Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Vũ Anh Tuấn 13 tháng 7 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

a) Xét ∆ vuông ABH ta có : 

BH < AB ( trong ∆ vuông cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền) 

Xét ∆ vuông AHC ta có : 

HC < AC (...)

=> BH < AC 

b) Vì AH = HE 

=> H là trung điểm AE 

Mà BHA = 90° 

=> BH vuông góc với AE 

=> BH là trung trực ∆BAE 

=> ∆BAE cân tại B 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Thiên Nam ( Kenz ) 25 tháng 4 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

*Tự vẽ hình .

a. Xét tam giác ABD và tam giác EBD , có : 

                      BD chung

                      BAD = BED ( = 900 )

                      ABD = DBE ( BD là đường phân giác của góc B )

=> Tam giác ABD = Tam giác EBD ( c.h - g.n ) ( đpcm )

=> BA = EB 

b. Gọi I là giao điểm của BD và AE 

Xét tam giác BAI và tam giác EBI , có :

                    BI chung

                    ABI = IBE 

                   BA = EB ( cmt )

=> Tam giác BAI = Tam giác EBI ( c.g.c ) 

=> AI = IE ( 1 ) , BIA = BIE 

Ta có BIA + BIE = 1800

=> BIA = BIE = 900

=> BI vuông góc với AE ( 2 ) 

Từ ( 1 ) và ( 2 ) => BI là đường trung trực của AE

                        hay BD là đường trung trực của AE ( đpcm )

c. Tam giác ABD = Tam giác BED => AD = DE 

Xét tam giác AEC , AEC = 900 , có :

    DC2 = ED+ EC2

hay DC2 = DA2 + EC2

=> DC2 > DA2

=> DA < DC ( đpcm )

Đọc tiếp...
Pretty girl 25 tháng 4 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

a, Xét 2 tam giác vuông ABD và EBD có:

                  DB cạnh chung

                 \(\widehat{ABD}\)=\(\widehat{EBD}\)(gt)

=> t.giác ABD=t.giác EBD(CH-GN)

b, gọi O là giao điểm của BD và AE

xét \(\Delta ABO\)và \(\Delta\)EBO có:

         AB=EB(theo câu a)

       \(\widehat{ABO}\)=\(\widehat{EBO}\)(gt)

       BO cạnh chung

=> \(\Delta\)ABO=\(\Delta\)EBO(c.g.c)

=> AO=EO => O là trung điểm của AE(1)

\(\widehat{AOB}\)=\(\widehat{EOB}\)mà hai góc này ở vị trí kề bù nên \(\widehat{AOB}\)=\(\widehat{EOB}\)= 90 độ

=> BO \(\perp\)AE(2)

Từ (1) và (2) suy ra BD là đường trung trực của AE

c, xét 2 tam giác vuông ADF và EDC có:

                AD=DE(theo câu a)

               \(\widehat{ADF}\)=\(\widehat{EDC}\)(vì đối đỉnh)

=> \(\Delta\)ADF=\(\Delta\)EDC(cạnh góc vuông-góc nhọn kề)

=> DC=DF mà DF>AD (cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông)

Suy ra DC>AD hay AD<DC đpcm

d, vì \(\Delta\)ADF=\(\Delta\)EDC(theo câu c) => \(\widehat{ADF}\)=\(\widehat{EDC}\)(2 góc tương ứng)

gọi H là giao điểm của BD và CF

xét \(\Delta\)FBH và \(\Delta\)CBH có:

        HB chung

       \(\widehat{FBH}\)=\(\widehat{CBH}\)(gt)

vì AB=EB mà AF=EC nên FB=CB

=> \(\Delta\)FBH=\(\Delta\)CBH(c.g.c)

=> \(\widehat{FHB}\)=\(\widehat{CHB}\)mà 2 góc này ở vị trí kề bù nên \(\widehat{FHB}\)=\(\widehat{CHB}\)= 90 độ

=> BH\(\perp\)CF

trong \(\Delta\)CFB có: CA,BH,FE là 3 đường cao cắt nhau tại D

=> F,D,E thẳng hàng

(Câu d mk ko chắc nhé!)

A B C D E F O H

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 2 tháng 2 2018 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

a) Xét tam giác MBD và tam giác MFE có:

MB = MF (gt)

MD = ME (gt)

\(\widehat{DMB}=\widehat{EMF}\)  (Hai góc đối đỉnh)

\(\Rightarrow\Delta MBD=\Delta MFE\left(c-g-c\right)\)

b) Do \(\Delta MBD=\Delta MFE\Rightarrow BD=FE\)

Mà BD = EC nên EF = EC.

Vậy tam giác CEF cân tại E.

c) Do \(\Delta MBD=\Delta MFE\Rightarrow\widehat{BDM}=\widehat{FEM}\)

Mà chúng lại ở vị trí so le trong nên AB // FE.

Suy ra \(\widehat{BAC}=\widehat{AEF}\)

Lại có \(\widehat{BAC}=2\widehat{KAE}\)  (Tính chất phân giác)

\(\widehat{AEF}=2\widehat{FCE}\)  (Góc ngoài tại đỉnh cân)

\(\Rightarrow\widehat{KAE}=\widehat{ECF}\)

Chúng lại ở vị trí so le trong nên AK // CF.

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 2 tháng 2 2018 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

A A B B C C D D E E M M F F K K

Hình vẽ

Đọc tiếp...
trần thị minh hải 24 tháng 2 2018 lúc 22:50
Báo cáo sai phạm

cảm ơn chị nhiều ạ

Đọc tiếp...
Cây bắp cải 2 31 tháng 3 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

Đề thi mà

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 31 tháng 3 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Giải : 

A B C D H x E G

a/ Vì \(DH\perp BC\)

        \(Cx\perp BC\)

\(\Rightarrow DH//Cx\)

b/ Xét , có :

\(\widehat{HDE}=\widehat{CED}\text{ (hai góc so le trong của CE//DH)}\)

\(HD=EC\text{ (gt)}\)

\(\widehat{DHC}=\widehat{ECH}\left(=90^0\right)\)

\(\Rightarrow\Delta DHG=\Delta ECG\left(g.c.g\right)\).

c/ Vì \(\Delta DHG=\Delta ECG\left(c.m.t\right)\Rightarrow DG=GC\text{ (hai cạnh tương ứng)}\)

\(\Rightarrow\text{G là trung điểm của đoạn thẳng DE}\).

Đọc tiếp...
dekisugi 15 tháng 4 2018 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

Vẽ MK vuông góc AC 

Tam giác KAM=TAM GIÁC HAM(CH-GN)

nên MK=MH(2 cạnh tương ứng)

=> \(MK=MH=\frac{BM}{2}=\frac{CM}{2}\)

Tam giác MKC có Mk=1/2 MC NÊN GÓC C=30

Xét tam giác AHC có 

HAC+HCA+AHC=180

hay HAC+90+30=180

=>HAC=60

Suy ra BAC=90

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 10 tháng 3 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

b/ Ta có : \(\bigtriangleup AMC=\bigtriangleup BMD\text{ (c.m.t)}\)

\(\Rightarrow\widehat{DBM}=\widehat{ACM}\text{ (2 góc tương ứng ở vị trí so le trong)}\) (1)

\(\Rightarrow BD//AC\)

Xét \(\bigtriangleup DMA\text{ và }\bigtriangleup BMC,\text{ có :}\)

\(\widehat{DMA}=\widehat{BMC}\text{ (đối đỉnh)}\)

\(DM=CM\left(gt\right)\)

\(BM=AM\left(gt\right)\)

\(\Rightarrow\bigtriangleup DMA=\bigtriangleup BMC\left(c.g.c\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{ADM}=\widehat{DCM}\text{ (2 góc tương ứng ở vị trí so le trong)}\) (2)

\(\text{Từ (1) và (2) suy ra tứ giác ABCD là hình bình hành}\) (3)

\(\angle ACB=90^{\text{o}}\) (4)

\(\text{T}ừ\text{ (3) và (4) suy ra hình bình hành ABCD là hình chữ nhật}\) (đpcm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 6 tháng 3 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Giải :

Hình vẽ ; giả thiết, kết luận đã được đầu bài cho sẵn.

Chứng minh :

Xét \(\Delta AMC\text{ và }\Delta BMD\), có :

\(MA=MB\text{ (gt)}\)

\(\angle AMC=\angle DMB\text{ (đối đỉnh)}\)

\(DM=CM\text{ (gt)}\)

\(\Rightarrow\Delta AMC=\Delta BMD\text{ (c.g.c)}\)

Đọc tiếp...
Cây bắp cải 2 6 tháng 3 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Hình vẽ :

A B C D M

GT : \(\bigtriangleup ABC\) có \(\angle ACB=90^{\text{0}}\)\(MA=MB\)\(DM=CM\).

KL : \(\bigtriangleup AMC=\bigtriangleup BMD\).

Đọc tiếp...
nguyen phuong mai 2 tháng 7 2017 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

tui bít rùi nè

a) tam giác AOB= tam giác FOE(c-g-c)\(\Rightarrow\)AB=EF và\(\widehat{A}=\widehat{F}\)

Xét tam giác FOE vuông tại O có\(\widehat{E}+\widehat{F}\)=900 \(\Rightarrow\widehat{E}+\widehat{A}=90^0\)\(\Rightarrow\widehat{H}=90^0\)\(\Rightarrow\)AB vuông góc vs EF

b) M là trung điểm của AB \(\Rightarrow\)BM=1/2 AB; N là trung điểm của EF\(\Rightarrow\)EN =1/2EF mà AB =EF(cmt) nên BM=EN\(\left(1\right)\).  Lại có

\(\widehat{E}=\widehat{B_1}\)\(\Rightarrow\)tam giác BOM =tam giác EON (c-g-c)\(\Rightarrow\)OM=ON và\(\widehat{O_1}=\widehat{O_2}.\)Ta có\(\widehat{O_2}+\widehat{O_3}=90^0\Rightarrow\widehat{O_1}+\widehat{O_3}=90^0\)

\(\widehat{MON=90^0\left(2\right)}\).Từ\(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\Rightarrow\)Tam giác MON vuông cân

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 21 tháng 11 2017 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

a) tam giác AOB= tam giác FOE(c-g-c)⇒AB=EF và = Xét tam giác FOE vuông tại O có + =90 0 ⇒ + = 90 0 ⇒ = 90 0 ⇒AB vuông góc vs EF b) M là trung điểm của AB ⇒BM=1/2 AB; N là trung điểm của EF⇒EN =1/2EF mà AB =EF(cmt) nên BM=EN 1 . Lại có = ⇒tam giác BOM =tam giác EON (c-g-c)⇒OM=ON và = . Ta có + = 90 0 ⇒ + = 90 0 .Từ 1 và 2 ⇒Tam giác MON vuông cân ^A ^F ^E ^F ^E ^A ^H (2 ) ^E ^B 1 ^O 1 ^O 2 ^O 2 ^O 3 ^O 1 ^O 3 ^ MON = 90 0

Đọc tiếp...
I can fly in the sky 4 tháng 7 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

Bạ nphuongnguyenmai ơi hình như góc độ \(90^0\) ý sai rồi 

Đọc tiếp...
Luffy123 28 tháng 2 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

xem lại câu 3 đê nếu câu C đừng thì câu D đúng vì đã có 1 góc 90 độ bằng nhau=> 2 góc còn lại là góc nhọn (1)

vì câu C đúng thì 2 góc nhọn của tam giác vuông này bằng tam giác vuông kia 

TH1 : cạnh huyền bằng nhau ( TH bằng nhâu c.g.c => cạnh huyền góc nhọn đúng

TH2: cạnh vuông bằng nhau ( TH bằng nhau c.g.c) => cạnh vuông góc nhọn kề đúng 

và giải thích ngược lại nếu câu D đúng

Đọc tiếp...
Cây bắp cải 2 28 tháng 2 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Đề kiểm tra bán kì II

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 28 tháng 2 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Câu 1 : C

Câu 2 : D

Câu 3 : D

Câu 4 : B

Câu 5 : Giải :

A B M I A B M I a) b)

Chứng minh :

Xét 2 trường hợp :

  • \(M \in AB\) (h.a) Vì MA = MB nên M là trung điểm của đoạn thẳng AB \(\Rightarrow\) M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB.
  • \(M\notin AB\) (h.b) : Kẻ đoạn thẳng nối M với trung điểm \(I\) của đoạn thẳng AB.

Ta có \(\triangle MAI=\triangle MBI\) (c.c.c) \(\Rightarrow\widehat{I_1}=\widehat{I_2}\). Mặt khác \(\widehat{I_1}+\widehat{I_2}=180^0\Rightarrow\widehat{I_1}=\widehat{I_2}=90^0\). Vậy \(MI\) là đường trung trực của đoạn thẳng AB. 

Đọc tiếp...
Cây bắp cải 2 26 tháng 2 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Áp dụng các bài tập đã học để làm bài kiểm tra này.

Đọc tiếp...
Lê Xuân Việt Thắng 26 tháng 2 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Mình chưa hiểu lắm về câu 3 và câu 4 của bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 26 tháng 2 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Câu 1 : D

Câu 2 : D

Câu 3 : C

Câu 4 : Tam giác luôn là "tam giác đơn", "tam giác lồi" vì số đo các góc trong luôn nhỏ hơn 1800.

Câu 5 : Sai. Vì không có tam giác nào có trọng tâm nằm ngoài tam giác.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: