Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Thể tích


Nguyễn Thị Hồng Ngân Nguyễn Thị Hồng Ngân 29 tháng 6 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

   Diện tích xung quanh bể là:

   (180+10)*2*55=20900(cm2)

   Diện tích đáy bể là:

   180*10=1800(cm2)

a)Diện tích kính dùng để làm bể là:

   20900+1800=22700(cm2)

b)Thể tích của mực nước trước khi cho hòn đá là:

   180*10*35=63000(cm3)

   Thể tích mực nước sau khi cho hòn đá là:

   63000+126=63126(cm3)

                     Đ/S:a)22700 cm2

                            b)63126 cm3.

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Hiến Lê Thị Ngọc Hiến 8 tháng 5 lúc 23:15
Báo cáo sai phạm

Diện tích Trần của căn phòng là:

 8,5 x 6,4 = 54,4 ( m2)

Diện tích xung quanh phòng là:

 ( 8,5 + 6,4 ) x 2 x 3,5 = 104,3 ( m2) 

Diện tích trong phòng là:

 54,4 + 104,3 = 158,7 ( m2)

 Diện tích phần cần quét vôi là:

  158,7 - 13,6 = 145,1 ( m2)

    Đ/S : ....

Đọc tiếp...
Shiho Miyano Shiho Miyano 9 tháng 5 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

ê có chắc không đấy

Đọc tiếp...
Shiho Miyano Shiho Miyano 9 tháng 5 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm
Lê Thị Ngọc Hiến Lê Thị Ngọc Hiến 8 tháng 5 lúc 23:06
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

a) Diện tích một mặt của hình lập phương là:

    384 : 6 = 64 ( dm2 ) 

Diện tích xung quanh hình lập phương là:

   64 x 4 = 256 ( dm2 ) 

b) Vì diện tích một mặt bằng cạnh nhân cạnh mà: 64 = 8 x 8 nên cạnh của hình lập phương là 8 dm 

          Đáp số: a) 256 dm2 

                 b) 8 dm

Đọc tiếp...
Shiho Miyano Shiho Miyano 8 tháng 5 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

 Tui hỏi cho chị gái chứ không phải tôi cậu hiểu hâm!!!! Hả !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Shiho Miyano Shiho Miyano 8 tháng 5 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

cảm ơn cậu nhé Nguyền Ngọc Hà

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Nga Nguyễn Ngọc Nga 7 tháng 5 lúc 9:55
Báo cáo sai phạm

Đổi: 1,2dm = 120cm 

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

                (120 + 120)x6 =1440 (cm^2)

Diện tích tôn cần dùng là:

               1440 + 80 =1520(cm^2 )

                                    Đ/S: 1520 cm^2

mà bài này là dạng cơ bản trong trong tính diện tích toàn phần và diện tích xung quanh của hình lập phương mà cậu ko biết làm à :(

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Hiến Lê Thị Ngọc Hiến 6 tháng 5 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Bài giải: 

Đổi 3 dm= 3000 cm3'

 Do đó mỗi xăng ti mét khối cân nặng: 

  23,4 : 3000 = 0,0078 ( kg ) 

Do đó một thỏi sắt thể tích 200 cm3 có số cân nặng là: 

     0,0078 x 200 = 1,56 ( kg) 

        Đáp số : 1,56 kg  

#hien#

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Thùy Linh 9 tháng 5 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm
Bằng 1,56kg
Đọc tiếp...
Justina Phạm Justina Phạm 6 tháng 5 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

Đổi 3 dm3 = 3000 cm3

Một cm3 nặng số kg là:

      23,4 : 3000 = 0,0078 (kg)

Thỏi sắt 200 cm3 nặng là:

      200 x 0,0078 = 1,56 (kg)

              Đáp số: 1,56 kg

Đọc tiếp...
⚽Trần Quốc🏆Huy🥇 ⚽Trần Quốc🏆Huy🥇 25 tháng 4 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

                                Bài giải

    Đổi 0,5m = 5 dm

    Thể tích hình lập phương là : 

        5 x 5 x 5 = 125 ( dm3 )

    Đổi 125 dm3 = 125 l

    Khi bể chứa 75l thì mực nước trong bể là :

        75 : 5 : 5 = 3 ( dm )

      Đổi 3dm = 0,3 m 

                        Đáp số : a) 125l

                                      b ) 0,3m

  

Đọc tiếp...
lê thị yến nhi lê thị yến nhi 19 tháng 4 lúc 7:42
Báo cáo sai phạm

cô giáo tớ ra đề

Đọc tiếp...
hoàng lê hậu hoàng lê hậu 18 tháng 4 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

10*4=40(dm3)

Đọc tiếp...
Đỗ Ánh Băng Đỗ Ánh Băng 18 tháng 4 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

tke còn mực nước bể ban đầu là bao nhiêu ??

sao câu hỏi kì v ???

Đọc tiếp...
★๖ۣۜMĭηʑ☆๖ۣۜŇɦạϮッт๏áɴ๖ۣۜнọςッ ★๖ۣۜMĭηʑ☆๖ۣۜŇɦạϮッт๏áɴ๖ۣۜнọςッ 12 tháng 4 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Thể tích, hay dung tích, của một vật là lượng không gian mà vật ấy chiếm. Thể tích có đơn vị đo là lập phương của khoảng cách (khoảng cách mũ 3). Trong Hệ đo lường quốc tế, do đơn vị đo của khoảng cách là mét, đơn vị đo của thể tích là mét khối, ký hiệu là 

Tham Khảo nha

Đọc tiếp...
Đặng Võ Khả Ái -- Đặng Võ Khả Ái -- 12 tháng 4 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

Lưu ý : Trên mạng

Thể tích, hay dung tích, của một vật là lượng không gian mà vật ấy chiếm. Thể tích có đơn vị đo là lập phương của khoảng cách. Trong Hệ đo lường quốc tế, do đơn vị đo của khoảng cách là mét, đơn vị đo của thể tích là mét khối, ký hiệu là m³

Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Đăng Quân Nguyễn Đăng Quân 12 tháng 4 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

Thể tích, hay dung tích, của một vật là lượng không gian mà vật ấy chiếm. Thể tích có đơn vị đo là lập phương của khoảng cách (khoảng cách mũ 3). Trong hệ đo lường quốc tế, do đơn vị đo của khoảng cách là mét, đơn vị đo của thể tích là mét khối, ký hiệu là m³ 

Đọc tiếp...
Nguyễn Trịnh Minh Tuấn Nguyễn Trịnh Minh Tuấn 22 tháng 5 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

thể tích hình lập phương:lấy đọ dài của 1 cạnh bất kì nhân 3

hình hộp:dài nhân rộng nhânđộ cao(cùng đơn vị đo0

Đọc tiếp...
Hứa Thị Quỳnh Như Hứa Thị Quỳnh Như 2 tháng 4 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

thể tích hình lập phương là : lấy cạnh x 3

hình hộp là : dài x rộng x cao {cùng đơn vị}

Đọc tiếp...
Vũ Minh Tuấn Vũ Minh Tuấn 2 tháng 4 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

- Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

V = a x b x c

- Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

V = a x a x a

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
⚽Trần Quốc 🏆Huy🏆 ⚽Trần Quốc 🏆Huy🏆 14 tháng 4 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

                   Bài giải

         Đổi 40 cm = 4 dm

    Thể tích hình hộp chữ nhật là :

        5 x 4 x 3 =60 ( dm3 )

     Đổi 60 dm3 = 60L

          Đáp số : 60L

Đọc tiếp...
🏆Trần Quốc Huy🏆 🏆Trần Quốc Huy🏆 13 tháng 4 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

                                Bài giải

   Đổi 40 cm = 4 dm 

    Thể tích hình hộp chữ nhật là :

        5 x 4 x 3 = 60 ( dm3 )

        Đổi 60 dm3 = 60 l

                    Đáp số : 60 l

Đọc tiếp...
Lưu Hải Anh Lưu Hải Anh 27 tháng 3 lúc 13:51
Báo cáo sai phạm

                                                                                         Giải
                                                                            Đổi : 40cm = 4dm
                                                       Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là :
                                                                       5 x 4 x 3 = 60 ( dm3)
                                                                               60 dm3 = 60 l
                                                                                Đáp số : 60 l

Đọc tiếp...
     Jang Won-young Jang Won-young 9 tháng 5 2019 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

Tăng lên số lần là 

3×3×3=27

Vậy.....

Mik nghĩ thế

Đọc tiếp...
  #Louis - Thương - Nghiêu #Louis - Thương - Nghiêu 6 tháng 5 2019 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

   Gọi cạnh của nó là a

Theo bài ra ta có :

   a . a . a = V1

  3 ( a . a . a ) = V2

 3a . 3a . 3a = V2

27 . a . a . a = V2

27 . V= V2

    Vậy...

                    #Louis

Đọc tiếp...
Em Là Chi Em Là Chi 4 tháng 5 2019 lúc 23:11
Báo cáo sai phạm

Tăng lên số lần là:

3×3=9 lần

Đ/s:...

Mk nghĩ z

Đọc tiếp...
shinichi kudo shinichi kudo 15 tháng 4 2019 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

V = \(40\times10\times20=8000\left(cm^3\right)\)

\(1cm^3=0,001l\Rightarrow V=0.001\times8000=8\left(l\right)\)

mực nước trong bể = \(\frac{4}{8}=\frac{1}{2}\)

chiều cao mực nước là :\(\frac{1}{2}\times10=5\left(cm\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Thanh Trà 17 tháng 3 2019 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

bn có thể đổi ra phân số ở b1 đc ko?làm ơn.

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻NCTK"Team Mỹ Hòa" ༺ℬøşş༻NCTK"Team Mỹ Hòa" CTV 17 tháng 3 2019 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

Bài 1: 

7 giờ 10 phút = ........7,166666667........giờ              8 giờ 20 phút = ..........8,3333333......giờ         

9 phút 40 giây= ...9,66666667........... phút                                 3 phút 50  giây = .....3,83333333....... phút

Bài 2: 

14 giờ 6 phút - 8 phút 12 giây : 3

= 14 giờ 6 phút - 2 phút 44 phút

=14 giờ 3 phút 16 giây

Bài 3:                  Giải

Diện tích mặt đáy căn phòng đó là:

        5 . 7 = 35(m2)

Chiều cao cần xây là:

       115,5 : 35 = 3,3(m)

                  Đáp số: 3,3m

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Thanh Trà 17 tháng 3 2019 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

ơ mà bài 3 hình như bn làm sai ý tihs giá trị bỉu thức mà !!!! làm ơn tính lại hộ mình đi..!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Thanh Trà 17 tháng 3 2019 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

bài 2 đề bài là 115,5m3 không khí nha !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Đỗ Quyên Nguyễn Đỗ Quyên 16 tháng 3 2019 lúc 23:41
Báo cáo sai phạm

Bài 1: (Em nhìn căn phòng của em để tưởng tượng cho dễ nhé)

Chiều dài = 6,5m; chiều rộng = 6m; chiều cao kém chiều rộng 2,5m => chiều cao = 6 - 2,5 = 3,5m.

Trần lớp học được tạo bởi chiều dài và chiều rộng => diện tích trần lớp học là: 6,5 x 6 = 39 (m2).

Lớp học có 4 bức tường với chiều cao như nhau, 2 bức tường đối diện nhau sẽ có diện tích bằng nhau, trong đó: 

2 bức tường được tạo bởi chiều dài và chiều cao => 2 bức tường theo chiều dài có diện tích là: 6,5 x 3,5 x 2 = 45,5 (m2).

2 bức tường được tạo bởi chiều rộng x chiều cao => 2 bức tường theo chiều rộng có diện tích là: 6 x 3,5 x 2 = 42 (m2).

Diện tích toàn bộ phòng học là: 39 + 45,5 + 42 = 126,5 (m2).

Vì diện tích toàn bộ của là 7m2, nên diện tích được quét vôi là: 126,5 - 7 = 119,5 (m2).

ĐS: 119,5m2

Bài 2: Đề bài của e ra là 115,5m2 không khí hay 115,5m3 không khí?

Bài 3:

1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây.

14 giờ 6 phút = 13 giờ 66 phút = 13 giờ 65 phút 60 giây

13 giờ 65 phút 60 giây - 8 phút 12 giây = 13 giờ 57 phút 48 giây.

ĐS: 13 giờ 57 phút 48 giây

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Huyền Nguyễn Khánh Huyền 3 tháng 3 2019 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm
Thể tích cái bể là:

4 x 3 x 2,5=30(m3)

Thể tích bề để chứa nước là:

30 : 100 x 80=24(m3)

Đổi:  24m3 = 24000dm3 = 24000 lít

Mực nước chứa trong bể cao là:

2,5 : 100 x 80=2(m)

Đáp số: a) 24000 lít;

             b) 2m

Đọc tiếp...
Magic Kaitou Magic Kaitou 3 tháng 3 2019 lúc 9:31
Báo cáo sai phạm

Thể tích cái bể là:

4 x 3 x 2,5 = 30 (m³)

Thể tích bề để chứa nước là:

30 : 100 x 80 = 24 (m³)

Đổi  24m³ = 24000dm³ = 24000 lít

Mực nước chứa trong bể cao là:

2,5 : 100 x 80 = 2 (m)

Đ/s;.....

Đọc tiếp...
๖ۣۜMùa☪Nắng♔༺ℬøşş༻Ⓓ(ⓉToán-VănⒷ)❤ ๖ۣۜMùa☪Nắng♔༺ℬøşş༻Ⓓ(ⓉToán-VănⒷ)❤ 3 tháng 3 2019 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

 làm sai rồi 

bạn  vô link này coi nhé.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: