Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý Hôm qua lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

A B C M N J G K I

a) Ta thấy \(\widehat{MAC}=\widehat{MAB}+\widehat{BAC}=90^o+\widehat{BAC}=\widehat{CAN}+\widehat{BAC}=\widehat{BAN}\)

Xét tam giác MAC và BAN có:

AM = AB

AC = AN

\(\widehat{MAC}=\widehat{BAN}\)

\(\Rightarrow\Delta MAC=\Delta BAN\left(c-g-c\right)\)

b) Do \(\Delta MAC=\Delta BAN\Rightarrow MC=BN\) (Hai cạnh tương ứng)

Ta cũng có \(\widehat{AMC}=\widehat{ABN}\)

Gọi giao điểm của AB và MC là J, của MC và BD là G.

Xét tam giác vuông MAJ ta có \(\widehat{AMJ}+\widehat{MJA}=90^o\)

Mà \(\widehat{AMJ}=\widehat{JBG};\widehat{MJA}=\widehat{BJG}\) (Hai góc đối đỉnh)

nên \(\widehat{JBG}+\widehat{BJG}=90^o\Rightarrow\widehat{JGB}=90^o\) hay \(MC\perp BN\)

c) Ta thấy ngay \(\Delta AMK=\Delta ABI\left(c-g-c\right)\Rightarrow AK=AI\) (Hai cạnh tương ứng)

Ta cũng có \(\Delta AIN=\Delta AKC\left(c-c-c\right)\Rightarrow\widehat{IAN}=\widehat{KAC}\)

Vậy thì \(\widehat{IAK}=\widehat{IAC}+\widehat{CAK}=\widehat{IAC}+\widehat{IAN}=\widehat{CAN}=90^o\)

Suy ra \(AI\perp AK\)

Đọc tiếp...
Trần Hồ Uyên Nhi 27/10/2017 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

câu b là: vì tg AEC là tg cân( AE=EC) , ad là tia phân giác mà I thuộc Ad nên Ai cũng là tia phân giác góc EAC suy ra AI là đường trung trực suy ra I là trung điểm Ec và Ai vuông góc EC

Đọc tiếp...
Trần Hồ Uyên Nhi 27/10/2017 lúc 09:53
Báo cáo sai phạm

câu a là c/m 2 tam giác bằng nhau nhé: tg AED và tg ACD từ đó suy là các ggo1c và cạnh tương ứng bằng nhau nha!

Đọc tiếp...
nguyen phuong mai 02/07/2017 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

tui bít rùi nè

a) tam giác AOB= tam giác FOE(c-g-c)\(\Rightarrow\)AB=EF và\(\widehat{A}=\widehat{F}\)

Xét tam giác FOE vuông tại O có\(\widehat{E}+\widehat{F}\)=900 \(\Rightarrow\widehat{E}+\widehat{A}=90^0\)\(\Rightarrow\widehat{H}=90^0\)\(\Rightarrow\)AB vuông góc vs EF

b) M là trung điểm của AB \(\Rightarrow\)BM=1/2 AB; N là trung điểm của EF\(\Rightarrow\)EN =1/2EF mà AB =EF(cmt) nên BM=EN\(\left(1\right)\).  Lại có

\(\widehat{E}=\widehat{B_1}\)\(\Rightarrow\)tam giác BOM =tam giác EON (c-g-c)\(\Rightarrow\)OM=ON và\(\widehat{O_1}=\widehat{O_2}.\)Ta có\(\widehat{O_2}+\widehat{O_3}=90^0\Rightarrow\widehat{O_1}+\widehat{O_3}=90^0\)

\(\widehat{MON=90^0\left(2\right)}\).Từ\(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\Rightarrow\)Tam giác MON vuông cân

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 21/11 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

a) tam giác AOB= tam giác FOE(c-g-c)⇒AB=EF và = Xét tam giác FOE vuông tại O có + =90 0 ⇒ + = 90 0 ⇒ = 90 0 ⇒AB vuông góc vs EF b) M là trung điểm của AB ⇒BM=1/2 AB; N là trung điểm của EF⇒EN =1/2EF mà AB =EF(cmt) nên BM=EN 1 . Lại có = ⇒tam giác BOM =tam giác EON (c-g-c)⇒OM=ON và = . Ta có + = 90 0 ⇒ + = 90 0 .Từ 1 và 2 ⇒Tam giác MON vuông cân ^A ^F ^E ^F ^E ^A ^H (2 ) ^E ^B 1 ^O 1 ^O 2 ^O 2 ^O 3 ^O 1 ^O 3 ^ MON = 90 0

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 12/10/2017 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

a) Xét tam giác ABD và tam giác BED có:

AB = BE (gt)

\(\widehat{ABD}=\widehat{DBE}\)(gt)

BD - chung

\(\Rightarrow\)tam giác ABD = tam giác BED (c - g - c)

\(\Rightarrow DA=DE\)(2 cạnh tương ứng)

b) Vì tam giác ABD = tam giác BED (chứng minh trên)

\(\Rightarrow\widehat{BAD}=\widehat{BED}\)(2 góc tương ứng)

\(\Rightarrow\widehat{BED}=90^0\)

c) Xét tam giác AFD và tam giác DEC có:

AD = DE (chứng minh trên)

\(\widehat{FAD}=\widehat{DEC}=90^0\)

\(\widehat{ADF}=\widehat{EDC}\)(2 góc đối đỉnh)

\(\Rightarrow\)tam giác AFD = tam giác DEC (g-c-g)

\(\Rightarrow\widehat{AFD}=\widehat{DEC}\)(2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên AE // CF (ĐPCM)
 

Đọc tiếp...
Như Ý Nguyễn Lê 12/10/2017 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

A B C E D F

a) \(\Delta ABD\)và \(\Delta EDB\)

\(AB=EB;\widehat{ABD}=\widehat{EBD};\)BD chung.

\(\Rightarrow\Delta ABD=\DeltaÊBD\left(c.g.c\right)\)

\(\Rightarrow AD=DE\)

b) Vì \(\Delta ABD=\DeltaÊBD\)nên \(\widehat{BAD}=\widehat{BED}=90^0\)

c)\(\Delta ABD\)và \(\Delta EBF\)có:

AB=BE; \(\widehat{B}:chung\)\(\widehat{BAD}=\widehat{BED}=90^0\)

\(\Rightarrow\Delta ABD=\Delta EBF\)(cạnh góc vuông- góc nhọn);

\(\Rightarrow\widehat{ECA}=\widehat{CEF}\)

Vậy CF//AE

Đọc tiếp...
dekisugi 12/10/2017 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

ko bt thì vào thôi

Đọc tiếp...
Cao Nhật Minh 23/10/2016 lúc 09:07
Báo cáo sai phạm

A B I C F D E 1 1 2 2 1 4 2 3

Vẽ phân giác\(\widehat{BIC}\) cắt BC tại F(1).Ta có :\(\widehat{B_2}=\frac{\widehat{ABC}}{2};\widehat{C_2}=\frac{\widehat{ACB}}{2}\)(BD,CE lần lượt là phân giác của\(\widehat{ABC},\widehat{ACB}\): gt)

\(\Rightarrow\widehat{BIC}=180^0-\left(\widehat{B_2}+\widehat{C_2}\right)=180^0-\frac{\widehat{ABC}+\widehat{ACB}}{2}=180^0-\frac{180^0-\widehat{A}}{2}=120^0\)

\(\Rightarrow\widehat{I_1}=\widehat{I_4}=180^0-\widehat{BIC}=60^0\)(vì kề bù) ;\(\widehat{I_2}=\widehat{I_3}=\frac{\widehat{BIC}}{2}=60^0\)(do (1))

\(\Rightarrow\Delta IBE=\Delta IBF\left(g.c.g\right);\Delta ICF=\Delta ICD\left(g.c.g\right)\)=> IE = IF (2 cạnh tương ứng) ; IF = ID (2 cạnh tương ứng)

=> IE = ID

Bạn ko hiểu chỗ nào thì hỏi mình nhé!

Đọc tiếp...
Witch Rose 19/08/2017 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

A B C M

Th1: AB<AC (hình hơi lệch chuẩn chút :P)

giá sử đường thẳng qua đỉnh A chia tam giác ABC thành hai tam giác cân ABM cân tại A và ACM cân tại M

khi đó (ko viết mũ góc tự hiểu ha)

=> B=M

Lại có M=C+MAC=2C

=>B=2C, lại có A=75

=>B=70

C=35

T.tự Th AC<AB

còn AB=AC=>B=C=52,5

Đọc tiếp...
Ngô Minh Phương 17/08/2017 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

ban ghi sai de roi, AB=AC chu dau phai AB=AD

Đọc tiếp...
Vinh 17/08/2017 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

vẽ hình ra ( mình ko có biết vẽ trên máy)

xét tam giác ABH và tam giác ACH có : góc BAH= góc CAH

                                                                  AB=AC

                                                                  chung AH

=>tam giác ABH = tam giác ACH (c.g.c)

=> góc AHB=góc AHC ( các góc tương ứng)

mà góc AHB+góc AHC=180 độ => 2* góc AHB=2* góc AHC=180 độ =>góc AHB=góc AHC=90 độ => AH vuông góc với BC

( lên lớp 8 có thể áp dụng luôn: trong 1 tam giác cân tại đỉnh A ( có tính cả đều nhé) , đường trung tuyến, trung trực đường cao, đường phân giác hạ từ góc A xuống BC ( cắt tại H) trùng nhau)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Hương 17/08/2017 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Xét 2 tam giác AHB và AHC có                                                                                                                                                               AH là cạnh chung,góc BAH=góc CAH(AH là tia phân giác , gt),AB=AC(gt)

Vậy tam giác AHB=AHC(c.g.c)

b) Ta có AB=AC(đề bài) suy ra tam giác ABC cân tại A

Tam giác ABC cân tại A có AH là đường phân giác suy ra AH là đường cao(tính chất trong tam giác cân) suy ra AH vuông góc với BC

Đọc tiếp...
Đặng Thị Hạnh 24/09/2016 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

xét tam giác OAM và tam giác OBM có

OA  = OB

OM chung 

OAM= BOM

=> 2 tam giác = nhau

=> AM = MB

b, tam giác AOB coa AO = OB=> tam giác AOB cân tại 0 

=> Om là phân giác đồng thời là đường cao

=> OM vuông gó vs AB

Đọc tiếp...
Hà Nguyễn Phương Uyên 24/09/2016 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

cái câu a là cánh góc cạnh phải ko bạn

Đọc tiếp...
Gekkouga 7 giờ trước (11:10)
Báo cáo sai phạm

đúng rồi đó !

ccau a la canh gac canh !

Vì thế ....

tk tớ nha

Đọc tiếp...
leminhduc 17/07/2017 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

           a, Tam giác ABC có AB=AC (gt) => tam giác ABC cân tại A ( tính chất tam giác cân )

       do đó góc B = góc C ( hai góc ở đay )

  Ta có : góc ABC = góc ECN ( hai góc đối đỉnh )

Xet tam gic vg BDM va tam gic vg CEN co :

      BD=CE ( gt )

       góc ABD = góc ECN ( cùng bằng góc ACB ) 

=> tam giác vg BDM = tam giác vg ECN ( cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy )

  Do đó DM = EN  ( hai cạnh tương ứng )

Đọc tiếp...
Hieu vu the 31/07/2017 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

​a) Xét ΔABC vuông cân tại A, OA là đường trung tuyến ứng với BC

    \(\Rightarrow OA=\frac{1}{2}BC\)(1) và  \(\widehat{AOB=90^o}\)(2) (vì OA cũng là đường cao ΔABC)

Mà O là trung điểm BC

\(\Rightarrow OB=OC=\frac{1}{2}BC\)(3)

Tử (1) và (3) \(\Rightarrow OA=OB\)(4)

Tử (2) và (4)\(\Rightarrow\Delta OAB\)vuông cân tại O (đpcm)

Đọc tiếp...
Anh Lê Vương Kim 22/07/2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

2 tam giác bằng nhau là hai tam giác có các tính chất sau:

- ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia

- hai cạnh và một góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh vàgóc xen giữa của tam giác kia

- một cạnh và hai góc kề của cạnh này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia

- Trường hợp đặc biệt:

+ tam giác đồng dang

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: