Giúp tôi giải toán


Ngô Thị Yến Nhi CTV 11 giờ trước (10:29)

Tuổi con :  | - - - - - | - - - - - |  

Tuổi mẹ  :  | - - - - - | - - - - - | - - - - - |

Ta thấy 20 năm ứng với 2 phần.

Tuổi con hiện nay:

20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi mẹ là :

10 x 4 = 40 ( tuổi )

Đáp số: ...

Nguyễn Thị Bích Ngọc 11 giờ trước (10:17)

10 và 40 .

Hà Ngọc Linh 11 giờ trước (10:31)

10 và 40

At the speed of light 22/02 lúc 11:47

Tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm. Vậy tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu

Tuổi ông hiện nay là:

78 : ( 12 + 1 ) x 12 = 72 ( tuổi )

Tuổi cháu hiện nay là:

78 - 72 = 6 ( tuổi )

Đáp số: Ông: 72 tuổi

            Cháu: 6 tuổi

sakura 22/02 lúc 11:40

bài giải

nếu tuổi cháu 1 tháng thì tuổi ông là 12 tháng. Coi tuổi của ông là 12 phần và tuổi của cháu 1 phần như thế .

Ta có sơ đồ :

Tuổi cháu : 1 phần

Tuổi ông : 12 phần  ( tổng là 78 tuổi )

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 ( phần )

Tuổi của cháu hiệu nay là : 78 : 13 x 1 = 6 ( tuổi )

Tuổi của ông hiện nay là : 78 - 6 = 72 ( tuổi )

ai k tớ tớ k lại

thiên thần sức mạnh quyền năng trí tuệ 22/02 lúc 11:40

1 năm =12 tháng suy ra tuổi cháu bằng 1/12 tuổi ông 

tuổi ông là:78:13x12= 72 (tuổi)

tuổi cháu là:78-72=6(tuổi)

Đ/S..

TA CHAU ANH 21/02 lúc 18:55

CAU 1: 

   TONG SO TUOI CUA 2 BO CON HAI NAM TRUOC LA:

                       54 -(2+2)= 50 (TUOI)

   TUOI CON 2 NAM TRUOC LA:

                       50 : 5 = 10 (TUOI)

   NAM NAY CON CO SO TUOI LA:

                       10 + 2 = 12 (TUOI)

   NAM NAY BO CO SO TUOI LA:

                        54 - 12 = 42 (TUOI)

                               D/S:BO:42,CON:12

CAU 2:

      15 NAM NUA TONG SO TUOI CUA BO VA CON LA:

                        60+(15+15)=90 (TUOI)

       15 NAM NUA CON CO SO TUOI LA:

                        90:3=30 (TUOI)

        HIEN NAY CON CO SO TUOI LA:

                       30 -15=15(TUOI)

         HIEN NAY BO CO SO TUOI LA:

                       60-15=45 (TUOI)

                          D/S: BO: 45,CON:15

CAU 3:

        NEU TUOI BO GAP 3 LAN TUOI CON THI TUC LA BO HON CON 2 PHAN.

        VAY BO HON CON SO TUOI LA:

                40-10=30(TUOI)

        1 PHAN CO GIA TRI LA:

                30:2=15 (TUOI)

        VAY,TUOI CON KHI DO LA 15.

                15-10=5(NAM)

          VAY,SAU 5 NAM TUOI BO GAP 3 LAN TUOI CON.

                   D/S:5 NAM

                       

Bạch tuyết 21/02 lúc 18:35

Bài 1 :

Tổng số tuổi của 2 bố con 2 năm trước :

54 - (2x2) = 50 ( tuổi ) 

Ta có sơ đồ : 

  Bố : !==!==!==!==!

Con : !==!

Bố hiện nay : 50:(4+1)x4+2=42(tuổi)

Con hiện nay : 54-42=12(tuổi)

đ/s:.....

Bài 2 : 

Tổng số tuổi của 2 bố con sau 15 năm nữa : 

60 + (15x2) = 90 ( tuổi)

Ta có sơ đồ : 

Bố   : !==!==!

Con : !==!

Bố hiện nay : 90:(2+1)x2-15=45(tuổi)

Con hiện nay : 60-45=15(tuổi)

đ/s : ............

Bài 3 : 

Bố hơn con là : 40-10=30(tuổi)

Vậy mãi mãi suốt đời bố chỉ hơn con 30 tuổi

Tuổi bố lúc sau : 30:(3-1)x3=45(tuổi)

Sau : 45-40=5(năm )

Đ/s:.....

Nguyễn Anh Thy 21/02 lúc 18:49

ai có thể ghi rõ sơ đồ lại đc không

tth 21/02 lúc 18:37

Bài 3 tí xíu 7h30 mình giải. Giờ mình coi phim đây

Nguyễn Thị Thanh Tú 20/02/2017 lúc 19:03

Hiệu số tuổi của hai mẹ con là:

35-7=28(tuổi)

Vì mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi.

Coi tuổi con là 1 phần tuổi mẹ là 3 phần bằng nhau như thế

Hiệu số phần bằng nhau là

3-1=2(phần)

Tuổi của con khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là:

28:2x1=14(tuổi)

Sau số năm tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là:

14-7=7(năm)

Đáp số : 7 năm

Nguyển Văn An 20/02/2017 lúc 19:13

Vì mỗi năm 1 người đều tăng 1 tuổi nên hiệu tuổi mẹ và con không đổi

    Sau số năm là:

        (35 - 7) : 2 - 7 = 7 (năm)

            Đáp số: 7 năm

NGUYỄN THẾ HIỆP 20/02/2017 lúc 19:01

Tuổi Mẹ hơn con là: 35-7=28 tuổi

Sau vài năm:

Tuổi Mẹ hơn con la: 3-1= 2 phần

Vậy 2 phần này ứng với 28 nă

=> 1 phần có giá trị là: 28:2=14

=> tuổi con khi đó là: 14 tuổi

=> số năm sau đó là: 14=7=7 năm

Võ Lê Hoàng 08/02/2015 lúc 20:37

Gọi số tuổi của anh và em Hà năm 2012 lần lượt là a và b 

suy ra năm 2013 số tuổi của anh và em Hà là (a+1) và (b+1)

Theo bài ra ta có a = 4b và (a+1)= 3*(b+1)

=> 4b +1 = 3b +3 => b=2

Vậy tuổi em Hà năm 2014 là 4 tuổi 

 

Võ Lê Hoàng 08/02/2015 lúc 20:33

4 tuổi

Tomori Nao 15/02/2017 lúc 21:51

Gọi số tuổi của anh và em Hà năm 2012 lần lượt là a và b:

=> Năm 2013 số tuổi của anh và em hà là (a + 1) và (b + 1)

Theo đề bài ta có: a = 4b và (a + 1) = 3(b + 1)

=> 4b + 1 = 3b + 3 => b = 2

Vậy số tuổi của em Hà năm 2014 là 4 tuổi.

Ngô Văn Phương 23/12/2014 lúc 10:06

Gọi tuổi anh là a, tuổi em là e, ta có:

(a+e)/2 + 5 = a

a/2 + e/2 +5 = a

e/2 + 5 = a - a/2

e/2 + 5 = a/2

5 = a/2 - e/2 

5 = (a-e)/2

5 x 2 = a - e

10 = a - e.

Vậy anh hơn em 10 tuổi.

Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi 1 giờ trước (20:26)

Anh hơn em số tuổi là :

    5 * 2 = 10 [tuổi]

            đáp số : 10 tuổi

Phạm Tú Châu Hôm qua lúc 10:24

10 tuổi

Nguyễn Quốc Việt 15/08/2016 lúc 12:04

Tổng số tuổi hai con hiện nay là:
      12 + 9 = 21 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay hơn tuổi hai con hiện nay là:

      37 - 21 = 16 (tuổi)

Vì mỗi năm mỗi người đều tăng thêm 1 tuổi nên sau mỗi năm hiệu số tuổi mẹ và hai con giảm là:

       1 + 1 - 1 = 1 (tuổi)

Sau số năm nữa thì tuổi mẹ = tuổi hai con là:

       16 : 1 = 16 (năm)

            Đáp số: 16 năm

Iam clever and lucky 11/08/2016 lúc 13:18

tổng số tuổi của hai con là : 12 +9 = 21 (tuổi)

tuổi mẹ bằng tuổi hai con sau : 37 - 21 = 16 (năm)

               đáp số 16 năm 

ai k mình mình k lại

canh thi minh anh 19/05/2016 lúc 12:44

tong so tuoi hai con la :12+9 bang 21̣̣tuoi

me bang tong so tuoi hai con sau:37-21bang 16nam

          dap so :16 nam

Nguyễn Thị Quỳnh Tiên 14/02/2017 lúc 21:15

TỔNG SỐ PHẦN BẰNG NHAU LÀ

 1 + 3 = 4 ( PHẦN )

CÓ 31 NGÀY VÀO THÁNG 1 , 3 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12

CÓ 30 NGÀY VÀO THÁNG 4 , 6 , 9 , 11

CÓ 28 HOẶC 29 NGÀY VÀO THÁNG 2

VẬY CHỈ CÓ THÁNG 2 LÀ CÓ SỐ NGÀY CHIA HẾT CHO 4

DƯƠNG SINH VÀO NGÀY LÀ :

28 / 4 x 3 = 21 = NGÀY 21

ĐÁP SỐ : NGÀY 21

NHỚ KẾT BẠN VỚI MÌNH NHA

Công Chúa Họ NGuyễn 14/02/2017 lúc 21:16

ngày 10 tháng mấy năm nào vậy bạn 

Nico Robin 14/02/2017 lúc 21:10

dương sinh vào ngày 10

Nguyễn Thành Nam 16/08/2015 lúc 10:42

tuổi con gái =25% tuổi bố =>tuổi con gái =1/4 tuổi bố

tuổi con trai hơn con gái là:10-4=6(tuổi)

tỉ số giữa con trai và con gái là:3/8:1/4=3/2

tuổi con gái là:6:(3-2)x2=12(tuổi)

tuổi bố là:12:25x100=48(tuổi)

Jang Ha Na 18/08/2015 lúc 13:25

a) Tổng số tuổi của cả gia đình là : 

24 x 4 = 96 ( tuổi )

Nếu không tính tuổi bố thì số tuổi 3 người còn lại là :

17 x 3 = 51 ( tuổi )

Tuổi của bố là : 

96 - 51 = 45 ( tuổi )

b) Tuổi của mẹ là : 

45 - 3 = 42 ( tuổi )

Tổng số tuổi của hai anh em là :

96 - 45 - 42 = 9 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Em tôi : |----|

Tôi :      |----|----|

Số tuổi của em tôi là :

9 : ( 2 + 1 ) = 3 ( tuổi )

          Đáp số : a) 45 tuổi )

                       b) 3 tuổi

Lã Nguyễn Phương Mai 26/12/2016 lúc 20:52

Jang Ha Na làm đúng đó bạn^ ^

ffffffffg 01/05/2015 lúc 20:36

Tuổi Hùng 3 năm tới hơn tuổi Hùng cách đây 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Ta có sơ đồ:

Tuổi Hùng cách đây 3 năm: |-----------|

                                                              6 tuổi

Tuổi Hùng 3 năm tới:          |-----------|----------|----------|

Tuổi Hùng cách đây 3 năm là: 6 : (3 - 1).1 = 3 (tuổi)

Tuổi Hùng hiện nay là: 3 + 3 = 6(tuổi)

Đinh Tuấn Việt 29/04/2015 lúc 20:09

Bốn năm trước, tuổi mẹ hơn 2 lần tuổi con lúc đó. Hiện nay tuổi mẹ hơn tuổi con \(1\frac{1}{2}\)lần tuổi con hiện nay. Hiệu số tuổi giữa 2 mẹ con không đổi theo thời gian nên:

2 lần tuổi mẹ cách đây 4 năm = \(1\frac{1}{2}\) lần tuổi con hiện nay.

hay 2.(tuổi con hiện nay - 4) = \(1\frac{1}{2}\)lần tuổi con hiện nay.

tức là 2. tuổi con hiện nay - 8 = \(1\frac{1}{2}\)lần tuổi con hiện nay.

do đó 2.tuổi con hiện nay - \(1\frac{1}{2}\) lần tuổi con hiện nay = 8

\(\frac{1}{2}\). tuổi con hiện nay = 8

suy ra tuổi con hiện này là 8:\(\frac{1}{2}\)=16 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 16.\(2\frac{1}{2}\)=40 (tuổi)

Trần Thị Loan Quản lý 29/04/2015 lúc 20:12

Hiên nay tuổi mẹ bằng 5/2 tuổi con 

=> Tuổi mẹ bằng 5/3 hiệu số tuổi hai mẹ con

4 năm trước , tuổi mẹ bằng 3/2 hiệu số tuổi của hai mẹ con

Vì hiệu số tuổi hai mẹ con không thay đổi 

=> ( 5/3 - 3/2) Hiệu số tuổi của hai mẹ con = 4

hay 1/6 hiệu số tuổi của hai mẹ con bằng = 4

=> Hiệu số tuổi của hai mẹ con bằng 4 x 6 = 24 tuổi

Tuổi mẹ hiên nay là: 5/3 x 24 = 40 tuổi

Tuổi con hiên nay là: 40 - 24 = 16 tuổi

ĐS

Nguyễn Tiến Bộ 30/11/2016 lúc 19:38

chuối

trần như 17/03/2015 lúc 22:15

             vì hiệu số tuổi của 2 mẹ con là ko thay đổi  nên mẹ hơn con:  28 tuổi

          tuổi mẹ là sau 5 năm nữa là:    28 : ( 3 - 1 ) x 3 = 42 ( tuổi)

          tuổi mẹ hiện nay là:     42 - 5 = 37 ( tuổi)

         tuổi con hiện nay là :    37- 28 = 9 ( tuổi )

         ĐS: tuổi mẹ : 37 tuổi

                tuổi con: 9 tuổi

Linh Kẹo 09/08/2016 lúc 18:03

mấy bn làm đúng đó

Vỏ Thị Nga 28/03/2016 lúc 19:57

Hiệu số phần bằng nhau là: 3-1=2 tuổi

Tuổi của con sau 5 năm là: 28:2=14tuổi

tuổi con hiện nay là: 14-5=9 tuổi

tuổi của mẹ là: 26+9=37 tuổi

ĐS:mẹ : 37 tuổi

    con : 9 tuổi

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: