Giúp tôi giải toán và làm văn


hong pham 1 tháng 8 2015 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{1+2y}{18}=\frac{1+6y}{6x}=\frac{1+2y+1+6y}{18+6x}=\frac{2+8y}{18+6x}=\frac{2\left(1+4y\right)}{2\left(9+3x\right)}=\frac{1+4y}{9+3x}\)

suy ra: \(\frac{1+4y}{9+3x}=\frac{1+4y}{24}\Rightarrow9+3x=24\Rightarrow3x=15\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
viet ho nguyen 16 tháng 10 2016 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+4y}{24}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{1+4y+2y}{24+2y}=\frac{1+6y}{2x}\)=>\(2y+24=6x\)=>\(y+12=3x\)=>\(y=3x-12\)

=>\(\frac{1+6x-24}{18}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{6x-23}{18}=\frac{6y+1}{6x}\)=>\(6x\left(6x-23\right)=18\left(6y+1\right)\)

=>\(36x^2-\)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên CTV 27 tháng 9 2018 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

Nhầm:D

\(\frac{1+6y}{6x}=\frac{1}{12}\Rightarrow\frac{1+6y}{6}=\frac{x}{12}\)

\(=>\frac{1}{6}+y=\frac{x}{12}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{x}{12}\Rightarrow\frac{x}{12}=\frac{5}{12}\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
Nhật Hạ CTV 26 tháng 11 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{3x-2y}{4}=\frac{2z-4x}{3}=\frac{4y-3z}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{4\left(3x-2y\right)}{16}=\frac{3\left(2z-4x\right)}{9}=\frac{2\left(4y-3z\right)}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{12x-8y}{16}=\frac{6z-12x}{9}=\frac{8y-6z}{4}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

\(\frac{12x-8y}{16}=\frac{6z-12x}{9}=\frac{8y-6z}{4}=\frac{12x-8y+6z-12x+8y-6z}{16+9+4}=\frac{0}{29}=0\)

Do đó: \(\hept{\begin{cases}\frac{3x-2y}{4}=0\\\frac{2z-4x}{3}=0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x-2y=0\\2z-4x=0\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}3x=2y\\2z=4x\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\\\frac{z}{4}=\frac{x}{2}\end{cases}\Rightarrow}\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{2y}{3}\\z=\frac{4y}{3}\end{cases}}\)

Ta có: \(P=\frac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2}=\frac{\frac{2y}{3}.y+y.\frac{4y}{3}+\frac{2y}{3}.\frac{4y}{3}}{\left(\frac{2y}{3}\right)^2+y^2+\left(\frac{4y}{3}\right)^2}=\frac{\frac{2y^2}{3}+\frac{4y^2}{3}+\frac{8y^2}{9}}{\frac{4y^2}{9}+y^2+\frac{16y^2}{9}}=\frac{\frac{6y^2}{3}+\frac{8y^2}{9}}{\frac{20y^2}{9}+y^2}\)

\(P=\frac{\frac{18y^2}{9}+\frac{8y^2}{9}}{\frac{20y^2+9y^2}{9}}=\frac{26y^2}{9}\div\frac{29y^2}{9}=\frac{26y^2}{9}.\frac{9}{29y^2}=\frac{26}{29}\)

Vậy...

P/s: đề sửa ( 3x - 2y ) / 2  thành ( 3x - 2y ) / 4 thì mới làm đc nhé :))  

Đọc tiếp...
Thần Băng 29 tháng 8 2016 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm
Gọi tổng số gói tăm 3 lớp cùng mua là x ( x là số tự nhiên khác 0) Số gói tăm dự định chia chia cho 3 lớp 7A, 7B, 7C lúc đầu lần lượt là: a, b, c Ta có: (1) Số gói tăm sau đó chia cho 3 lớp lần lượt là a’, b’, c’, ta có: (2) So sánh (1) và (2) ta có: a > a’; b=b’; c < c’ nên lớp 7C nhận nhiều hơn lúc đầu Vây: c’ – c = 4 hay Vậy số gói tăm 3 lớp đã mua là 360 gói
Đọc tiếp...
Rem 21 tháng 4 2018 lúc 5:40
Báo cáo sai phạm

la

360 goi

hok tot

Đọc tiếp...
tuan va manh 26 tháng 3 2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

= 360 goi

Đọc tiếp...
thang Tran 22 tháng 6 2015 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

 chia 315 thành 3 phần  gọi là x , y , z 

theo bài ra ta có 

                     3x = 4y = 6z và x + y + z = 315

      \(\Leftrightarrow\frac{3x}{12}=\frac{4y}{12}=\frac{6z}{12}\Leftrightarrow\frac{x}{4}=\frac{y}{3}=\frac{z}{2}\) và x + y + z = 315

Theo dãy tỉ số bằng nhau :

                           \(\frac{x}{4}=\frac{y}{3}=\frac{z}{2}=\frac{x+y+z}{4+3+2}=\frac{315}{9}=35\)

=> x = 35. 4 = 140

=> y = 35 .3 = 105

=> z = 35.2 = 70

Đọc tiếp...
pektri5 15 tháng 11 2017 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 28 tháng 6 2015 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

Gọi số quyển sách mỗi lớp góp lần lượt là a;b;c;d

Ta có \(\frac{a}{37}=\frac{b}{37}=\frac{c}{40}=\frac{d}{36}\); c - d = 8

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

\(\frac{a}{37}=\frac{b}{37}=\frac{c}{40}=\frac{d}{36}=\frac{c-d}{40-36}=\frac{8}{4}=2\)

=> a = b = 2 . 37 = 74; c = 2 . 40 = 80; d = 2 . 36 = 72

Vậy số quyển sách mỗi lớp góp lần lượt là 74;74;80;72

Đọc tiếp...
Vũ Việt Anh 5 tháng 1 2017 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

7a 74 quyển

7b 74 quyển

7c 80 quyển

7d 72 quyển

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 28 tháng 6 2015 lúc 9:08
Báo cáo sai phạm

Lớp 7C hơn 7D số học sinh là :

40 - 36 = 4 ( học sinh )

Số sách của lớp 7C là :

8 : 4 x 40 = 80 ( quyển )

Số sách của lớp 7D là :

80 - 8 = 72 ( quyển )

Số sách của lớp 7A là :

8 : 4 x 37 = 74 ( quyển )

Vì số học sinh của lớp 7A = 7B nên số vở của 7B là 74 quyển

Đáp số : 7A : 74 quyển

7B : 74 quyển

7C : 80 quyển

7D : 72 quyển

Đọc tiếp...
Nhâm Bảo Minh 5 tháng 1 2016 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

 

Thời gian người thứ nhất đi so với thời gian người thứ hai đi là 2/5. Vậy tổng thời gian là 7 phần 

và người thứ 2 xuất phát sơm hơn người thứ nhất là: 5-2 = 3 (phần thời gian)

gọi C là điểm đến của người 2 khi người 1 xuất phát. ta có AC + CB = AB.

từ đó dến khi gặp nhau người 1 đi được quãng đường 3a (km) thì người 2 đi được quãng đường 4a

với 2 phần thời gian người 2 đi được 4a nên 3 phần thơi gian trước đó đi được: (3*4a) /2 = 6a

Tổng : 3a + 4a + 6a = 13a = 6,5 (km) --> a = 0.5 (km)

quãng đường người 1 đi: 3a = 1,5 km

quãng đường người 2 đi được: 10a = 5km

ĐS:...

Đọc tiếp...
Huy Hoàng Nguyễn Phạm 6 tháng 1 2016 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

5 km như pạn Bảo Minh là đúng đó pạn ơi

Đọc tiếp...
trương thị bảo trâm 25 tháng 7 2017 lúc 13:30
Báo cáo sai phạm

là 5km nha

Đọc tiếp...
đỗ bùi mộng trâm 2 tháng 8 2015 lúc 9:22
Báo cáo sai phạm

giúp mình với nha các bạn

Đọc tiếp...
Trần Thị Hà Giang 20 tháng 2 2018 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

\(b^2\)\(ac\)=> \(\frac{a}{b}\)\(\frac{b}{c}\)(1)

\(c^2\)\(bd\)=> \(\frac{b}{c}\)\(\frac{c}{d}\)(2)

từ (1) và (2) => \(\frac{a}{b}\)\(\frac{b}{c}\)\(\frac{c}{d}\)=> \(\frac{a^3}{b^3}\)\(\frac{c^3}{d^3}\)\(\frac{b^3}{c^3}\)=> \(\frac{a^3}{b^3}\)\(\frac{a}{b}\)*   \(\frac{b}{c}\)*   \(\frac{c}{d}\)\(\frac{a}{d}\)         (*)

\(\frac{a^3}{b^3}\)=   \(\frac{b^3}{c^3}\)=  \(\frac{c^3}{d^3}\)=   \(\frac{a^3+b^3+c^3}{b^3+c^3+d^3}\)            (**)

Từ (*) và (**) => \(\frac{a}{d}\)\(\frac{a^3+b^3+c^3}{b^3+c^3+d^3}\)  (đpcm)

Đọc tiếp...
Kinomoto Sakur và Lee Syaoran 10 tháng 10 2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

a có số hs sau khi chuyển từ 7c sang 7a là:85-10=75
số hs lớp 7c là 75:(7+8).7=35(hs)
số hs lớp 7b là5.8=40(hs)
số hs lớp 7a là 5.9=45(hs)
số hs lớp 7c lúc đầu là 35+10=45(hs)
số hs lớp 7a lúc đầu là 45-10=35(hs)
vậy số hs của 3 lớp 7a,7b,7c lần lượt là 35,40,45

Đọc tiếp...
le binh tuyet 24 tháng 11 2018 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

a có số hs sau khi chuyển từ 7c sang 7a là 

85 - 10 = 75

số hs lớp 7c là 

75 : ( 7 + 8 ) . 7 = 35 hs

số hs lp 7b là 

5.8= 40 hs

số hs lp 7c là 

5.9=45 hs

số hs lp 7c lúc đầu là 

35 + 10 = 45 hs

số  hs lp 7a lúc đầu là

45 - 10 = 35 hs

Đọc tiếp...
Hoang Trong Phuc 10 tháng 10 2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

ry6ru7ui8ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Đọc tiếp...
Đỗ Phạm Ngọc Phước 29 tháng 7 2015 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

Gọi số hs giỏi , khá , tb của khối 7 lần lượt là a,b,c

Từ:\(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{5}=>\frac{\left(b+c\right)-a}{\left(3+5\right)-2}=\frac{180}{6}=30\)

\(\frac{a}{2}=30=>a=60\)

\(\frac{b}{3}=30=>b=90\)

\(\frac{c}{5}=30=>c=150\)

Vậy số hs giỏi , khá , tb của khối 7 lần lượt là :

60;90 và 150

Đọc tiếp...
trần như 13 tháng 6 2015 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

bài này mk giải rùi:

a/b = c/d           => a/c = b/d 

=> a2 / c2 = b2 / d2  = ab / cd

<=> 7a/ 7c2 = 11a2 / 11c = 8b2 / 8d2 = 3ab / 3cd

=> 7a2 + 3ab / 7c+ 3cd = 11a2 - 8b2 / 11c2 - 8d2

=> 7a2 + 3ab / 11a2 - 8b= 7c+ 3cd / 11c2 - 8d2                (đpcm)

Đọc tiếp...
thang Tran 13 tháng 6 2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=x\)\(\Rightarrow a=bx;c=dx\)

Thay vào vế trái ta có:

               \(\frac{7a^2+3ab}{11a^2-8b^2}=\frac{7b^2x^2+3b^2x}{11b^2x^2-8b^2}=\frac{b^2\left(7x^2+3x\right)}{b^2\left(11x^2-8\right)}=\frac{7x^2+3x}{11x^2-8}\)(1)

Thay vào vế trái ta có :

               \(\frac{7c^2+3cd}{11c^2-8d^2}=\frac{7d^2x^2+3d^2x}{11d^2x^2-8d^2}=\frac{d^2\left(7x^2+3x\right)}{d^2\left(11x^2-8\right)}=\frac{7x^2+3x}{11x^2-8}\) (2)

Từ (1) và  (2) => Vế phải bằng vế trái đẳng thức được chứng minh

Đọc tiếp...
Sagittarus 31 tháng 7 2018 lúc 1:28
Báo cáo sai phạm

mấy bạn ây :v bây giờ mình lên lớp 10 rồi còn để ý mấy câu cu rích này làm j -_-

Đọc tiếp...
Lam Vu Thien Phuc 19 tháng 7 2015 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

a) Do \(\frac{a}{c}=\frac{c}{b}\) nên ab = c2

Thế vào \(\frac{a^2+c^2}{b^2+c^2}\) , ta có \(\frac{a^2+ab}{b^2+ab}=\frac{a\left(a+b\right)}{b\left(a+b\right)}=\frac{a}{b}\) ( ĐPCM)

b) Thế vào \(\frac{b^2-a^2}{a^2+c^2}\) , ta có \(\frac{b^2-a^2}{a^2+ab}=\frac{\left(b+a\right)\left(b-a\right)}{a\left(a+b\right)}\)\(=\frac{b-a}{a}\) ( ĐPCM )

Đọc tiếp...
Thần Đồng Bóng Đá 5 tháng 4 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

 Vì \(\frac{a}{c}=\frac{c}{b}\Rightarrow ab=c^2\)

Thay vào ta có :

\(\frac{a^2+c^2}{b^2+c^2}=\frac{aa+ab}{bb+ab}=\frac{a\left(a+b\right)}{b\left(a+b\right)}=\frac{a}{b}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Phan Kim Oanh 19 tháng 8 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

ỦA .cái này thì bn nào coppy bn nào

Đọc tiếp...
Đỗ Đường Quyền 18 tháng 11 lúc 12:21
Báo cáo sai phạm

x=20,y=16,z=12

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 21 tháng 9 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Sai để bài rồi, 12y phải là 12x mới đúng.

\(\frac{12x-15y}{7}=\frac{20z-12x}{9}=\frac{15y-20z}{11}\)và x + y + z = 48

\(\Rightarrow\frac{12x-15y+20z-12x+15y-20z}{7+9+11}=\frac{0}{27}=0\)

\(\Rightarrow12x-15y=0\Rightarrow12x=15y\)

\(20z-12x=0\Rightarrow20z=12x\)

\(\Rightarrow12x=15y=20z\)

Chia các vế cho BCNN ( 12 ; 15 ; 20 ) = 60

Ta có \(\frac{12x}{60}=\frac{15y}{60}=\frac{20z}{60}=\frac{x}{5}=\frac{y}{4}=\frac{z}{3}=\frac{x+y+z}{5+4+3}=\frac{48}{12}=4\)

\(\Rightarrow x=5.4=20\)

\(y=4.4=16\)

\(z=3.4=12\)

Đọc tiếp...
Phương Boice 31 tháng 7 2016 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

b) \(2x=3y=6z\) và \(x+y+z=1830\)

Ta có: \(2x=3y=6z\Rightarrow\frac{x}{\frac{1}{2}}=\frac{y}{\frac{1}{3}}=\frac{z}{\frac{1}{6}}\) và \(x+y+z=1830\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x}{\frac{1}{2}}=\frac{y}{\frac{1}{3}}=\frac{z}{\frac{1}{6}}=\frac{x+y+z}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}}=\frac{1830}{1}=1830\) 

\(\Rightarrow x=1830.\frac{1}{2}=915\)

\(y=1830.\frac{1}{3}=610\)

\(z=1830.\frac{1}{6}=305\)

Đọc tiếp...
o0o I am a studious person o0o 31 tháng 7 2016 lúc 14:15
Báo cáo sai phạm

\(\left(a-2009\right)^2+\left(b+2010\right)^2=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a-2009=0\\b+2010=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=2009\\b=-2010\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Phương Boice 31 tháng 7 2016 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

a)  \(\left(a-2009\right)^2+\left(b+2010\right)^2=0\)

Ta có: \(\left(a-2009\right)^2\ge0\)

\(\left(b+2010\right)^2\ge0\)

Để \(\left(a-2009\right)^2+\left(b+2010\right)^2=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a-2009=0\Rightarrow a=2009\\b+2010=0\Rightarrow b=-2010\end{cases}}\)

Vậy \(a=2009\)

\(b=-2010\)

Đọc tiếp...
TVG 11 tháng 11 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

bạn xem lại đi r mk giải

Đọc tiếp...
TVG 11 tháng 11 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

bạn nhầm đề bài r

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 9 tháng 8 2015 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 đường cao của tam giác là h; k; p tương ứng với 3 cạnh là a; b; c

Theo bài cho : \(\frac{h+k}{5}=\frac{k+p}{7}=\frac{p+h}{8}\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau có: \(\frac{h+k}{5}=\frac{k+p}{7}=\frac{p+h}{8}=\frac{2\left(h+k+p\right)}{5+7+8}=\frac{h+k+p}{10}\)

=> \(\frac{h+k}{5}=\frac{h+k+p}{10}\) => 2(h +k) = h + k + p => h + k  = p 

=> \(\frac{k+p}{7}=\frac{h+k}{5}=\frac{p}{5}\) => 5(k+p) = 7p => 5k = 2p (1)

\(\frac{p+h}{8}=\frac{p}{5}\)=> 5(p+h) = 8p => 5h = 3p (2)

Từ (1)(2) => 15k = 6p = 10h 

Ta có:  a.h = b.k = c.p ( cùng bằng 2 lần diện tích tam giác)

=> \(\frac{a}{10}.10h=\frac{b}{15}.15k=\frac{c}{6}.6p\) => \(\frac{a}{10}=\frac{b}{15}=\frac{c}{6}\)

=> 3 cạnh tỉ lệ với số 10 ; 15; 6

 

 

Đọc tiếp...
Trần Xuân Trung 6 tháng 10 2016 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Tìm 2 phân số tối giản biết hiệu của chúng là 3/196 và các tử tỉ lệ với 3 và5 các mẫu tỉ lệ với 4 và 7

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: