Giúp tôi giải toán


Nguyễn Huy Hoàng 16/05/2015 lúc 21:24

Ta có: trên đoạn thẳng AB có các điểm A; A1; A2; A3; ...; A2004 ; B do đó, tổng số điểm trên AB là 2006 điểm suy ra có 2006 đoạn thẳng nối từ M đến các điểm đó.

          Mỗi đoạn thẳng (ví dụ MA) có thể kết hợp với 2005 đoạn thẳng còn lại và các đoạn thẳng tương ứng trên AB để tạo thành 2005 tam giác.

Do đó 2006 đoạn thẳng sẽ tạo thành  2005 . 2006 = 4022030 tam giác (nhưng lưu ý là MA kết hợp với MA1 để được 1 tam giác thì MA1 cũng kết hợp với MA được 1 tam giác và hai tam giác này chỉ là 1)

Do đó số tam giác thực có là: \(\frac{\text{4022030}}{2}\) = 2011015

Còn hình thì bạn tự vẽ nhé

Toàn Quyền Nguyễn 02/01/2017 lúc 11:51

Ta có: trên đoạn thẳng AB có các điểm A; A1; A2; A3; ...; A2004 ; B do đó, tổng số điểm trên AB là 2006 điểm suy ra có 2006 đoạn thẳng nối từ M đến các điểm đó.

          Mỗi đoạn thẳng (ví dụ MA) có thể kết hợp với 2005 đoạn thẳng còn lại và các đoạn thẳng tương ứng trên AB để tạo thành 2005 tam giác.

Do đó 2006 đoạn thẳng sẽ tạo thành  2005 . 2006 = 4022030 tam giác (nhưng lưu ý là MA kết hợp với MA1 để được 1 tam giác thì MA1 cũng kết hợp với MA được 1 tam giác và hai tam giác này chỉ là 1)

Do số tam giác thực có là :\(\frac{4022030}{2}=2011015\)

Còn hình thì bạn tự vẽ nhé

Nguyễn Tuấn Đạt 02/01/2017 lúc 11:55

Có 2011015 tam giác được tạo thành

Trần Thành Minh 03/08/2015 lúc 14:49

n.(n-1):2=105

n(n-1)=105.2

n(n-1)=210

n(n-1)=14.15

Vậy suy ra số đoạn thẳng là 15

n(n-1):2 là cách tính đoạn thảng khi ko có 3điểm nào thẳng hàng

Hoàng Tử Lớp Học 13/10/2016 lúc 22:10

ta có công thức tính số đoạn thẳng n(n-1)/2 = 105 <=> n(n-1) = 210 <=> n = 15  ( do 210 = 14*15)

Vậy n=15

Magic Super Power 09/02/2017 lúc 10:25

Công thức :
\(n\left(n-1\right):2\)

\(\Rightarrow\)Số đoạn thẳng vẽ được là :
\(n\left(n+1\right):2=105\)

\(\Leftrightarrow\)\(n\left(n-1\right)=210\)

Do 210 = 14 x 15

\(\Rightarrow\)n = 15.

Tran Pham Hoang Quan 09/02/2017 lúc 10:37

ta co:n(n+1)/2=105

       n(n+1)=210

210 phan h ra thua so nguyen to =2*3*5*7=2*7*3*5=14*15

suy ra n=14

Trần Thị Xuân Hoa 06/01/2015 lúc 16:29

Có 36 hình thang phải không bạn

Nghĩa Nam Lê 16/01/2017 lúc 19:15

số hình thang là : 7 x 8 : 2 =28 hình

nguyễn thị thùy anh 04/01/2016 lúc 17:03

có tất cả 28 hình thang . Chắc 100

 

Balotali 26/04/2015 lúc 08:14

a) có n.(n-1)/2 góc

b)theo câu a ta có:

n.(n-1)/2=28

   n.(n-1)=28.2=56

n-1 và n là 2 số liên tiếp nhau mà 2 liên tiếp nhau nhân lại bằng 56 là 7 và 8 

vây n=8

 

Bui thi dieu linh 05/03/2017 lúc 17:28

a}2 góc 

b}n=8

Trần Tiến Đạt 18/02/2017 lúc 19:54

a) Có n(n-1):2 góc

b)theo đề bài ta có:

n(n-1):2=28

n(n-1)=28.2

n(n-1)=56=8.7

Vậy suy ra n=8

ffffffffg 19/12/2014 lúc 19:42

Gỉa sử không có a điểm nào thẳng hàng thì vẽ được : 20.19 : 2 = 190 (đường thẳng)

Số đường thẳng dôi ra là : 190 - 170 = 20 (đường thẳng)

Ta có :

              \(\frac{a\times\left(a-1\right)}{2}-1\)= 20

            \(\frac{a\times\left(a-1\right)}{2}\)= 20 + 1

          \(\frac{a\times\left(a-1\right)}{2}\) = 21

                a x (a - 1) = 21 x 2 = 42 = 7 x 6 

Vậy a = 7

 

 

Đỗ Thị Hằng 04/02/2016 lúc 21:33

; Giả sử trong 20 điểm, không có 3 điểm nào thẳng hàng. Khi đó, số đường thẳng vẽ được là;  19 . 20:2 = 190

Trong a điểm, giả sử không có 3 điểm nào thẳng hàng.Số đường thẳng vẽ được là ;   (a – 1 ) a : 2 . Thực tế, trong a điểm này ta chi vẽ được 1 đường thẳng. Vậy ta có ;    190 – ( a- 1)a : 2 + 1 = 170    =>    a = 7

Nguyễn Hà Trang 01/03/2017 lúc 21:53

Đáp số: 7.

Đúng 100% luôn! 

Ai tk cho mình mình tk lại.

Hùng Lương 23/10/2014 lúc 20:31

Vì 0<a<b<c suy ra 2 số nhỏ nhất là abc + acb = 488

Đặt cột ta thấy c + b = 8 hoặc 18

Nếu c+b=18 thì nhớ 1 thì b+c +1 =19 (sai)

suy ra b+c=8

Vì c+b=8;b+c =8 suy ra không nhớ

Suy ra a+a=4 suy ra a=2

Trần Khải 26/08/2015 lúc 20:25

Vì abc và acb là hai số nhỏ nhất mà khi cộng với nhau thì sẽ bằng 488 nên ta có thể viết như sau:

                                                                          abc

                                                                     +

                                                                          acb

                                                                                     

                                                                          488

Suy ra: c+b không có nhớ và bằng 8

 Suy ra:  a+a=4

  Suy ra: a=2

Mà: a<b<c

Suy ra: b+c=3+5

Suy ra: a=2;b=3;c=5        

 

 

Hùng Lương 23/10/2014 lúc 20:00

a+b+c=10

Violympic đúng ko/

nguyễn thị anh thư 13/08/2015 lúc 20:23

thế à

số đường thẵng được vẽ là

n(n1) chia 2 (đường thẳng)

Gia Đình Hạnh Phúc 23/09/2016 lúc 19:13

mình ko hiểu bạn giải rõ hơn đi ,nhắn luôn nhé

Nguyễn Thị Hồng 17/12/2016 lúc 16:10

bạn có thể trả lời bài  này được ko

Soyeon Park 31/01/2015 lúc 17:30

Xét:12=1x12

      12=2x6

       12=3x4

Vậy ta lập được các số tự nhiên có ba chữ số mà tích các chữ số bằng 12 la: 126;162;216;261;612;621;134;143;314;341;413;431;322;232;223

Vậy có tất cả 15 số tất cả

 

Trà Đình Mạnh 09/04/2017 lúc 21:11

có 15 số 

Vũ Ánh Dương 02/12/2014 lúc 19:34

số đầu tiên nhỏ hơn 58 là 10

số cuoi cùng nhỏ hơn 58 là 57

Các số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 58 là:

(57-10):1 +1=48(số)

Hoàng Minh Tiến 08/04/2017 lúc 14:43

tương nhiên là 57 cứ lấy số đó trừ 1

đạt Nguyễn 08/04/2017 lúc 14:54

48

tk dùm mik nha ! XIN ĐÓ T_T

Dũng Lê Trí 25/03/2017 lúc 15:01

Các cầu thủ bắt tay nhau làm quen,mỗi cầu thủ bắt 1 lần,vậy số lần bắt tay là :

10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=55(cái bắt tay)

Có 10 đội vậy có tất cả số bắt tay là :

55x10=550(cái bắt tay)

Đ/S:550 cái bắt tay

Mình không chắc nữa bạn ạ !

Trần Quang Huy 06/04/2017 lúc 21:07

thế có nghĩa là các cầu thủ có thể tự bắt tay mình'_'

Dương Đức Hiệp 30/07/2016 lúc 15:10

các số tự nhiên được lập là : 

   2350 ; 2305 ; 2035 ; 2053 ;2530; 3250 ; 3205 ; 3025 ; 3052;3520; 5230 ; 5203 ; 5023 ; 5032 ;5320

tổng các số đó là : 

  2350 + 2035 + 2305 + 2053 + 3250 + 3205 + 3025 + 3052 + 5230 + 5203 + 5023 + 5302 + 2530 + 3520 + 5320 + 5032 =

Lê Anh Tú 04/04/2017 lúc 20:34

các số tự nhiên được lập là :

2350 ; 2305 ; 2035 ; 2053 ;2530; 3250 ; 3205 ; 3025 ; 3052;3520; 5230 ; 5203 ; 5023 ; 5032 ;5320

tổng các số đó là :

2350 + 2035 + 2305 + 2053 + 3250 + 3205 + 3025 + 3052 + 5230 + 5203 + 5023 + 5302 + 2530 + 3520 + 5320 + 5032 = 

Nguyễn Thanh Tùng 25/07/2016 lúc 08:19

các số tự nhiên được lập là : 

   2350 ; 2305 ; 2035 ; 2053 ;2530; 3250 ; 3205 ; 3025 ; 3052;3520; 5230 ; 5203 ; 5023 ; 5032 ;5320

tổng các số đó là : 

  2350 + 2035 + 2305 + 2053 + 3250 + 3205 + 3025 + 3052 + 5230 + 5203 + 5023 + 5302 + 2530 + 3520 + 5320 + 5032 =

Trần Thị Vân Anh 18/11/2014 lúc 19:47

6 đường

 

 

Trần Văn Hiếu 21/12/2016 lúc 19:31

6 con duong

Trần Văn Hiếu 11/01/2017 lúc 13:08

6 đường

Đạt 21/08/2016 lúc 15:53

Tính :

Ta tính ra:

2011015 đường

Thùy Dung Trần Thị 08/12/2015 lúc 19:12

bn tính nha = 2011015

Nguyen Anh Dung 11/03/2017 lúc 06:55

2011015

Nguyễn Như Thảo 14/03/2015 lúc 15:23

Lấy 1 đường thẳng nối với 101 - 1 = 100 đường thẳng còn lại ta được 100 giao điểm. Làm như vậy với tất cả 101 đường thẳng, ta được 100.101 giao điểm. Nhưng làm như vậy thì mỗi giao điểm được tính 2 lần. Số giao điểm tạo thành là:100.101:2=5050(giao điểm). Vậy 101 đường thẳng cắt nhau tạo thành 5050 giao điểm

nguyen quoc chien 21/01/2017 lúc 16:04

5050 nha bn 

chuc bn hoc tot

happy new year

Nguyễn Như Thảo 14/03/2015 lúc 15:23

vay dap an la 5050 ban nhe

 

Trần Thị Loan Quản lý 10/08/2015 lúc 13:36

  x y A B C D M

 Tìm các tam giác chứa cạnh MB, đó là: MBA; MBC; MBD

Trần Thị Loan Quản lý 10/08/2015 lúc 13:48

2) Nối M với 1 cặp điểm trên xy ta được 1 tam giác 

Nếu trên xy có 3 điểm,  ta được 3 cặp điểm phân biệt => ta được 3 tam giác có 1 đỉnh là M và 2 đỉnh còn lại là 2 trong số 3 điểm thuộc xy

3) Sử dụng hình của bài 1:

Để tìm 2 tam giác có 2 góc kề bù nhau, ta tìm các cặp góc kề bù nhau

+) Góc MBA và MBC ( hay MBD) => cặp tam giác MBA và MBC ; MBA và MBD

+) Góc MCB (hay MCA) và MCD => cặp tam giác MCB và MCD ; MCA và MCD

4) A; B; C; D; E nằm trên cùng một đường tròn nên trong năm điểm không có 3 điểm nào thẳng hàng

- Đỉnh A nối với 2 đỉnh còn lại trong 4 đỉnh ta được 6 tam giác (ABC; ABD; ABE; ACD; ACE; ADE)

Có 5 đỉnh => có 6.5 = 30 tam giác

Trong đó mỗi tam giác được tính 3 lần ( Tam giác ABC; BCA; CAB là một tam giác)

=> Các tam giác vẽ được là: 30 : 3 = 10 tam giác

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: