Giúp tôi giải toán và làm văn


bui thanh thao 08/07/2018 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

tra loi

17 nam

hok tot

Đọc tiếp...
Bảo Bình Lạnh Lùng 08/07/2018 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là:

         11 + 8 = 19(tuổi)

Hiệu số năm giữa tổng số tuổi 2 anh em hiện nay và bố là:   36 - 19 = 17 (tuổi )

Mà 17 phải chia cho 2 vì:

- Sau mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi .Vậy sau 1 năm 2 người tăng thêm 2 tuổi,cho nên 17 phải chia cho 2 nhưng chia dư cho nên:

P/S: Đề Sai

Đọc tiếp...
nguyễn kiều trang 08/07/2018 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

                             Bài giải

Tổng số tuổi hiện nay của 2 anh em là:

              11 + 8 = 19 (tuổi)

Tuổi bố hơn tổng số tuổi của 2 anh em là:

             36 - 19 = 17(tuổi)

Sau mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi

Vậy 2 anh em tăng 2 tuổi

Còn bố chỉ tăng 1 tuổi

Vậy sau mỗi năm hiệu số tuổi giữa bố và 2 anh em giảm 1 tuổi

Vậy sau 17 năm nx thì tổng số tuổi 2 anh em và tuổi bố sẽ bằng nhau

                             Đáp số : 17 năm nữa

Đọc tiếp...
kudo shinichi 29/06/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

hiệu số tuổi giữa mẹ và con vẫn luôn ko đổi

tuổi con khi mà tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là:24:(3-1)=12(tuổi)

tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con sau:12-9=3(năm)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball CTV 29/06/2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Tuổi của con sau 3 năm nx là:

        24 : (3 - 1) = 12 (tuổi)

Số tuổi của con hiện nay là:

        12 - 3 = 9 (tuổi)

Số tuổi của mẹ hiện nay là:

         9 + 24 = 33 (tuổi)

                    Đáp số: 33 tuổi

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 29/06/2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ lúc tuổi con bằng tuổi mẹ :

con : I-----I    24

mẹ : I-----I-----I-----I

Hiệu số phần bằng nhau là :

   3 - 1 = 2 ( phần )

tuổi con lúc đó là :

  24 : 2 x 1 = 12 ( tuổi )

 sau số năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là :

  12 - 9 = 3 ( năm )

     đáp số : 3 năm

Đọc tiếp...
Gokazaru 29/06/2018 lúc 13:51
Báo cáo sai phạm

                                           Bài giải

                Gọi tuổi cháu hiện nay là : x

                       Tuổi bà hiện nay là : 4,2x

4,2x - 10 = ( x - 10 ) x 10,6

4,2x - 10 = 10,6x - 106 

4,2x + 96 = 10,6x

        6,4x = 96

             x = 96 - 6,4

             x = 15

Vậy tuổi cháu là 15

Tuổi bà là :

          15 x 4,2 = 63 ( tuổi )

                Đáp số : Cháu : 15 tuổi

                              Bà 63 tuổi.

                            

                     

Đọc tiếp...
Trần Hải Linh 02/07/2018 lúc 09:01
Báo cáo sai phạm

63 tuổi nha!hihi

Đọc tiếp...
Vũ lệ Quyên 31/07/2015 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

sau 2 năm nữa mẹ vẫn hơn con 24 tuổi 

ta có sơ đồ :

tuổi mẹ : |-----||-----|------||-----|

                     24 tuổi

tuổi con : |----|

        tuổi mẹ 2 năm nữa là :

           24 : ( 4 - 1 ) x 4 = 32 tuổi

        tuổi mẹ hiện nay là 

          32 - 30 = 2 tuổi 

        tuổi con hiện nay là :

           30 - 24 = 6 tuổi 

              Đ/S : .........

bạn ơi , bấm đúng mình nhé !!!!11

Đọc tiếp...
chu thi my hanh 03/04/2018 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

hiệu

 số phần bằng nhau là

4-1=3

tuổi mẹ 2 năm sau là

24:3*4= 32 ( tuoi)

tuoi me hien nay la

32-2= 30 ( tuoi )

tuổi con hiện nay là

30-24=6 ( tuoi)

           đáp số: tuổi mẹ: 30

                         tuổi con: 6

Đọc tiếp...
Dương Tùng Bách 26/08/2018 lúc 07:56
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ:30

Tuổi con:6

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài 21/04/2015 lúc 08:28
Báo cáo sai phạm

Vì số tuần tuổi của cha bằng số ngày tuổi của con nên tuổi cha gấp 7 lần tuổi con. (1 tuần = 7 ngày)
Ta có sơ đồ:
Tuổi cha: |----|----|----|----|----|----|----|
Tuổi con: |----|
Số tuổi của con là: 
30 : (7 - 1) x 1 = 5 (tuổi)
Số tuổi của cha là:
30 + 5 = 35 (tuổi)
Đ/s: Cha: 35 tuổi
        Con: 5 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Trà My 21/04/2015 lúc 04:27
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau là :

7 - 1 = 6 ( phần )

tuổi của con là :

30 : 6 = 5 ( tuổi )

tuổi của bố là :

30 + 5 = 35 ( tuổi )

Đáp số : con : 5 tuổi

bố : 35 tuổi

Đọc tiếp...
co be trong mo 25/06/2018 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Con :5 tuoi 

Cha :35 tuoi

Đọc tiếp...
Phung Huyen Trang 20/11/2014 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

me la 54 tuoi

con la 18 tuoi

ban lam dang toan tim 2 so khi biet 2 ti so nhe!

Đọc tiếp...
lê thị ngọc anh 12/06/2018 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

Hiện nay hiệu số tuổi của 2 mẹ con là:
3 - 1 = 2 ( phần )
Cách đây 12 năm hệu số tuổi của 2 mẹ con là:
7 - 1 = 6 ( phần )
Vì hiệu số tuổi của 2 người không đổi theo thời gian nên 2 lần tuổi con hiện nay bằng 6 lần tuổi con cách đây 12 năm hay
tuổi con hiện nay bằng số lần tuổi con cách đây 12 năm là:
6 : 2 = 3 ( phần )
Ta có sơ đồ sau:
Tuổi con hiện nay: |-------||-------||-------|
Tuổi con cách đây 8 năm : |-------|
Nhìn vào sơ đồ ta có tuổi con hiện nay là:
12 : ( 3 - 1) x 3 = 18 ( tuổi )
Tuổi mẹ hiện nay là:
18 x 3 = 54 ( tuổi )
Đáp số: Tuổi mẹ: 54 tuổi
Tuổi con: 18 tuổi

Đọc tiếp...
hạnh nguyễn thị 11/06/2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Ta nhận xét :

- Năm nay tuổi bà gấp 4,2 lần tuổi cháu , mà tuổi bà là số tự nhiên nên số tuổi của cháu là số có tận cùng là 0 hoặc 5.

-10 năm trước tuổi bà gấp 10,6 tuổi cháu nên tuổi cháu năm nay lớn hơn 10.

- Bà ước sống đến 100 tuổi nên hiện giờ bà vẫn chưa 100 tuổi.vậy tuổi cháu năm nay bé hơn 24 tuổi

=))tuổi cháu năm nay có thể là 15 hoặc 20.

Bằng thử chọn ta tìm ược tuổi cháu là 15 tuổi .Vậy tuổi bà là 63 tuổi

                 đs:tuổi cháu : 15 tuổi

                      tuổi bà :   63 tuổi

k mk nha

Đọc tiếp...
KiKyo 11/06/2018 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi cháu là x, tuổi bà là 4,2x.

4,2x - 10 = ( x-10) x 10,6

4,2x - 10 = 10,6x - 106

4,2x + 96 = 10,6x

6,4x = 96

x = 96 : 6,4

x = 15.

Tuổi cháu là 15 tuổi.

Tuổi bà là: 15 x 4,2 = 63 tuổi.

Đọc tiếp...
An Mai 20/07/2018 lúc 08:28
Báo cáo sai phạm

sai đề rồi bạn ơi

Đọc tiếp...
bùi anh quân 25/08/2016 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

dung de day

Đọc tiếp...
Kim Ngọc Yên 24/08/2016 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

SAI ĐỀ BẠN Ạ!

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 25/12/2014 lúc 08:24
Báo cáo sai phạm

 

4*4*3=48

đáp số :48 tuổi

còn những trường hợp khác thì cách tính sẽ hữu dụng và chính xác ta đặt 3 lần của anh bằng 4 lần cua em là :3/4 bỡi anh hơn em 4 tuuooir cho nên muốn tìm tuổi bố :(3+4)*4=48

 

Đọc tiếp...
ffffffffg 01/05/2015 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Tuổi Hùng 3 năm tới hơn tuổi Hùng cách đây 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Ta có sơ đồ:

Tuổi Hùng cách đây 3 năm: |-----------|

                                                              6 tuổi

Tuổi Hùng 3 năm tới:          |-----------|----------|----------|

Tuổi Hùng cách đây 3 năm là: 6 : (3 - 1).1 = 3 (tuổi)

Tuổi Hùng hiện nay là: 3 + 3 = 6(tuổi)

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 16/05/2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Tuổi con gái và con trai chiếm số phần so với tuổi mẹ là :

 \(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)( tuổi mẹ )

Mẹ có số tuổi là :

  \(18\div\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 13/05/2018 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

trar lời

40 tuổi

nha

hok @@

Đọc tiếp...
Music Girl 13/05/2018 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của cả con trai và con gái chiếm số phần tuổi mẹ là:

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)(tuổi mẹ)

Tuổi mẹ là:

\(18\div\frac{9}{20}=20\)(tuổi)

Đ/s:......

Đọc tiếp...
Nhân 18/08/2015 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi mẹ hiện tại là x, tuổi con hiện tại là y.

Xét năm nay, ta có: x = 4y

Xét hai năm về trước, ta có: x - 2 = 5(y-2)

Lập hệ:

x - 4y = 0

x - 5y = -8

Giải được x = 32, y = 8. Như vậy năm nay mẹ 32 tuổi.

Đọc tiếp...
Đặng Trịnh Gia Phát 23/02/2018 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

uối học kì 1 một trường tiểu học có 74.5 phần h giỏi 24% số học sinh đạt loại khá còn lại 18em là hs trung bình.Tính số hs giỏi

Đọc tiếp...
dương tử xinh gái 23/02/2018 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Đưa sai đề bài rồi bn ơi !!

Đọc tiếp...
Đặng Quang Diễn 23/02/2018 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

66-(4x3)=

ssai đề bn ạ thử kiểm tra lại xem

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 30/08/2016 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

10 năm trước tuổi bố gấp 10 lần tuổi con

vậy tuổi con 1 phần thì tuổi bố 10 phần bố hơn con

:10‐1=9﴾phần﴿

22 năm sau tuổi bố gấp đôi thì tuổi con có

: 9x2=18﴾phần﴿

Khoảng thời gian từ 10 năm trước đến 22 năm sau:

22+10=32﴾năm ﴿

Hiệu số phần bằng nhau của tuổi bố là:

18‐10=8 ﴾phần﴿

Giá trị 1 phần là

: 32:8=4﴾tuổi﴿

Tuổi bố 10 năm trước là:

4 x10=40﴾tuổi﴿

Tuổi bố hiện nay là

: 40+10=50﴾tuổi﴿ 

Tuổi con hiện nay là:

40:10﴿+10=14﴾tuổi﴿

Đ/s: bố  :50 tuổi,con:14 tuổi

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 31/05/2018 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

đáp án 

bố : 50

con : 14

hok tốt

Đọc tiếp...
tran thai vinh 31/05/2018 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

ba 52 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyen Huynh Truc Anh 01/05/2015 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

Nếu cha tăng thêm 4 tuổi và giữ nguyên tuổi của con thì tổng số tuổi của hai cha con sẽ là: 
64 + 4 = 68 (tuổi) 
Tuổi của con là:

68 : (3 + 1) = 17 (tuổi) 
Tuổi của con là :

64 – 17 = 47 (tuổi) 


Đáp số:

Tuổi con: 17 tuổi 
Tuổi cha: 47 tuổi.

Đọc tiếp...
Ánh mặt trời 01/05/2015 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

có bạn nào trả lời nữa không , không thì để mình l-i-k-e cho Trúc Anh nhé

Đọc tiếp...
gv 19/08/2016 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

Tuổi con:17 tuổi

Tuổi cha:47 tuổi

Đọc tiếp...
Đinh Thị Quỳnh Hương 16/03/2016 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

Gấp rưỡi tức là gấp 3/2

Vậy hiện nay tuổi anh bằng 3/2 tuổi em

Suy ra, hiệu giữa tuổi anh và tuổi em hiện nay là:

3/2-1=1/2(tuổi em)

6 năm trước, tuổi anh gấp 2 lần tuổi em.

Suy ra, hiệu giữa tuổi anh và tuổi em 6 năm trước là:

2-1=1(lần tuổi em)

Vì hiệu số tuổi ko thay đổi theo thời gian và 1/2 tuổi em hiện nay = 1 lần tuổi em cách đây 6 năm

Hay tuổi em hiện nay=2 lần tuổi em cách đây 6 năm.

- Mà tuổi em hiện nay hơn tuổi em cách đây 6 năm là 6 tuổi

Ta có sơ đồ:

Em hiện nay           I-----I-----I

Em cách đây 6 nămI-----I 6 tuổi

Em hiện nay :

6:92-1)x2=12(tuổi)

Anh hiện nay :

12x3/2=18(tuổi)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 30/05/2018 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Hiện nay tuổi anh gấp rưỡi tuổi em . Cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?

Hiện nay tuổi anh gấp rưỡi tuổi em . Cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?

Hiện nay tuổi anh gấp rưỡi tuổi em . Cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?

Hiện nay tuổi anh gấp rưỡi tuổi em . Cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?

Trả lời:#$#####################

18 nha$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

k mk nha%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$

Đọc tiếp...
Mira Stauss 30/05/2018 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Gấp rưỡi=3/2

=>Hiện nay tuổi anh =3/2 tuổi em

=>Hiệu giữa tuổi anh và tuổi em bây giờ là:3/2-1=1/2(tuổi em)

=>hiệu giữa tuổi anh và tuổi em 6 năm trước là:2-1=1(lần tuổi em)

mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi nên hiệu số tuổi của 2 anh em ko đổi

=>tuổi em cách đây 6 năm =1/2 tuổi em hiện nay

ta cs sơ đồ:bn tự vẽ nha(dạng hiệu tỉ)

tuổi em hiện nay là:6:(2-1)*2=12(tuổi)

tuổi anh hiện nay là:12:2*3=18(tuổi)

đáp số:...

hok tốt!

Đọc tiếp...
Takishama Kei 17/01/2015 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Anh 40 tuổi ; Em : 20 tuổi

Đọc tiếp...
nguyen thanh nam 19/01/2015 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

anh 40 

em 20

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 27/08/2016 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Giải:

Coi tuổi em trước đây là 1 phần, ta có sơ đồ:

Tuổi em trước đâyTuổi anh trước đâyTuổi em hiện nayTuổi anh hiện nay60 tuổi

Từ sơ đồ, ta có tuổi em hiện nay là 2 phần, tuổi của anh hiện nay là 3 phần.

Do đó, 1 phần ứng với: 60 : (2+3) = 12 (tuổi)

Tuổi của em hiện nay là: 12 x 2 = 24 (tuổi)

Tuổi của anh hiện nay là : 12 x 3 = 36 (tuổi)

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Quân 10/10/2015 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

100% sai đề vì đây là tổng tỉ mà 40 không chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 03/11/2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

bùi trần thế mạnh 2376

đáp án là 60

k tui nha

thank

Đọc tiếp...
nguyen nam thai 29/05/2018 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

ban chep sai de roi 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: