Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Quang Trung CTV 8 tháng 9 2016 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Tổng của số gạo tẻ và nếp sau khi bán đc 20 kg gạo tẻ là:

           65 - 20 = 45(kg)

Tổng số phần bằng nhau là:
             2 + 3 = 5(phần)

Số gạo nếp của cửa hàng đó là:

              45 : 5 x 2 = 18(kg) 

                   Đáp số: 18 kg

Đọc tiếp...
daodongdo 16 tháng 9 2016 lúc 18:15
Báo cáo sai phạm

18 là câu hỏi đúng nhất

Đọc tiếp...
ĐếCh CầN BiếT TêN 30 tháng 11 2017 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

3 lần số gạo nếp :
75,6 - ( 17 x 3 ) = 24,6 ( kg )
Số gạo nếp :
24,6 : 3 = 8,2 ( kg )
Số gạo tẻ :
17 - 8,2 = 8,8 ( kg )

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 24 tháng 1 2015 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi sân trường là:

330 : 2 = 165 (m)

tổng số phần bằng nhau là:

7 + 4 = 11 (phần)

chiều dài sân trường là:

165 : 11 x 7 = 105 (m)

chiều rộng sân trường là:

165 - 105 = 60 (m)

diện tích sân trường là:

105 x 60 = 6300 (m2)

6300 m2 = 0,63 ha.

đáp số: 0,63 ha.

 

Đọc tiếp...
Cao Thị Quỳnh Ngân 20 tháng 1 2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là :330:2=165(m)

CR là :165:(7+4)*4=60(m)

CD là :165-60=105(m)

DT là :105*60=6300(m2)      

6300 m2 = 0,63 ha

             ĐS : 0,63 ha

Đọc tiếp...
bí mật 26 tháng 3 2017 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

nua chu vi san truong la 

330:2 =165 (m)

tong so phan bang nhau la 

7+4 =11(phan )

chieu dai san truong la 

165:11x7= 105 (m) 

chieu rong san truong la 

165- 105 =60 (m) 

dien h san truong la 

105 x60 = 6300 (m2)

6300m2 = 0,63 m2 

dap so 

: 0,63 m2 

nho k minh nha 

Đọc tiếp...
Nguyễn Trà My 28 tháng 4 2015 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của bố và con hiện nay là :

59 - ( 2 x 2 ) = 55 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Tuổi con |-----|

Tuổi bố   |-----|-----|-----|-----|

Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 4 = 5 ( phần )

Tuổi con là :

55 : 5 = 11 ( tuổi )

Tuổi của bố là :

55 - 11 = 44 ( tuổi )

Đáp số : Con : 11 tuổi

Bố : 44 tuổi

**** cho mình nha !

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 28 tháng 4 2015 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi 2 bố con hiện nay:59-2-2=55(tuổi)

Tuổi con hiện nay:55:(4+1)=11(tuổi)

Tuổi bố hiện nay:11*4=44(tuổi)

Đọc tiếp...
Phạm Hồng Thiên Trinh 12 giờ trước (20:23)
Báo cáo sai phạm

cái đề nó sai sai sao í mình cả tuổi bố và tuổi con mà nó ra là 50 mà

mình tính ra tuổi con là 10 bố là 40+ lại nó là 50 thử xem lại đề đi nha

MÌNH TINH DẬY NÈ.

Tổng số phần bằng nhau là:

1+4=5[phần]

Số tuổi con là:

50:5x1=10[tuổi]

Số tuổi bố là:

50:5x4=40[tuổi]

Đáp số:con 10 tuổi

            :bố 40 tuổi

Nếu mà mình có làm sai chỗ nào đó mà trách nhầm bạn thì góp ý cho mình rút kinh nghiệm chứ đừng chửi mình nha.

YÊU BẠN NHIỀU.😍😍😍😍

Đọc tiếp...
nguyenthiphuongoanh 20 tháng 11 2014 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

                                    bai giai 

tổng số phần bằng nhau là:

7+1=8(phan)

số tuổi của mẹ là :

40:8x7=35(tuoi)

số tuổi của con là :

40-35=5(tuoi)

đáp số :me:35 tuoi

              con:5 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh 17 tháng 11 2014 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

Tuổi con bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ bấy nhiêu tuần, mà một tuần có 7 ngày, vậy tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con.

Tuổi con là:  40 : ( 1 + 7) = 5 ( tuổi)

Tuổi mẹ là:  5 x 7 = 35 ( tuổi)

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 19 tháng 9 2016 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

Đề bài : Hiện nay , tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi . Biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ có bấy nhiêu tuần. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay.

                                                     Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là:

         7 + 1 = 8(phần)

Số tuổi của mẹ hiện nay là :

        40 : 8 x 7 = 35 (tuổi)

Số tuổi của con hiện nay là :

       40 - 35 = 5 (tuổi)

                 Đáp số : tuổi mẹ : 35 tuổi

                              tuổi con : 5 tuổi 

Đọc tiếp...
Hà Văn Duy 19 tháng 8 2016 lúc 5:42
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ : Tuổi mẹ /-----/-----/------/-------/------/------/------/                                                                                                                                         Tuổi con:            /-----/                                                                                                                                                                                        tổng số phần bằng nhau là 7+1=8 [phần]                                                                                                                                                           Tuổi mẹ 40:8x7=35 [tuổi]                                                                                                                                                                                      Tuổi con; 40-35=5 [tuổi]                                                                                                                                                                                                            Đáp số Tuổi con 5 tuổi                                                                                                                                                                                                  Tuổi mẹ 35 tuổi

Đọc tiếp...
doan gia khanh 2 tháng 12 2014 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

1tuoi=1nam ma sau ban lam ki vay

Đọc tiếp...
Đồng phạm Kaitou Crowbear 18 tháng 8 2016 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

1 tuần có 7 ngày

Vậy con 1 phần mẹ 7 phần

Tổng số phần bằng nhau là :

7 + 1 = 8 ( phần )

Giá trị một phần là :

40 : 8 = 5 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

5 x 1 = 5 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

5 x 7 = 35 ( tuổi )

Đáp số : Con : 5 tuổi

Mẹ : 35 tuổi

Đọc tiếp...
Cuong Ngoc 8 tháng 8 2015 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

Quy đồng tủ số:3/5=12/20;4/7=12/21;4/5=12/15

Số phần ngăn 1 là:21

             ngăn 2 là:15

             ngăn 3 là:20

Tổng số phần là:20+15+21=56

Ngăn 1:840:56x21=315

Ngăn 2:840:56x15=225

Ngăn 3:840-(315+225)=300

Ngăn 1:840:69

Đọc tiếp...
Thái Thị Khánh Huyền 12345 31 tháng 5 2018 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

bạn ấy trả lời đúng rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Khánh Tùng 28 tháng 2 2015 lúc 23:55
Báo cáo sai phạm

gọi số tuổi của em út là c

gọi số tuổi của anh thứ là b

gọi số tuổi của người anh cả là a

Ta có: a+b+c=58

75%c=2/3b <=> 3/4c=2/3b <=> 3/4 : 2/3 = b/c <=> b/c = 9/8 <=> b= 9/8 x c

3/4c=1/2a <=> 3/4 :1/2 = a/c <=> a/c= 3/2 <=> a= 3/2 x c

Suy ra : a+b+c= 3/2xc +9/8xc + c = 58 <=> (3/2 + 9/8 +1)c=58 <=> 29c/8=58 <=> c= 16 => b=18, a=24 

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 21 tháng 8 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

                                 Giải

                 Đổi 75% = \(\frac{3}{4}\), 50% = \(\frac{1}{2}\)

  Tỉ số giữ số tuổi của em út và anh 2 là : \(\frac{2}{3}:\frac{3}{4}=\frac{8}{9}\)

  Tỉ số giữ số tuổi của em út và anh cả là : \(\frac{1}{2}:\frac{3}{4}=\frac{4}{6}\)

\(\frac{4}{6}=\frac{8}{12}\)

    Ta có sơ đồ :

        Anh cả : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

       Anh hai : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

          Em út : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

    Tổng số phần bằng nhau là : 

            12 + 9 + 8 = 29 ( phần )

     Giá trị mỗi phần là : 

             58 : 29 = 2 ( tuổi )

     Tuổi của em út là :

            2 x 8 = 16 ( tuổi )

     Tuổi của anh hai là :

            2 x 9 = 18 ( tuổi ) 

     Tuổi của anh cả là :

            2 x 12 = 24 ( tuổi ) 

                  Đáp số : Anh cả 24 tuổi

                                Anh hai 18 tuổi

                                Em út : 16 tuổi

Đọc tiếp...
Ayako Yuri 23 tháng 6 2015 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

Số tiền còn lại của người thứ nhất chiếm:

1 - 3/4 = 1/4 (số tiền của người thứ nhất)

Số tiền còn lại của người thứ hai chiếm:

1 - 4/5 = 1/5 (số tiền của người thứ hai)

Số tiền còn lại của người thứ ba chiếm:

1 - 5/6 = 1/6 (số tiền của người thứ ba)

=> 1/4 số tiền của người thứ nhất = 1/5 số tiền của người thứ hai = 1/6 số tiền của người thứ ba.

Coi số tiền người thứ nhất là 4 phần, người thứ 2 là 5 phần, người 3 là 6 phần.

Số tiền người thứ nhất là: 

150000 : (4 + 5 + 6). 4 = 40000 (đồng)

Số tiền người thứ hai là: 

150000 : (4 + 5 + 6). 5 = 50000 (đồng)

Số tiền người thứ ba là: 

150000 - (40000 + 50000) = 60000 (đồng)

Đọc tiếp...
ICHIGO 21 tháng 10 2017 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Ồ thì ra là thế!

Đọc tiếp...
Hồ Thị Thu Thảo 20 tháng 7 2015 lúc 7:35
Báo cáo sai phạm

a)Số phần đã bị lấy đi là:

   1/3 + 2/5 = 11/15(số thóc)

Số phần còn lại là:

   1 - 11/15=4/15(số thóc)

Số thóc còn lại là:

   360 x 4/15=96(tấn)

Số thóc còn lại ở kho thứ nhất và thứ hai là:

    96 : 2=48(tấn)

Số thóc lúc đầu của kho thứ nhất là:

   48:1/3=144(tấn)

Số thóc lúc đầu của kho thứ hai là:

   48:2/5=120(tấn)

b)Số thóc đã lấy ra ở kho thứ nhất là:

   144 - 48=96(tấn)

   Số thóc đã lấy ra ở kho thứ hai là:

   120-48=72(tấn)

              Đáp số:a)..........

                           .........

                           b)............

                           .............

Đọc tiếp...
nguyễn văn nghĩa 17 tháng 7 2016 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm

trả lời sai rồi làm lại đi chó

Đọc tiếp...
Minh 16 tháng 10 2017 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Sai bét rồi

Đọc tiếp...
trần như 11 tháng 3 2015 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi hình chữ nhật là: 48 : 2 = 24 (km)

chiều dài hình chữ nhật là : 24 : ( 1+ 2 ) x 2 = 16(km)

chiều rộng hình chữ nhật là: 24 - 16 =  8 (km)

diện tích hình chữ nhật là :  16 x 8 = 128 \(km^2\)

ĐS: 128   \(km^2\)

 
Đọc tiếp...
nguyenhuyhai3a4 11 tháng 3 2015 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

128 km vuong dung khong minh khong chac dau vi ban ghi sai de roi

Đọc tiếp...
thevinhan 29 tháng 8 2016 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

ghi sai thì đừng đăng bạn nhé

Đọc tiếp...
゚°☆I'ℓℓ ƒσɾεʋεɾ ℓσʋε үσυ ƬᏉℌ☆° ゚ 6 tháng 4 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{3}\)số học sinh nữ bằng \(\frac{1}{5}\)số học sinh nam nghĩa là số học snh nữ bằng \(\frac{3}{5}\)số học sinh nam

Số học sinh nam của khối lớp 4 đó là:

256 : (3 + 5) x 5 = 160 (học sinh)

Số học sinh nữ của khối lớp 4 đó là:

256 - 160 = 96 (học sinh)

Đáp số: nam: 160 học sinh

             nữ: 96 học sinh

~Học tốt~

Đọc tiếp...
Trần Quốc Dũng 7 tháng 8 lúc 7:23
Báo cáo sai phạm

                                                  Giải

         Tỉ số giữa số học sinh nam và số học sinh nữ là :

                     \(\frac{1}{3}:\frac{1}{5}=\frac{5}{3}\)

         Ta có sơ đồ sau :

                 Học sinh nữ : |----------|----------|----------|

              Học sinh nam : |----------|----------|----------|----------|----------|

         Tổng số phần bằng nhau là :

                  3 + 5 = 8 ( phần )

         Số học sinh nữ khối lớp 4 có là :

                  256 : 8 x 3 = 96 ( học sinh )

         Số học sinh nam khối lớp 4 có là :

                  256 - 96 = 160 ( học sinh )

                          Đáp số : 96 học sinh nữ ; 160 học sinh nam

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 31 tháng 7 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

                              Giải

     Tỉ số giữa số hoc sinh nữ và số học sinh nam là: \(\frac{1}{5}:\frac{1}{3}=\frac{3}{5}\)

         Tổng số phần bằng nhau là :

                  3 + 5 = 8 ( phần )

        Số học sinh nữ là :

                  256 : 8 x 3 = 96 ( học sinh )

        số học sinh nam là :

                  256 : 8 x 5 = 160 ( học sinh )

                                  Đáp số : Nam : 160 học sinh

                                              Nữ      : 96 học sinh

Đọc tiếp...
ha thi tu oanh 30 tháng 10 2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

coi hiệu là 1 phần bằng nhau thì tổng là 5 phần như thế và tích là 4056 phần 

số lớn là : ( 5 + 1 ) : 2 = 3

số bé là : 5 - 3 = 2 = 2 x hiệu

mà tích = 4056 x hiệu nếu số lớn = 2 x 4056

số lớn là : 4056 : 2 = 2028 

số bé là : 2028 : 3 x 2 = 1352

đáp số :            số lớn : 2028  ; số bé : 1352

           

Đọc tiếp...
Minh Tường 12 tháng 4 2018 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

số lớn = 2028

so be =1352

Đọc tiếp...
ha thi tu oanh 2 tháng 11 2017 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

very thank you 

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 6 tháng 8 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

                      Giải 

             Đổi 2000 kg = 2 tấn ; 30 tạ = 3 tấn 

     Số lần 3 đội cùng nhận phân bón là :

          36 : ( 2 + 3 + 4 ) = 4 ( lần )

     Số tấn phân bón đội 1 nhận là :

          2 x 4 = 8 ( tấn )

                 Đáp số : 8 tấn phân bón

Đọc tiếp...
Nguyễn Lam Giang 23 tháng 6 2018 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

bạn làm được thì bạn thấy dễ, chứ bạn ấy có thấy dễ đâu

Đọc tiếp...
Hân Lâm 22 tháng 10 2017 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

8 tấn thôi dễ ợt mà có gì khó đâu

Đọc tiếp...
VŨ THÚY NGA 11 tháng 4 2016 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số 112x3= 336

 Vì số thứ nhất xóa đi 1 chữ số 0 ở tận cùng nên số thứ 2 = 1/10 số thứ nhất ; và số thứ 2 = ½ số thứ nhất nên ta có sơ đồ sau :

 
  

 
  

Số thứ 1: 10 phần = nhau

 
  

Số thứ 2: 1 phần = nhau

Số thứ 3 5 phần bằng nhau

 
  

Theo sơ đồ ta có tổng số phần = nhau là : 1+10+5= 16

Vậy số thứ 2 là ; 336 :16= 21 ; số thứ nhất là ; 21x10=210 ; số thứ 3 là 210 : 2= 105

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 27 tháng 7 lúc 8:42
Báo cáo sai phạm

                                   Bài giải

       Tổng 3 số là :

              112 x 3 = 336

      Vì nếu bớt chữ số 0 tận cùng của số thứ nhất thì được số thứ

hai , số thứ nhất gấp đôi đôi số thứ ba nên ta có sơ đồ :

        Số thứ nhất : |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

        Số thứ hai   : |---------|

        Số thứ ba    : |---------|---------|---------|---------|---------|

       Tổng số phần bằng nhau là :

              10 + 1 + 5 = 16

       Số thứ nhất là :

              336 : 16 x 10 = 210

        Số thứ hai là :

              336 : 16 x 1 = 21

       Số thứ ba là :

              336 : 16 x 5 = 105

                       Đáp số : Số thứ nhất : 210

                                      Số thứ hai    : 21

                                      Số thứ ba     : 105

Đọc tiếp...
myquangminh 26 tháng 8 2018 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

ST1 là 210;ST2 là 21;ST3 là 105

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 22 tháng 7 2015 lúc 7:31
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của bố và con hiện nay là:

51+(2x2)=55 tuổi

Ta có sơ đố:

Bố:/---/---/---/---/---/---/---/---/---/

Con:/---/---/

Tổng số phần bằng nhau:

9+2=11 phần

Tuổi của con hiện nay là:

55:11x2=10 tuổi

                     Đáp/Số:10 tuổi

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 22 tháng 7 2015 lúc 7:30
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của bố và của con năm nay là:

51+(2x2)=55(tuổi)

Tổng số phần bằng nhau là:

2+9=11(phần)

Tuổi con hiện nay là:

55:11=5(tuổi)

ĐS:5 tuổi

Đọc tiếp...
mai van quy 22 tháng 7 2015 lúc 7:32
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của bố và của con năm nay là:

51+(2x2)=55(tuổi)

Tổng số phần bằng nhau là:

2+9=11(phần)

Tuổi con hiện nay là:

55:11=5(tuổi)

ĐS:5 tuổi

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 5 tháng 8 2015 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số đó là: 75x3=225.

Nếu thêm số 0 vào số thứ 2 thì số thứ 2 sẽ tăng lên 10 lần và bằng số thứ nhất.

225 chỉ: 10+4+1=15 số thứ 2

Số thứ 2: 225:15=15

Số thứ nhất: 15.10=150

Số thứ 3: 15.4=60

Đáp số: 150;15,60

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 20 tháng 8 2017 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

tổng 3 số là

75x3=225

 NẾU THÊM 0 VÀO SỐ THỨ HAI  TA ĐƯƠC SỐ THỨ NHẤT THÌ SỐ THỨ 1 GẤP 10 LẦN SỐ THỨ 2

NẾU GẤP 4 LẦN SỐ THỨ HAI TA ĐƯỢC SỐ THỨ BA THÌ SỐ THỨ 3 GẤP 4 LẦN SỐ THỨ 2

ta có sơ đồ

ST1|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ST2|---|

ST3|---|---|---|---|

tổng số phần bằng nhau là

10+1+4=15(phần)

số thứ hai là

225:15=15

số thứ 1 là

15x10=150

số thứ 3 là

15x4=60

ĐS

Đọc tiếp...
Cute Bear 29 tháng 5 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là :

   75 × 3 = 225 

Theo bài ra, ta có thông tin sau :

- Số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai

- Số thứ ba gấp 4 lần số thứ hai 

Ta có sơ đồ :

STN : 10 phần

STH : 1 phần         ( Tổng : 225 )

STB : 4 phần     

Tổng số phần bằng nhau là :

   10 + 1 + 4 = 15 ( phần )

Số thứ nhất là :

    ( 225 ÷ 15 ) × 10 = 150 

Số thứ hai là :

      225 ÷ 15 = 15 

Số thứ ba là :

     225 - ( 150 + 15 ) = 60

        Đáp số :

Cbht

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: