Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Đình Dũng 11 tháng 8 2015 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

Nếu ô tô đi 240 km thì tiêu hao hết số lít xăng là :

240 x 15 : 100 = 36 ( lít xăng )

         Đáp số : 36 lít xăng

Đọc tiếp...
Đôraemon 1 tháng 8 2016 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

đi 1km tiêu hết số xăng là

15:100=0,15 lít

đi 240km tiêu hết số xăng là

0,15x240=36 lít 

              đáp số : 36 lít xăng

Đọc tiếp...
Sống Lỗi Huy 28 tháng 10 2016 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm
thien ty tfboys 25 tháng 6 2015 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

Giảm 10 hs của 7A sang 7C thì tổng 7A và 7B còn 85-10=75 hs  

75 hs với tỷ lệ 7:8 thì 7A cò: 75/(7+8).7+10= 45 hs và 7A có: 85-45=40 hs  

Tỷ 7B:7C khi 7C nhận 10 hscó tỷ 8:9 thì 7C có: 40/8.9-10= 35 hs  

Vậy 7A có 45 ,7B có 40 và 7C có 35

Đọc tiếp...
Văn Ngọc Khánh Nguyên 28 tháng 3 2016 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

ôi xin lỗi mk mới học lớp 4 thôi nhưng hãy**** cho mình nha

Đọc tiếp...
An Nhiên 2 tháng 10 2017 lúc 8:46
Báo cáo sai phạm

gọi 3 phân số đó là: a/b ; c/d và e/f 
tử của chúng tỉ lệ thuận với 3;5;7 
--> a/3 = c/5 = e/7 --> c = 5a/3 ; e = 7a/3 
mẫu của chúng tỉ lệ thuận với: 2;3;4 
--> b/2 = d/3 = f/4 --> d = 3b/2 ; f = 2b 

Lại có: a/b + c/d + e/f = 295/24 
--> a/b + (5a/3)/(3b/2) + (7a/3)/(2b) = 295/24 
--> a/b + (10a)/(9b) + (7a)/(6b) = 295/24 
--> (59a)/(18b) = 295/24 
--> a/b = 15/4 

a/b là phân số tối giản --> a = 15 ; b = 4 
--> c = 25 ; d = 6 --> c/d = 25/6 
--> e = 35 ; f = 8 --> e/f = 35/8

Đọc tiếp...
Triệu Minh Quân 30 tháng 10 2018 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

ngu vl :

\(12\frac{7}{24}=\frac{295}{24}\)

Đọc tiếp...
Tokimo 15 tháng 12 2017 lúc 22:45
Báo cáo sai phạm

Sao ra (59)a + 18(b) = 295/24 ạ

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh ( Box Toán - Lý - Anh ) 2 tháng 7 2019 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Tỉ lệ nghịch là hai đại lượng đối nghịch như kiểu như cái này tăng cái kia giảm

Tỉ lệ thuận là hai đại lượng tăng thì cùng tăng mà giảm thì cùng giảm

Đọc tiếp...
๖ACE✪▄︻̷̿┻̿═━一█▬█ █ ▀█▀ 2 tháng 7 2019 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

cho mk các bài toán tham khảo nữa bn

Đọc tiếp...
Mavis Fairy Tail 8 tháng 1 2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

=) theo mik thì bài nok là thế này (là dạng tỉ lệ thuận nha) !

Tóm tắt:

Đội 1: 10 người               648 m3

hoặc : 18 ngày                 648m3

Đôi 2 : 8 người                 ?

hoặc   25 ngày                  ?

            Gọi x là số m đất đào được trong 25 ngày

        Vì số công nhân (ngày) và số mét đất là 2 đại lượng tỉ lệ thuận

Ta có:    648 . 10 = x . 8

             6480 = x . 8

              x = 810 m3

Vậy 8 công nhân đội II làm 25 ngày đào được 810 m3

Học tốt nhé bn!!!! :'>

Đọc tiếp...
Ngô Thị Diệu Linh 8 tháng 1 2018 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

mn gợi ý thôi tự làm nhé

đầu tiên tìm 18 người 1 ngày làm bao nhiu

sau đó 1 người 1 ngày bao nhiêu

rồi 1 người làm 25 ngày được bao nhiêu

cuối cùng 8 người 25 ngày được bao nhiêu

k nhé

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 11 tháng 12 2017 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Bài này căng quá.

Đọc tiếp...
Người Thừa Vô Danh 19 tháng 11 2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

                                                                                  A                                                             M                                       C    40km         B

Gọi M  là trung điểm của AB.Kể từ M,nếu vận tốc của xe là 60km/h thì lúc 11 giờ xe đã tới B nhưng do vận tốc giảm xuống còn 40 km/h nên lúc 11 giờ xe mới tới C còn cách B là 40 km.

a)   Trong cùng một thời gian thì quãng đường tỉ lệ thuận vs vận tốc nên ta có\(\frac{MB}{60}\)=  \(\frac{MC}{40}\)                                                 Theo bài ra ta có:  MB-MC=40  (km)

Ap dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có

       \(\frac{MB}{60}\) =  \(\frac{MC}{40}\)=\(\frac{MB-MC}{60-40}\)=\(\frac{40}{20}\) = 2   

Suy ra  MB= 2.60=120  (km).Vậy AB=120.2=240 (km)

b)   Xe khởi hành lúc 11-\(\frac{240}{60}\)= 7  (giờ)

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 9 tháng 6 2019 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

a)Tỉ số vận tốc giữa lúc đầu và lúc sao là:
60 : 40 = 3/2
Vì trên cùng một quãng đường vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian ,nên thời gian đi nửa quãng đường còn lại sau khi giảm tốc 32 thời gian đi nửa quãng đường còn lại trước khi giảm tốc , đến 11 giờ ô tô vẫn còn cách B 40km. Vậy để đi hết quãng đường còn lại ô tô phải đi thêm 1 giờ nữa.
Thời gian ô tô đi nửa quãng đường còn lại với vận tốc ban đầu là:
      1:(3-2).2=2(giờ)
Nữa quãng đường AB dài là :
      60.2=120(km)
Quãng đường AB dài là:
      120.2=240(km)
b) Ô tô khởi hành lúc:
       11-(2.2)=7(giờ).

Đọc tiếp...
suqer gogeto 21 tháng 6 2019 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

Giải
Gọi x là thời gian dự tính ô tô sẽ đi hết quảng đường AB(x>0) 
Ta có :

AB=60x=40x+40=>20x=40=>x=2=>AB=120km 
Thời gian ô tô khởi hành là :

11 - 2 = 9 giờ

Đáp số : 120 km

9 giờ

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 26 tháng 7 2015 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

Số giờ ng thợ làm đc là : 

8.2=16(h)

Số sản phẩm làm trong 1 h là : 

112:16=7(san pham)

Số h làm trog 3 ngày là : 

9.3=27 (h)

Số sản phẩm làm đc là : 

7.27=189(san pham)

Vậy ng thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 h thì đc 189 sản phẩm

Đọc tiếp...
N-NHOK TÌ(Team TST) 30 tháng 5 2019 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Số h người thợ lm đc là:

8.2=16(h)

1h lm đc số sản phẩm là;

112:16=7(sản phẩm)

số h lm trg 3 ngày là:

9.3=27(h)

số sản phẩm lm đc là:

7.27=189(sản phẩm)

đs=189 sản phẩm

#HỌC TỐT#
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Huyền Trang 13 tháng 3 2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

số giờ người thợ làm được là :

         2 x 8 = 16 ( giờ )

1 giờ làm được số sản phẩm là :

         112 : 16 = 7 ( sản phẩm )

số giờ làm trong 3 ngày là :

        9 x 3 = 27 ( giờ )

số sản phẩm làm được là :

       7 x 27 = 189 ( sản phẩm )

                 Đs : 189 sản phẩm

Đọc tiếp...
olympic 20 tháng 4 2015 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

Số dân tăng sau 1 năm là :

5000 : 100 x 18 = 90 (người)

Sau 1 năm xã đó là :

5000 + 90 = 5090 (người)

ĐS : 5090 người

Like nha !

Đọc tiếp...
Lại Trọng Hải Nam 20 tháng 4 2015 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

Số người xã đó tăng thêm là:                                                                                                       18 x 5=90 người                                                                                                                             Đáp số:90 người      

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 25 tháng 4 2019 lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

Số dân tăng sau 1 năm là : 5000 : 100 x 18 = 90 (người)

Sau 1 năm xã đó là : 5000 + 90 = 5090 (người)

Đáp số : 5090 người

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: