Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Xyz CTV 9 tháng 5 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

B = \(\frac{8}{9}+\frac{24}{25}+\frac{48}{49}+...+\frac{200.202}{201^2}=\left(1-\frac{1}{3^2}\right)+\left(1-\frac{1}{5^2}\right)+\left(1-\frac{1}{7^2}\right)+...+\left(1-\frac{1}{201^2}\right)\)

\(=\left(1+1+1+...+1\right)-\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+...+\frac{1}{201^2}\right)\)

 \(=100-\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+...+\frac{1}{201^2}\right)\)

Ta có Đặt \(C=\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+....+\frac{1}{201^2}\)\

\(< \frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+...+\frac{1}{199.201}=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+...+\frac{2}{199.201}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{199}-\frac{1}{201}\right)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{201}\right)=\frac{1}{2}.\frac{200}{201}=\frac{100}{201}< \frac{1}{2}\)

=> C < 1/2

=> B > 100 - 1/2

=> B > 99,5

Đọc tiếp...
꧁༺༒ℌa⚡ℜų༒༻꧂ ✿( ๖ۣۜHoa ๖ۣۜAnh ๖ۣۜĐào) ❀ 2 tháng 4 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

tập hợp các số đó là :

\(a,\left\{9,7,5,4,2\right\}\)

\(b,\left\{2,9,6,3,5\right\}\)

\(c,\left\{6,0\right\}\)

Bài 2:

tập hợp các số mà tỏng của các số đó bằng 4 là :\(\left\{2,0,4\right\}\)

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Hiah 18 tháng 3 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Vì tập hợp A gồm 6 phần tử nên có: 26-1=63 tập con (khác rỗng)

Tập con có giá trị lớn nhất là:

9+10+11+12+13+14=69

Các tập còn lại không vượt quá:

10+11+12+13+14=60

Như vậy có 61 giá trị của tập con A

Mà có 63 tập nên có 32 tập có giá trị bằng nhau

-khong chac nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 22 tháng 11 2019 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

Số thứ 139 tính từ số 1000 đến số chứa chữ số thứ 2000 là 1280 và chữ số thứ 2000 là chữ số 0

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 22 tháng 11 2019 lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

a/ 

Từ 2 đến 8 có (8-2)/2+1=4 số mỗi số có 1 chữ số nên số chữ số để viết các số từ 2 đến 8 là 4x1=4 chữ số

Từ 10 đến 98 có (98-10)/2+1=45 số mỗi số có 2 chữ số nên số chữ số để viết các số từ 10 đến 98 là 45x2=90 chữ số

Từ 100 đến 998 có (998-100)/2+1=450 số mỗi số có 3 chữ số nên số chữ số để viết các số từ 100 đến 998 là 450x3=1350 chữ số

Từ 1000 đến 2020 có (2020-1000)/2+1=505 số mỗi số có 4 chữ số nên số chữ số để viết các số từ 1000 đến 2020 là 505x4=2020 chữ số

Vậy để viết đến số 2020 thì số chữ số cần là

4+90+1350+2020=3464 chữ số

b/

Tổng các chữ số biểu diễn các số từ 2 đến 998 là 

4+90+1350=1444 chữ số

Ta thấy 1444<2000<3464 => chữ số thứ 2000 thuộc nhóm số có 4 chữ số

Số các chữ số biểu diễn các số từ số 1000 đến số có chứa chữ số thứ 2000 là

2000-1444=556 chữ số

Số các số được biểu diễn bằng 556 chữ số trên từ số 1000 trở đi là

556:4=139 số

Gọi số cần tìm là b áp dụng công thức tính số các số hạng trong cấp số cộng ta có

\(\frac{b-1000}{2}+1=139\Rightarrow b=1280.\)

Vậy số thứ 139 tính từ số 1000 đến số chứa chữ số thứ 2000 là 139 và chữ số thứ 2000 là chữ số 0

Đọc tiếp...
sao phải soắn 6 tháng 5 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

C = { -6 ; -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3  ;4 }

CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Đọc tiếp...
Lê Thị Thanh Huyền 20 tháng 11 2019 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

\(C=\xi1,2,3,4\)

Đọc tiếp...
Lê Thị Minh Thư 20 tháng 11 2019 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

C = { -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4}

Đọc tiếp...
chetmemayne 4 tháng 11 2019 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

THẰNG NÀO NGU MỚI BẢO TAO SAI

Đọc tiếp...
Wild Ghost 3 tháng 11 2019 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

với tập hợp thì a đúng

với bài tìm x2 = a2 thì b đúng

chắc a đúng rồi vì chương trình lớp 6 ở đây mới học số nguyên tố thôi

học tốt

Đọc tiếp...
chetmemayne 3 tháng 11 2019 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

cả hai cách đều đúng

Đọc tiếp...
Donald 15 tháng 10 2019 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

cách 1 : 

A = {x thuộc N | 11 < x < 20}

cách 2 : 

A = {11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20}

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღнυyềnღтrânツ[❖︵ʏȗȗミ★] 15 tháng 10 2019 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Cách liệt kê phần tử : M={11;12;13;14;15;16;17;18;19;20}

Cách đặc trưng : M= {x E N | 11<=x<=20}

P/s : chỗ >= , cái này là dấu lớn hơn hoặc bằng ghi như thế này nha :(do ko có kí hiệu đó nên mk vt như vậy )

Đọc tiếp...
Vũ Thủy Quỳnh 22 tháng 9 2019 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm
Có bạn ạ
Đọc tiếp...
✎﹏ 14 tháng 9 2019 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

Có nhé bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 14 tháng 9 2019 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

{2}  là tập hợp chỉ chứa mỗi phần tử là 2 nên 2 có thuộc nhé em !

Đọc tiếp...
k.linh 8 tháng 9 2019 lúc 9:04
Báo cáo sai phạm

Số sô hạng là 

(49 - 11) : 1 + 1 =39 (số hạng)

Tổng dãy số trên là 

(11 + 49 ) . 39 : 2 = 1170 

Đ.s:>3

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 8 tháng 9 2019 lúc 8:57
Báo cáo sai phạm

\(11;12;13;14...;49\)

Số số hạng là : 

   \(\left(49-11\right):1+1=39\)( số hạng )

Tổng dãy số trên là :

\(\left(11+49\right).39:2=1170\)

Vậy tổng dãy số trên là : \(1170\)

Đọc tiếp...
Vũ Thủy Quỳnh 22 tháng 9 2019 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm
49 đến 11 có số hạng là (49-11):1+1=39 số Tổng là : (49+11).39:2= 1170 Công thức tổng quát nè: (Số cuối + số đầu)× số số hạng : 2 thế là ra Học tốt nhé ^^
Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 8 tháng 9 2019 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

\(\left\{5\right\}\subset A\)                                    \(\left\{5;9\right\}\subset A\)

\(\left\{7\right\}\subset A\)                                    \(\left\{7;9\right\}\subset A\)

\(\left\{9\right\}\subset A\)                                    \(\left\{5;7;9\right\}\subset A\)

\(\left\{5;7\right\}\subset A\)                               \(\varnothing\subset A\)

Đọc tiếp...
Vũ Thủy Quỳnh 22 tháng 9 2019 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm
{5};{7};{9};{5;7};{5;9} {7;9} Học tốt !^^
Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜSlime๖ۣۜ ﹏ღ 8 tháng 9 2019 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm

{5}
{7}
{9}
{5;7}
{7;9}
{5;9}

#học tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: