Giúp tôi giải toán


tth Hôm qua lúc 08:47

Đổi: 12 m = 120 dm

Để cưa thành những đoạn dài 15 dm. Người đó phải cưa số lần là:

120 : 15 = 8 lần

Thời gian cưa:

8 x 6 = 48 phút

Thời gian nghỉ:

8 x 2 = 16 phút

Người ấy cưa xong cây gỗ hết số thời gian là:

16 + 48 = 64 phút

  ( Đổi: 64 phút = 1 giờ 4 phút  ) (nếu cần)

Đs:

Nguyễn Tiến Dũng Hôm qua lúc 08:48

12m=120 m

Số đoạn được cưa là:

120:15=8 đoạn 

Số lần cưa gỗ là:

8-1=7 lần

Thời cưa cây gỗ ko kể thời gian nghỉ:

7x6=42 phút

Thời gian cưa hết khúc gỗ là:

(7-1):2x2+42=48 phút

Lê Mạnh Châu Hôm qua lúc 09:14

Bài giải:

12 m = 120 cm

Số đoạn cuae được là:

120 : 15 = 8 ( đoạn )

Số lần cưa là:

8 – 1 = 7 ( lần )

Thời gian cưa không nghỉ là:

7 x 6 = 42 ( phút )

Thời gian cưa hết số khúc gỗ là:

( 7 – 1 ) : 2 x 2 + 42 = 48 ( phút )

                                   Đáp số: 48 phút

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura Hôm qua lúc 10:00

Đổi 120 m = 0,12 km

Trong 90 giây đoàn tàu đi được quãng đường dài :

0,6 + 0,12 = 0,72 ( km )

Suy ra thời gian đoàn tàu đi được quãng đường bằng chiều dài tàu là 0,12 km

Vận tốc của tàu đi qua cầu là :

0,72 : 90 = 0,008 ( km/h )

Thời gian một người nhìn thấy tàu chạy trước mắt mình là :

0,12 : 0,008 = 15 ( giây )

Đáp số :  15 giây

Number one princess in the world Hôm qua lúc 09:59

Đổi 120 m = 0,12 km

Trong 90 giây đoàn tàu đi được quãng đường dài :

0,6 + 0,12 = 0,72 ( km )

Suy ra thời gian đoàn tàu đi được quãng đường bằng chiều dài tàu là 0,12 km

Vận tốc của tàu đi qua cầu là :

0,72 : 90 = 0,008 ( km/h )

Thời gian một người nhìn thấy tàu chạy trước mắt mình là :

0,12 : 0,008 = 15 ( giây )

Đáp số :  15 giây

Lê Mạnh Châu Hôm qua lúc 08:01

Bài giải:

Đổi: 120 m = 0,12 km

Trong 90 giây đoàn tàu đi được quãng đường dài:

          0,6 + 0,12 = 0,72 ( km )

Suy ra thời gianđoàn tau đi được quãng đường bằng chiều dài tàu là 0,12 km.

Vận tốc của tàu đi qua cầu là:

             0,72 :  90 = 0,008 ( km/h )

Thời gian một người nhìn thấy tàu chạy trước mắt mình là:

               0,12 : 0,008 = 15 ( giây )

                                      Đáp số: 15 giây

tốngđứcthiệnquý 20/05 lúc 19:31

hiệu vận tốc

45-30=15 km/giờ

thời gian xe máy đi 

60\15=4 giờ 

quãng đường xe máy đi 

30 . 4=120 km

thời gian ôtô tới gần

120/15=8giờ

thời gian đuổi kịp

8+ 4=12giờ

điểm gặp cách a

45 .  4=180 km 

Kaito Kid 20/05 lúc 19:33

Ô tô A 60km C B Xe máy

kinamoto chizuka 20/05 lúc 19:28

Bạn phải ghi hình ra!

Vũ Thị Nhung 11/05/2017 lúc 12:01

người cuối cùng tên là ĐÔNG 

đúng ko

k mk nha

bạn kết bạn vơi mk nha !

mk hết lượt rồi

Inuyasha 11/05/2017 lúc 12:01

Đố s lại còn bày đặt

Kaito Kuroba 14/05/2017 lúc 09:43

quá chuẩn luôn inu a!

Tạ Giang Thùy Loan 07/05/2017 lúc 17:25

Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Người đó làm 5 sản phẩm hết:

   1,5 x 5 = 7,5 ( giờ )

Đáp số : 7,5 giờ

Mọi người tk cho mình nha. Mình cảm ơn nhiều ^-^

Nguyễn Thị Diệp Oanh 18/05 lúc 20:08

người đó làm hết số thời gian là

1h30px5=7h30p

đúng 100% đó bạn

Võ Anh Quân 07/05/2017 lúc 17:27

đổi 1h30 phút = 90 phút

người đó làm 5 sản phẩm hết số thời gian là

90x5=450 (phút)

đổi 450 phút = 7 giờ 30 phút

Dương Thùy Trang 06/05/2017 lúc 21:45

thể tích bể là :

    3,9 x 4,5 x 3,3 = 57,915 ( m3 ) = 57915 dm3

thể tích nước đã có là ;

    57915 x 1/3 =19305 ( dm3 )

thể tích nước cần chảy là :

     57915 - 19305 = 38610 ( dm3 )

mỗi giờ cả 2 vòi chảy được số mét khối nước là :

      4,3 + 4,28 = 8,58 ( m3 ) = 8580 dm3

thời gian để chảy đầy bể là :

      38610 : 8580 = 4,5 giờ = 4h 30p

2 vòi chảy đầy bể lúc là : 

       4 giờ 30p + 7 giờ 15p = 11 giờ 45 phút

             Đáp số : câu B

      

hatsune miku Hôm qua lúc 07:46

Thể tích cái bể là:

3,9 x 4,5 x 3,3 = 57, 915 9 ( m³ )

Đổi 57, 915 m³ = 57915 dm³

Thể tích nước đã có là:

57915 x \(\frac{1}{3}\)= 19305 ( dm³ )

Thể tích nước cần chảy là:

57915 - 19305 = 38610 ( dm³ )

Mỗi giờ cả 2 vòi chảy được số mét khối nước là:

4,3 + 4,28 = 8,58 ( m³ )

Đổi 8,58 m³ = 8580 dm³

Thời gian để vòi nước chảy đầy bể là:

38610 : 8580 = 4,5 ( giờ )

Đổi 4,5 giờ = 4 giờ 30 phút

Vậy, 2 vòi chảy đầy bể lúc:

4 giờ 30 phút + 7 giờ 15 phút = 11 giờ 45 phút

Đáp số: 11 giờ 45 phút

Vậy, đáp án đúng là câu B

Nguyen Thi Thanh Tam 06/05/2017 lúc 21:26

48/19 h =2h 30p

Day chi la so gan dung thoi pn ak

Hoàng Minh Thư 06/05/2017 lúc 22:32

Hỏi cái kiểu này thì có vẻ hơi ngu nhưng được nhiều người trả lời. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn các bạn!

Nguyễn Thanh Tùng 06/05/2017 lúc 21:45

\(\frac{48}{19}\)giờ = 2 giờ 30 phút

Edogawa Conan 09/05/2017 lúc 10:49

Ô tô bắt đầu lúc :

7h 15p + 30p = 7h 45p

Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy :

15 : ( 40 - 30 ) = 1,5h

Đổi ra = 1h 30p

ô tô đuổi kịp xee gắn máy :7h 45p + 1h 30p = 9 h 15 p

Chỗ gặp nhau cách điểm a :

40 x 1,5 = 60km

Đáp số : a ) .... ; b).....

SKT_NTT CTV 06/05/2017 lúc 20:53

vận tốc của xe máy là 30km/giờ

vậy xe máy đi được 15km thì mất \(\frac{1}{2}\)giờ = 30 phút

ô tô bắt đầu đi lúc :

7 giờ 15 phút + 30 phút = 7 giờ 45 phút

lúc ô tô bắt đầu đi thì xe máy đã đi được 15km nên khoảng cách hai xe lúc đó là 15km

thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là :

15 : ( 40 - 30 ) = 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

a) ô tô đuổi kịp xe máy lúc :

7 giờ 45 phút + 1 giờ 30 phút = 9 giờ 15 phút

b) chỗ gặp cách A là :

40 x 1,5 = 60 ( km )

Đáp số : a ) 9 giờ 15 phút

             b ) 60 km

Con bố Sơn 05/05/2017 lúc 20:43

a.11h gần 11 h là 12 h đúng nên thời gian ngắn nhất 2 kim gạp nhau là:12h

b3 h thì gần với 3h 15' vì số 3 là 15'nên 3h15'2 kim gặp nhau

Đúng thì lick nha 

Ngô Minh Đức 05/05/2017 lúc 20:40

a. 12h

b. 3h15

Ad Dragon Boy 05/05/2017 lúc 15:00

một thế kỉ = 31 536 000 000 giây

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

WHY DO YOU LIE TO ME 05/05/2017 lúc 15:05

Một thế kỉ = 3155760000 giây

Vì tính cả năm nhuận có 366 ngày.

tran diem quynh 05/05/2017 lúc 16:03

31536000000

Nguyễn Tiến Dũng 03/05/2017 lúc 14:46

Tỉ lệ giữa 40 và 60 là:

40:60=2/3

Vận tốc TB là:

(40x3+60x2)/5=48 km/h

Ad Dragon Boy 03/05/2017 lúc 14:32

Làm mau lên

Làm mau lên

Làm mau lên

Làm mau lên

sakura 03/05/2017 lúc 15:03

tỉ lệ giữa 40 và 60 là:

40 : 60 = \(\frac{2}{3}\)

vận tốc trung bình là:

( 40 x 3 + 60 x 2 : 5 = 48 ( km/h )

Đ/S: 48 km/h

TSUCHINOKO HIMEKO 26/04/2017 lúc 23:01

35 phút = 35/60 giờ  =7/12 giờ ,k mk nhà mik trả lời đầu tiên mà!nha bn!

síisi 30/04/2017 lúc 07:35

7/12 giờ

Lê Hồng Anh 26/04/2017 lúc 12:35

1 thế kỉ = 87648 giờ

10 thế kỉ = 876480 giờ

Các bạn tk mình nha

Nguyễn Thị Diệp Oanh 18/05 lúc 20:18

1 thế kỉ 864000 h

10 thế kỉ 8640000 h

síisi 30/04/2017 lúc 07:39

mình nhầm 10 thế kỉ bằng 105120000

trần văn luân 22/04/2017 lúc 15:21

Xe đạp khởi hành trước ô tô lúc số giờ là :

10 giờ - 7 giờ = 3giờ

Quãng đường xe đạp đã đi là :

12 * 3 =36 (km)

Sau số thời gian ô tô đuổi kịp xe đạp là:

36/(44-12) =1.125(giờ)

Chỗ gặp nhau cách a số km là :

1.125*44=49.5(km)

đ/s : 1.125 giờ ;49.5km

jack 09/03/2016 lúc 20:17

5 sản phẩm hết số thời gian la

        12 + 8 = 20 ( giờ)

1 sản phẩm hết số thời gian là

        20 chia 5 = 4 ( giờ)

6 sản phẩm hết số thời gian la 

        4 nhân 6 =24 (giờ)

               đáp số 24 giờ

Nhớ k cho mình nhé bạn

Hà Thanh Hoa 09/03/2017 lúc 20:12

mình đã làm rồi là 24 tiếng đó bạn

bjh rt yyr 11/03/2017 lúc 21:04

4,8 giờ

Nguyễn Lê Hoàng 19/04/2017 lúc 00:03

xe đi 75km với vận tốc bằng 50km/giờ hết số thời gian là

75:50=1,3 giờ

quãng đường còn lại cần phải đi là

240-75=165 km

xe đi 165km với vận tốc bằng 60km/giờ hết số thời gian là

165:60=2,75 gio

xe đi quãng đường AB hết số thời gian là

1,3+2,75=4,05 gio

đáp số: 4,05 giờ

HÀ NGUYỄN TRANG MY 21/04/2017 lúc 20:46

ngu có thế mà không làm đươc

VU THI NGOC ANH 20/04/2017 lúc 21:32

4 giờ 3 phút

Lam Giang 18/04/2015 lúc 06:24

Giữa 3 ngày chủ nhật chẵn sẽ xen kẽ 2 ngày chủ nhật lẻ.Cho nên tháng đó có 5 ngày chủ nhật và 28 ngày.(vì 7x(5-1)=28)

Một tháng nhiều nhất có 31 ngày.Nên ngày chủ nhật đầu tiên chỉ có thể là mồng 1,2,3.Vì ngày chủ nhật đầu tiên chỉ có thể là ngày chẵn .Tức là mồng 2.Nên ngày 28 là ngày chủ nhật cuối cùng.

Suy ra ngày thứ 3 tuần cuối cùng chỉ có thể là ngày 25.

 

NAU TE 17/04/2015 lúc 21:21

là ngày 25

Phạm Phương Trang 11/01/2017 lúc 21:59

là ngày 25. k cho mình nhé các bạn

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: