Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Dương Quang Hiếu 27 tháng 8 2015 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Để {3;4;b;8;6}= {(a - 1); 4;6;7;8} thì

a-1=3=>a=4

b=7

Đọc tiếp...
Bùi Phạm 2007 14 tháng 1 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

Thế bn liệt kê hộ mik các tập hợp số nguyên x nhá 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh 14 tháng 1 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

mk tưởng phải có kết quả mới làm được chứ

Đọc tiếp...
Bùi Phạm 2007 14 tháng 1 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Sao hỏi mình ??

Đọc tiếp...
kudo shinichi 1 tháng 6 2018 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 3 chữ số?

A. 449 số

B. 899 số

C. 900 số

D. 450 số

chúc bạn học tốt

Chúc các bạn may mắn.

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 7 tháng 1 lúc 9:04
Báo cáo sai phạm

Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 3 chữ số?

A. 449 số

B. 899 số

C. 900 số

D. 450 số

Hướng dẫn : Số số tự nhiên có 3 chữ số là :

                       999 - 100 + 1 = 900

Vậy số số lẻ là ;

             900 : 2 = 450 ( số )

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 1 tháng 6 2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

số số lẻ có 3 chữ số là :

(999 - 101) : 2 + 1 = 450

chọn d nhé

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 25 tháng 12 2018 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

\(\text{a) }x\in\left\{\pm3;\pm2;\pm1;0;4\right\}\)

\(\text{b) }-3+\left(-2\right)+\left(-1\right)+0+1+2+3+4\)

\(=\left[-3+3\right]+\left[-2+2\right]+\left[-1+1\right]+0+4\)

\(=0+0+0+0+4=4\)

Đọc tiếp...
TL 25 tháng 12 2018 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm

a, Tất cả các số nguyên x thỏa mãn để -4 < x < 5

=> x \(\in\left\{-3;-2;-1;0;1;2;3;4\right\}\)

b, Tổng các số nguyên x là :

\((-3)+(-2)+(-1)+0+1+2+3+4\)

\(=\left[(-3)+3\right]+\left[(-2)+2\right]+\left[(-1)+1\right]+0+4\)

\(=0+4=4\)

P/S : Mình ko chắc có đúng ko

Chúc bạn học tốt :>

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 23 tháng 12 2018 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

Câu 1 : (C)

Câu 2 : (B)

Câu 3 : (C)

Câu 4 : (C)

Câu 5 : (B)

Okay

Đọc tiếp...
Phạm Thị Bảo Ngọc 18 tháng 12 2018 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

a ,cách 1:A={4,5,6,7,8}

c2:A={3<x<9 (hoặc bé hơn hoặc bằng 8 nha) \x thuộc N)

b,C1 :B={2:4:8;10;12........;96:98}

C2:B={x chia hết cho 2\x thuộc N}      ( viết băng kí hiệu nha bạn0

Số phần tử của tập hợp B la;  (98-2):2+1=48(phần tử)

Đọc tiếp...
Vũ Duy Quang 18 tháng 12 2018 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

a, A={4;5;6;7;8}

    A={x thuộc N/3<x=<8}

b,B={0;2;4;6;8;..;98}

   B={x thuộc N/x<100}

        Tập hợp B có số phần tử là:(98-0)/2+1=50 (phần tử)

Đọc tiếp...
Hà Đức Anh 1 tháng 12 2018 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

\(\text{Trả lời : }\)

\(a\text{ khác }0\)          \(\text{Kí hiệu : }a\ne0\)

\(\text{Trong sách giáo khao có một số kí hiệu bạn có thể đưa lên đây hỏi !}\)

\(\text{Chúc bạn học tốt !}\)

Đọc tiếp...
✨♕ Hà Đức Anh ♕✨ 21 tháng 11 2018 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

\(\text{Trả lời : }\)

\(a\text{ khác }0\text{ . Kí hiệu : }a\ne0\)

\(\text{Sao tên giống nhau thế nhỉ ?}\)

\(\text{Chúc bạn học tốt ! }\)

Đọc tiếp...
Hackër.Çũng-Çầñ-Çó Ñğườį-Yêŭ 21 tháng 11 2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

a khác 0 

kì hiệu trong toán học là : 

\(a\ne0\)

Đọc tiếp...
Mai Trang Nguyễn 20 tháng 11 2018 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Tập hợp M có 4 phần tử nên sẽ có 24= 16 tập hợp con sau :

* { a } ; { b } ; { c } ; { d }

* { a ; b } ; { a; c } ; { a ; d } ;  { b ; c } ; { b ; d } ; { c ; d }

* { a ; b ; c } ; { a ; b ; d } ; {  a ; c ; d } ; { b ; c; d }

* M ; \(\varnothing\)

Đọc tiếp...
Đặng Yến Ngọc 20 tháng 11 2018 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

tập rỗng

{a} {b} {c} {d}

{a;b} {a;c} {a;d} {b;c} {b;d} {c;d}

{a;b;c} {a;b;d} {a;c;d} {b;c;d}

{a;b;c;d}

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Lâm Thùy Ngân 20 tháng 11 2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

{a};{b};{c};{d}{a;b};{a;c};{b;c} đều là tập con của M

Đọc tiếp...
Mai Trang Nguyễn 20 tháng 11 2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

a) A = { 1 + 3x ; 0 \(\le\)\(\le\)6 }

b)  B = { x3  ; 1 \(\le\)\(\le\)5 }

c) C = { x ( x + 1 ) ; 1 \(\le\)\(\le\)6 }

Đọc tiếp...
Dora Wan 20 tháng 11 2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Mình không biết

Đọc tiếp...
(♥).•*´¨`*•♥•(★) tiểu quái đáng yêu (★)•♥•*´¨`*•.(♥) 17 tháng 11 2018 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

a) Số phần tử của M là :

( 57 - 8 ) : 1 + 1 = 50 ( phần tử )

b)\(M=\left\{x\in N|8\le x\le57\right\}\)

c)N không phải là tập hợp con của M vì :

\(59\notin M\)

Đọc tiếp...
♍ Đáng Yêu ♍ 17 tháng 11 2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

a, số phần tử của tập hợp M là :

  ( 57 - 8 ) : 1 + 1 =  50 ( phần tử )

   vậy tập hợp M có : 50 phần tử

b, \(M=\left\{x\in N/8\le x\le57\right\}\)

c, N không phải là tập hợp con của M 

vì \(59\notin M\)

Đọc tiếp...
Minzu Kakasu 8 tháng 10 2017 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

mk chưa học đến

Đọc tiếp...
shitbo 11 tháng 11 2018 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{16}{3n+1}\in N\)

\(\Rightarrow16⋮3n+1\Rightarrow U\left(16\right):3\left(du1\right)\)

\(\Rightarrow3n+1\in\left\{1;4;16\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{0;1;5\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Quỳnh 19 tháng 11 2018 lúc 8:57
Báo cáo sai phạm

a)A={51;52;53;54;...;120} có (120-51):1+1=70(phần tử)

B={2;4;6;8;10;12;...;98} có (98-2):2+1=49(phần tử)

b)AgiaoB={52;54;..;98}

Đọc tiếp...
Moon 3 tháng 11 2018 lúc 11:26
Báo cáo sai phạm

em ms hok lớp 1

Đọc tiếp...
๖ۣۜEndless Night๖ۣۜ 29 tháng 10 2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Ta có \(M=3^1+3^2+3^3+...+3^{28}+3^{29}+3^{30}\)

\(=\left(3^1+3^2+3^3\right)+\left(3^4+3^5+3^6\right)+...+\left(3^{28}+3^{29}+3^{30}\right)\)

\(=3.\left(1+3+3^2\right)+3^4.\left(1+3+3^2\right)+...+3^{28}.\left(1+3+3^2\right)\)

\(=3.13+3^4.13+...+3^{28}.13\)

\(=13.\left(3+3^4+..+3^{28}\right)\) chia hết cho 13.

Vậy M chia hết cho 13

Đọc tiếp...
no name 29 tháng 10 2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

\(M=3^1+3^2+3^3+...+3^{28}+3^{29}+3^{30}\)

\(M=3^1.\left(1+3+3^2\right)+3^3.\left(1+3+3^2\right)+...+3^{28}\left(1+3+3^2\right)\)

\(M=3^1.13+3^3.13+...+3^{28}.13\)

\(M=13.\left(3^1+3^3+...+3^{28}\right)\)

\(\Rightarrow M⋮13\)

Đọc tiếp...
Khongmailinh6c 29 tháng 10 2018 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

M = 31 + 32 + 33 +...+ 328 + 329 + 330

M = ( 31 + 32 + 33) + ...+ ( 328 + 329 + 330 )

M = 3(1 + 3 + 32 ) +...+ 328( 1 + 3 + 32)

M = 3 .13 +...+ 328.13

\(\Rightarrow M⋮13\)(đpcm)

   !!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: