Giúp tôi giải toán và làm văn


SKTT1 NTD 2 tháng 11 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

A H C B

Ta có :

\(\widehat{B}+\widehat{C}=90^o\)( Vì tam giác ABC vuông tại A )

\(\Leftrightarrow\widehat{B}+47^o=90^o\Leftrightarrow\widehat{B}=90^o-47^o\Leftrightarrow\widehat{B}=43^o\)

Vì \(AH\perp BC\left(GT\right)\)

\(\Rightarrow\Delta HAB\)vuông tại H

\(\Rightarrow\widehat{B}+\widehat{HAB}=90^o\)( Trong tam giác vuông 2 góc nhọn phụ nhau )

\(\Leftrightarrow43^o+\widehat{HAB}=90^o\Leftrightarrow\widehat{HAB}=90^o-43^o\Leftrightarrow\widehat{HAB}=47^o\)

Đọc tiếp...
Ai Don No 2 tháng 11 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

1.

góc HAB= góc C = 47 độ

2.

góc HED = 180 - 44*2 =92 độ

góc ngoài  đỉnh E  = 180 - HED= 88 độ

góc tED = 88/2=44độ

ta có góc tED + góc HED + gócEHD = 180độ

=> Et // HD

Đọc tiếp...
Dung 2k8 2 tháng 11 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Ai hack nick mình thì trả lại đi !!!

nick : 

  • Tên: Vô danh
  • Đang học tại: Trường Tiểu học Số 1 Nà Nhạn
  • Địa chỉ: Huyện Điện Biên - Điện Biên
  • Điểm hỏi đáp: 112SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 47SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

​​Ai hack hộ mình rồi gửi cho mình nhé mình cảm ơn 

Ai là bạn của mình chắn chắn biết nên vào phần bạn bè hỏi mình mới là chủ nick 

Mong olm xem xét ko cho ai hack nick nhau nữa ạ! Xin chân thành cảm ơn !

LInk : https://olm.vn/thanhvien/lehoangngantoanhoc

Đọc tiếp...
Nhật Hạ CTV 9 tháng 9 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB => MA = MB

Xét △MKA và △MKB cùng vuông tại M

Có: MA = MB 

      KM là cạnh chung

=> △MKA = △MKB (cgv)

=> KA = KB (2 cạnh tương ứng)

=> KAM = KBM (2 góc tương ứng)

=> AKM = MKB (2 góc tương ứng)

Đọc tiếp...
✎﹏Viết gì giờ 13 tháng 9 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Vậy muốn chứng minh KA=KB bn chỉ việc áp dụng lí thuyết của phần trung trực thôi đấy là phần hai cạnh tương ứng thì luôn bằng nhau

Đọc tiếp...
ngo van trung 25 tháng 11 2016 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

A M N B C O

Đọc tiếp...
ngo van trung 25 tháng 11 2016 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

a)Vì M,A,N nằm trên một đường thẳng =>M,A,N thẳng hàng

b)Vì tam giác MCN = tam giác MBN=>BN=CM

c)Vì tia BN và tia CM là tia phân giác của hai góc MBC và BCN =>góc BOC = 180 - 30 - 30= 120 (Độ)

Đọc tiếp...
✰Ɱαɾαкαї ✰ 4 tháng 9 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

Gọi K là trung điểm của AC

Lúc đó: NK là đường trung bình của \(\Delta ABC\Rightarrow NK//BC,NK=\frac{1}{2}BC\)

Từ giả thiết suy ra \(AB=BN=CN\Rightarrow BM=\frac{1}{2}AB\)

Xét \(\Delta AMB\)và \(\Delta CKN\)có:

     AB = CN \(\left(=\frac{1}{2}BC\right)\)

    \(\widehat{ABM}=\widehat{CNK}\)(\(AB//NK\), đồng vị)

     BM = NK \(\left(=\frac{1}{2}AB\right)\)

Suy ra \(\Delta AMB\)\(=\Delta CKN\left(c-g-c\right)\)

\(\Rightarrow AM=CK\)(hai cạnh tương ứng)

Mà \(CK=\frac{1}{2}AC\Rightarrow AM=\frac{1}{2}AC\)

hay AC = 2AM (đpcm)

Đọc tiếp...
Tiểu Đào 31 tháng 8 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Bài giải đây. Link ảnh (nếu lỗi): https://i.imgur.com/eTSzE2I.jpg

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 31 tháng 8 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

Đề gì vậy

ngay phân a đã có M là trung điểm AD rồi

giờ câu b lại chứng minh M là trung điểm AD 

??? đề viết kiểu gì vậy

Đọc tiếp...
Phạm Huyền Anh 2 tháng 9 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

LƯU Ý : Phần a và phần b là 2 bài khác nhau , 2 phần ấy không liên quan gì đến nhau cả  , mỗi phần là 1 bài làm khác nhau nhé mọi người <33

Đọc tiếp...
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ Ṱђầภ Ḉђết ✫¸.•°*”˜˜”*°•✫ 31 tháng 8 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

Bài làm

a) 

A B C D

Từ đỉnh A, kẻ từ A cắt đoạn thẳng BC ở D, sao cho BD = DC

Xét tam giác ABD và tam giác ACD có:

AB = AC ( giả thiết )

Cạnh : AD chung

BD = DC ( chứng minh trên )

=> Tam giác ABD = tam giác ACD ( c.c.c )

=> \(\widehat{B}=\widehat{C}\)( hai cạnh tương ứng )

Vậy nếu AB = AC thì \(\widehat{B}=\widehat{C}\)( đpcm )

b)

  A B C E D

Từ điểm B, C vẽ các đường thẳng lần lượt đi qua AC và AB và cắt AC tại D, AB tại E. Sao cho BE = DC.

Xét tam giác BEC và tam giác DCB có:

BE = DC ( chứng minh trên )

\(\widehat{B}=\widehat{C}\)( giả thiết )

Cạnh BC chung

=> Tam giác BEC = tam giác DCB ( c.g.c )

Vậy nếu \(\widehat{B}=\widehat{C}\)thì AB = AC ( đpcm )

# Học tốt #

Đọc tiếp...
Lê Khôi Mạnh 10 tháng 1 2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

BÀI 
A B M D C A' B' M' D' C'

Đọc tiếp...
Lê Khôi Mạnh 10 tháng 1 2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

BÀI 8

\(\Delta ABC\)VÀ  \(\Delta A'B'C'\)

\(AB=A'B';CA=C'A';AM=A'M'\)

TRÊN TIA AM LẤY D SAO CHO AM=MD

TRÊN TIA A'M' LẤY D' SAO CHO A'M'=M'D

TA CÓ \(\Delta ABM=\Delta DCM\left(c-g-c\right)\Rightarrow AB=DC\)

CMTT \(A'B'=C'D'\)

\(\Delta ACD=\Delta A'B'D'\left(c-c-c\right)\)

\(\Rightarrow\)GÓC   DAC= GÓC  D'A'C'

\(\Delta AMC=\Delta A'M'C'\left(c-g-c\right)\)

\(\Rightarrow MC=M'C';BC=B'C'\)

\(\Delta ABC=\Delta A'B'C'\left(c-c-c\right)\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Anh Anh Anh 2 tháng 1 2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

bài 9:bạn tự vẽ hình nha!

xét tam giác ADC và tam giác ABE có:

AD=AB(gt)

\(\widehat{CAD}\)=\(\widehat{BAE}\) (bằng góc 90 độ + góc BAC)

AC=AE(gt)

=>tam giác ADC=ABE(cgc) =>BE=DC(hai cạnh tương ứng)và \(\widehat{ACD}\) = \(\widehat{AEB}\) (HAI GÓC TƯƠNG ỨNG)

Gọi giao điểm của DC và BE là I,AC và BE là H

Xét tam giác AHE và IHC có: góc HAE+AHE+AEH=góc CIH+CHI+HCI=180

mà AEH=ICH(CHỨNG MINH TRÊN),AHE=CHI(đối đỉnh) => EAI=HIC=90 độ => DC\(\perp\)BE

VẬY ĐƯỢC ĐIỀU PHẢI CHỨNG MINH

   

Đọc tiếp...
K - LKM 2 tháng 8 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

a) Xét \(\Delta AHB\)và \(\Delta DBH\)có:

          \(BH:\)cạnh chung

          \(AH=DB\)(gt)

Suy ra \(\Delta AHB=\)\(\Delta DBH\left(2cgv\right)\)

b) Vì  \(\Delta AHB=\)\(\Delta DBH\)(c/m ở câu a) nên \(\widehat{ABH}=\widehat{DHB}\)(hai góc tương ứng)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên \(AB//DH\)

c) \(\Delta ABH\)vuông tại H có \(\widehat{BAH}=35^0\)nên \(\widehat{ABH}=90^0-35^0=55^0\)

hay \(\widehat{ABC}=55^0\)

\(\Delta ABC\)vuông tại A có \(\widehat{ABC}=55^0\)nên \(\widehat{ACB}=90^0-55^0=35^0\)

Vậy \(\widehat{ACB}=35^0\)

Đọc tiếp...
K - LKM CTV 31 tháng 7 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

a) Xét \(\Delta AMB\)và \(\Delta CMD\)có: 

     \(AM=CM\)(gt)

     \(\widehat{AMB}=\widehat{CMD}\)(đối đỉnh)

     \(BM=DM\left(gt\right)\)

Suy ra \(\Delta AMB=\)\(\Delta CMD\left(c-g-c\right)\)

b) \(\Delta AMB=\)\(\Delta CMD\)(c/m ở câu a) nên \(\widehat{BAM}=\widehat{DCM}\)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên \(AB//CD\)(đpcm)

c) Do \(AB//CD\)(c/m ở câu b) nên \(\widehat{ABC}=\widehat{NCB}\)(so le trong)

Xét \(\Delta ABC\)và \(\Delta NCB\)có:

     \(AB=NC\)(cùng bằng \(CD\))

     \(\widehat{ABC}=\widehat{NCB}\)(cmt)

     \(BC\)     :cạnh chung

Suy ra \(\Delta ABC=\)\(\Delta NCB\left(c-g-c\right)\)

Suy ra \(\widehat{NBC}=\widehat{ACB}\)(hai góc tương ứng)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên \(BN//AC\)(đpcm)

Đọc tiếp...
K - LKM 1 tháng 8 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

a) Đường xiên AB bé hơn đường xiên AC nên hình chiếu của AB trên BC bé hơn hình chiếu của AC trên BC

\(\Rightarrow BH< CH\left(đpcm\right)\)

b) Hai tam giác vuông ABH và EBH có:

       BH: cạnh chung

       HE = HA (gt)

Suy ra \(\Delta ABH=\Delta EBH\left(2cgv\right)\)

\(\Rightarrow AB=EB\)(hai cạnh tương ứng)

\(\Rightarrow\Delta ABE\)cân tại B ( có hai cạnh bên bằng nhau)

Đọc tiếp...
Phạm Vũ Anh Tuấn 13 tháng 7 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

a) Xét ∆ vuông ABH ta có : 

BH < AB ( trong ∆ vuông cạnh góc vuông nhỏ hơn cạnh huyền) 

Xét ∆ vuông AHC ta có : 

HC < AC (...)

=> BH < AC 

b) Vì AH = HE 

=> H là trung điểm AE 

Mà BHA = 90° 

=> BH vuông góc với AE 

=> BH là trung trực ∆BAE 

=> ∆BAE cân tại B 

Đọc tiếp...
nguyen phuong mai 2 tháng 7 2017 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

tui bít rùi nè

a) tam giác AOB= tam giác FOE(c-g-c)\(\Rightarrow\)AB=EF và\(\widehat{A}=\widehat{F}\)

Xét tam giác FOE vuông tại O có\(\widehat{E}+\widehat{F}\)=900 \(\Rightarrow\widehat{E}+\widehat{A}=90^0\)\(\Rightarrow\widehat{H}=90^0\)\(\Rightarrow\)AB vuông góc vs EF

b) M là trung điểm của AB \(\Rightarrow\)BM=1/2 AB; N là trung điểm của EF\(\Rightarrow\)EN =1/2EF mà AB =EF(cmt) nên BM=EN\(\left(1\right)\).  Lại có

\(\widehat{E}=\widehat{B_1}\)\(\Rightarrow\)tam giác BOM =tam giác EON (c-g-c)\(\Rightarrow\)OM=ON và\(\widehat{O_1}=\widehat{O_2}.\)Ta có\(\widehat{O_2}+\widehat{O_3}=90^0\Rightarrow\widehat{O_1}+\widehat{O_3}=90^0\)

\(\widehat{MON=90^0\left(2\right)}\).Từ\(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\Rightarrow\)Tam giác MON vuông cân

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 21 tháng 11 2017 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

a) tam giác AOB= tam giác FOE(c-g-c)⇒AB=EF và = Xét tam giác FOE vuông tại O có + =90 0 ⇒ + = 90 0 ⇒ = 90 0 ⇒AB vuông góc vs EF b) M là trung điểm của AB ⇒BM=1/2 AB; N là trung điểm của EF⇒EN =1/2EF mà AB =EF(cmt) nên BM=EN 1 . Lại có = ⇒tam giác BOM =tam giác EON (c-g-c)⇒OM=ON và = . Ta có + = 90 0 ⇒ + = 90 0 .Từ 1 và 2 ⇒Tam giác MON vuông cân ^A ^F ^E ^F ^E ^A ^H (2 ) ^E ^B 1 ^O 1 ^O 2 ^O 2 ^O 3 ^O 1 ^O 3 ^ MON = 90 0

Đọc tiếp...
I can fly in the sky 4 tháng 7 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

Bạ nphuongnguyenmai ơi hình như góc độ \(90^0\) ý sai rồi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Thiên Nam ( Kenz ) 25 tháng 4 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

*Tự vẽ hình .

a. Xét tam giác ABD và tam giác EBD , có : 

                      BD chung

                      BAD = BED ( = 900 )

                      ABD = DBE ( BD là đường phân giác của góc B )

=> Tam giác ABD = Tam giác EBD ( c.h - g.n ) ( đpcm )

=> BA = EB 

b. Gọi I là giao điểm của BD và AE 

Xét tam giác BAI và tam giác EBI , có :

                    BI chung

                    ABI = IBE 

                   BA = EB ( cmt )

=> Tam giác BAI = Tam giác EBI ( c.g.c ) 

=> AI = IE ( 1 ) , BIA = BIE 

Ta có BIA + BIE = 1800

=> BIA = BIE = 900

=> BI vuông góc với AE ( 2 ) 

Từ ( 1 ) và ( 2 ) => BI là đường trung trực của AE

                        hay BD là đường trung trực của AE ( đpcm )

c. Tam giác ABD = Tam giác BED => AD = DE 

Xét tam giác AEC , AEC = 900 , có :

    DC2 = ED+ EC2

hay DC2 = DA2 + EC2

=> DC2 > DA2

=> DA < DC ( đpcm )

Đọc tiếp...
Pretty girl 25 tháng 4 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

a, Xét 2 tam giác vuông ABD và EBD có:

                  DB cạnh chung

                 \(\widehat{ABD}\)=\(\widehat{EBD}\)(gt)

=> t.giác ABD=t.giác EBD(CH-GN)

b, gọi O là giao điểm của BD và AE

xét \(\Delta ABO\)và \(\Delta\)EBO có:

         AB=EB(theo câu a)

       \(\widehat{ABO}\)=\(\widehat{EBO}\)(gt)

       BO cạnh chung

=> \(\Delta\)ABO=\(\Delta\)EBO(c.g.c)

=> AO=EO => O là trung điểm của AE(1)

\(\widehat{AOB}\)=\(\widehat{EOB}\)mà hai góc này ở vị trí kề bù nên \(\widehat{AOB}\)=\(\widehat{EOB}\)= 90 độ

=> BO \(\perp\)AE(2)

Từ (1) và (2) suy ra BD là đường trung trực của AE

c, xét 2 tam giác vuông ADF và EDC có:

                AD=DE(theo câu a)

               \(\widehat{ADF}\)=\(\widehat{EDC}\)(vì đối đỉnh)

=> \(\Delta\)ADF=\(\Delta\)EDC(cạnh góc vuông-góc nhọn kề)

=> DC=DF mà DF>AD (cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông)

Suy ra DC>AD hay AD<DC đpcm

d, vì \(\Delta\)ADF=\(\Delta\)EDC(theo câu c) => \(\widehat{ADF}\)=\(\widehat{EDC}\)(2 góc tương ứng)

gọi H là giao điểm của BD và CF

xét \(\Delta\)FBH và \(\Delta\)CBH có:

        HB chung

       \(\widehat{FBH}\)=\(\widehat{CBH}\)(gt)

vì AB=EB mà AF=EC nên FB=CB

=> \(\Delta\)FBH=\(\Delta\)CBH(c.g.c)

=> \(\widehat{FHB}\)=\(\widehat{CHB}\)mà 2 góc này ở vị trí kề bù nên \(\widehat{FHB}\)=\(\widehat{CHB}\)= 90 độ

=> BH\(\perp\)CF

trong \(\Delta\)CFB có: CA,BH,FE là 3 đường cao cắt nhau tại D

=> F,D,E thẳng hàng

(Câu d mk ko chắc nhé!)

A B C D E F O H

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 2 tháng 2 2018 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

a) Xét tam giác MBD và tam giác MFE có:

MB = MF (gt)

MD = ME (gt)

\(\widehat{DMB}=\widehat{EMF}\)  (Hai góc đối đỉnh)

\(\Rightarrow\Delta MBD=\Delta MFE\left(c-g-c\right)\)

b) Do \(\Delta MBD=\Delta MFE\Rightarrow BD=FE\)

Mà BD = EC nên EF = EC.

Vậy tam giác CEF cân tại E.

c) Do \(\Delta MBD=\Delta MFE\Rightarrow\widehat{BDM}=\widehat{FEM}\)

Mà chúng lại ở vị trí so le trong nên AB // FE.

Suy ra \(\widehat{BAC}=\widehat{AEF}\)

Lại có \(\widehat{BAC}=2\widehat{KAE}\)  (Tính chất phân giác)

\(\widehat{AEF}=2\widehat{FCE}\)  (Góc ngoài tại đỉnh cân)

\(\Rightarrow\widehat{KAE}=\widehat{ECF}\)

Chúng lại ở vị trí so le trong nên AK // CF.

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 2 tháng 2 2018 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

A A B B C C D D E E M M F F K K

Hình vẽ

Đọc tiếp...
trần thị minh hải 24 tháng 2 2018 lúc 22:50
Báo cáo sai phạm

cảm ơn chị nhiều ạ

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: