Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Edogawa Conan 5 tháng 4 2017 lúc 6:30
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{3}{5}=\frac{6}{10}\)

Vậy kho thứ nhất ứng với 10 phần , kho thứ hai ứng với 11 phần 

Vậy tổng số phần bằng nhau là :

      10 + 11 = 21 ( phần )

Kho thứ nhất là :

       63 : 21 x 10 = 30 ( tấn )

Kho thứ hai là :

      63 - 30 = 33 ( tấn )

              Đ/S : ... ...

~~~ Chúc các bạn học tốt ~~~

Đọc tiếp...
Mèo Lười 5 tháng 4 2017 lúc 9:09
Báo cáo sai phạm

3/5 số gạo kho thứ nhất=6/11 số gạo kho thứ hai

Quy đồng tử số ta có:

18/30 số gạo kho thứ nhất= 18/33 số gạo kho thứ hai

=> số gạo kho thứ nhất / số gạo kho thứ hai= 30/33 =10/11 

Tổng số phần bằng nhau là:

10+11=22 (phần)

Kho thứ nhất có số gạo là:

63:21x10=30 (tấn)

Kho thứ hai có số gạo là:

63-30=33 (tấn)

Đáp số: Kho thứ nhất: 30 tấn gạo

            Kho thứ hai: 33 tấn gạo

Khi gặp dạng toán này bạn quy đồng tử số nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Minh 10 tháng 4 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

1:30 tan

2:33 tan

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) Hôm kia lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

hiệu 2 số bằng 1/4 số bé suy ra số bé là 4 phần thi hieu là 1 phần 

số lớn ứng với:                        

                       1 + 4 = 5 ( phan )

số bé là: 15,3 : ( 5 + 4 ) x 4 =6,8

số lớn là: 15,3 - 6,8 =8,5

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 25 tháng 7 2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Đổi 1 ngày = 24 giờ

Nửa đêm = 24 giờ

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 1 = 4 (phần)

Thời gian từ bây giờ đến nửa đêm là:

24 : 4 x 1 = 6 (giờ)

Thời gian từ nửa đêm đến bây giờ là:

24 - 6 = 18 (giờ)

Vậy bây giờ là 18 giờ

 

 

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 25 tháng 7 2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Ta có: Nửa đêm=12 giờ

Vì thời gian từ bây giờ đến nửa đêm=1/3 thời gian từ nửa đêm đến bây giờ

hay thời gian từ bây giờ đến 12 h=1/3 thời gian từ nửa đêm đến 12h

Hiệu số phần bằng nhau là: 3-1=2(phần)

Thời gian từ bây giờ đến nửa đêm là: 12/2*1=6(giờ)

Bây giờ là: 12-6=6(giờ)

mk k chắc

Đọc tiếp...
LÊ NGỌC HÙNG 6 tháng 1 2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

sai hết là  20 giờ ha ha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Sơn 13 tháng 5 lúc 0:14
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số là a và b ta có : 

\(\overline{a0}=b\)

10 x a =b

a+b=638

thay 10 x a =b vào a+b=638

11a=638

58=a

thay a=58 vào bt  a+b=638 ta được

58+b=638

b=638-58

b=580

Vậy a=58 ; b=580 thỏa mãn yêu cầu đề bài

Đọc tiếp...
Dương Đình Hưởng 19 tháng 1 2018 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

Vì \(\frac{1}{2}\) số thứ nhất= \(\frac{1}{3}\) số thứ hai.

=> Số thứ nhất bằng \(\frac{2}{3}\) số thứ hai.

=> Số thứ nhất là:

112,5:( 2+ 3)x 2= 45

Số thứ hai là:

112,5- 45= 67,5

Đáp số: Số thứ nhất: 45.

Số thứ hai: 67,5.

Đọc tiếp...
Hikari 9 tháng 3 2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

phải nói bài này rất dễ!

tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

số bé là:

112,5 : 5 x 2 = 45

số lớn là:

112,5 - 45 = 67,5

đáp số: SB: 45.

            SL: 67,5.

Đọc tiếp...
Đặng Gia Huy 13 tháng 5 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

SAI CÒN GÌ

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt 23 tháng 4 2015 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Nếu người thứ nhất sản xuất thêm 20 sản phẩm nữa thì cả 2 người sẽ làm được:

               425 + 20 = 445 (sản phẩm)

Số sản phẩm người thứ hai làm được là:

               445 : (4 + 1) x 4 = 356 (sản phẩm)

Số sản phẩm người thứ nhất làm được là:

               425 - 356 = 69 (sản phẩm)

                         Đáp số: Người thứ nhất: 69 sản phẩm

                                     Người thứ hai  : 356 sản phẩm

Đọc tiếp...
tran thi khanh huyen 15 tháng 4 2016 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

nguoi thu nhat: 69 san pham

nguoi thu hai:356 san pham.

nho k cho minh nhe.

Đọc tiếp...
Le Hong THai 8 tháng 3 2016 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

nguoi 1: 69

nguoi 2: 356

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 30 tháng 9 2014 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

38/57=2/3

Tổng số phần bằng nhau là 2+3=5(phần)

Tử số là 215:5x2=86

Mẫu số là 215-86=129

Phân số là 86/129

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tường Vy 23 tháng 2 2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

đáp án là 86 / 129 bài này mình làm rồi chắc chắn 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% luôn

Đọc tiếp...
kudo shinichi 5 tháng 2 2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

86/129 đúng 100% 

Đọc tiếp...
bbhjbjhbl 5 tháng 3 2015 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Nếu 1/7 chiều dài bằng 1/4 chiều rộng thì chiều dài bằng 7/4 chiều rộng 

TA có sơ dồ :

Chiều dài: I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I

Chiều rộng:I-----I-----I-----I-----I

Nữa chu vi sân trường là :

          330 : 2 = 165 ( m )

Chiều dài sân trường là :

          165 : ( 7 + 4 ) x 7 = 105 ( m )

Chiều rộng sân trường là :

        165 - 105 = 60 ( m )

Diện tích sân trường là :

        105 x 60 = 6300  ( mét vuông )

               Đáp số : 6300 mét vuông 

 

 

           

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Loan 7 tháng 5 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

4567567=56753211+56578902-6879543

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Loan 7 tháng 5 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

330 +330+ 330+ 330= 990

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Trang 23 tháng 2 2015 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

ai giup minh di ma

 

Đọc tiếp...
văn dũng 2 tháng 5 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

tổng chiều dai và chiều rộng là:

196:2=98 (m)

chiều rộng là:

98 x40 :100= 39,2  (m)

chiều dài là:

98 -39,2=58,8 (m)

diện tích thửa ruộng là:

39,2 x58,8=2314,96 (m2)

diện tích trồng cây là:

(2314,96+140):2=1227,48 (m2)

diện tích đào ao thả cá là:

2314,96-1227,48=1087,48 (m2)

   đáp số: trồng cây :1227,48 m2

          đào ao thả cá: 10872,48 m2

Hok tốt

(^_^)

Đọc tiếp...
Trần Trọng Tiến 3 tháng 5 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm

10872,48 m2 nha bạn

Đọc tiếp...
Đỗ Văn Hoài Tuân 23 tháng 7 2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là: 30*3=90

2/3 số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai => 2/3 số thứ nhất bằng 2/6 số thứ hai => Số thứ nhất gồm 3 phần thì số thứ hai gồm 6 phần

Số thứ ba bằng 1/3 số thứ nhất => số thứ 3 gồm 1 phần

Ta có sơ đồ:

Số thứ nhất: |----------|----------|----------|

Số thứ hai:   |----------|----------|----------|----------|----------|----------|            Tổng 90

Số thứ ba:    |----------|

Giá trị 1 phần là:

90:(3+6+1)=9

Số thứ nhất là:

9*3=27

Số thứ hai là:

9*6=54

Số thứ ba là:

9*1=9

Đs:...

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh 26 tháng 4 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

st1:27

st2:54

st3:9

k mình nhé

Đọc tiếp...
ky 4 tháng 12 2016 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

     nhất 27

     Ba 9

     Hai 54 

Đọc tiếp...
TiT TvT TiT 10 tháng 9 2016 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có sơ đồ:

   TÁO   |____|____|                          

   CAM   |____|                        } 18 QUẢ

   XOÀI  |____|____|____|  

            Tổng số phần bằng nhau là: 

                  2 + 1 +3 = 6 ( phần)

                 Cam có số quả là:

                   18 : 6 = 3 (quả)   

                 Táo có số quả là:

                 3 : 1/2 = 6 (quả)

                  Xoài có số quả là:

                  3 . 3 = 9 (quả) 

Đ/S: cam: 3 qu . Táo 6 qu.     xòa 9 qu

tks

Đọc tiếp...
nhất sông núi 7 tháng 11 2017 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm
Đọc tiếp...
lê quang dũng 29 tháng 10 2017 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

số quả cam : \(\frac{1}{2}\)táo.

Số quả xoài gấp 3 lần cam tức là xoài : \(\frac{3}{1}\)cam.

    \(\Leftrightarrow\)Coi số cam là 1 phần thì số táo là 2 phần và số xoài là 3 phần.

                          Tổng số phần = nhau là :

                                  \(1+2+3=6\left(ph\right)\)

                           Số quả cam là :

                                  \(18:6\times1=3\left(quả\right)\)

                         Số quả táo là :

                                  \(18:6\times2=6\left(quả\right)\)

                       Số quả xoài là :

                                   \(18-\left(3+6\right)=9\left(quả\right)\)

                                          Đáp số :  cam : 3 quả cam

                                                         táo : 6 quả táo

                                                        xoài : 9 quả xoài.

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 5 tháng 2 2015 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi khu rừng là:

12,6 : 2 = 6,3 (km)

quy đồng mẫu số hai phân số 1/2 và 2/3 là:

1/2 = 3/6

2/3 = 4/6

vậy tỉ số của chiều dài và chiều rộng là 3/4

tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

chiều dài khu rừng là:

6,3 : 7 x 4 = 3,6 (km)

chiều rộng khu rừng là:

6,3 - 3,6 = 2,7 (km)

diện tích khu rừng là:

3,6 x 2,7 = 9,72 (km2)

9,72 km2 = 972 ha.

ĐS: 9,72 km2.

      972 ha.

Đọc tiếp...
Hồ Thiên Hưởng 5 tháng 2 2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

đầu tiên em  đặt: gọi a là chiều dài hình chữ nhật(a là 1 số dương cụ thể)

                               b là chiều rộng hình chữ nhật(b là 1 số dương cụ thể)

đề cho ta:\(\frac{1}{2}\)a=\(\frac{2b}{3}\) =>a=\(\frac{4b}{3}\)(1),tiếp theo ta đi tìm b = ? để tìm ra a

 đề cho chu vi hình chữ nhật là 12,6 km:ta có công thức tính chu vi hình chủ nhật là:(dài+rộng)nhân 2

 nên :       a+b=12,6  (2) thay (1) vào (2) ta sẽ được: \(\frac{4b}{3}+b=12,6\)

  giải ra ta được b = \(\frac{27}{10}\) ,a=\(\frac{18}{5}\)

 vậy diện tích hình chữ nhật là :S=dài * rộng =\(\frac{27}{10}\times\frac{18}{5}=9,72\)

               

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo An 18 tháng 4 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm
chi quynh
Trả lời
2
Đánh dấu

27 tháng 7 2015 lúc 16:10

Phong Trần Nam 27 tháng 7 2015 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

Nếu bớt ST1 đi 1 đ/v;ST3 thêm 1đ/v thì tổng vẫn không đổi.

Nếu ST1 =3/4 ST2;ST2 = 4/5 ST3 suy ra ST1 là 3 phần,ST2 là 4 phần,ST3 là 5 phần.

Ta có sơ đồ:

ST1 /____/____/____/

ST2/____/____/____/____/             Tổng 900

ST3/____/____/____/____/____/

ST1 là:

    900 / (3+4+5) x 3 + 1 = 226

ST2 là:

    900 / (3+4+5) x 4 = 300

ST3 là:

    900 - 300 - 226 = 374

           Đ/s:ST1:226

                 ST2:300

                 ST3:374

Đọc tiếp...
Bùi Thị Thu Hồng 15 tháng 4 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số cần tìm là a, b, c. Tổng của 3 số là 900=> a+b+c=900(*). Số thứ 1 thêm 1, số thứ 3 bớt 1 thì tổng không thay đổi.

Theo đề, nếu bớt số thứ nhất đi 1 thì số thứ nhất =\(\frac{3}{4}\) số thứ hai=> \(\left(a-1\right)=\frac{3b}{4}\)=> \(b=\frac{\left(a-1\right)\cdot4}{3}\)(1)

Và số thứ ba thêm 1 thì số thứ hai= \(\frac{4}{5}\)số thứ ba=> \(b=\frac{4\left(c+1\right)}{5}\)(2)

Từ (1) và (2)=> \(\frac{a-1}{3}=\frac{c+1}{5}\)=> 5a-5=3c+3=> \(\frac{5a-8}{3}=c\)

Thay \(b=\frac{\left(a-1\right)\cdot4}{3}\)và \(c=\frac{5a-8}{3}\)vào (*), ta có: \(a+\frac{\left(a-1\right)\cdot4}{3}+\frac{5a-8}{3}=900\)

=> \(\frac{3a+4a-4+5a-8}{3}=900=>12a-12=2700=>12a=2712=>a=226\)

Thay \(a=226\)vào \(b=\frac{\left(a-1\right)\cdot4}{3}\)ta được: \(b=\frac{\left(226-1\right)\cdot4}{3}=300\)

Và thay \(a=226\)vào \(c=\frac{5a-8}{3}\)ta được: \(c=\frac{5\cdot226-8}{3}=374\)

Vậy 3 số cần tìm là \(a=226;b=300;c=374.\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Nam 23 tháng 5 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

tông sô phân băng nhau la  

2+5 =7

Đọc tiếp...
Đoàn Như Hưng 8 tháng 5 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

     2+3=5 (phần)

Ngày thứ nhất bán được là:

     540:5x3=324(m)

Ngày thứ hai bán được là:

     540-324=216(m)

          Đáp số: Ngày thứ nhất: 324 m vải

                        Ngày thứ hai: 216 m vải

Đọc tiếp...
Trần Thị Mĩ Duyên 13 tháng 4 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Gọi số mét vải bán được trong ngày thứ 2 là x.

Số mét vải bán được trong ngày thứ nhất là: 

\(\text{1,5}\times x\)(m)

Ta có:

\(\text{1,5}\times x\text{+x= 540}\)

\(x\times\left(1,5+1\right)=540\)

\(x\times2,5=540\)

\(x=540:2,5=216\left(m\right)\)

Vậy số mét vải bán được trong ngày thứ hai là 201,6 mét

số mét vải bán được trong ngày thứ nhất là 540-216=324 mét 

Đọc tiếp...
Thu Thủy
Trả lời
2
Đánh dấu

27 tháng 1 2015 lúc 12:40

Hoa (Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 6 tháng 4 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều dài là a, chiều rộng là b. Ta có :
a + 5 = 4(b - 3)
=> a + 5 = 4b - 12
=> 4b - a = 12 + 5 = 17
Mà 2a + 2b = 46 => a + b = 23
Cộng hai pt trên => 4b - a + a + b = 17 + 23
=> 5b = 40
=> b = 8 (m)
=> a = 23 - 8 = 15 (m)
Vậy kích thước của khu vườn là 15m x 8m.

Đọc tiếp...
-sv3 Thủy Đz 7 tháng 2 2018 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Xem câu trả lời ở đâu v

Đọc tiếp...
Huỳnh phương Khuê 18 tháng 3 2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

1 học sinh trồng được số cây là: 330/(34+32) = 5

số cây lớp 4A trồng  được là 5 * 34 = 170(cây)

số cây lớp 4B trồng được là 5* 32 = 160 (cây)

           

Đọc tiếp...
nhất sông núi 11 tháng 5 2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Số cây mỗi học sinh trồng được là:

      330:(34+32)=5(cây)

Số cây lớp 4A trồng được là:

    5x34=170(cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

    5x32=160(cây)

Đáp số lớp 4B trồng 160 cây.

          lớp 4A trồng 170 cây.

Đọc tiếp...
Đàm Phan Thùy Linh 6 tháng 4 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

4a;170 cay             4b;160 cay

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Minh Thùy 4 tháng 4 lúc 8:14
Báo cáo sai phạm

Sau khi bán đi và mua thêm thì tổng số con là:

         1860 - 150 + 60 = 1770 ( con )

Ta có sơ đồ:

Số gà :l-----l

Số vịt : l-----l-----l

Ban đầu trại chăn nuôi có số con gà là:

          1770 : ( 2 +1 ) x 1 + 150 = 740 ( con )

                               Đ/S : 740 con gà

        Mk làm đầy đủ rồi đó

Đọc tiếp...
Phạm Đan Thanh 31 tháng 3 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Kim Khánh 31 tháng 3 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Ngọc Quý 3 tháng 8 2015 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5+7 = 15 (phần)

Số cây nhãn là:

165 : 15 x 3 = 33 (cây)

Số cây vải là:

165 : 15 x 5 = 55 (cây)

Số cây xoài là:

165 - 33 - 55 = 77 (cây)

Đáp số: Nhãn : 33 cây 

Vải : 55 cây

Xoài: 77 cây

Đọc tiếp...
Dương Xuân Bắc 14 tháng 1 2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Số cây xoài là:165:(3+5+7)*7=77 quả

Số cây nhãn là:165:(3+5+7)*3=33 quả                                      Số cây vải là:165-77-33=55 quả

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 22 tháng 6 2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

Nhãn : 33 cây

Vải : 55 cây

Xoài : 77 cây

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Giải thưởng hỏi đáp

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12
Toán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9Toán lớp 10Toán lớp 11Toán lớp 12Tiếng Việt 1Tiếng Việt 2Tiếng Việt 3Tiếng Việt 4Tiếng Việt 5Ngữ Văn 6Ngữ Văn 7Ngữ Văn 8Ngữ văn 9Ngữ văn 10Ngữ văn 11Ngữ văn 12Tiếng Anh lớp 1Tiếng Anh lớp 2Tiếng Anh lớp 3Tiếng Anh lớp 4Tiếng Anh lớp 5Tiếng Anh lớp 6Tiếng Anh lớp 7Tiếng Anh lớp 8Tiếng Anh lớp 9Tiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm

ôn thi thpt môn toánôn thi thpt môn vật lýôn thi thpt môn hóa họcôn thi thpt môn sinh họcôn thi thpt môn tiếng anhôn thi thpt môn lịch sửôn thi thpt môn địa lýôn thi thpt môn giáo dục công dântài liệu tham khảo môn toántài liệu tham khảo môn ngữ văntài liệu tham khảo môn sinh họctài liệu tham khảo môn vật lýtài liệu tham khảo môn hóa họctài liệu tham khảo môn lịch sửtài liệu tham khảo môn địa lýtài liệu tham khảo môn tiếng anhtài liệu tham khảo môn giáo dục công dân

Tài trợ

Học kỹ năng trực tuyến
Áo thun chuyên nghiệp aothunchuyennghiep
Doremon chế
Khảo sát trực tuyến KsvPro
Quản lý và chia sẻ tài liệu học tập
Luyện thi trung học phổ thông quốc gia

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: