Giúp tôi giải toán và làm văn


Bùi Thế Hào 16/12/2016 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

A B C M D E H K

Đọc tiếp...
LÊ THẢO QUYÊN 11/11/2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

mình kết bạn với nhau được không?

Đọc tiếp...
Tùng Nguyễn 09/03/2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

a, Xét tg ADME có góc A= góc ADM = góc AEM = 90 độ (gt)

=>ADEM là hcn

b, 

Có DM vuông góc AB, AB vuông góc AC (gt) =>DM // AC 

Xét tam giác ABC có DM // AC và D là trung điểm AB => M là trung điểm BC

=> DM là đg TB của tam giác ABC =>DM // =1/2AC =>CMDE là hbh

c, Cmtt b, có BDEM là hbh => góc B = góc DEM

Có DE // BC=> góc EDH= góc BHD 

Xét tam giác AHB vuông tại H có trung tuyến HD => HD = 1/2AB=BD=AD (1)  => góc B = góc BHD

Do đó có góc EDH = góc DEM (2)

Lại có HM // DE nên MHDE là hthang

Vậy MHDE là htc

d, Có DH//AK=> góc HDK = góc AKD 

Từ (1) => tam giác ADH cân tại D

Mà DE vuông vs AH (  vì DE // BC, AH vuông vs BC) nên  DE là đường trung trực của AH => góc AKD = góc DKH

kết hợp vs (2) có góc DKH = góc DEM => HK // ME

Mặt khác: ME vuông vs AC (gt)

Vậy HK vuông vs AC

Đọc tiếp...
Thao Nhi 17/08/2015 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Xet tam giac ABC ta co : F la trung diem AC *(gt) H la trung diem BC ( gt)===> FH la duong trung binh --> FH// AB va FH=1/2 AB

xet tam giac ABD ta co : E la trung diem AD( gt), Q la trung diem BD (gt)------> EQ la duong trung binh--> EQ//AB va EQ=1/2 AB

ta co : FH//AB (cmt) va EQ//AB (cmt)---> FH// EQ

         FH=1/2 AB va EQ=1/2 AB ( cmt)--> FH=EQ

xet tu giac EFHQ ta co : FH// EQ va FH=EQ ( cmt)--> tu giac EFHQ la hbh ( tu giac co 2 cap canh doi vua // vua bang nhau)

Xet tam giac ADC ta co : E la trung diem AD ( gt) , F la trung diem AC ( gt)--> EF la duong trung binh -> EF=1/2 DC

ta co : EF=1/2DC ( cmt)

          FH=1/2 AB ( cmt)

          AB=DC ( gt)

==> EF = FH

xet hbh EFHQ ta co EF= FH ( cmt)--> tu giac EFHQ la hinh thoi ( tu giac co 2 canh ke bang nhau )

Đọc tiếp...
Cầm Dương 21/11/2016 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Bạn Tuấn Anh sai rồi vì nếu FK//AC thì phải suy ra góc CAK + góc FKA = 180 độ chứ nếu suy ra CAK = FKH thì ngộ nhận A,H,K thẳng hằng rồi còn chứng minh làm gì nữa =)))

Đọc tiếp...
dam quang tuan anh 21/11/2016 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Ta có : FK // AC vì cùng vuông góc với BD nên góc FKH = goc CAK

Mà goc FAH + goc HKB = 90 độ , góc CAH + góc AKO mà Ở , K , B thẳng hàng nên 2 góc kia đối đỉnh , dẫn đến AKH thẳng hàng

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 06/10/2017 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

Đoạn thẳng f: Đoạn thẳng [B, C] Đoạn thẳng h: Đoạn thẳng [B, A] Đoạn thẳng j: Đoạn thẳng [A, D] Đoạn thẳng k: Đoạn thẳng [C, D] Đoạn thẳng l: Đoạn thẳng [E, A] Đoạn thẳng m: Đoạn thẳng [F, C] Đoạn thẳng n: Đoạn thẳng [C, A] Đoạn thẳng p: Đoạn thẳng [B, E] Đoạn thẳng q: Đoạn thẳng [B, F] Đoạn thẳng r: Đoạn thẳng [B, D] B = (-2.33, 0.59) B = (-2.33, 0.59) B = (-2.33, 0.59) C = (3.76, 0.04) C = (3.76, 0.04) C = (3.76, 0.04) Điểm A: Điểm trên g Điểm A: Điểm trên g Điểm A: Điểm trên g Điểm D: Giao điểm đường của g, i Điểm D: Giao điểm đường của g, i Điểm D: Giao điểm đường của g, i Điểm E: D đối xứng qua A Điểm E: D đối xứng qua A Điểm E: D đối xứng qua A Điểm F: D đối xứng qua C Điểm F: D đối xứng qua C Điểm F: D đối xứng qua C

a) Do E đối xứng với D qua A nên AD = AE.

Do ABCD là hình bình hành nên AD = BC; AD //BC.

Xét tứ giác AEBC có AE//BC; AE = BC nên nó là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết)

b) 

Do F đối xứng với D qua C nên DC = CF.

Do ABCD là hình bình hành nên AB = DC; AB // DC.

Xét tứ giác ABFC có AB//CF; AB = CF nên nó là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết)

Do ABFC là hình bình hành nên AC // BF.

Do AEBC là hình bình hành nên AC // BE.

Theo tiên đề Oclit suy ra E, B, F thẳng hàng.

Do ABFC là hình bình hành nên \(\widehat{BAC}=\widehat{BFD}\) (Hai góc đối)

Hay \(\widehat{BAC}=\widehat{EFD}\)

c) Ta đã có E, B, F thẳng hàng.

Lại có EB = AC; BF = AC nên EB = BF.

Vậy E và F đối xứng nhau qua B.

d) Để E và F đối xứng nhau qua đường thẳng BD thì \(BD\perp EF\)

Lại có EF // AC nên \(BD\perp AC\)

Hình bình hành ABCD có hai đường chéo vuông góc thì nó trở thành hình thoi.

Vậy hình bình hành ABCD trở thành hình thoi thì E và F đối xứng nhau qua BD.

Đọc tiếp...
Lê Ngọc Anh 06/10/2017 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

Tại sao BC//EA

Đọc tiếp...
Lê Ngọc Anh 06/10/2017 lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

cũng được

Đọc tiếp...
Trần Thanh Trung 20/02/2015 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

Chời, chưa giải xong kết quả đã nhảy lên, mình làm lại nè

Dtích ABC = 3xDtích AMN = 108

Dtích BMNC = 108 - 36 = 72 cm2

Đọc tiếp...
Sơn Minh 10/07/2016 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giải thích tại sao bạn lại lâý 3 để nhân được ko ?

Đọc tiếp...
Ben 10 14/08/2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

AN = 3/4. AC → NC = 1/4.AC. Từ B hạ BH vuông góc AC
Nối BN ta có S∆BNC = 1/2 .NC.BH = 1/2. 1/4.AC.BH
1/4. 1/2 .AC.BH = 1/4.S∆ABC → S∆BNA = 3/4.S∆ABC
từ N hạ NK vuông góc AB ta có AM = 2/3 AB→ MB = 1/3.AB
S∆BNM = 1/2 .NK.BM= 1/2 .NK.1/3AB = 1/3. S∆BNA
→ S∆BNM = 1/3 . 3/4.S∆ABC = 1/4 S∆ABC
Diện tích tứ giác BMNC = S → S = S∆BNC+S∆BNM =120 cm²
→1/4.S∆ABC + 1/4.S∆ABC = 1/2.S∆ABC = 120 cm²
→ S∆ABC = 240 cm²

học thì có lợi 

chơi thì có hại

vừa học vừa chơi

.....................

.................

.

..

.

.

nó thật lợi hại

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o 19/09/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Trên cạnh AD lấy điểm E sao cho AE = AB

Xét t/g ABC và t/g AEC có :

\(AB=AE\)

\(\widehat{BAC}=\widehat{EAC}\)( Vì AC là tia phân giác của góc BAD )

\(AC\) cạnh chung

\(\Rightarrow\)t/g ABC  t/g AEC ( c-g-c )

\(\Rightarrow\)\(BC=CE\)\(\widehat{ABC}=\widehat{AEC}\)

Tứ giác ABCD có : \(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}+\widehat{D}=360độ\)

Mà  \(\widehat{A}+\widehat{C}=180độ\)

\(\Rightarrow\widehat{B}+\widehat{D}=180độ\)

Từ \(\widehat{ABC};\widehat{AEC}\)\(và\)\(\widehat{DEC}+\widehat{AEC}=180độ\)

\(\Rightarrow\widehat{DEC}=\widehat{D}\)

\(Nên\)t/g CDE cân tại C  \(\Rightarrow\)\(DC=CE\)

\(Từ\)\(BC=CE\)\(và\)\(DC=CE\)

\(\Rightarrow\)\(CB=CD\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 30/08/2015 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

A B C D O

+) Tam giác AOB và AOD có chung chiều cao hạ từ A xuống BD => S(AOB)/ S(AOD)  = OB/OD

+) Tam giác COB và COD có chung chiều cao hạ từ C xuống BD => S(COB)/ S(COD) = OB/OD

=> S(AOB)/S(AOD) = S(COB)/ S(COD)

=> S(AOB). S(COD) = S(AOD).S(COB)

=> S(AOB).S(BOC).S(COD). (DOA) = [S(AOD).S(COB)]2 là số chính phương Vì S(AOD) và S(COB) nguyên 

=> đpcm 

Đọc tiếp...
OoO Pipy OoO 08/08/2016 lúc 08:11
Báo cáo sai phạm

Tứ giác ABCD có:

\(A+B+C+D=360^0\)

\(120^0+110^0+80^0+D=360^0\)

\(D=360^0-120^0-110^0-80^0\)

\(D=50^0\)

Góc ngoài ở đỉnh D + D = 1800 

Góc ngoài ở đỉnh D + 500 = 1800

Góc ngoài ở đỉnh D = 1800 - 500

Góc ngoài ở đỉnh D = 1300

Đọc tiếp...
Ben 10 01/09/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

 Câu trả lời hay nhất:  Ta có: góc A+B+C+D=360 =>C+D=150 độ 
Tính góc CED + EDC=1/2C+1/2D=1/2(C+D)=75(do phân giác) 
=>E=180-75=105 
ta có góc tạo bởi 2 tia phân giác của 2 góc kề có tổng là 90 độ (có cm trong sgk) 
nên ECF+EDF=90+80=180 độ 
=>CFD= 360-180-105=75 
Xong rồi,n\bạn lập luận chặt chẽ hơn nhé 
Hix.bài mình làm không xong lo đi làm cho người ta!!!!!!!

Đọc tiếp...
Biện Văn Hùng 09/08/2015 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

gọi các góc của tứ giác mnpq lần lượt là a,b,c,d

ta có a:b:c:d=1:3:4:7=>a=b/3=c/4=d/7

a+b+c+d=360

áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

a=b/3=c/4=d/7=a+b+c+d/1+3+4+7=360/15=24

+)a=24

+)b/3=24=>b=24.3=72

+)c/4=24=>c=24.4=96

+)d/4=24=>d=24.7=168

vậy góc m=24;góc n=72;góc p=96;góc q=168

Đọc tiếp...
Edward Newgate 24/08/2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

T làm thế này :)

Theo đề bài ta có :

\(\widehat{\frac{A}{3}}\)=   \(\widehat{\frac{B}{4}}\)=   \(\widehat{\frac{C}{5}}\)=   \(\widehat{\frac{D}{6}}\)\(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}+\widehat{D}=360độ\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{A+B+C+D}{3+4+5+6}\)    =   \(\frac{360}{18}=20\)

\(\Rightarrow\)\(\widehat{A}\)=   20 . 3 = 60 độ

        \(\widehat{B}\)=   20 . 4 = 80 độ

        \(\widehat{C}\) =   20 . 5 = 100 độ

         \(\widehat{D}\)=   20 . 6 = 120 độ

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: