Giúp tôi giải toán và làm văn


Dekisugi Hidetoshi 19 tháng 11 2018 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Số sản phẩm mà thợ lành nghề làm trong 56 giờ là:

            11 x 56 = 616 (sản phẩm)

Vậy để hoàn thành khối lượng công việc mà thợ lành nghề làm trong 56 giờ thì thợ học việc phải làm trong:

            616 : 7 = 88 (giờ)

                        Đáp số: 88 giờ.

Đọc tiếp...
Takishama Kei 16 tháng 12 2014 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

Chan chan la 88 gio

Đọc tiếp...
Tiểu thư Bạch Hậu 2 tháng 12 2016 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

88 giờ 

tk mk

mk tk lại

hứa

Đọc tiếp...
truongthihaly 16 tháng 11 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Vì z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên

z=k*y     (1)

Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h nên

y=h*x     (2)

Từ (1) và (2) suy ra: z và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Suy ra:z=k*y              suy ra: z=k*(h*x)=(k*h)*x

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ kh

Đọc tiếp...
dieu 8 tháng 11 2016 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

vi z ti le thuan voi y theo he so k nen z=ky

vi y ti le thuan voi x theo he so ti le h nen y=hx

do do

z=ky=k(hx)=(kh)x

nen suy ra z ti le thuan voi x theo he so ti le kh

Đọc tiếp...
TL 21 tháng 11 2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Gọi 4 số đó theo lần lượt là a,b,c,d

Ta có : \(\frac{a}{2}=\frac{b}{3};\frac{b}{4}=\frac{c}{5};\frac{c}{6}=\frac{d}{7}\)và a + b + c + d = 210

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{3};\frac{b}{4}=\frac{c}{5}\Rightarrow\frac{a}{8}=\frac{b}{12};\frac{b}{12}=\frac{c}{15}\Rightarrow\frac{a}{8}=\frac{b}{12}=\frac{c}{15}\)

\(\frac{a}{8}=\frac{b}{12}=\frac{c}{15};\frac{c}{6}=\frac{d}{7}\Rightarrow\frac{a}{16}=\frac{b}{24};\frac{c}{30}=\frac{d}{35}\Rightarrow\frac{a}{16}=\frac{b}{24}=\frac{c}{30}=\frac{d}{35}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau là \(\frac{a}{16}=\frac{b}{24}=\frac{c}{30}=\frac{d}{35}=\frac{a+b+c+d}{16+24+30+35}=\frac{210}{105}=2\)

\(\Rightarrow\frac{a}{16}=2\Rightarrow a=32\)

\(\Rightarrow\frac{b}{24}=2\Rightarrow b=48\)

\(\Rightarrow\frac{c}{30}=2\Rightarrow c=60\)

\(\Rightarrow\frac{d}{35}=2\Rightarrow d=70\)

Vậy các số lần lượt là a,b,c,d là 32,48,60,70

Chúc bạn hok tốt

Đọc tiếp...
»Ѵü•Ťυγềη 23 tháng 11 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

Một người thợ mỏ thì đào được tổng ba cục là :

        150 . 3 = 450 ( cục )

Nếu có 15 người thợ mỏ thì đào được tổng ba cục :

         450 . 15 = 6750 ( cục )

#Trang

#Fallen_Angel

Đọc tiếp...
khánh ngọc daniel 23 tháng 11 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

một người thì đào được số cục vàng, bạc, sắt là

           150 nhân 3=450 cục

nếu có 15 thì đào được số cục là

           450 nhân 15 = 6750 cục

       đáp số : 6750 cục vàng, bạc , sắt

Đọc tiếp...
»Ɲġụγ•Ȼơ 25 tháng 11 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số cần tìm là x, y, z ( x, y, z \(\inℕ\)) .

Theo đề bài : 900 < (x+y+z) <1000.

Ta có : x :12 = y : 16 = x : 18 = ( x + y + z ) : 46.

Để ( x + y + z ) thoả mãn đề bài thì ( x + y + z ) là bội của 46 và phải trong khoảng giữa 900 và 999.

\(\Rightarrow\)B(46) = { 46; 92; ...; 874; 920; 966; 1012; 1058;...}

\(\Rightarrow\)Số 920 và 966 t/m.

Ta có 2 trường hợp :

TH 1. Tổng 3 số là 920.

\(\Rightarrow\)3 số đó là : 240; 320; 360.

TH 2. Tổng 3 số là 966.

\(\Rightarrow\)3 số đó là : 252; 336; 378.

#Panda

Đọc tiếp...
Phúc Trần Tấn 6 tháng 8 2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số tiền lãi sau một năm tỉ lệ thuận với 3;5;7 là x;y;z.

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}\) và \(x+y+z=225\)( triệu )

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}=\frac{z+y+z}{3+5+7}=\frac{225}{15}=15\)

\(\hept{\begin{cases}\frac{x}{3}=15\Rightarrow x=15.3=45\\\frac{y}{5}=15\Rightarrow y=15.5=75\\\frac{z}{7}=15\Rightarrow z=15.7=105\end{cases}}\)

Vậy tiền lãi của 3 đơn vị kinh doanh sau 1 năm lần lượt là: 45;75;105 ( triệu ) 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 6 tháng 8 2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 + 7 = 15 ( phần )

Đơn vị 1 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 3 = 45 000 000đ

Đon vị 2 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 5 = 75 000 000đ

Đơn vị 3 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 7 = 105 000 000đ

Mình chỉ biết làm theo cách tiểu học thôi

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 14 tháng 12 2018 lúc 8:35
Báo cáo sai phạm

Vì tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp
=> Đơn vị thứ nhất được chia số tiền lãi là:
225: (3+5+7).3=45 triệu
Đơn vị thứ hai được chia số tiền lãi là:
225 : (3+5+7).5=75 triệu
Đơn vị số ba đc chia số tiền lãi là:
225-45-75=105 triệu

Đọc tiếp...
Freya 3 tháng 11 2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Theo đề ta có: z = k . y tức là

z = 0,8 . y

y = h . x tức là y = 5 . x

Ta được quyền suy ra:

z = h . k . x => 1/hk . z tức là 5 . 0,8 . x => 1/5 . 0,8 = 1/4

Vậy z tỉ lệ thuận với x

Theo hệ số tỉ lệ 1/hk (hay 1/4)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Đoàn 14 tháng 11 2017 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

cảm ơn đã giúp

Đọc tiếp...
Freya 3 tháng 11 2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

ko có j đâu 

Đọc tiếp...
Vũ Hương Giang 12 tháng 11 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

                                             Bài Làm

vì 3 số ;a,b,c lần lượt tỉ lệ thuận với 3 số 4,7,10

=>a/4=b/7=c/10 và 2a+3b+4c=45

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau , ta có:

a/4=b/7=c/10=2a+3b+4c/2x4+3x7+4x10=2a+3b+4c/8+21+40=45/69=15/23

Do đó

a/4=15/23=>a=60/23

b/7=15/23=>105/23

c/10=15/23=>150/23

=> Vậy a=60/23 :b=105/23 :c=150/23

* những dấu "/" là dấu gạch ngăn cách giữa tử và mẫu

 bài này mình làm bừa theo cảm tính không biết có đúng không

******************HỌC TỐT***********************

Đọc tiếp...
phúc 28 tháng 11 2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

1 ngày con ngựa ăn được : 1/4 xe cỏ

1 ngày con dê ăn được : 1/6 xe cỏ

1 ngày con cừu ăn được 1/12 xe cỏ

1 ngày cả 3 con ăn được : 1 / 4 + 1/6 + 1/12 = 1/2 ( XE CỎ )

3 con vật ăn hết xe cỏ đó trong : 1 : 1/2 = 2 ngày 

đáp số : 2 ngày

Mình chỉ biết làm cách này vì mình ms học lớp 6 có gì t i c k mình nha MÌnh cảm ơn ^^

Đọc tiếp...
taolaobidao 20 tháng 12 2017 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

deo biet

Đọc tiếp...
Đôraemon 12 tháng 12 2017 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

1 ngày con ngựa ăn 1/4 xe cỏ

1 ngày con dê ăn 1/6 xe cỏ

1 ngày con cừu ăn 1/12 xe cỏ

1 ngày cả 3 con ăn được số phần xe cỏ là: 1//4+1/6+1/12=1/2[xe cỏ ]

3 con đó ăn hết số ngày là 1:1/2=2 ngày

Đọc tiếp...
Minh Châu 21 tháng 11 2014 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

a  người  làm trong   b  ngày  được  c   công cụ      ==>

1  người  làm trong   b  ngày  được \(\frac{c}{a}\) công cụ     ==>   

b  người làm trong  1 ngày được \(\frac{c}{a}\) công cụ   ==>

b  người   làm trong  \(\frac{a.a}{c}\) ngày được a công cụ

Vậy để b người sản xuất được a công cụ thì cần  \(\frac{a^2}{c}\) ngày

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 14 tháng 12 2017 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

a người làm trong b ngày được c công cụ ==>
1 người làm trong b ngày được
a
c công cụ ==>
b người làm trong 1 ngày được
a
c công cụ ==>
b người làm trong
c
a.a ngày được a công cụ
Vậy để b người sản xuất được a công cụ thì cần
c
a
2
ngày

hok tốt @_@

Đọc tiếp...
o0o I am a studious person o0o CTV 1 tháng 12 2016 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

1 đinh ốc tiện trong số phút là : 

\(\frac{30}{45}=\frac{2}{3}\)( phút )

1 h 15 ' = 60 + 15 = 75  ( phút )

75 phút hay 1h 15' tiện dc số đinh ốc là : 

    \(75\times\frac{2}{3}=50\)cái đinh ốc

Đọc tiếp...
Trịnh Thành Công 1 tháng 12 2016 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

             Đổi 1 giờ 15 phút=75 phút

Trong 1 giờ 15 phút người đó làm được số đỉnh ốc là:
        (30:45).75=50(đỉnh ốc)
               Đáp số:50 đỉnh ốc

Đọc tiếp...
Huỳnh Hướng Ân 1 tháng 12 2016 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

không k vì còn 1 cách nũa

Đọc tiếp...
Hyouka CTV 20 tháng 9 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Trang làm kiểu j vậy??? 

Gọi quãng đường xe tải và xe con đã đi cho đến khi gặp nhau lần lượt là S1,S2 , vận tốc của chúng theo thứ tự là V1,V2

Trong cùng thời gian,quãng đường đi đc tỉ lệ thuận với vận tốc nên (S1/V1) = (S2/V2) = t ( t chính là thời gian cần tìm) 

Coi quãng đường AB là đơn vị quy ước thì S1 + S2 = 1 ; V1 = 1/6, V2 =  1/3

Đến đây áp dụng tính chất tỉ số bằng nhau rồi ra kết quả :))

Đọc tiếp...
Hyouka CTV 20 tháng 9 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Trong 1 giờ,một xe tải chạy từ A đến B mất \(\frac{1}{6}h\), một xe con chạy từ B đến A mất \(\frac{1}{3}h\), cả hai xe chạy cùng lúc :

           \(\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=\frac{1}{6}+\frac{2}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}\)h

Vậy cả hai xe cùng chạy cùng lúc thì 2h gặp nhau

Đọc tiếp...
Trang 20 tháng 9 lúc 13:21
Báo cáo sai phạm

2 xe cùng chạy cùng lúc thì gặp nhau lúc:

                3 + 6 = 9 (giờ)

~hok tốt~

#Trang#

Đọc tiếp...
Nguyễn Châu 8 tháng 11 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

vận tốc ô tô đó: 

  225:4,5=50 (km/h)

với vận tốc đó thì ô tô chạy được 115 km trong số giờ:

115x1:50=2,3 (giờ)

Đọc tiếp...
lê ngọc tuyền 8 tháng 11 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Gọi số kg thóc và số kg gạo lần lượt là x,y(kg)

Vì sô kg thóc và số kg gạo là 2 đại lượng tỉ lệ thuận

=> y=kx ( k khác 0)

x=50 và y=36

=> 36=k.50

=> k= 36 : 50 = 0,72

=> y=0,72x

Mà x=175 => y= 175.0,72 = 126 (kg)

Vậy nếu xát 175 kg thóc thì đc 126 kg gạo

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: