Giúp tôi giải toán


Mạnh Châu 09/06/2017 lúc 16:53

a)

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

   15 . 10 . 0,8 = 120 (m3)

b)

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

    5 . 4 . 1,7 = 34 (m3)

                      Đáp số:a) 120 m3

                                   b) 34 m3

Nguyễn Tiến Dũng 09/06/2017 lúc 20:52

a) Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

                15 . 10 . 0,8 = 120 (m3)

b) Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

                 5 . 4 . 1,7 = 34 (m3)

                        Đáp số:a) 120 m3 b) 34 m3 

Nguyễn Tiến Dũng 09/06/2017 lúc 12:58

a)thể tích hình hộp là:

15x10x1,8=120 m3

doan hoang hai 02/05/2017 lúc 16:34

20 nha

Nguyễn Tiến Dũng 05/06/2017 lúc 12:42

Thể tích hình lập phương là:

3 x 3 x 3=27 cm3

Doan Thanh phuong 04/06/2017 lúc 23:47

Thể tích hình lập phương đó là :

      3 x 3 x 3 = 27 ( cm3)

           Đáp số : 27 cm3

Mạnh Châu 25/05/2017 lúc 11:24

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là :

 8 x 5 x 2,5 = 100 ( m3 )

                        Đáp số : 100 m3

Trần Nhật Quỳnh 20/05/2017 lúc 10:12

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

8 x 5 x 2, 5 = 100(m3)

                   Đáp số: 100m3

Trần Nhật Quỳnh and Lê Mạnh Tiến Đạt

Seohuyn 05/06/2017 lúc 20:06

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

8 × 5 × 2,5 = 100 ( m3 )

Đáp số: 100 m3

Tạ Giang Thùy Loan 14/05/2017 lúc 18:21

Khi xếp 3 khối lập phương thành 1 khối hình chữ nhật thì thể tích cả 3 khối lập phương và thể tích khối hình chữ nhật bằng nhau.

Thể tích một hình lập phương cạnh 8 cm là:

   8x8x8=512(cm3)

Thể tích khối hình hộp chữ nhật là:

  512x3=1536(cm3)

Đáp số: 1536 cm3

Mọi người tk cho mình nha. Mình cảm ơn nhiều ^.< ( Cô bé tháng 1 )

merrytokyo 14/05/2017 lúc 18:35

sakura kinomoto hơi lắm mồm đấy.Mình thích thì mình hỏi thôi

sakura kinomoto 14/05/2017 lúc 18:26

rảnh quá ha

Nguyen Thi Lan Huong 11/05/2017 lúc 13:11

Thể tích là : 9 x 9 x 9 = 729 ( cm3 )

      Đ/s : 729 cm3

Lê Mạnh Châu 11/05/2017 lúc 13:11

Thế tích hình lập phương đó:

               \(9\times9\times9=729\left(cm^3\right)\)

                        Đáp số: 729 cm3

              

hatsune miku 22/05/2017 lúc 07:36

Bài làm

Thể tích cái hộp đó là:

9 x 9 x 9 = 729 ( cm³ )

Đáp số: 729 cm³

Nguyễn Tiến Dũng 11/05/2017 lúc 13:03

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

34x20x30=20400 m3

Đáp số:20400 m3

heo 11/05/2017 lúc 13:05

thể k thửa ruộng đó là:

    34x20x30=20400 ( m 2)

        đáp số : 20400 m2

ai ủng hộ

thì mình nha

Do Not Ask Why 06/06/2017 lúc 15:48

Thể tích của thửa ruộng đó là: 

34 x 20 x 30 = 20 400 (m3)

Đáp số: 20 400 m3

doan hoang hai 08/05/2017 lúc 17:12

36 cm3 nha

kudo shinichi 08/05/2017 lúc 17:16

                                Bài giải

Thể tích hình lập phương là :

      6 x 6 x 6 = 216 ( cm3 )

                Đáp số : 216 cm3

Lê Mạnh Tiến Đạt 08/05/2017 lúc 17:13

Thể tích của hình lập phương đó là :

   6 x 6 x 6 = 216 ( cm3 )

                   Đáp số : 216 cm3 

Nếu đúng thì *** nha !

Dương Thùy Trang 06/05/2017 lúc 21:45

thể tích bể là :

    3,9 x 4,5 x 3,3 = 57,915 ( m3 ) = 57915 dm3

thể tích nước đã có là ;

    57915 x 1/3 =19305 ( dm3 )

thể tích nước cần chảy là :

     57915 - 19305 = 38610 ( dm3 )

mỗi giờ cả 2 vòi chảy được số mét khối nước là :

      4,3 + 4,28 = 8,58 ( m3 ) = 8580 dm3

thời gian để chảy đầy bể là :

      38610 : 8580 = 4,5 giờ = 4h 30p

2 vòi chảy đầy bể lúc là : 

       4 giờ 30p + 7 giờ 15p = 11 giờ 45 phút

             Đáp số : câu B

      

hatsune miku 22/05/2017 lúc 07:46

Thể tích cái bể là:

3,9 x 4,5 x 3,3 = 57, 915 9 ( m³ )

Đổi 57, 915 m³ = 57915 dm³

Thể tích nước đã có là:

57915 x \(\frac{1}{3}\)= 19305 ( dm³ )

Thể tích nước cần chảy là:

57915 - 19305 = 38610 ( dm³ )

Mỗi giờ cả 2 vòi chảy được số mét khối nước là:

4,3 + 4,28 = 8,58 ( m³ )

Đổi 8,58 m³ = 8580 dm³

Thời gian để vòi nước chảy đầy bể là:

38610 : 8580 = 4,5 ( giờ )

Đổi 4,5 giờ = 4 giờ 30 phút

Vậy, 2 vòi chảy đầy bể lúc:

4 giờ 30 phút + 7 giờ 15 phút = 11 giờ 45 phút

Đáp số: 11 giờ 45 phút

Vậy, đáp án đúng là câu B

doan hoang hai 06/05/2017 lúc 17:22

64 cm3

Nguyễn Quang Trung CTV 06/05/2017 lúc 17:14

Thể tích hình lập phương đó là : 

                    4 x 4 x 4 = 64 (cm3)

                           Đáp số : 64 cm3

Do Not Ask Why 06/05/2017 lúc 17:28

Thể tích của hình lập phương đó là: 

4 x 4 x 4 = 43 = 64 (cm3)

Đáp số: 64 cm3

hatsune miku 17/05/2017 lúc 19:37

6 x 6 x 6 = 216 ( m³ )

Ad Dragon Boy 04/05/2017 lúc 18:51

216

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

SKT_ Lạnh _ Lùng CTV 04/05/2017 lúc 18:50

Thể tích của hình lập phương là :

6x6x6=216(cm3)

Đs: 216 cm3

Ok!

Lê Mạnh Tiến Đạt 02/05/2017 lúc 14:49

Tổng độ dài hai đáy bể nước là :

     9 : 1,5 = 6 ( m )

Chiều dài bể nước là :

    ( 6 + 0,6 ) : 2 = 3,3 ( m )

Chiều rộng bể nước là :

     6 - 3,3 = 2,7 ( m )

Thể tích bể nước đó là :

     1,5 x 3,3 x 2,7 = 13,365 ( m3 )

                             Đáp số : 13,365 m3 

Do Not Ask Why 06/06/2017 lúc 15:54

Tổng độ dài hai đáy của bể nước đó là:

9 : 1,5 = 6  (m)

Đáy lớn của bể nước  đó là:

(6 + 0,6) : 2 = 3,3 (m)

Đáy bé của bể cá đó là:

6 – 3,3 = 2,7 (m)

Thể tích của bể nước là:

3,3 x 2,7 x 1,5 = 13,365 (m3)

Đáp số: 13,365 m3

hatsune miku 22/05/2017 lúc 07:52

Tổng độ dài hai đáy bể là:

9 : 1,5 = 6 ( m )

Chiều dài bể nước là:

( 6 + 0,6 ) : 2 = 3,3 (  m )

Chiều rộng bể nước là:

6 - 3,3 = 2,7 (  m )

Thể tích bể nước là:

1,5 x 3,3 x 2,7 = 13,365 ( m³ )

Đáp số: 13,365 m³

Dũng Lê Trí 26/04/2017 lúc 11:30

Thể tích hình lập phương đó là : 

0,4 x 0,4 x 0,4 = 0,064 (cm3)

Đáp số : 0,064 cm3

Lê Mạnh Tiến Đạt 26/04/2017 lúc 11:30

Thể tích của hình lập phương đó là :

    0,4 x 0,4 x 0,4 = 0,064 ( cm3 )

                     Đáp số : . . . 

Trần Nhật Quỳnh 26/04/2017 lúc 11:28

Thể tích hình lập phương đó là:

0, 4 x 0, 4 x 0, 4 = 0, 064(cm3)

                           Đ/s: 0, 064cm3

Nguyễn Trà My 23/04/2015 lúc 06:43

Thể tích nước lúc đầu :

8 x 8 x 6 = 384 ( dm3 )

Thể tích nước lúc sau :

8 x 8 x 7 = 448 ( dm3 )

Thể tích cây san hô là :

448 - 384 = 64 ( dm3 )

Đáp số : 64 dm3

Cho mình 1 like nha !

Nguyễn Thị Thùy Linh 24/04/2017 lúc 19:41

                                                Bài giải:

                            Thể tích của bể lúc đầu là :

                                  8*8*6=384(dm3)

                            Thể tích của bể lúc sau là :

                                 8*8*7=448(dm3)

                            Cây san hô chiếm số thể tích của bể là:

                                448-384=64(dm3)

                                     ĐS: 64dm3

e942 04/05/2017 lúc 12:36

khoan mik nham la 64 dm 3

olympic 21/04/2015 lúc 12:55

Chiều cao cái bể là :

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 (m)

ĐS : 0,8m

Like nha !

Conan 21/04/2017 lúc 05:47

Cái bể cao số m là :

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 ( m)

   Đáp số : 0,8 m

Nếu thấy đúng hãy ủng hộ giùn

Do Not Ask Why 06/06/2017 lúc 15:58

Chiều cao của bể nước đó là:

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 (m)

Đáp số: 0,8 m

ngô minh hoàng 10/04/2015 lúc 11:56

thể tích bể đó là:

2x1,5,1=3m3

thời gian chảy:

3:0,5=6 giờ

like nhé

nguen van an 21/04/2017 lúc 07:37

                             bang 6nha ba

Vày Thượng Gia Lajc 10/04/2015 lúc 16:28

Thể tích của hộp là:

2 * 1,5 * 1=3m3

Thời gian cần để bể đầy nước là:

3 : 0,5 = 6 giờ

Đáp số : 6 giờ

phan thị diệu my 08/04/2016 lúc 20:59

Thể tích của cái hộp đó là

     25*12*10=3000(cm2)

Diện tích xung quanh là  

(25+10)*2*12=740 (cm)

Cần số giấy là 

740+25*12*2=1340 (cm2)

Laular 19/04/2017 lúc 20:05

Cho mình sorry , bài làm như thế này :

A,Thể tích của cái hộp là :

   25 x 12 x 10 = 3000 (cm3)

B, Chu vi mặt đáy của cái hộp là :

   (25 + 12 ) x 2 = 74

Diện tích xung quanh là :

   74 x 10 = 740 (cm2)

Diện tích 1 mặt đáy là :

   25 x 12 = 300 (cm2)

Cần số mét vuông giấy màu là :

  740 + 300 x 2 = 1340 (cm2)

                       Đ/S : a, 3000cm3 ; b, 1340 cm2

   

hatsune miku 22/05/2017 lúc 11:14

Thể tích cái hộp đó là:

25 x 12 x 10 = 3000 ( cm² )

Diện tích xung quanh cái hộp đó là:

( 25 + 10 ) x 2 x 12 = 740 ( cm )

Số giấy cần làm là:

740 + 25 x 12 x 2 = 1340 ( cm² )

Đáp số: 1340 cm²

Nguyễn Trà My 20/04/2015 lúc 21:36

thể tích của bể là :

50 x 15 x 2,1 = 1575 ( m3 )

thể tích của bể đang chứa nước là :

1575 x 6/7 = 1350 ( m3 )

bể cạn nước sau :

1350 : 150 = 9 ( giờ )

đáp số : 9 giờ

Lục Minh Hoàng 20/04/2015 lúc 21:41

Giải

Thể tích của bể là :

50.15.2,1 = 1575 ( m3 )

Thể tích của bể đang chứa nước là :

1575.\(\frac{6}{7}\) = 1350 ( m3 )

Bể cạn nước sau :

1350:150 = 9 ( giờ )

Vậy sau 9 giờ thì bể cần nước

hatsune miku 23/05/2017 lúc 07:30

Thể tích của cái bể là:

50 x  50 x 2,1 = 1575 ( m³ )

Thể tích của bể đang chứa nước là:

1575 x \(\frac{6}{7}\)= 1350 ( m³ )

Bể cạn nước sau số giờ là:

1350 : 150 = 9 ( giờ )

Đáp số: 9 giờ

Do Not Ask Why 06/06/2017 lúc 16:01

Thể tích của bể cả đó là:

1,8 x 0,6 x 0,9 = 0,972 (m3)

Đổi: 0,972 m3 = 972 dm3 = 972 lít

Phải đổ thêm vào bể số lít nước là:

972 x 0,5 = 486 (lít)

Đáp số: 486 lít 

Trương Thị Thu Phương 20/04/2017 lúc 11:50

432 lít nước nha

e942 20/04/2017 lúc 11:40

432 lít nước. nha

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: