Giúp tôi giải toán


Nguyễn Trung Hiếu 12/08/2015 lúc 14:04

Mình làm như vầy nè, không chắc chắn đúng hay không
A B C 25cm 36cm H K
Ta có: \(\frac{BK}{36}=\frac{CH}{25}\) và BK+CH=48,8
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
\(\frac{BK}{36}=\frac{CH}{25}=\frac{BK+CH}{36+25}=\frac{48,8}{61}=0,8\)
=> BK=28,8
CH=20

Nếu đúng tick đúng nhé

Nguyễn Trung Hiếu 24/06/2016 lúc 05:25

mức sãn xuất có tỉ lệ 5/4/3 cũng có nghĩa là số sãn phẫm cũng có tỉ lệ là 5/4/3
gọi số sãn phẫm mà 3 tổ công nhâm làm được lần lượt là 5x, 4x, 3x
khi đó số sãn phẩm mà tổ 1 làm được khi tăng năng suất 10% là 5x.110% = 5,5x
số sãn phẩm mà tổ 3 làm được khi tăng năng suất 30% là 3x.130% = 3,9x
do khi tăng năng suất thì tổ 1 làm nhiều hơn tổ 3 16 sãn phẩm nên ta có phương trình
5,5x - 3,9x = 16
x = 10
Tổng số sãn phẩm mà 3 tổ làm được nếu không tăng năng suất là 5x + 4x + 3x = 12x = 12.10 = 120 sãn phẩm
nếu tăng năng suất thì là 5,5x + 4,8x + 3,9x = 14.2x = 14,2.10 = 142 sãn phẩm

Vũ Gia Huy 04/01/2015 lúc 21:38

mình ko hiểu lắm nếu có sai mong các bn thông cảm

tran quoc huy 23/10/2014 lúc 20:03

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số băng nhau ta có

y+z+1/x = x+z+2/y =x+y-3/z = 2

=>1/x+y+z = 2  

=>x+y+z=1/2

Ta có:y+z+1=2x=>3x=3/2 =>x=1/2

         x+z+2=2y=>3y=5/2 =>y=5/6

         x+y-3=2z=>3z=-5/2 =>z=-5/6

Phạm Ngọc Thạch 23/07/2015 lúc 11:12

Gợi ý thui:

a) \(\frac{4+x}{7+y}=\frac{4}{7}\Leftrightarrow\frac{4+x}{4}=\frac{7+y}{7}\)(Từ 1 tỉ lệ thức có thể lập 3 tỉ lệ thức khác)

 Áp dụng tính chất dãy t/s = nhau là xong

b) => \(\frac{x}{15}=\frac{y}{20}=\frac{z}{24}\)

=> \(\frac{2x}{30}=\frac{3y}{60}=\frac{4z}{96}=\frac{2x+3y+4z}{30+60+96}\)(Áp dụng t/c dãy tỉ số = nhau nữa đó)

=> \(\frac{3x}{45}=\frac{4y}{80}=\frac{5z}{120}=\frac{3x+4y+5z}{45+80+120}\)

=> \(\frac{2x+3y+4z}{30+60+96}=\frac{3x+4y+5z}{45+80+120}\)

Áp dụng tính chất từ 1 tỉ lệ thức có thể lập 3 tỉ lệ thức còn lại là xong

 

 

 

LêThịHoàiThương 03/01/2017 lúc 16:14

a)                   Giải

Theo bài ra, ta có:

=>\(\frac{x+4}{7+y}=\frac{4}{7}\)

=>7.(x+4)=4.(7+y)

=>28+7x=28+4x

=>28-28=7x-4x

=>0=7x-4x

<=>7x=4y

=>\(\frac{x}{4}=\frac{y}{7}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{x}{4}=\frac{y}{7}=\frac{x+y}{4+7}=\frac{22}{11}=2\)

=>x=2.4=8

    y=2.7=14

Mik ko bít trả lời câu 2 Nhưng ĐÚNG cho mik nha :D

Nguyễn Thành Trung 14/02/2017 lúc 15:30

ko biết làm

cvbcvb 13/02/2017 lúc 11:31

Tổng là:

12 x 3 = 36

=> Số bé nhất trong 3 số đó là:

36 : ( 15 + 6 + 4 ) x 4 = 5,76

Chúc bạn may mắn!

Dao Kim Oanh 13/02/2017 lúc 11:21

Khong biet lam

Trần thị Loan 21/01/2015 lúc 23:38

2x3 - 1 = 15 =>2x3 =16 => x3 =8 => x= 2

Vì \(\frac{x+16}{9}=\frac{y-25}{16}=\frac{z+9}{25}=\frac{x+16+y-25+z+9}{9+16+25}=\frac{x+y+z}{50}\)nên \(\frac{x+y+z}{50}=\frac{x+16}{9}=\frac{2+16}{9}=2\)

=> x+y+z=2.50 = 100

Nguyễn Hải Đăng 06/03/2015 lúc 09:46

60 phút thì nhanh hơn 60 km

Đổi 2 h 30= ..............

2h 20=..............

Tính tỉ số thời gian suy ra tỉ số vận tốc

Hiệu là 60 km tính từng v một

rùi trừ đj

Đơn giản

 

Nguyễn Huyền Trang 09/05/2016 lúc 16:55

tui chọn câu trả lời của Nuyễn Hải Đăng

Tiểu Yết 21/11/2016 lúc 16:16

Ba đơn vị cùng góp vốn xây dựng chung một chiếc cầu hết 340 triệu đồng. Đơn vị thứ nhất có 8 xe và ở cách cầu 1,5 km. Đơn vị thứ hai có 6 xe và ở cách cầu 3km. Đơn vị thứ ba có 4 xe và ở cách cầu 1 km. Hỏi mỗi đơn vị phải trả bao nhiêu tiền biết rằng số tiền tỉ lệ thuận với số xe và tỉ lệ nghịch với khoảng cách của mỗi đơn vị đến nơi xây cầu.

Nguyễn thị Ninh 23/03/2016 lúc 05:00

BÀI GIẢI

x^3/8 = y^3/64 = z^3/216 
=> (x/2)^3 = (y/4)^3 = (z/6)^3 
=> x/2 = y/4 = z/6 
=> x^2/4 = y^2/16 = z^2/36 = (x^2 + y^2 + z^2)/(4 + 16 + 36) = 14/56 = 1/4 (t.c dãy tỉ số bằng nhau) 
Suy ra : 
x^2 = 1 => x = 1 v x = -1 
y^2 = 4 => y = 2 v y = -2 
z^2 = 9 => z = 3 v z = -3

olympic 23/03/2015 lúc 13:12

Gọi chữ số nhỏ nhất là a => số có 3 chữ số là a, 2a, 3a với 3a ≤ 9 => a ≤ 3. Do số cần tìm chia hết cho 18, tức chia hết cho 9 nên (a + 2a + 3a) = 6a chia hết cho 9 => a chia hết cho 3, vậy a = 3 => 3 chữ số là 3, 6, 9 
Số cần tìm là số chẵn do chia hết cho 2 vậy chữ số cuối là 6 
=> số cần tìm là 396 hoặc 936

nguyen dinh tien 21/03/2015 lúc 20:45

mình nghĩ là 126.

nếu sai mong bạn đừng chê

Nguyễn Xuân Vinh 22/03/2015 lúc 08:45

tỉ lệ tổng là 9

số đó là 180

hoang phuc 09/10/2016 lúc 21:39

6/35

12/7

15/14

tk nhe

Nguyễn Nhật Hùng 09/02/2017 lúc 20:52

6/35

12/7

15/14 

Nhớ k nha

VRCT_Ran love shinichi 17/08/2016 lúc 08:02

3 phân số có dạng : 3a/5b, 4a/b, 5a/2b (trong đó a,b là số tự nhiên, b khác 0) 
tổng 3 phân số: 213/70 = (3a/5b + 4a/b + 5a/2b) = a/b ( 3/5 + 4 + 5/2) + a/b x 71/10 
mà 213/70 = 3/7 x 71/10 => a = 3, b = 7 
=> 3 phân số lần lượt là: 6/35, 12/7, 15/14

Kunzy Nguyễn 24/07/2015 lúc 07:56

Gọi độ dài 3 cạnh là a,b ,c ; 3 chiều cao tương ứng là x , y , z ; diện tích là S 

a= \(\frac{2S}{X}\)

b=\(\frac{2S}{y}\)

c = \(\frac{2S}{z}\)

=> a/2 = b/3 =c/4

=> 2S/2x = 2S/3y / 2S/4z

=> 2x = 3y=4z

=>x/6 = y/4 = z/3

Vậy x ; y ;z tỉ lệ với 6 , 4 ,3 hay 3 chiều cao tương ứng của 3 cạnh đó tỉ lệ với 6;4;3

 

Diệu Vy 02/01/2017 lúc 15:29

phần trên giống của bạn Kunzy Nguyễn nhưng ở dưới cùng phải là x/12=y/8=z/9 mới đúng bạn

k mik nhé

tks bạn

Tomori Nao 28/10/2016 lúc 21:59

Bài làm:

Gọi độ dài ba cạnh của tam giác đó là x, y, z (x, y, z > 0; x : y : z = 2 : 3 : 4) : ba chiều cao tương ứng là a, b, c .

Đặt x = 2*t, y = 3*t, z = a*t

Gọi S là diện tích tam giác đó

2S = x*a = y*b = z*c

=> a*2*t = b*3*t = c*4*t

=> 2*a = 3*b = 4*c

=> a/6 = b/4 = c/3

Vậy ba chiều cao tương ứng tỉ lệ với 6; 4; 3

Nhok Silver Bullet 03/08/2015 lúc 10:12

Có thể mua đc:        51 : 85% = 60 (m)

Nhấn đúng cho mk nha!!!!!!!!!!!!!!!

 

Nguyễn Tú Minh 09/02/2017 lúc 18:18

có thể mua 51:85%=60(m)

đáp số 60m

võ huỳnh chí thiện 04/07/2016 lúc 15:54

60m k cho mình nha mình vừa mới vào thôi

Hà Chí Trung 15/01/2015 lúc 17:40

Ta có : (3a-2b)/5 = (2c-5a)/3 <=> (15a-10b)/25 = (6c -15a)/9 = (15a-10b+6c-15a)/(25+9) = (3c-5b)/17 Do đó: (3c-5b)/17 = (5b-3c_

)/2 = 0. Nên 3a - 2b = 0 => b = 1,5a; 2c - 5a = 0 => c = 2,5a. Lúc đó : a+b+c= 5a = -50 => a = -10; b = -15, c= -25.

Từ Thức 14 31/12/2016 lúc 05:27

rõ hơn được ko bạn

tran thu huyen 17/02/2016 lúc 18:41

chữ này) lá số gì hà chí trung

thang Tran 08/06/2015 lúc 22:38

b^2=ac => a/b=b/c (1)

c^2=bd => b/c=c/d (2)

từ (1) và (2) => a/b=b/c=c/d=a.b.c/b.c.d=a/d (3)

a/b=b/c=c/d=>a^3/b^3=b^3/c^3=c^3/d^3=(a^3+b^3+c^3)/(b^3+c^3+d^3) (4)

Từ 3 và 4 => \(\frac{a^3+b^3+c^3}{b^3+c^3+d^3}=\frac{a}{d}\)

 

Thái Thịnh Phát 16/12/2015 lúc 09:32

cho mình hỏi: Tại sao ta lại có \(\frac{a}{b}=\frac{b}{c}=\frac{c}{d}=\frac{a\cdot b\cdot c}{b\cdot c\cdot d}=\frac{a}{d}\)

Soái Tỉ 01/12/2016 lúc 06:20

Cho:\(\frac{a}{c}=\frac{c}{b}\)

cmr:a.\(\frac{a^2+c^2}{b^2+c^2}=\frac{a}{b}\)

      b.\(\frac{b^2-a^3}{a^3+c^2}=\frac{b-a}{a}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: