Giúp tôi giải toán


Hoàng Văn Dũng 11 giờ trước (15:58)

a,A1={a}

A2={b}

A3={c}

A4={d}

A5={e}

b,A6={a;b}

A7={a;c}

A8={a;d}

A9={a;e}

A10={b;c}

A11={b;d}

A12={b;e}

A13={c;d}

A14={c;e}

A15={d;e}

c,A16={a;b;c}

A17={a;b;d}

A18={a;c;d}

A19={b;c;d}

d,A20={a;b;c;d}

A21={a;c;d;e}

A22={b;c;d;e}

Rinne Tsujikubo 13 giờ trước (14:45)

a ) có 4 phần tử

b ) có 10 phần tử

c ) có 6 phần tử

d ) có 1 phần tử

Nấm 22/06 lúc 17:02

\(C=\left\{x\in N\left|x.\left(x+1\right)\right|\right\}\)

Đào Trọng Luân 22/06 lúc 16:59

C = {x[x+1]| 0 < x < 7}

Không Có Tên 22/06 lúc 16:57

C = { 1.2 ; 2.3 ; 3.4 ; 4.5 ; 5.6 ; 6.7 }

zZz Phạm Lê Kim Thủy zZz 03/08/2015 lúc 08:26

các tập hợp con của C là:
A = { 1 }     F = { rỗng }   K={ 2 ; 3}       Y= { 1;2;4}

b = { 2}       N = { 1;2}      H = { 2;4}       I = {2;3;4}

E={3}          M = { 1;3}       T= { 3;4 }      O={ 3;4;1}

D= { 4 }        X = { 1;4}       L={1;2;3}       

 

Đừng Bắt Tui Nói 22/06 lúc 15:01

Tập con của C là tập rỗng:1 tập.

Tập con có 1 phần tử:4 tập.

Có 2 phần tử:6 tập.

Có 3 phần tử:4 tập.

Có 4 phần tử :1 tập.

Tổng có:1+4+6+4+1=16(tập).

Thử lại:

C có 4 phần tử.

=>Số tập con của C là 2^4=16(tập).

Vậy.....

P/S:Bạn zZz Phạm Lê Kim Thủy thiếu tập{1;3;4} rồi.

Hatsune Miku 18/06/2015 lúc 09:50

A={18}.Có 1 phần tử

B={0}.Có 1 phần tử

C={x\(\in\)N}Vô số phần tử

D={\(\varphi\)}Không phần tử nào

O0o_ Kỷ Băng Hà _o0O 29/08/2016 lúc 18:12

a) \(A=\left\{18\right\}\). Có 1 phần tử.

b) \(B=\left\{0\right\}\). Có 1 phần tử.

c) \(C=\left\{x\in N\right\}\) . Có vô số phần tử.

d) \(D=\left\{\varphi\right\}\). Không có phần tử nào.

Nguyễn Phi Hòa 18/06/2015 lúc 10:08

Giải: 

a/ \(A=\left\{18\right\}\) . Có một phần tử          

b/ \(B=\left\{0\right\}\) . Có một phần tử        

c/ \(C=\left\{x\in n\right\}\) . Có vô số phần tử          

d/ \(D=\left\{\phi\right\}\) . Không có phần tử nào

Wonder Woman 21/06 lúc 08:56

Không thể nói A là tập hợp rỗng vì A có 1 phần tử là 0

Đúng chứ?

Nguyen Tran Hoai An 22/06 lúc 19:15

ko,vi 0 cung la mot phan tu cua A

Hoàng Văn Dũng 21/06 lúc 09:48

không thể nói A là một tập hợp rỗng được vì A có 1 phần tử

trieu dang 19/06/2015 lúc 14:34

A={90;91;92;93;...;104;105}

B={4;5;6;7;8;9;10}

Lê Quang Phúc 19/06/2015 lúc 14:34

thơ tôi chỉ có 4 dòng

đã xong dòng 1 bắt đầu dòng 2

dòng 3 sáu chữ ko dài

kết thúc dòng 4 hết bài cho nhanh .

Lê Quang Phúc 19/06/2015 lúc 14:32

các bạn vào link này nhé : http://olm.vn/hoi-dap/question/105772.html

Michiel Girl Mít ướt 05/06/2015 lúc 11:03

Phần tử A = { 1;3;5;7;9;...;101}

Trong tập hợp mỗi phần tử cách nhau 2 đơn vị, ta có:

                      (101 - 1) : 2 + 1 = 51 (phần tử)

=> tập hợp A có 51 phần tử (lẻ)

nguyen thieu cong thanh 05/06/2015 lúc 10:57

số các phần tử là:(101-1):2+1=51(số)

tth 19/06/2017 lúc 19:02

Tập hợp C là dãy tập hợp cách đều. Mỗi tập hợp cách nhau 2 đơn vị.

= > Tập hợp C có số tập hợp con là:

(31 - 1) : 2 + 1 = 16 tập hợp

Đs: 16 tập hợp con

Ps:   Trần Nhật Quỳnh đúng rồi đó bạn

Trần Nhật Quỳnh 19/06/2017 lúc 15:34

Tập hợp C là dãy tập hợp cách đều 2 đơn vị, bắt đầu từ 1

Vậy: Tập hợp C có số tập hợp con là:

( 31 - 1 ) : 2 + 1 = 16 ( tập hợp con )

                            Đáp số: 16 tập hợp con

~ Chúc bạn học tốt ~

Park Bo gum 19/06/2017 lúc 15:55

P = { a }

A = { b }

R = { c }

K = { 28 }

B = { 31 }

O = { a ; b }

G = { a ; c }

U = { a ; 28 }

M = { a ; 31 }

S = { b ; c }

J = { b ; 28 }

H = { b ; 31 }

I = { c ; 28 }

Y = { c ; 31 }

D = { 28 ; 31 }

Số tập hợp con của C là : 15 tập hợp

Tình bạn tuổi học trò 18/06/2017 lúc 21:19

Coi A là tập hợp .

A = { 2 ; 0 ; 6 }

Chúc bạn học giỏi ! ^ - ^

Thy dan 18/06/2017 lúc 21:27

A={2,0,6}

lê thị thu huyền 18/06/2017 lúc 21:23

A={2006}

Liv and Maddie 17/06/2017 lúc 14:39

Ta có :

A = { 1002; 1007;......; 9997}

Số phần tử của A là :

( 9997 - 1002 ) : 5 + 1 = 1800 ( số )

Đ/s:.............

Songoku Sky Fc11 17/06/2017 lúc 14:38

tập hợp trên có 600 phần tử

Songoku Sky Fc11 17/06/2017 lúc 14:37

chuẩn bị bạn ấy tự trả lời ngày

đảm bảo 100%

Huỳnh Thị Kiều Hoa 04/08/2015 lúc 16:16

a) A = {0;1;2;3;...;18;19;20}

Tập hợp A có 21 phần tử

b) B = {x \(\in\) N / 5<x<6}

Tập hợp B ko có phần tử nào!

Hoàng Tử của dải Ngân Hà 22/08/2016 lúc 19:34

a) A = { x \(\in\)N | x \(\le\)20 }

tập hợp A có : ( 20 - 0 ) : 1 + 1 = 21 phần tử

b) B = { x\(\in\)N | 5<x<6 }

tập hợp B rỗng

Nguyễn Thị Hiền Lương 15/06/2017 lúc 11:12

gọi tập hợp đó là A

Cách 1: A = {7;6;5;4;3;2;1;0;-1;-2;......}

Cách 2: A = {x < 8 / x thuộc Z}

nguyen thuy tram 15/06/2017 lúc 11:05

bạn lê thị thu huyền à 

cách 2 có chút sai sai thì phải

cách 1 thừa số 1 nha

lê thị thu huyền 15/06/2017 lúc 10:57

gọi tập hợp đó là A

cách 1: \(A=\left\{...;-1;0;1;2;3;4;5;6;7;\right\}\)

cách 2: \(A\)={x|x\(\in\)R;x<8}

Mr Lazy 01/07/2015 lúc 17:38

\(A=\left\{0;1;2;...;99\right\}\)

\(B=\phi\)

Hatsune Miku 01/07/2015 lúc 17:40

Rỗng mà cho trong ngoặc là thành 1 tập hợp phải ko nào??

Nguyễn Thị Minh Nhã 13/06/2017 lúc 13:57

\(a.A=\left\{0;1;2;3;4;5;...;98;99\right\}\)

\(b.B=\left\{\phi\right\}\)

Nguyễn Thị Minh Nhã 12/06/2017 lúc 20:30

1. {N;H;A;T;R;G}

2. {T;o;a;n;H;c}

3. {2;9;0;7}

4. {2;3;0;4;6}

Thiên sứ hòa bình 12/06/2017 lúc 20:30

1 . { N ; H ; A ; T ; R ; G }

2. { T ; O ; A ; N ; H ; C }

3 . { 2 ; 9 ; 0 ; 7 }

4 . { 2 ; 3 ; 0 ; 4 ; 6 }

Ai tk mk thì mk tk lại cho .

kikiki 12/06/2017 lúc 20:27

{n;h;a;t;r;g}

{t;o;a;n;h;c}

{2;9;0;7}

{2;3;0;4;6}

Duong Minh Hieu 11/06/2017 lúc 12:16

G={90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100}

Lê Mạnh Tiến Đạt 11/06/2017 lúc 13:39

cô nàng bạch dương

Ta có :

G = {90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100 }

                                        Đáp số : ...

TNT TNT Học Giỏi 11/06/2017 lúc 12:20

các tập hộp của g =

 { 90;91;92;93;94;95;96;97;98;99 }

     đs...

      

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: