Giúp tôi giải toán và làm văn


ngo van trung 25/11/2016 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

A M N B C O

Đọc tiếp...
ngo van trung 25/11/2016 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

a)Vì M,A,N nằm trên một đường thẳng =>M,A,N thẳng hàng

b)Vì tam giác MCN = tam giác MBN=>BN=CM

c)Vì tia BN và tia CM là tia phân giác của hai góc MBC và BCN =>góc BOC = 180 - 30 - 30= 120 (Độ)

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 05/01/2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

a, gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB

Theo giả thiết:

Đoạn thẳng CD cắt AB tại O

=> đoạn thẳng CD là đường trung trực của đoạn thẳng AB

Hay AB_|_ CD  và OC =OD; OA=OB 

nên góc (AOC=BOC=BOD=AOD=90°) (1)

Nối B với C và B với D.

Nối D với A và A với C.

Xét tam giác vuông COB và tam giác vuông DOB ,có:

OC=OD

OB cạnh chung

=> tam giác vuông COB = tam giác vuông DOB(c.g.c theo (1))

b, từ (1) suy ra:

Tứ giác ACBD la hình thoi

=>AC=CB=BD=DA( định nghĩa)

AD cạnh chung của tam giác ACB và tam giác ADB

=> tam giác ACB=tam giác ADB(c.c.c)

c,

Theo (1) thì: góc AOC=góc AOD=90°

nếu AD<AC (gt)

=> góc AOD< góc AOC( định lý 1 về góc và cạnh đối diện trong tam giác)

=>Vậy khi đó AB không thể vuông góc với CD (đpcm).

Đọc tiếp...
Lê Khôi Mạnh 10/01/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

BÀI 8

\(\Delta ABC\)VÀ  \(\Delta A'B'C'\)

\(AB=A'B';CA=C'A';AM=A'M'\)

TRÊN TIA AM LẤY D SAO CHO AM=MD

TRÊN TIA A'M' LẤY D' SAO CHO A'M'=M'D

TA CÓ \(\Delta ABM=\Delta DCM\left(c-g-c\right)\Rightarrow AB=DC\)

CMTT \(A'B'=C'D'\)

\(\Delta ACD=\Delta A'B'D'\left(c-c-c\right)\)

\(\Rightarrow\)GÓC   DAC= GÓC  D'A'C'

\(\Delta AMC=\Delta A'M'C'\left(c-g-c\right)\)

\(\Rightarrow MC=M'C';BC=B'C'\)

\(\Delta ABC=\Delta A'B'C'\left(c-c-c\right)\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Khôi Mạnh 10/01/2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

BÀI 
A B M D C A' B' M' D' C'

Đọc tiếp...
Anh Anh Anh 02/01/2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

bài 9:bạn tự vẽ hình nha!

xét tam giác ADC và tam giác ABE có:

AD=AB(gt)

\(\widehat{CAD}\)=\(\widehat{BAE}\) (bằng góc 90 độ + góc BAC)

AC=AE(gt)

=>tam giác ADC=ABE(cgc) =>BE=DC(hai cạnh tương ứng)và \(\widehat{ACD}\) = \(\widehat{AEB}\) (HAI GÓC TƯƠNG ỨNG)

Gọi giao điểm của DC và BE là I,AC và BE là H

Xét tam giác AHE và IHC có: góc HAE+AHE+AEH=góc CIH+CHI+HCI=180

mà AEH=ICH(CHỨNG MINH TRÊN),AHE=CHI(đối đỉnh) => EAI=HIC=90 độ => DC\(\perp\)BE

VẬY ĐƯỢC ĐIỀU PHẢI CHỨNG MINH

   

Đọc tiếp...
nguyen phuong mai 02/07/2017 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

tui bít rùi nè

a) tam giác AOB= tam giác FOE(c-g-c)\(\Rightarrow\)AB=EF và\(\widehat{A}=\widehat{F}\)

Xét tam giác FOE vuông tại O có\(\widehat{E}+\widehat{F}\)=900 \(\Rightarrow\widehat{E}+\widehat{A}=90^0\)\(\Rightarrow\widehat{H}=90^0\)\(\Rightarrow\)AB vuông góc vs EF

b) M là trung điểm của AB \(\Rightarrow\)BM=1/2 AB; N là trung điểm của EF\(\Rightarrow\)EN =1/2EF mà AB =EF(cmt) nên BM=EN\(\left(1\right)\).  Lại có

\(\widehat{E}=\widehat{B_1}\)\(\Rightarrow\)tam giác BOM =tam giác EON (c-g-c)\(\Rightarrow\)OM=ON và\(\widehat{O_1}=\widehat{O_2}.\)Ta có\(\widehat{O_2}+\widehat{O_3}=90^0\Rightarrow\widehat{O_1}+\widehat{O_3}=90^0\)

\(\widehat{MON=90^0\left(2\right)}\).Từ\(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\Rightarrow\)Tam giác MON vuông cân

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 21/11/2017 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

a) tam giác AOB= tam giác FOE(c-g-c)⇒AB=EF và = Xét tam giác FOE vuông tại O có + =90 0 ⇒ + = 90 0 ⇒ = 90 0 ⇒AB vuông góc vs EF b) M là trung điểm của AB ⇒BM=1/2 AB; N là trung điểm của EF⇒EN =1/2EF mà AB =EF(cmt) nên BM=EN 1 . Lại có = ⇒tam giác BOM =tam giác EON (c-g-c)⇒OM=ON và = . Ta có + = 90 0 ⇒ + = 90 0 .Từ 1 và 2 ⇒Tam giác MON vuông cân ^A ^F ^E ^F ^E ^A ^H (2 ) ^E ^B 1 ^O 1 ^O 2 ^O 2 ^O 3 ^O 1 ^O 3 ^ MON = 90 0

Đọc tiếp...
Witch Rose 19/08/2017 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

A B C M

Th1: AB<AC (hình hơi lệch chuẩn chút :P)

giá sử đường thẳng qua đỉnh A chia tam giác ABC thành hai tam giác cân ABM cân tại A và ACM cân tại M

khi đó (ko viết mũ góc tự hiểu ha)

=> B=M

Lại có M=C+MAC=2C

=>B=2C, lại có A=75

=>B=70

C=35

T.tự Th AC<AB

còn AB=AC=>B=C=52,5

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 22/11/2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

A B C M N J G K I

a) Ta thấy \(\widehat{MAC}=\widehat{MAB}+\widehat{BAC}=90^o+\widehat{BAC}=\widehat{CAN}+\widehat{BAC}=\widehat{BAN}\)

Xét tam giác MAC và BAN có:

AM = AB

AC = AN

\(\widehat{MAC}=\widehat{BAN}\)

\(\Rightarrow\Delta MAC=\Delta BAN\left(c-g-c\right)\)

b) Do \(\Delta MAC=\Delta BAN\Rightarrow MC=BN\) (Hai cạnh tương ứng)

Ta cũng có \(\widehat{AMC}=\widehat{ABN}\)

Gọi giao điểm của AB và MC là J, của MC và BD là G.

Xét tam giác vuông MAJ ta có \(\widehat{AMJ}+\widehat{MJA}=90^o\)

Mà \(\widehat{AMJ}=\widehat{JBG};\widehat{MJA}=\widehat{BJG}\) (Hai góc đối đỉnh)

nên \(\widehat{JBG}+\widehat{BJG}=90^o\Rightarrow\widehat{JGB}=90^o\) hay \(MC\perp BN\)

c) Ta thấy ngay \(\Delta AMK=\Delta ABI\left(c-g-c\right)\Rightarrow AK=AI\) (Hai cạnh tương ứng)

Ta cũng có \(\Delta AIN=\Delta AKC\left(c-c-c\right)\Rightarrow\widehat{IAN}=\widehat{KAC}\)

Vậy thì \(\widehat{IAK}=\widehat{IAC}+\widehat{CAK}=\widehat{IAC}+\widehat{IAN}=\widehat{CAN}=90^o\)

Suy ra \(AI\perp AK\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 12/10/2017 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

a) Xét tam giác ABD và tam giác BED có:

AB = BE (gt)

\(\widehat{ABD}=\widehat{DBE}\)(gt)

BD - chung

\(\Rightarrow\)tam giác ABD = tam giác BED (c - g - c)

\(\Rightarrow DA=DE\)(2 cạnh tương ứng)

b) Vì tam giác ABD = tam giác BED (chứng minh trên)

\(\Rightarrow\widehat{BAD}=\widehat{BED}\)(2 góc tương ứng)

\(\Rightarrow\widehat{BED}=90^0\)

c) Xét tam giác AFD và tam giác DEC có:

AD = DE (chứng minh trên)

\(\widehat{FAD}=\widehat{DEC}=90^0\)

\(\widehat{ADF}=\widehat{EDC}\)(2 góc đối đỉnh)

\(\Rightarrow\)tam giác AFD = tam giác DEC (g-c-g)

\(\Rightarrow\widehat{AFD}=\widehat{DEC}\)(2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên AE // CF (ĐPCM)
 

Đọc tiếp...
zozobadausautay 05/12/2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

dekisugi mà ngu vậy à

Đọc tiếp...
Như Ý Nguyễn Lê 12/10/2017 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

A B C E D F

a) \(\Delta ABD\)và \(\Delta EDB\)

\(AB=EB;\widehat{ABD}=\widehat{EBD};\)BD chung.

\(\Rightarrow\Delta ABD=\DeltaÊBD\left(c.g.c\right)\)

\(\Rightarrow AD=DE\)

b) Vì \(\Delta ABD=\DeltaÊBD\)nên \(\widehat{BAD}=\widehat{BED}=90^0\)

c)\(\Delta ABD\)và \(\Delta EBF\)có:

AB=BE; \(\widehat{B}:chung\)\(\widehat{BAD}=\widehat{BED}=90^0\)

\(\Rightarrow\Delta ABD=\Delta EBF\)(cạnh góc vuông- góc nhọn);

\(\Rightarrow\widehat{ECA}=\widehat{CEF}\)

Vậy CF//AE

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: