Giúp tôi giải toán


Zlatan Ibrahimovic 10/05/2017 lúc 10:11

12 quyển gấp 4 quyển là:

          12:4=3(lần).

Mẹ phải mua hết số tiền là:

          90000:3=30000(đồng).

                     Đáp số:...

Do Not Ask Why 10/05/2017 lúc 10:35

12 quyển tập gấp 4 quyển tập số lần là: 

12 : 4 = 3 (lần)

Mẹ mua 4 quyển tập thì cần số tiền là: 

90 000 : 3 = 30 000 (đồng)

Đáp số: 30 000 đồng 

Hoàng Hải Yến 10/05/2017 lúc 10:44

Mẹ mua 4 quyển tập cần số tiền là :

90000 : 12 x 4 = 30000 ( đồng )

Đáp số : 30000 đồng

ffffffffg 04/05/2015 lúc 11:32

Tóm tắt:
3,2cm3 nặng: 22,4g
4,5cm3 nặng: ...... g ?
Bài giải:
1cm3 kim loại đó cân nặng là:
22,4 : 3,2 = 7 (g)
4,5 cm3 kim loại đó cân nặng là:
7 x 4,5 = 31,5 (g)
Đáp số: 31,5g

NAU TE 04/05/2015 lúc 11:25

1cm3 thì cân nặng là :

22,4 : 3,2 = 7 (g)

Khối kim loại có thể tích là 4,5cm3 thì cân nặng là :

7 x 4,5 = 31,5 (g)

ĐS : 31,5g

Bài này trong sách giáo khoa  !

đúng thì cho 1 đ-ú-n-g

kevinvip 19/02/2017 lúc 07:56

mình nghĩ đáp số la 31,5 g

mickey 15/04/2015 lúc 20:12

1 l xăng đi được số km là : 12 : 100 = 0,12 ( km )

Ô tô đó đã đi được quãng đường 330 km thì tiêu thụ hết số l xăng là : 330 x 0,12 = 39,6 ( l )

                                                           Đáp số : 39,6 l

Edogawa Conan 09/05/2017 lúc 20:40

1 lít xăng đi được là :

12 : 100 = 0,12 ( km )

Ô tô đi đường 330 km hết số giờ là :

330 x 0,12 = 39,6 ( l )

Đáp số : 39,6 lít

Ngô Bảo Trâm 09/05/2017 lúc 19:16

39,6l bạn

Tran Khanh Phong 06/12/2014 lúc 19:15

3 gio dau chay duoc la:

39 x 3 = 117(km)

5 gio sau chay duoc la:

35 x 5 = 175(km)

So gio o to chay duoc la:

3 + 5 = 8 (gio)

Trung binh 1 gio o to di duoc so ki - lo - met la:

( 117 + 175 ) : 8 = 36,5 (km)

Dap so : 36,5km

Sailor moon 05/12/2016 lúc 19:59

36,5km là đúng đấy Trang à

duong thanh na 06/04/2017 lúc 18:19

Trung bình mỗi giờ ô tô chạy là 36,5 km

Nguyễn Thị Minh Thư 06/05/2017 lúc 15:00

tóm tắt: 

60 hộp: 5 phút

12000 hộp:....... phút?

giải

12000 hộp gấp 60 hộp số lần là:

12000:60=200(lần)

số phút để đóng 12000 hộp là:

200x5=1000(phút)

đổi 1000 phút=16 giờ 40 phút

sakura 06/04/2017 lúc 10:07

cần 1000 phút

ủng hộ mk nhé các bn

chúc bn học giỏi

phạm kiều trinh 06/04/2017 lúc 09:55

cần 1000 phút để đóng 12000 hộp nha bạn 

k cho mk nhé !!!!!!!!!!

Edogawa Conan 30/03/2015 lúc 20:09

9 tấn

tôi học giỏi toán 30/03/2015 lúc 20:05

Chiều rộng của thửa ruộng là: 

150:3.2=100(m)

Diện tích của thửa ruộng là:

150.100=15 000(m2)

Số tấn thóc thu được trên thửa ruộng đó là:

15000:100.60=9000(kg)=9 (tấn)

Đáp số: 9 tấn

Nguyễn Triệu Yến Nhi 30/03/2015 lúc 20:05

Thửa ruộng ko có hình hộp chữ nhật nhé! cậu xem lại đi.

hung 30/12/2014 lúc 13:24

Độ dài đáy lớn là : 26 + 8 = 34 (m) 
Độ dài chiều cao là : 26 - 6 = 20 (m) 
Diện tích thửa ruộng đó là : (34 + 26). 20 : 2 = 600 (m^2)
Thu hoạch được số kg thóc trên thửa ruộng đó là : 70,5 * 6 = 423 (kg) 

Đáp số : 423 kg 

Hikari 09/02/2015 lúc 20:36

đáy lớn thửa ruộng là:

26 + 8 = 34 (m)

chiều cao thửa ruộng là:

26 - 6 = 20 (m)

diện tích thửa ruộng là:

(34 + 26) x 20 : 2 = 600 (m2)

số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

600 : 100 x 70,5 = 423 (kg)

đáp số: 423 kg thóc.


 

Trần Võ ánh Hoàng 06/01/2016 lúc 19:57

mình cũng bằng 423kg thóc

tick cho mình nhé

king of king bijuu 17/06/2015 lúc 19:51

Để thu hoạch một kg thóc cần số diện tích đất là :

120 : 96 = 1,25 ( m2 )

Số diện tích đất còn lại là :

1,25 x 120 = 150 ( m2 )

Diện tích cả thửa ruộng đó là :

120 + 150 = 270 ( m2 )

Đáp số : 270 m2
 

Thu Phương 25/03/2017 lúc 10:42

270  

nha bạn 

kb nha

Đăng tiêu tiền tỉ 25/03/2017 lúc 10:04

là 270 đó

Hikari 01/03/2015 lúc 20:21

số mét mương 1 người đào được là:

36 : 10 = 3,6 (m)

số mét mương 25 người đào được là:

3,6 x 25 = 90 (m)

đáp số: 90 m mương.

Phạm Lan Phương 22/03/2017 lúc 19:14

90 m mương là đúng

Lưu Thảo Vân 22/03/2017 lúc 19:08

tìm 1người đào được số m mương là 

36:10=3.6(m)

25 người đào được số m mương là

25nhan3.6=90(m)

đáp số :90m mương

Oggy và những chú gián 03/08/2015 lúc 14:29

dễ thôi:

sau 1 năm thì số dân tăng lên :

( 4000 : 1000 ) x 17 = 68 ( người )

Đáp số : 68 người

Nguyễn Ngọc Quý 03/08/2015 lúc 14:14

Số dân tăng sau 1 năm là:

(4000 : 1000) x 17 = 68 (dân)

Đáp số: 68 dân      

Thiên Yết _Scorpius 19/03/2017 lúc 21:45

Sau 1 năm,số dân của xã đó tăng thêm:

(4000:1000)x17=68(người)

Đáp số:68 người

phung thi ha 08/05/2016 lúc 19:38

120:0,5=240

Thuy Trang 5a 14/12/2016 lúc 06:24

120l dau thi dong co do chay duoc so gio la

       120:0,5 =240 (gio)

                Dap so: 240 gio

chuc ban may man

Nguyễn Minh Quân 14/12/2016 lúc 00:02

Bài1

a)Đ\ÁN:D

b)Đ\ÁN:A

c)Đ\ÁN:C

d)Đ\ÁN:C

Hoàng Khương Duy 14/12/2016 lúc 09:01

a) B

b)C

c)C

d)C

Lê Duy Cường 09/01/2017 lúc 19:42

a,d

b,a

c,c

d,c

Lê Phạm Ngọc Linh 17/12/2014 lúc 20:56

1l cân nặng

           54:72=0,75(kg)

Số kg nếu ko kể can rỗng là

                24-1,5=22,5(kg)

22,5 kg thì có số l là

                22,5:0,75=30(l)

                         Đ/s:30 l

Người Tôi Yêu Là Vương Tuấn Khải 12/12/2016 lúc 20:34

30 l nhé bạn !!!

Vũ Thị Thúy Nga 07/12/2016 lúc 11:20

30 l đó bạn

Trương Quốc Sơn 07/12/2014 lúc 12:44

                                                   Giải :

1L nước giặt quần áo cân nặng là :

      2.55 : 3 - 0.3 = 0.55 ( kg ) 

4 bình như thế mỗi bình 2L nước giặt quần áo cân nặng là:

      0.55 x 8 = 12.4 ( kg )

                   Đáp số : 12.4 kg

NẾU  ĐÚNG  THÌ  HÃY  LIKE  CHO  MÌNH  NHÉ  !

Không Quan Tâm 04/12/2016 lúc 10:27

1 lít nước giặt quần áo cân nặng

2,5:3-0,55kg

4 bình 2 lít cân giặt quần áo cân nặng

0,55x8=12,4kg

Đ/số:12,4kg

công chúa xinh xắn 13/12/2016 lúc 18:36

2 lít nước giặt quần áo nặng là : 

2,55 : 3 x 2 = 1,7 ( kg )

4 bình rỗng nặng :

0,3 x 4 = 1,2 ( kg )

Vậy 4 bình như thế mỗi bình chứa 2 lít nước giặt quần áo thì nặng tất cả là :

1,7 x 4 + 1,2 = 8 ( kg )

Đáp số : 8 kg 

đúng thì k nha

NGUYEN_CAM_TU 17/10/2014 lúc 20:35

nua chu vi thua ruong hinh chu nhat la:

700/2=350 (m)

ta coi chieurong la2phan chieu dai la 5phan nhu the .

Chieu dai thua ruong hinh chu nhat la : 

350: (2+5)*5=250 (m)

Chieu rong thua ruong hinh chu nhat la 

350-250=100 (m)

Dien tich hinh chu nhat la

250*100=25000(m) 

Thua ruong thu duoc so ki lo gam ngo la

25000/100*30=7500(kg) 

dap so 7500kg

Dương Thị Mỹ Hạnh 16/10/2014 lúc 22:14

thu hoạch được 7500 kg ngô

 

SKT_NXS 06/12/2016 lúc 20:22

Nửa chu vi thửa ruộng là : 

700 : 2 = 350 ( m)

Coi chiều rộng là 2 phần , chiều dài là 5 phần như thế.

Chiều rộng thửa ruộng là :

350 : ( 2+5) * 2 = 100(m)  

Chiều dài thửa ruộng là : 

350 - 100 = 250

Diện tích thửa ruộng là :

250* 100 =25000

Cả thửa ruộng thu được số kg ngô la : 

30 * ( 25000 : 100 ) = 7500 

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: