Giúp tôi giải toán và làm văn


Đỗ Đức Đạt Hôm qua lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)( đổi 2 chỗ trung tỉ )

\(\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{a+b}{c+d}\)( tính chất dãy tỉ số bằng nhau ) ( 1 )

\(\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{a-b}{c-d}\)( tính chất dãy tỉ số bằng nhau ) ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) \(\Rightarrow\frac{a+b}{c+d}=\frac{a-b}{c-d}\)

Vậy ( a + b ) ( c - d ) = ( a - b ) ( c + d ) ( đpcm )

Đọc tiếp...
Bastkoo CTV Hôm qua lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{a+b}{c+d}=\frac{a-b}{c-d}\) (1)

2 vế nhân chéo ta được (a+b)(c-d) = (c+d)(a-b) (2)

Từ (1) và (2) => đpcm

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hoàng Hải Anh Hôm qua lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\)(đổi chỗ 2 trung tỉ)

=> \(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{a+b}{c+d}\)(tính chất dãy tỉ số bằng nhau)  (1)

=> \(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{a-b}{c-d}\)(tính chất dãy tỉ số bằng nhau)   (2)

Từ (1) và (2 ) suy ra \(\frac{a+b}{c+d}=\frac{a-b}{c-d}\)

=> (a+b)(c-d)=(c+d)(a-b) ( điều phải chứng minh)

mình chắc chắn 100% đóa

chúc bạn học tốt

:))))

Đọc tiếp...
ST CTV 12/11/2017 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abcd (a khác 0; 0 < b \(\le\) 9; 0 < c \(\le\)9; 0 < d \(\le\)9)

Theo đề bài ta có: \(\frac{a}{2}=\frac{b}{1}=\frac{c}{2}=\frac{d}{3}\)

Đặt \(\frac{a}{2}=\frac{b}{1}=\frac{c}{2}=\frac{d}{3}=k\Rightarrow a=2k,b=k,c=2k,d=3k\)

Do \(\hept{\begin{cases}a>0\\d\le9\end{cases}\Rightarrow0< k\le3}\) (1)

Vì \(\overline{abcd}⋮3\Rightarrow a+b+c+d=2k+k+2k+3k=8k⋮3\)

Mà \(8⋮̸3\Rightarrow k⋮3\) (2)

Từ (1) và (2) => k = 3

=> a = 6, b = 3, c = 6, d = 9

Vậy số cần tìm là 6369

Đọc tiếp...
Trần Duy Khiêm 12/11/2017 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

6369 là đúng

Đọc tiếp...
Thanh Hằng Nguyễn 06/11/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Đặt :

a/b = c/d = k

=> a = bk; c= dk

Xét từng vế của đẳng thức ta dc :

ac/ bd = bk.dk/bd = bd.k^2/bd = k^2 (1)

(a+c)^2/(b+d)^2 = (bk+dk)^2/(b+d)^2 = k^2(b+d)^2/(b+d)^2 = k^2 (2)

Từ (1) + (2) => đpcm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Kim Oanh 06/11/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

ta cóa/b=c/d

áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nahu ta có

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{a+c}{b+d}\)

=>\(\frac{a}{b}=\frac{a+c}{b+d}\)=>\(\frac{a^2}{b^2}=\frac{\left(a+c\right)^2}{\left(b+d\right)^2}\)

hay \(\frac{a}{b}.\frac{a}{b}=\)\(\frac{\left(a+c\right)^2}{\left(b+d\right)^2}\)

\(\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\)\(\frac{\left(a+c\right)^2}{\left(b+d\right)^2}\)

vậy\(\frac{ac}{bd}\)=\(\frac{\left(a+c\right)^2}{\left(b+d\right)^2}\)

t nhé

Đọc tiếp...
Bastkoo CTV 06/11/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

ad=bc ( a,c là ngoại tỉ ; d,b là trung tỉ . Ta có thể đổi vị trí trung tỉ và ngoại tỉ cho nhau )

ad=bc <=> \(\hept{\begin{cases}\frac{a}{b}=\frac{b}{d}\\\frac{a}{c}=\frac{b}{d}\\\frac{d}{c}=\frac{b}{a}\end{cases}}\)

Từ tỉ lệ đầu tiên ta có thể => đpcm

Đọc tiếp...
nguyen van huy 06/11/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Từ \(ad=bc\)(theo đề bài)

=> \(\frac{d}{b}=\frac{c}{a}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)(điều phải chứng minh)

Đọc tiếp...
Đào Trọng Luân 06/11/2017 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

Gọi a là tuổi anh, b là tuổi em, ta có:

a - b = 5

\(\frac{a-2}{b+4}=\frac{15}{16}\)

\(\Rightarrow\frac{a-2}{15}=\frac{b+4}{16}=\frac{a-2-b-4}{15-16}=\frac{5-6}{-1}=1\)

=> a = 1.15 + 2 = 17

b = 1.16-4 = 12

Vậy hiện nay anh 17 tuổi, em 12 tuổi

Done ^.^

Đọc tiếp...
Trần Hải Nam 06/11/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

cảm ơn 2 bạn nhé

Đọc tiếp...
Bảo Bình 06/11/2017 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi hiện nay của em là:x

      .........................anh...:y

Ta có:\(\hept{\begin{cases}y-x=5\\\left(x+4\right)-\left(y-2\right)=16k-15k=k\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y-x=5\\x-y+6=k\end{cases}\Rightarrow}k=1}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x+4=16\\y-2=15\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=12\\y=17\end{cases}}}\)

Vậy.........

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 02/11/2017 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta có :

\(\frac{a}{1}=\frac{b}{2};2a+4b=80\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{2a+4b}{1.2+2.4}=\frac{80}{10}=8\)

\(\Rightarrow\)\(a=8.1=8\)

\(\Rightarrow\)\(b=8.2=16\)

Vậy a = 8 và b = 16

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 02/11/2017 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}\)và \(2a+4b=80\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau :

\(\frac{a}{1}=\frac{b}{2}=\frac{2a+4b}{2+8}=\frac{80}{10}=8\)

\(\Rightarrow a=8.1=8\)

\(\Rightarrow b=2.8=16\)

Đọc tiếp...
Người Bí Mật 05/11/2017 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

ngu vịt bài như này cx hỏi

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 31/10/2017 lúc 08:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b+c}=\frac{b}{c+a}=\frac{c}{a+b}=\frac{a+b+c}{b+c+c+a+a+b}=\frac{a+b+c}{2\left(a+b+c\right)}=\frac{1}{2}.\)

Đọc tiếp...
KAITO KID 2005 26/10/2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

thay \(a^2=b.c\)vào biểu thức, ta có:

\(\frac{b.c+c^2}{b^2+b.c}=\frac{c.\left(c+b\right)}{b.\left(b+c\right)}=\frac{c}{b}\)

Đọc tiếp...
GV Quản lý 25/10/2017 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Bán đi 1/2 tấm vải xanh => còn lại 1 - 1/2 = 1/2 tấm vải xanh

Bán đi 2/3 tấm vải đỏ => còn lại 1 - 2/3 = 1/3 tấm vải đỏ

Bán đi 3/4 tấm vải trắng => còn lại 1 - 3/4 = 1/4 tấm vải trắng

Theo bài ra: 1/2 tấm vải xanh = 1/3 tấm vải đỏ = 1/4 tấm vải trắng 

=> Nếu tấm vải xanh là 2 phần bằng nhau thì tấm vải đỏ là 3 phần, tấm vải trắng là 4 phần như sơ đồ sau:

    Tấm vải xanh Tấm vải đỏ Tấm vải trắng 180m

Giá trị 1 phần là: 180 : (2 + 3 + 4) =20 (m)

=> Tấm vải xanh: 20 x 2 = 40 (m)

     Tấm vải đỏ: 20 x 3 = 60 (m)

     Tấm vải trắng: 20 x 4 = 80 (m)

Đọc tiếp...
GV Quản lý 11/10/2017 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Gọi giá tiền mỗi kg bom, kiwi, nho lần lượt là x, y, z thì theo đề bài a có:

\(x.3=y.4=z.5\) và \(3y-2z=210000\)

Từ \(x.3=y.4=z.5\) , chia các vế cho 3.4.5 ta được:

\(\frac{x}{20}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:

  \(\frac{x}{20}=\frac{y}{15}=\frac{z}{12}=\frac{3y-2z}{3.15-2.12}=\frac{3y-2z}{21}=\frac{210000}{21}=10000\)

=> \(\frac{x}{20}=10000\Rightarrow x=200000\)

   \(\frac{y}{15}=10000\Rightarrow y=150000\)

   \(\frac{z}{12}=10000\Rightarrow z=120000\)

Đọc tiếp...
NTN Vlog 16/11 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

có một loại bom đặc biệt và rất hiếm là loại c4. Một quả bom nhỏ có thể phá đc cả tào nhà 22 tầng đó các bạn bt ko

Đọc tiếp...
Công chúa Han Sara 11/10/2017 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

Mua bom thì báo cảnh sát rồi vào tù liền hà .

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 04/02/2017 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{14}{22}=\frac{7}{11}\Rightarrow\frac{a}{7}=\frac{b}{11}=\frac{a+b}{7+11}=\frac{M}{18}\)

\(\frac{c}{d}=\frac{11}{13}\Rightarrow\frac{c}{11}=\frac{d}{13}=\frac{c+d}{11+13}=\frac{M}{24}\)

\(\frac{e}{f}=\frac{13}{17}\Rightarrow\frac{e}{13}=\frac{f}{17}=\frac{e+f}{13+17}=\frac{M}{30}\)

Mà M là số tự nhiên => M là bội chung nhỏ nhất của 18; 24; 30

18 = 32.2 ; 24 = 3.23 ; 30 = 2.3.5

=> BCNN (18;24;30 ) = 32.23.5 = 360

Hay M = 360

Đọc tiếp...
Bùi Anh Tuấn 09/11/2014 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Gọi các phân số phải tìm theo theo thứ tự là a,b,c.Ta có:a+b+c= -187/60

        ta có: a:b:c=2/5:3/4:5/6=0,4:0,75:0,(83)=40:75:83

             dc:a/40=b/75=c/83--->a+b+c/40+75+83= -187/60:45= -17/1080

                 Từ đó :  *a= -17/27

                               *b= -85/72

                                *c= -1411/1080           

                 ĐÚNG 100%  VÌ LÀM ĐI LÀM LẠI LẦN THỨ 3 MỚI RA
 

Đọc tiếp...
Trần Thu Thanh 25/11/2014 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Bùi Anh Tuấn không đúng 100% đâu.  -187/60:198  chứ không phải -187/60:45

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Minh Ngọc 08/02/2015 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Gọi các phân số phải tìm theo theo thứ tự là a,b,c.Ta có:a+b+c= -187/60

        ta có: a:b:c=2/5:3/4:5/6=0,4:0,75:0,(83)=40:75:83

             dc:a/40=b/75=c/83--->a+b+c/40+75+83= -187/60:45= -17/1080

                 Từ đó :  *a= -17/27

                               *b= -85/72

                                *c= -1411/1080           

 

Đọc tiếp...
Mr Lazy 13/07/2015 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x+y+z}=\frac{y+z+1}{x}=\frac{z+x+2}{y}=\frac{x+y-3}{z}=\frac{y+z+1+z+x+2+x+y-3}{x+y+z}=\frac{2\left(x+y+z\right)}{x+y+z}=2\)

\(\Rightarrow x+y+z=\frac{1}{2}\)

\(\frac{y+z+1}{x}=\frac{\frac{1}{2}-x+1}{x}=2\Rightarrow x=\frac{1}{2}\)

\(\frac{z+x+2}{y}=\frac{\frac{1}{2}-y+2}{y}=2\Rightarrow y=\frac{5}{6}\)

\(\frac{x+y-3}{z}=\frac{\frac{1}{2}-z-3}{z}=2\Rightarrow z=-\frac{5}{6}\)

 

Đọc tiếp...
thang Tran 13/07/2015 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{y+z+1}{x}=\frac{x+z+2}{y}=\frac{x+y-3}{z}=\frac{y+z+x+z+x+y+1+2+3-1}{x+y+z}=\frac{2\left(x+y+z\right)}{x+y+z}=2\)

=> \(\frac{1}{x+y+z}=2\Rightarrow x+y+z=\frac{1}{2}\)    => y + z = 1/2 - x

=> y +z + 1 = 2x  => y + z = 2x - 1  => 1/2 - x = 2x - 1 => 3x = 3/2 => x = 1/2

=> x + z + 2 = 2y

=> x + y - 3 = 2z 

Tính tương tự y và z

Đọc tiếp...
Lương Văn Hoan 04/11/2016 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

tìm x,y,z biết 

x/x+z+1 =y/x+z+1 = z/x+y-2  =x+y+z

giúp tớ với???

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: