Giúp tôi giải toán và làm văn


Mạnh Châu 25 tháng 5 2017 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là :

 8 x 5 x 2,5 = 100 ( m3 )

                        Đáp số : 100 m3

Đọc tiếp...
GTV Bé Chanh 17 tháng 4 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

thể tích

8 .5 . 2,25 =100(m3)

đ/s

........

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 20 tháng 5 2017 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

8 x 5 x 2, 5 = 100(m3)

                   Đáp số: 100m3

Trần Nhật Quỳnh and Lê Mạnh Tiến Đạt

Đọc tiếp...
Phuc Tran 4 tháng 5 2015 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Cạnh 1 hinh lập phương là 1 cm

Nếu xếp 1000 hinh lập phương cạnh nhau thì chiều dài là 1x1000=1000 cm=1m

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 30 tháng 3 2017 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

a )

Thể tích bể nước là :

      \(4x4x2,8=44,8\left(m^3\right)\)

    Đổi : \(44,8m^3=44800dm^3\)

Trong bể có số lít nước là : 

       \(44800:100x85=38080\left(l\right)\)

b )   Đổi : \(38080dm^3=38,08m^3\)

Chiều cao của bể nước là :

        \(38,08:\left(4x4\right)=2,38\left(m\right)\)

                        Đ/S : ... ...

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 8 tháng 4 2015 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

a . 38080 lit

b . 2,38 m

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 13 tháng 4 2016 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

a) Thể tích bể nước là :

4x4x2,8=44,8(m3)

Số l nước trong bể là :

44,8*85:100=38,08(m3)=38080l

b) Mực nước trong bể cao là :

38,08:(4x4)=2,38(m)

Đáp số : a) 38080l.

             b) 2,38m

Đọc tiếp...
nguyen quang minh 11 tháng 4 2018 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

Thể tích khối kim loại là:

       3*3*3=27dm3

Khối kim loại nặng số tạ là:

       27*12=324kg

               =3,24 ta

Đọc tiếp...
Nguyễn An Vy 13 tháng 4 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

MK CŨNG GIỐNG ĐỀ BÀI BN NÀY

Đọc tiếp...
Trần Nhật Minh 6 tháng 5 2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

là dấu nhân trong phép tính ý bn

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 19 tháng 4 2015 lúc 6:53
Báo cáo sai phạm

Thể tích của bể nước đó là:

               2 x 1,5 x 1 = 3 (m3)

Bể sẽ đầy nước sau:

               3 : 0,5 = 6 (giờ)

                         Đáp số: 6 giờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 16 tháng 4 2017 lúc 6:34
Báo cáo sai phạm

thể tích của bể nước đó là :

      2 x 1,5 x 1 = 3 ( m3 )

thời gian bể đầy là :

 3 : 0,5 = 6 ( giờ )

           đáp số : 6 giờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Hùng 15 tháng 4 2017 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

thể tích bể nước là:

2x1,5x1=(3m3)

thời gian bể đầy nước là:

3:0,5=6(giờ)

      Đáp số: 6giờ

Đọc tiếp...
olympic 21 tháng 4 2015 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

Chiều cao cái bể là :

1,44 : 1,5 : 1,2 = 0,8 (m)

ĐS : 0,8m

Like nha !

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 16 tháng 5 2018 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Chiều cao của bể là : 

   1.44 ÷ ( 1.5 × 1.2 ) = 0.8 ( m ) 

       Đáp số : 0.8 m 

Chúc bạn học giỏi !!!

Đọc tiếp...
nguyễn kiều trang 25 tháng 4 2018 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

0,8 NHA!

Đọc tiếp...
NAU TE 16 tháng 4 2015 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

 

a) Thể tích bể là 4x3x2,5=30 (m3)

đổi 30 m3=30000 lít

Số nc có trong bể= 30000x80%=24000(l)
b) đổi 24000 lít =24m3
 mức nước trong bể cao 24:4:3=2(m)

Đọc tiếp...
Tomori Nao 16 tháng 2 2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

a, Thể tích bể là:

4 . 3 . 2,5 = 30 (m3)

Đổi: 30 m = 30 000 lít

Số nước có trong bể = 30 000. 80% = 24 000 (lít)

b, Đổi: 240 000 lít = 24 m3

Mức nước trong bể cao:

24 : 4 : 3 = 2 (m)

Đáp số: . . .

Đọc tiếp...
Nguyển Thị Phương Thảo 6 tháng 4 2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Đáp số là a)24 dm3                                         B)2m

các bạn nhớ bấm đúng cho mình nha^-^

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 13 tháng 4 2016 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

a) Thể tích bể nước là :

4x4x2,8=44,8(m3)

Số l nước trong bể là :

44,8*85:100=38,08(m3)=38080l

b) Mực nước trong bể cao là :

38,08:(4x4)=2,38(m)

Đáp số : a) 38080l.

             b) 2,38m

Đọc tiếp...
NAU TE 2 tháng 4 2015 lúc 7:25
Báo cáo sai phạm

                                                       

                                                         Giải    

                                   (cách mình hơi dài bạn chịu khó nhé)             

a)                             4m=40dm ; 2,8m=28dm (vì 1 đề-xi-mét khối = 1 lít)       

                                                        Thể tích là:

                                          40x40x28=44800(đề-xi-mét khối)  

                                             44800dm khối = 44800 lít       

b)                                         44800dm khối = 44,8 m khối 

                                                     85% thể tích là: 

                                                 44,8 x 85% = 38,08(m khối) 

                                                   Chiều cao mực nước là: 

                                                   38,08 : (4 x 4) = 2,28 (m) 

                                                        ĐS: a) 44800 lít 

                                                              b) 2,28 m

Đọc tiếp...
Phan Ngũ Lan Uyên 7 tháng 4 2015 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

A) 38080lít

B) 2,38m

Đọc tiếp...
olympic 9 tháng 4 2015 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

a)Thể tích bể nước là:

               4 x 4 x 2,8 = 44,8 (m3)

số lít nước ở trong bể

              4,8 x 85 :100 = 38,08 m3 = 38080 dm3 = 38080 lít

b)mức nước trong bể cao

               38,08 : ( 4 x 4) = 2,38 ( m)

                   Đs :a)38080 lít

                        b) 2,38 m

Đọc tiếp...
Trần Vĩnh Tường 31 tháng 3 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

                                                           Giải    

                                   (cách mình hơi dài bạn chịu khó nhé)             

a)                             4m=40dm ; 2,8m=28dm (vì 1 đề-xi-mét khối = 1 lít)       

                                                        Thể tích là:

                                          40x40x28=44800(đề-xi-mét khối)  

                                             44800dm khối = 44800 lít       

b)                                         44800dm khối = 44,8 m khối 

                                                     85% thể tích là: 

                                                 44,8 x 85% = 38,08(m khối) 

                                                   Chiều cao mực nước là: 

                                                   38,08 : (4 x 4) = 2,28 (m) 

                                                        ĐS: a) 44800 lít 

                                                              b) 2,28 m

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Trang 31 tháng 3 2016 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

                                                               Giải 

                                                   Thể tích của bể nước là :

                                                          4 x 4 x 2,8 = 44,8 ( m khối )

                                      a)          Trong bể có số lít nước là :

                                                          44,8 : 100 x 85 = 38,08 ( lít )

                                       b)         Mực nước chứa trong bể cao số mét là :

                                                         38,08 : ( 4 x 4 ) = 2,38 ( m )

                                                                           Đáp số ; a) 38,08 lít

                                                                                          b) 2,38 mét

Đọc tiếp...
NAU TE 2 tháng 4 2015 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

đổi 1m = 100cm

diện tích xung quanh của bể kính là

    (100 +50) x 2 x 60 = 18 000 (cm2)

diện tích 1 mặt đáy của bể kính là

    100 x 50 = 5 000 (cm2)

diện tích kính dùng làm bể cá đó là

    18 000 + 5 000 = 23 000 ( cm2)

thể tích bể cá đó là

    100 x 50 x 60 = 300 000 ( cm3)

            đáp số : a: 23 000 cm2

                      b. 300 000 cm3

                    

Đọc tiếp...
Vũ Bùi Minh Anh 2 tháng 4 2015 lúc 8:46
Báo cáo sai phạm

  Đổi:1m=10cm                                                                                                                                             Diện tích để làm bể cá đó là:

                          (10+50)x2+(10x5)=170(cm2)

                  Thể tích bể cá đó là :

                           10x50x60=30000(cm3)

                      Đổi:30000cm3=30dm3

                           Đáp số : a) 170cm2

                                        b)30dm3

 

Đọc tiếp...
Đặng Thúy Quỳnh 29 tháng 3 2018 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

a . 23 000 cm2 

b. 300 000 cm3

đây là đáp án đúng nhé Tuấn Anh 

Đọc tiếp...
shinichi kudo 15 tháng 4 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

V  hình lập phương = \(a^3=3^3=27\left(dm^3\right)\)

V khối sắt hình hộp chữ nhật =\(2\times3\times4=24\left(dm^3\right)\)

27>24 =>khối lập phương nặng hơn

nặng hơn : (27-24)x7,8 =23,4 (g)

Đọc tiếp...
nguyen thanh phong 2 tháng 4 2017 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Tuấn Minh 5 tháng 4 2017 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

a) Thể tích bể là

1,8x1,5x1,2=3,24(m3)=3240dm3=3240l nước

Trong bể có

3240x75%=2430(l nước)

b) Nếu 80% thể tích trong bể có nước thì lượng nước đó là

3240x80%=2592( l nước)

Cần đổ thêm

2592-2430=162(l nước)

Đáp số: a)2430 l nước

             b) 162 l nước

Đọc tiếp...
Mai Thị Thanh Hoa 5 tháng 4 2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

                                                                                Bài giải

Thể tích của bể là :

1.8 x 1.5 x 1.2 = 3.24 ( m3)

75% thể tích của bể là :

3.24 : 100 x 75 = 2.43 (m3 )

Đổi : 2.43 m3 = 2430 dm3 = 2430 l

80% thể tích của bể là :

3.24 : 100 x 80 = 2.592 ( m3 )

Đổi : 2.592 m3 = 2592 dm3 = 2592 l

phải đổ thêm số l nước là :

2592 - 2430 = 162 ( l nước )

Đáp số : a) 2430 l nước 

             b) 162 l nước

Đọc tiếp...
nguyễn quang vinh 5 tháng 4 2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

hô hô hô không bít làm

Đọc tiếp...
Mai Đức Dũng 2 tháng 3 2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

V:

1,5x1,2x1,6=2,88(m3)

Đổi:2,88m3=2880 l

Vậy thời gian để vòi chảy đầy bể là:

2880:45=64(phút)

   Đáp số:64 phút.

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 2 tháng 3 2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình lập phương là :

                   1,5 x 1,2 x 1,6 = 2,88 ( m3 )

              Đổi         2,88 m3 = 2880 dm3

Bể sẽ đầy sau số phút là :

                   2880 : 45 = 64 ( phút )

                                       Đ/S : 64 phút

Đọc tiếp...
nguyễn nguyên hương 9 tháng 5 2018 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

thể tích bể là"

1,5 x 1,2 x 1,6=2,88 (m3) =

đổi : 2,88 m3 =2880 dm3 =2880 L nước

thời gian để bể chảy đầy bể là:

2880:45=64 (phút)

đáp số bnj tự ghi nhé!

Đọc tiếp...
Đặng Trung Hiếu 20 tháng 2 2018 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình hộp chữ nhật là :

              145 x 70 x 50 = 507500 ( cm3)

Đổi 507500 cm3 =  507,5 dm3

                             Đáp số : 507,5 dm3  

Đọc tiếp...
Việt Hoàng 29 tháng 3 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

Thể tích hình hộp chữ nhật là :

              145 x 70 x 50 = 507500 ( cm3)

Đổi 507500 cm3 =  507,5 dm3

                             Đáp số : 507,5 dm3  

Đọc tiếp...
linh cute 16 tháng 7 2018 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

thể tích hình hộp chữ nhật là:

145x70x50=507500(cm3)

507500cm3=507,5dm3

đáp số:..

học tốt ạ 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 28 tháng 3 2016 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Nếu hình lập phương có cạnh là 100 
thì thể tích là 100 x 100 x 100 = 1 000 000 
Nếu cạnh của nó tăng lên 10% có nghĩa là cạnh mới của nó là 110 
Vậy thể tích mới của nó là 110 x 110 x 110= 1 331 000 
Thể tích mới hơn thể tích cũ = 1 331 000 - 1 000 000 = 331000 
Lấy kết quả chênh lệch của thể tích đem chia cho thể tích ban đầu rồi nhân cho 100 ta được phần trăm chênh lệch là: 
(331000 / 1 000 000 ) x 100 =0.331 x 100 = 33,1% 

Đọc tiếp...
Kẻ Thần Bí 17 tháng 3 2017 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

33,1% nha

Đọc tiếp...
TítTồ 23 tháng 4 2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Nếu hình lập phương có cạnh là 100 thì thể tích là 100 x 100 x 100 = 1 000 000

Nếu cạnh của nó tăng lên 10% có nghĩa là cạnh mới của nó là 110&nbsp;<br>Vậy thể tích mới của nó là 110 x 110 x 110= 1 331 000

Thể tích mới hơn thể tích cũ = 1 331 000 - 1 000 000 = 331000

Lấy kết quả chênh lệch của thể tích đem chia cho thể tích ban đầu rồi nhân cho 100 ta được phần trăm chênh lệch là:

(331000 / 1 000 000 ) x 100 =0.331 x 100 = 33,1

Đọc tiếp...
Scorpio love Math 23 tháng 4 2015 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

 

Phòng học đủ không khí cho một lớp học gồm 36 học sinh và 1 giáo viên.

Có gì không hiểu thì cứ hỏi mình thêm nha!

Đọc tiếp...
Đặng Thu Phương 13 tháng 3 2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

thể tích phòng học là :

           9,5x5x3,2 =152( m3)

phòng học đó có tất cả số người là :

         36+1=37 ( người )

37 người cần :

        37x4 =148 (m3)

vậy phòng học đó đủ không khí cho 36 học sinh và 1 giáo viên 

Đọc tiếp...
emdixaqua 7 tháng 6 2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

thể tích phòng học là :

           9,5x5x3,2 =152( m3)

phòng học đó có tất cả số người là :         

36+1=37 ( người )

37 người cần :

        37x4 =148 (m3)

vậy phòng học đó đủ không khí cho 36 học sinh và 1 giáo viên 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 27 tháng 2 2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Không xếp được vì nếu sép thì có thể tích là:32x1=32(dm3)

Vì 32 ko bằng 3 số nào nhân với nhau nên ko được

Đọc tiếp...
Vũ Phương Linh 27 tháng 2 2015 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Dựa vào công thứ tính thể tích hình lập phương: V=axaxa

Ta thấy: 3x3x3=27 và 4x4x4=64 nên với 32 hình lập phương nhỏ không thể xếp được 1 hình lập phương khác.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Yến 27 tháng 2 2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Không thể xếp được vì 32 chẳng bằng số nào nhân với chính nó rồi lại nhân tiếp với nó. Bài này ở trong Toán nâng cao lớp5 đúng k 

Đọc tiếp...
olympic 5 tháng 4 2015 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Thể tích cái bể là :

1,8 x 1,5 x 1,2 = 3,24 (cm3)

Đổi 3,24m3 = 3240 lít

75% cái bể chứa được là :

3,24 : 100 x 75 = 2,43 (m3)

Đổi 2,43m3 = 2430 lít

Thời gian nó chảy được 75% bể là :

2430 : 900 = 2,7 giờ 

ĐS : 2,7 giờ

Nhớ like nha

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 5 tháng 4 2015 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

thể tích bể nước là: 1,8 x 1,5 x 1,2 = 3,24 m3 = 3240 lít

75% thể tích của bể có số lít nước là: 3240 x 75 : 100 = 2430 lít

thời gian cần chảy là: 2430 : 900 = 2,7 giờ = 2 giờ 42 phút 

ĐS: 2 giờ 42 phút

Đọc tiếp...
Hikari 5 tháng 4 2015 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

thể tích của bể chứa nước là:

1,8 x 1,5 x 1,2 = 3,24 (m3)

thể tích nước của bể sau khi chảy là:

3,24 : 100 x 75 = 2,43 (m3)

2,43 m3 = 2430 dm3 = 2430 lít.

số giờ vòi nước chảy được 75% thể tích bể là:

2430 : 900 = 2,7 (giờ)

đáp số: 2,7 giờ.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: