Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 03/09/2015 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

thể tích một hình lập phương là: 30 x 30  x 30 = 27 000 cm3 = 27 m3

Thể tích hình hộp chữ nhật là: 48 x 27 = 1 296 m3

Gọi chiều cao hình hộp chữ nhật là a (m) thì chiều rộng, chiều dài hình hộp lần lượt là: a x 2 ; a x 3 (m)

Thể tích chiếc thùng là: a x (a x 2) x (a x 3) = (a x a x a) x ( 2 x 3) = 1 296 

=> a x a x a = 1 296 : 6 = 216 = 6 x 6 x 6 => a = 6 (m)

Chiều rộng thùng là 6 x 2 = 12 (m)

Chiều dài của thùng là: 6 x 3 = 18 (m)

ĐS:...

Đọc tiếp...
Bùi Hà Hạnh Nguyên 04/01/2016 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng : 12

Chiều dài : 18

Đọc tiếp...
quang bach 28/02/2016 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

sao 27 000 cm3 lại bằng 27 m3 được hả chời

Đọc tiếp...
Đặng Trung Hiếu 20/02/2018 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình hộp chữ nhật là :

              145 x 70 x 50 = 507500 ( cm3)

Đổi 507500 cm3 =  507,5 dm3

                             Đáp số : 507,5 dm3  

Đọc tiếp...
linh cute 16/07/2018 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

thể tích hình hộp chữ nhật là:

145x70x50=507500(cm3)

507500cm3=507,5dm3

đáp số:..

học tốt ạ 

Đọc tiếp...
Cô nàng song ngư 16/07/2018 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

 Thể tích hình hộp chữ nhật đó là :

              145 x 70 x 50 = 507 500 (cm3)

         Đổi: 507 500 cm3 = 507,5 dm3

                                          Đ/S: 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 15/06/2015 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

Cạnh đáy 1 hơn chiều rộng đáu 2 là: 0,8 : 2 = 0,4 m

Thể tích thùng 1 hơn thùng 2 chính là thể tích hình hộp chữ nhật có chiều cao không đổi là 0,6 m; chiều rộng của đáy là: 0,4 m

Chiều dài bằng chiều dài đáy 1

Chiều dài đáy 1 là: 0,288 : (0,6 x 0,4) = 1,2 m

Diện tích đáy 1 là: 1,2 x 1,2 = 1,44 m vuông

Thể tích hình 1 là: 1,44 x 0,6 = 0,864 m3

Thể tích hình 2 là: 0,864 - 0,288 = 0,576 m3

ĐS:...

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 15/06/2015 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

Cạnh đáy 1 hơn chiều rộng đáy 2 là :

0,8 : 2 = 0,4 ( m )

Thể tích thùng 1 hơn thùng 2 chính là thể tích hình hộp chữ nhật có chiều cao không đổi là 0,6 m; chiều rộng của đáy là: 0,4 m

Chiều dài bằng chiều dài đáy 1

Chiều dài đáy 1 là: 0,288 :

 (0,6 x 0,4) = 1,2 ( m )

Diện tích đáy 1 là :

1,2 x 1,2 = 1,44 ( m)

Thể tích thùng 1 là :

1,44 x 0,6 = 0,864 ( m3 )

Thể tích thùng 2 là :

0,864 - 0,288 = 0,576 ( m)

Đáp số : thùng 1 : 0,864 m3

            : thùng 2 : 0,576 m3

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 19/04/2015 lúc 06:53
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể nước đó là:

               2 x 1,5 x 1 = 3 (m3)

Bể sẽ đầy nước sau:

               3 : 0,5 = 6 (giờ)

                         Đáp số: 6 giờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 16/04/2017 lúc 06:34
Báo cáo sai phạm

thể tích của bể nước đó là :

      2 x 1,5 x 1 = 3 ( m3 )

thời gian bể đầy là :

 3 : 0,5 = 6 ( giờ )

           đáp số : 6 giờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Hùng 15/04/2017 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

thể tích bể nước là:

2x1,5x1=(3m3)

thời gian bể đầy nước là:

3:0,5=6(giờ)

      Đáp số: 6giờ

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 28/03/2016 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Nếu hình lập phương có cạnh là 100 
thì thể tích là 100 x 100 x 100 = 1 000 000 
Nếu cạnh của nó tăng lên 10% có nghĩa là cạnh mới của nó là 110 
Vậy thể tích mới của nó là 110 x 110 x 110= 1 331 000 
Thể tích mới hơn thể tích cũ = 1 331 000 - 1 000 000 = 331000 
Lấy kết quả chênh lệch của thể tích đem chia cho thể tích ban đầu rồi nhân cho 100 ta được phần trăm chênh lệch là: 
(331000 / 1 000 000 ) x 100 =0.331 x 100 = 33,1% 

Đọc tiếp...
hoabinhyenlang 03/03/2015 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

gia su canh hinh lap phuong la 100m thi the tich cua hinh lap huong la 1 000 000m3

neu canh cua hinh lap phuong tang 10% thi canh hinh lap phuong la 110 m.

the tich hinh lap phuong moi la 1 331 000 (m3)

the tich tang so phan tram la :(1 331 000 - 1 000 000) :1 000 000 = 0,331= 33,1%

                      dap so 33,1 %

Đọc tiếp...
le thi quynh huong 14/04/2015 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

chieu cao cua muc nuoc trong be

6,48:2,7:2=1,2m

chieu cao cua be

1,2:3*4=1,6m

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 23/05/2018 lúc 07:58
Báo cáo sai phạm

chiều cao của mực nước trong bể là:

6,48 : 2,7 : 2 = 1,2 ( m )

chiều cao của bể là:

1,2 : 3 . 4 = 1,6 ( m )

dáp số: 1,6 m

Đọc tiếp...
Vũ Thu Trang 14/05/2017 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

Diện tích mặt đáy là :

       96 : 2 = 48 ( dm2)

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là :

       48 x 6 = 288 ( dm3 )

                 Đáp số : 288 dm3

mình nha!

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 20/05/2018 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

Diện tích mặt đáy là : 

96 : 2 = 48 ( dm2 ) 

Thể tích hình hộp chữ nhật là : 

48 x 6 = 288 ( dm3 ) 

      Đáp số : 288 dm3

Chúc bạn học tốt !!! 

Đọc tiếp...
Cô gái tương lai 20/05/2018 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

Diện tích mặt đáy là :

\(96:2=48\left(dm^2\right)\)

Thể tích hình hộp chữ nhật là :

\(48\times6=288(dm^3)\)

Đáp số : \(288dm^3\)

Đọc tiếp...
olympic 21/04/2015 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

Chiều cao cái bể là :

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 (m)

ĐS : 0,8m

Like nha !

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 16/05/2018 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của bể là : 

   1.44 ÷ ( 1.5 × 1.2 ) = 0.8 ( m ) 

       Đáp số : 0.8 m 

Chúc bạn học giỏi !!!

Đọc tiếp...
nguyễn kiều trang 25/04/2018 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

0,8 NHA!

Đọc tiếp...
Kuruko Yoshino 20/04/2015 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

VD 1 cách

đổi: 6480l = 6480 dm= 6,48m3

Chiều cao mực nước là

6,48 : 2,7: 2=1,2 (m)

Chiều cao của bể là

1,2 : 3/4 = 1,6(m)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Trang 16/04/2017 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

chiều cao mực nước:

(2,7:2):3/4 = 1,8m

đ/s: 1,8m

Đọc tiếp...
tth 13/04/2017 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Chiều cao bể nước là 1,8 m nha.

Vì ( 2,7 : 2) : 3/4 = 1,8 m
Đs:

  tk mình nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh 13/05/2018 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật

có chiều dài 22.5m,chiều rộng 19,2m.nếu bể chứa 414,72m khối thì mực nước trong bể lên tới 4/5chiều cao của bể.

hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét?

Đáp án:1,2 m

Đọc tiếp...
hoàng ngọc ánh 13/05/2018 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

1,2 m nha bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thủy Tiên 13/05/2018 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

chiều cao=1,2m

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 19/04/2016 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Bài làm:
Thể tích của bể bơi hình hộp chữ nhật là:
V = 22,5. 19,2 . 4/5h = 345,6 h = 414,72 m3.
Chiều cao của bể bơi hình hộp chữ nhật là:
h = 414,72 : 345,6 = 1,2 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thủy Tiên 13/05/2018 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

chiều cao là :1,2m

Đọc tiếp...
Trần Hạnh Nhi 11/05/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

uk đây toán 5 mà bn

Đọc tiếp...
nguyễn đăng vũ 12/05/2018 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể là:

   1,8 x 1,5 x 1,2 =3,24(m3)

Thể tích nước là:

 3,24 x \(\frac{3}{4}\)=2,43 (m3)

Chiều cao thật của nước là:

2,43 : 1,8 : 1,5 = 0,9(m)

Chiều cao của mực nước dâng lên là:

1,1 - 0,9=0,2(m)

Thể tích hòn đá là:

1,8 x 1,5 x 0,2 = 0,54(m3)

Đ/S: 0,54 m3

Cách này dễ hiểu hơn nek

Đọc tiếp...
Lê Quỳnh Trang 12/05/2018 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

Thế tích bể là: 1,8*1,5*1,2=3.24(\(m^3\))

Thể tích nước trong bể là: 3,24\(\times\)\(\frac{3}{4}\) =2,43(\(m^3\))

thể tích nước trong bể khi thả hòn đá vào là: 1,8*1.5*1,1=2,79\(\left(m^3\right)\)

thể tích hòn đá là: 2,79-2,43=0.54\(\left(m^3\right)\)

Đáp số:0,54\(\left(m^3\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Thị Kim Oanh 01/03/2015 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể cá dạng hình hộp chữ nhật là :

25 x 40 x 50 = 50000 (cm3)

50000 cm3= 50 m3= 50 lít nước

Thể tích nước có trong bể là :

50 x 1/4 = 12,5 ( lít nước )

95 % thể tích của bể là :

50 x 95 : 100 = 47,5 ( lít nước )

Số lít nước cần đổ thêm là :

47,5 - 12,5 = 35 ( lít nước )

Đáp số : 35 lít nước

Đọc tiếp...
Việt Best Murad 10/03/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

giải

thể tích bể cá là:    25 x 40 x 50 = 50000 (cm3) 

thể tích nước trong bể là:     5 0000 : 4 x 1 = 12500 (cm3) 

Đổi: 12500 cm3 = 12,5 dm3 = 12,5 lít .

số lít nước đã đổ thêm là:      50000 : 100 x 95 = 47500 (cm3) 

Đổi: 47500 cm3 = 47,5 dm3 = 47,5 lít. 

số lít nước cần đổ thêm là:      47,5 - 12,5 = 35 (lit) 

        Đáp số: ......................

hok tốt

Đọc tiếp...
nhất sông núi 19/06/2017 lúc 08:03
Báo cáo sai phạm

Đáp án

Trong ba kim đồng hồ, kim giờ chạy chậm nhất. Ta tính xem sau chu kỳ bao lâu thì kim phút và kim giây gặp lại kim giờ.

Ta có:

Trong 1 giờ, kim giờ chạy được 1/12 vòng

Trong 1 giờ, kim phút chạy được 1 vòng

Mỗi giờ kim phút chạy nhanh hơn kim giờ là:

1 - 1/12 = 11/12 (vòng)

Để kim phút gặp lại kim giờ thì kim phút phải chạy nhiều hơn kim giờ đúng 1 vòng. Vậy thời gian để kim phút gặp lại kim giờ là:

1 : 11/12 = 12/11 (giờ)

Tương tự, ta có:

Trong 1 giờ, kim giờ chạy được 1/12 vòng

Trong 1 giờ, kim giây chạy được 60 vòng

Mỗi giờ kim giây chạy nhanh hơn kim giờ là:

60 - 1/12 = 719/12 (vòng)

Để kim giây gặp lại kim giờ thì kim giây phải chạy nhiều hơn kim giờ đúng 1 vòng. Vậy thời gian để kim giây gặp lại kim giờ là:

1 : 719/12 = 12/719 (giờ)

Như vây:

- Sau các khoảng thời gian: 12/719 giờ, 2 x 12/719 giờ, 3 x 12/719 giờ, ..., k x 12/719 giờ, ... thì kim giây gặp lại kim giờ. (k là số tự nhiên).

- Sau các khoảng thời gian: 12/11 giờ, 2 x 12/11 giờ, 3 x 12/11 giờ, ..., m x 12/11 giờ, ... thì kim phút gặp lại kim giờ. (m là số tự nhiên)

Để ba kim trùng nhau thì kim giây và kim phút cùng gặp lại kim giờ. Tức là:

k x 12/719 = m x 12/11

k x 11 = m x 719

Các số tự nhiên k và m nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện trên là: k = 719 và m = 11.

Tức là sau ít nhất: k x 12/719 = 719 x 12/719 = 12 giờ thì ba kim lại trùng nhau.

Đáp số: 12 giờ.

Đọc tiếp...
Hikari 24/04/2015 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

thể tích bể nước là:

2 x 1,5 x 1 = 3 (m3)

thời gian sẽ đầy bể là:

3 x 0,5 = 6 (giờ)

đáp số: 6 giờ.

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 16/04/2017 lúc 06:45
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể nước đó là : 

              2 x 1,5 x 1 = 3 (m3)

Bể đó sẽ đầy nước sau số thời gian là:

                3 : 0,5 = 6 (giờ)

                        Đáp số : 6 giờ

Đọc tiếp...
Tran Trung HIEU 10/03/2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

6 giờ nha bạn nhớ

Đọc tiếp...
olympic 21/04/2015 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Chiều cao cái bể là :

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 (m)

ĐS : 0,8m

Like nha !

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 07/05/2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

chiều cao của bể là:

1,44:1,5:1,2=0,8(m)

đáp số: 0,8 m

Đọc tiếp...
trần như 21/04/2015 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của bể là:

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 (m)   ( vì thể tích = chiều dài x chiều rộng x chiều cao)

ĐS : 0,8 m

1 đúng nhé

 

Đọc tiếp...
Mai Đức Dũng 02/03/2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

V:

1,5x1,2x1,6=2,88(m3)

Đổi:2,88m3=2880 l

Vậy thời gian để vòi chảy đầy bể là:

2880:45=64(phút)

   Đáp số:64 phút.

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 02/03/2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình lập phương là :

                   1,5 x 1,2 x 1,6 = 2,88 ( m3 )

              Đổi         2,88 m3 = 2880 dm3

Bể sẽ đầy sau số phút là :

                   2880 : 45 = 64 ( phút )

                                       Đ/S : 64 phút

Đọc tiếp...
nguyễn nguyên hương 09/05/2018 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

thể tích bể là"

1,5 x 1,2 x 1,6=2,88 (m3) =

đổi : 2,88 m3 =2880 dm3 =2880 L nước

thời gian để bể chảy đầy bể là:

2880:45=64 (phút)

đáp số bnj tự ghi nhé!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: