Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Thủy Quỳnh 23 giờ trước (19:44)
Báo cáo sai phạm
Có bạn ạ
Đọc tiếp...
✎﹏ 14 tháng 9 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

Có nhé bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 14 tháng 9 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

{2}  là tập hợp chỉ chứa mỗi phần tử là 2 nên 2 có thuộc nhé em !

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ RBL ] ❧PEWDS☙ 14 tháng 6 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

Áp dụng công thức tính số số hạng của 1 cấp số cộng có d=1, (nếu cậu chưa học tới CẤP SỐ CỘNG ở chương trình lớp 11 thì công thức này vẫn đc sử dụng vì nó có trong chương trình hồi cấp 1) thì ta thấy từ 0 đến n có n + 1 số hạng. Đó là các số: 
0, 1, 2, 3, ......, n - 2, n - 1, n. 
Như vậy, trong n +1 số ấy có tất cả n số bé hơn số n. 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Tuấn 22 tháng 8 2018 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Hoặc:

Do n thuộc N nên số tự nhiên không vượt quá n là:

( 0 + n ) . 1 + 1 = n + 1 (số)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Tuấn 22 tháng 8 2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Có n + 1 số tự nhiên không vượt quá n.

( Đó là các số: 0;1;2;...;n, tất cả là n + 1 số )

Học tốt

Đọc tiếp...
k.linh 8 tháng 9 lúc 9:04
Báo cáo sai phạm

Số sô hạng là 

(49 - 11) : 1 + 1 =39 (số hạng)

Tổng dãy số trên là 

(11 + 49 ) . 39 : 2 = 1170 

Đ.s:>3

Đọc tiếp...
Vũ Thủy Quỳnh 23 giờ trước (19:51)
Báo cáo sai phạm
49 đến 11 có số hạng là (49-11):1+1=39 số Tổng là : (49+11).39:2= 1170 Công thức tổng quát nè: (Số cuối + số đầu)× số số hạng : 2 thế là ra Học tốt nhé ^^
Đọc tiếp...
hoang viet nhat 8 tháng 9 lúc 8:57
Báo cáo sai phạm

\(11;12;13;14...;49\)

Số số hạng là : 

   \(\left(49-11\right):1+1=39\)( số hạng )

Tổng dãy số trên là :

\(\left(11+49\right).39:2=1170\)

Vậy tổng dãy số trên là : \(1170\)

Đọc tiếp...
Vũ Thủy Quỳnh 23 giờ trước (19:53)
Báo cáo sai phạm
{5};{7};{9};{5;7};{5;9} {7;9} Học tốt !^^
Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜSlime๖ۣۜ ﹏ღ 8 tháng 9 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm

{5}
{7}
{9}
{5;7}
{7;9}
{5;9}

#học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 8 tháng 9 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

\(\left\{5\right\}\subset A\)                                    \(\left\{5;9\right\}\subset A\)

\(\left\{7\right\}\subset A\)                                    \(\left\{7;9\right\}\subset A\)

\(\left\{9\right\}\subset A\)                                    \(\left\{5;7;9\right\}\subset A\)

\(\left\{5;7\right\}\subset A\)                               \(\varnothing\subset A\)

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru 17 tháng 7 2018 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

A = { 7 ; 8 ; 9 }

Học tốt #

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 9 tháng 6 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

TL:

A={ 7;  8; 9 }

~ hok tốt ~

Đọc tiếp...
phan kiều ngân 7 tháng 9 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

A = { 7: 8 : 9 }

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 13 tháng 9 2017 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

a) Có: (2002-92):2+1=956 (phần tử)

b)Phần tử thứ 53 là:92+2.52=196

c)Tổng các phần tử là:

[(2002+92).956]:2=1000932

d)Làm tương tự như câu c

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Mai 15 tháng 9 2017 lúc 9:36
Báo cáo sai phạm

Bà lên gu-gồ rồi bấm nội dung bài là xong. Gặp bài khó tôi toàn làm thế.

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Sơn 12 tháng 7 2018 lúc 9:44
Báo cáo sai phạm

a,\(cam\in\) A và B

b, táo \(\in\)A mà ko thuộc B

Đọc tiếp...
•ᗪɾą•《ƒɾεεƒίɾε》 3 tháng 9 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

\(a,cam\in A;B\)

\(b,táo\in A\)

    \(táo\notin B\)

Đọc tiếp...
lêthaovy 12 tháng 7 2018 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

a)cam thuoc A    ,       cam thuoc B

b)tao thuoc A             tao ko thuoc B

Đọc tiếp...
Online Math 12 tháng 7 2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

Trần Tuấn Hoàn

có 7 tập hợp con là : \(\left(a\right);\left(b\right);\left(c\right);\left(a,b\right);\left(b,c\right);\left(c,a\right)\left(a,b,c\right)\)

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 23 tháng 11 2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Tập hợp A có 8 tập hợp con là:

\(\left\{a\right\}\subset A\)

\(\left\{b\right\}\subset A\)

\(\left\{c\right\}\subset A\)

\(\left\{a,b\right\}\subset A\)

\(\left\{a,c\right\}\subset A\)

\(\left\{b,c\right\}\subset A\)

\(\left\{a,b,c\right\}\subset A\)

\(\varnothing\subset A\)

Đọc tiếp...
dao huyen anh 2 tháng 9 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Có 8 tập hợp con là:
\(\varnothing\subset A \)
\(\left\{a\right\}\subset A \)
\(\left\{b\right\}\subset A \)
\(\left\{c\right\}\subset A\)
\(\left\{a,c\right\}\subset A\)
\(\left\{a,b\right\}\subset A\)
\(\left\{b,c\right\}\subset A\)
\(\left\{a,b,c\right\}\subset A\)
học tốt!!!!

Đọc tiếp...
uni 1 tháng 9 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

thiếu nha Lê Duy Mạnh còn 300 nữa

Đọc tiếp...
MinღCool 1 tháng 9 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

a = 1, b = 2, c = 0

K = { 1 ; 2 ; 0 }

#studywell

Đọc tiếp...
lê duy mạnh 1 tháng 9 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

abc=111,102,120,201,210

Đọc tiếp...
dao huyen anh 31 tháng 8 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

a, A={2;4;6;8;10;12;...;2016;2018}
b, B={100;105;110;115;120;...;990;995}
c, C={105;112;119;126;...;989;996}
Học tốt nhé ban!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Long Trường 28 tháng 6 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

em đen lắm

Đọc tiếp...
Xyz 27 tháng 6 lúc 23:10
Báo cáo sai phạm

a) A \(\in\){0 ; 2 ; 4 ; .... ;2020}

=>Tập hợp A có số phần tử là : (2020 - 0) : 2 + 1= 1011 phần tử

b)  B \(\in\){100 ; 105 ; ... ; 995}

=> Tập hợp B có số phần tử là : (995 - 100) : 5 + 1 = 180 phần tử

c) C \(\in\){105; 112 ; ...; 994}

=>Tập hợp C có só phần tử là : (994 - 105) : 7 + 1 = 128 phần tử

Đọc tiếp...
Hoàng Văn Dũng 25 tháng 6 2017 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

a,A1={a}

A2={b}

A3={c}

A4={d}

A5={e}

b,A6={a;b}

A7={a;c}

A8={a;d}

A9={a;e}

A10={b;c}

A11={b;d}

A12={b;e}

A13={c;d}

A14={c;e}

A15={d;e}

c,A16={a;b;c}

A17={a;b;d}

A18={a;c;d}

A19={b;c;d}

d,A20={a;b;c;d}

A21={a;c;d;e}

A22={b;c;d;e}

Đọc tiếp...
Rinne Tsujikubo 25 tháng 6 2017 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

a ) có 4 phần tử

b ) có 10 phần tử

c ) có 6 phần tử

d ) có 1 phần tử

Đọc tiếp...
girl yêu 29 tháng 8 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

TUYÊN TRUYỀN LOẠI CON TRẦN LÊ KIM MAI RA KHỎI OLM MỚI TUẦN TRC ĐIỂM NÓ LÀ 500 THÔI, NHG TUẦN NẦY NÓ LÊN TỚI GẦN 2000, ĐÃ LÊN NHG BỊ OLM TRỪ ĐIỂM DO SỰ TUYÊN TRUYỀN CỦA E Cảm ơn OLM đã trừ điểm con súc vật TRẦN LÊ KIM MAI ,link của nó https://olm.vn/thanhvien/kimmai123az, e rất ghi nhận sự tiến bộ về sự công bằng của olm.Nhưng vẫn còn nhìu cây mà con chó này copy nek, mong olm xét ạ https://olm.vn/hoi-dap/detail/228356929591.html////////https://olm.vn/hoi-dap/detail/228472453946.html/////https://olm.vn/hoi-dap/detail/228437567447.html//////////https://olm.vn/hoi-dap/detail/228435268921.html Vô trangh cá nhân của e sẽ thấy đc những câu trả lời \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"siêu hay\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" của con chóhttps://olm.vn/thanhvien/kimmai123az Nó ms lớp 7 mà lamfg đc tón 9, nó tôi bt , là một người ko đàng hoàng , siêu nói tục của OLM, 1 ví dụ điển hình cho con cái nhà ko có giáo dục, nó chửi e là thèm cặc, lồn, bướm lồn, cave, các a chị vô trang cá nhân của e , vô thống kê hỏi đáp sẽ thấy nhg lời thô tục của nó. Em đăng ko để kiếm điểm nhg để vạch trần bộ mặt của con đó, e ko cần điêm làm j, nhg nếu mn thấy đúng thì k cx đc. E ko bốc phốt con chó ấy , đang chỉ ra nhg đứa dốt nát, đi copy bài

Đọc tiếp...
Trần Thương Gia (Hội Con 🐄) 28 tháng 8 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Có 2 cách chứng minh:

1) Chứng minh trực tiếp 

2) Chứng minh theo quy nạp

1)

Chứng minh trực tiếp:

Gọi tập hợp gồm n phần tử là A={x1,x2,...,xn}
Tập con của A chia làm (n+1) loại
- Gồm 0 phần tử: Có C(0,n) tập con
- Gồm 1 phần tử: Có C(1,n) tập con
- Gồm 2 phần tử: Có C(2,n) tập con
...
- Gồm n phần tử: Có C(n,n) tập con
Tổng số tập con là:
X=C(0,n)+C(1,n)+...+C(n,n)
Áp dụng công thức nhị thức NEWTON:
(1+1)ⁿ=C(0,n)+C(1,n)+...+C(n,n)=X(dpcm…

2)

Chứng minh bằng quy nạp :

Với n=0 thì số tập hợp con của nó là 1=2020 (tính cả tập rỗng)

Với n=1 thì số tập hợp con của nó là 2=2121 (tính cả tập rỗng)

Giả sử đúng với n=n thì số tập hợp con của nó sẽ là 2n2n 

Với n=n+1 thì số tập hợp con của nó sẽ là 2n+2n2n+2n=2n+12n+1 (đúng)

Vậy....

Đọc tiếp...
Wonder Woman 21 tháng 6 2017 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

Không thể nói A là tập hợp rỗng vì A có 1 phần tử là 0

Đúng chứ?

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 16 tháng 8 2017 lúc 12:47
Báo cáo sai phạm

không vì A có một phần tử là 0

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Phương My 27 tháng 8 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

Không thể nói A là tập hợp rỗng vì trong tập hợp A có 1 phần tử là 0

Đọc tiếp...
Phan Ban Nguyen Kha 16 tháng 10 2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

A=x thuộc N| các số chẵn 0<x<16

B=x thuộc N| các số tự nhiên cộng thêm hai 1<x<9

C=x thuộc N| các số tự nhiên cộng thêm năm 0<x<15

D= x thuộc N| các số tự nhiên chia hết cho 3 <x<15

Đọc tiếp...
Công chúa Phương Thìn 9 tháng 8 2016 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

A: Tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 18

B: Tập hợp các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 11

C: Tập hợp các số tự nhiên cách đều 5 đơn vị nhỏ hơn 20

D: Tập hợp các số tự nhiên cách đều lớn hơn hoặc bằng 3 và nhỏ hơn 14

Đọc tiếp...
Mỹ Duyên 25 tháng 8 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn nha!

Đọc tiếp...
Mỹ Duyên 25 tháng 8 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

TB rõ ra đc k ạ @Nguyễn Văn Tuấn Anh

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 25 tháng 8 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

TL:

\(x\in\left\{5;1\right\}\)

Đọc tiếp...
Mặc Thiên Phong 22 tháng 8 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Tập hợp E là tập hợp gồm vô số phần tử lớn hơn 0

Vì N là tập hợp số các tự nhiên

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Hồng Ngọc 22 tháng 8 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Thầy gia cho mình đề bài thế rồi

Đọc tiếp...
minh hoang cong 22 tháng 8 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

bn có thể gì đề bài cụ thể đc ko

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: