Giúp tôi giải toán


Nguyen Thi Lan Huong Hôm qua lúc 08:00

   Số học sinh nam là : 

( 672 - 92 ) : 2 = 290 ( em )

    Số học sinh nữ là : 

   672 - 290 = 382 ( em )

             Đ/s : ...

sakura Hôm qua lúc 07:57

có số học sinh nam là:

( 672 - 92 ) : 2 = 290 ( học sinh )

có số học sinh nữ là:

672 - 290 = 382 ( học sinh )

Đ/S:......

Lê Mạnh Tiến Đạt Hôm qua lúc 07:58

Số học sinh nam là :

 ( 672 - 92 ) : 2 = 290 ( học sinh )

Số học sinh nữ là :

 290 + 92 = 382 ( học sinh )

               ĐS : . . .. 

Lê Mạnh Tiến Đạt 22/05/2017 lúc 11:22

Tháng thứ nhất công ty đã bán được số tấn phân đạm là :

 ( 2012 - 180 ) : 2 = 916 ( tấn đạm )

Tháng thứ hai công ty đã bán được số tấn phân đạm là :

 916 + 180 = 1096 ( tấn đạm )

                     Đáp số : Tháng thứ nhất : 916 tấn đạm

                                  Tháng thứ hai : 1096 tấn đạm

phạm trà my 22/05/2017 lúc 12:50

916 , 1096

Nguyễn Hương Giang 22/05/2017 lúc 11:22

Số phân đạm bán được trong tháng thứ nhất là :

       ( 2012 - 180 ) : 2 = 916 < tấn >

Số phân đạm bán được trong tháng thứ hai là :

         2012 - 916 = 1096 < tấn >

                     Đ/S: T1: 916 tấn

                             T2: 1096 tấn

Nguyễn Tiến Dũng 19/05/2017 lúc 14:44

2 số tròn trăm có hiệu là 100

Số bé:

(700-100):2=300

Số lớn:

700-300=400

Mai xuân Hôm qua lúc 20:58

Số bé là :

( 700 - 100 ) : 2 = 300

Số lớn là :

700 - 300 = 400

Đáp số : ...

sakura 19/05/2017 lúc 14:44

hai số tròn trăm liên tiếp thì có hiệu là 100

số bé là:

( 700 - 100 ) : 2 = 300

số lớn là:

300 + 100 = 400

Đ/S: 300 , 400

Lê Mạnh Châu 19/05/2017 lúc 14:39

Bài giải:

Hai số tròn chục hơn kém nhau 10 đơn vị.

Số lớn là:

  ( 90 + 10 ) : 2 = 50

Số bé là:

   90 – 50 = 40

                     Đáp số: 50 và 40

Nguyễn Tiến Dũng 19/05/2017 lúc 14:38

Hiệu 2 số tròn chục liên tiếp là:10

Số bé:

(90-10):2=40

Số lớn:

90-40=50

sakura 19/05/2017 lúc 14:37

hai số tròn chục liên tiếp thì có hiệu là 10

số bé là:

( 90 - 10 ) : 2 = 40

số lớn là:

40 + 10 = 50

Đ/S: 40 , 50

Trần Nhật Quỳnh 19/05/2017 lúc 14:33

Vì hai số đó là số tự nhiên liên tiếp, nên hiệu ai số đó là 1

Số bé là:

(89 - 1) : 2 = 44

Số lớn là:

89 - 44 = 45

             Đáp số: số bé: 44

                          số lớn: 45

sakura 19/05/2017 lúc 14:34

hai số ự nhiên liên tiếp thì có hiệu là 1

số lớn là:

( 89 + 1 ) : 2 = 45

số bé là:

45 - 1 = 44

Đ/S: 45 , 44

Nguyễn Tiến Dũng 19/05/2017 lúc 14:33

Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị

=>Số bé là:

(89-1):2=44

Số lớn là:

44+1=45

công chúa winx 08/05/2017 lúc 11:31

SB là :(112-9):2=51,1

SL là :51,1+9=60,5

Edogawa Conan 08/05/2017 lúc 11:35

Số bé cần tìm là :'

( 112 - 9 ) : 2 = 51,5

Số lớn cần tìm là :

112 - 51,5 = 60,5

Đáp số: .... ( tự làm )

tran huyen trang 08/05/2017 lúc 11:34

số bé là 51,5 

số lớn là 60,5

Vũ Tiến Mạnh 28/04/2017 lúc 10:07

Số lớn là :

(100 + 50) : 2 = 75

Số bé là :

75 - 50 = 25 

Do Not Ask Why 28/04/2017 lúc 10:14

Gọi số lớn là a ; số bé là b ta có : 

a + b = 100 , a - b = 50 

=> b = (100 - 50) : 2 = 25 

=> a = 100 - 25 = 75 

Đáp số: 

nguyễn văn hoàng 28/04/2017 lúc 12:03
số bé là (100-50)÷2=25 số lớn là 100-25=75 đáp số 25 75
Trần Thị Khánh Linh 27/04/2017 lúc 21:28

ta có sơ đồ: mẹ con 30 tuổi 70 tuổi mẹ có số tuổi là : (70+30) :2 = 50 (tuổi ) số tuổi của con là : 70-50=20 (tuổi) đáp số: tuổi mẹ :50 tuổi tuổi con : 20 tuổi

giang thi thuy tram 27/04/2017 lúc 21:08

               Bài làm

gọi số tuồi của mẹ là :x ( tuổi ) { x > o }

     số tuổi của con là : y (tuổi) { y > 0 }

vì mẹ hơn con 30 tuổi , nên ta có :

x = y + 30 ( * )

vì tổng số tuổi của mẹ và con bằng 70 , nên ta có :

x + y = 70 ( ** )

từ ( * ) , ( ** ) ta có hpt :

x =50 ( tuổi ) [ thỏa mãn ]

y =20 ( tuổi ) [ thỏa mãn ]

Vậy mẹ 50 tuổi 

       con 20 tuổi

tran thi huong quynh 27/04/2017 lúc 20:54

số tuổi của mẹ là

(70+30):2=50(tuổi)

số tuổi của con là

50-30=20(tuổi)

Bích Dao 26/04/2017 lúc 20:31

Hiệu hai số là:

(3x2)+2=8

Số bé là:

(52-8):2=22

Số lớn là:

22+8=30

Đs:số bé:...

     số lớn:...

Kaneki KenTokyo Ghoul 23/04/2017 lúc 09:59

Coi lại đề

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Ad Dragon Boy 23/04/2017 lúc 09:58

Coi lại đề nhá

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Vũ Nguyễn Minh Hà 23/04/2017 lúc 10:07

đề đúng 100% lun mà 

duong quoc khanh 21/04/2017 lúc 19:54

TỔNG SỐ TRỪ ... LÀ 2 LẦN SỐ BỊ TRỪ 

CÒN ĐÂU TỰ LÀM NHÉ

tuấn anh khổng 21/04/2017 lúc 19:50

gọi hiệu là x

ta có : số trừ là x + 4,3

           số bị trừ là x + x + 4,3

tổng của số bị trừ, số trừ, hiệu là x+x+4,3+x+x+4,3=65,4

<=>4x=65,4-4,3-4,3

<=>4x=  56,8

<=>x=56,8 : 4=  14,2

số trừ là 14,2+4,3=18,5

số bị trừ là 14,2+4,3+4,3=22,8                                               

Shizadon 21/04/2017 lúc 19:47

Ta có:

Số bị trừ + số trừ + hiệu =65,4

Số bị trừ + số bị trừ = 65,4

Số bị trừ x 2 = 65,4

Số bị trừ = 65,4 : 2

Số bị trừ = 32,7

Số trừ là:

(32,7 + 4,3) : 2=18,5

Hiệu là : 18,5 - 4,3 =14,2

Đ/S:...

Hồ Thị Thanh Hoa 28/04/2015 lúc 15:30

TỔNG LÀ:

       1000 x 2 = 2000

HIỆU LÀ 468.

SỐ LỚN:    [2000 + 468 ] : 2 =1234

SỐ BÉ:    2000 - 1234 =766

Đỗ Thị Thanh Lương 05/05/2017 lúc 15:38

Tổng của hai số là:

            1000x2=2000

Hiệu của hai số là 468

Số thứ hai là:

           (2000+468):2=1234

Số thứ nhất  là:

           2000-1234=766

                          Đáp số:.............

vũ tiến đạt 10/05/2017 lúc 17:57

tổng 2 sô là 1000*2= 2000

 số bé là ( 2000 - 468):  2=766

số bé là 2000- 766=1234 

Đ/S.........................       chúc bạn học tốt

Lê Nguyên Hạo 01/05/2015 lúc 19:05

Số học sinh khối 6 là :

960 : 100 x 43,75 = 420 ( học sinh )

Tổng số học sinh khối 7 và khối 8 là :

960 - 420 = 540 ( học sinh )

( số học sinh khối 7 nhiều hơn số học sinh khối 8 là 140 học sinh mà tổng số học sinh của khối 7 và khối 8 là 540 học sinh vậy muốn tìm số học sinh khối 7 và khối 8 thì ta làm theo dạng bài tổng - hiệu )

Số học sinh khối 7 là :

( 540 + 140 ) : 2 = 340 ( học sinh )

Số học sinh khối 8 là :

540 - 340 = 200 ( học sinh )

Đáp số : Khối 6 : 420 học sinh

             Khối 7 : 340 học sinh

             Khối 8 : 200 học sinh

SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài Hiệp sĩ 01/05/2015 lúc 19:06

Số học sinh khối 6 có là:
960 x 43,75% = 420 (học sinh)
Tổng số học sinh khối 7 và 8 là:
960 - 420 = 540 (học sinh)
Số học sinh khối 7 có là:
(540 + 140) : 2 = 340 (học sinh)
Số học sinh khối 8 co là:
540 - 340 = 200 (học sinh)

Kaitoru 01/05/2015 lúc 19:15

Bài này dễ mà ,..                                       

lê thị châu phương 15/01/2015 lúc 22:09

ta tìm nửa chu vi : 54 : 2 = 27

CD là :( 27 + 3 ) : 2 = 15

CR là : 15 - 3 = 12

S của sân chơi là :12 x 15 = 180

bán kính của bồn hoa là :12,56 : 3,14 : 2 = 2

S của bồn hoa đó là : 2 x 2  x 3,14 = 12,56

S còn lại là : 180 - 12,56 = 167,44

đơn giản quá !

Lê Đặng Quỳnh Như 16/04/2015 lúc 17:49

Hiệu chiều dài và chiều rộng là :

     15 + 5 = 20 ( m )

Nửa chu vi khu đất là : 

     348 : 2 = 174 ( m )

Chiều rộng là :

    ( 174 - 20 ) : 2 = 77 ( m )

Chiều dài là : 

     77 + 20 = 97 ( m )

Diện tích khu đất là :

     77 * 97 = 7469 ( m2 )

          Đáp số : 7469 m2

Duong Minh Kien 12/05/2017 lúc 17:27

Hiệu của chiều dài và chiều rộng là

23-8=15(m)

nửa chu vi hinh cn là

302:2=151(m)

chiều dài thửa ruộng cn là

(151+15):2=83(m)

Chiều rộng thửa ruộng là

83-15=68(m)

Dienj tích thửa ruộng cn là

83x68=564m2

             Đáp số 564m2

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: