Sau khi đổ nước từ can nhỏ sang can lớn cho đầy thì trong can nhỏ còn lại 5 lít như vậy lúc đầu cả hai can có : 30 + 5 = 35 (lít)  

Sau khi đổ nước từ can lớn sang can nhỏ cho đầy thì số nước còn lại trong can lớn là;

                      35 – 20 = 15 (lít)

Lúc này số nước còn lại trong can lớn chỉ bằng  3/5 lượng nước trong can lớn  lúc đầu.

Vậy 3/5  lượng nước trong can lớn  lúc đầu là 15 (lít)

      Lượng nước trong can lớn  lúc đầu là:  

                   15 : 3/5 = 25 (lít)

     Lượng nước trong can nhỏ  lúc đầu là:  

              35 – 25 = 10 (lít)

                                    Đáp số:  Can lớn  25 (lít) 

                                                   Can nhỏ 10 (lít)

Edogawa Conan 07/05/2017 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

Theo bài ta có sơ đồ :

Lúc đầu : l-----l-----l-----l-----l-----l

Về sau  : l-----l-----l-----l

Lúc đầu cả 2 can có là :

30 + 5 = 35 ( l )

Sau khi đó từ can nhỏ -> lớn thì :

35 - 20 = 15 ( l )

vậy tức là : lượng nước trong can lớn lúc đầu là 15 lít

Lượng nước trong can lớn lúc đầu :

15 : 3 x 5 = 25 ( l )

Lượng nước trong cần nhớ lúc đầu là :

35 - 25 = 10 ( l )

Dap so : can lon : 25 l

          : can nho : 10 l

Nguyễn Nam Cao 16/07/2015 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Cần số người là :

15 x 8 : 6 = 20 ( người )

Đáp số : 20 người

cô gái ẩn danh 06/05/2017 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

20 người nha bn

tk mk nha các bn

Cristiano Ronaldo 05/05/2017 lúc 07:53
Báo cáo sai phạm

Gọi biểu thức là A ta có : 

2A = 1 / 2 ^ 2 + 1 / 2 ^ 3 + ... + 1 / 2 ^ 11

2A - A = 1 / 2 ^ 11 - 1 / 2 

KO tính được ra kết quả nên cứ để thế

nhok FA 25/05/2017 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

ko biết nha

xl ko giải đc

Number one princess in the world 25/05/2017 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Tổng số tuổi của con gái và con trai bằng :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)( tuổi mẹ )

Tuổi mẹ là :

\(18\div\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

Đáp số : 40 tuổi

Trần Nhật Quỳnh 25/05/2017 lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Tổng số tuổi của con gái và con trai bằng:

\(\frac{1}{4}\)  +  \(\frac{1}{5}\)  = \(\frac{9}{20}\) (tuổi của mẹ)

Ta coi tổng số tuổi của hai con là 9 phần bằng nhau thì tuổi của mẹ bằng 20 phần như thế. Vậy tuổi của mẹ là:

\(\frac{18\times20}{9}\) = 40 (tuổi)

                        Đáp số: 40 tuổi

Do Not Ask Why 25/05/2017 lúc 07:39
Báo cáo sai phạm

Vì đáy bé bằng 1 phần 3 đáy lớn => Đáy lớn phải gấp 3 lần số bé:

Đáy lớn của hình thang ABCD là: 

6 x 3 = 18 (m)

Vì chiều cao bằng 1 phần 2 đáy lớn => Đáy lớn gấp 2 lần chiều cao.

Chiều cao của hình thang ABCD là: 

18 : 2 = 9 (m)

Diện tích của hình thang ABCD là: 

(18 + 6) x 9 : 2 = 108 (m2)

Đổi: 108 m2 = 1080000 (cm2)

Đáp số: 1080000 cm2

Nguyễn Thùy Dương 24/05/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Độ dài của đáy lớn là:

     6 : \(\frac{1}{3}\)= 18 ( m )

Độ dài chiều cao là:

     18 x \(\frac{1}{2}\)= 9 ( m )

Diện tích hình thang ABCD là:

     ( 18 + 6 ) x 9 : 2 = 108 ( m2)

                 Đổi 108 m2= 1080000 cm2

                               Đ/S: 1080000 cm2

Edogawa Conan 24/05/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Độ dài đáy lớn của hình thang ABCD là:

\(6\div\frac{1}{3}=18\left(m\right)\)

Độ dài chiều cao của hình thang ABCD là:

\(18\times\frac{1}{2}=9\left(m\right)\)

Diện tích hình thang ABCD là:

\(\frac{1}{2}\left(6+18\right)\times9=108\left(m^2\right)\)

Đổi \(108m^2=1080000cm^2\)

Đáp số: \(1080000cm^2\)
 

TRỊNH ANH TUẤN 24/05/2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

cây có số quả lê là:

5 x 12 x15 x7 = 6300  ( quả lê )

Bùi Quang Sang 24/05/2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

5 nhánh có số cành là :

   5 . 12 = 60 ( cành )

60 cành có số chi là :

   60 . 15 = 900 ( chi )

Cây có số quả là :

   900 . 7 = 6300 ( quả )

         Đ/S : 6300 quả 

Edogawa Conan 24/05/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Số quả lê có :

5 x 12 x 15 x 7 = 6300 ( qua )

Đáp số : 6300 quả lê

Thư Nguyễn 24/05/2017 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Có abbc < 10 000

=> ab.ac.7 < 10 000

=> ab.ac < 1429

=> a0.a0 <1429 (a0 là số 2 chữ số kết thúc = 0)

=> a0 < 38

=> a <= 3

_ Với a = 3 ta có:

3bbc = 3b.3c.7

Ta thấy 3b.3c.7 > 30.30.7 = 6300 > 3bbc => loại

_ Với a = 2 ta có:

2bbc = 2b.2c.7

Ta thấy 2b.2c.7 > 21.21.7 = 3087 > 2bbc => loại 

=> a chỉ có thể = 1

Ta có: 1bbc = 1b.1c.7

Có 1bbc > 1b.100 => 1c.7 > 100 => 1c > 14 => c >= 5

Lại có 1bbc = 100.1b + bc < 110.1b ( Vì bc < 1b.10)

=> 1c.7 < 110 => 1c < 16 => c < 6

Vậy c chỉ co1 thể = 5

Ta có: 1bb5 = 1b.15.7 => 1bb5 = 1b.105

<=> 100.1b+b5 = 1b.105b

<=> b5 = 5.1b

<=> 10b + 5 = 5.(10 + b)

=> b = 9

Vậy a = 1, b = 9, c = 5

Thiện Online 19/05/2017 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

Trong cua trai dat la 1 qua tao

hatsune miku 19/05/2017 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

Nè Trạng Văn Quỳnh, bạn không giải được hay sao lại nói vậy. Bạn nghe cho kĩ đây: Bài của mình là bài liên môn giữa toán và lí. Giữ liệu là toán nhưng câu hỏi là lí. Bạn nhìn kĩ lại đi

hatsune miku 27/05/2017 lúc 07:35
Báo cáo sai phạm

Bạn không tin thì người khác tin, ai khiến bạn tin đâu nào

Hoàng Thị Thanh Huyền 20/05/2017 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

Nam đổi được:

16:4=4(chai)

   Đáp số 4 chai côca

Do Not Ask Why 21/05/2017 lúc 06:08
Báo cáo sai phạm

Nam đổi được số chai coca là: 

16 : 4 = 4 (chai)

Đáp số: 4 chai

Nguyễn Tiến Dũng 20/05/2017 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

Với 16 vỏ chai coca có được thì bạn ấy được số chai coca là:

16:4=4 chai

Ngân Thư Suri 19/05/2017 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Ta có cách giải như sau:

\(\frac{864.48-432.96}{864.48.432}\)\(\frac{432.2.48-432.86}{864.48.432}\)=\(\frac{432.96-432.96}{864.48.432}\)=\(\frac{0}{864.48.432}\)=\(0\)

Have a nice night!everyone.

Trần Quốc Đạt 19/05/2017 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

B=864x48-432x96/864x48x432

B=432x96-432x96/432x96x432

B=432x(96-96)/432x96x432

B=0/432x96x432

B=0

Asuna Yuuki 19/05/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{864.48-432.96}{864.48.432}\)

\(B=\frac{432.2.48-432.96}{432.2.48.432}\)

\(B=\frac{432.\left(48.2-96\right)}{432.2.48.432}\)

\(B=\frac{432.\left(96-96\right)}{432.2.48.432}\)

\(B=\frac{432.0}{432.2.48.432}\)

\(B=\frac{0}{432.2.48.432}\)

\(B=0\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: