Giúp tôi giải toán và làm văn


tth 5 tháng 4 2017 lúc 8:00
Báo cáo sai phạm

Mình không biết! Khó thật! Mà mình cũng chưa tới lớp 7 nên cũng không thể giải cho bạn được! thông cảm nha!

Nhớ tk mình

Đọc tiếp...
Hoàng Thừa 7A 21 tháng 4 2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Khó quá mình không biết giải

Đọc tiếp...
pham quynh trang 3 tháng 4 2017 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi mk ko biết cho vẽ hình ở đâu nên mk ko về nha bạn

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox có xOy < xOz ( 300 < 1050 )

\(\Rightarrow\)Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz 

Vậy tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

b) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

\(\Rightarrow\)xOy + yOz = xOz

\(\Rightarrow\)30 + yOz = 1050

\(\Rightarrow\)yOz = 1050 - 300 = 750

Vay yOz = 750

c) Vì Oa là tia đối của tia Ox => aOx là góc bẹt

=> aOz và zOx là hai góc kề bù => Tia Oz nằm giữa hai tai Oa va Ox

=> aOz + zOx = 1800

=> aOz + 1050 = 1800

=> aOz = 1800 - 1050 = 750

Vì Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz => Tia Ox và Oy nằm trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là tia Oz . Mà tia Oa và tia Ox nằm trên hai nửa mp đối nhau có bờ là tia Oz => Tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Oa

va aOz = zOy = 750

=> Tia Oz là tia phân giác aOy 

Vậy tia Oz là tia phân giác aOy 

d) Vì Ob là tia phân giác góc xOy => bOy = bOx = \(\frac{xOy}{2}=\frac{30^0}{2}=15^0\)

Trên cùng một nửa mp có bờ chứa tia Ox có xOb < xOz ( 150 < 1050 ) => Tia Ob nằm giữa 2 tia Ox và Oz

=> xOb + bOz = xOz 

=> 150 + bOz = 1050

=> bOz = 1050 - 150 = 900

Vay bOz = 900

Đọc tiếp...
VU DANG DANG QUANG 21 tháng 8 2017 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

tren cung 1 nua mat phang bo chua tia ox ,ve 2 tia Oy va Oz sao cho goc xOy=50 do,xOz=100do 

a/tia nao nam giua 2 tia con lai .Vi sao

b/tinh yOz 

c/tia Oy co phai la tia phan giac cua goc xOy khong .Vi sao 

Đọc tiếp...
Bùi Thị Bảo Ngân 15 tháng 4 2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

Trên  nữa mp bớ chứa tia Ox .vẽ xOy=40 xOz=120

-tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?

-tính yOz

-TIa Oy có là tia phân giác của xOz không .Vì sao?

Gọi Ot Là tia phân giác của yOz .Tính xOt

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 17 tháng 3 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Cách vẽ tia phân giác của góc xOy với đỉnh O nằm ngoài tờ giấy :

B1 : Lấy 1 điểm A nằm bên trong góc xOy bất kì sao cho điểm A cách đều 2 cạnh Ox, Oy.

B2 : Làm tương tự đối với điểm B.

B3 : Kẻ đường thẳng AB. AB là tia phân giác của xOy.

Đọc tiếp...
Tử Thần 14 tháng 3 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

Tự vẽ hình nhé

a, Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có : \(\widehat{xOz}=60^o< \widehat{xOy}=120^o\) nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên ta có : \(\widehat{xOz}+\widehat{zOy}=\widehat{xOy}\)

Thay số : \(60^o+\widehat{zOy}=120^o\)

\(\Rightarrow\widehat{zOy}=120^o-60^o=60^o\)

Mà \(\widehat{xOz}=60^o\) nên \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}(=60^o)\)

c, + Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy 

    + \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}(=60^o)\)

=> Tia Oz là tia phân giác của góc xOy

d, Vì tia Om là tia phân giác của xOz nên ta có : \(\widehat{xOm}=\widehat{mOz}=\frac{\widehat{xOz}}{2}=\frac{60^o}{2}=30^o\)

\(\Rightarrow\widehat{xOm}=\widehat{mOz}=30^o\)

Vậy xOm = 30o

e, Tự làm

Đọc tiếp...
Vũ Minh Tâm 14 tháng 3 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Vẽ hình nữa nhé

Đọc tiếp...
. 14 tháng 3 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

a,Và Oz vì xOy>xOz mà Oy,Ox,Oz nằm trên cùng 1 nữa mặt phẳng suy ra Ox nằm giữa Oy và Oz 

b,xOy+yOx=120 độ 

60 độ+yOx=120 độ

suy ra yOx=60 độ

suy ra xOz=yOz=60 độ

c,Không vì Oz nằm ngoài góc xOy

d,xOm=zOm=60 độ :2=30 độ

e, xOy+yOx'=180 độ (kề bù)

60 độ+yOx'=180 độ

suy ra yOx'=180 độ - 60 độ=120 độ

k nhé Hok tốt

Đọc tiếp...
Cây bắp cải 2 5 tháng 3 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Hình vẽ :

A B C H K L

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 5 tháng 3 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

Gợi ý làm bài :

HS tự vẽ hình, viết GT, KL.

a, \(\triangle ABC\) đều vì có AB = AC và \(\widehat{B}=60^{\text{o}}\).

b, Trong một tam giác đều, 3 đường cao bằng nhau (HS tự chứng minh).

Chiều cao của tam giác đều được tính bằng công thức \(h=a\frac{\sqrt{3}}{2}\).

c, HS tự chứng minh.

Nhận xét : Trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp là 4 điểm trùng nhau.

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 21 tháng 2 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

Giải :

\(S_{ABD}+S_{ACD}=S_{ABC}\).

\(\frac{1}{2}AB\cdot AD\cdot\sin\frac{A}{2}+\frac{1}{2}AD\cdot AC\cdot\sin\frac{A}{2}=\frac{1}{2}AB\cdot AC\cdot\sin A\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}AD\cdot\sin\frac{A}{2}\left(AB+AC\right)=\frac{1}{2}AB\cdot AC\cdot2\cdot\sin\frac{A}{2}\cdot\cos\frac{A}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{2\cdot AB\cdot AC\cdot\cos\frac{A}{2}}{AB+AC}\) (đpcm).

Đọc tiếp...
Nguyễn Khang 19 tháng 2 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Bài toán chỉ đúng khi tam giác ABC đều...

Đọc tiếp...
tth 19 tháng 2 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

Không tin có thể vẽ tam giác thường ra với độ dài 3 cạnh khác nhau.Sẽ thấy đề sai=) Giao điểm I cách đều 3 cạnh của tam giác này chứ không cách đều 3 đỉnh nhé.

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 19 tháng 2 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Sửa lại : Kẻ 3 đường trung trực của \(\triangle ABC\).

A B C b c a

(gt, kL tự viết)

Chứng minh :

Vì O nằm trên đường trung trực a của đoạn thẳng BC nên : OB = OC (1)

Vì O nằm trên đường trung trực b của đoạn thẳng AC nên : OA = OC (2)

Vì O nằm trên đường trung trực c của đoạn thẳng AB nên : OA = OB (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra OA = OB = OC (đpcm)

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻NCTKᒎΘ₭Ɇℝ ( Box Toán - Văn - Anh ) 17 tháng 2 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

                            Giải

a, Xét \(\Delta ABK\) và \(\Delta IBK\) có BK chung

\(\Rightarrow\widehat{CAB}=\widehat{KIB}=90^0\)

 \(\Rightarrow\widehat{IBK}=\widehat{KBA}\)do BK là phân giác của \(\widehat{ABC}\)

 \(\Rightarrow\Delta ABK=\Delta IBK\)

b,  \(\Rightarrow\Delta ABK=\Delta IBK\Leftrightarrow KI=KA\)

Xét \(\Delta KIC\) và \(\Delta KAH\)\(\widehat{IKC}=\widehat{AKH}\) ( đối đỉnh )

góc KAH = góc KIC = 900

=> tam giác KIC = tam giác KAH  (cgv - nhk)

=> CI = HA (đn) và IB = AB do tam giác ABK = tam giác IBK (câu a)

=> CI + IB = HA + AB 

=> CB = HB 

=> tam giác CHB cân tại  B (đn)

c, xét tam giác BHM và tam giác BCM có : MB chung

=> CB = HB 

góc HMB = góc CMB = 90 do BM _|_ HC 

=> tam giác BHM = tam giác BCM  

=> góc CBM = góc HBM (đn) mà tia BM nằm giữa BC và BH 

=> BM là phân giác của góc ABC 

BK là phân giác của hóc ABC 

=> 3 điểm B; M; K thẳng hàng

d, góc B = 60

Đọc tiếp...
Cả Út 16 tháng 2 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

a, xét tam giác ABK và tam giác IBK có : BK chung

góc CAB = góc KIB = 90 do.... 

góc IBK = góc KBA do BK là phân giác của góc ABC (gt)

=> tam giác ABK = tam giác IBK (ch - gn)

b,  tam giác ABK = tam giác IBK (câu a)

=> KI = KA (đn)

xét tam giác KIC và tam giác KAH có : góc IKC = góc AKH (đối đỉnh)

góc KAH = góc KIC = 90 do...

=> tam giác KIC = tam giác KAH  (cgv - nhk)

=> CI = HA (đn) và IB = AB do tam giác ABK = tam giác IBK (câu a)

=> CI + IB = HA + AB 

=> CB = HB 

=> tam giác CHB cân tại  B (đn)

c, xét tam giác BHM và tam giác BCM có : MB chung

CB = HB (câu b)

góc HMB = góc CMB = 90 do BM _|_ HC (gt)

=> tam giác BHM = tam giác BCM  (ch - cgv)

=> góc CBM = góc HBM (đn) mà tia BM nằm giữa BC và BH 

=> BM là phân giác của góc ABC (đn)

BK là phân giác của hóc ABC (gt)

=> 3 điểm B; M; K thẳng hàng

d, góc B = 60 (em đoán vậy thôi :v)

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 5 tháng 2 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Dài quá :v

Bài 1:

a/ Ta có: góc xOy là góc bẹt

hay góc xOy = 1800.

hay góc xOz + góc zOy = 1800 (kề bù)

hay 700 + góc zOy = 1800

=> góc zOy = 1800 - 700 = 1100.

b/ Ta có: góc xOz = 700.

Mà góc xOt = 1400

=> góc xOz < góc xOt hay Oz nằm giữa hai tia Ox và Ot (1)

Ta có: góc xOz + góc zOt = 1400

hay 700 + góc zOt = 1400

=> góc zOt = 700

=> góc xOz = góc zOt (2)

Từ (1); (2) => đpcm.

c/ Ta có: Ox và Oy là hai tia đối

và Om và Oz là hai tia đối nhau.

Nên góc xOz = góc yOm (đđ)

Mà góc xOz = 700

Nên góc yOm = 700. 

mấy cái kiểu như 700 hay 1800 là 70 độ và 180 độ đấy em nhé

Đọc tiếp...
Hàn Kim Băng 25 tháng 1 lúc 23:07
Báo cáo sai phạm

< Em tự vẽ hình nhé! >

+, Xét ​tam giác IAO và tam giác IBO có :

              IO chung

              Góc AOI = Góc IOB ( vì OI là tia phân giác của góc xOy)

               Góc IAO = Góc IOB = 90 độ (gt)

=> Tam giác IAO = tam giác IBO ( ch-gn)

=> IA = IB ( 2 cạnh tương ứng )

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 25 tháng 1 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

x y O I A B

gt : \(\widehat{xOy}< 90^{\text{o}}\)\(\widehat{xOI}=\widehat{Ioy}\)\(IA\perp Ox\)\(IB\perp Oy\)

kl : .

c/m : Xét  AIO  và  BIO , có :

\(OI\) là cạnh chung

\(\widehat{xOI}=\widehat{IOy}\left(gt\right)\)

\(\Rightarrow\) AIO BIO  (ch - gn)

\(\Rightarrow IA=IB\) (2 cạnh tương ứng) (đpcm)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: