Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Tỉ lệ thức


~Mưa_Rain~ ~Mưa_Rain~ 9 tháng 9 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Theo t/c dãy số bằng nhau, ta có:

a+b+c/a+b-c=a-b+c/a-b-c=a+b+c-(a-b+c)/a+b-c-(a-b-c)=a+b+c-a+b-c/a+b-c-a+b+c=2b/2b=1 => a+b+c=a+b-c => c= -c => c- (-c)=0 => c+c=0 => 2c=0 => c=0

#CHúc học tốt

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 9 tháng 9 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

           Bài làm :

Theo tính chất tỉ lệ thức :

\(\frac{a+b+c}{a+b-c}=\frac{a-b+c}{a-b-c}=\frac{\left(a+b+c\right)+\left(a-b+c\right)}{\left(a+b-c\right)+\left(a-b-c\right)}=\frac{a+c}{a-c}\text{(1)}\)

\(\frac{a+b+c}{a+b-c}=\frac{a-b+c}{a-b-c}=\frac{\left(a+b+c\right)-\left(a-b+c\right)}{\left(a+b-c\right)-\left(a-b-c\right)}=\frac{2b}{2b}=1\text{(2)}\)

Từ (1) và (2) 

\(\Rightarrow\frac{a+c}{a-c}=1\)

\(\Rightarrow a+c=a-c\)

\(\Rightarrow c=0\)

=> Điều phải chứng minh

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 6 tháng 9 lúc 9:24
Báo cáo sai phạm

Ta có :

a) \(\frac{2}{5}:8=\frac{2}{5}:\frac{8}{1}=\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{20}\)

\(\frac{4}{5}:8=\frac{4}{5}\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{10}\)

Mà \(\frac{1}{20}\ne\frac{1}{10}\)nên \(\frac{2}{5}:8\ne\frac{4}{5}:8\)

=> không thể lập được thành tỉ lệ thức

b) \(2\frac{1}{3}=\frac{2\cdot3+1}{3}=\frac{7}{3}\)

\(3\frac{1}{4}:13=\frac{13}{4}:13=\frac{13}{4}\cdot\frac{1}{13}=\frac{1}{4}\)

=> \(\frac{7}{3}\ne\frac{1}{4}\)hoặc \(2\frac{1}{3}\ne3\frac{1}{4}:13\)

=> không lập được tỉ lệ thức

Đọc tiếp...
Greninja Greninja 4 tháng 9 lúc 8:21
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : \(2.21=3.14\)\(\Rightarrow\)lập được các tỉ lệ thức là : \(\frac{2}{3}=\frac{14}{21};\frac{2}{14}=\frac{3}{21};\frac{3}{2}=\frac{21}{14};\frac{14}{2}=\frac{21}{3}\)

b) Ta có : \(-0,24.1,61=-0,46.0,84\)\(\Rightarrow\)lập được các tỉ lệ thức là : \(\frac{-0,24}{-0,46}=\frac{0,84}{1,61};\frac{-0,24}{0,84}=\frac{-0,46}{1,61};\frac{-0,46}{-0,24}=\frac{1,16}{0,84};\frac{0,84}{-0,24}=\frac{1,16}{-0,46}\)

Đọc tiếp...
Nefertari - Violet Nefertari - Violet 3 tháng 9 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

a. 2/3 = 14/21, 3/2 = 21/14, 3/21 = 2/14, 21/3 = 14/2

b. Tương tự với a. nhé

Đọc tiếp...
FL.Tokitoki FL.Tokitoki 31 tháng 8 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có: \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow\frac{a^2}{b^2}=\frac{c^2}{d^2}\Leftrightarrow\frac{a^2}{c^2}=\frac{b^2}{d^2}\)

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau:

Ta có: \(\frac{a^2}{c^2}=\frac{b^2}{d^2}=\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{a^2-b^2}{c^2-d^2}\)

=> \(\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}=\frac{c^2+d^2}{c^2-d^2}\)

Đọc tiếp...
khanh ngoc khanh ngoc 31 tháng 8 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

Ta có tỉ lệ thức sau:

a/b=c/d => ad=cb 

(=) a/c=b/d

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

a/c=b/d= a+b/c+d = a-b/c-d =

(=) (a+b)^2/(c+d)^2 = (a-b)^2/(c-d)^2

(=) a^2+b^2/c^2+d^2 = a^2-b^2/c^2-d^2

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

a^2+b^2/c^2+d^2 = a^2-b^2/c^2-d^2 = a^2+b^2/a^2-b^2 = c^2+d^2/c^2-d^2

Trình bày của mình hơi dài giòng nên bạn có trình bày nào ngắn gọn hơn thì sài nha!

Đọc tiếp...
Violet Evergarden Violet Evergarden CTV 31 tháng 8 lúc 8:52
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=kb\\c=kd\end{cases}}\)

=>\(\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}=\frac{\left(kb\right)^2+b^2}{\left(kb\right)^2-b^2}=\frac{k^2b^2+b^2}{k^2b^2-b^2}=\frac{b^2\left(k^2+1\right)}{b^2\left(k^2-1\right)}=\frac{k^2+1}{k^2-1}\)(1)

=> \(\frac{c^2+d^2}{c^2-d^2}=\frac{\left(kd\right)^2+d^2}{\left(kd\right)^2-d^2}=\frac{k^2d^2+d^2}{k^2d^2-d^2}=\frac{d^2\left(k^2+1\right)}{d^2\left(k^2-1\right)}=\frac{k^2+1}{k^2-1}\)(2)

Từ (1) và (2) => đpcm

Đọc tiếp...
FL.Tokitoki FL.Tokitoki 31 tháng 8 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Vì a,b,c khác 0 nên:

Ta có: \(a\left(y+z\right)=b\left(z+x\right)=c\left(x+y\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{y+z}{bc}=\frac{z+x}{ca}=\frac{x+y}{ab}\)  (1) (chia cả 3 vế cho abc)

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta được:
\(\left(1\right)=\frac{x+y-z-x}{ab-ca}=\frac{y+z-x-y}{bc-ab}=\frac{z+x-y-z}{ca-bc}\)

\(=\frac{y-z}{a\left(b-c\right)}=\frac{z-x}{b\left(c-a\right)}=\frac{x-y}{c\left(a-b\right)}\)

=> đpcm

Đọc tiếp...
Shizuka ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ) Shizuka ( ʚ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFℓαʂɦɞ) 25 tháng 8 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có: \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0\)

=> \(\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+2\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}\right)=0\) (1)

Mà \(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\ge\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}\), cách CM như sau:

\(\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)^2\ge0\Leftrightarrow\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\ge\frac{2}{ab}\)

Tương tự: \(\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\ge\frac{2}{bc}\) ; \(\frac{1}{c^2}+\frac{1}{a^2}\ge\frac{2}{ca}\)

Cộng vế 3 BĐT trên lại ta sẽ được: \(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\ge\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}\)

Thay vào (1) ta được:

\(0=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+2\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}\right)\ge3\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}\right)\)

=> \(\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}\le0\)

Dấu "=" xảy ra khi: \(a=b=c\)

Đọc tiếp...
Assassin™ Assassin™ 6 tháng 8 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

1)

Ta có:

a)  \(1,5\div2,16=\frac{25}{36}\)

b) \(4\div\frac{\frac{2}{7}}{\frac{3}{5}}=\frac{42}{5}\)

c) \(\frac{2}{9}\div0,31=\frac{200}{279}\)

2) Ta có: \(ad=bc\)

\(\Leftrightarrow\frac{ad}{cd}=\frac{bc}{cd}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)

Đọc tiếp...
Kyo-kun Kyo-kun 31 tháng 7 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có :

\(\frac{x+y+2020}{z}=\frac{y+z-2021}{x}=\frac{z+x+1}{y}=\frac{x+y+2020+y+z-2021+z+x+1}{x+y+z}\)

\(=\frac{2\left(x+y+z\right)}{x+y+z}=2\)

Mà  \(\frac{x+y+2020}{z}=\frac{y+z-2021}{x}=\frac{z+x+1}{y}=\frac{2}{x+y+z}\)

nên \(\frac{2}{x+y+z}=2\)

\(\Rightarrow x+y+z=1\)

Đọc tiếp...
Hải Ngọc Hải Ngọc CTV 31 tháng 7 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

ta có \(\frac{y+z-x}{x}=\frac{z+x-y}{y}=\frac{x+y-z}{z}\)

\(\Rightarrow\frac{y+x}{z}-1=\frac{z+x}{y}-1=\frac{x+y}{z}-1\)

\(\Rightarrow\frac{y+z}{x}=\frac{z+x}{y}=\frac{x+y}{z}=\frac{2\left(x+y+z\right)}{x+y+z}=2\)

Đọc tiếp...
☆MĭηɦღAηɦ❄ ☆MĭηɦღAηɦ❄ 1 tháng 8 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

a, \(x+y+z=1\) ( như mấy người trên làm :vv )

\(\frac{x+y+2020}{z}+1-1=\frac{y+z-2021}{x}+1-1=\frac{z+x+1}{y}+1-1\)

\(\Leftrightarrow\frac{2021}{z}-1=\frac{-2020}{x}-1=\frac{2}{y}-1\)

\(\Rightarrow\frac{2021}{z}=\frac{-2020}{x}=\frac{2}{y}=\frac{3}{x+y+z}=3\)

\(\Rightarrow x=\frac{-2020}{3};y=\frac{2}{3};z=\frac{2021}{3}\)

b, \(\frac{x+y-z}{z}=\frac{y+z-x}{x}=\frac{z+x-y}{y}=\frac{x+y+z}{x+y+z}=1\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+y-z=z\\y+z-x=x\\z+x-y=y\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+y+z=2z\\x+y+z=2x\\x+y+z=2y\end{cases}}}\)

\(\Leftrightarrow2x=2y=2z\Leftrightarrow x=y=z\)

....

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 22 tháng 6 lúc 23:06
Báo cáo sai phạm

(1-x)3 : (- 0,5625) = 0,525 : 0,7

<=> (1-x)3 : (- 0,5625) = 0,75 

<=> (1-x)3 = -27/64

<=> (1-x)3 = -\(\frac{3^3}{4^3}\)

<=> 1 - x = -3/4 

<=> x = 7/4  thuộc tập Q

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ♡๖ۣۜTú ๖ۣۜAɾтεмĭʂ♡✎﹏ ๖²⁴ʱ♡๖ۣۜTú ๖ۣۜAɾтεмĭʂ♡✎﹏ 19 tháng 7 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có : \(x:y=x-1\)

\(\Leftrightarrow x+y=xy=x-1\)

Với \(x+y=x-1\)ta có thể viết thành \(x+\left(-1\right)\)

=> \(y=-1\) (*)

Lại có : \(xy=x:y\Leftrightarrow xy=\frac{x}{y}\)

\(\Leftrightarrow y\left(xy\right)=x\Leftrightarrow xy^3=x\Leftrightarrow y^3=1\Leftrightarrow y=1\)(**)

Từ (*) ; (**) ta có : \(x-1=x=x-1\)không thỏa mãn 

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ♡๖ۣۜTú ๖ۣۜAɾтεмĭʂ♡✎﹏ ๖²⁴ʱ♡๖ۣۜTú ๖ۣۜAɾтεмĭʂ♡✎﹏ 19 tháng 7 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Nhầm !

 \(y\left(xy\right)=xy^2=x\Leftrightarrow y^2=1\Leftrightarrow y=\pm1\)

Nên cx có thể suy ra đpcm 

Đọc tiếp...
Triệu Khánh Huyền Triệu Khánh Huyền 15 tháng 4 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

a) Vì x-2/x-1 = x+4/x+7 nên: (x-2)(x+7) = (x+4)(x-1)

     =>   x^2 - 2x + 7x - 14 = x^2 + 4x - x - 4

     =>   5x - 14 = 3x - 4

     =>   5x - 3x = -4 + 14

     =>   2x = 10

     =>   x = 5

Vậy x = 5

b) Ta có:

   +) 4x = 3y => x/3 = y/4 => x/15 = y/20   (*)

   +) 7y = 5z => y/5 = z/7 => y/20 = z/28   (**)

Từ (*) và(**) Suy ra x/15 = y/20 = z/28

Áp dunhj tính chất dãy tỉ số bằng nhau và 2x - 3y +z = 6 ta có:

   x/15 = y/20 = z/28 = (2x-3y+z) / (2.15-3.20+28) = 6/-2 = -3

Do đó: 

   +) x/15 = -3 => x = -3.15 = -45

   +) y/20 = -3 => y = -3.20 = -60

   +) z/28 = -3 => z = -3.28 = -84

Vậy ...

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ♡๖ۣۜTú ๖ۣۜAɾтεмĭʂ♡✎﹏ ๖²⁴ʱ♡๖ۣۜTú ๖ۣۜAɾтεмĭʂ♡✎﹏ 19 tháng 7 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-2}{x-1}=\frac{x+4}{x+7}ĐK:x\ne1;-7\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x+7\right)=\left(x+4\right)\left(x-1\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2+7x-2x-14=x^2-x+4x-4\)

\(\Leftrightarrow x^2+5x-14=x^2+3x-4\)

\(\Leftrightarrow x^2+5x-14-x^2-3x+4=0\)

\(\Leftrightarrow2x-10=0\Leftrightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
Giang Kh? Thi Giang Kh? Thi 23 tháng 3 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

A) 2.15 = 3.10

=>\(\frac{2}{3}\)\(\frac{10}{15}\)\(\frac{2}{10}\)\(\frac{3}{15}\);\(\frac{15}{3}\)\(\frac{10}{2}\);\(\frac{15}{10}\)\(\frac{3}{2}\)

B) 4,5.(-10) = -9.5

=> \(\frac{4,5}{-9}\)\(\frac{5}{-10}\);  \(\frac{4,5}{5}\)\(\frac{-9}{-10}\)\(\frac{-10}{-9}\)=\(\frac{5}{4,5}\);\(\frac{-10}{5}\)=\(\frac{-9}{4,5}\)

Đọc tiếp...
ღ_₤เйʑ_ღ (Cool Team) ღ_₤เйʑ_ღ (Cool Team) 20 tháng 4 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{x^2}{9}=\frac{y^2}{16}\)

\(\Rightarrow\frac{x^2}{9}=\frac{y^2}{16}=\frac{x^2+y^2}{9+16}=\frac{x^2+y^2}{25}\)(Tính chất dãy tỉ số bằng nhau)

\(x^2+y^2=100\)

\(\Rightarrow\frac{x^2}{9}=\frac{y^2}{16}=\frac{100}{25}=4\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x^2=4.9=36\\y^2=4.16=64\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=6/x=-6\\y=8/y=-8\end{cases}}\)

Vậy\(\left(x;y\right)=\left\{\left(6;8\right),\left(-6;-8\right),\left(-6;8\right),\left(6;-8\right)\right\}\)

P/s: Dấu / bạn hiểu là "hoặc". Sai thì chỉ ra giúp mk.

Linz

Đọc tiếp...
 ~♪Thiên★Thần•Chết๖ۣۜChóc✔™♀_ღ²ƙ7⁀ᶦᵈᵒᶫ彡( #Beoツ ~♪Thiên★Thần•Chết๖ۣۜChóc✔™♀_ღ²ƙ7⁀ᶦᵈᵒᶫ彡( #Beoツ 14 tháng 3 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

- Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x^2}{9}=\frac{y^2}{16}=\frac{x^2+y^2}{9+16}=\frac{100}{25}=4\)

\(\cdot\frac{x^2}{9}=\frac{x}{3}=4\Rightarrow x=12\)

\(\cdot\frac{y^2}{16}=\frac{y}{4}=4\Rightarrow y=16\)

Vậy:..........

Đọc tiếp...
Bùi thiện huy thịnh Bùi thiện huy thịnh 1 tháng 5 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm
Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau X²+y²/9+16=100/25=4 Vậy X²/9=x/3>x=4*3=12 Y²/16=y/4>y=4*4=16 ,vậy x=12 và y=16
Đọc tiếp...
Sorou_ Sorou_ 21 tháng 12 2019 lúc 9:37
Báo cáo sai phạm

Có: \(\frac{3a+b+2c}{2a+c}=\frac{a+3b+c}{2b}=\frac{a+2b+2c}{b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{a+b+c+2a+c}{2a+c}=\frac{a+b+c+2b}{2b}=\frac{a+b+c+b+c}{b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{a+b+c}{2a+c}+1=\frac{a+b+c}{2b}+1=\frac{a+b+c}{b+c}+1\)

\(\Rightarrow\frac{a+b+c}{2a+c}=\frac{a+b+c}{2b}=\frac{a+b+c}{b+c}\)

\(\Rightarrow2a+c=2b=b+c\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}c=b\\a=\frac{1}{2}b\end{cases}}\)

Thay vào biểu thức trên , ta được:

\(P=\)\(\frac{\left(\frac{1}{2}b+b\right)\left(b+b\right)\left(b+\frac{1}{2}b\right)}{\frac{1}{2}b.b.b}=9\)

Vậy \(P=9\)

Đọc tiếp...
Nhật Hạ          Nhật Hạ CTV 26 tháng 11 2019 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{3x-2y}{4}=\frac{2z-4x}{3}=\frac{4y-3z}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{4\left(3x-2y\right)}{16}=\frac{3\left(2z-4x\right)}{9}=\frac{2\left(4y-3z\right)}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{12x-8y}{16}=\frac{6z-12x}{9}=\frac{8y-6z}{4}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

\(\frac{12x-8y}{16}=\frac{6z-12x}{9}=\frac{8y-6z}{4}=\frac{12x-8y+6z-12x+8y-6z}{16+9+4}=\frac{0}{29}=0\)

Do đó: \(\hept{\begin{cases}\frac{3x-2y}{4}=0\\\frac{2z-4x}{3}=0\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}3x-2y=0\\2z-4x=0\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}3x=2y\\2z=4x\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\\\frac{z}{4}=\frac{x}{2}\end{cases}\Rightarrow}\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{2y}{3}\\z=\frac{4y}{3}\end{cases}}\)

Ta có: \(P=\frac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2}=\frac{\frac{2y}{3}.y+y.\frac{4y}{3}+\frac{2y}{3}.\frac{4y}{3}}{\left(\frac{2y}{3}\right)^2+y^2+\left(\frac{4y}{3}\right)^2}=\frac{\frac{2y^2}{3}+\frac{4y^2}{3}+\frac{8y^2}{9}}{\frac{4y^2}{9}+y^2+\frac{16y^2}{9}}=\frac{\frac{6y^2}{3}+\frac{8y^2}{9}}{\frac{20y^2}{9}+y^2}\)

\(P=\frac{\frac{18y^2}{9}+\frac{8y^2}{9}}{\frac{20y^2+9y^2}{9}}=\frac{26y^2}{9}\div\frac{29y^2}{9}=\frac{26y^2}{9}.\frac{9}{29y^2}=\frac{26}{29}\)

Vậy...

P/s: đề sửa ( 3x - 2y ) / 2  thành ( 3x - 2y ) / 4 thì mới làm đc nhé :))  

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: