Giúp tôi giải toán


Đoàn Thị Lan Hương 21/07 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

Số lớn là :

75 : ( 2 + 3 ) x 3 = 45

Số bé là :

75 - 45 = 30

0o0 khùng mà 0o0 21/07 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Số bé là 

75:(2+3)x2=30

Số lớn là 

75-30=45

   Đáp số 

HKT_Nguyễn Đắc Phúc An 22/07 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

Số bé là :

75 - ( 2 + 3 ) : 2 = 35

Số lớn là :

75 - 35 = 40

Đáp số : ....

doan thi khanh linh 17/07/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

k mình nha

le anh tu 22/10/2016 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

đổi 0,48km=480m

chiều rộng là

480:5x3=288 m

chiều dài là

480:5x5=480

diện tích là

480x288=138240 m

đổi 138240m=13,8240 ha

ds

chúc bạn học tốt 

nhớ k mình nha

TRẦN ANH ĐỨC 21/07 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

13.824ha

Edogawa Conan 29/03/2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Số bé : 224

Số lớn : 676

Nguyễn Đình Dũng 29/03/2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Số lớn ; 672 

Số bé : 228

Trần Thanh Ngà 16/07/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Số bé là :

( 900 - 4 ) : ( 3 + 1 ) = 224 

Số lớn là : 

900 - 224 = 676

Đáp số : số bé , 224

             số lớn , 676 .

Nguyễn Quang Trung CTV 02/06/2017 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là a chiều rộng là b 

Ta có : (a + 2)(b - 2) - ab = 68

Mà a = 3b 

Nên (3b + 2)(b - 2) - 3b2 = 68

<=> 3b2 + 2b - 2 - 3b2 = 68

<=> 3b2 - 3b2 + 2b - 2 = 68

<=> 2b - 2 = 68

<=> 2b = 68 + 2

<=> 2b = 70

=> b = 35

Vậy chiều rộng là 35 

Chiều dài là : 

         35 x 3 = 105

Diện tích hình chữ nhật đó là : 

             35 x 105 = 3675 (m2)

               Đap số : mỏi tay quá

Nguyễn Tuấn Đức 02/06/2017 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

dài quá

nguyễn thi lan 22/09/2014 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

75/100= 3/4

Tử số của phân số là: 224 : ( 4 + 3 ) x 3 = 96

Mẫu số phân số mới là: 224 - 96 = 128

Vậy phân số phải tìm là: 96/128

Nguyễn Tất Thắng 30/10/2014 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

Đổi: 75/100= 3/4

Tử số của phân số là: 224 : ( 4 + 3 ) x 3 = 96

Mẫu số phân số mới là: 224 - 96 = 128

Vậy phân số phải tìm là: 96/128

Từ Thứ 02/09/2016 lúc 09:12
Báo cáo sai phạm

Rút gọn phân số \(\frac{75}{100}\)ta có :

\(\frac{75}{100}=\frac{3}{4}\)

Tổng số phần bằng nhau là : 

\(3+4=7\)(phần)

Tử số của phân số đó là :

\(224:7\cdot3=96\)

Mẫu số của phân số đó là :

\(224:7\cdot4=128\)

Đáp số : tử số : \(96\)

mẫu số : \(128\)

DORAEMONCHAN SONG NGƯ VÀ NHỮNG HIỆP SĨ KHÔNG GIAN 10/09/2016 lúc 07:30
Báo cáo sai phạm

Ta quy đồng tử số

2/3=4/6

Số mét tấm vải thứ nhất dài là:

   45:(6+9)x6=18 (m)

Số mét tấm vải thứ hai dài là:

   45-18= 27 (m)

     Đáp số: tấm vải thứ nhất: 18 m

                 tấm vải thứ hai: 27 m

Nguyễn Thị Mai 16/02/2015 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

gọi chiều dài tấm vải thứ 1 là x (m), tấm vải thứ 2 là y (m)

theo đề bài ta có: x+y=125 (1)
x/y=2/3 <--> 3x=2y <---> 3x-2y=0 (2)

từ (1) và (2) ---> x= 50; y=75

trần như 25/05/2015 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Nếu coi tích các số thứ nhất với 2, số thứ hai với 3, số thứ ba với 4 là 12 phần (Vì 12 là số nhỏ nhất chia hết cho 2 ; 3 và 4)

Vậy số phần số thứ nhất : 12 : 2 = 6 (phần)

Vậy số phần số thứ hai : 12 : 3 = 4 (phần)

Vậy số phần số thứ ba : 12 : 4 = 3 (phần)

Tổng số phần : 6 + 4 + 3 = 13 (phần)

Giá trị 1 phần : 364 : 13 = 28

Số thứ nhất là : 28 x 6 = 168

Karamat 21/02/2017 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

168 đây 100% luôn

Bùi Thị Thanh Hoa 12/03/2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

168 nhé

ai kb với mình đi

mk cho

Huỳnh Thị Huyền Trang 11/04/2015 lúc 07:21
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:
Số bé:  |-------|-------|-------|-------|-------|
Số lớn: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
Số bé là:
84 : ( 7 + 5 ) x 5 = 35
Số lớn là:
84 - 35 = 49
Đáp số: Số bé: 35
Số lớn: 49

Phù Thủy animal 11/04/2015 lúc 07:21
Báo cáo sai phạm

số bé là 35

số lớn là 49

Trần Thanh Ngà 23/07 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

    Bài giải

Ta có sơ đồ :

Số lớn : |------|------|------|------|------|------|------|

Số bé  : |------|------|------|------|------|              tổng   \(\left(84\right)\)

Số lớn là :

84 : ( 7 + 5 ) x 7 = 49

Số bé là :

84 - 49 = 35

          Đáp số : số lớn : 49

                       số bé  : 35 .

gv 09/08/2014 lúc 09:11
Báo cáo sai phạm

Gà 2 chân, chó 4 chân. Vì số con gà = số con chó => tổng số chân chó sẽ gấp đôi tổng số chân gà.

Biết tổng số chân gà và chân chó là 198.

=> Bài toán tìm hai số biết tổng và tỉ.

Gọi số chân gà 1 phần, số chân chó sẽ là 2 phần => tổng 3 phần = 198

=> 1 phần = 198 : 3 = 66

=> Số chân gà là 1 phần = 66 chân

     Số chân chó là 2 phần = 66 x 2 = 132 chân

=> Số gà là 66 : 2 = 33 con, số chó cũng là 33 con.

Girl generation 09/08/2014 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Gà 33 con 

chó 33 con

 

nguyen thi ha vy 11/08/2014 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

gà có 33

chó có 33

nguyenthiphuongoanh 20/11/2014 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

                                    bai giai 

tổng số phần bằng nhau là:

7+1=8(phan)

số tuổi của mẹ là :

40:8x7=35(tuoi)

số tuổi của con là :

40-35=5(tuoi)

đáp số :me:35 tuoi

              con:5 tuổi

Nguyễn Anh 17/11/2014 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

Tuổi con bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ bấy nhiêu tuần, mà một tuần có 7 ngày, vậy tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con.

Tuổi con là:  40 : ( 1 + 7) = 5 ( tuổi)

Tuổi mẹ là:  5 x 7 = 35 ( tuổi)

Cristiano Ronaldo 19/09/2016 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

Đề bài : Hiện nay , tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi . Biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ có bấy nhiêu tuần. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay.

                                                     Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là:

         7 + 1 = 8(phần)

Số tuổi của mẹ hiện nay là :

        40 : 8 x 7 = 35 (tuổi)

Số tuổi của con hiện nay là :

       40 - 35 = 5 (tuổi)

                 Đáp số : tuổi mẹ : 35 tuổi

                              tuổi con : 5 tuổi 

Lương Ngọc Bảo Hân 08/04/2015 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra, ta thấy: 

Tổng số phần bằng nhau là: 2+3=5(phần)

Nếu lấy số bé x3 lần, số lớn x 2 lần thì được hai số = nhau, vậy số bé là: 235 : 5 x 2 =94

Nguyễn Huyền 01/03/2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là :

           2+3=5(phần)

Số bé là :

235 : 5 x 2 = 94 

Số lớn là :

235 - 94 = 141

        Đáp số : số bé : 94 ; số lớn : 141

Sonic nguyễn 30/06/2015 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là cd (m) ; chiều rộng là cr (m)

Ta có : cd + cr = 120 : 2 = 60

Nếu giảm chiều rộng đi 10% b thì ta có chiều rộng cũng là :

          100% - 10% = 90%

Tăng chiều dài 10% thì ta có chiều dài mới là : 

          100% + 10% = 110%

Diện tích HCN đó là :

           90 x 110 = 9900 ( m )

tạ hữu nguyên 30/03/2017 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

cho mk một tk đi bà con ơi

ủng hộ mk đi làm ơn

Ảo Tưởng 20/07/2015 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

5 năm trước tổng số tuổi của 2 bố con là : 55-5*2=45 tuổi


vẽ sơ đồ tuổi bố và con hiện nay

bố 4 phần con 1 phần

Tuổi bố là 45:(4+1)*4=36 tuổi

Tuổi con là 45-36=9 tuổi 


 

Kudo shinichi 20/07/2015 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

Bố 36 tuổi.

Con 9 tuổi.

Hồ Thị Thu Thảo 20/07/2015 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

Tổng tuổi bố và tuổi con hiện nay là:

55-5-5=45(tuổi)

Ta có sơ đồ:

Bố:  |------|------|------|------|

Con:|------|

Tuổi con hiện nay là:

45:(4+1)=9(tuổi)

Tuổi bố hiện nay là:

9x4=36(tuổi)

   Đáp số:Bố 36 tuổi.

              Con 9 tuổi.

tetvuive 12/07/2017 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

tổng số người sau khi thêm là:

                 8+4=12(người)

1 người làm con đường đó trong:

          8x6=48(ngày)

con đường đó làm trong:

               48:12=4(ngày)

Trần Minh Khôi 15/07/2017 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

4 ngày

Shiba Miyuki 12/07/2017 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

4 ngày

Black Devil King 26/08/2016 lúc 08:21
Báo cáo sai phạm

Khi lấy số bị chia trừ đi số đó, lấy số chia cộng với số đó thì tổng của chúng không đổi và bằng:

  12 + 6 = 18

Số mới là:

  18 : 2 = 9

Vậy số cần tìm là:

  9 - 6 = 3

     Đáp số: 3

zZz Pikachu zZz 26/08/2016 lúc 08:18
Báo cáo sai phạm

hiệu hai số bị chia và số chia là

12-6=6

vậy số đó là

6:2=3

Đáp số:3

Nguyen Ha Phuong 28/11/2016 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

các bạn giỏi quá

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: