Giúp tôi giải toán và làm văn


lương khánh linh 05/08/2018 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Mình ghi các bước giải nha!!

B1:  Xét \(\Delta MAK\)và \(\Delta CBK\)

\(\Rightarrow MA=BC\)( 2 cạnh tương ứng )

Mà \(AMKvàKCB\left(SLT\right)\)

\(\Rightarrow AM//BC\)

B2: Xét \(\Delta NAE\)và \(\Delta BCE\)

 \(\Rightarrow AN=BC\) ( 2 cạnh tương ứng )

Mà.........( tương tự như phần trên)

B3: Do \(AM//BC\) và \(AN//BC\) \(\left(CMT\right)\)

\(\Rightarrow M;A;N\) thẳng hàng

mà   \(AM=BC;AN=BC\)

\(\Rightarrow\) \(AM=AN\)

Hay A là trung điểm của \(MN\)

~ học tốt ~

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 01/08/2018 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Chu vi tam giác ABC bằng: 5 + 6 + 8 = 19 (cm)

Dễ dàng thấy ngay \(\Delta ABE=\Delta BAC\left(g-c-g\right)\)

Vậy nên \(P_{ABE}=P_{BAC}=19cm.\)

Ta thấy \(\Delta BCD=\Delta CBA\left(g-c-g\right)\)

Vậy nên \(P_{BCD}=P_{CBA}=19cm.\)

Ta thấy \(\Delta ACF=\Delta CAB\left(g-c-g\right)\)

Vậy nên \(P_{ACF}=P_{CBA}=19cm.\)

\(P_{DEF}=DE+EF+FD=2.8+2.6+2.5=38cm.\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 22/01/2018 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

C A B D E I H M G K

a) Xét tam giác vuông ECA và EDA có:

Cạnh EA chung

CA = DA (gt)

\(\Rightarrow\Delta ECA=\Delta EDA\)  (Cạnh huyền, cạnh góc vuông)

\(\Rightarrow\widehat{CAE}=\widehat{DAE}\) (Hai cạnh tương ứng)

Hya AE là phân giác góc CAB.

b) Theo câu a, \(\Delta ECA=\Delta EDA\Rightarrow EC=ED\)

Ta có EC = ED; AC = AD nên AE là trung trực của CD.

c) Kẻ CH vuông góc AB.

Ta luôn có D nằm giữa B và H nên HD < HB

Vậy thì CD < CB (Quan hệ đường xiên hình chiếu)

d) Ta có I là trung điểm của CD; M là trung điểm của BC nên DM, BI là các đường trung tuyến của tam giác BCD.

Vậy G là trọng tâm hay CK cũng có trung tuyến.

 Vậy K là trung điểm BD.

Đọc tiếp...
dekisugi 15/04/2018 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

Vẽ MK vuông góc AC 

Tam giác KAM=TAM GIÁC HAM(CH-GN)

nên MK=MH(2 cạnh tương ứng)

=> \(MK=MH=\frac{BM}{2}=\frac{CM}{2}\)

Tam giác MKC có Mk=1/2 MC NÊN GÓC C=30

Xét tam giác AHC có 

HAC+HCA+AHC=180

hay HAC+90+30=180

=>HAC=60

Suy ra BAC=90

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Vy 16/02/2018 lúc 09:01
Báo cáo sai phạm

a) Xét t/g AHB & t/g AHC :
* AB = AC ( gt ) 
* BH = CH ( H là trung điểm )
* AH chung 
=> t/g AHB = t/g AHC 
b )

*Ta có : 
Góc AHB = AHC ( t/g AHB = t/g AHC )
mà AHB + AHC = 180 ( kb )
=> AHB = AHC = 180 /2= 90 
=> BH vuông góc BC 
* Góc BAH = CAH ( t/g AHB = t/g AHC )
=> AH là p/g BAC 
c) 
Xét t/g AOE và t/g AOF :
* AE = AF ( gt )
* AO chung 
* Góc EAO = FAO ( t/g _=_)
=> T/g AOE = t/g AOF 
d) .... 
Buồn buồn làm chơi ..
 

Đọc tiếp...
Phan Thị Hồng Thắm 05/07/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

A B C E D I K

Ta có \(\widehat{ABI}\)là góc ngoài của \(\Delta ABD\Rightarrow\widehat{ABI}\)\(=90^0+\widehat{A}\)

         \(\widehat{ACK}\)là góc ngoài của \(\Delta ACE\Rightarrow\widehat{ACK}\)\(=90^0+\widehat{A}\)

\(\Rightarrow\widehat{ABI}\)\(=\widehat{ACK}\)

Xét \(\Delta IBA\)\(\Delta ACK\)có :

           IB = AC (gt)

           \(\widehat{ABI}\)\(=\widehat{ACK}\)( cmt)

           AB = CK ( gt )

\(\Rightarrow\Delta IBA=\Delta ACK\)( c . g . c )

\(\Rightarrow AI=AK\)( 2 cạnh tương ứng )                                                           (1)

 Vì \(\Delta AKE\)vuông tại A \(\Rightarrow\widehat{EAK}\)+\(\widehat{AKE}=90^0\)

               Mà \(\widehat{AKE}=\widehat{IAB}\)( vì \(\Delta IBA=\Delta ACK\left(cmt\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{IBA}+\widehat{EAK}=90^0\)                                                                     (2)

 Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\)\(\Delta AIK\)vuông cân tại A

Đọc tiếp...
nguyen phuong mai 02/07/2017 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

tui bít rùi nè

a) tam giác AOB= tam giác FOE(c-g-c)\(\Rightarrow\)AB=EF và\(\widehat{A}=\widehat{F}\)

Xét tam giác FOE vuông tại O có\(\widehat{E}+\widehat{F}\)=900 \(\Rightarrow\widehat{E}+\widehat{A}=90^0\)\(\Rightarrow\widehat{H}=90^0\)\(\Rightarrow\)AB vuông góc vs EF

b) M là trung điểm của AB \(\Rightarrow\)BM=1/2 AB; N là trung điểm của EF\(\Rightarrow\)EN =1/2EF mà AB =EF(cmt) nên BM=EN\(\left(1\right)\).  Lại có

\(\widehat{E}=\widehat{B_1}\)\(\Rightarrow\)tam giác BOM =tam giác EON (c-g-c)\(\Rightarrow\)OM=ON và\(\widehat{O_1}=\widehat{O_2}.\)Ta có\(\widehat{O_2}+\widehat{O_3}=90^0\Rightarrow\widehat{O_1}+\widehat{O_3}=90^0\)

\(\widehat{MON=90^0\left(2\right)}\).Từ\(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\Rightarrow\)Tam giác MON vuông cân

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 21/11/2017 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

a) tam giác AOB= tam giác FOE(c-g-c)⇒AB=EF và = Xét tam giác FOE vuông tại O có + =90 0 ⇒ + = 90 0 ⇒ = 90 0 ⇒AB vuông góc vs EF b) M là trung điểm của AB ⇒BM=1/2 AB; N là trung điểm của EF⇒EN =1/2EF mà AB =EF(cmt) nên BM=EN 1 . Lại có = ⇒tam giác BOM =tam giác EON (c-g-c)⇒OM=ON và = . Ta có + = 90 0 ⇒ + = 90 0 .Từ 1 và 2 ⇒Tam giác MON vuông cân ^A ^F ^E ^F ^E ^A ^H (2 ) ^E ^B 1 ^O 1 ^O 2 ^O 2 ^O 3 ^O 1 ^O 3 ^ MON = 90 0

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 02/03/2018 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

Câu 1: nếu hai tam giác có 3 góc = nhau từng đôi một thì 2 tam giác đó = nhau

Tam giác đó sẽ không bằng nhau vì nếu muốn 2 tam giác = nhau cần phải làm đúng 3 trường hợp đó là :(c-c-c);(c-g-c);(g-c-g)

Vậy điều kiện trên ko thỏa mãn với đề

Đọc tiếp...
Trương Ngọc Thùy Linh 03/03/2018 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

 Trên tia BA lấy M sao cho BM=BC.

Chứng minh 

ΔBMN=ΔBCN ⇒ NM=NC;ˆMNC=60o

⇒ΔMNCΔBMN=ΔBCN

⇒NM=NC;MNC^=60o

⇒ΔMNC đều.
Xét ΔMAC ΔMAC cân tại C (Cái này tính góc là chứng minh được)

 ⇒MC=AC⇒AC=CN⇒MC=AC⇒AC=CN

tahm khảo mk chả bít có đúng ko

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 23/02/2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

B C A E 1 2

a) Xét tam giác vuông ABC

Có \(AC=2AB\Rightarrow\widehat{BCA}=\frac{1}{2}\widehat{BAC}\)

Mà \(\widehat{A_1}=\widehat{A_2}=\frac{1}{2}\widehat{BAC}\) (AE là phân giác của góc A)

\(\Rightarrow\widehat{A_2}=\widehat{BCA}\)

\(\Rightarrow EA=EC\)

b) Ta có: \(\widehat{BAC}+\widehat{BCA}=90^0\) (vì \(\Delta ABC\) vuông tại B)

Mà \(\widehat{A_2}=\widehat{BCA}=\frac{1}{2}\widehat{BAC}\)

\(\Rightarrow\widehat{BCA}=\frac{1}{3}\left(\widehat{BAC}+\widehat{BCA}\right)=\frac{1}{3}.90^0=30^0\)

\(\Rightarrow\widehat{BAC}=90^0-30^0=60^0\)

Vậy ......

Đọc tiếp...
Boboiboybv 23/02/2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Đây là bài làm của mình : ( ko có hình vì mk ko biết vẽ hình )

Gọi D là trung điểm của AC

=> AD = DC = AB

Xét tam giác ABE và tam giác ADE , có :

AB = AD

A1 = A2 

AE chung

=> tam giác ABE = tam giác ADE ( c.g.c )

=> BE = ED => góc ABF = góc ADE = 90o ( 2 góc tương ứng )

=> góc ADE = góc CDE

Xét tam giác ADE và tam giác CDE ta có : 

AD = DC

góc ADE = góc CDE 

DE chung

=> tam giác ADE = tam giác CDE 

=> AE = EC

b, Vì tam giác AED = tam giác CED 

=> A2 = C ( 2 góc tương ứng ) 

=> góc C = \(\frac{1}{2}\)góc A

=> A + C = 90o

Vì C = \(\frac{1}{2}\)A = > A = 60o

                              C = 30o

Đọc tiếp...
ngo van trung 25/11/2016 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

A M N B C O

Đọc tiếp...
ngo van trung 25/11/2016 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

a)Vì M,A,N nằm trên một đường thẳng =>M,A,N thẳng hàng

b)Vì tam giác MCN = tam giác MBN=>BN=CM

c)Vì tia BN và tia CM là tia phân giác của hai góc MBC và BCN =>góc BOC = 180 - 30 - 30= 120 (Độ)

Đọc tiếp...
Lê Khôi Mạnh 10/01/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

BÀI 8

\(\Delta ABC\)VÀ  \(\Delta A'B'C'\)

\(AB=A'B';CA=C'A';AM=A'M'\)

TRÊN TIA AM LẤY D SAO CHO AM=MD

TRÊN TIA A'M' LẤY D' SAO CHO A'M'=M'D

TA CÓ \(\Delta ABM=\Delta DCM\left(c-g-c\right)\Rightarrow AB=DC\)

CMTT \(A'B'=C'D'\)

\(\Delta ACD=\Delta A'B'D'\left(c-c-c\right)\)

\(\Rightarrow\)GÓC   DAC= GÓC  D'A'C'

\(\Delta AMC=\Delta A'M'C'\left(c-g-c\right)\)

\(\Rightarrow MC=M'C';BC=B'C'\)

\(\Delta ABC=\Delta A'B'C'\left(c-c-c\right)\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Khôi Mạnh 10/01/2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

BÀI 
A B M D C A' B' M' D' C'

Đọc tiếp...
Anh Anh Anh 02/01/2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

bài 9:bạn tự vẽ hình nha!

xét tam giác ADC và tam giác ABE có:

AD=AB(gt)

\(\widehat{CAD}\)=\(\widehat{BAE}\) (bằng góc 90 độ + góc BAC)

AC=AE(gt)

=>tam giác ADC=ABE(cgc) =>BE=DC(hai cạnh tương ứng)và \(\widehat{ACD}\) = \(\widehat{AEB}\) (HAI GÓC TƯƠNG ỨNG)

Gọi giao điểm của DC và BE là I,AC và BE là H

Xét tam giác AHE và IHC có: góc HAE+AHE+AEH=góc CIH+CHI+HCI=180

mà AEH=ICH(CHỨNG MINH TRÊN),AHE=CHI(đối đỉnh) => EAI=HIC=90 độ => DC\(\perp\)BE

VẬY ĐƯỢC ĐIỀU PHẢI CHỨNG MINH

   

Đọc tiếp...
Đinh Phước Lợi 11/02/2018 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Ta có     H1+ H2+H3=180

E1+E2=180

mà E1=H1

nên E2=H2+H3

Tong 3 goc trong tam giác: E2+H2+A1=180

(H2+H3)+H2+A1=180

2.H2+H3+A1=180

SUY RA: H2=(180-90-A1):2        ***    H3=90 hihi

=45-A1/2

mà A1=90-2A2

thay vào *** ta có H2=45-(90-2.A2)/2=A2

vậy H2=A2 hay EH//AD

Đọc tiếp...
Đinh Phước Lợi 11/02/2018 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

đề sai rồi bạn ơi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: