Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Mai Linh 05/07/2018 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Câu 1

Xét tam giác ABC có Góc ngoài của các góc A, B, C

​ Góc ngoài của góc A =180o - A

Góc ngoài của góc B =180o - B

Góc ngoài của góc C =180o - C

=> Tổng các góc ngoài :

180o - A + (180o - B) + (180o - C) = (180o+ 1800 + 180o) -(\(\widehat{A}\)+\(\widehat{B}\)+\(\widehat{C}\))

                                                      =540o -1800

                                                                 =360o

Đọc tiếp...
Bảo Bình CTV 05/07/2018 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

A B C D

Ta thấy góc A1 , góc B1 , góc C1 , góc D1 là các góc ngoài của tứ giác ABCD

Ta có: góc A1 = 180 độ - góc A2

          góc B1 = 180 độ - góc B2

          góc C1 = 180 độ - góc C2

          góc D1 = 180 độ - góc D2

Nên góc A1 + góc B1 + góc C1 + góc D1 = 180 độ x 4 - (góc A2 + góc B2 + góc C2 + góc D2)

                                                            = 720 độ - 360 độ

                                                            = 360 độ 

Hay tổng các góc ngoài của tứ giác là 360 độ

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Tài 05/07/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Có A1 kề bù A2 = 180

B1 kề bù B2= 180, C1 kề bù C2 = 180 => A1 + A2 + B1 + B2 + C1 + C2 = 180 +180 +180 = 540 mà A2 + C1 + B1 = 180 => A1 + C2 + B2 = 360 :v hồi nãy mình nhâm nhé

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Bích Tuyền 02/08/2015 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài : A^=B^+10*

B^=C^+10*

C^=D^+10*

<=> A^- 10* =C^ +10*

B^- 10* = D^ + 10*

Mà A^+B^+C^+D^=360*

=> A^ - 10*+C^ +10* <=> B^ (+10*-10*)+D^+10*+10* 

=>2(A^-10*+C^+10*)=360*

=>A^-10*+C^+10*=180*

Ta có : A^-10*=C^+10* =>A^=C^+10*+10*

=> A^=(180*+10*+10*):2=100*

=>C^=180*-100*=80*

=>B^=80*+10*=90*

=>D^=360*-100*-90*-80*=90*

Vậy ....

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 13/07/2015 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

P kí hiệu là chu vi

Có P(ABCD) = AB + BC + CD + DA = 66

P(ABC) = AB + BC + CA = 56

P(ACD) = AC + CD + DA = 60 

=> P (ABC) + P(ACD) = (AB + BC + CD + DA) + 2.AC = 66 + 2.AC = 56 + 60  = 116

=> 2.AC = 116 - 66 = 50 => AC = 50 : 2 = 25

Đọc tiếp...
thang Tran 02/08/2015 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

Cái này hình như bằng 105 độ 

Đọc tiếp...
Phạm Diệu Hằng 29/06/2016 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

mink chưa bt cách làm nhưng hình như kết quả là = 65 độ

Đọc tiếp...
OoO Pipy OoO 08/08/2016 lúc 08:11
Báo cáo sai phạm

Tứ giác ABCD có:

\(A+B+C+D=360^0\)

\(120^0+110^0+80^0+D=360^0\)

\(D=360^0-120^0-110^0-80^0\)

\(D=50^0\)

Góc ngoài ở đỉnh D + D = 1800 

Góc ngoài ở đỉnh D + 500 = 1800

Góc ngoài ở đỉnh D = 1800 - 500

Góc ngoài ở đỉnh D = 1300

Đọc tiếp...
Ben 10 01/09/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

 Câu trả lời hay nhất:  Ta có: góc A+B+C+D=360 =>C+D=150 độ 
Tính góc CED + EDC=1/2C+1/2D=1/2(C+D)=75(do phân giác) 
=>E=180-75=105 
ta có góc tạo bởi 2 tia phân giác của 2 góc kề có tổng là 90 độ (có cm trong sgk) 
nên ECF+EDF=90+80=180 độ 
=>CFD= 360-180-105=75 
Xong rồi,n\bạn lập luận chặt chẽ hơn nhé 
Hix.bài mình làm không xong lo đi làm cho người ta!!!!!!!

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o 19/09/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Trên cạnh AD lấy điểm E sao cho AE = AB

Xét t/g ABC và t/g AEC có :

\(AB=AE\)

\(\widehat{BAC}=\widehat{EAC}\)( Vì AC là tia phân giác của góc BAD )

\(AC\) cạnh chung

\(\Rightarrow\)t/g ABC  t/g AEC ( c-g-c )

\(\Rightarrow\)\(BC=CE\)\(\widehat{ABC}=\widehat{AEC}\)

Tứ giác ABCD có : \(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}+\widehat{D}=360độ\)

Mà  \(\widehat{A}+\widehat{C}=180độ\)

\(\Rightarrow\widehat{B}+\widehat{D}=180độ\)

Từ \(\widehat{ABC};\widehat{AEC}\)\(và\)\(\widehat{DEC}+\widehat{AEC}=180độ\)

\(\Rightarrow\widehat{DEC}=\widehat{D}\)

\(Nên\)t/g CDE cân tại C  \(\Rightarrow\)\(DC=CE\)

\(Từ\)\(BC=CE\)\(và\)\(DC=CE\)

\(\Rightarrow\)\(CB=CD\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 30/08/2015 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

A B C D O

+) Tam giác AOB và AOD có chung chiều cao hạ từ A xuống BD => S(AOB)/ S(AOD)  = OB/OD

+) Tam giác COB và COD có chung chiều cao hạ từ C xuống BD => S(COB)/ S(COD) = OB/OD

=> S(AOB)/S(AOD) = S(COB)/ S(COD)

=> S(AOB). S(COD) = S(AOD).S(COB)

=> S(AOB).S(BOC).S(COD). (DOA) = [S(AOD).S(COB)]2 là số chính phương Vì S(AOD) và S(COB) nguyên 

=> đpcm 

Đọc tiếp...
Tran Duc Thinh 29/06/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

ta có A+B+C+D=360 độ 

Gọi góc ngoài tại đỉnh A là A2

Gọi góc ngoài tại đỉnh B là B2

Ta có:( 180-A)+B+(180-C2)+D=360

360-A2+B -C2+D=360

B+D = A2+C(dpcm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc An 30/06/2017 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

A B D C x y 1 1 2 2 ```````````````````````````

Ta có: góc A1 + góc A2 = 180 độ (kề bù) => góc A1 = 180 độ - góc A2 

          góc C1 + góc C2 = 180 độ (kề bù) => góc C1 = 180 độ - góc C2

=> góc A1 + góc C1 = 180 độ - góc A2 + 180 độ - góc C2

=> góc A1 + góc C1 = 360 độ - góc A2 - góc C2 (1)

Xét tứ giác ABCD có: góc A2 + góc B + góc C2 + góc D = 360 độ (tổng 4 góc trong tứ giác)

=> góc B + góc D = 360 độ - góc A2 - góc C(2)

Từ (1) và (2) => góc A1 + góc C1 = góc B + góc D

=> Tổng hai góc ngoài của tứ giác tại hai đỉnh đối nhau bằng tổng hai góc trong của hai đỉnh còn lại. (dpcm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Điệp Hương 30/06/2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

ta có : \(A+B+C+D=360^O\)

gọi góc ngoài tại đỉnh A là A2

     góc ngoài tại đỉnh C là C2

ta có : 

\(\left(180-A_2\right)+B+\left(180-C_2\right)+D=360^o\)

\(\Rightarrow360^o-A_2+B-C_2+D=360^o\)

\(\Rightarrow B+D=A_2+C_2\)(đpcm)

vậy tổng hai góc ngoài của tứ giác tại hai đỉnh đối nhau bằng tổng hai góc trong của hai đỉnh còn lại

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 04/06/2018 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

Trên cạnh AD bạn lấy điểm E sao cho AE = AB => hai tam giác ACE và ACB bằng nhau (c.g.c) 
=> CE = CB (1) 
và góc AEC = ABC = 110 độ. 
xét tam giác CED có D = 70 đô. 
theo tính chất góc ngoài AEC = tổng hai góc trong không kề nó. Bạn dễ dàng tính được ECD = 40 độ. 
Từ đó có được góc CED = 70 độ 
=> tam giác CED cân tại C , tức là CE = CD (2) 
Từ (1) và (2) => CB = CD (đpcm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoài Linh 30/07/2015 lúc 09:11
Báo cáo sai phạm

bạn tham khảo ở đây nha có mấy cách giải đấy mình chưa học đến lướp 8 nên chỉ giúp bạn tìm được thôi https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130616064409AAyMJ8M

Đọc tiếp...
Demeter2003 22/05/2018 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm
bạn giải ra chưa? giúp mình câu 3 với
Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 07/07/2018 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

B C O A D d M K E N I H F P d'

1) Xét nửa đường tròn (O) đường kính BC có điểm N thuộc (O) => ^CNB = 900

=> ^CNE = 1800 - ^CNB = 900. Xét tứ giác CDNE có:

^CDE = ^CNE = 900 => Tứ giác CDNE nội tiếp đường tròn (đpcm).

2) Ta có điểm M thuộc nửa đường tròn (O) đường kính BC => ^CMB = 900

=> BM vuông góc CE. Xét \(\Delta\)BEC:

BM vuông góc CE; ED vuông góc BC; BM giao ED tại K => K là trực tâm \(\Delta\)BEC

=> CK vuông góc BE. Mà CN vuông góc BE (Do ^CNB = 900) => 3 điểm C;K;N thẳng hàng (đpcm).

3) Gọi giao điểm của MN với DE là H. Lấy F là trung điểm của EH. BH cắt CF tại điểm P.

Xét tứ giác CMHD: ^CMH = ^CDH = 900 => CMKD nội tiếp đường tròn => ^MCK = ^MDK (1)

Tương tự: ^NBK = ^NDK     (2)

Từ (1) & (2) => ^MDK = ^NDK hay ^MDH = ^FDN

Tương tự: ^DMB = ^NMB => ^DMH = 2.^DMB (3)

Dễ thấy tứ giác BDME nội tiếp đường tròn => ^DMB = ^BED (2 góc nt chắn cung BD)

Hay ^DMB = ^NEF. Xét \(\Delta\)ENH vuông tại N: H là trung điểm EH

=> \(\Delta\)NEF cân tại F. Do ^DFN là góc ngoài \(\Delta\)NEF => ^DFN = 2.^NEF

Mà ^DMB = ^NEF (cmt) => ^DFN = 2.^DMB (4)

Từ (3) & (4) => ^DMH = ^DFN. Xét \(\Delta\)DMH và \(\Delta\)DFN:

^DMH = ^DFN ; ^MDH = ^FDN (cmt) => \(\Delta\)DMH ~ \(\Delta\)DFN (g.g)

=> \(\frac{DM}{DF}=\frac{DH}{DN}\)=> \(DH.DF=DM.DN\)(5)

Dễ chứng minh \(\Delta\)CMD ~ \(\Delta\)NBD => \(\frac{DM}{DB}=\frac{DC}{DN}\Rightarrow DM.DN=DB.DC\)(6)

Từ (5) & (6) => \(DH.DF=DB.DC\)\(\Rightarrow\frac{DH}{DB}=\frac{DC}{DF}\)

\(\Rightarrow\Delta\)CDH ~ \(\Delta\)FDB (c.g.c) => ^DHC = ^DBF. Mà ^DHC + ^DCH = 900

=> ^DBF + ^DCH = 900 => CH vuông góc BF.

Xét \(\Delta\)CFB: FD vuông góc BC; CH vuôn góc BF; H thuộc FD => H là trực tâm \(\Delta\)CFB

=> BH vuông góc CF (tại P). Ta có nửa đg trong (O) đg kính BC và có ^CPB = 900

=> P thuộc nửa đường tròn (O) => Tứ giác CMPB nội tiếp (O)

=> ^BMP = ^BCP (2 góc nt chắn cung BP) Hay ^HMP = ^DCP

Xét tứ giác CPHD: ^CPH = ^CDH = 900 => ^DCP + ^DHP = 1800

=> ^HMP + ^DHP = 1800 hay ^HMP + ^KHP = 1800 => Tứ giác MPHK nội tiếp đg tròn

=> ^KMH = ^KPH (2 góc nt chắn cung KH) hay ^KMN = ^KPB.

Lại có tứ giác EMKN nội tiếp đg tròn => ^KMN = ^KEN => ^KMN = ^KEB

=> ^KPB = ^KEB => Tứ giác BKPE nội tiếp đg tròn. Mà 3 điểm B;K;E cùng thuộc (I)

=> Điểm P cũng thuộc đg tròn (I) => IP=IB => I thuộc trung trực của BP

Mặt khác: OP=OB => O cũng thuộc trung trực của BP => OI là trung trực của BP

=> OI vuông góc BP. Mà CF vuông góc BP (cmt) => OI // CF (7)

I nằm trên trung trực của EK và F là trung điểm EK => IF vuông góc EK => IF vuông góc d

OC vuông góc d => OC // IF (8)

Từ (7) & (8) => Tứ giác COIF là hình bình hành => IF = OC = R (bk của (O))

=> Độ dài của IF không đổi. Mà IF là khoảng cách từ I đến d (Do IF vuông góc d)

=> I nằm trên đường thẳng d' // d và cách d một khoảng bằng bán kính của nửa đường tròn (O)

Vậy điểm I luôn nằm trên d' cố định song song với d và cách d 1 khoảng = bk nửa đg tròn (O) khi M thay đổi.

Đọc tiếp...
Trần Thanh Trung 20/02/2015 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

Chời, chưa giải xong kết quả đã nhảy lên, mình làm lại nè

Dtích ABC = 3xDtích AMN = 108

Dtích BMNC = 108 - 36 = 72 cm2

Đọc tiếp...
Sơn Minh 10/07/2016 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giải thích tại sao bạn lại lâý 3 để nhân được ko ?

Đọc tiếp...
Cường đẹp trai 16/07/2018 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

chẳng hiểu mấy người này làm kiểu gì ? 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 04/11/2016 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

A N B C D E F M

a. Ta thấy \(\widehat{EAF}=\widehat{ECF}=90^o\Rightarrow\) C, A thuộc đường tròn đường kính EF hay E, A, C, F cùng thuộc đường tròn đường kính EF.

b. Do E, A, C, F cùng thuộc một đường tròn nên \(\widehat{CEF}=\widehat{CAF}=45^o\)  (Góc nội tiếp cùng chắn một cung)

Lại có \(\widehat{ECF}=90^o\Rightarrow\) \(\Delta ECF\) vuông cân tại C hay CE = CF.

Do BC // DE nên \(\widehat{NCB}=\widehat{CED}\Rightarrow\Delta NBC\sim\Delta CDE\left(g-g\right)\)

\(\Rightarrow\frac{NB}{CD}=\frac{BC}{DE}\Rightarrow BN.DE=CD.BC=a^2\) không đổi.

c. Ta thấy BCFM là tứ giác nội tiếp nên \(\widehat{BCM}+\widehat{CMB}=\widehat{BFM}+\widehat{CFB}=\widehat{MFC}=45^o\)

Gọi tia đối của tia BM là Bx, ta có \(\widehat{CBx}=45^o;\widehat{CBD}=45^o\Rightarrow\)D thuộc tia đối tia BM. Vậy D, B, M thẳng hàng.

Đọc tiếp...
Dương Phú Tiến 04/11/2016 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

toi chiu ,toi di ngu day

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 05/01/2018 lúc 09:05
Báo cáo sai phạm

A B C D M N P Q

Dễ dàng thấy ngay rằng các đoạn QM, PN, QP, MN là đường trung bình của các tam giác ADB, CDB, ADC, ABC.

Vậy thì QM song song và bằng PN hay tứ giác MNPQ là hình bình hành.

+) Để hình bình hành MNPQ là hình bình chữ nhật thì \(QM\perp MN\Leftrightarrow AC\perp BD\Leftrightarrow\) Hình bình hành ABCD là hình thoi.

+) Để hình bình hành MNPQ là hình bình thoi thì QM = MN hay AC = BD \(\Leftrightarrow\) Hình bình hành ABCD là hình chữ nhật.

+) Để hình bình hành MNPQ là hình vuông thì nó phải là hình chữ nhật và hình thoi, hay hình bình hành ABCD cũng là hình chữ nhật và hình thoi. Nói cách khác, ABCD phải là hình vuông.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: