Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Hoài Thương Hôm qua lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

\(x\left(x+y\right)+y\left(x+y\right)=90+54\)

\(=\left(x+y\right)\left(x+y\right)=144\)

\(\Rightarrow\left(x+y\right)^2=144\)

\(\Rightarrow\left|x+y\right|=12\)

 # Hok_tốt nha

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh Hôm qua lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

\(x\left(x+y\right)+y\left(x+y\right)=90+54\)

\(=\left(x+y\right)\left(x+y\right)=144\)

\(\Rightarrow\left(x+y\right)^2=144\)

\(\Rightarrow|x+y|=12\)

Đọc tiếp...
☘•Đαη ๖ۣۜLê [ ๖ۣۜNĭƙƙĭ_¢ɦαη]•☘ Hôm qua lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

x ( x + y ) = 90

y( x + y ) = 54

=) (x+y)^2 = 144

=) |x+y|= 12

hk tốt

Đọc tiếp...
•Thất Tịch⁀ᶦᵈᵒᶫ (Team TST 35) Hôm qua lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

Nếu ai ko làm cách 3 thì t làm :v

Xét các tích : \((a-b)\cdot c=ac-bc(1)\)

\((c-d)\cdot a=ac-ad(2)\)

Ta có : \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow ad=bc\)                              \((3)\)

Từ 1 - 2 - 3 => \((a-b)\cdot c=(c-d)\cdot a\)

Do đó : \(\frac{a-b}{a}=\frac{c-d}{c}\)

Đọc tiếp...
Phan Minh Thiện Hôm qua lúc 9:54
Báo cáo sai phạm

Đặt k là giá trị của hai phân số, ta có:

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\Rightarrow b=k.a;d=k.c\)

\(\frac{a-b}{a}=\frac{b.k-b}{b.k}=\frac{b\left(k-1\right)}{b.k}=\frac{k-1}{k}\)

\(\frac{c-d}{c}=\frac{d.k-d}{d.k}=\frac{d\left(k-1\right)}{d.k}=\frac{k-1}{k}\)

Vì \(\frac{k-1}{k}=\frac{k-1}{k}\)nên \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow\frac{a-b}{a}=\frac{c-d}{c}\)

Đọc tiếp...
₪☬☮Sát_thủ_lạnh☬☮₪[ RBL ]❧KIA☙ Hôm qua lúc 9:52
Báo cáo sai phạm

Tra lời:

 \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{a-b}{c-d}\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{a-b}{c-d}\Rightarrow\frac{a-b}{a}=\frac{c-d}{c}\)

hok tốt

Đọc tiếp...
Vũ Huỳnh Phong 8 tháng 6 lúc 8:08
Báo cáo sai phạm

Áp dụng t/c dãy tỉ số = nhau, ta có:

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{a-c}{b-d}=\frac{a+c}{b+d}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+d}{c-d}\)(a khác b,-b và c khác d, -d)

Vậy...

Đọc tiếp...
Song Ngư (๖ۣۜO๖ۣۜX๖ۣۜA) 7 tháng 6 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\Rightarrow a=bk;c=dk\)

Ta có:

\(\frac{a+b}{a-b}=\frac{bk+b}{bk-b}=\frac{b.\left(k+1\right)}{b.\left(k-1\right)}=\frac{k+1}{k-1}\)

\(\frac{c+d}{c-d}=\frac{dk+d}{dk-d}=\frac{d.\left(k+1\right)}{d.\left(k-1\right)}=\frac{k+1}{k-1}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+d}{c-d}\left(=\frac{k+1}{k-1}\right)\left(ĐPCM\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 7 tháng 6 lúc 9:53
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất tỉ lệ thúc ta có:

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)

Áp dụng tính chất dãy tĩ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{a+b}{c+d}=\frac{a-b}{c-d}\)

ta có: \(\frac{a+b}{c+d}=\frac{a-b}{c-d}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+d}{c-d}\left(ĐPCM\right)\)

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧MMM☙ 5 tháng 6 lúc 8:52
Báo cáo sai phạm

trả lời 

=-15/5,1

chúc bn 

hc tốt

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 5 tháng 6 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Ta có : \(-\frac{15}{5,1}=-\frac{35}{11,9}\Rightarrow-\frac{5,1}{15}=-\frac{11,9}{35}\)

\(\Rightarrow-\frac{11,9}{35}=-\frac{5,1}{15}\)

\(\Rightarrow-\frac{11,9}{35}=-\frac{15}{5,1}\)

Đọc tiếp...
♈A.R.M.Y ²ƙ⁷♡김석진♐✧ 5 tháng 6 lúc 8:41
Báo cáo sai phạm

Các tỉ lệ thức lập được là :

\(-\frac{15}{5,1}=-\frac{35}{11,9}\)

\(\frac{15}{35}=\frac{5,1}{11,9}\)

\(\frac{11,9}{5,1}=\frac{35}{15}\)

\(\frac{11,9}{-35}=-\frac{15}{5,1}\)

~Study well~

Nếu sai thi thông cảm cho mk nhé.

Đọc tiếp...
trieu dang 24 tháng 6 2015 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

đặt \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k\Rightarrow a=bk;c=dk\)

a)

\(\frac{5a+2c}{5b+2d}=\frac{5bk+2dk}{5b+2d}=\frac{k\left(5b+2d\right)}{5b+2d}=k\)

\(\frac{a-4c}{b-4d}=\frac{bk-4dk}{b-4d}=\frac{k\left(b-4d\right)}{b-4d}=k\)

=>\(\frac{5a+2c}{5b+2d}=\frac{a-4c}{b-4d}=k\)(đpcm)

b)

\(\frac{ab}{cd}=\frac{bk.b}{dk.d}=\frac{b^2}{d^2}=\frac{b}{d}\)

\(\frac{\left(a+b\right)^2}{\left(c+d\right)^2}=\frac{a+b}{c+d}=\frac{bk+b}{dk+d}=\frac{b\left(k+1\right)}{d\left(k+1\right)}=\frac{b}{d}\)

=>\(\frac{ab}{cd}=\frac{\left(a+b\right)^2}{\left(c+d\right)^2}\)

Đọc tiếp...
Toan Le 15 tháng 3 2015 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Trường hợp a+b+c+d khác 0: \(\frac{2a+b+c+d}{a}=\frac{a+2b+c+d}{b}=\frac{a+b+2c+d}{c}=\frac{a+b+c+2d}{d}=\frac{5\left(a+b+c+d\right)}{a+b+c+d}\)

=> a=b=c=d

=> M =4

Trường hợp a+b+c+d=0:

a+b+c+d:

=> a+b=-c+d; b+c=-d+a; c+d=-a+b; d+a==b+c

=> M=-1+(-1)+(-1)+(-1)=-4   (hai số đối chia nhau bằng -1 nha)

Đọc tiếp...
Siêu Trí Tuệ 21 tháng 9 2016 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2a+b+c+d}{a-1}=\frac{a+2b+c+d}{b-1}=\frac{a+b+2c+d}{c-1}=\frac{a+b+c+2d}{d-1}\)

Mỗi mẫu giảm đi 1 đơn vị bằng nhau ( là 1 ) nên a = b = c = d

Đọc tiếp...
Nguyễn Phan Mỹ Linh 25 tháng 3 2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Bớt 2 vào mỗi biểu thức , ta có :

2a+b+c+d/a = a+2b+c+d/b= a+b+2c+d/c=a+b+c+2d/d

= a+b+c+d/a=a+b+c+d/b=a+b+c+d/c=a+b+c+d/d

=4(a+b+c+d)/a+b+c+d = 4

Nếu a,b,c,d khác 0 => a+b+c+d=4

                          => a=b=c=d = 1

Thay a vào b,c,d, ta có: 

a+a/a+a=a+a/a+a=a+a/a+a=a+a/a+a=4

vậy biểu thức M = 4

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 12 tháng 7 2015 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là abc (a khác 0; a; b ; c là chữ  số  )

abc chia hết cho 18 => abc chia hết cho 2 và 9 => c là chữ số chẵn là a + b + c chia hết cho 9

a; b ; c đều là chữ số; c chẵn  => a + b + c < 10 + 10 + 9 = 29. Vì a + b + c chia hết cho 9 nên a + b + c = 9 hoặc 18; hoặc 27
Theo bài cho ta có: \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}\). Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{a+b+c}{1+2+3}=\frac{a+b+c}{6}\)

+) Nếu a + b + c = 9 => \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{9}{6}=\frac{3}{2}\)=> a = 3/2 (không thỏa mãn)

+) Nếu a + b + c = 18 => \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{18}{6}=3\)=> c = 9 là số lẻ => Loại

+) Nếu a + b + c = 27 => \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{27}{6}=\frac{9}{2}\)=> a = 9/2 không thỏa mãn

Vậy không có số nào thỏa mãn yêu cầu.

Đọc tiếp...
❥︵Ɓạᴄɦ Ƭįểų Aȵ™ 19 tháng 5 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

- Trả lời:

Do số cần tìm chia hết cho18 nên nó chia hết cho 2 và 9
=> chữ số tận cùng của số đó là số chẵn và tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9
Do các chữ số tỷ lệ theo 1:2:3 thì có các bộ là (1; 2; 3), (2; 4; 6), (3; 6; 9)
Tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chỉ có bộ (3; 6; 9) thỏa mãn
Do chữ số cuối cùng là chẵn nên chữ số hàng đơn vị là 6
Thỏa mãn các điều kiện trên ta được các số là 936 hoặc 396

Do x chia hết cho 18 suy ra x = 936 
Vậy số cần tìm là 936.

#Thiên_Dii

#Học_tốt~~

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 12 tháng 7 2015 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

Gọi a,b,c lần lượt các tỉ lệ là 1,2,3

Theo de bai ta co :

\(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}\) va a+b+c=18

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}\Rightarrow\frac{a+b+c}{1+2+3}=\frac{18}{6}=3\)

Suy ra : \(\frac{a}{1}=3\Rightarrow a=3.1=3\)

\(\frac{b}{2}=3\Rightarrow b=3.2=6\)

\(\frac{c}{3}=3\Rightarrow c=3.3=9\)

                      Vay : a=3 ; b-6 ; c-9

Đọc tiếp...
trieu dang 10 tháng 7 2015 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

cách 1: cách mjk thích haha:

đặt: \(\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}=k\Rightarrow x-1=2k;y-2=3k;z-3=4k\)

=>\(x=2k+1;y=3k+2;z=4k+3\)

thay x=2k+1;y=3k+2;z=4k+3 vào 2x+3y-x=50

ta được:

2.(2k+1)+3.(3k+2)-(4k+3)=50

4k+2+9k+6-4k-3=50

9k+5=50

9k=45

k=5

=>x=2.5+1=11

y=3.5+2=17

z=4.5+3=23

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Triều 17 tháng 10 2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Alan walker

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 5 tháng 7 2015 lúc 9:53
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{ab}{cd}\Rightarrow\frac{a^2+b^2}{ab}=\frac{c^2+d^2}{cd}\)

=> \(\frac{a^2}{ab}+\frac{b^2}{ab}=\frac{c^2}{cd}+\frac{d^2}{cd}\)

=> \(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=\frac{c}{d}+\frac{d}{c}\)

 Mình chỉ làm được tới khúc này

Đọc tiếp...
Phạm Quang Vũ 11 tháng 5 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{ab}{cd}=\frac{2ab}{2cd}=\frac{a^2+b^2+2ab}{c^2+d^2+2cd}=\frac{\left(a+b\right)^2}{\left(c+d\right)^2}=\left(\frac{a+b}{c+d}\right)^2\left(1\right)\)\(\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}=\frac{2ab}{2cd}=\frac{a^2+b^2-2ab}{c^2+d^2-2cd}=\frac{\left(a-b\right)^2}{\left(c-d\right)^2}=\left(\frac{a-b}{c-d}\right)^2\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) suy ra:

\(\left(\frac{a+b}{c+d}\right)^2=\left(\frac{a-b}{c-d}\right)^2\)

Trường hợp 1: \(\frac{a+b}{c+d}=\frac{a-b}{c-d}=\frac{\left(a+b\right)+\left(a-b\right)}{\left(c+d\right)+\left(c-d\right)}=\frac{2a}{2c}=\frac{a}{c}\left(3\right)\)

                         \(\frac{a+b}{c+d}=\frac{a-b}{c-d}=\frac{\left(a+b\right)-\left(a-b\right)}{\left(c+d\right)-\left(c-d\right)}=\frac{2b}{2d}=\frac{b}{d}\left(4\right)\)

Từ (3) và (4) suy ra \(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)

Trường hợp 2: \(\frac{a+b}{c+d}=\frac{-\left(a-b\right)}{c-d}=\frac{b-a}{c-d}=\frac{\left(a+b\right)+\left(b-a\right)}{\left(c+d\right)+\left(c-d\right)}=\frac{2b}{2c}=\frac{b}{c}\left(5\right)\)

                          \(\frac{a+b}{c+d}=\frac{b-a}{c-d}=\frac{\left(a+b\right)-\left(b-a\right)}{\left(c+d\right)-\left(c-d\right)}=\frac{2a}{2d}=\frac{a}{d}\left(6\right)\)

Từ (5) và (6) suy ra \(\frac{b}{c}=\frac{a}{d}\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{d}{c}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo Hiền 22 tháng 8 2015 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác đó là x;y;z (x;y;z >0; x:y:z=2:3:4 ) ; ba chiều cao tương ứng là a;b;c

Đặt x = 2*t ; y = 3*t ; z = a*t

Gọi S là diện tích tam giác đó

2S =  x*a = y*b = z*c

=>a*2*t = b*3*t = c*4*t

=>2*a = 3*b = 4*c

=> a/6 = b/4 = c/3

Vậy ba chiều cao tương ứng tỉ lệ với 6;4;3

Xem trong câu hỏi tương tự

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thạo 13 tháng 4 2016 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm
sai roi z=...
Đọc tiếp...
SKT_NXS 29 tháng 11 2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Gọi độ dài 3 cạnh lần lượt là: \(2k;3k;4k\)

Đặt \(p=\frac{2k+3k+4k}{2}=\frac{9k}{2}\)

Áp dụng công thức tính đường cao ta có:

\(h_a=\frac{2.\sqrt{p\left(p-a\right)\left(p-b\right)\left(p-c\right)}}{a}\)

Ta tính được \(h_a\) theo \(k\).

Đọc tiếp...
đỗ bùi mộng trâm 2 tháng 8 2015 lúc 9:22
Báo cáo sai phạm

giúp mình với nha các bạn

Đọc tiếp...
Trần Thị Hà Giang 20 tháng 2 2018 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

\(b^2\)\(ac\)=> \(\frac{a}{b}\)\(\frac{b}{c}\)(1)

\(c^2\)\(bd\)=> \(\frac{b}{c}\)\(\frac{c}{d}\)(2)

từ (1) và (2) => \(\frac{a}{b}\)\(\frac{b}{c}\)\(\frac{c}{d}\)=> \(\frac{a^3}{b^3}\)\(\frac{c^3}{d^3}\)\(\frac{b^3}{c^3}\)=> \(\frac{a^3}{b^3}\)\(\frac{a}{b}\)*   \(\frac{b}{c}\)*   \(\frac{c}{d}\)\(\frac{a}{d}\)         (*)

\(\frac{a^3}{b^3}\)=   \(\frac{b^3}{c^3}\)=  \(\frac{c^3}{d^3}\)=   \(\frac{a^3+b^3+c^3}{b^3+c^3+d^3}\)            (**)

Từ (*) và (**) => \(\frac{a}{d}\)\(\frac{a^3+b^3+c^3}{b^3+c^3+d^3}\)  (đpcm)

Đọc tiếp...
Boul đẹp trai_tán gái đổ 100% CTV 1 tháng 5 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

Thiên tài củ lìn ơi x=1 đéo phải là nghiệm nhé :((

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 1 tháng 5 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

Giả sử 2018 + n2 là số chính phương thì 2018 + n2 = m2 (\(m\in N\))
Từ đó suy ra m2 - n2 = 2018
<=> (m + n)(m – n) = 2018
Như vậy trong 2 số m và n phải có ít nhất 1 số chẵn (1)
Mặt khác m + n + m – n = 2m
=> 2 số m + n và m – n cùng tính chẵn lẻ (2)
Từ (1) và (2)
=> m + n và m – n là 2 số chẵn.
=> (m + n) (m – n) chia hết cho 4 nhưng 2014 không chia hết cho 4(trái vs giả sử)
Vậy...

Đọc tiếp...
︻̷̿┻̿═━დდDarknightდდ 1 tháng 5 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

Giả sử \(a_1< a_2< a_3< ...< a_{2016}\) do \(a_1,a_2,a_3,...,a_{2016}\) là các số nguyên dương

\(\Rightarrow a_1\ge1;a_2\ge2;...a_{2016}\ge2016\)

\(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...+\frac{1}{a_{2016}}\le1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2016}\)

\(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...+\frac{1}{a_{2016}}\le1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+...+\left(\frac{1}{1024}+\frac{1}{1025}+...\frac{1}{2016}\right)< 1+\frac{2.1}{2}+\frac{4.1}{4}+...+\frac{512.1}{512}+\frac{993.1}{1024}​​< \text{​​}\)

\(1+\frac{2.1}{2}+\frac{2^2.1}{2^2}+...+\frac{2^{10}.1}{2}=11< 300\)(trái với gt)

Vậy...

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24 tháng 7 2015 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 cạnh của tam giác là a; b; c tương ứng với 3 đường cao là h;k; t

theo bài cho ta có: \(\frac{h+k}{5}=\frac{k+t}{7}=\frac{t+h}{8}\). theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 

=> \(\frac{h+k}{5}=\frac{k+t}{7}=\frac{t+h}{8}=\frac{2\left(h+k+t\right)}{5+7+8}=\frac{h+k+t}{10}=x\)

=> h + k = 5x; k + t = 7x; t + h = 8x và h + k + t = 10x

=> t = 10x - 5x = 5x

h = 8x - 5x = 3x; k = 5x - 3x = 2x

Ta có: a.h = b.k = c.t (đều bằng 2 lần diện tích tam giác) => a. 3x = b.2x = c.5x 

=> 3a = 2b = 5c => \(\frac{3a}{30}=\frac{2b}{30}=\frac{5c}{30}\) => \(\frac{a}{10}=\frac{b}{15}=\frac{c}{6}\)

Tỉ lệ 3 cạnh của tam giác là 10 : 15 : 6

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Giang 9 tháng 1 2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

# Trần Thị Loan : siêu zữ

Đọc tiếp...
Trịnh Ngọc Quang 27 tháng 11 2016 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

uykliuhhgdrd

Đọc tiếp...
hong pham 1 tháng 8 2015 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{1+2y}{18}=\frac{1+6y}{6x}=\frac{1+2y+1+6y}{18+6x}=\frac{2+8y}{18+6x}=\frac{2\left(1+4y\right)}{2\left(9+3x\right)}=\frac{1+4y}{9+3x}\)

suy ra: \(\frac{1+4y}{9+3x}=\frac{1+4y}{24}\Rightarrow9+3x=24\Rightarrow3x=15\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
viet ho nguyen 16 tháng 10 2016 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1+4y}{24}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{1+4y+2y}{24+2y}=\frac{1+6y}{2x}\)=>\(2y+24=6x\)=>\(y+12=3x\)=>\(y=3x-12\)

=>\(\frac{1+6x-24}{18}=\frac{1+6y}{6x}\)=>\(\frac{6x-23}{18}=\frac{6y+1}{6x}\)=>\(6x\left(6x-23\right)=18\left(6y+1\right)\)

=>\(36x^2-\)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên CTV 27 tháng 9 2018 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

Nhầm:D

\(\frac{1+6y}{6x}=\frac{1}{12}\Rightarrow\frac{1+6y}{6}=\frac{x}{12}\)

\(=>\frac{1}{6}+y=\frac{x}{12}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{x}{12}\Rightarrow\frac{x}{12}=\frac{5}{12}\Rightarrow x=5\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Linh 5 tháng 7 2015 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

Ta có :   2a + b + c+ d / a - 1 = a + 2b + c + d / b - 1 = a + b + 2c + d / c - 1 = a + b + c +2d / d - 1

  => a + b + c + d / a =  a + b + c + d / b = a + b + c + d / c = a + b + c + d / d

Xét 2 trường hợp : 

TH1:   a + b + c + d = 0

=> a + b = - ( c + d )   ;   b + c = - ( a + d )   ;   c + d = - ( a + b )

Khi đó M = ( -1 ) . 4 = -4

TH2 :  a + b + c + d  khác 0 

=> a = b = c = d

Khi đó M = 1 . 4 = 4

Vậy M = 4 hoặc M = - 4

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 5 tháng 7 2015 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

áp dụng t/ c dãy tỉ số = nhau ta có: \(\frac{2a+b+c+d}{a}=\frac{a+2b+c+d}{b}=\frac{a+b+2c+d}{c}=\frac{a+b+c+2d}{d}=\frac{5\left(a+b+c+d\right)}{a+b+c+d}=5\)

\(\frac{2a+b+c+d}{a}=5\Rightarrow5a=2a+b+c+d\Leftrightarrow3a=b+c+d\Rightarrow a=\frac{b+c+d}{3}\)

\(\frac{a+2b+c+d}{b}=5\Rightarrow3b=a+c+d\Leftrightarrow3b=\frac{b+c+d}{3}+c+d\Leftrightarrow9b=b+c+d+3c+3d\Leftrightarrow8b=4c+4d\Leftrightarrow b=\frac{c+d}{2}\)

\(\Rightarrow a=\frac{\left(\frac{c+d}{2}+c+d\right)}{3}=\frac{3c+3d}{6}=\frac{c+d}{2}\Rightarrow a+b=\frac{2\left(c+d\right)}{2}=c+d\Rightarrow\frac{2c+2d+c+d}{\frac{c+d}{2}}=5\Leftrightarrow\frac{6\left(c+d\right)}{c+d}=5\Rightarrow6=5\)=> k tìm đc a,b,c,d thỏa mãn.

hoặc làm tiếp ta cũng có thể thấy:

\(\frac{a+b+2c+d}{c}=5\Rightarrow3c=a+b+d\Leftrightarrow3c-\frac{c+d}{2}-\frac{c+d}{2}-d=0\Leftrightarrow3c-c-d+d=0\Leftrightarrow2c=0\Leftrightarrow c=0\)

mà a,b,c,d điều kiện phải khác 0 => k có a,b,c,d thỏa mãn

 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Châu 3 tháng 4 2017 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

Bạn nên phân tích ra từng bước đối với dãy số tỷ

Phân tích các cách ở biểu thức M

Đấy là cách làm

                                                                   ~~ Chúc bạn học tốt ~~

                                                                              ♥♥♥♥♥♥♥♥

Đọc tiếp...
Nghia Tran 4 tháng 3 2017 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

Bài đễ mà:

Gọi 3 đống khoai lần lượt là:

a,b,c. Theo đề bài, ta có: 

a-\(\frac{1}{3}\)=b-\(\frac{1}{4}\)=c-\(\frac{1}{5}\)\(\Rightarrow\)\(\frac{2}{3}\times a\)=\(\frac{3}{4}\times b\)=\(\frac{4}{5}\times c\)=\(\frac{a}{\frac{3}{2}}=\frac{b}{\frac{4}{3}}=\frac{c}{\frac{5}{4}}=\frac{a+b+c}{\frac{3}{2}+\frac{4}{3}+\frac{5}{4}}=\)\(\frac{\frac{196}{49}}{12}\)

     =48

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}a=72\\b=64\\c=60\end{cases}}\)

Nếu thấy hay thì cho

Đọc tiếp...
Nguyen Huy Hoang 4 tháng 12 2017 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 đống khoai lần lượt là :

a ; b ; c . Theo bài ra ta có :\(a-\frac{1}{3}=b-\frac{1}{4}=c-\frac{1}{5}\Rightarrow\frac{2}{3}xA=\frac{3}{4}xB=\frac{4}{5}xC=\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=\frac{a+b+c}{3+4+5}=\frac{196}{12}49=48\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=72\\b=64\\c=60\end{cases}}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: