Giúp tôi giải toán và làm văn


Sống cho đời lạc quan 18/12/2016 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Goi so be la x.Vay thuong la 6x so lon la 12x.Vay thuong cua 2 so la 12x:x=12.
Vay x=12:6=2﴾vi thuong gap 6 lan so be﴿
=>So lon la 12x2=24﴾vi thuong bang mot nua so lon﴿
Dap so:Thuong=12,so lon=24,so be=2
b.Gọi ba số là a,b,c. Ta có a+b+c=122, a=3b+1, b=3c+1 ﴾1﴿
Suy ra a=3﴾3c+1﴿ + 1 = 9c+4 ﴾2﴿
Tu ﴾1﴿,﴾2﴿ => 9c+4 + 3c+1 +c = 122
=> 13c + 5 = 122
=> c = 9
=> b =3c+1=28 => a = 3b+1=85
Vậy ba số đó lần lượt là 85, 28, 9

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Trãi 17/01/2015 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

giải :

a.Nửa chu vi thửa ruộng là:

100:2=50(m)

ta có sơ đồ:

Chiều dài:     I..........I..........I..........I

Chiều rộng    I.............I.............I

Theo sơ đồ , tổng số phần bằng nhau là:

3+2=5(phần)

Chiều dài của thửa ruộng là:

50:2x3=30(m)

Chiều rộng  của thửa ruộng là:

50-30=20(m)

b.Diện tích thửa ruộng là:

30x20=600(m2)

Đáp số: a. chiều dài:30m           chiều rộng:20m

            b. diện tích 600m2

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 24/01/2015 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

nủa chu vi thửa ruộng là:

100 : 2 = 50 (m)

tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

chiều dài thửa ruộng là:

50 : 5 x 3 = 30 (m)

chiều rộng thửa ruộng là:

50 - 30 = 20 (m)

diện tích thửa ruộng là:

30 x 20 = 600 (m2)

đáp số: chiều dài : 30 m.

            chiều rộng : 20 m.

            diện tích : 600 m2.
 


 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 28/10/2014 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

Gọi số thứ 3 là a

Số thứ hai là: a x 3 + 1

Số thứ nhất là: (a x 3 + 1) x 3 + 1

Theo đầu bài ta có: a + a x 3 + 1 + (a x 3 + 1) x 3 + 1 = 122

13 x a + 5 = 122

13 x a = 117, a = 9

Số thứ nhất là: (9 x 3 + 1) x 3 + 1 = 85

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 85 + 9 = 94

Đọc tiếp...
malasiloko haromila 09/12/2016 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

94 là đúng các bn nhé

kb bn với mk nha

Đọc tiếp...
Le Pham Anh Phuoc 10/08/2016 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

dap an la 94

Đọc tiếp...
Việt Anh 01/11/2016 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a

=> chiều rộng hình chữ nhật là 3/4 a

=>Diện tích hình chữ nhật là : a.3/4a = 3/4a2 = 867

=> a2 = 867 : 3/4 = 1156 =>  a =  ± 34 

Vì chiều dài của hình chữ nhật luôn là 1 số tự nhiên => a=34 cm

=>Chiều rộng hình chữ nhật là : 34.3/4 = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: (34+25,5).2=119(cm) Đáp số: 119cm

Đọc tiếp...
Bùi Thị lan Anh 23/10/2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

=1002252

Đọc tiếp...
Nguyen Tung Lam 02/12/2016 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm
Mô phật Mô phật 16/10/2016 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

Vì một phép chia có thương là 5, số dư là 3 suy ra số bị chia gấp số chia 5 lần và 3 đơn vị.

 Vậy 2403=Số chia *(5+1)+3

 Số chia là: (2403-3):6=400

 Số bị chia là: 400*5+3=2003

 Số chia: 400

 Số bị chia: 2003

 Chắc 100%

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Linh 16/10/2016 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài thương của phép chia này là 5 suy ra số bị chia gấp 5 lần số chia

Ta có sơ đồ số chia là 1 phần thì số bị chia là 5 phần như thế

Số chia là

2430 : ( 5 + 1 ) = 405

Số bị chia là

405 x 5 = 2025

Đ/S : Số bị chia 2025

         Số chia 405

k mik nhe 

Chúc bn học giỏi

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Nghĩa 04/10/2017 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Số chia : 400

Số bị chia : 2003

Đọc tiếp...
Châu Lê Thị Huỳnh Như 01/08/2016 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Mình làm nhầm nhé : 

Số học sinh nữ của lớp học đó là :

4 : ( 9 - 7 ) x 7 = 14 ( học sinh )

Số học sinh nam của lớp học đó là :

14 + 4 = 18 ( học sinh )

Đáp số : 14 học sinh nữ ; 18 học sinh nam

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 29/09/2017 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

Đưa bài toán về dạng tổng tỉ

Số hs nữ là

4:(9-7).7=14 hs nữ

Số hs nam là

14+4=18 hs nam

Đ/s.  ....

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 05/08/2016 lúc 08:21
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là:9-7=2

Số học sinh nữ là: 4:2.7=24 (bạn)

Số học sinh nam là: 24+4=28 (bạn)

     Đáp số:Số học sinh nữ: 24 bạn

                Số học sinh nam: 28 bạn

Đọc tiếp...
Dang minh nhat 25/09/2016 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

gọi số lớn là a , số bé là b (a, b thuộc N, b khác 0)

theo đề cho : a = 11b + 12 

mặt khác : a -b = 862 

        suy ra : 11b + 12 - b = 862

                          10b + 12 =862

                             10b = 862 -12

                                  10b =850

                                b = 850 : 10

                                 b = 85

khi đó a = 862 + 85 = 947

Vậy số lớn bằng 947 , số bé bằng 85

Đọc tiếp...
Đinh Quang Huy 25/09/2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

đặt 2 số là x và y

ta có x-y=862 (1)

x:y=11 dư 12

(x-12):y=11

x-12=11*y

x     =11*y +12 (2)

thế (2) vào (1) ta có:

11*y +12 - y =862

11*y - y =862 -12

10* y   =850

y       = 85

suy ra x - 85 = 862

                x=497

Đọc tiếp...
Trịnh Văn Đại 25/09/2016 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm
gv 21/09/2014 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

A : B = 3 dư 8 => A = 3xB + 8

A + B = 72

Ta có sơ đồ:

B A 8 72

B: 1 phần

A: 3 phần và 8 đơn vị

Tổng A + B là 4 phần và 8 đơn vị = 72

=> 4 phần = 72 - 8 = 64

=> 1 phần = 64 : 4 = 16

=> B = 16

      A = 3 x 16 + 8 = 56

Đọc tiếp...
phan linh trang anh 18/09/2016 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

bạn ơi bài này mình nghĩ không cần phải giải bằng sơ đồ đâu

Đọc tiếp...
Vũ Minh Quân 17/10/2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

giai ko can so do di xem nao

Đọc tiếp...
Trần Thị Ngọc Ánh 23/09/2015 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Số lớn là số có 5 chữ số có dạng **215 (không thể 6 chữ số và cũng không thể có 4 chữ số).

Gạch bỏ các chữ số đó đi thì ta được chính số bé nên số lớn gấp 1000 lần số bé và thêm 215 đơn vị>

Ta có sơ đồ:

Số lớn:             |---|---|…….…..|---|       215 đơn vị

                              1000 phần

Số bé:              |---|                                                           Tổng 2 số:  78293

Tổng số phần bằng nhau: 1000 + 1 = 1001 (phần)

Số bé là:   (78293 – 215) : 1001 = 78

Số lớn là:  78215   (hoặc  78293 – 78 = 78215)

Đọc tiếp...
Đỗ Duy Hào 10/06/2015 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

abcde+ab=78293
=> xx215 + xx=78293
Lấy 3 số cuối của tổng trừ đi 215
 293-215=78 
Vậy: 
Số lớn là: 78215 
Số nhỏ là: 78

Đọc tiếp...
Phạm Lan Hương 03/09/2016 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

ALATA! .Xin chào mọi người. Mùng 2/9 thế nào? vui hông? Mình vui lắm.(Mình hay hỏi vài thứ trước khi vào học. HiHiHi) Giờ vào vấn đề chính nha. Bài thế này:

Ta gọi : 

x là Số nhỏ; 
____ 
x215 là Số lớn. 


Theo đề, ta có: 
____ 
x215 + x = 78293 
= (1000x + 215) + x = 78293 
= 1001x = 78293 - 215 
= 1001x = 78078 
=> x = 78. 

Vậy, 
số nhỏ = 78; 
số lớn = 78215. 

(78215 + 78 = 78293) 

Hơi khó hỉu chút. Thông cảm nha!

Đọc tiếp...
Nguyễn Đăng Sáng 18/08/2017 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nam là:

105 : ( 3 + 4 ) x 3 = 45 ( học sinh )

Số học sinh nữ là:

105 - 45 = 60 ( học sinh )

Đáp số:.....

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 18/08/2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nam là :

105 : ( 3 + 4  ) x 3 = 45 ( hs )

Số học sinh nữ là :

105 - 45 = 60 ( hs )

Đáp số : ...

Đọc tiếp...
HKT_Nguyễn Đắc Phúc An 21/08/2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nam là :

105 : ( 3 + 4 ) x 3 = 45 ( học sinh )

Số học sinh nữ là :

105 - 45 = 60 ( học sinh )

Đ/s :...

Đọc tiếp...
nguyễn thi lan 22/09/2014 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

75/100= 3/4

Tử số của phân số là: 224 : ( 4 + 3 ) x 3 = 96

Mẫu số phân số mới là: 224 - 96 = 128

Vậy phân số phải tìm là: 96/128

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Thắng 30/10/2014 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

Đổi: 75/100= 3/4

Tử số của phân số là: 224 : ( 4 + 3 ) x 3 = 96

Mẫu số phân số mới là: 224 - 96 = 128

Vậy phân số phải tìm là: 96/128

Đọc tiếp...
Huy hoàng indonaca 28/07/2017 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Đổi: 75/100= 3/4

Tử số của phân số là: 224 : ( 4 + 3 ) x 3 = 96

Mẫu số phân số mới là: 224 - 96 = 128

Vậy phân số phải tìm là: 96/128

Đọc tiếp...
Nicky Grimmie 20/01/2017 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

45 k nha

Đọc tiếp...
Đỗ Thanh Hải 20/01/2017 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

= 45 

aitk mình tk

Đọc tiếp...
nguyển văn hải 28/07/2017 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

1+2+3+4+5+6+7+8+9 

= (9+1) . 9 : 2 

=45

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 12/02/2015 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là 3 + 5 = 8 (phần)

Số lớn là \(\frac{3}{5}\): 8 . 5 = \(\frac{3}{8}\)

Số bé là \(\frac{3}{5}\): 8 . 3 = \(\frac{9}{40}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Anh Phương 05/06/2017 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

giải  : gọi số thứ nhất là a, gọi số t 2 là b .         Ta có: a/b=3/5 và a+b=3/5.      Suy ra a/3 = b/5 = h      =»a= 3h và b= 5  Do đó : 3h+5h=8h=3/5 =»       h. =   3/5÷8  =   3/40.                                      =»      a. =    3/40×3. =  9/40.                                    =»      b  =    3/40×5. =   3/8.                                vậy 2 số cần tìm là 9/40 và 3/8

Đọc tiếp...
Con bố Sơn 04/05/2017 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

Số lớn :8/3

Số bé:9/40

Đọc tiếp...
Nguyen Huynh Truc Anh 01/05/2015 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

Nếu cha tăng thêm 4 tuổi và giữ nguyên tuổi của con thì tổng số tuổi của hai cha con sẽ là: 
64 + 4 = 68 (tuổi) 
Tuổi của con là:

68 : (3 + 1) = 17 (tuổi) 
Tuổi của con là :

64 – 17 = 47 (tuổi) 


Đáp số:

Tuổi con: 17 tuổi 
Tuổi cha: 47 tuổi.

Đọc tiếp...
Ánh mặt trời 01/05/2015 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

có bạn nào trả lời nữa không , không thì để mình l-i-k-e cho Trúc Anh nhé

Đọc tiếp...
gv 19/08/2016 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

Tuổi con:17 tuổi

Tuổi cha:47 tuổi

Đọc tiếp...
tran thi linh 25/03/2017 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Mai Chi 23/01/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ 1 112 2− =.(số cây trưởng được của lớp 6A) bằng 1 213 3− =(số cây trồng được của 6B). Tức 12số cây của 6A bằng 23 số cây của 6B⇒ Số cây của 6A bằng 2 1 4:3 2 3=(Số cây của 6B)Phân số chỉ tổng số cây của cả hai lớp: 4 713 3+ =(Số cây của 6B) ứng với 175 câyVậy số cây trồng được của 6B là: 175 : 73= 75 (cây)Số cây trồng được của 6A là: 175 -75 =100 (cây)

 

Đọc tiếp...
doan gia khanh 02/12/2014 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

1tuoi=1nam ma sau ban lam ki vay

Đọc tiếp...
Hà Văn Duy 19/08/2016 lúc 05:42
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ : Tuổi mẹ /-----/-----/------/-------/------/------/------/                                                                                                                                         Tuổi con:            /-----/                                                                                                                                                                                        tổng số phần bằng nhau là 7+1=8 [phần]                                                                                                                                                           Tuổi mẹ 40:8x7=35 [tuổi]                                                                                                                                                                                      Tuổi con; 40-35=5 [tuổi]                                                                                                                                                                                                            Đáp số Tuổi con 5 tuổi                                                                                                                                                                                                  Tuổi mẹ 35 tuổi

Đọc tiếp...
Đồng phạm Kaitou Crowbear 18/08/2016 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

1 tuần có 7 ngày

Vậy con 1 phần mẹ 7 phần

Tổng số phần bằng nhau là :

7 + 1 = 8 ( phần )

Giá trị một phần là :

40 : 8 = 5 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

5 x 1 = 5 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

5 x 7 = 35 ( tuổi )

Đáp số : Con : 5 tuổi

Mẹ : 35 tuổi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: