Giúp tôi giải toán


Nguyễn tuệ minh 23/03 lúc 15:03

a)vì là đường thẳng AA'lấy điểm o suy ra góc aOa'=180

suy ra góc aOb và bOa' kề bù 

góc aOc và cOa' kề bù

góc kề bù là góc có số đo là 180 suy ra góc a'Ob=aOa'-aOb =180-150=30

góc a'Oc=aOa'-aOc=180-150=30

góc BOC=a'Ob+a'Oc=30+30=60

b)Oa' là phân giác của BOC vì ob và oc cùng thuộc một nủa mạt phẳng có bờ  AA'và a'Oc=a'Ob

                                                       

Phạm Phương Thảo 23/03 lúc 14:45

Vì OC nằm trên nửa mp bờ AA' ko chứa OB

mà O thuộc AA'

=> OA nằm giữa OB và OC (1)

Mà AOC=AOB (2)

Từ (1) và (2) => OA là phân giác của BOC

pham duc anh 23/03 lúc 14:43

CÁC BẠN CÓ THỂ VẼ HÌNH VÀ TRẢ LỜI CHI TIẾT RA ĐƯỢC KO

XIN ĐẤY

Tổng đề này là 15đ.ai lm đc 10đ sẽ đc 5tick (tính từng phần, điểm lẻ làm tròn lên, tick cho ai nhanh và đúng nhất, sau khi các bn trả lời mk sẽ nhắn tin thông báo điểm)

Bài 1 - 3đ( mỗi phần 1đ)

1. tính giá trị biểu thức

a (1đ)\(A=\frac{2^{13}.5^2.2^6.3^4}{8.2^{18}.81.5}\)                                                                                                                                                          b (2đ) \(B=1\frac{6}{41}\left(\frac{12+\frac{12}{19}+\frac{12}{37}-\frac{12}{53}}{3+\frac{3}{19}+\frac{2}{37}-\frac{3}{53}}\div\frac{4+\frac{4}{19}+\frac{4}{37}-\frac{4}{53}}{5+\frac{5}{19}+\frac{5}{37}-\frac{5}{53}}\right).\frac{124242423}{237373735}\)                                               c (1đ) Tính \(\frac{A}{B}\)biết \(A=\frac{34}{7.13}+\frac{51}{13.22}+\frac{85}{22.37}+\frac{68}{37.49}\&B=\frac{39}{7.16}+\frac{65}{16.31}+\frac{52}{31.43}+\frac{26}{43.49}\)

Bài 2 (4đ, mỗi phần 1đ)

1.chứng minh rằng \(1999+1999^2+1999^3+...+1999^{1998}⋮2000\)

2.chứng minh rằng các số có dạng abcabc chia hết cho ít nhất 3 số nguyên tố

3. cho p và p + 4 là số nguyên tố và p > 3. Chứng minh rằng p + 8 là hợp số

4. tìm x biết 7 < |x + 7| <12

Bài 3: (4đ, mỗi phần 1đ)

1. tìm chữ số tận cùng của 932015 

2.a) tìm \(n\in N\)để \(\frac{8n+193}{4n+3}\in N\)

b). chứng minh rằng với \(\forall n\in N\)thì n5 - n \(⋮\)10

3.cho \(A=\frac{2n+1}{n-3}+\frac{3n-5}{n-3}-\frac{4n-5}{n-3}\)

a)Tìm n để A nhận giá trị nguyên

b)Tìm n để A là phân số tối giản

4.a) khi chia số tự nhiên a cho 5;7;11 có số dư lần lượt là 3;4;6. tìm a biết a trong khoảng từ 100 đến 200

b) tìm n để \(18n+3⋮7\)

c) cho A = 1111...111 (2002 chữ số 1) hỏi A là số nguyên tố hay hợp số? nếu là hợp số nó chia hết cho số nguyên tố nào?

Bài 4 (4đ)trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy và Ot sao cho \(\widehat{xOy}=30^o;\) \(\widehat{xOt}=70^o\)

a(2đ) tính \(\widehat{yOt}\) , tia Oy có là phân giác của \(\widehat{xOt}\) không? vì sao?

b(2đ)gọi Om là tia đối của tia Ox Tính \(\widehat{mOt}\)

đề này gần tương đương với đề thi huyện toán 6 nha các bn. khác mỗi mk cho ít câu hỏi ít điểm hơn. nhưng đa số điểm thi đều dựa vào cấu trúc như vậy

 

Câu hỏi tương tự Đọc thêm
detective conan 22/03 lúc 20:25

Bài 1 .

câu a, = 5/4 

câu b giải ko ra !!!

câu c, A/B = 17/13 .

Bài 2 .

câu 4 , có 2 trường hợp xảy ra vì có trị tuyệt đối !

với (x+7) thì x thuộc khoảng từ 0 đến 5

với (-x-7) thì x thuộc khoảng từ -19 đến -14 .

nguyen duy hai 22/03 lúc 20:13

chiu roi

Mỹ Dung Võ 25/03 lúc 19:17

kết quả thôi hay phải giải ra?

Nguyễn Như Ý 16/03/2017 lúc 20:28

vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân Oa của góc xOm. Vẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo góc aOb

love karry wang 16/03/2017 lúc 20:24

có đền mới làm đc chứ! biết đề ra sao mà làm

Nhóc Lầm Lì 16/03/2017 lúc 18:59

Vì góc xOz và góc zOy kề bù nên:

    góc xOz + góc zOy= 180 độ

    40 độ+ góc zOy= 180 độ

    => góc zOy=180 độ - 40 độ=140 độ.

Trên nửa mp bờ chứa tia Oy có góc zOy= 140 độ > góc tOy= 60 độ nên:

     góc zOt+ góc tOy= góc zOy

     góc zOt+ 60 độ= 140 độ

    => góc zOy=140 độ - 60 độ= 80 độ

xong rồi đó mình ko biết chắc kq nhưng có j bạn bỏ wa nhak

nhớ k cho mình 

Kurokawa Neko 16/03/2017 lúc 12:37

A O B t y z

Ot là phân giác của \(\widehat{AOB}\)=>\(\widehat{AOT}=\widehat{BOT}\)(1).  \(Oy\)là phân giác của \(\widehat{BOT}\Rightarrow\widehat{tOy}=\widehat{BOy}=\frac{1}{2}\widehat{BOt}\)(2)

\(Oz\)là phân giác của \(\widehat{AOt}\Rightarrow\widehat{AOz}=\widehat{tOz}=\frac{1}{2}\widehat{AOt}\)(3)

Từ (1);(2);(3)=> \(\widehat{tOz}=\widehat{tOy}\)và Ot nằm giữa Oz và Oy => Ot là phân giác của \(\widehat{yOz}\).

nhok buồn vui 15/03/2017 lúc 20:14

lớp tui có sách bt ấy đâu

Vũ Như Mai 13/03/2017 lúc 16:34

Bài này không có số liệu cụ thể thì tính kiểu khác.

O A n m k

a/ Vì Ok là phân giác góc mOn => góc mOk = góc kOn = 1/2 góc mOn

b) Ta có: góc aOm + góc mOn = 180 độ (kề bù)

     =>  góc aOm = 180 - góc mOn

c) Đề không rõ ràng. Xem lại nheee :)

phan tran thanh tai 12/03/2017 lúc 20:39

tia OB là tia phân giác cua goc AOC

vi COB va BOA ke nhau 

suy ra tia OB nằm giữa 2 tia OC và OA 

COB =BOA=60 độ

còn lại là về thì ko về được trong nên mình ko về được xin các bạn thông cảm cho mình

nguyenanhhung nguyen 13/03/2017 lúc 15:08

không sao đâu bạn à 

minh cam on ban

Trần Quang Hoàng Bảo 10/03/2017 lúc 21:39

Bài 1 :

x y O t z m Om là tia phân giác của góc xOy vì xÔm=mÔy

Bài 2 :

bạn tự vẽ hình nha

Giải :

Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vì xÔz < xÔy (30o<80o) nên suy ra tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy

vì Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy nên =>:

xÔz + zÔy = xÔy

    => zÔy = xÔy - xÔz

   => zÔy = 80o - 30o = 50o

vì tia Om là tia phân giác của góc yÔz nên zÔm = mÔy = zÔy : 2 = 50o : 2 = 25o

Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vì xÔz < xÔm nên suy ra tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Om

vì Oz nằm giữa 2 tia Ox và Om nên => :

xÔz + zÔm = xÔm

=> xÔm = 30o + 25o = 55o

Kim Xuxu 10/03/2017 lúc 21:12

Trời thầy cô đâu mất rồi mà không thấy giảng cho hs vậy thế thì lập cái trang online math làm gì không biết hay là rảnh rôi

Vũ Như Mai 06/03/2017 lúc 15:38

O z y x t

Vì \(Oz\)là phân giác \(\widehat{xOy}\Rightarrow\widehat{xOz}=\widehat{zOy}=70:2=35\)độ

Vì \(Ox\)là phân giác \(\widehat{tOz}\Rightarrow\widehat{tOx}=\widehat{xOz}=35\)độ

Vậy \(\widehat{tOy}=\widehat{tOx}+\widehat{xOz}+\widehat{zOy}=35\times3=105\)độ

SKT_NTT 26/02/2017 lúc 09:06

theo bài ra ta có hình vẽ :

O x z t y

a) & b) Vì Oz là tia phân giác của \(\widehat{xOy}\)

=> \(\widehat{xOz}\)\(\widehat{zOy}\)\(\frac{\widehat{xOy}}{2}\)\(50^o\)

Vì \(\widehat{yOt}\)\(\widehat{yOz}\)\(25^o< 50^o\)) nên tia Ot nằm giữa hai tia Oz và Oy

\(\Rightarrow\widehat{yOt}+\widehat{tOz}=\widehat{yOz}\)

hay \(25^o+\widehat{tOz}=50^o\)

\(\Rightarrow\widehat{tOz}=50^o-25^o=25^o\)

Vì \(\widehat{yOt}=\widehat{tOz}=\widehat{\frac{yOz}{2}}=\frac{50^o}{2}=25^o\)và Ot nằm giữa hai tia Oz và Oy

=> Ot là tia phân giác của \(\widehat{yOz}\)

Đừng hỏi tên 24/02/2017 lúc 20:41

xOt= 65 độ

ngoc 24/02/2017 lúc 20:58

thak quỳnh nga nha nhưng mik chọn ng khác rùi, sr lần khác vậy nha bn!

ngoc 24/02/2017 lúc 20:38

Ai trả lời nhanh, đúng mik chọn ng đó nha: ))

shi nit chi 24/02/2017 lúc 17:31

đề là gì

để mình giúp

cho hay bn đăng câu hỏi linh tinh thế?hả

Vũ Như Mai 18/02/2017 lúc 09:04

Câu 2:

O x x' y t t'

Góc x'Ot bạn dựa vào câu 1 làm tương tự

Góc: \(xOt'\)

Ta có: góc xOy + góc yOx' = 180 độ (kề bù)

 \(\Rightarrow\)100 độ + góc yOx'    = 180 độ

\(\Rightarrow\)góc yOx'                   = 180 - 100

\(\Rightarrow\)góc yOx'                   = 80 độ

Có: Ot' là phân giác góc yOx' 

\(\Rightarrow\)góc yOt' = góc t'Ox' = góc yOx' : 2 = 80 : 2 = 40 độ

Vậy góc xOt' = góc xOy + góc yOt' = 100 + 40 = 140 độ

Góc: \(tOt'\)
Ta có: Ot là phân giác góc xOy

\(\Rightarrow\)góc xOt = góc tOy = góc xOy : 2 = 100 : 2 = 50 độ

Vậy góc tOt' = góc tOy + góc yOt' = 50 + 40 = 90 độ (góc vuông)

Vũ Như Mai 18/02/2017 lúc 08:57

Câu 1: (Hình xấu quá)


O x y x' t

Ta có: Góc xOy + góc yOx' = 180 độ (kề bù)

 \(\Rightarrow\)130 độ + góc yOx'     = 180 độ

\(\Rightarrow\)Góc yOx'                   = 180 - 130

\(\Rightarrow\)Góc yOx'                   = 50 độ

Có: Ot là phân giác góc xOy 

\(\Rightarrow\)góc xOt = góc tOy = góc xOy : 2 = 130 : 2 = 65 độ

Vậy góc x'Ot = góc tOy + góc yOx' = 65 + 50 = 115 độ

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: