Giúp tôi giải toán và làm văn


Dung Pham Thanh Hôm qua lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

Ta có :

A = 3k + 2

B = 6q + 2 hoặc 6q + 5

 6q + 2 có 6q chia hết cho 3 => 6q + 2 chia 3 dư 2

 6q + 5 = 6q + 3 + 2 có 6q + 3 chia hết cho 3 => 6q + 3 + 2 chia 3 dư 2

Vậy A = B

Đọc tiếp...
khanh cuong 17/07 lúc 07:13
Báo cáo sai phạm

a, A là   cộng theo số lẻ ( 1 + 3 = 4 ,4 + 5 = 9.....) bắt đầu từ 3 

b , B là mỗi lần cộng thêm 6 

c , A là cộng theo số lẻ ( 1 + 3 = 4 ,4 + 5 = 9.....)

d, B là cộng theo số chẵn bắt đầu từ 4 

hok tốt

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 12/07/2018 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

a) \(12-x=5\Rightarrow x=12-5=7\)

\(A=\left\{7\right\}\) Tập hợp trên có 1 phần tử là 7

b) Ta có: \(7-y=21\Rightarrow y=7-21=-14\)

\(B=\left\{-14\right\}\) Tập hợp trên có 1 phần tử là -14

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 12/07/2018 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

                                         Giải :

a, Tập hợp A các số tự nhiên x mà  12 - x = 5

                                                               x = 12 - 5

                                                               x = 7 phần tử

b,Tập hợp B các số tự nhiên y mà          7 - y = 21

                                                         =>       y = 7 - 21

                                                         =>       y = -14

                                hoặc                       7 - y = 21

                                                          => y = 21 + 7

                                                         => y = 28

Vậy \(\hept{\begin{cases}y=-14\\y=28\end{cases}}\)phần tử

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 12/07/2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Nhưng y = -14 phần tử nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Sơn 12/07/2018 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

a,\(cam\in\) A và B

b, táo \(\in\)A mà ko thuộc B

Đọc tiếp...
lêthaovy 12/07/2018 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

a)cam thuoc A    ,       cam thuoc B

b)tao thuoc A             tao ko thuoc B

Đọc tiếp...
shibuki ran 12/07/2018 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

a)thuộc A và B là :cam

b) thuộc A mà không thuộc B là :táo

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh 12/07/2018 lúc 07:34
Báo cáo sai phạm

A={ S,O,N,G,H}

tk mk nha!

học tốt~~

<3

Đọc tiếp...
Kary Lê Phương 12/07/2018 lúc 07:37
Báo cáo sai phạm

\(A=\hept{ }S;O;N;G;H]\)

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Bình dễ thương 12/07/2018 lúc 07:35
Báo cáo sai phạm

\(A=\left\{S,o,n,g,H\right\}\)

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Isabella Nguyễn 07/07/2018 lúc 09:28
Báo cáo sai phạm

0 ; 1 ; 4 ; 9 ; 16; 25; 36; 49 ; 64; 81

a) Năm số hạng tiếp theo là: 25; 36; 49; 64; 81

Quy tắc của dãy số trên là 1; 3; 5; 7; 9,,, những số lẻ ý bạn!

b) B {0;1;4;9;16;25;36;49;64;81}

Tổng 10 số nè: 285 nhé bạn!

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Phạm Đình Khánh Duy 07/07/2018 lúc 09:40
Báo cáo sai phạm

Tổng của 10 số đầu tiên là 285. Chỉ cần ghép các số lại thành các số tròn chục, tròn trăm cho dễ tính nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Tài 07/07/2018 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm

a, 25, 36, 49, 64, 81 ( khoảng cách là các số lẻ liên tiếp)

Đọc tiếp...
Thái Hoàng Thiên Nhi 06/07/2018 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

a) \(\left\{1;2;3;9;15\right\}\)

b) \(\left\{1;2;3;9;11;13\right\}\)

Đọc tiếp...
information technology 06/07/2018 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Cho

A = { 1;2;3;4;5;6;7;8 }

B = { 9;11;13;15 }

C = { 4;6;12;15;18 } 

a) Viết tập hợp gồm 5 số, trong đó 3 số thuộc A và 2 số thuộc B

D = { 3,5,7,9,11}

chú ý:  những số in đậm là số thuộc A, số không in đậm là số thuộc B

b) Viết tập hợp gồm 6 số sao cho 3 số thuộc A, 3 số thuộc B và 2 số ko thuộc C

E = { 4  ,7,8,9,13,11}

chú ý:  những số in đậm là số  ko thuộc C , những số  được gạch chân là những số thuộc A , còn lại là những số thuộc B

mình làm vậy không biết đúng không nữa, nếu các bn thấy đúng hoặc cùng ý kiến với mình thì ủng hộ cho nhé các bạn!!!^_<

Đọc tiếp...
Cool 06/07/2018 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

a ) Tập hợp gồm 5 số ; 3 số thuộc A 2 số thuộc B

            A = { 6;7;8;13;15 }

b)  Tập hợp gồm 6 số 3 số thuộc A ; 3 số thuộc b 2 số ko thuộc C

           C = { 1;2;3;9;11;13 }

Ko chắc đúng nha ! Nếu đúng 50/50 thôi 

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 25/06/2018 lúc 19:05
Báo cáo sai phạm

Quy luật của tập hợp D:

1 + 1 = 2                 8 + 13 = 21

2 + 3 = 5                 13 + 21 = 34

3 + 5 = 8                 21 + 34 = 55

5 + 8 = 13

Vậy tập hợp D có tất cả 10 phần tử: \(D=\left\{1;1;2;3;5;8;13;21;34;55\right\}\)

Đọc tiếp...
DANGTHUYNHI 25/06/2018 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

Siêu sao bóng đấ lớp mấy vậy?

Đọc tiếp...
kinomoto sakura 25/06/2018 lúc 07:40
Báo cáo sai phạm

a) A = {4},có một phần tử

b) B = {0;1},có hai phần tử

c)C = \(\varnothing\) ,không có phần tử nào

d)D= {0},có một phần tử

e)E ={0:1:2:3:...},có vô số phần tử (E chính là N)

Đọc tiếp...
Tuan 25/06/2018 lúc 07:39
Báo cáo sai phạm

A={ 4 }

B={ 0,1 }

C={ 0 }

D={ 0 }

E={ 1,2,3,4,5,6,... }

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 24/06/2018 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

Kí hiệu 1 : Thuộc 

Kí hiệu 2  : Ko thuộc 

Kí hiệu 3  : STN khác 0

Đọc tiếp...
TAKASA 29/06/2018 lúc 09:18
Báo cáo sai phạm

\(\in\):thuộc

\(\notin\):không thuộc

\(ℕ^∗\):số tự nhiên khác 0

ủng hộ nha !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Vinh 25/06/2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

ki hieu 1:thuoc

kí hiệu 2:không thuộc

kí hiệu 3:các số tự nhiên khác 0

Đọc tiếp...
CONAN và KUDO SHINICHI 09/08/2015 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

a) m \(\in\) { 69 ; 70 ; ...... ; 85 } 

Số phần tử của m là : 

( 85 - 69 ) + 1 = 17 ( phần tử ) 

b) n \(\in\) { 69 ; 70 ; ...... ; 91 } 

Số phần tử của n là : 

( 91 - 69 ) + 1 = 23 ( phần tử 

c) m\(\subset\)n

Đọc tiếp...
OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa 14/10/2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

cos 7 tập hợp con

Đọc tiếp...
Đỗ Huyền Linh 14/10/2017 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

B có 8 tập hợp con là :

{x,y,z} ; { x,y }; { x,z } ; { y,z } ; { x } ; { y } ; { z } và tập hợp rỗng 

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 14/10/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

B có 6 tập hợp con 

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 01/06/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

số số lẻ có 3 chữ số là :

(999 - 101) : 2 + 1 = 450

chọn d nhé

Đọc tiếp...
kudo shinichi 01/06/2018 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 3 chữ số?

A. 449 số

B. 899 số

C. 900 số

D. 450 số

chúc bạn học tốt

Chúc các bạn may mắn.

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 01/06/2018 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Hãy trả lời câu hỏi dưới đây.

Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 3 chữ số?

A. 449 số

B. 899 số

C. 900 số

D. 450 số

Khoang D 450so

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Sáng 29/05/2018 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

Tìm số đối của mỗi số sau : 7 , -3

Bài làm:

Số đối của số -7 là số 7

Số đối của số 3 là số -3

Bạn chỉ cần vẽ trục số ra giấy rồi chọn điểm môc là điểm số 0 và tính là có thể tìm được số đối nhé

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 29/05/2018 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

số đối của 7 là -7

số đối của -3 là 3

bn NNS lm đúng ròi đấy

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 29/05/2018 lúc 12:14
Báo cáo sai phạm

Số đối của 7 là : -7

Số đối của -3 là : 3 

~ Ủng hộ nhé 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: