Giúp tôi giải toán và làm văn


Duyen Ha 17 giờ trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

A=60cm^3

B=1.08dm^3

C=0.24m^3

Đọc tiếp...
ta dinh phong 17 giờ trước (20:44)
Báo cáo sai phạm
Hình hộp chữ nhậtHình AHình BHình C
Chiều dài5cm1,5 dm34 m
Chiều rộng4cm1,2 dm 23 m
Chiều cao3cm0,6 dm12 m
Thể tích 60cm3 1,08dm3

\(\frac{1}{4}\)m3

           

Đọc tiếp...

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Thảo 17 giờ trước (20:44)
Báo cáo sai phạm

Thể tích của hình hộp chữ nhật A là :

5 x 4 x 3 = 60 ( cm3 )

Thể tích của hình hộp chữ nhật B là :

1,5 x 1,2 x 0,6 = 1,08 ( dm3 )

Thể tích của hình hộp chữ nhật C là :

\(\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}\) ( m3 )

Đáp số : .................

Đọc tiếp...
phuong Hôm qua lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình hộp chữ nhật (1) là :

(20 – 12) ⨯ 10 ⨯ 8 = 640 (cm3)

Thể tích hình hộp chữ nhật (2) là :

12 ⨯ 5 ⨯ 8 = 480 (cm3)

Thể tích khối gỗ là :

640 + 480 = 1120 (cm3)

Đáp số : 1120cm3

Đọc tiếp...
hòang lê vinh sơn Hôm qua lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

where hình?

Đọc tiếp...
bùi thị diệu hương Hôm qua lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

mk cóp hình rồi nhưng ko hiện lên

Đọc tiếp...
Lê Anh Kiệt Hôm qua lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

hình đâu bạn???

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Trâm Hôm qua lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

các bạn giúp mình giải cùng em học toán 5 tập 2 trang 33 nhé!

Đọc tiếp...
Đặng Trung Hiếu 20/02 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình hộp chữ nhật là :

              145 x 70 x 50 = 507500 ( cm3)

Đổi 507500 cm3 =  507,5 dm3

                             Đáp số : 507,5 dm3  

Đọc tiếp...
Đặng Hồng Đăng 13/02/2018 lúc 12:12
Báo cáo sai phạm

Đổi: 60 cm = 6 dm; 45 cm = 4,5 dm; 50 cm = 5 dm

Thể tích cái thùng là: 6 x 4,5 x 5 = 135 (dm3) = 135 lít

Thời gian để vòi chảy đầy thùng nước: 135 : 1 = 135 ( phút)

                                       Đáp số: 135 phút

Đọc tiếp...
Đặng Hồng Đăng 13/02/2018 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

Bài này thuộc dạng thể tích. Cậu có biết TheFatRat không?

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 12/02/2018 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

Quét vôi bên trong ( tường và trần nhà ) => Cần sơn tất cả 5 mặt. ( có 4 mặt là tường nhà 1 mặt là trần nhà )

Chu vi trần nhà là :

( 9 + 6,2 ) x 2 = 30,4 ( m )

Diện tích tường nhà là :

30,4 x 4,5 = 136,8 ( m2 )

Diện tích cần quét vôi là :

( 9 x 6,2 ) + 136,8 - 12,5 = 180,1 ( m2 )

Đáp số : 180,1 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Thảo 10/02/2018 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

Thể tiscg của hình hộp chữ nhật đó là :

3 x 2 x 5 = 30 ( m3 )

Đáp số : 30 m3

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 10/02/2018 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

Thể tích của hhcn là :

             3 x 2 x 5 = 30 (m3)

                     Đáp số : 30 m3

Tk mk nha

Đọc tiếp...
winersenan 11/02/2018 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

Thể tích của HHCN là:

  3 x 2 x 5 = 30 (m3)

               Đáp số : 30 m3

Năm mới vui vẻ nhé !!

Đọc tiếp...
Hikari 22/02/2015 lúc 14:03
Báo cáo sai phạm

thể tích hình lập phương lớn là:

125 : 5 x 8 = 200 (cm3)

tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập phương bé là:

200 : 125 = 1,6 = 160%

đáp số: a) 160%

            b) 200 cm3.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 08/02/2018 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

Thế tích hình lập phương lớn là :
       125 : 5 x 8 = 200 ( cm3 )

Tỉ số phần trăm thế tích hình lập phương lớn và hình lập phương bé là :

      200 : 125 = 160 %

                     Đáp số : a) 160 %

                                   b ) 200 cm3

:D

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 08/03/2017 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

dap an : a) 200

             b) 160%

Đọc tiếp...
nguyên huynh bao khuyên 25/02/2015 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

đổi 1m = 100cm

diện tích xung quanh của bể kính là

    (100 +50) x 2 x 60 = 18 000 (cm2)

diện tích 1 mặt đáy của bể kính là

    100 x 50 = 5 000 (cm2)

diện tích kính dùng làm bể cá đó là

    18 000 + 5 000 = 23 000 ( cm2)

thể tích bể cá đó là

    100 x 50 x 60 = 300 000 ( cm3)

chiều cao của mức nước là

    60 : 4 x 3 = 45 (cm)

thể tích nước trong bể đó là

   45 x 100 x 50 = 225 000 ( cm3)

          đáp số : a: 23 000 cm2

                      b. 300 000 cm3

                      c. 225 000 cm3                                                                                            

Đọc tiếp...
cô nàng đáng yêu 05/03/2017 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

đổi 60cm = 0,6 m  50 cm = 0,5 m

a)        diện tích 1 mặt hình hộp chữ nhật là 

                    1*0,5 = 0,5 ( m2 )

           chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là

                    ( 1+0,5 ) *2 = 3 (m )

           diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là

                     3 * 0,6 =1,8 m2

 b)        thể tích bể cá là

                     1*0,6*0,5 = 0,3 (m3)

            mức nước trong bể là 

                      0,6 * 3 phần 4 = 0, 45

            thể tích mức nước trong bể là

                      0,45*0,6 *0,5 = 0,135 (m3)

               đáp số a) ..............................................

Đọc tiếp...
Thiên Yết _Scorpius 22/02/2017 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

Đổi:1m=100cm

a;Diện tích xung quanh bể cá là:(100+50)x2x60=18000(cm2)

Diện tích kính dùng để làm bể cá là:18000+(100x50)=23000(cm2)

b;Thể tích bể cá là:100x50x60=300000(cm3)

c;Chiều cao mức nước trong bể là:60x3/4=45(cm)

Thể tích bể nước trong bể là:100x50x45=225000(cm3)

Đáp số:a;23000cm2

           b:300000cm3

          c;225000cm3

Đọc tiếp...
Hikari 27/02/2015 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

vì thể tích hình lập phương là 64 dm3, mà 64 do 4 x 4 x 4 tạo thành. vậy cạnh hình lập phương là 4 dm3.

diện tích toàn phần hình lập phương là:

4 x 4 x 6 = 96 (dm2)

đáp số: 96 dm2.

Đọc tiếp...
yamamoto 08/02/2018 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

Vì 4 x 4 x 4 = 64

=> Cạnh hình lập phương là 4 dm

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

4 x 4 x 6 = 96 ( dm2 )

đ/s..........

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 21/02/2017 lúc 07:16
Báo cáo sai phạm

96 dm 3 bạn  nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tùng 03/02/2017 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Gọi: chiều dài là a

      chiều rộng là b

      chiều cao là c

Ta có:

\(\left(a.b\right).\left(c:2\right)-\left(a.b\right).c=2016\)

\(\left(a.b\right).\left(c:2-c\right)=96\)

\(\left(a.b\right).2=96\)

\(a.b=48\)

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là: 

\(a.b.c\)

\(=48.6\)

\(=288\)

Đọc tiếp...
PHÚC 03/02/2017 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

Gọi dài-rộng-cao là a-b-c. Theo đề bài, ta có:

( a x b ) x ( c + 2 ) - ( a x b ) x c = 96

( a x b ) x ( c + 2 - c ) = 96

( a x b ) x 2 = 96

a x b = 48

Vậy thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

a x b x c 

= 48 x 6

= 288

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 11/03/2017 lúc 09:09
Báo cáo sai phạm

Theo đề ta có : Bỏ một hòn non bộ vào thì mực nước cao 0,7 m

Mà mực nước ban đầu của bể là 0,6 m

=> Thể tích của hòn non bộ tương đương với HHCN có kích thước a=2,5m b=1,8m c=0,7-0,6=0,1 m

Thể tích của hòn non bộ :

2,5x1,8x0,1=0,45 (m3)

Đ/S :

Đọc tiếp...
le thuy linh 11/03/2017 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

mực nước trong bể là :2,5x1,8x0,6=2,7(m 3)

mực nước trong bể khi bỏ đá vào là :2,5x1,8x0,7=3,15(m 3)

thể tích của hon non bộ là:3,15-2,7=0,45(m 3)

Đ/s:0.45 m 3

Đọc tiếp...
Cẩm Uyên Nguyễn Lê 11/03/2017 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

toàn là chừ ko hiều bài này

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: