Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Ngọc Anh Minh 8 tháng 10 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a+b+c}{a+b-c}=\frac{a-b+c}{a-b-c}=\frac{\left(a+b+c\right)-\left(a-b+c\right)}{\left(a+b-c\right)-\left(a-b-c\right)}=\frac{2b}{2b}=1\)

\(\Rightarrow a+b+c=a+b-c\Rightarrow2c=0\Rightarrow c=0\)

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Mạnh 7 tháng 10 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Thùy Trang càm ơn nhiều 

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Mạnh 7 tháng 10 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

SSBĐ Love HT cảm ơn nhiều ạ

Đọc tiếp...
SSBĐ Love HT CTV 7 tháng 10 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{a-b}{c-d}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{c}.\frac{b}{d}=\frac{a-b}{c-d}.\frac{a-b}{c-d}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{c}.\frac{b}{d}=\frac{\left(a-b\right)^2}{\left(c-d\right)^2}\)

Vậy khi \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)thì \(\frac{ab}{cd}=\frac{\left(a-b\right)^2}{\left(c-d\right)^2}\left(đpcm\right)\)

Chúc em học tốt nhé!

Đọc tiếp...
Phạm Hồng Ánh 2 tháng 8 2015 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

a/b=c/d=>a/c=b/d=>a+b/c+d=a-b/c-d=>a+b/a-b=c+d/c-d

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 28 tháng 9 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Phạm Hồng Anh làm đúng rồi

Đọc tiếp...
pham thi thu hang 31 tháng 7 2015 lúc 7:18
Báo cáo sai phạm

goi so bi cua 3 bn lan luot la x,y,z(vien;x,y,z thuoc N*)

vi so bi cua 3 bn ti le voi 2,4,5=>x/2=y/4=z/5

theo tinh chat day ti so bang nhau,ta co:  x/2=y/4=z/5 = (x+y+z)/(2+4+5) = 44/11 = 4

*x/2 = 4=>x=4.2=8(vien)

*y/4 = 4=>y=4.4=16(vien)

*z/5 = 4=>z=4.5 = 20(vien)

vay,so vien bi cua 3 bn minh,hung,dung lan luot la 8,16,20

Đọc tiếp...
Nguyễn Dũng 16 tháng 8 2016 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

gọi số bi của 3 bạn lần lượt là x,y,z ( x,y,z thuộc N* )

vì số bi của 3 bạn tỷ lệ với 2,4,5=>x/2=y/4=z/5

theo tính chất dãy tỷ số bằng nhau , ta có : x/2=y/4=z/5 = (x+y+z )/(2+4+5) = 44/11 = 4\

+) x/2 = 4 => x = 4.2 = 8 ( viên )

*) y/4= 4=> 4.4 = 16 ( viên )

*) z/5 = 4 => z =4.5 = 20 ( viên )

Vậy số viên bi của 3 bạn Minh , Hùng , Dũng lần lượt là 8 , 16 , 20 .

mình nha các bạn 

Đọc tiếp...
Nhók Me 24 tháng 10 2016 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là 2+4+5=11 phần

Gọi số bi của bạn minh, Hùng, Dũng  là x,y,z 

Ta có x=44/11x2=8 viên

Tương tự Hùng là 16 viên

Dũng là 20 viên

Đọc tiếp...
An Hoà 21 tháng 10 2016 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{4}=\frac{z-5}{6}\) và 5z - 3x - 4y = 50

=> \(\frac{3\left(x-1\right)}{6}=\frac{4\left(y+3\right)}{16}=\frac{5\left(z-5\right)}{30}\)

=> \(\frac{3x-3}{6}=\frac{4y+12}{16}=\frac{5z-25}{30}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{3x-3}{6}=\frac{4y+12}{16}=\frac{5z-25}{30}=\frac{5z-25-3x+3-4y-12}{30-6-16}=\frac{50-34}{8}=\frac{16}{8}=2\)

=> 3x - 3 = 12 => 3x = 15 => x = 5

    4y + 12 = 32 => 4y = 20 => y = 5

    5z - 25 = 60 => 5z = 85 => z = 17

Vậy x = 5 , y = 5 , z = 17

Đọc tiếp...
a@olm.vn Quản lý 27 tháng 10 2016 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Nếu gọi tổ một trồng được x cây thì tổ hai là \(\frac{11}{6}x\)cây và tổ ba là \(\frac{10}{7}x\) cây.

Theo đề bài ta có:: \(x+\frac{11}{6}x+\frac{10}{7}x=179\)

\(\Rightarrow x\left(1+\frac{11}{6}+\frac{10}{7}\right)=179\)

\(\Rightarrow x.\frac{42+77+60}{42}=179\)

\(\Rightarrow x.\frac{179}{42}=179\)

\(\Rightarrow x=42\)

Vậy tổ một trồng được 42 cây

  Tổ hai trồng là: 11/6 . 42 = 77 cây

  Tổ ba trồng là:  10/7 , 42 = 60 cây

Đọc tiếp...
GV Quản lý 11 tháng 10 2017 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Gọi giá tiền mỗi kg bom, kiwi, nho lần lượt là x, y, z thì theo đề bài a có:

\(x.3=y.4=z.5\) và \(3y-2z=210000\)

Từ \(x.3=y.4=z.5\) , chia các vế cho 3.4.5 ta được:

\(\frac{x}{20}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:

  \(\frac{x}{20}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}=\frac{3y-2z}{3.15-2.12}=\frac{3y-2z}{21}=\frac{210000}{21}=10000\)

=> \(\frac{x}{20}=10000\Rightarrow x=200000\)

   \(\frac{y}{15}=10000\Rightarrow y=150000\)

   \(\frac{z}{12}=10000\Rightarrow z=120000\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜHT ★Hoài Thương♥ ⁀ᶦᵈᵒᶫ 31 tháng 7 lúc 9:36
Báo cáo sai phạm

Áp dụng theo bài toán này nha:

Câu hỏi của ☞╯???ঌ - Toán lớp 8 - Học toán với OnlineMath

Bài của mk ở trong ấy nha, tham khảo !!!

Đọc tiếp...
NTN Vlog 16 tháng 11 2017 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

có một loại bom đặc biệt và rất hiếm là loại c4. Một quả bom nhỏ có thể phá đc cả tào nhà 22 tầng đó các bạn bt ko

Đọc tiếp...
Libra 3 tháng 1 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2048}{5135}\)

Đọc tiếp...
Đào Anh Tiến 20 tháng 10 2017 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

2048/3081

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

Từ \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\) => \(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\) => \(\frac{5a}{5c}=\frac{3b}{3d}\) (vì \(\frac{5a}{5c}=\frac{a}{c}\) ; \(\frac{3b}{3d}=\frac{b}{d}\))

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{5a}{5c}=\frac{3b}{3d}=\frac{5a+3b}{5c+3d}=\frac{5a-3b}{5c-3d}\) (1)

Từ (1) , áp dụng tính chất của tỉ lệ thức ta được :

\(\frac{5a+3b}{5a-3b}=\frac{5c+3d}{5c-3d}\) => ĐPCM

 

Đọc tiếp...
tth CTV 20 tháng 3 2018 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

Sorry,Ghi sai chính tả một chút: 

"\(\frac{3b}{3d}\)rút gọn ta được \(\frac{b}{d}\)"

   Ghi lại như thế mới đúng nha man!

Chúc man học giỏi!

Đọc tiếp...
tth CTV 20 tháng 3 2018 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\Leftrightarrow\frac{5a}{5c}=\frac{3b}{3b}\)(rút gọn \(\frac{5a}{5c}\)ta được \(\frac{a}{c}\),rút gọn \(\frac{3b}{3d}\)ta được \(\frac{b}{c}\))

Áp dụng tính chất tỉ dãy số bằng nhau. Ta có:

\(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{5a}{5c}=\frac{3b}{3d}=\frac{5a+3b}{5c+3d}=\frac{5a-3b}{5c-3d}\)(*)

Từ (*), áp dụng tính chất tỉ lệ thức, ta được:

\(\frac{5a+3b}{3a-3b}=\frac{5c+3d}{5c-3d}^{\left(đpcm\right)}\)

P/s: Mình hiểu sao thì mình làm vậy thôi nha! Sai thôi nha các bạn

Đọc tiếp...
nguyenthitulinh 30 tháng 5 2015 lúc 23:02
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=>\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\left(1\right)\)

ta có :     \(\frac{a}{c}=\frac{5a}{5c}\left(2\right)\)

                \(\frac{b}{d}=\frac{3b}{3d}\left(3\right)\)

từ 1 , 2 , 3 , và áp dụng tích chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

\(\frac{5a}{5c}=\frac{3b}{3d}=\frac{5a+3b}{5c+3d}=\frac{5a-3b}{5c-3d}\left(dpcm\right)\)

 

Đọc tiếp...
Đức Lộc 4 tháng 10 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

a, 55 - 54 + 53 

= 5. (25 - 5 + 1) 

= 53 . 21 chia hết cho 7.

=> 55 - 54 + 53 chia hết cho 7. => đpcm.

b, 76 + 75 - 74

= 74 . (49 + 7 - 1)

= 74 . 55 chia hết cho 11

=> 76 + 75 - 7 chia hết cho 11 => đpcm.

Đọc tiếp...
Việt Hoàng _ TTH CTV 4 tháng 10 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

a)\(5^5-5^4+5^3\)

\(=5^3\left(5^2-5+1\right)\)

\(=5^3\times21⋮7\)

b) \(7^6+7^5-7^4\)

\(=7^4\left(7^2+7-1\right)\)

\(=7^4\times55⋮11\)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 4 tháng 10 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

a

\(5^5-5^4+5^3=5^3\left(5^2-5+1\right)=5^3\cdot21⋮7\)

b

\(7^6+7^5-7^4=7^4\left(7^2+7-1\right)=7^4\cdot55⋮11\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 15 tháng 6 2015 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

gọi 3 phần lần lượt là x,y,z

vì tỉ lệ nghịch với 6,3,4 nên ta có: \(\frac{x}{6}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}=\frac{x+y+z}{6+3+4}=\frac{93}{16}\)

=> \(\frac{x}{6}=\frac{93}{16}\Rightarrow x=\frac{279}{8}\)\(\frac{y}{3}=\frac{93}{16}\Rightarrow y=\frac{279}{16}\)\(\frac{z}{4}=\frac{93}{16}\Rightarrow z=\frac{372}{16}\)

=> KL:..

Đọc tiếp...
An Hoà 17 tháng 10 2016 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+a}{c-a}\)

=> ( a + b ) ( c -a ) = ( a - b ) ( c + a )

=> a ( c - a ) + b ( c -a ) = c ( a - b ) + a ( a - b )

=> ac - aa + bc - ab = ac - bc + aa - ab

=> - aa - aa = - bc - bc

=> - 2 . a 2  = - 2 . bc

=> a 2 = bc

Vậy \(\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+a}{c-a}\)thì a 2 = bc

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 21 tháng 9 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Sai để bài rồi, 12y phải là 12x mới đúng.

\(\frac{12x-15y}{7}=\frac{20z-12x}{9}=\frac{15y-20z}{11}\)và x + y + z = 48

\(\Rightarrow\frac{12x-15y+20z-12x+15y-20z}{7+9+11}=\frac{0}{27}=0\)

\(\Rightarrow12x-15y=0\Rightarrow12x=15y\)

\(20z-12x=0\Rightarrow20z=12x\)

\(\Rightarrow12x=15y=20z\)

Chia các vế cho BCNN ( 12 ; 15 ; 20 ) = 60

Ta có \(\frac{12x}{60}=\frac{15y}{60}=\frac{20z}{60}=\frac{x}{5}=\frac{y}{4}=\frac{z}{3}=\frac{x+y+z}{5+4+3}=\frac{48}{12}=4\)

\(\Rightarrow x=5.4=20\)

\(y=4.4=16\)

\(z=3.4=12\)

Đọc tiếp...
Hyouka CTV 21 tháng 9 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

a, \(\frac{x}{26}=\frac{2}{16}\)

=> 16x = 52

=> 4x = 13

=> x = 13/4

b, cần ghi lại đề nhé

c, \(3,8:(2x)=\frac{1}{4}:\frac{8}{3}\)

=> \(2x=\frac{3,8\cdot\frac{8}{3}}{\frac{1}{4}}=\frac{19\cdot32}{15}\)

=> \(x=\frac{19\cdot32}{15\cdot2}=\frac{19\cdot16}{15}=\frac{304}{15}=20\frac{4}{15}\)

d,\(\frac{0,4}{8}=\frac{x}{0,9}\)

=> \(\frac{\left[\frac{4}{10}\right]}{8}=\frac{x}{\left[\frac{9}{10}\right]}\)

=> \(\frac{\left[\frac{2}{5}\right]}{8}=\frac{10x}{9}\)

=> \(\frac{1}{20}=\frac{10x}{9}\)

=> 9 = 200x

=> \(x=\frac{9}{200}\)

e, \(0,2:\frac{6}{5}=\frac{2}{3}:(6x+7)\)

=> \(6x+7=\frac{\frac{6}{5}\cdot\frac{2}{3}}{0,2}\)

=> 6x + 7 = 4

=> 6x = -3

=> x = -2

f, \(\frac{-2}{x}=\frac{-x}{\frac{8}{25}}\)=> x2 = 16/25 => x = \(\pm\frac{4}{5}\)

Đọc tiếp...
huynhductai 21 tháng 9 lúc 8:11
Báo cáo sai phạm

tên gì dài như vậy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: