Giúp tôi giải toán và làm văn


Song tử .... Tn(siêu quậy) 23 giờ trước (14:04)
Báo cáo sai phạm

Trả lời

a)Tập hợp A có 14 tập hợp con

b)Tập hợp X sẽ có 21 chắc vậy !

Đọc tiếp...
Min-Ji 22 giờ trước (14:30)
Báo cáo sai phạm

Song tử .... Tn(siêu quậy)

Giải ra nhé bạn 

Cậu làm ơn , bớt chút thời gian làm bài cho đến nơi đến chốn

OLM cũng đã nói là không đi đáp án mà phải giải ra mà : 

 Để câu trả lời của bạn nhanh chóng được duyệt và hiển thị, hãy gửi câu trả lời đầy đủ và không nên:

  • Yêu cầu, gợi ý các bạn khác chọn (k) đúng cho mình
  • Chỉ ghi đáp số mà không có lời giải, hoặc nội dung không liên quan đến câu hỏi.
Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ🆅🅸ঔ 🅷ạঌ__[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__ Hôm qua lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

Có 2 cách là:

+ Liệt kê các phần tử của tập hợp

+ Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử

VD: Viết tập hợp A các số tự nhiên chia 2 dư 1 và nhỏ hơn 50

A = {1 ; 3 ; 5 ; ...49}

A = {x thuộc N/x = 2k + 1; x < 50}

+) Cần chú ý : tên tập hợp là các chữ cái in hoa

+) tập hợp A là một tập con (hay tập hợp con) của tập hợp B nếu A "được chứa" trong B hay Tập hợp B bao hàm tập hợp A

_Vi hạ_

Đọc tiếp...
Min-Ji Hôm qua lúc 12:34
Báo cáo sai phạm

Có 2 cách liệt kệ tập hợp :

Cách 1 : Liệt kê phần tử 

Cách 2 : Chỉ ra tính chất đặc trưng 

Khi viết tên tập hợp cần lưu ý , tên tập hợp viết bằng chữ cái in hoa . ( VD : A hoặc B hoặc C hoặc D , .... )

Khi mọi phần tử của A thuộc B

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ Hôm qua lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

Trong toán học, tập hợp có thể hiểu tổng quát là một sự tụ tập của một số hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào đó.

Trong lý thuyết tập hợp,  tập hợp là một khái niệm nguyên thủy, không định nghĩa.

VD:

 Tập hợp các số lớn hơn 1 nhưng nhỏ hơn 100.

  Tập hợp số học sinh có trong 1 lớp học.

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ🅷ắ🅲 ঔ🅿🅷🅾🅽🅶ঌ__[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__ 16 giờ trước (21:23)
Báo cáo sai phạm

Trong toán học, tập hợp có thể hiểu tổng quát là một sự tụ tập của một số hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào đó. Người ta khẳng định những đối tượng này được gọi là các phần tử của tập hợp và bất kỳ một đối tượng nào cũng đều có thể được đưa vào một tập hợp. Tập hợp là một trong những khái niệm nền tảng nhất của toán học hiện đại. Ngành toán học nghiên cứu về tập hợp là lý thuyết tập hợp.

Trong lý thuyết tập hợp, người ta xem tập hợp là một khái niệm nguyên thủy, không định nghĩa. Nó tồn tại theo các tiên đề được xây dựng một cách chặt chẽ. Khái niệm tập hợp là nền tảng để xây dựng các khái niệm khác như số, hình, hàm số... trong toán học.

Nếu a là phần tử của tập hợp A, ta ký hiệu\(a\in A\). Khi đó, ta cũng nói rằng phần tử a thuộc tập hợp A.

Một tập hợp có thể là một phần tử của một tập hợp khác. Tập hợp mà mỗi phần tử của nó là một tập hợp còn được gọi là họ tập hợp.

Lý thuyết tập hợp cũng thừa nhận có một tập hợp không chứa phần tử nào, được gọi là tập hợp rỗng, ký hiệu là \(\varnothing\) Các tập hợp có chứa ít nhất một phần tử được gọi là tập hợp không rỗng.

Nguồn : Tập hợp (toán học) – Wikipedia tiếng Việt

VD

Tập hợp 1000 số tự nhiên đầu tiên có thể liệt kê như sau:

{0, 1, 2, 3,..., 999},
Tập các số tự nhiên chẵn có thể liệt kê:

{0, 2, 4, 6, 8,... }.
Tập hợp F của 20 số chính phương đầu tiên có thể cho như sau

F = { \(n^2\) | n là số nguyên và \(0\le n\le19\)}

_Hắc phong_

Đọc tiếp...
Min-Ji Hôm qua lúc 12:27
Báo cáo sai phạm

Thế nào là tập hợp : Tập hợp là 1 khái niệm cơ bản trong Toán học và không được định nghĩa 

VD :

    + Tập hợp các học sinh trong trường .

     + Tập hợp các ngôi nhà trên phố . 

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 13 tháng 7 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

pt \(\Leftrightarrow\)\(19k+190=A^2\)\(\Leftrightarrow\)\(k=\frac{A^2-190}{19}\)

Để k nhỏ nhất và \(k\inℕ^∗\) thì \(\frac{A^2-190}{19}=\frac{A^2}{19}-19\) nhỏ nhất và \(A^2>190\)\(\Leftrightarrow\)\(A\ge14\)\(A^2⋮19\)

Mà 19 là số nguyên tố nên để \(\frac{A^2-190}{19}\) nhỏ nhất và \(A^2⋮19\) thì \(A=19\left(tm:A\ge14\right)\)

\(\Rightarrow\)\(k=\frac{A^2-190}{19}=\frac{19^2-190}{19}=9\)

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH THCS Pom Lót 12 tháng 7 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

110+19+19   +1a+1b+1b+1b    =1

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a+\frac{1}{b+\frac{1}{b+\frac{1}{b}}}}=1-\frac{1}{10+\frac{1}{9+\frac{1}{9}}}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{a+\frac{1}{b+\frac{1}{b+\frac{1}{b}}}}=\frac{747}{829}\)

Nhập vào máy tính 

\(\frac{747}{829}\)SHIFT    x-1    SHIFT      \(S\Leftrightarrow D\)KQ = 

Ấn -1 KQ = \(\frac{82}{747}\) x-1             SHIFT           S<=> D  \(KQ=9\frac{9}{82}\)

Ấn - 9 K Q = \(\frac{9}{82}\) x-1                 SHIFT           S<=> D \(KQ=9\frac{1}{9}\)

Vậy a=1 , b=9

=> a + b =10

             

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 11 tháng 7 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Sửa lại giúp mk: \(\left(n-x\right)\left(x+n\right)=99\)

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 11 tháng 7 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Có: x,x+99 là scp

thì bản chất x là scp rồi!

Đặt: \(x=a^2\)(a thuộc N*) Đặt vậy vì cho dù a âm đi nữa tìm x thì giá trị không đổi

Tới đây ta có:\(x^2+99=n^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x-n\right)\left(x+n\right)=99\)

Chia TH giải ra x.

Đọc tiếp...
Lâm Trạch CTV 28 tháng 6 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm
Trần Đại Nghĩa 29 tháng 6 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

Bài này là tìm giá trị lớn nhất của x+y mà mấy bạn?

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ [ MCU ] ★Black Widow★ 28 tháng 6 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

*với y=0 => để x+y nhỏ nhất <=> x nhỏ nhất => A^2 nhỏ nhất
mà A^2= 65+ 2^x
=> A^2 lẻ 
=> A^2= 81 => 2^x=16 => x=4 
khi đó x+y=4
*với x=0, lập luận tương tự => A^2= 65+ 8^y
+, A^2=81 => 8^y=16 => ko có y...
+, A^2=121 => 8^y=56 => ko có
+, A^2=169 => 8^y=104 => ko có...
(đến đây ko xét A^2 nữa vì nếu thỏa mãn thì x+y nhỏ nhất cũng =4)
+, với y khác 0 => A^2 chẵn mặt khác 2^x < 2^3y với x;y khác 0 và x+y<4 
=> để x+y nhỏ nhất <=> x nhỏ nhất và y lớn nhất 
tức y thuộc {1;2} và x thuộc {0;1}
=> 64<A^2 < 64+64+2=130
=> A^2=100 => 2^x+8^y= 36 => y=1 => 2^x=28 => loại
vậy...

Đọc tiếp...
Nguyễn Long Trường 28 tháng 6 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

em đen lắm

Đọc tiếp...
Xyz 27 tháng 6 lúc 23:10
Báo cáo sai phạm

a) A \(\in\){0 ; 2 ; 4 ; .... ;2020}

=>Tập hợp A có số phần tử là : (2020 - 0) : 2 + 1= 1011 phần tử

b)  B \(\in\){100 ; 105 ; ... ; 995}

=> Tập hợp B có số phần tử là : (995 - 100) : 5 + 1 = 180 phần tử

c) C \(\in\){105; 112 ; ...; 994}

=>Tập hợp C có só phần tử là : (994 - 105) : 7 + 1 = 128 phần tử

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 21 tháng 7 2015 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

1)

A={N,H,A,T,R,G}

B={T,O,A,N,H,C}

C={S,O,N,G,H}

2)

A={tháng 4 , tháng 5 , tháng sáu}

B={tháng 1, tháng 3 , tháng 5 , tháng 7 , tháng 8 ,tháng10 , tháng 12}

Đọc tiếp...
๛๖ۣۜIʑυƙυ ๖ۣۜMĭɗσɾĭүαツ ‏[ RBL ] ❧♛☙ 18 tháng 6 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

1. N,H,A T,R,A,N,G 

T,O,A,N H,O,C 

S,O,N,G H,O,N,G 

Đọc tiếp...
Hùng Kute 7 tháng 9 2016 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

\(1,A=\left\{N,H,A,T,R,G\right\}\)

\(B=\left\{T,OA,N,H,C\right\}\)

\(C=\left\{S,O,N,G,H\right\}\)

\(2,A=\left\{7,8,9\right\}\)

\(B=\left\{1,3,5,7,8,10,12\right\}\)

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜDαɾƙ ๖ۣۜBαηɠ ๖ۣۜSĭℓεηтღ [ RBL ] ❧PEWDS☙ 16 tháng 6 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

trả lời 

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N∗ ĐÚNG

 chúc bn 

hc tốt

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ RBL ] ❧Bacon☙ 16 tháng 6 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

trả lời

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N là đúng 

chúc bn 

hc tốt

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 17 tháng 6 lúc 7:55
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N là đúng đó.

# Hok_tốt nha

^_^

Đọc tiếp...
Hoàng Văn Dũng 25 tháng 6 2017 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

a,A1={a}

A2={b}

A3={c}

A4={d}

A5={e}

b,A6={a;b}

A7={a;c}

A8={a;d}

A9={a;e}

A10={b;c}

A11={b;d}

A12={b;e}

A13={c;d}

A14={c;e}

A15={d;e}

c,A16={a;b;c}

A17={a;b;d}

A18={a;c;d}

A19={b;c;d}

d,A20={a;b;c;d}

A21={a;c;d;e}

A22={b;c;d;e}

Đọc tiếp...
Rinne Tsujikubo 25 tháng 6 2017 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

a ) có 4 phần tử

b ) có 10 phần tử

c ) có 6 phần tử

d ) có 1 phần tử

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ RBL ] ❧PEWDS☙ 14 tháng 6 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

Áp dụng công thức tính số số hạng của 1 cấp số cộng có d=1, (nếu cậu chưa học tới CẤP SỐ CỘNG ở chương trình lớp 11 thì công thức này vẫn đc sử dụng vì nó có trong chương trình hồi cấp 1) thì ta thấy từ 0 đến n có n + 1 số hạng. Đó là các số: 
0, 1, 2, 3, ......, n - 2, n - 1, n. 
Như vậy, trong n +1 số ấy có tất cả n số bé hơn số n. 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Tuấn 22 tháng 8 2018 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Hoặc:

Do n thuộc N nên số tự nhiên không vượt quá n là:

( 0 + n ) . 1 + 1 = n + 1 (số)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Tuấn 22 tháng 8 2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Có n + 1 số tự nhiên không vượt quá n.

( Đó là các số: 0;1;2;...;n, tất cả là n + 1 số )

Học tốt

Đọc tiếp...
ツ๖ۣۜℳᵢƴąηöღ«⇜ 13 tháng 6 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

Viết các tập hợp sau và cho biết có bao nhiêu phần tử :

a. Tập hợp A có các số tự nhiên x mà x - 6 = 14

A={20}.Có 1 phần tử.

b. Tập hợp B có các số tự nhiên ko vượt quá 30

B={0,1,2,....,30} hay A={ \(x\varepsilon N\)/\(x\le30\)}.Có 31 phần tử.

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 13 tháng 6 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

Trả lời

a.Tập hợp A={20}

Cách tìm tập hợp A là lấy 14+6=20

Và tập hợp A chỉ có duy nhất 1 phần tử .

b.Tập hợp B={0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30}

Ta có cách biểu diễn khác như sau:

B={x thuộc N/x bé hơn hoặc = 30}

Tập hợp B có số phần tử là:

    30-0+1=31(phần tử)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Minh Trí 13 tháng 6 lúc 9:50
Báo cáo sai phạm

Tập hợp A có có 1 phần tử đó là 20

Tập hợp b có 31 phần tử 

muốn tìm được thì ta lấy (số đầu + số cuối) : khoảng cách +1

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru 17 tháng 7 2018 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

A = { 7 ; 8 ; 9 }

Học tốt #

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 9 tháng 6 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

TL:

A={ 7;  8; 9 }

~ hok tốt ~

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 9 tháng 6 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

A={7; 8; 9}

=))

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Minh Trí 8 tháng 6 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

tập hợp rỗng là tập hợp ko có gì và nó là tập hợp con của  tất cả tất hợp kể cả N*

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 8 tháng 6 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

Trả lời\

Vì tập hợp rỗng là tập hợp ko chứa phần tử nào.

Nên là tập hợp con của tất cả tập hợp kể cả N* hay còn gọi là tập hợp số tự nhiên khác 0 nha !

HT NHA !

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 8 tháng 6 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

#)Trả lời :

   Vì tập hợp rỗng không chứa phần tử nào => Tập hợp rỗng là tập hợp con của mọi tập hợp kể cả N*

Đọc tiếp...
Trần Dương Quang Hiếu 27 tháng 8 2015 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Để {3;4;b;8;6}= {(a - 1); 4;6;7;8} thì

a-1=3=>a=4

b=7

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: