Giúp tôi giải toán


Le Thuy Duong Hôm qua lúc 17:56

= 10000

k mình nhé mình k lại cho mình hứa

Đỗ Thanh Hải Hôm qua lúc 17:55

= 10000 

Ai tk mình mình tk

o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o Hôm qua lúc 18:12

1000 + 2000 + 3000 + 4000 = 10000

Nicky Grimmie 20/01 lúc 19:51

45 k nha

Đỗ Thanh Hải 20/01 lúc 19:48

= 45 

aitk mình tk

Super Saiyan Goku 4 Hôm qua lúc 10:15

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= ( 1 + 9 ) + ( 2 + 8 ) + ( 3 + 7 ) + (4 + 6 ) + 5

=     10     +     10     +     10     +    10     + 5

=    45

Linh Chi Aquarius Virgo HotGirl Sakura 20/01 lúc 19:40

100+200+300+400+500+500

=300+300+400+500+500

=300X2+400+500X2

=600+400+1000

=1000+1000

=2000

Magic Super Power 20/01 lúc 19:41

100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 500

= 300 + 300 + 400 + 500 x 2

= 600 + 400 + 1000

= 1000 + 1000

= 2000.

Đỗ Thanh Hải 20/01 lúc 19:39

= 2000 

ai tk mình mình tk lại

HND_Boy Vip Excaliber 02/01/2017 lúc 20:49

Số bi của An là

36 : ( 5 + 4 ) x 4 = 16 ( vien bi )

Số bi của Bình là

36 - 16 = 20 ( vien bi )

Đáp số ........

k mik nha các bạn

Vũ Như Mai 02/01/2017 lúc 20:51

Vẽ sơ đồ như sau: Số bi của Bình 5 phần, số bi của An 4 phần, tổng là 36

=> Số bi Bình có là:

        36 : ( 5 + 4 ) x 5 = 20 (viên)

Số bi An có là:

   36 - 20 = 16 (viên)

       Đ/s:..

Ngô Khánh Linh 02/01/2017 lúc 20:49

Nếu An cho Bình 5 viên bi thì tổng số bi của hai bạn vẫn không đổi
Ta có sơ đồ khi An cho Bình 5 viên bi là :
An : |----|----|----|----|
Bình : |----|----|----|---|-----| tổng : 36 viên bi
Tổng số phần bằng nhau là :
5 + 4 = 9 ( phần )
Số bi của An khi An cho Bình 5 viên bi là :
36 : 9 x 4 = 16 ( viên )
Số bi của An là :
16 +5 = 21 ( viên )
Số bi của Bình là :
36 - 21 = 15 ( viên )
Đáp số : An : 21 viên bi ; Bình : 15 viên bi

Lưu Quang Dũng 25/12/2016 lúc 21:21

ta có : Số thứ 1 / số thứ 2 = 5/2

có tỉ số của 2 số rồi bạn tự giải nhé ! bài giải theo dạng toán TỔNG - TỈ 

chúc bạn học tốt ! :)

Người lạnh lùng 02/01/2017 lúc 14:06

271 đó bạn

chúc bạn học giỏi

tk mk nha

fhan thi nhu quyenh 25/12/2016 lúc 21:16

lấy số thứ nhất chia 1/2 thì bằng số thứ 2 chia cho1/5.Vậy số thứ nhất 2 phần,số thứ hai  5 phần.

Số thứ hai là:

379,4:(2+5)x=271

Vậy số thứ hai là 271.

Người lạnh lùng 02/01/2017 lúc 14:08

một nửa chu vi ò một sân trường í 0.24km ractangular chiều rộng là 1/2 chiều dài ò Tìm diện tích của sân trong mét quare?

là đầu bài phải k

tk mk nha

Nguyen Canh Anh Quan 09/12/2016 lúc 09:20

do la

so lon :800

so be :280

Đinh Quang Hưng 20/12/2016 lúc 18:20

tỏng mới là:1000-200-80=720                                                                                                                                                             số đó là:720chia 5+6 rồi nhân5đươc           

pham ngoc hien anh 19/12/2016 lúc 19:44

hi so be to lam sai 

Diệp Quân Bùi 28/11/2016 lúc 18:55

Hiện nay tuổi con bằng 1/7 tuổi cha tức bằng 1/6 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Sau 7 năm tuổi con bằng 2/7 tuổi cha tức bằng 2/5 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Vậy tỷ số tuổi con hiện nay với tuổi con 7 năm nữa là:

1/6 : 2/5 = 5/12

Ta có sơ đồ:

Tuổi con hiện nay:   !__!__!__!__!__!      (hiệu 7 năm)

Tuổi con 7 năm nữa:!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!

Tuổi con hiện nay là: 7 : (12 - 5) x 5 = 5 tuổi

Tuổi cha hiện nay là: 5 x 7 = 35 tuổi

ĐS: 5 tuổi; 35 tuổi

Lori Sen 28/11/2016 lúc 19:05

Giải:

Hiện nay tuổi con bằng 1/7 tuổi cha tức bằng 1/6 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Sau 7 năm tuổi con bằng 2/7 tuổi cha tức bằng 2/5 hiệu tuổi cha và tuổi con.

Vậy tỷ số tuổi con hiện nay với tuổi con 7 năm nữa là:

1/6 : 2/5 = 5/12

Ta có sơ đồ:

Tuổi con hiện nay:   !__!__!__!__!__!      (hiệu 7 năm)

Tuổi con 7 năm nữa:!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!

Tuổi con hiện nay là: 7 : (12 - 5) x 5 = 5 tuổi

Tuổi cha hiện nay là: 5 x 7 = 35 tuổi

ĐS: 5 tuổi; 35 tuổi

Phạm Hải Băng 16/12/2016 lúc 21:08

12 SAI

trieu phuong anh 26/11/2016 lúc 11:06

doi dap ruoi =3/2

nua chu vi la :5:2=2.5(m)

chieu rong hcn la:2.5:(3+2)x2=1(m)

chieu dai hcn la 2.5-1=1.5(m)

dien h hcn la :1x1.5=1.5(m2)

k mk nha

Nguyễn Thị Quỳnh Thi 19/12/2016 lúc 20:53

Nữa chu vi là:

5:2=2,5(m)

Gấp rưỡi=3/2

Tổng số phần bằng nhau:

3+2=5(phần)

Chiều dài hình chữ nhật là:

2,5:5*3=1,5(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

2,5:5*2=1(m)

Diện tích hình chữ nhật là:

1,5*1=1,5(m2)

Đáp số: 1,5m2

Đào Nhật Hiển 26/11/2016 lúc 11:22

Giải:

Cách 1:

Đổi: 5m = 500cm

Nửa chu vi HCN là: 500 : 2 = 250 (cm)

Chiều dài HCN là: 250 : (2 + 3) x 3 = 150 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 250 - 150 = 100 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 150 x 100 = 15000 (cm2) = 1,5 (m)

Đáp số:  1,5 m2

Cách 2: 

Nửa chu vi hình chữ nhật là : 5 : 2 = 2,5 (m)

Chiều dài HCN là: 2,5 : (2 + 3) x 3 = 1,5 (m)

Chiều rộng HCN là: 2,5 - 1,5 = 1 (m)

Diện Tích Hình hình chữ nhật là: 1,5 x 1 = 1,5 (m2)

Đáp Số: 1,5 m2

SKT_NTT 25/11/2016 lúc 20:07

gọi số lớn và số bé lần lượt là SL và SB

Theo bài ra : SL - SB = 9,12  ( 1 )

Dịch dấu phẩy của số bé sang phải 1 hàng thì số bé gấp lên 10 lần

=> SL + SB x 10 = 61,04 ( 2 )

Gấp mỗi số ở ( 1 ) lên 10 lần ta được:  SL x 10 - SB x 10 = 91,2   ( 3 )

Cộng vế với vế của ( 2 ) và ( 3 ) ta được :

( SL + SB x 10 ) + ( SL x 10 - SB x 10 ) = 61,04 + 91,2

( SL + SL x 10 ) + ( SB x 10 - SB x 10 ) = 152,24

SL x 11 = 152, 24

SL = 152, 24 : 11 = 13,84

SB = 13,84 - 9,12 = 4,72

vậy hai số đó là 13,84 và 4,72

Nguyễn Thị Việt Hà 11/12/2016 lúc 09:13

hai số đó là 13,84 và 4,72 

Nguyễn Mai 26/11/2016 lúc 19:59

một học sinh viết 1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,... và cứ tiếp tục để thành 1 dãy số. Hỏi số hạng thứ 2008 mà bạn ấy viết là số nào

At speed of light 18/11/2016 lúc 19:16

hiệu số phần bằng nhau là

 7-4=3(phần)

cây bưởi là: 24:3x7=56 (cây)

cây quýt là: 24 :3x4= 32 (cây)

 đáp số : 56 cây bưởi

              32 cây quýt

Nguyễn Thị Hương 23/11/2016 lúc 12:10

Hiệu số phần = nhau 7-4=3(phần)

cây quýt là 24/3*7=56(cây)       

cây bưởi là 56-24=32(cây)

Trần Nguyễn Đức Hưng 18/11/2016 lúc 19:19

Giải:

số cây quý

Nguyễn Ngọc Khánh Trinh 14/11/2016 lúc 13:10

Biết rằng a:b = 3:5  và 3a-b=17,2 . Giá trị của  a+b= 34.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Biết rằng a:b = -2,4:3,8  và 2a+b=-6 . Giá trị của  a+b=8.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Nguyễn Thị Lan Hương 04/11/2016 lúc 19:25

Chu vi miếng hình vuông là :

24 x 4 = 96 ( cm )

Tổng chu vi hai miếng bìa hình chữ nhật sau khi được cắt là :

96 + 24 x 2 = 144 ( cm )

Coi chu vi hình chữ nhật 1 là 4 phần thì chu vi hình chữ nhật 2 là 5 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là :

4 + 5 = 9 ( phần )

Chu vi hình chữ nhật 1 là ;

144 : 9 x 4 = 64 ( cm )

Nửa chu vi hình chữ nhật 1  là :

64 : 2 = 32 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật 1 là :

32 - 24 = 8 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật 2 là :

144 - 64 = 80 ( cm )

Nửa chu vi hình chữ nhật 2 là :

80  :2 = 40 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật 2 là :

40 - 24 = 16 ( cm )

đúng ko vậy

Đúng thì k mk để mk còn làm vào vở nha

*************************************************************************************************************************************

Cửu Công Chúa 12/11/2016 lúc 20:08

sai bét

Việt Anh 01/11/2016 lúc 16:54

Gọi chiều dài hình chữ nhật là a

=> chiều rộng hình chữ nhật là 3/4 a

=>Diện tích hình chữ nhật là : a.3/4a = 3/4a2 = 867

=> a2 = 867 : 3/4 = 1156 =>  a =  ± 34 

Vì chiều dài của hình chữ nhật luôn là 1 số tự nhiên => a=34 cm

=>Chiều rộng hình chữ nhật là : 34.3/4 = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: (34+25,5).2=119(cm) Đáp số: 119cm

Nguyen Tung Lam 02/12/2016 lúc 08:34

119cm

sakura 31/10/2016 lúc 11:29

Ta có sơ đồ :

Số viên bi của Bình : |       |               (An hơn Bình : 15 viên bi)

Số viên bi của An    : |       |       |       |       |       |       |

Theo sơ đồ , hiệu số phần bằng nhau là :

    6 - 1 = 5 ( phần )

Số viên bi của Bình là : 15 : 5 x 1 = 3 (viên bi)

Số viên bi của An là    : 15 + 3 = 18 (viên bi)

Đáp số : Bình : 3 viên bi

             An : 18 viên bi

tran long 30/10/2016 lúc 20:12

hiệu tỷ

bình 3

an 18

nguyễn thị thanh thảo 12/01/2017 lúc 20:15

an 18

bình 3

Nguyễn Ngọc Mai Ly 26/10/2016 lúc 21:28

khi chuyển từ ktn sang kth thì tổng 2 kho ko thay đổi

ta có sơ đồ:

kho 1:/-----/-----/-----/-----/           tổng:180 tấn thóc

kho 2:/-----/-----/-----/-----/-----/

sau khi chuyển,kho1 có số thóc là:

180:(4+5)x4=80 tấn

lúc đầu kho 1 có số thóc là:

80+12=92 tấn

lúc đầu kho 2 có số thóc là:

180-92=88 tấn

đ/s kho 1:92 tấn thóc

kho 2:88 tấn thóc

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: