Giúp tôi giải toán và làm văn


ミ★Šóї★彡《ƒɾεεƒίɾε》 26 tháng 7 2019 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

Thể tích căn phòng là :

    10.6,5.4= 260 (m3)

Số người căn phòng chứa :

( 260 - 8 ) : 5 = 50 ( người ) và dư 0,4 m3

  Vậy căn phòng chứa được 50 người .

Đọc tiếp...
Nguyễn Dịu Hiền 8 tháng 4 2015 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

the tich can phong la 

10x6.5x4=260(mkhoi )

so nguoi can phong do co the chua duoc la

(260-8):5=50(nguoi du 0,4 mkhoi)

vay can phong do chua duoc nhieu nhat la 50 nguoi 

dap so      50 nguoi

Đọc tiếp...
♥•๖ۣۜSĭℓεηт๖ۣۜBυℓℓ⁀ᶦᵈᵒᶫ[ English club] ♥ 26 tháng 7 2019 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

Thể tích căn phòng là 

10.6,5.4=260 ( m)

Số người căn phòng chứa là 

(260-8):5=50( người )

hc tốt

Đọc tiếp...
trần anh tuấn 13 tháng 5 2019 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Nếu cạnh hình lập phương tăng 10% thì cạnh bằng a+a/10=\(\frac{aa}{10}\)

thể tích hình lập phương lúc đầu a x a x a= a3

thể tích hình lập phương lúc sau \(a\frac{a}{10}\)x\(a\frac{a}{10}\)x\(a\frac{a}{10}\)=a3+\(\frac{a^3}{1000}\)

tăng thêm là \(\frac{a^3}{1000}\)

Đọc tiếp...
*Nước_Mắm_Có_Gas* 24 tháng 2 2019 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

thể tích lúc đầu là 100a*100a*100a=1000000

thể tích lúc sau là 110a*110a*110a= 1331000

vậy (1331000-1000000)/1000000=33%

Đọc tiếp...
buivanthanh 27 tháng 3 2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm
hoabinhyenlang 26 tháng 2 2015 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

số lít nước đổ vào bể là : 

120 x 20 = 2400 ( lít nước )

đổi 2400 lít nước = 2,4 m3

diện tích đáy của bể nước là :

2,4 : 0,8 = 3 ( m2 )

chiều rộng của bể nước là:

3 : 2 = 1,5 (m)

số lít nước mới đổ vào bể là:

60 x 20 === 1200 ( lít nước )

đổi 1200 lít nước =1,2 m3

thể tích của bể nước là :

1,2 + 2,4 = 3,6 (m3)

chiều cao của bể nước là : 

3,6 : 3 = 1,2 (m)

đáp số : a) 1,5 m

             b) 1,2 m

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 8 tháng 3 2017 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

a,1.5m

b,1.2m 

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Đặng Tuấn Anh 5 tháng 3 2018 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

a)Thể tích nước tăng lên là :

120 x 20 = 2400 (lít) = 2,4 m3

Chiều rộng là :

2,4 :(2 x 0,8) = 1,5(m)

b)Số lít nước đc đổ vào bể là

(120+60) x 20  = 3600(lít) = 3,6 m3

Chiều cao là

3,6 : (2 x 0,8) = 2,25 (m)

<><><><<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

nha

Đọc tiếp...
kiệt đẹp trai 29 tháng 7 2015 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

Thể tích sẽ tăng thêm:2.2.2=8%

Đọc tiếp...
Oriana 21 tháng 2 2019 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Coi số đo cạnh hlp ban đầu là 100% thì cạnh hlp mới là:

100%+2%=120%(cạnh hlp ban đầu)

Diện tích hlp mới là:

120%*120%*120%=172,8%(diện tích hlp ban đầu)

Coi diện tích hlp ban đầu là 100% thì diện tích hlp mới là:

172,8%-100%=72,8%

đ/s:72,8%

Đọc tiếp...
la thị my 8 tháng 3 2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh hình lập phương là a

Cạnh hình lập phương lúc sau là a*120%

Tỉ số thể tích hình lập phương mới so với hình lập phương ban đầu là :

a*120%*a*120%*a*120%/a*a*a=172,8%

hình lập phương đã tăng:

172.8%-100%=72,8%

Đọc tiếp...
Phan nguyễn Tuyết Nhi 1 tháng 4 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

a)Thể tích bể nước là:

               4 x 4 x 2,8 = 44,8 (m3)

số lít nước ở trong bể

              4,8 x 85 :100 = 38,08 m3 = 38080 dm3 = 38080 lít

b)mức nước trong bể cao

               38,08 : ( 4 x 4) = 2,38 ( m)

                   Đs :a)38080 lít

                        b) 2,38 m

Đọc tiếp...
Phan nguyễn Tuyết Nhi 1 tháng 4 2015 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

 a)Thể tích bể nước là:

               4 x 4 x 2,8 = 44,8 (m3)

b)Số lít nước trong bể:

              44,8 x 85 : 100 =38,08 m3 = 38080 dm3 = 38080 lít

  Mức nước trong bể cao:

             38,08 : ( 4x 4) = 2,38 (m)

                    Đs : a)38080 lít

                           b)2,38 m

 

 

Đọc tiếp...
Phan Thị Thu Trang 21 tháng 3 2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

A)trong bể đang chứa số lít là:

(4*4*2.8)/100*85=38.08(l)

B)mức nước trong bể đang cao là:

38.08/4/4=2.38(m)

             Đáp số : a)38.08l

                          b)2.38 m

(k cho mình nha)

Đọc tiếp...
pham vo huy giao 22 tháng 1 2015 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm hình lập phương bé và hình lập phương lớn là;

                    3/2=3:2=1,5=150%

Thể tích hình lập phương lớn là:

                    64x3:2=96[cm3]

            Đáp số: 96cm3

                     

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Công 28 tháng 2 2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

a) Vì thể tích của hình lập phương A bằng 2:3 hình B nên thể tích hình lập phương B bằng 3:2 hình A hay 150%

b) Vậy thể tích hình lập phương lớn là: 64x150%=96 (cm3)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Quang 27 tháng 2 2017 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

96 đúng đấy

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 11 tháng 3 2017 lúc 9:09
Báo cáo sai phạm

Theo đề ta có : Bỏ một hòn non bộ vào thì mực nước cao 0,7 m

Mà mực nước ban đầu của bể là 0,6 m

=> Thể tích của hòn non bộ tương đương với HHCN có kích thước a=2,5m b=1,8m c=0,7-0,6=0,1 m

Thể tích của hòn non bộ :

2,5x1,8x0,1=0,45 (m3)

Đ/S :

Đọc tiếp...
le thuy linh 11 tháng 3 2017 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

mực nước trong bể là :2,5x1,8x0,6=2,7(m 3)

mực nước trong bể khi bỏ đá vào là :2,5x1,8x0,7=3,15(m 3)

thể tích của hon non bộ là:3,15-2,7=0,45(m 3)

Đ/s:0.45 m 3

Đọc tiếp...
Cẩm Uyên Nguyễn Lê 11 tháng 3 2017 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

toàn là chừ ko hiều bài này

Đọc tiếp...
ngô minh hoàng 10 tháng 4 2015 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

thể tích bể đó là:

2x1,5,1=3m3

thời gian chảy:

3:0,5=6 giờ

like nhé

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 23 tháng 2 2018 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể đó là:

   2 x 1,5 x 1 = 3 ( m3 )

Cần số thời gian là:

   3 : 0,5 = 6 ( giờ )

       Đáp số: 6 giờ

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh 23 tháng 4 2019 lúc 18:37
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể ; 2 x 1,5 x 1 = 3 ( m3 )

Số thời gian bể đầy : 3 : 0,5 = 6 ( giờ )

Đáp số : 6 giờ

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 19 tháng 4 2015 lúc 6:55
Báo cáo sai phạm

a/ Thể tích cái hộp đó là:

               10 x 10 x 10 = 1000 (cm3)

b/ Diện tích giấy màu bạn An cần dùng là:

               10 x 10 x 6 = 600 (cm2)

                         Đáp số: a/ 1000 cm3

                                     b/ 600 cm2

Đọc tiếp...
Phạm Khánh Huyền 2 tháng 4 2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

a, Thể tích cái hộp đó là:

  10 x 10 x 10 = 1000 ( cm3 )

b, Diện tích giấy màu bạn An cần dùng là:

  10 x 10 x 6 = 600 ( cm2 )

                    Đáp số :  a : 1000 cm3

                                 b : 600 cm2

Đọc tiếp...
LƯƠNG THỊ YẾN NHI 22 tháng 4 2019 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

a, Thể tích của cái hộp hình lập phương đó là:

10 x 10 x 10=1000(cm3)

b, nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn an cần phải dùng số cm2 giấy màu là:

10 x 10 x 6 = 600 (cm2)

đáp số :a,1000 cm3

b,6002 cm

Đọc tiếp...
Vũ Gia Bảo 5 tháng 3 2015 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

( 9 - 2 ) x ( 9 - 2 ) x 6 = 294

Đọc tiếp...
Khuất Châu Giang 5 tháng 3 2015 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

(9-2)x(9-2)x6=294

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 1 tháng 4 2017 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

Số hình lập phương nhỏ được sơn 1 mặt là:

( 9 - 2 ) x ( 9 - 2 ) x 6 = 294 

Đáp số : 

Đọc tiếp...
Jang Won-young 9 tháng 5 2019 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

Tăng lên số lần là 

3×3×3=27

Vậy.....

Mik nghĩ thế

Đọc tiếp...
#Louis - Thương - Nghiêu 6 tháng 5 2019 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

   Gọi cạnh của nó là a

Theo bài ra ta có :

   a . a . a = V1

  3 ( a . a . a ) = V2

 3a . 3a . 3a = V2

27 . a . a . a = V2

27 . V= V2

    Vậy...

                    #Louis

Đọc tiếp...
Em Là Chi 4 tháng 5 2019 lúc 23:11
Báo cáo sai phạm

Tăng lên số lần là:

3×3=9 lần

Đ/s:...

Mk nghĩ z

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Thái 15 tháng 5 2015 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

a)DT một mặt là:

294 : 6 =49 (cm2)

Vậy cạnh HLP= 7cm vì 49 = 7 x 7

Thể tích hình lập phương là:

7 x 7 x 7 = 343 (cm3)

b)Thể tích hình hộp chữ nhật(do xếp đầy các khối lập phương) là:

343 x 180 = 61740(cm3)

DT đáy HHCN là:

63 x 35 = 2205 (cm2)

Số lớp xếp được là:

61740 : 2205 = 28 (lớp)

Đáp số: a)343 cm3

b)28 lớp

Chắc 100% bạn nhé

Đọc tiếp...
oOo Thằng Ngốc oOo 20 tháng 2 2017 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

Số lớp xếp dc là:

61740 : 2205 = 28  ( lớp )

Chúc bạn may mắn!

Đọc tiếp...
animeboy 6 tháng 5 2017 lúc 6:07
Báo cáo sai phạm

28 lớp 

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Anh 19 tháng 4 2015 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Thể tích nước lúc đầu :

 8 x 8 x 6 = 384 dm3

Thể tích nước lúc sau :

 8 x 8 x 7 = 448 dm3

Thể tích cây san hô :

 448 - 384 = 64 dm3

   Đ/S : 64 dm3

( Cho mình xin 1 đúng nhé ^_^ !!!!!!!!! ) 

Đọc tiếp...
phạm hải trung 21 tháng 4 2016 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

mk cũng kết quả là 64 dm3 nhé                                                                                                         

   nhớ k mk nhe -_-

Đọc tiếp...
23 tháng 4 2019 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

 Kết quả là 64 dm 3 nhé 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 14 tháng 5 2015 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Diện tích một mặt đáy là :

1,296 : 0,8 = 1,62 ( m2)

Ta có : 1,62 = 1,8 x 0,9 => chiều rộng 0,9 m , chiều dài 1,8 m

Diện tích xung quanh là :

( 1,8 +0,9 ) x 2 x 0,8 = 4,32 ( m2)

Diện tích tôn là :

4,32 + 1,8 x 0,9 = 5,94 ( m2)

                        Đáp số : 5,94m2

Đọc tiếp...
Trương Thị Hải An 3 tháng 5 2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Từ diện tích xung quanh đến diện tích mặt đáy  là đúng rồi mình sẽ bổ xung phần sau

Diện tích 2 mặt đáy là 

1.62 ×2 = 3.24 (m vuông)

Diện tích toàn phần (tôn dùng)là

4.56+3.24=7.8 (m vuông)

                   Đ/s ..............

Bài làm ko chỉ có 2 phép tính đâu nhé bổ xung cả bài làm của dũng nữa

Đọc tiếp...
Lê Văn Hảo 3 tháng 5 2019 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

êu cái câu mi.... chọn là sai vì s tôn phải là 4.32+ 1.8 *0.9*2

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 24 tháng 4 2015 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

a/ Đổi: 50 cm = 0,5 m; 60 cm = 0,6 m

Diện tích xung quanh của cái bể cá đó là:

               (1 + 0,5) x 2 x 0,6 = 1,8 (m2)

Diện tích kính dùng làm bể cá đó là:

               1,8 + 1 x 0,5 = 2,3 (m2)

b/ Thể tích bể cá đó là:

               1 x 0,5 x 0,6 = 0,3 (m3)

c/ Độ cao của mức nước trong bể là:

               0,6 x 3/4 = 0,45 (m)

Thể tích nước trong bể cá đó là:

               1 x 0,5 x 0,45 = 0,225 (m3)

                         Đáp số: a/ 2,3 m2

                                     b/ 0,3 m3

                                     c/ 0,225 m3

Đọc tiếp...
minh nhi 24 tháng 4 2015 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

Đổi 1m=100cm

Diện tích xung quanh bể cá là:

(100+50)x2x60=18000(m2)

Diện tích đáy bể cá là:

100x50=5000(cm2)

Diện tích làm kính là:

18000+5000=23000(cm2)

Thể tích bể là:

100x50x60=300000(cm3)

Chiều cao mực nước bể là:

100:4x3=75(cm)

Thể tích nước bể là:

75x60x50=225000(cm3

Đọc tiếp...
Khuất Phương Uyên 21 tháng 2 2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Các bạn đều làm đúng

Đọc tiếp...
olympic 21 tháng 4 2015 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

Chiều cao cái bể là :

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 (m)

ĐS : 0,8m

Like nha !

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 16 tháng 5 2018 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của bể là : 

   1.44 ÷ ( 1.5 × 1.2 ) = 0.8 ( m ) 

       Đáp số : 0.8 m 

Chúc bạn học giỏi !!!

Đọc tiếp...
nguyễn kiều trang 25 tháng 4 2018 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

0,8 NHA!

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Anh 21 tháng 4 2015 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

Ta có công thức tính thể tích hình lập phương trước khi cạnh bị gấp lên hai lần :

 3 x 3 x 3 = 27 cm3

Ta có công thức tính thể tích hình lập phương sau khi cạnh bị gấp lên hai lần :

 (3 x 2) x (3 x 2) x (3 x 2) = 216 cm3

Thể tích hình lập phương bị gấp lên :

 2 x 2 x 2 = 8 lần

Hoặc: Thể tích hình lập phương bị gấp lên :

 216 : 27 = 8 lần

   Đáp số: 8 lần

Cho mình xin một đúng nhé !!!!!!!! ^_^

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 6 tháng 6 2017 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình lập phương khi gấp lên 2 lần là:

3 x 2 = 6 (cm)

Thể tích của hình lập phương có cạnh là 6 cm là:

6 x 6 x 6 = 216 (cm3)

Thể tích của hình lập phương cạnh 3 cm là:

3 x 3 x 3 = 27 (cm3)

Thể tích của hình lập phương gấp lên số lần là:

216 : 27 = 8 (lần)

Đáp số: 8 lần

Đọc tiếp...
nguyen hoang son 4 tháng 5 2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

bằng 8 lần  

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Anh 19 tháng 4 2015 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể:

 1,5 x 0,8 x 1 = 1.2 m3 = 1200 lít

Số gánh nước người đó phải gánh :

 1200 : 30 = 40 lít

   Đ/S: 40 lít

Cho mình xin 1 đúng nhé !!!!!!! ^_^

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Thúy 8 tháng 3 2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Thể tích bể:

1,5x0,8x1=1,2m3=1200 lít

Số gánh nước người đó phải gánh là:

1200:30=40 lít

đáp số:40 lít

Đọc tiếp...
nguyễn thanh thảo 15 tháng 3 2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Kết quả là 40 lít nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: