Giúp tôi giải toán và làm văn


✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖) 8 tháng 11 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hcn là:

   50: 2 = 25 (cm)

Chiều dài hcn là:

   (25 + 15) : 2 = 20 (cm)

Chiều rộng hcn là:

   (25 - 15) : 2 = 5 (cm)

hoặc 20 - 15 = 5 (cm)

Diện tích hcn là:

   20 . 5 = 100 (cm2)

Vì chu vi hcn bằng chu vi hình vuông nên chu vi hình vuông bằng 100 cm2

Cạnh của hình vuông là:

   100 : 10 = 10 (cm)

Chu vi hình vuông là:

  10 . 4 = 40 (cm)

     Đáp số: 40 cm

Đọc tiếp...
Phạm Hiển Vinh 8 tháng 11 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

                                                                                     Giải

                                                                     nửa chu vi hình chữ nhật là:

                                                                             50 : 2 = 25 (cm)

                                                                    chiều dài hình chữ nhật là :

                                                                           ( 25 + 15 ) : 2 = 20 (cm)

                                                                     chiều rộng hình chữ nhật là :

                                                                                20 - 15 = 5 (cm)

                                                                     diện tích hình chữ nhật là :

                                                                                  20 x 5 = 100 (cm)

                                                                    vậy diên tích hình vuông là : 100 (cm)

                                                                                  đáp số : 100 cm

Đọc tiếp...
»Ѵü•Ƭυγềη 8 tháng 11 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật :

        50 : 2 = 25 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật :

        ( 25 + 15 ) : 2 = 20 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật : 

        25 - 20 = 5 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật : 

        20 . 5 = 100 ( cm2 )

=> Vì diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông nên diện tích hình vuông = 100 cm2.

Cạnh hình vuông :

       100 : 10 = 10 ( cm )

Chu vi hình vuông :

       10 . 4 = 40 ( cm )

- Không hiểu chỗ nào thì ib riêng nhé.

#Trang

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜSυρɾεмε༉⁀ᶦᵈᵒᶫ 22 tháng 9 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

Số lớn là

\(\left(12+6\right):2=9\)

Số bé là

\(12-9=3\)

Đáp số : Số lớn 9

             Số bé 3

Đọc tiếp...
❖ Ƙɦǿเ 22 tháng 9 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

TL :

Số bé là :

( 12 - 6 ) : 2 = 3

Số lớn là

  3 +  6  =  9

Hok tốt nhé :33

Đọc tiếp...
Đào Ngọc Khánh Hà 13 tháng 10 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Số lớn là:

( 12 + 6 ) : 2 = 9

Số bé là:

( 12 - 6 ) : 2 = 3

Đáp số: số lớn:9

Số bé:3

Đọc tiếp...
trần như 28 tháng 4 2015 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

  Bài giải

                                                      Lúc đầu số táo hơn số cam là :

                                                                  126 + 60 = 186 (quả)

                                                          Số quả táo là :

                                                (412 + 186) : 2 = 299 (quả)

                                                           Số quả cam là :

                                                          412 – 299 = 113 (quả)

                                                                   Đáp số : Số táo : 299 quả.

                                         Số cam : 113 quả.       

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 2 tháng 5 2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Số tao lúc đầu hơn số cam :

126 + 60 = 186 ( qua )

Số quả táo có là :

( 412 + 186 ) : 2 = 299 ( qua )

Số quả cam có :

412 - 299 = 113 ( qua )

Đáp số : Tao :299 qua

             : Cam : 113 qua

chúc bn học giỏi !

Đọc tiếp...
•๖ۣۜHαηαƙĭ ™ [RT] _♕⁀ᶦᵈᵒᶫ 3 tháng 7 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

Lúc đầu số táo hơn số cam là:
126 + 60 = 186 (quả)
Số quả táo là: (412 + 186) : 2 = 299 (quả)
Số quả cam là: 412 - 299 = 113 (quả)
Đáp số:
Số quả táo là 299 quả
Số quả cam là 113 quả

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 5 tháng 2 2015 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

hiệu của hai số đó là:

15 x 2 + 1 = 31

số thứ nhất là:

(2013 - 31) : 2 = 991

số thứ hai là:

2013 - 991 = 1022

ĐS: số thứ nhất: 991.

       số thứ hai: 1022.

Đọc tiếp...
vo thanh the 5 tháng 2 2015 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

số lớn:1022

số bé:991

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜMã❤๖ۣۜTɦị❤๖ۣۜAηɦ❤๖ۣۜTɦưღ 16 tháng 8 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Hiệu của hai số đó là :

15x2+1=31

Số thứ nhất là :

( 2013 - 31 ) :2 = 991

Số thứ hai là :

2013 - 991 = 1022

Đáp số :số thứ nhất :991

              số thứ hai :1022

Đọc tiếp...
Shalala 22222 16 tháng 7 2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi mảnh vườn là:

92 : 2 = 46 (m)

Chiều dài hơn chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

(46 - 10) / 2 = 18 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

46 - 18 = 28 (m)

Diện tích mảnh vườn ban đầu là:

18 * 28 = 504 (m2)

Đáp số: 504 m2

Đọc tiếp...
Đào Thị Ngọc Anh 18 tháng 1 2016 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

                                      giai

nua chu vi hcn la :

92:2 =46{m}

chieu dai hon chieu rong la :

5+5=10{m}

chieu rong la:

{46-10} :2 =18{m}

chieu dai la :

18+ 10 = 28{m}

dien tich cua thua ruong la:

18*28 = 504 {m vuong}

daap so : 504 m vuong 

ban oi tick cho mih nha xin do xin do

ban ket ban ca mih di ko mih het luot ket ban rui di xin ban do xin ban do

 

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 2 tháng 8 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

                               Giải

     Nửa chu vi hình chữ nhật là :

             92 : 2 = 46 ( m )

 Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi 5m thì mảnh đất trở thành hình vuông nên chiều dài hơn chiều rộng là : 

       5 + 5 = 10 ( m )

 Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là :

      46 + 10 : 2 = 28 ( m )

 Chiều rộng  mảnh vườn hình chữ nhật là :

      28 - 10 = 18 ( m )

 Diện tích  mảnh vườn hình chữ nhật là :

     28 x 18 = 504 ( m2 )

              Đáp số : 504 m2

Đọc tiếp...
Thùy Linh 7 tháng 3 2015 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai mẹ con là :

         21x2=42(tuổi)

Mẹ sinh Lan khi mẹ 28 tuổi tức là mẹ hơn Lan 28 tuổi

Tuổi Lan hiện nay là :

          (42-28):2=7(tuổi)

Tuổi Lan 3 năm sau là :

             7+3=10(tuổi) 

                                                                        Đáp số : 10 tuổi

Đọc tiếp...
Bùi Anh Đức 28 tháng 2 2015 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Cạnh của hình vuông là:

     132 : 4 = 33 ( cm )

Chiều dài của hình chữ nhật là:

           33 + 5 = 38 ( cm )

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

        33 - 5 = 28 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật đó là :

        38 x 28 = 1064 ( cm2)

                  Đáp số: 1064 cm2   


 

   

Đọc tiếp...
Lê Hương Giang 19 tháng 2 2017 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

1064 cm vuông là đúng đấy

Đọc tiếp...
phamthithaovy 29 tháng 2 2016 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

cạnh hình vuông là:                                                                                                                                                                         132 : 4 = 33 (cm)                                                                                                                                                                                  chiều dài của hình chữ nhật là:                                                                                                                                                            33 + 5 = 38 (cm)                                                                                                                                                                                  chiều rộng của hình chữ nhật là:                                                                                                                                                            33 - 5 = 28 (cm)                                                                                                                                                                                    diện tích hình chữ nhật đó là:                                                                                                                                                                 38 * 28 = 1064 (cm2)                                                                                                                                                                                     Đáp số : 1064 cm2

Đọc tiếp...
Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄) 31 tháng 7 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

Tác giả đã sửa đề bài: thì thùng 1 sẽ nhiều hơn thùng 2 là 14 lít dầu

Ta thấy nếu chuyển từ thùng 1 sang thùng 2 12l dầu và chuyển từ thùng 2 về thùng 1 7 lít thì thùng 2 sẽ được thêm 12 - 7 = 5 lít so với ban đầu

Vì chuyển giữa hai thùng thì tổng số dầu có trong 2 thùng không thay đổi

Sau khi chuyển thì thùng 2 có là:

(132 + 14) : 2 = 73 (l)

Ban đầu thùng 2 có số dầu là:

73 - 5 = 68(l)

Ban đầu thùng 1 có là:

132 - 68 = 64(l)

Đọc tiếp...
Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄) 30 tháng 7 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

Thiếu đề bạn ui

Đọc tiếp...
Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄) 30 tháng 7 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

nếu chuyển xong thì thế nào hả bạn?

Thiếu đề rùi nè!!!

Đọc tiếp...
Lại Trọng Hải Nam 28 tháng 4 2015 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Số lít dầu thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai là:                                                                                   14+12-7=19{lít}                                                                                                                              Số lít dầu thùng thứ nhất có là:                                                                                                     {132+19}:2=75.5{lít}                                                                                                                        Số lít dầu thùng thứ hai có là:                                                                                                 132-75.5=56.5{lít}                                                                                                                       Đáp số:Thùng thứ nhất:75.5 lít,thùng thứ hai:56.5 lít             

 

Đọc tiếp...
ミ★Šóї★彡《ƒɾεεƒίɾε》 30 tháng 7 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Số lít thùng đầu thứ nhất hơn thùng dầu thứ hai là :

14 + 12 - 7 = 19 ( l )

Số lít thùng dầu thứ nhất có :

( 132 + 19 ) : 2 = 75 , 5 ( l )

Số lít thùng dầu thứ hai có :

132 - 75 , 5 = 56,5 ( l )

   Đáp số : Thùng dầu T1 : 75 , 5 l

                 Thùng dầu T2 : 56 , 5 l

Đọc tiếp...
๖ۣۜHT ★Hoài Thương♥ ⁀ᶦᵈᵒᶫ 30 tháng 7 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Số lít dầu thùng thứ nhất hơn thùng thứ 2 là:

\(14+12-7=19\left(l\right)\)

Số lít dầu thùng thứ nhất có:

\(\left(132+19\right):2=75,5\left(l\right)\)

Số lít dầu thùng thứ hai có:

\(132-75,5=56,5\left(l\right)\)

Đáp số: Thùng thứ nhất: \(75,5l\)

            Thùng thứ hai : \(56,5l\)

~ Rất vui vì giúp đc bn ~

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 14 tháng 8 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

                                 Giải 

  Nếu Nam cho Khánh 15 viên thì Khánh nhiều hơn Nam 8 viên nên Nam nhiều hơn Khánh số viên bi là : 15 x 2 - 8 = 22 viên

         Số viên bi của Nam là : 

            ( 100 + 22 ) : 2 = 61 ( viên )

         Số viên bi của Khánh là : 

            ( 100 - 22 ) : 2 = 39 ( viên )

                     Đáp số : Nam có 61 viên bi

                                   Khánh có 39 viên bi

Đọc tiếp...
thiếu gia khó tính 30 tháng 7 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

số viên bi của mỗi bn sau khi Nam cho Khánh là :

100 : 2 = 50 ( viên )

số viên bi lúc đầu Khánh có là :

50 - 15 = 35 ( viên )

số viên bi lúc đầu Nam có là ;

50 + 15 = 65 ( viên )

           Đ/S : 35 viên 

                    65 viên 

hok tốt !

Đọc tiếp...
꧁༺Ŧℌư✔(ṨỰŊŊƳ)༻꧂ 29 tháng 7 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

Số viên bi của mỗi bạn sau khi Nam cho Khánh là:

            100 : 2 = 50 (viên)

Số viên bi lúc đầu  Nam có là:

            50 + 15 = 65(viên)

Số viên bi lúc đầu Khánh có là:

             50 - 15 = 35(viên)

                        Đ/S: 65 viên

                                35 viên.

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ 29 tháng 7 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

bn tham khảo:

Câu hỏi của Công chúa Bloom - Toán lớp 4 - Học toán với OnlineMath

~ hok tốt ~

Đọc tiếp...
Xyz 29 tháng 7 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

 Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m bớt chiều dài đi 5 m thì chu vi của hình chữ nhật không thay đổi 

Mà chu vi của hình chữ nhật mới bằng chu vi hình vuông và bằng 120 m

=> Cạnh của hình vuông đó là : 

120 : 4 = 30 m

=> Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là : 

30 - 5 = 25 m 

=> Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là : 

30 + 5 = 35 m

=> Diện tích hình chữ nhật ban đầu là : 

25 x 35 = 875 m2

             Đáp số 875 m2

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 27 tháng 7 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

                                     Giải 

    Tổng của 3 số là :

            175 x 3 = 525 

  Số thứ nhất : |--------------------------------------------|

  Số thứ hai   : |--------------------------------------------|------------|

  Số thứ ba    : |--------------------------------------------|------------|-------|

    Số thứ nhất là :

            525 - 75 x 2 - 48 = 109

    Số thứ hai là :

           109 + 75 = 184

    Số thứ ba là :

           184 + 48 = 232

                     Đáp số : Số thứ nhất : 109

                                    Số thứ hai    : 184

                                    Số thứ ba     : 232

Đọc tiếp...
cao công hai 24 tháng 5 2018 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

st1 109

st2 284

st3 332

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Phương Anh 17 tháng 1 2017 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

tổng của ba số đó là: 175x3=525

số thứ ba là :{525-75-75-48}:3=109

số thứ hai là: 109+75=184

số thứ nhất là: 184+48=232

                                    Đáp số: ST1: 232

                                                  ST2:184

                                                  ST3:109

Đọc tiếp...
TQ..Trường ; ★ Fones ★ 4 tháng 7 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Số lớn là: ( 1 + 0,2 ) : 2 = 0,6 

Số bé là: 0,6 - 0,2 = 0,4 

Bài 2:

Số lớn là: \(\left(\frac{7}{4}+\frac{1}{6}\right):2=\frac{23}{24}\) 

Số bé là: \(\frac{23}{24}-\frac{1}{6}=\frac{19}{24}\) 

Bài 3:

Tổng 2 số là: 11,5 x 2 = 23

Số lớn là: ( 23 + 1,2 ) : 2 = 12,1

Số bé là: 12,1 - 1,2 = 10,9

Đọc tiếp...
Ngô Nhật Anh 21 tháng 4 2015 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

So Hoc sinh nu la

(1025-1470)chia 2 = từ tính nha

So hoc sinh nam la

1025-so hoc sinh nu= tu tinh

   DS  

Đọc tiếp...
hà diên trí công 16 tháng 8 2016 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

số học nam là 

(1025+147)/2=646

số học sinh nữ là

1025-646=499

đáp số :học sinh nam:646

           học sinh nữ :499

cái bài trên lộn lời giải rồi đó !

Đọc tiếp...
10 tuoi khong ai theo duoi 29 tháng 12 2017 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

cả 3 bài mk đều biết làm

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 1 tháng 7 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

Đặt: \(\hept{\begin{cases}\overline{abc}=x\\\overline{def}=y\end{cases}}\)

Có: \(\overline{xy}-\overline{yx}=10\left(x-y\right)-\left(x-y\right)=9\left(x-y\right)\)

Vì \(9\left(x-y\right)⋮2010\)

nên: \(\left(x-y\right)⋮670\)

Tức: \(\left(\overline{abc}-\overline{def}\right)⋮670\)

Do đó: \(\overline{abc}-\overline{def}\in BCNN\left(670\right)=\left\{670;1340;...\right\}\)

Vì x,y là số có 3 chữ số nên có: \(\overline{abc}-\overline{def}=670\)

Tức có: \(\overline{abc}>771\&x>y\)

Có: \(100\left(a-d\right)+10\left(b-e\right)-600-70=0\)

\(\Leftrightarrow100\left(a-d-6\right)+10\left(b-e-7\right)=0\)

\(\hept{\begin{cases}a-d=6\\b-e=7\\c=f\end{cases}\left(a>6;b\ge7\right)}\)

Giả sử: a=9 thì d=3 thì tổng a và d lớn nhất nên chọn

Từ đó: b=8 và e=1 thì tổng b và e lớn nhất

Suy ra: c=f=7

Vì thế: \(\hept{\begin{cases}abc=987\\def=317\end{cases}\Rightarrow}abc+def=1304\)

Max là 1304

Làm bừa xem có đúng k nhỉ

Đọc tiếp...
Trần Đại Nghĩa 1 tháng 7 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

Mình xem đáp án là 1328 với lại mình gõ nhầm;

abcdef là 2 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Biết abcdef - defabc chia hết cho 2010. Tìm giá trị lớn nhất của abc + def .

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 1 tháng 7 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Có: \(x+y\le\sqrt{2\left(x^2+y^2\right)}\)  (dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x=y)

Đặt: \(\hept{\begin{cases}abc=x\\def=y\end{cases}}\)Như vậy x+y đạt GTLN khia và chỉ khi x=y do x không ràng buộc khác y

Thật vậy với x=y thì\(abcdef-defabc=0\)chia hết cho 2010

Vì x,y là 2 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau thức không ràng buộc x khác y

Nên: \(x=y=987\)

Max x+y=\(\sqrt{4\cdot987^2}=1974\)

Không viết đúng không

:v

Đọc tiếp...
top scorer 15 tháng 7 2015 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

 

 mk nhầm đây mới là bài làm đúng :

số trừ + hiệu = số bị trừ nên tổng của số trừ và hiệu chính bằng 2 lần tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu.

tổng của số trừ và hiệu là :

  610 : 2 = 305

số trừ là : 

( 305 - 99 ) : 2 = 103

hiệu là : 

305 - 103 = 202

            đ/s : số trừ : 103

                    hiệu  : 202

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ²ƙ⁵㋡༉ 28 tháng 6 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

số bị trừ + số trừ + hiệu = 610 
mà hiệu = số bị trừ - số trừ 
=>số bị trừ + số trừ + số bị trừ - số trừ = 610 
=>số bị trừ = 610/2 = 305 

ta còn có hiệu - số trừ = 99 
=>số bị trừ - số trừ - số trừ = 99 
=>305 - 2*số trừ = 99 
=>số trừ = (305-99)/2=103 
=>hiệu = 305-103=202

Đọc tiếp...
O0o_ Kỷ Băng Hà _o0O 8 tháng 8 2016 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

Tổng của số trừ và hiệu là:

610 : 2 = 305

Số trừ là: 

(305 - 99) : 2 = 103

Hiệu là: 

305 - 103 = 202

Đáp số: Số trừ: 103

                 Hiệu : 202

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29 tháng 6 2015 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

Sau khi rót 30 lít từ thùng I sáng thùng II thì thùng II nhiều hơn thùng I 24 lít => Lúc đầu thùng I nhiều hơn thùng II là :

30 - 24 = 6 (lít)

Bài toán Tổng-Hiệu :

Số lít dầu ở thùng thứ nhất là :

(480 + 6) : 2 = 243 (lít)

Số lít dầu ở thùng thứ hai là :

480 - 243 = 237 (lít)

Đọc tiếp...
Sonic nguyễn 29 tháng 6 2015 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Thùng thứ nhất phải chuyển sang số lít để 2 thùng bằng nhau là ;

               30 - 24 = 6 ( lít )

Để 2 thùng bằng nhau thì mỗi thùng phải có số lít là :

               480 : 2 = 240 ( lít )

Thùng thứ nhất có số lít là :

               240 + 6 = 246 ( lít )

Thùng thú hai có số lít là :

               240 - 6 = 234 ( lít )

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 17 tháng 8 lúc 8:43
Báo cáo sai phạm

                                 Giải

Nếu rót 30 l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai hơn thùng thứ nhất  24 l nên thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai là : 30 x 2 - 24 = 36 l dầu

   Ta có sơ đồ sau :

Thùng thứ nhất : |--------------------------------------------|--------------|

Thùng thứ hai   : |--------------------------------------------|

Số lít dầu ở thùng thứ nhất là :

    ( 480 + 36 ) : 2 = 258 ( l )

Số lít dầu ở thùng thứ hai là :

    ( 480 - 36 ) : 2 = 222 ( l )

                  Đáp số : Thùng thứ nhất có 258 l dầu ; thùng thứ hai có 222 l dầu

Đọc tiếp...
Nguyen Ha Giang 24 tháng 3 2015 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Chiều dai: 55

Chiều rong: 45

Đọc tiếp...
phung viet hoang 24 tháng 3 2015 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật là : 70 x 30 = 2100m2

Đọc tiếp...
Vk Tiểu Cừu 17 tháng 6 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

diện tích thửa ruộng:2100m2

#HỌC TỐT#

~Vk Tiểu Ngư~

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Ly 1 tháng 3 2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Bài làm cùa mình đây:

Chiều dài dài hơn chiều rộng số m là: 4,5 + 5,5 =10 (m)

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 96 : 2 = 48 (m)

Chiều dài mảnh đất là: (48+10) : 2 = 29 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 48- 29= 19 (m)

Diện tích mảnh đất là: 29x 19= 551 (m)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 16 tháng 5 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hơn chiều rộng số m là:

4.5+5.5=10(m)

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

96 :2=48(m)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

(48+10):2=29(m)

Chiều roonh mảnh đất hình chữ nhật đó là:

29-10=19(m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

29 x 19 =551(m2)

Đáp số : 551 m2

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Hikari 1 tháng 3 2015 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Cách mình dễ hiểu hơn nè!

cạnh hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

chiều rộng mảnh đất là:

24 - 4,5 = 19,5 (m)

chiều dài mảnh đất là:

24 + 5,5 = 29,5 (m)

diện tích mảnh đất là:

29,5 x 19,5 = 575,25 (m2)

đáp số: 575,25 m2.
 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: