Giúp tôi giải toán và làm văn


kiệt đẹp trai 29/07/2015 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

Thể tích sẽ tăng thêm:2.2.2=8%

Đọc tiếp...
la thị my 08/03/2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh hình lập phương là a

Cạnh hình lập phương lúc sau là a*120%

Tỉ số thể tích hình lập phương mới so với hình lập phương ban đầu là :

a*120%*a*120%*a*120%/a*a*a=172,8%

hình lập phương đã tăng:

172.8%-100%=72,8%

Đọc tiếp...
Dương Trần Xuân Phúc 07/02/2016 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể lớn: 

   1,6 x 0,6 = 0,96 (m3)

Thể tích bể nhỏ:

   0,6 x 0,8 = 0,48 (m3)

Thể tích nước từ bể nhỏ đổ qua bể lớn:

   0,96 - 0,48 = 0,48 (m3)

Mực nước trong bể lớn cao:

   0,48 : 1,6 0,6 = 0,5 (m)

Đổi: 0,5 m = 50 cm

            Đáp số: 50 cm

Đọc tiếp...
Ngyễn Thị Trang 18/10/2014 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

GỌI CHIẾU RỘNG, DÀI , CAO LÀ R,D,C

ta có \(\frac{R}{4}\)\(\frac{D}{5}\) ;     \(\frac{R}{5}\)\(\frac{C}{4}\)

=>  \(\frac{R=D=C}{20=25=16}=k\)

=>  20k.25k.16k = 64 => 8000k3 = 64 

k3 =  1/125  => k = 1/5

R=1/5 . 20= 4m

D= 1/5 .25 = 5m

C = 1/5 . 16 = 3,2m

Đọc tiếp...
Hoàng Minh Trí 07/08/2014 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

 1 + 2 = 3 (phần)

Số lít dầu ở thùng 1 sau khi đổ là:

60 : 3 = 20 (lít)

Số lít dầu ở thùng 2 sau khi đổ là:

60 - 20 = 40 (lít)

Số lít dầu ở thùng 1 lúc đầu là:

20 + 8 = 28 (lít)

Số lít dầu ở thùng 2 lúc đầu là:

40 - 8 = 32 (lít)

             Đáp số : Thùng 1: 28 lít

                        Thùng 2: 32 lít

Đọc tiếp...
chu thi linh trang 21/11/2016 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Thùng 1 : 28 lít

Thùng 2 : 32 lít

Đọc tiếp...
Top những người hâm mộ Tfboys 29/10/2016 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

dễ ợt sao không hỏi mình

Đọc tiếp...
Hikari 21/04/2015 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

thể tích bể nước là:

1,5 x 0,8 x 1 = 1,2 (m3)

thời gian để đầy bể là:

1,2 : 0,5 = 2,4 (giờ)

đáp số: 2,4 giờ.

Đọc tiếp...
Oops Killer 07/10/2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Bể nước đó có thể tích là :

        1,5 x 1,8 x 1 = 1,2 ( m3 )

Bể đó đầy trong số giờ là :

         1,2 : 0,5 = 2,4 ( giờ )

                 Đáp số : 2,4 giờ

Đọc tiếp...
vbn 10/08/2015 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

Tớ trả lời rồi nhưng OLM duyệt đã , đáp án là 31 l ! ^ - ^

Đọc tiếp...
vbn 10/08/2015 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

V nước khi có sỏi là :

\(0,65\times0,4\times0,35=0,091\) \(\left(m^3\right)=91dm^3=91l\)

V các viên sỏi là :

\(91-60=31\left(l\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tùng 03/02/2017 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Gọi: chiều dài là a

      chiều rộng là b

      chiều cao là c

Ta có:

\(\left(a.b\right).\left(c:2\right)-\left(a.b\right).c=2016\)

\(\left(a.b\right).\left(c:2-c\right)=96\)

\(\left(a.b\right).2=96\)

\(a.b=48\)

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là: 

\(a.b.c\)

\(=48.6\)

\(=288\)

Đọc tiếp...
PHÚC 03/02/2017 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

Gọi dài-rộng-cao là a-b-c. Theo đề bài, ta có:

( a x b ) x ( c + 2 ) - ( a x b ) x c = 96

( a x b ) x ( c + 2 - c ) = 96

( a x b ) x 2 = 96

a x b = 48

Vậy thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

a x b x c 

= 48 x 6

= 288

Đọc tiếp...
Hikari 11/04/2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

thể tích bể nước là:

3 x 2 x 1,5 = 9 (m3)

số lít nước trong bể chứa là:

9 : 100 x 80 = 7,2 (m3)

7,2 m3 = 7200 dm3 = 7200 lít.

mực nước trong bể cao là:

1,5 : 100 x 80 = 1,2 (m)

đáp số: a) 7200 lít.              b) 1,2 m.

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 21/08/2017 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

thể tích bể nước là:

3 x 2 x 1,5 = 9 (m3)

số lít nước trong bể chứa là:

9 : 100 x 80 = 7,2 (m3)

7,2 m3 = 7200 dm3 = 7200 lít.

mực nước trong bể cao là:

1,5 : 100 x 80 = 1,2 (m)

đáp số: a) 7200 lít.              b) 1,2 m.

Ai trên 10 điểm hỏi đáp thì mình nha mình đang cần gấp chỉ còn 51 điểm là tròn rồi mong các bạn hỗ trợ mình sẽ đền bù xứng đáng

Đọc tiếp...
Phan Quynh Anh 09/03/2017 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

A 7200l B 1,2 m la dung

Đọc tiếp...
Hikari 23/02/2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

thể tích hình lập phương là:

8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

tích của chiều dài và chiều rộng là:

16 x 8 = 128 (cm)

chiều cao là:

512 : 128 = 384 (cm)

chu vi mặt đáy là:

(16 + 8) x 2 = 48 (cm)

diện tích xung quanh là:

48 x 384 = 18432 (cm2)

đáp số: 18432 cm2.

Đọc tiếp...
hoàng thị tú uyên 20/08/2017 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

thể tích hình lập phương:

       8x8x8=512 ( cm3 )

 diện tích của chiều dài và chiều rộng là:

       16x8=128 ( cm)

chiều cao là:

        512 : 128=384 ( cm )

chu vi mặt đáy :

        ( 16 + 8) x 2= 48 ( cm )

diện tích xung quanh là:

         48 x 384 = 18432( cm2)

             Đáp số: 18432 cm2

Đọc tiếp...
A Toi Mua 21/04/2015 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

the tich thung chua xang: 80 x 60 x 120 = 576000(cm3) = 576 dm3

So xang: 576 : 100 x 75 = 432(dm3)= 432 (l)

D/S:432 l

 

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 16/07/2015 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

Thể tích thùng chứa xăng là :

  80 x 60 x 120 = 576000(cm3) = 576 dm3

Số xăng là:

576 : 100 x 75 = 432(dm3)= 432 (l)

Đáp số :432 l

Đọc tiếp...
nguyển văn hải 10/08/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

1m=10dm

thể tioch là :

10x5x6=300 (dm3)

d/S:...

Đọc tiếp...
olympic 27/04/2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Đổi 1m = 10dm

Thể tích cái bể là :

10 x 5 x 6 = 300 (dm3)

ĐS : 300dm3

**** mình nhá !

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 11/08/2017 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

1 m = 10 dm

Thể tích bể cá là :

10 x 5 x 6 = 300 ( dm3 )

Đáp số : 300 dm3

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 26/02/2015 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

36x24x12=10368

3x3x3=27

10368:27=384

nói trước ko chắc lắm vì mình chưa giải bài này bao giờ

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 26/02/2015 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

bn tính thể tích hình lập phương và hình hộp chữ nhật

sau đó lấy tt hình hộp chữ nhât chia cho thể tích hình lập phương

mình ko chắc lắm

Đọc tiếp...
nguyen bui hien vy 26/02/2015 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

ê,ý của bạn hiền mình hiểu.nhưng bạn thinh thì mình không hiểu cho lắm

ĐI GIÚP MÌNH ĐI MÀ,thank you
 

Đọc tiếp...
Hikari 22/04/2015 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

chu vi đáy bể nước là:

6,72 : 1,2 = 5,6 (m)

nửa chu vi đáy bể nước là:

5,6 : 2 = 2,8 (m)

chiều dài đáy bể nước là:

(2,8 + 0,6) : 2 = 1,7 (m)

chiều rộng đáy bể nước là:

2,8 - 1,7 = 1,1 (m)

thể tích bể nước là:

1,7 x 1,1 x 1,2 = 2,244 (m3) = 2244 (dm3) = 2244 lít.

75% nước trong bể nước là:

2244 : 100 x 75 = 1683 (lít)

thời gian để nước bằng 75% thể tích bể là:

1683 : 561 = 3 (giờ)

đáp số: 3 giờ.

Đọc tiếp...
Đặng Hữu Đạt 23/02/2017 lúc 13:42
Báo cáo sai phạm

3 giờ mình làm rùi

Đọc tiếp...
Pham Noc Mai 05/04/2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

ê Hakari cậu lấy 5,6 : 2 là lấy 2 ở đâu ra

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 01/05/2015 lúc 09:56
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể nước đó là:

               2 x 1,5 x 1 = 3 (m3)

Thời gian vòi nước chảy đầy bể là:

               3 : 0,5 = 6 (giờ)

                         Đáp số : 6 giờ

 

Đọc tiếp...
Tâm Lardy 12/04/2017 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể nước đó là: 2x1,5x1=3(m3)

Thời gian vòi nước chảy vào đầy bể là: 

      3:0,5=6(giờ)

          Đáp số: 6 giờ

Đọc tiếp...
NGÔ HỒNG PHÚC 01/05/2015 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể nước đó là:

               2 x 1,5 x 1 = 3 (m3)

Thời gian vòi nước chảy đầy bể là:

               3 : 0,5 = 6 (giờ)

                         Đáp số: 6 giờ

Đọc tiếp...
Đoàn Trọng Thái 12/02/2015 lúc 07:05
Báo cáo sai phạm

 

 

Cnhj 9 dm = 90 cm sẽ không xếp đủ (Nếu không phá hộp kẹo ra mà ấn vào.

Số hộp kẹo có thể chứa trong thùng là: (80:20)x(60:20)x(120:20) = 4 x 3 x 6 = 72 hộp

Đọc tiếp...
Shizadon 19/03/2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

Đáp án:72 hộp.

Đúng 100%

~shizadon~

Đọc tiếp...
Trương Cao Quốc Anh 28/07/2017 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

72 hộp nhá

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 05/04/2017 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

a) Thể tích bể là

1,8x1,5x1,2=3,24(m3)=3240dm3=3240l nước

Trong bể có

3240x75%=2430(l nước)

b) Nếu 80% thể tích trong bể có nước thì lượng nước đó là

3240x80%=2592( l nước)

Cần đổ thêm

2592-2430=162(l nước)

Đáp số: a)2430 l nước

             b) 162 l nước

Đọc tiếp...
hoàn châu cách cách 14/04/2017 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

a,2430 l nước

b,162 l nước

nếu ai hâm mộ lâm tâm như

hoặc triệu lệ dĩnh 

thì k nhaaaaaaaaaaaaaaaa

Đọc tiếp...
Mai Thị Thanh Hoa 05/04/2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

                                                                                Bài giải

Thể tích của bể là :

1.8 x 1.5 x 1.2 = 3.24 ( m3)

75% thể tích của bể là :

3.24 : 100 x 75 = 2.43 (m3 )

Đổi : 2.43 m3 = 2430 dm3 = 2430 l

80% thể tích của bể là :

3.24 : 100 x 80 = 2.592 ( m3 )

Đổi : 2.592 m3 = 2592 dm3 = 2592 l

phải đổ thêm số l nước là :

2592 - 2430 = 162 ( l nước )

Đáp số : a) 2430 l nước 

             b) 162 l nước

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: