Giúp tôi giải toán và làm văn


gv 24 tháng 9 2014 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

Hiệu tuổi mẹ và tuổi con luôn không thay đổi (vì khi mẹ tăng bao nhiêu tuổi thì con cũng tăng bấy nhiêu và hiệu không thay đổi).

Vậy cách đây 3 năm mẹ cũng hơn con 24 tuổi; Con là 1 phần thì mẹ 4 phần.

24 tuổi tương ứng với hiệu số phần: 4 - 1 = 3 phần

=> 1 phần = 24 : 3 = 8 tuổi

=> Con cách đây 3 năm là 8 tuổi (1 phần)

     Mẹ cách đây 3 năm là 4 x 8 = 32 tuổi

=> Con hiện nay là 8 + 3 = 11 tuổi

     Mẹ hiện nay là 32 + 3 = 35 tuổi

Đọc tiếp...
Ben 10 10 tháng 9 2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm mỗi người thêm 1 tuổi nên mẹ luôn hơn con 24 tuổi. Vậy 3 năm trước mẹ, hơn con 24 tuổi, ta có sơ đồ: 
Tuổi con: 1phần 
Tuổi mẹ : 5 phần - Hiều số tuổi mẹ và con 4 phần = 24 tuổi 
(Bài toán lúc này đưa về dạng Hiệu - tỉ. ) 
Hiệu số phần bằng nhau: 
5 -1 = 4 ( phần) 
Tuổi mẹ 3 năm về trước: 
24 : 4 x 5 = 30 ( tuổi) 
Tuổi mẹ hiện nay: 
30 + 3 = 33 ( tuổi) 
Đ/S mk Đ/S khác GV ko biết đúng ko

Đọc tiếp...
Nguyễn Vân Anh 15 tháng 6 2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

mik nhầm 

                Giải

Hiện  năm mẹ hơn con 24 tuổi thì cách đây 3 năm mẹ vẫn hơn con 24 tuổi

Tuổi mẹ cách đây 3 năm là:

      24 : (4-1) x 4 = 32 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là:

      32 + 3= 35( tuổi )

Tuổi con hiện nay là:

     35 - 24 = 11 (tuổi)

           Đ/s:tự viết nha!

Đọc tiếp...
Nguyễn Trà My 28 tháng 4 2015 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của bố và con hiện nay là :

59 - ( 2 x 2 ) = 55 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Tuổi con |-----|

Tuổi bố   |-----|-----|-----|-----|

Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 4 = 5 ( phần )

Tuổi con là :

55 : 5 = 11 ( tuổi )

Tuổi của bố là :

55 - 11 = 44 ( tuổi )

Đáp số : Con : 11 tuổi

Bố : 44 tuổi

**** cho mình nha !

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 28 tháng 4 2015 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi 2 bố con hiện nay:59-2-2=55(tuổi)

Tuổi con hiện nay:55:(4+1)=11(tuổi)

Tuổi bố hiện nay:11*4=44(tuổi)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Châu Kiên 14 tháng 11 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

con 12,bo57

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế sơn 23 tháng 9 2016 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

\(\frac{1}{7}\):\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{2}{7}\)

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
Phạm Thế Mạnh 2 tháng 10 2016 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

hiệu số phàn bằng nhau là

7-2=5(phần )

tuổi mẹ năm 2016 là

30:5*7=42(tuổi )

năm sinh của mẹ là

2016-42=1974

đs:1974

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26 tháng 9 2016 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Năm 2016, 1 / 7 tuổi mẹ bằng 1 / 2 tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

1 / 7 :1 / 2 =2 / 7 

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜV๖ۣۜE๖ۣۜG๖ۣۜI๖ۣۜT๖ۣۜO★彡 14 tháng 6 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Trả lời

tuổi bố là:

42:  \(\frac{3}{4}\)=56 tuổi

tuổi con là:

56-40=16 tuổi

Đáp số: 16 tuổi 

Đọc tiếp...
hoa mai mua he 3 tháng 4 2017 lúc 8:36
Báo cáo sai phạm

tuổi con là : 

56 - 40 = 16 ( tuổi )

đ/số : 16 tuổi

Đọc tiếp...
phan văn đức 3 tháng 4 2017 lúc 7:42
Báo cáo sai phạm

Tuổi bố là : 42 : \(\frac{3}{4}\)= 56 tuổi 

Tuổi con là : 56 - 40 = 16 tuổi 

Đ/S : ...

Đọc tiếp...
Làm Người Yêu Anh Nhé 4 tháng 12 2016 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

tuổi anh là 15

tuổi em là 9

k mik nha

Đọc tiếp...
Nguyen Le Uyen Thao 18 tháng 12 2016 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

tong so phan bang nhau la:

3+1=4

tuoi anh la:

( 24:4) . 3=18

vay tuoi anh la 18 100%

Đọc tiếp...
Le Hai Nam 6 tháng 12 2017 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Tuoi anh 15

Tuoi em 9

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Thùy Dương 28 tháng 9 2016 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là:

7-3=4

Tuổi của con là:

28:4x3=21

Tuổi của bố là:

28+21=49

Đáp số:Con:21 tuổi

           Bố:49tuổi

Đọc tiếp...
le anh tu 21 tháng 9 2016 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

hieu so phan bang nhau

7-3=4

tuoi con la 

28:4x3=12

tuoi bo la

28+12=40

dap so : con:12tuoi

bo:40tuoi

Đọc tiếp...
Sói 15 tháng 8 2017 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là: 

          7 - 3 = 4(phần)

Tuổi con là: 28 : 4 x3 =21

Tuổi cha là: 28+21=49

               Đ/s: 

Lưu ý: CHỗ đầu tiên có thể lí luận là Vì hiệu số tuổi giữa 2 cha con ko thay đổi theo tgian nên đến khi 3 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con thì cha vẫn hơn con 28 tuổi

k mik nha !

Đọc tiếp...
STY 23 tháng 11 2016 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi cháu hiện nay là a thì tuổi của cô năm nay là : 4 x a + 2

Khi tuổi cháu bằng tuổi của cô thì tuổi cháu là : 4 x a + 2

Tuổi của cô là : ( tuổi cô hiện tại + tuổi co hiện tại - tuổi cháu hiện tại ) : 

 (4 x a + 2) + (4 x a + 2 - a ) = 7 x a + 4

Mà tuổi của cô và cháu cộng lại 94 tuổi nên ta có : 

a x a + 2 + 7 x a + 4 = 94

=> 11 x a = 88 => a = 8

Vậy tuổi của cháu hiện nay là 8, tuổi của cô hiện nay là :

       8 x 4 + 2 = 34 (tuổi)

Đọc tiếp...
Ayakashi Moka 23 tháng 11 2016 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

Tuổi cháu là:

94 - 2 - 2 - 2 : (4+4+3)= 8 (tuổi)

Tuổi cô là;

8 x 4 + 2=34 (tuổi)

Đáp số: 34 tuổi.  !!!!!

Kết bạn nhé!!!!

tk cho mik ha sau mik sẽ tk lại bạn!!!!~~~

( ~ _ ~)

Đọc tiếp...
Hoàng hôn 19 tháng 9 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

         giải

Gọi tuổi cháu hiện nay là a thì tuổi của cô năm nay là : 4 x a + 2

Khi tuổi cháu bằng tuổi của cô thì tuổi cháu là : 4 x a + 2

Tuổi của cô là : ( tuổi cô hiện tại + tuổi co hiện tại - tuổi cháu hiện tại ) : 

 (4 x a + 2) + (4 x a + 2 - a ) = 7 x a + 4

Mà tuổi của cô và cháu cộng lại 94 tuổi nên ta có : 

a x a + 2 + 7 x a + 4 = 94

=> 11 x a = 88 => a = 8

Vậy tuổi của cháu hiện nay là 8, tuổi của cô hiện nay là :

       8 x 4 + 2 = 34 (tuổi)

Đọc tiếp...
trần như 11 tháng 4 2015 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

đổi gấp rưỡi là 3/2

vì hiệu số tuổi của 2 anh em là ko thay đổi nên sang năm anh vẫn hơn em 5 tuổi

tuổi em sang năm là;

5 : ( 3 - 2 ) x 2 =10 (tuổi)

tuổi em năm nay là: 

10 - 1 = 9 (tuổi)

tuổi anh hiện nay là:

9 + 5 =12 (tuổi)

ĐS: em : 9 tuổi

      anh: 12 tuổi

Đọc tiếp...
Võ Ngọc Khánh Linh B 11 tháng 4 2015 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

em : 9 tuoi

anh : 12 tuoi

Đọc tiếp...
olympic 11 tháng 4 2015 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

đổi gấp rưỡi là 3/2

vì hiệu số tuổi của 2 anh em là ko thay đổi nên sang năm anh vẫn hơn em 5 tuổi

tuổi em sang năm là;

5 : ( 3 - 2 ) x 2 =10 (tuổi)

tuổi em năm nay là: 

10 - 1 = 9 (tuổi)

tuổi anh hiện nay là:

9 + 5 =12 (tuổi)

ĐS: em : 9 tuổi

      anh: 12 tuổi

Đọc tiếp...
Bexiu 17 tháng 4 2017 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

7436852406-4389777684

48573949605-4576928460

1098596574-7547t6954959

8238348904-7894844578584

873487576-1234567890

1234567890-123456789

123456789-123456789

23456789-2345678

Đọc tiếp...
Ngọc Minh FC 2 tháng 4 2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Sơ đồ 2 năm nữa:

Tuổi mẹ  I-----I-----I-----I-----I-----I

Tuổi con I-----I   Hiệu: 24 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là: 24:(5-1)x5-2=28 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 28-24=4(tuổi)

       Đáp số: con 4 tuổi

                   mẹ 28 tuổi

Đọc tiếp...
Bexiu 2 tháng 4 2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Huy Khánh Tùng 28 tháng 2 2015 lúc 23:55
Báo cáo sai phạm

gọi số tuổi của em út là c

gọi số tuổi của anh thứ là b

gọi số tuổi của người anh cả là a

Ta có: a+b+c=58

75%c=2/3b <=> 3/4c=2/3b <=> 3/4 : 2/3 = b/c <=> b/c = 9/8 <=> b= 9/8 x c

3/4c=1/2a <=> 3/4 :1/2 = a/c <=> a/c= 3/2 <=> a= 3/2 x c

Suy ra : a+b+c= 3/2xc +9/8xc + c = 58 <=> (3/2 + 9/8 +1)c=58 <=> 29c/8=58 <=> c= 16 => b=18, a=24 

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 21 tháng 8 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

                                 Giải

                 Đổi 75% = \(\frac{3}{4}\), 50% = \(\frac{1}{2}\)

  Tỉ số giữ số tuổi của em út và anh 2 là : \(\frac{2}{3}:\frac{3}{4}=\frac{8}{9}\)

  Tỉ số giữ số tuổi của em út và anh cả là : \(\frac{1}{2}:\frac{3}{4}=\frac{4}{6}\)

\(\frac{4}{6}=\frac{8}{12}\)

    Ta có sơ đồ :

        Anh cả : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

       Anh hai : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

          Em út : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

    Tổng số phần bằng nhau là : 

            12 + 9 + 8 = 29 ( phần )

     Giá trị mỗi phần là : 

             58 : 29 = 2 ( tuổi )

     Tuổi của em út là :

            2 x 8 = 16 ( tuổi )

     Tuổi của anh hai là :

            2 x 9 = 18 ( tuổi ) 

     Tuổi của anh cả là :

            2 x 12 = 24 ( tuổi ) 

                  Đáp số : Anh cả 24 tuổi

                                Anh hai 18 tuổi

                                Em út : 16 tuổi

Đọc tiếp...
Thùy Linh 7 tháng 3 2015 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai mẹ con là :

         21x2=42(tuổi)

Mẹ sinh Lan khi mẹ 28 tuổi tức là mẹ hơn Lan 28 tuổi

Tuổi Lan hiện nay là :

          (42-28):2=7(tuổi)

Tuổi Lan 3 năm sau là :

             7+3=10(tuổi) 

                                                                        Đáp số : 10 tuổi

Đọc tiếp...
【ℛℭ】ミ★Šóї★彡《ƒɾεεƒίɾε》 11 tháng 8 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi hai bạn là :

    12 . 2 = 24 ( tuổi )

Tuổi bạn Bình là :

( 24 - 4 ) : 2 = 10 ( tuổi )

Tuổi bạn An là :

24 - 10 = 14 ( tuổi )

Đáp số : ......

Đọc tiếp...
nguyen minh hieu 11 tháng 8 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

so tuoi an la[12+12+4]: 2=14             tuoi binh la 14-4=10

Đọc tiếp...
Cô bé Kẹo Bông đáng yêu 14 tháng 8 2017 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau là:7-2=5(phần)

gía trị một phần là:24:5=5,8(tuổi)

3 năm nữa mẹ có số tuổi là:5,8x7=40,6(tuổi)

hiện nay mẹ có số tuổi là:40,6-3=37,6(tuổi)

hiện nay con có số tuổi là:37,6-24=13,6(tuổi)

Đổi:37,6tuổi=37 tuổi 6 tháng=>vẫn37 tuổi

      13,6 tuổi:13 tuổi 6 tháng=>vẫn13 tuổi

                       Đáp số:mẹ37 tuổi

                                   con13 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Hoa 14 tháng 8 2017 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

bài này có dư bạn ơi

Đọc tiếp...
Sweet Cat TM 1 tháng 8 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

                      Bài giải

Vì hiệu số tuổi mỗi năm không thay đổi nên hiện nay, tuổi bố vẫn gấp 3 lần tuổi con.

Tổng số tuổi 5 năm trước của 2 bố con là :

        70 - ( 5 x 2 ) = 60 ( tuổi )

Tổng số phần bằng nhau là :

      3 + 1 = 4 ( phần )

Tuổi con 5 năm trước là :

     60 : 4 x 1 =  15 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

      15 + 5 = 20 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là :

      70 - 20 = 50 ( tuổi )

                   Đáp số : Con : 20 tuổi.

                                  Bố : 50 tuổi.

Đọc tiếp...
꧁༺ΑЅЅΑЅΙИঔ 1 tháng 8 lúc 8:13
Báo cáo sai phạm

Bố 50 tuổi

Con 20 tuổi

Đọc tiếp...
pewdiepie 1 tháng 8 lúc 8:38
Báo cáo sai phạm

5 năm trước tổng số tủi 2 bố con : 70-(5+5)=60 

Tổng số phần bằng nhau : 1+3=4 phần (bố gấp con 3 phần và con bằng 1 phần bố)< no ghi nhé:))

tuổi của con 5 năm trước là:60:4x1=15 tuổi

tuổi bố 5 năm trước là:60-15=45 tuổi

tuổi bố hiện nay:45+5+50  tuổi con hiện nay 15 +5=20 (ok nhớ tk nhé  ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

Sau 2 năm nữa túc là mẹ thêm 2 tuổi con thêm 2 tuổi thì tuổi của hai mẹ con là 39 tuổi .Vậy tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là :

39 - 2 - 2 = 35 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Con : |----|

Mẹ :  |----|----|----|----|----|----|

Tuổi con hiện nay là :

35 : ( 6 + 1 ) = 5 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

35 - 5 = 30 ( tuổi )

         Đáp số : con : 5 tuổi

                       mẹ : 30 tuổi

Đọc tiếp...
ngô đăng khoa 1 tháng 6 2015 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

mình vừa biết 1 chuyện công chúa ngủ trong rừng chính là nguyễn đình dũng

Đọc tiếp...
Yubi 1 tháng 6 2015 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là :

39 - (2 + 2) = 35 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Con : |----|                                             tổng: 35 tuổi

Mẹ :  |----|----|----|----|----|----|

Tuổi con hiện nay là :

35 : ( 6 + 1 ) x 1 = 5 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

35 - 5 = 30 ( tuổi )

Đọc tiếp...
_Lía_ (Muối Kpop) [English club]♥ 27 tháng 7 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi hai bố con là 

\(\frac{10-1}{10}=\frac{9}{10}\)(Một phần tuổi bố 10 năm trước)

Hiệu số tuổi hai bố cn là 

\(\frac{2-1}{2}=\frac{1}{2}\left(tuổi\right)\)

Tỉ số hai bố cn giữa bố 10 năm và con 22 năm là

\(\frac{1}{2}:\frac{9}{10}=\frac{5}{9}\)

Vậy hiện nay trước 10 năm bố có số tuổi là

10 + 22 =22 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là 

40 + 10 =50 (tuổi )

Tuổi cn sẽ là 

(40 : 10) +10 = 14 (tuổi)

Đ.s:14 tuổi

~Study well~ :) 

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 30 tháng 8 2016 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

10 năm trước tuổi bố gấp 10 lần tuổi con

vậy tuổi con 1 phần thì tuổi bố 10 phần bố hơn con :

10‐1=9﴾phần﴿

22 năm sau tuổi bố gấp đôi thì tuổi con có

: 9x2=18﴾phần﴿

Khoảng thời gian từ 10 năm trước đến 22 năm sau:

22+10=32﴾năm ﴿

Hiệu số phần bằng nhau của tuổi bố là

: 18‐10=8 ﴾phần﴿

Giá trị 1 phần là :

32:8=4﴾tuổi﴿

Tuổi bố 10 năm trước là

: 4 x10=40﴾tuổi﴿

Tuổi bố hiện nay là

: 40+10=50﴾tuổi﴿

Tuổi con hiện nay là:

40:10﴿+10=14﴾tuổi﴿

Đ/s: bố :50 tuổi,con:14 tuổ

Đọc tiếp...
The Lonely Cancer 16 tháng 8 2016 lúc 13:17
Báo cáo sai phạm

Hiệu tuổi hai bố con bằng : 

                    \(\frac{10-1}{10}\)\(=\frac{9}{10}\)tuổi bố 10 năm trước đây

Hiệu tuổi hai bố con bằng :

                     \(\frac{2-1}{2}=\frac{1}{2}\)tuổi bố 22 năm nữa

Tỉ số giữa tuổi bố 10 năm trước đây và tuổi bố 22 năm nữa là :

                  \(\frac{1}{2}:\frac{9}{10}=\frac{5}{9}\)

Hiệu giữa tuổi bố trước đây 10 năm trước đây và tuổi bố 22 năm nữa là :

                     \(10+22=32tuổi\) 

Tuổi bố hiện nay  là :

                   \(32:\left(9-5\right)\cdot5+10=50tuổi\)

Tuổi con hiện nay là :

                   \(50-10:10+10=\)14 \(tuổi\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 26 tháng 7 lúc 8:42
Báo cáo sai phạm

Khi tuổi mẹ gấp đôi tuổi con tổng cả ba người tăng lên số tuổi là:

105-81=24 (tuổi)

Tuổi mỗi người tăng lên là:

24:3=8 (tuổi)

Nghĩa là 8 năm sau tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con.

Đưa bài toán về dạng: Năm nay tuổi con bằng 3/8 tuổi mẹ , 8 năm sau tuổi mẹ gấp hai lần tuổi con.

Hiểu số tuổi của mẹ và con không thay đổi.

Năm nay, Tỉ số giữa tuổi con và hiệu số tuổi mẹ và con là:

3: (8-3)=3/5

8 năm sau, Tỉ số giữa tuổi con và hiệu số tuổi mẹ và con là:

1: (2-1)=1

Hiệu số tuổi giữa mẹ và con là:

8: (1 -3/5)=20 ( tuổi)

Số tuổi của con hiện tại là: 

3/5 x20=12 ( tuổi)

Số tuổi của mẹ hiện tại là:

20+12=32 ( tuổi)

Số tuổi của bố hiện tại là 

81-32-12=37 ( tuổi)

Đáp số 37 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyen tien dat 10 tháng 10 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

1000000000000000 tuổi

Đọc tiếp...
jsifiren5 4 tháng 8 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

là 37 t

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 5 tháng 6 2015 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có:

50% tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi

Ta có :

50% x 2 = 100% tuổi anh hơn  37,5% x 2 = 75% tuổi em là:

7 x 2 = 14 (tuổi)

Mà 62,5% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 2 tuổi

Vậy 100% - 62,5% = 37,5% tuổi anh là 14- 2 = 12 (tuổi)

Vậy tuổi anh là:

12  : 37,5 × 100  = 32 (tuổi)

75% tuổi em hiện nay là:

32  -  14 = 18 (tuổi)

Tuổi em hiện nay là:

18  : 75 × 100  = 24 (tuổi)

Đáp số:   Tuổi anh  32 tuổi

               Tuổi em    24 tuổi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: