Giúp tôi giải toán


OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 28/07/2017 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

Bài giải
Hàng trăm có 4 cách chọn
Hàng chục có 3 cách chọn
Hàng đơn vị có 2 cách chọn
=> Vậy có : 4 x 3 x 2 = 24 ( số )
Đáp số : 24 số

Vy Nguyễn 28/07/2017 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

Bài giải
Hàng trăm có 4 cách chọn
Hàng chục có 3 cách chọn
Hàng đơn vị có 2 cách chọn
=> Vậy có : 4 x 3 x 2 = 24 ( số )
Đáp số : 24 số

Songoku Sky Fc11 28/07/2017 lúc 14:26
Báo cáo sai phạm

Vì số chẵn nên chữ số hàng đơn vị phải là chữ số chẵn

+) Chữ số hàng đơn vị có 2 cách chọn (chọn 2 hoặc 4)

+) Với mỗi cách chọn chữ số hàng đơn vị : Có 4 cách chọn chữ số hàng trăm ( chọn 1 hoặc 3 hoặc 5 và chữ số chẵn còn lại)

+) Với mỗi cách chọn chữ số hàng trăm : Có 3 cách chọn chữ số hàng chục ( là Chọn một trong số còn lại )

Vậy có tất cả: 2 x 4 x 3 = 24 số 

                                                      :) k nha

KUDO SHINICHI 22/09/2016 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

Ta lập các số có hai số từ năm chữ số trên như sau: 
25;20;26;21; 
50;56;51 
61 
16,10,15,12 
60;65;62; 
52 
Tổng cộng có 16 số

AnandiShiv 04/12/2016 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

16 số nhé

tk mk nha các bạn 

mk sẽ tk lại

mk hứa

Trịnh Hoàng Bách 16/09 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

16 số đó bạn .Minh vừa làm 100 điểm rùi

Thiên Thần Công Chúa 13/09/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

lập được 4 số

DORAEMON 26/07/2017 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

VÌ CÓ 4 CHỮ SỐ KHÁC NHAU NÊN TA CÓ 4 CÁCH SẮP XẾP CHỮ SỐ HANG NGHÌN

3 CÁCH SẮP XẾP CHỮ SỐ HÀNG TRĂM 

2 CÁCH SẮP XẾP CHỮ SỐ HÀNG CHỤC

1 CÁCH SẮP XẾP CHỮ SỐ HÀNG ĐƠN VỊ

=> 4.3.2.1=4!

=>CÓ THỂ LẬP ĐƯỢC 4! SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ KHÁC NHAU

NGUYỄN NGỌC LAN 14/12/2014 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

điểm thứ nhất kết hợp với 4 điểm còn lại được 4 đường

diểm thứ 2  ................với.......3 điểm còn lại  ....3 đường

điểm thứ 3 ..................với      2 điểm còn lại      2 đường

điểm thứ 4 .................với 1   điểm còn lại được 1 đường

số đường thẳng là : 4 + 3 + 2 + 1 = 10 ( đường )

Trương Thừa Long 23/03/2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

10 đường

Thu Hằng 23/03/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

10 ĐIỂM

Itsuka Kotori 02/07/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

Tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 5 điểm đã cho là:

5 x (5 - 1) : 2 = 10 (đường thẳng)

Đ/S:...

Trần Nhật Quỳnh 02/07/2017 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

Số đường thẳng đi qua 5 điểm đó là:

5 x ( 5 - 1 ) : 2 = 10 ( đường thẳng )

                         Đ/s: ...

Nữ Thần Bình Minh 16/09 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

tất cả đường thẳng đi qua 2 trong 3 điểm đó là

      5 x ( 5 - 1) : 2 =10( đường thẳng)

                   Đáp số : 10 đường thẳng

doan thi khanh linh 13/07/2017 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm
  công thức của những bài toán thế này là

[n.(n-1)]:2

n là số mà đề bài cho( ở bài này là 6 đội)

[6(6-1)]:2=15(trận)

 ~ Chúc bạn học giỏi ~ 
 
 
       
Nguyễn Thị Ngọc Hân 20/01/2016 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

30

(NHỚ TICK CHO MÌNH THẬT NHIỀU NHÉ)

TXT Channel Funfun 13/07/2017 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

Có 1 đội sẽ đấu với 5 đội còn lại 2 trận

Vậy có số trận là :

5 x 6 x 2 = 60 (trận)

Đáp số : 60 trận

Trần Thị Loan Quản lý 27/06/2015 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

+) Nếu 3 chữ số 1 đứng cạnh nhau: 11100

+) Nếu 2 chữ số 1 đứng cạnh cạnh nhau: 11010; 11001; 10110;10011 

+) Nếu 3 chữ số không đứng cạnh nhau: 10101; 

=> Có tất cả 6 số thỏa mãn

Đinh Tuấn Việt 27/06/2015 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Các số đó là : 302 ; 320 ; 312 ; 321 ; 310 ; 301 ; 230 ; 203 ; 213 ; 231 ; 210 ; 201 ; 102 ; 120 ; 130 ; 103 ; 123 ; 132.

Tổng của chúng là :

302 + 320 + 312 + 321 + 310 + 301 + 230 + 203 + 213 + 231 + 210 + 201 + 102 + 120 + 130 + 103 + 123 + 132 = 3864

Hatsune Miku 27/06/2015 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Tớ có cách này nhưng nó không được hay cho lắm

Ta có:Các số lập được là:

102;103;120;123;130;132

201;203;210;213;230;231

301;302;310;312;320;321

Vậy có tất cả 18 số lập được

Tổng 18 số đó là:

102+103+120+130+123+132+130+132+210+201+230+203+213+231+301+310+321+312+302+320=3864

Cách đó không hay đâu bạn ạ!!!

 

trieu dang 27/06/2015 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

số có 3 chữ số có nghĩa là số 0 ko thể làm chữ số hàng trăm, vì nếu bắt đầu là 0 thỳ nó chỷ đc coi là số có 2 chữ số 

các số có thể lập là: 

102 103 120 123 130 132 

201 203 210 213 230 231 

301 302 310 312 320 321 

=> tổng là tất cả cộng lại = 3864 

Nếu bạn nào nhanh trí thỳ làm theo cách sau: 

số 0 ko thể nằm đầu nên số 0 xuất hiện 6 lần ở hàng đơn vị ==> 1, 2, 3 mỗi số chỉ xuất hiện 4 lần ở hàng đơn vị. 

Tương tự với hàng chục 

Còn hàng trăm thỳ 1,2,3 xuất hiện 6 lần còn số 0 ko xuất hiện lần nào 

Do đó tổng = (1+2+3)*6*100 + (1+2+3)*4*10 + (1+2+3)*4 =3864 

Inuyasha 22/11/2014 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

1a) gọi số cần lập là abcde
(a khác 0...)

chọn a thuộc tập số trên\{0} => có 4 cách chọn
chọn b có 5 c
chọn c có 5c
chọn d có 5c
 chọn e có 5c
ADQT nhân có 4x5x5x5x5 = ....
vậy có....
b)chọn a khác 0 có 4 c
chọn b khác a có 4c
chọn c khác a và b có 3 c
chọn d khác a, b, c, có 2c
=> ADQT nhân có 4x4x3x2 =...
vậy...
c) chọn a khác o có 4 c
chọn các c/số còn lại là 1 chỉnh hợp chập 2 của 4 phần tử(trừ a) => có 4A2 cách
ADQT nhân có 4x 4A2 =...
Vậy...
d) tương tự câu a
 

 

Iron man 08/06/2016 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Ô tô đi với vận tốc 50km/giờ vì :

         100 : 2 = 50

                   đs : 50

nhất sông núi 12/07/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

1a) gọi số cần lập là abcde
(a khác 0...)

chọn a thuộc tập số trên\{0} => có 4 cách chọn
chọn b có 5 c
chọn c có 5c
chọn d có 5c
 chọn e có 5c
ADQT nhân có 4x5x5x5x5 = ....
vậy có....
b)chọn a khác 0 có 4 c
chọn b khác a có 4c
chọn c khác a và b có 3 c
chọn d khác a, b, c, có 2c
=> ADQT nhân có 4x4x3x2 =...
vậy...
c) chọn a khác o có 4 c
chọn các c/số còn lại là 1 chỉnh hợp chập 2 của 4 phần tử(trừ a) => có 4A2 cách
ADQT nhân có 4x 4A2 =...
Vậy...
d) tương tự câu a
 

Trần Việt Anh 18/01/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

96

k nhé

o0o_xinh_o0o hihi 12/02/2017 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Lập dc số số thập phân có đủ 4 chữ số trên là :          3x3x2x1 = 18 ( số )

Đ/S : 18 số làm theo cách lập số này ta ko cần phải viết hết ra !!

Phùng Hương Quỳnh 05/02/2017 lúc 06:19
Báo cáo sai phạm

Cho phép chia hai số có thương là 6 và số dư là 33. Tìm hai số đó biết rằng tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư bằng 695

Công Chúa Giá Băng 23/08/2015 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

ta xét các trường hợp sau : 

- Các số từ 100 đến 999 chứa các số có đúng ba chữ số giống nhau là: 111; 222; 333; ...; 999 => Có 9 số 

- Xét các chữ số có 4 chữ số : Số có đúng ba chữ số giống nhau thì số đó có thể có dạng  aaab; aaba; abaa; baaa

+) Xét số có dạng aaab: Có 9 cách chọn chữ số a ( từ 1 đến 9) ; có 9 cách chọn chữ số b ( từ 0 đến 9 ; trừ đi chữ số a đã chọn)

=> Có 9 .9 = 81 số có dạng aaab

+) Xét số có dạng aaba : Có 9 cách chọn chữ số a ( từ 1 đến 9) ; có 9 cách chọn chữ số b ( từ 0 đến 9 ; trừ đi chữ số a đã chọn)

=> Có 9 .9 = 81 số có dạng aaba

+) Xét số có dạng abaa : Có 9 cách chọn chữ số a ( từ 1 đến 9) ; có 9 cách chọn chữ số b ( từ 0 đến 9 ; trừ đi chữ số a đã chọn)

=> Có 9 .9 = 81 số có dạng abaa

+) Xét số có dạng baaa : có 9 cách chọn chữ số b ( từ 1 đến 9) ; 9 cách chọn chữ số a ( từ 0 đến 9 trừ đi chữ số b)

=> Có 9 .9 = 81 số có dạng baaa

Vậy 9 + 81 x 6 = 333 số

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 09/09/2017 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

CÂU 1 :

Gọi số cần tìm là abc 

Điều kiện a + b + c = 3 

Suy ra a,b,c \(\le\) 3 và a > 0 

*Nếu a = 3 suy ra b, c = 0 

*Nếu a = 2 suy ra: 

     b = 1 , c = 0 

      b = 0, c = 1 
*Nếu a = 1 suy ra b = 2 , c = 0 

                             b = 1, c = 1 

                              b = 0 , c = 2 

Vậy tổng cộng có 6 số

CÂU 2 :

Dùng số tổ hợp là tính ra à bạn:

*Từ 100 -> 999 : có 9 số

*Từ 1000 -> 9999: có mỗi một hệ số từ 1

-> 9 có 4C3=4 kiểu tổ hợp gồm đúng 3 số giống nhau, không tính tổ hợp của hệ số 0 và mỗi kiểu tổ hợp sẽ có 9 loại nhỏ ( mỗi loại là số còn lại ngoài ba số giống nhau, số còn lại nằm trong tập hợp 9 số còn lại; không tính 3 số giống nhau đang xét).

Đối với các số có 3 số giống nhau ở hàng đơn vị

-> hàng trăm thì hệ số còn lại không thể là số 0 => phép tính:

9*9*4C3 - 9 = 315.

=> tổng sô cần tìm là :  9+ 315=324

Nguyễn Nam Giang 09/09/2017 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

tớ nghĩ bạn Băng nên làm phép tính 9 + 81 x 4 thì mới bằng 333

Trần Thị Loan Quản lý 23/06/2015 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Chữ số hàng trăm có 9 cách chọn (từ các chữ số : 1;2;..;9)

Chữ số hàng chục có: 10 cách chọn (từ các chữ số 0;1;2;...;9)

Chữ số hàng đơn vị có 1 cách chọn (là 5 theo yêu cầu đầu bài)

=> có 9 . 10 . 1 = 90 số thoả mãn

Vậy tập hợp các số có 3 chữ số có tận cùng là 5 có 90 phần tử

phung viet hoang 26/04/2015 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

Hàng ngàn có 3 cách chọn (khác 0)
-Hàng trăm có 3 cách chọn
-Hàng chục có 2 cách chọn
-Hàng đơn vị có 1 cách chọn
Số có 4 chữ số khác nhau có: 3 x 3 x 2 x 1 = 18 (số)

nguyễn hà trang 30/12/2016 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

18 số nhé bạn

Cô nàng Cự Giải 30/12/2016 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

-Hàng ngàn có 3 cách chọn (khác 0)
-Hàng trăm có 3 cách chọn
-Hàng chục có 2 cách chọn
-Hàng đơn vị có 1 cách chọn
Số có 4 chữ số khác nhau có:   3 x 3 x 2 x 1 = 18 (số)


Đỗ Thị Thùy Trang 20/08/2016 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

Ta gọi các chữ số phải tìm là a , b , c trong đó a > b > c > 0. Hai số lớn nhất đc lập bởi ba chữ số trên là abc và acb

Ta có : abc + acb =1444

so sánh cột đơn vị và cột hàng chục, ta thấy phép cộng của c và b không có nhớ. Vậy c + b = 4 mà b > c > 0 nên  b = 3, c = 1

ta xét cột hàng trăm : a + a = 14 nên a = 7. 

Vậy a = 7, b = 3, c = 1.

VRCT_Ran love shinichi 13/08/2016 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Gọi các chữ số phải tìm là a, b, c trong đó a>b>c>0. 

Hai số lớn nhất lập bởi cả ba chữ số trên là abc¯+acb¯=1444.

So sánh các cột đơn vị và cột hàng chục, ta thấy phép cộng c+b không có nhớ.

Vậy c+b=4, mà b>c>0 nên b=3,c=1.

Xét cột hàng trăm : a+a=14 nên a=7. 

Ba chữ số phải tìm là 7, 3, 1.

o0oNguyễno0o 05/07/2017 lúc 08:48
Báo cáo sai phạm

So tran bong da la :

   12 x ( 12 - 1 ) = 132 ( tran )

         DS : ...

Ánh Trăng Năm Ấy 05/07/2017 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

Số trận bóng là:

12 × ( 12 - 1 ) = 132 ( trận )

Đáp số: 132 trận 

K nha

zZz Phạm Lê Kim Thủy zZz 25/08/2015 lúc 07:12
Báo cáo sai phạm

So tran bong la:

 12 . ( 12 - 1 ) = 132 ( tran )

   Dap so 132 tran

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: