Giúp tôi giải toán và làm văn


AE Hợp Lực 05/10/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

7 giờ trước (12:31)

Thời gian có hạn copy cái này hộ mình vào google xem nha: :

Link :   https://lazi.vn/quiz/d/16491/nhac-edm-la-loai-nhac-the-loai-gi

Vào xem xong các bạn nhận được 1 thẻ cào mệnh giá 100k nhận thưởng bằng cách nhắn tin vs mình và 1 phần thưởng bí mật là chiếc áo đá bóng,....

Có 500 giải nhanh nha đã có 200 người nhận rồi

OK

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Phương 12/08/2018 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

đề hình như bị sai rồi thì phải

Đọc tiếp...
tranthihoaithuong 10/08/2018 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

mình viế sai cho mình xin lỗi

Đọc tiếp...
tranthihoaithuong 10/08/2018 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

trầ hải an ơi bạn kết bạn vói mình đi

Đọc tiếp...
TBQT 01/08/2018 lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

Lượng nước trong 200 kg hạt chưa phơi là:

200 x 16%=32 kg

Lượng nước còn lại sau khi phơi khô:

32-20=12 kg

Tỉ số phần trăm nước trong hạt đã khô:

\(\frac{12}{180}\approx6,7\%\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 28/03/2017 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

Hình tự vẽ nha bạn

Vì AD là đường phân giác của góc A

=> \(\widehat{BAD}=\widehat{DAE}\)

Vì AB//ED =>\(\widehat{BAD}=\widehat{EDA}\)(2 góc so le trong)

Mà góc BAD=góc DAE=> \(\widehat{DAE}=\widehat{EDA}\)

=> tam giác EAD cân tại E

=>EA=ED

Ta có: AB//ED cắt FE//BC => BF=ED(theo tính chất đoạn chắn)

Mà EA=ED=> AE=BF(=ED)

Đọc tiếp...
ichigo 08/12/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

bài khó quá

Đọc tiếp...
thơ ngố 08/12/2017 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm
dễ quá
Đọc tiếp...
Jiki Katoji 03/09/2015 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

bạn tự vẽ hình đi, rồi mình giải cho, nhưng mà hơi vắn tắt

Ta có: xOy=x`Oy` nên O1=O4.

Lại có : O4+ xOm= 180, do đó O1+ xOm`=180

Vậy Om và Om` là 2 tia đối nhau

(mình ko vẽ hình nên hơi khó hiểu và mình ko ghi chữ" góc " vì dai dòng lắm. Thông cảm nha

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 25/08/2017 lúc 05:49
Báo cáo sai phạm

  f(x) = (x2 + x + 1)(x2 + x + 2) – 12

          Đặt x2 + x + 1 = y   x2 + x + 2 = y + 1

f(x) = y(y + 1) – 12

                 = y2 + y – 12

                 = y2 – 3y + 4y – 12

                          = y(y – 3) + 4(y – 3)

                 = (y – 3)(y + 4)

          Thay y = x2 + x + 1 , ta được:

          f(x) = (x2 + x – 2)(x2 + x + 5)

          Đến đây ta phân tích tiếp:

          x2 + x – 2 = x2 – x + 2x – 2

                         = x(x – 1) + 2(x – 1)

                          = (x – 1)(x + 2)

x2 + x + 5 = x2 + x + 

Vì nên 

          Và x2 +x + 5 không thể phân tích được nữa.

     Kết quả: f(x) = (x –1)(x + 2)(x2 + x +5).

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 13/02/2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

a)   \(\widehat{xOz}< \widehat{xOy}\)

\(\Rightarrow\)\(Oz\)nằm giữ  \(Ox\)và     \(Oy\)

\(\Rightarrow\)\(\widehat{xOy}=\widehat{xOz}+\widehat{yOz}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\widehat{yOz}=\widehat{xOy}-\widehat{xOz}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\widehat{yoz}=70^0-35^0=35^0\)

\(\Rightarrow\)\(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}\left(=35^0\right)\)

b)   \(Oz\)là phân giác   \(\widehat{xOy}\)vì:

  •      \(Oz\)nằm  giữa  \(Ox\)và    \(Oy\)
  •    \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}\)

c)     Ta có:    \(\widehat{xOz}+\widehat{xOm}=180^0\)(kề bù)

                    \(\widehat{yOz}+\widehat{yOm}=180^0\)  (kề bù)

mà    \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}\)

\(\Rightarrow\)\(\widehat{xOm}=\widehat{yOm}\)

Đọc tiếp...
Pain Thiên Đạo 13/02/2018 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

o x y z

xoz=yoz=35 độ

tia oz là phân giác của xoy vì x0z=y0z=35 độ

om là tia đối  suy ra

góc x0m=180-35=145

       y0m =180-35=145

x0m-y0m

Đọc tiếp...
Pain Thiên Đạo 13/02/2018 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

"t í c h " cho tớ nhé Uyên bài của tớ ngắn gọn dễ hiểu chính xác :) bạn mà làm theo bài của con giang là sai nhé :)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Lộc 20/11/2014 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

gọi I là trung điểm AD

xét tam giác ACD có EI là đường trung bình nên IE song song CD và bằng 1/2 CD

xét trường hợp 1 EF cắt OA tại K ko thuộc tia Ox và cắt Oy tại Q thuộc Oy

có EI song song CD nên IEF=FQD

tương tự ta có IN là đường trung bình tam giác ABD nên IF song song AB và bằng 1/2 AB 

AB=CD nên IE=IF 

tam giác IEF cân tại I

ta có IF song song AB nên IF song song OK

INK= KNI

IMN = NQD = OQK 

nên tam giác OKQ cân tại O có Ot là phân giác góc ngoài tại O nên Ot song song KQ hay song song MN

trường hợp còn lại làm tương tị

chỗ Ot là phân giác ngoài ban tự chứng minh song song đi dễ mà 

Đọc tiếp...
Mika Natsumi 18/03/2018 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

Hoàng Tuấn Khải tớ làm rồi mà cậu

Đọc tiếp...
Mika Natsumi 23/04/2017 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Vì Oz nằm giữa 2 tia Ox,Oy(TĐB)

=>xOz+yOz=xOy(cộng góc)

TS:28 độ+yOz=110 độ

=>yOz=110 độ-28 độ=82 độ

Vì Ot là tia phân giác của góc yOz(TĐB)

\(\Rightarrow\)zOt=\(\frac{yOz}{2}\)(tính chất tia phân giác)

Mà yOz=82 độ(CMT)

(Ngoặc nhọn 2 yếu tố trên)\(\Rightarrow\)zOt=\(\frac{82}{2}\)=41 độ

\(\Rightarrow\)xOz+zOt=xOt

TS:28 độ+41 độ=xOt

\(\Rightarrow\)xOt=69 độ

Đọc tiếp...
le hoang tien 23/04/2017 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

mình biết cách làm và mình sẽ gửi nếu bạn nhăn lại mình nhé

Đọc tiếp...
Tuấn Linh Nguyễn 03/05/2018 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

vào link này bạn nhé

https://olm.vn/hoi-dap/tim-kiem?q=Cho+tam+gi%C3%A1c+ABC+vu%C3%B4ng+t%E1%BA%A1i+A,+g%E1%BB%8Di+I+l%C3%A0+giao+%C4%91i%E1%BB%83m+c%C3%A1c+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+ph%C3%A2n+gi%C3%A1c+trongc%E1%BB%A7a+tam+gi%C3%A1c.+Bi%E1%BA%BFt+AB+=+5cm,+IC+=+6cm.+T%C3%ADnh+%C4%91%E1%BB%99+d%C3%A0i+c%E1%BA%A1nh+BC.&id=758334

Đọc tiếp...
jessica an 14/06/2015 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

b/ vì ox' là tia đối ox

=> x'ox = 180

vì x'ox > xoy

=> oy nằm giữa ox' và ox

vì thế: x'oy = x'ox - xoy = 180 - 60 = 120

theo đề:ot' là tia pg x'oy

x'ot = t'oy = x'oy: 2 = 120 : 2 = 60

vì xox' > x'ot'

=> ot' nằm giữa ox và ox'

vì thế t'ox =180 - 60 = 120

t'ox> tox

=> ot nằm giữa ot' và ox

vì thế tot' = xot' - xot = 120 - 30 = 90 độ

tot' có số đo 90

=> là góc vuông

Đọc tiếp...
Boys and Girls 14/06/2015 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

Tự vẽ hình, hiểu thì vẽ đúng

a, Vì Ot là tia phân giác của xÔy, => ta có:

                      xÔt = tÔy = \(\frac{xÔy}{2}=\frac{60^0}{2}=30^0\)

=>               xÔt = 300 ;          tÔy = 300

b,  Vì Ox' là tia đối của tia Ox =>    xÔx' = 1800 (góc bẹt) 

     - Vì:    ( tự nghĩ )

                =>      xÔy + x'Ôy = x'Ôx

mà:                          xÔy = 600; x'Ôx = 1800

     =>                              x'Ôy = 1800 - 600 = 1200

              Vì Ot' là tia phân giác của x'Ôy, mà x'Ôy = 1200 => ta có:

                                     x'Ôt' = t'Ôy = \(\frac{x'Ôy}{2}=\frac{120^0}{2}=60^0\)

Vì:                   ( còn lại tự nghĩ )                      

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: