Giúp tôi giải toán


le thi thuy nga 17/09 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

a) 6 {6}

b) 0 {0}

c)10;0 {10;0}

d)tat ca cac STN {0;1;2;3...}

e)15 {15}

g) giống e

h)32 {32}

i)0;1;2;3;4 {0;1;2;3;4}

Asuna Yuuki 17/09 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

a) x 6

b) x = 0

c) 10 - 5 = 0 + 5 

d) tất cả các số tự nhiên

e) 15

g) 15

h) 32

i) 1; 2; 3; 4 

k mk nhé, mk đag âm điểm 

NTH 15/09/2017 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

a)6

B)0

c)10 hoặc 0

d)0

e)15

g)15

h)32

i)1,2,3,4

Lê Quang Phúc 13/09/2017 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

a) Có: (2002-92):2+1=956 (phần tử)

b)Phần tử thứ 53 là:92+2.52=196

c)Tổng các phần tử là:

[(2002+92).956]:2=1000932

d)Làm tương tự như câu c

Phạm Ngọc Mai 15/09/2017 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

Bà lên gu-gồ rồi bấm nội dung bài là xong. Gặp bài khó tôi toàn làm thế.

Nguyen ngoc dat 12/09/2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

d ) Chú ý , họ chỉ nói thương bằng 15 , không yêu cầu số dư nhất định . Vì vậy số dư có thể là 0 ; 1 ; 2

a = 45 ; 46 ; 47

e ) Gọi A là tập hợp các số tự nhiên a thỏa mãn . 

  A = { 1170 ; 1171 ; 1172 ; 1173 ; 1174 }

Phạm Ngọc Mai 15/09/2017 lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

d) Lấy 15x3.

e) lấy 234x5

Ngô Minh Trí 12/09/2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

d, a= 15x3 = 45

e, tập hợp các STN a là = {1170}

Bùi Thị Thanh Mai 11/09/2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm
mình không nghĩ là bá đạo hihi
hotboylạnhlùng 11/09/2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

câu hỏi bá đạo nhất của năm

đôrêmon0000thếkỉ 11/09/2017 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

có n+1 chữ số

Bùi Tuấn Đức 10/09/2017 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

A= 13;21;34 

B= 37;70;135

C= 64;128;256

D= 22;29;37

E= 53;68;75

F= 127;255;511

G= 49;64;81

H= 324;841;2209

I= chịu

k cho mk nha!

KODOSHINICHI 10/09/2017 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

 a, A={x thuộc các số nguyên tố |2<hoặc bằng x<hoặc bằng 7} 
oặc A={x thuộc R |(x^2-5*x+6)*(x^2-12*x+35)=0} 
b,B={x thuộc Z | -3<hoặc bằng x<hoặc bằng 3} 
c,C={5*x thuộc Z |-1<hoặc bằng x<hoặc bằng 3}

Long_0711 10/09/2017 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

1) Từ số thứ 3 , tổng 2 số liền trước là số tiếp theo

    3 số tiếp là 13,21,34

2) Từ số thứ 4, tổng 3 số liền trước là số tiếp theo

    ________ 37, 68, 125

3) Số liền sau bằng 2 lần số liền trước

   _________ 64, 128, 256

4) Ta có : 2=1+1

                4=2+2

                7=4+3

               11=7+4

               16=11+5

Số tiếp theo bằng số liền trước cộng với số thứ tự của số đó ( số liền trước )

 ___________22, 29, 37

5) Ta có : 6 = 3 + 3

               11= 6 + 5

            ........................

Số tiếp theo bằng số liền trước cộng với một số lẻ theo thứ tự: 3;5;7;....

___________51, 66,83

6) Số tiếp theo kể từ số thứ 2 bằng 2 lần số liền trước cộng 1

___________ 127, 255, 511

7) Mỗi số trong dãy bằng bình phương của số thứ tự của số đó

___________49, 64, 81

8) Các số trong dãy lần lượt là bình phương của các số thuộc dãy { 1,2,4,7,11,16, ...}

___________ 256, 484, 841

9) Mình ko bik làm (^_^)

zeref 10/09/2017 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

b={0}

Quang Huy Aquarius 10/09/2017 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

x = 0

có 1 phần tử

Nước mắt biển cả 17/09 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

B ( 0 )

CÓ TẤT CẢ 1 PHÀN TỬ NHA

nguyen dieu hoa 11/07/2017 lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

Không thể nói \(A=\phi\)vì \(A\)có 1 phần tử \(\left(0\right)\), còn \(A=\phi\)thì \(A\)phải không có phần tử nào.

Cold Wind 09/07/2017 lúc 09:28
Báo cáo sai phạm

ko (vì t/h A có 1 phần tử là 0)

Phạm Ngọc Mai 15/09/2017 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

Không. (trả lời rất là đơn giản) ^-^

Nguyễn Thị Thu Thủy 10/09/2017 lúc 07:51
Báo cáo sai phạm

hoàng vũ

Bài 1 :

Không . Vì số không cũng là một phần tử của tập hợp A .

Phạm Ngọc Mai 15/09/2017 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

1. không

2. chịu (^-^)

nguyen vu hoang 13/09/2017 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

Bài 1: \(A=\left\{0\right\}\). Không phải là tập hợp rỗng.

Bài 2: Các tập hợp con của N là:

\(\left\{a\right\}\subset N;\left\{1\right\}\subset N;\left\{2\right\}\subset N;\left\{a,1\right\}\subset N;\left\{a,2\right\}\subset N;\left\{1,2\right\}\subset N;\left\{a,1,2\right\}\subset N;\varnothing\subset N.\)

Dũng Lê Trí 13/07/2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

2) \(\frac{2010+2011}{2011+2012}=\frac{2010}{2011+2012}+\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\frac{2010}{2011}>\frac{2010}{2011+2012}\)

\(\frac{2011}{2012}>\frac{2011}{2011+2012}\)

\(\Rightarrow A>B\)

hoàng vũ 23/07/2017 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

\(\in\)là thuộc ;     

\(\notin\)là không thuộc ;

\(\subset\)là tập hợp con ;

\(\phi\)là tập hợp rỗng ;

\(\supset\)là 2 tập hợp giao nhau.

Beyond The Scence 13/07/2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm
  • Bài 3:

 a) \(1\frac{13}{15}.\left(0,5\right)^2.3+\left(\frac{8}{15}-1\frac{19}{60}\right):1\frac{23}{24}\)

\(=\frac{28}{15}.\frac{1}{4}.3+-\frac{47}{60}:\frac{47}{24}\)

\(=\frac{7}{5}-\frac{2}{5}\)

\(=1\)

b)\(\frac{\left(\frac{11^2}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+3\frac{1}{6}}\)

\(=\frac{\left(\frac{121}{200}+0,415\right):0,01}{\frac{1}{12}-37,25+\frac{19}{6}}\)

\(=\frac{\frac{51}{50}:\frac{1}{100}}{-34}\)

\(=\frac{102}{-34}\)

\(=-3\)

Đặng Thanh Thảo 09/09/2017 lúc 12:31
Báo cáo sai phạm

Tập hợp A là dãy số cách đều, theo thứ tự tăng dần. VD:2+4=6, 6+6=12, 12+8=20, 20+10=30, 30+12=42,.....

Tập hợp B là dãy số cách đều, theo thứ tự tăng dần. Số trước cách số sau các số lẻ theo thứ tự tăng dần.

Tập hợp C là dãy số cách đều, số sau bằng số trước+5 đơn vị

Nguyễn Thị Phương Hoa 08/09/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Bổ sung thêm hai loại tập hợp là:\(Z^-,Z^+\)

Công chúa kẹo ngọt 08/09/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

- Tập hợp các số tự nhiên khác 0, kí hiệu là N*

- Tập hợp các số hữu tỉ, kí hiệu là Q

Nguyễn Thị Phương Hoa 08/09/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Các loại tập hợp khác là:N*,Q,I,R

Đây mới lên lớp 7 chỉ biết có chừng đó à

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 13/09/2017 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

Hosimija Ichigo ơi mình xin lỗi tại mình ấn nhầm cho bạn

Hosimija Ichigo 11/09/2017 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

\(A=\left\{2;0;8;1;5\right\}\)

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/09/2017 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

A={2,0,8,1,5}

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 07/09/2017 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

a) ab . 101 = ab . ( 100 + 1 )

                  = ab . 100 + ab

                  = ab00 + ab

                  = abab

b) abc . 7 . 11 . 13 = abc . 1001

                              = abc . ( 1000 + 1 )

                              = abc . 1000 + abc

                              = abcabc

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: