Giúp tôi giải toán


Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 31/05/2015 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Diện tích một mặt của hộp là :

2000 : 5 = 400 ( cm2)

Vì 20 x 20 = 400 nên cạnh của hình hộp là 20 cm

Thể tích của hộp là :

20 x 20 x 20 = 8000 ( cm3)

                   Đáp số : 8000 cm3

Lê Nguyên Hạo 18/04/2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

thể tích cái thùng là :

40 x 30 x 20 = 24000 ( cm3 )

thể tích cục xà phòng là : 

4 x 4 = 16 ( cm3 )

thùng đựng được số cục xà phòng là :

24000 : 16 = 1500 ( cục xà phòng )

đáp số : 1500 cục xà phòng

Hikari 18/04/2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

thể tích cái thùng là:

40 x 30 x 20 = 24000 (cm3)

thể tích cục xà phòng là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm3)

số cục xà phòng đựng trong thùng là:

24000 : 64 = 375 (cục)

đáp số: 375 cục xà phòng.

Lê Vũ Hưng 09/08/2017 lúc 07:37
Báo cáo sai phạm

The h thung hinh hop chu nhat la:

20x30x40=24000(cm3)

So cuc sa phong trong hop la:

24000:(4x4)=1500(cuc)

Dap so:1500 cuc

Ma hop o dau ra ma dung duoc 1500 cu sa phong vay!

Tomori Nao 19/02/2017 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

Tích của hai hình lập phương là:

216 : 6 = 36 (cm)

Vì tích hai cạnh hình lập phương là 36 cm, mà 36 = 6 . 6 nên cạnh hình lập phương là 6 cm

Thể tích của hình lập phương này là:

6 . 6 . 6 = 216 (cm3)

Đáp số: 216 cm3

Nguyễn Thị Thu Uyên 19/02/2017 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

thể tích là lấy 216:6=36 .

vậy cạnh là 6

thể tích là 216

Hikari 22/04/2015 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

tích hai cạnh hình lập phương là:

216 : 6 = 36 (cm)

vì tích hai cạnh hình lập phương là 36 cm, mà 36 do 6 x 6, vậy cạnh hình lập phương là 6 cm.

thể tích hình lập phương là:

6 x 6 x 6 = 216 (cm3)

đáp số: 216 cm3.

Roxy Channel 11/05/2017 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm
a)Mặt B đối diện với mặt D b)Cạnh hình lập phương là: 2:5=0,4(m) Thể tích hình lập phương là: 0,4*0,4*0,4=0,064(m3) 0,064m3=64dm3 Đ/S:a)Mặt B b)0,064 m3 64 dm3
Roxy Channel 10/05/2017 lúc 04:15
Báo cáo sai phạm
Tớ lộn b)Thể tích hình lập phương là: 2*2*2=8m3 8m3=8000dm3 Đ/S:a)Mặt B b)m3:8m3 dm3:8000dm3
Roxy Channel 10/05/2017 lúc 04:11
Báo cáo sai phạm
a) Hình lập phương này có mặt đối diện với D là mặt B b)Thể tích của hình lập phương là: 3*3*3=27m3 27m3=27000dm3 Đ/S:a)Mặt B b)m3:27m3 dm3:27000dm3
Bùi Trương Ngọc Linh 26/06/2017 lúc 08:05
Báo cáo sai phạm

160 thùng nước

Trần VÂN Hà 13/01/2017 lúc 13:53
Báo cáo sai phạm

người thì ns 500 ,người thì ns 400,chẳng bit đường nào mà lm bn nhỉ ,theo mik thì kết quả là .................(nghĩ đã) ^_^

ppđầukhấc 13/01/2017 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

500 thùng

Trần Thị Loan Quản lý 03/09/2015 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

thể tích một hình lập phương là: 30 x 30  x 30 = 27 000 cm3 = 27 m3

Thể tích hình hộp chữ nhật là: 48 x 27 = 1 296 m3

Gọi chiều cao hình hộp chữ nhật là a (m) thì chiều rộng, chiều dài hình hộp lần lượt là: a x 2 ; a x 3 (m)

Thể tích chiếc thùng là: a x (a x 2) x (a x 3) = (a x a x a) x ( 2 x 3) = 1 296 

=> a x a x a = 1 296 : 6 = 216 = 6 x 6 x 6 => a = 6 (m)

Chiều rộng thùng là 6 x 2 = 12 (m)

Chiều dài của thùng là: 6 x 3 = 18 (m)

ĐS:...

Bùi Hà Hạnh Nguyên 04/01/2016 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng : 12

Chiều dài : 18

quang bach 28/02/2016 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

sao 27 000 cm3 lại bằng 27 m3 được hả chời

Lê Thị Kim Oanh 01/03/2015 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể cá dạng hình hộp chữ nhật là :

25 x 40 x 50 = 50000 (cm3)

50000 cm3= 50 m3= 50 lít nước

Thể tích nước có trong bể là :

50 x 1/4 = 12,5 ( lít nước )

95 % thể tích của bể là :

50 x 95 : 100 = 47,5 ( lít nước )

Số lít nước cần đổ thêm là :

47,5 - 12,5 = 35 ( lít nước )

Đáp số : 35 lít nước

Edogawa Conan 26/08/2016 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể cá là:

      25 x 40 x 50 = 50000 (cm3) 

Thể tích nước trong bể là: 

     5 0000 : 4 x 1 = 12500 (cm3) 

Đổi: 12500 cm3 = 12,5 dm3 = 12,5 lít .

Số lít nước đã đổ thêm là: 

     50000 : 100 x 95 = 47500 (cm3) 

Đổi: 47500 cm3 = 47,5 dm3 = 47,5 lít. 

Số lít nước cần đổ thêm là: 

    47,5 - 12,5 = 35 (lit) 

        Đáp số: 35 lít nước. 

Đỗ Hoàng Hải 23/03/2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

35 l

chúc bạn học giỏi

Sakura 04/05/2015 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Theo giả thiết thì ta có chiều dài,chiều rộng,chiều cao của khối hộp chữ nhật lần lượt gồm: 16,12,8 khối lập phương nhỏ. 
Các hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt đó là các hình nằm trên các cạnh của khối hộp ( trừ các khối lập phương ở đỉnh).Có 12 cạnh và có 3 loại độ dài nên ta có thể tính như sau: 
Có 4*(16-2+12-2+8-2)=120 khối lập phương nhỏ được sơn 2 mặt.

Trần Ngọc Thủy Tiên 06/05/2015 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Độ cao của mực nước trong bể là:

               414,72 : (22,5 x 19,2) = 0,96 (m)

Chiều cao bể cá đó là:

               0,96 : 4/5 = 1,2 (m)

                         Đáp số: 1,2 m

Trần Hà Quỳnh Như 19/04/2016 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

Bài làm:
Thể tích của bể bơi hình hộp chữ nhật là:
V = 22,5. 19,2 . 4/5h = 345,6 h = 414,72 m3.
Chiều cao của bể bơi hình hộp chữ nhật là:
h = 414,72 : 345,6 = 1,2 m

Ran đáng yêu 123 15/05/2017 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

  Diện tích mặt đáy là:

  22,5x19,2=432   m2

 Mực nước của  bể là:

   414,72:22,5:19,2 = 0,96  m

Chiều cao bể nước là:

  0,96:4x5= 1,2   m

               Đáp số:1,2 m

-Theo mình là vậy bạn nhé,à bài này có trong sách giáo khoa toán lớp 5 đúng không nhỉ.k mình nha.Cảm ơn nhiều.

Nguyễn Quang Thành 27/02/2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Không xếp được vì nếu sép thì có thể tích là:32x1=32(dm3)

Vì 32 ko bằng 3 số nào nhân với nhau nên ko được

Vũ Phương Linh 27/02/2015 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Dựa vào công thứ tính thể tích hình lập phương: V=axaxa

Ta thấy: 3x3x3=27 và 4x4x4=64 nên với 32 hình lập phương nhỏ không thể xếp được 1 hình lập phương khác.

Nguyễn Hải Yến 27/02/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Không thể xếp được vì 32 chẳng bằng số nào nhân với chính nó rồi lại nhân tiếp với nó. Bài này ở trong Toán nâng cao lớp5 đúng k 

Dương Thị Mỹ Hạnh 10/04/2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của bể là:

1.8 : 1.5 : 0.8 = 1,5 (m)

Đáp số: 1.5 m

Nguyễn Tiến Dũng 13/06/2017 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

Chiều cao bể:

1,8:1,5:0,8=1,5

sakura 13/06/2017 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

chiều cao của bể là:

1,8 : 1,5 : 0,8 = 1,5 ( m )

Đáp số: 1,5 m

Phan Thanh Tinh Hiệp sĩ 05/09/2017 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

3 decades = 30 years ; 2 decades = 20 years

Let x and y be the age of Margo and Joy respecitvely. We have :

\(\left\{{}\begin{matrix}x=2\left(y-30\right)\\y=3\left(x-20\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2y-x=60\\3x-y=60\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}3x-6y=-180\\3x-y=60\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}5y=240\\x=\dfrac{60+y}{3}\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=36\\y=48\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow y-x=12\)

So, Joy is older than Margo by 12 years. Hence, Joy was 12 years old when Margo was born.

Mạnh Châu 09/06/2017 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

a)

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

   15 . 10 . 0,8 = 120 (m3)

b)

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

    5 . 4 . 1,7 = 34 (m3)

                      Đáp số:a) 120 m3

                                   b) 34 m3

Nguyễn Tiến Dũng 09/06/2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

a) Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

                15 . 10 . 0,8 = 120 (m3)

b) Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

                 5 . 4 . 1,7 = 34 (m3)

                        Đáp số:a) 120 m3 b) 34 m3 

Nguyễn Tiến Dũng 09/06/2017 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

a)thể tích hình hộp là:

15x10x1,8=120 m3

Mạnh Châu 25/05/2017 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là :

 8 x 5 x 2,5 = 100 ( m3 )

                        Đáp số : 100 m3

Trần Nhật Quỳnh 20/05/2017 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

8 x 5 x 2, 5 = 100(m3)

                   Đáp số: 100m3

Trần Nhật Quỳnh and Lê Mạnh Tiến Đạt

Seohuyn 05/06/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

8 × 5 × 2,5 = 100 ( m3 )

Đáp số: 100 m3

mộ đom đóm 20/04/2015 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

thể tích bể nươc là:

    1.5*0.8*1=1.2[cm3]

phải đổ số gánh nươc thì mới đầy bể là:

    1.2:30=0.04[gánh]

             d/s:0.04 gánh

Sóc Lá Cây 20/04/2017 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

0,04 gánh

45rt 14/06/2017 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

thể tích bể là:

1,5x0,8x1 =1,2[m3]

1,2 m3=1200 dm3

cần số gánh nước là:

1200:30=40[gánh]
đáp số : 40 gánh

olympic 27/04/2015 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Diện tích miếng tôn cần là :

40 x 40 x 5 = 8000 (cm2)

Thể tích là :

40 x 40 x 40 = 64000 (cm3)

ĐS : a) 8000cm2

       b) 64000cm3

**** mình nha !

tran hao nam 18/05/2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Đáp số:a)8000cm2.

                 :b)64000cm3.

Phạm Việt Đức 18/05/2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

a, Diện tích miếng tôn để làm hộp là:

      40 x 40 x 5 = 8000 ( cm2 )

b, Thể tích của hộp là:

      40 x 40 x 40 =  64000 ( cm3 )

                  Đáp số: a : 8000 cm2

                              b : 64000 cm3

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: