Giúp tôi giải toán và làm văn


Phan Thị Xuân Uyên 30 tháng 5 2015 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

 

Không thể xếp được vì :


8 = 2 x 2 x 2

27 = 3 x 3 x 3

Tổng các khối gỗ là: 8 + 27 = 35 (khối)

Không có số tự nhiên nào để: axaxa = 35

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 30 tháng 5 2015 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

​Các  khối gỗ của hình lập phương là :

27 + 8=35 (khoi go )

​Để sếp hình lập phương cạnh 4 cm thì cần số khối gỗ là : 

4 x 4 x 4 =64 ( khoi go)

​Vậy có 35 khối gỗ thì ko thể xếp thành hình lập phương mới đc.

Đọc tiếp...
phan minh tuệ 30 tháng 5 2015 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Không thể xếp được vì :


8 = 2 x 2 x 2

27 = 3 x 3 x 3

Tổng các khối gỗ là: 8 + 27 = 35 (khối)

Không có số tự nhiên nào để: axaxa = 35

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 22 tháng 2 2017 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

S mặt đáy bể là : 25 x 20 = 500 ( dm2 )

Chiều cao của mực nước là : 675 : 500 = 1,35 ( dm )

                                   Đ/S : .... .....

Đọc tiếp...
Le Thi Tuyet Mai 20 tháng 2 2018 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

S mặt đáy bể là:

         25*20=500(dm2)

Chiều cao của mực nước là:

           675:500=1,35(dm)

                        D/s:1,35dm

Đọc tiếp...
hoang nhat linh 22 tháng 2 2017 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

chieu cao cua muc nuoc do la

675/(25*20)=1,35 (dm)

                 Đáp số: 1,35 dm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thuý An 2 16 tháng 2 2016 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

Thể tích cái hố là :

50 x 30 x 50= 75000 (dm3)

Đổi : 75000 dm= 75 m3

                         Đáp số : 75 m3

Đọc tiếp...
0o0_Nhok_Cute_0o0 22 tháng 2 2018 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

Thể tích cái hố đó là :

  50 x 30 x 50 = 75000 ( dm3 )

Đổi : 75000 dm3 = 75 m3

                   Đáp số : 75 m3

Đọc tiếp...
Thịnh Thị Thanh Bình 28 tháng 2 2016 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

Thể tích cái hố hình chữ nhật là:

50x30x50=75000(dm3)

Đổi : 75000 dm3  =75 dm3

Đáp số: 75 m3 

Đọc tiếp...
Anderea Julia 8 tháng 3 2016 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

75m3 đó bn

k cho mình vs nha!!

Please??

Đọc tiếp...
Doãn Duy Anh 26 tháng 2 2017 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

75 m khoi vi 50 *30*50=75000dm  khoi 75000 dm khoi =75m  khoi xin loi may minh ko viet duoc dau nhe

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Phương Linh 7 tháng 2 2018 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

Làm sao các bạn ra được 75 vậy ?

Đọc tiếp...
pham vo huy giao 22 tháng 1 2015 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm hình lập phương bé và hình lập phương lớn là;

                    3/2=3:2=1,5=150%

Thể tích hình lập phương lớn là:

                    64x3:2=96[cm3]

            Đáp số: 96cm3

                     

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Công 28 tháng 2 2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

a) Vì thể tích của hình lập phương A bằng 2:3 hình B nên thể tích hình lập phương B bằng 3:2 hình A hay 150%

b) Vậy thể tích hình lập phương lớn là: 64x150%=96 (cm3)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Quang 27 tháng 2 2017 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

96 đúng đấy

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 17 tháng 2 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình lập phương bị cắt đi là

           ( 3 x 3 ) x 6 = 54 ( cm2 )

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ban đầu là :

            ( 8 + 4 ) x 2 x 5 = 120 ( cm2)

Diện tích một mặt của hình hộp chư nhật ban đầu là : 

             8 x 4 = 32 ( cm2 )

Diện tích hình hộp chữ nhật ban đầu là :

              120 + 32 x 2 = 184 ( cm2 )

Diện tích hình hộp chữ nhật khi bị cắt đi là :

               184 - 54 = 130 ( cm2 )

          Đổi : 130cm2 = 1,3dm2

Khối kim loại đó cân nặng số ki-lô-gam là :

                1,3 : 1 x 7,5 = 9,75 ( kg ) 

                         Dáp số : 9,75 kg 

Đọc tiếp...
trần như 1 tháng 2 2015 lúc 7:09
Báo cáo sai phạm

Không thể tạo thành một hình lập phương mới được.
Giải thích: Vì khối lập phương được xếp từ 27 khối lập phương nhỏ có chiều dài cạnh là 1cm sẽ có số ô vuông trong một mặt là 3x3=9(nhẩm tính thôi) mỗi mặt của khối lập phương đó có 9 khối lập phương nhỏ cạnh 1cm. Vậy nếu cộng thêm 8 khối lập phuơng nhỏ cạnh 1cm nữa vào thì không tạo được một khối lập phương mới.

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 11 tháng 2 2018 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

+ Hình lập phương tạo bởi 8 khối gỗ có cạnh 8 : 4 = 2cm

+ Hình lập phương tạo bởi 27 khối gỗ có cạnh 27 : 9 = 3cm

+ Hình lập phương tạo bởi 8 + 27 = 35 khối gỗ có cạnh 35 : 5 = 7cm (vô lý vì 5 hoặc 7 khối gỗ không đối xứng nhau nên không ghép được một mặt của hình lập phương). Do đó không thể xếp tất cả các khối gỗ của hai hình lập phương trên thành một hình lập phương.

Tham khảo nha !

Chúc bạn học giỏi !

^^

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 17 tháng 2 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

Lời giải chi tiết

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

               2,5 x 2,5 = 6,25 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

              6,25 x 6 = 37,5 (cm2)

Thể tích của hình lập phương là:

              2,5 x 2,5 x 2,5 = 15,625 (cm3)

                                       Đáp số: 6,25cm2;    37,5cm2;    15,625cm3

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 21 tháng 2 2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

0,15m=1,5dm

thể tích hình lập phương là : 1,5x1,5x1,5=3,375

khối kim loại đó câng năng là ;3,375x10=33,75

Đọc tiếp...
Đinh Minh Anh 13 tháng 2 2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

                                                                       Bài Giải

                                                               Đổi:0.15m=1.5dm

                                          Thể tích của khối kim loại hình lập phương là:

                                                              1.5*1.5*1.5=3.375(dm3)

                                          Cân nặng của khối kim loại đó là:

                                                              3.375*10=33.75 (dm3)

                                                                         ĐÁp số:33.75 dm3

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 14 tháng 7 2015 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Thể tích của khối kim loại hình lập phương là

0,15 x 0,15 x 0,15 = 0,003375 ( m3 ) = 3,3375 dm3]

Khối kim loại đó cân nặng số ki lô gam là

3,3375 : 10 = 0,03375 ( kg )

Đáp số :0,03375 kg

 

Đọc tiếp...
ngô minh hoàng 10 tháng 4 2015 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

thể tích bể đó là:

2x1,5,1=3m3

thời gian chảy:

3:0,5=6 giờ

like nhé

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 23 tháng 2 2018 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể đó là:

   2 x 1,5 x 1 = 3 ( m3 )

Cần số thời gian là:

   3 : 0,5 = 6 ( giờ )

       Đáp số: 6 giờ

Đọc tiếp...
Dang Thu Huong 27 tháng 4 2018 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

thể tích bể nc đó là : 2 x 1.5 x 1 = 3 m3 

thời gian để nc chảy đầy bể là: 3 : 0.5 = 6 giờ 

Đ/S : 6giờ

Đọc tiếp...
Hikari 22 tháng 2 2015 lúc 14:03
Báo cáo sai phạm

thể tích hình lập phương lớn là:

125 : 5 x 8 = 200 (cm3)

tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập phương bé là:

200 : 125 = 1,6 = 160%

đáp số: a) 160%

            b) 200 cm3.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 8 tháng 2 2018 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

Thế tích hình lập phương lớn là :
       125 : 5 x 8 = 200 ( cm3 )

Tỉ số phần trăm thế tích hình lập phương lớn và hình lập phương bé là :

      200 : 125 = 160 %

                     Đáp số : a) 160 %

                                   b ) 200 cm3

:D

Đọc tiếp...
dương tử xinh gái 22 tháng 2 2018 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

A, 160%

B, 200 cm3

Đọc tiếp...
Phạm Quỳnh Trang 4 tháng 3 2017 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

ta có

thể tích của hình a bằng số lần phần thể tích hình b là

          2/3 *2/3*2/3=8/27

                             Đ/S 8/27

 

Đọc tiếp...
Vũ Thị Trâm Anh 17 tháng 5 2016 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Bằng 8/27 bạn à!!

Đọc tiếp...
hearler 30 tháng 3 2016 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

i don not know

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 16 tháng 4 2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Vì 1728=12*12*12 nên cạnh của hình lập phương lớn là 12 cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Tân 14 tháng 3 2017 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

Ta thấy 1728 =12 * 12 * 12 nên cạnh lập phương lớn  là 12 cm

Vậy cạnh của hình lập phương lớn là 12 cm

Đọc tiếp...
Trần Diệu Linh 11 tháng 10 2016 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Vì 12*12*12=1728 nên cạnh hình lập phương lớn là 12cm.Đáp số:12cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Thủy 19 tháng 2 2018 lúc 8:11
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể là:

 2x1,5x1,2=3,6(m3)

Đổi 3,6m3=3600dm3

Vì 1dm3=1 lít nên 3600dm3=3600 lít

Mực nước trong bể còn:

3600-900=2700(lít)

Đáp số:2700 lít.

hok tốt !

Đọc tiếp...
Rem 17 tháng 4 2018 lúc 11:45
Báo cáo sai phạm

thể tích của bể là

2x1,5x1,2=3 m3

doi 3,6 m3=3600dm3

vi 1 dm3=1 lít nên 3600dm3=3600 lit

mực nước trong bể còn là

3600-900=2700 lit

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh Tú 18 tháng 2 2017 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể là:

       2x1,5x1,2=3,6(m3)

Đổi 3,6m3=3600dm3

Vì 1dm3=1 lít nên 3600dm3=3600 lít

Mực nước trong bể còn:

        3600-900=2700(lít)

                  Đáp số:2700 lít.

Đọc tiếp...
Dai Long La 27 tháng 1 2015 lúc 5:11
Báo cáo sai phạm

Chẳng bao giờ được đâu bạn. Vì 27+8=35 nên hông được đâu còn 36 hình thì có lẽ sẽ được.

Đọc tiếp...
Trương Quang Mạnh 15 tháng 2 2015 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Chẳng bao giờ được đâu bạn.Vì 27+8=35 nên không đươc đâu còn 36 hình thì có lẽ sẽ được

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Hiểu Nghi 27 tháng 1 2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Chẳng bao giờ được đâu. Vì 27+8=35 nên hông được đâu còn 36 hình thì có lẽ sẽ được

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 9 tháng 2 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

Trả lời :  Babe Ruth

nhưng lần sau đừng  đăng câu hỏi linh tinh

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
hoang tien duy 9 tháng 2 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Trả lời ..................

Không đăng câu trả lời trên olm

.............học tốt..............

Đọc tiếp...
hoang tien duy 9 tháng 2 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

Trả lời...................

Không đưa câu hỏi linh tinh lên olm 

..................học tốt...................

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: