Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Trọng Tài Hậu 26 tháng 6 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 14 tháng 6 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Tổng vận tốc 2 người là: 

\(v=v_1+v_2=4,2+4,8=9\left(km/h\right)\)

Thời gian 2 người gặp nhau là:

\(t=\frac{S}{v}=\frac{18}{9}=2\left(giờ\right)\)

Vậy sau 2 giờ thì 2 người gặp nhau 

Học tốt 

Đọc tiếp...
zoro rolbox 14 tháng 6 lúc 9:09
Báo cáo sai phạm

xong mik k

Đọc tiếp...
Matcha (Team King & Queen) 13 tháng 6 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

100 năm = 1 thế kỉ

1 tuần = 7 ngày

24 tháng = 2 năm

Matcha

Đọc tiếp...
Lê Anh Thư 15 tháng 6 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

hang bn k ai vậy?Làm ơn k mình đi mà!!PLEASE!

Đọc tiếp...
hang 14 tháng 6 lúc 9:32
Báo cáo sai phạm

xuất sắc

Đọc tiếp...
Hoàng Lan Hương 14 tháng 6 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

                                    bài giải

    7 : 30 = 450 phút , 8 : 40 = 520 phút ,10 : 30 = 630 phút

               số phút Lan học  là :

         450 + 520 + 630 = 1600 ( phút )

                     đáp số : 1600 phút

bn ơi , cái chỗ ra chơi chỉ là chơi nên ko cần tính vào chỗ hok nha bn

                                      hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Anh Thư 3 tháng 6 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Giúp mình nhé mình rất cần mình mong các bạn ghi cả bài giải

Đọc tiếp...
Amane Yugi 3 tháng 6 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Cảm Ơn! NHƯNG HÌNH NHƯ CẬU TRẢ LỜI HƠI ... MUỘN

Đọc tiếp...
Đặng Quang Huy 3 tháng 6 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

Đổi 2400m=2,4km

      3000=3km

thời gian Huyền đi từ nhà đến trường là 2,4:12=0,2giờ=12phút

thời gian Vân đi từ nhà đến trường là 3:12=0,25 giờ=15phút

Do hai bạn xuất phát cùng thời điểm nên Huyền đến trước và sớm hơn 15-12=3 phút

Đọc tiếp...
luffy 31 tháng 5 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

quang đường ô tô đi đc là

50,5×3=151,5km

đáp số 151,5km

Đọc tiếp...
El dorado 31 tháng 5 lúc 8:33
Báo cáo sai phạm

Quãng đường của ô tô đó đi được là : 

50,5 × 3 = 151,5 (km)

                                        Đáp số : 151,5 km

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Linh 30 tháng 5 lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

hình ảnh đẹp đấy

Đọc tiếp...
Trần Công Thành 30 tháng 5 lúc 6:49
Báo cáo sai phạm

Hiêu vân tốc xe ô tô và xe máy là :

60  - 40 = 20 (km/giờ)

Khi ô tô bắt đầu đi , xe máy đã đi đươc là :

8 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút =  45 (phút)

Đối 45 phút = 0,75 giờ

2 xe cáh nhau là :

0,75 × 40 = 30 (km/giờ)

Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là :

30 :20 = 1,5 (giờ)

                     Đáp số : 1,5 giờ

Đọc tiếp...
Hoàng Gia Minh 15 tháng 6 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

Ca nô đi hết quãng đường sau :

9 : 24 = 0.375 ( giờ ) = 22.5 phút 30 giây

 Đáp số : 22 phút 30 giây

Đọc tiếp...
Bùi Kim Ngân 13 tháng 6 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

đáp số : 22 phút 30 giây

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 4 tháng 6 lúc 5:49
Báo cáo sai phạm

nhầm Đáp số 22 phút 30 giây

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) 24 tháng 5 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm

                                 Giải

Đổi: 15 phút = 0,25 giờ

Số km anh Dũng đã lên xe máy và đã đi được là:              

                  12 - 3 = 9 ( km )

Vận tốc của xe máy là:               

                  9 : 0,25 = 36 ( km/giờ )

Nếu lúc đầu anh Dũng đi xe máy thì đi từ A đến B hết số thời gian là:                

                  12 : 36 = 0,3 ( giờ )                                      

                              Đáp số: 0,3 giờ

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Hiến 24 tháng 5 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

                Bài giải 

Quãng đường mà anh Dũng đi xe máy là:

      12 - 3 = 9 ( km )

   Đổi 15 phút = 0,25 giờ 

Vận tốc anh Dũng khi đi xe máy là:

 9 : 0,25 = 36 ( km/giờ)

 Anh Dũng đi xe máy ngay từ đầu thì thời gian đi từ A đến B là:

  12 : 36 = 1/3 = 20 phút 

         Đáp số: 20 phút 

Đọc tiếp...
ᴍɪᴎʑ⁀²ᵏ⁹ 23 tháng 5 lúc 8:34
Báo cáo sai phạm

Sorry, mk nhìn nhầm:

Thời gian để máy bay bay được quãng đường dài 1430 km là:

1430:650=2,5(giờ)

2,5 giờ=2 giờ 30 phút

Đ/s:...

Đọc tiếp...
luffy toán học 23 tháng 5 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm
ᴍɪᴎʑ⁀²ᵏ⁹ 23 tháng 5 lúc 8:38
Báo cáo sai phạm

Sai dou vậy, k sai linh tinh hửm??

Đọc tiếp...
luffy toán học 23 tháng 5 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

139,5 km

Đọc tiếp...
Bàn Bảo Bình 23 tháng 5 lúc 8:32
Báo cáo sai phạm

quãng đường ô tô đã đi dài là:

46,5*3=139,5[km]

Đ/S:139,5km

chúc bạn học tốt k minh nha

Đọc tiếp...
Trần Công Thành 23 tháng 5 lúc 8:13
Báo cáo sai phạm

   Quãng đường ô tô đã đi là : 

     46, 5 × 3 = 139,5 ( km )

                                 Đáp số : 139,5 km

Đọc tiếp...
Trần Công Thành 22 tháng 5 lúc 22:40
Báo cáo sai phạm

6 năm 7 tháng + 4 năm 5 tháng  = 10 năm 12 tháng hay 11 năm 00 tháng , 30 năm 2 tháng - 8 năm 8 tháng = 29 năm 14 tháng - 8 năm 8 tháng = 21 năm 06 tháng , 5 giờ 4 phút × 6  = 30 giớ  24 phút , 75 phút  40 giây : 5  = 15 giờ 8 giây . Bạn ơi bải chia thì mình chỉ ra kết quả thôi mong ban hiểu

Đọc tiếp...
~^(Hoàng Khiêm)^~ 23 tháng 5 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

            6 năm  7 tháng                                  30 năm 2 tháng                       29 năm 62 tháng

          +                                                       -                                 ------>      -

            4 năm   5 tháng                                    8 năm 8 tháng                          8 năm  8 tháng

          10 năm 12 tháng                                                                                21 năm 54 tháng

        =11 năm

                                                                đổi:6,75 phút =6 giờ 45 phút +40 giây= 6 giờ 85 giây = 7 giờ 25 giây

      5 giờ 4 phút                                               

   \(\times\)

               6                                                  7 giờ    25 giây|5   

  30 giờ 24 phút                                         2 giờ =120 giây|1 giờ 29 giây

                                                                              145 giây

                                                                                45

                                                                                  0

                         ở phép + và - tôi thiếu ngạch ngang

                             học tốt ^.^

                                                              

Đọc tiếp...
Trần Công Thành 22 tháng 5 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt : v : 4,4 km/giờ

                 s : 11 km

                  t : ...? giờ

Bài làm 

Thời gian đi của người đó là  : 11 : 4,4 = 2,5 giờ

Đáp số : 2,5 giờ

Đọc tiếp...
luffy toán học 23 tháng 5 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm
Lê Thị Ngọc Hiến 23 tháng 5 lúc 6:41
Báo cáo sai phạm

 Tóm tắt:

V : 4,4 km/giờ 

S: 11 km

T: ... giờ?


 

Bài giải:

Thời gian đi của người đó là:

   4,4 : 11 = 0,25 ( giờ)

       Đáp số: 0,25 giờ 

Đọc tiếp...
harrypotter78 21 tháng 5 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

 40 phút = 1/2 giừ ,17 năm 12 tháng - 16 năm 12 tháng  = 01 năm 00 tháng , 6 phút = 0,1 giờ mong olm chấm điểm tốt cho em . 

Đọc tiếp...
Bùi Linh Chi 13 tháng 5 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Bình dừng lại nghỉ lúc : 7 giờ + 1 giờ 45 phút = 8 giờ 45 phút

Bình về quê lúc : 8 giờ 45 phút + 15 phút + 1 giờ 30 phút = 10 giờ 30 phút 

                                      Đ/S : 10 giờ 30 phút 

Đọc tiếp...
Trần Công Thành 7 tháng 5 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Thời gian ô tô khởi hành từ A đến B là :

10 giờ  -  7 giờ 15 phút = 2 giờ  45 phút

Đổi 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ

Quãng đường AB đi được là

48 giờ  × 2,75 giờ = 132 km/giờ

                                                         Đáp số  : 132 km/giờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Bảo Trân 2 tháng 5 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

15 phút = 15 phút 

360 giây= 0,1 giờ ( mỗi đơn vị thời gian cách nhau 60 lần (trừ ngày tháng năm) 360 : 60 :60 )

84 phút = 1,4 giờ ( 84 : 60 =1,4)

426 giây = 7,1 phút ( 426 : 60 = 7,1)

Đọc tiếp...
Lê Hải Duyên 2 tháng 5 lúc 14:55
Báo cáo sai phạm

Bn làm theo cách của bn Bảo Anh cũng được, bn tham khảo cả 2 cách làm nhé! :3

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Anh 2 tháng 5 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

 Bài giải:

15 phút = ... phút (Cho mình hỏi đề bài ạ, mình nghĩ kết quả là 15 phút theo đề bài bạn cho)

360 giây = \(\frac{1}{10}\) giờ

84 phút = \(\frac{7}{5}\) giờ

426 giây = \(\frac{71}{10}\) phút

 CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Đọc tiếp...
★๖ۣۜMĭηʑ☆๖ۣۜŇɦạϮッт๏áɴ๖ۣۜнọςッ 25 tháng 4 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

TL

22 giờ 13 phút - 14 giờ 24 phút= 7 giờ 49 phút

Học tốt

Đọc tiếp...
Kamado Tanjiro 4 tháng 5 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

dap an 

22gio14phut

hok tot 

hoc gioi

Đọc tiếp...
Lương Gia Hân 12 tháng 5 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

22h13ph - 14h24ph =...?

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: