Giúp tôi giải toán và làm văn


Công Chúa Cam Sành 12/06/2015 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Tổng số  tuổi  3 anh em trước đây là:

                     10 + 14 + 4 = 30 (tuổi)

Hiệu tổng số tuổi của bố mẹ B và anh em B là:

                   104 - 30 = 74 ( tuổi)

Mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi . Hiệu số tuổi này cũng không đổi .

Tổng số  tuổi  3 anh em trước đây : !___!

Tổng số  tuổi  bố mẹ trước đây     : !___!___!

Hiệu số phần sơ đồ trên là:

                    2 - 1 = 1 ( phần)

1 phần chiếm  74 tuổi .

Tổng số tuổi bố và mẹ lúc đó là:

                       74 x 2 = 148 ( tuổi)

Sau số năm là:

                      ( 148 - 104 ) : 2 = 22 ( năm )

Tuổi bố lúc trước là:

                    (   104 + 4 ) : 2 = 54 ( tuổi )

Tuổi bố B hiện nay là :

                      54 + 22 = 66 ( tuổi )

Tuổi mẹ B hiệ nay là:

                        66 - 4 = 62 ( tuổi)

                                Đáp số : ...

                    

 

 

Đọc tiếp...
Nhâm Bảo Minh 26/12/2015 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

 

khi tổng tuổi bố và mẹ là 104 thì tổng tuổi 3 anh em là: (10 +14 + 6) = 30

ta gọi số năm từ đó đến nay là a (năm)

hiện nay tổng tuổi bố mẹ tăng 2a (tuổi) bằng : 104 +2a (1)

còn tổng tuổi 3 anh em tăng 3a bằng: 30 + 3a

hiện nay tổng tuổi hai bố mẹ gấp 2 lần tổng tuổi 3 anh em nên:

104 + 2a = 2.(30 +3a) --> 6a - 2a = 104 - 60

4a = 44 --> a = 11 (tuổi)

thay a vào (1) ta có tổng tuổi bố mẹ là:

104 + 2.11 = 104 + 22 = 126 (tuổi)

hiệu tuổi bố mẹ luôn là 4. Tuổi bố là: (126 +4 ) /2 = 65 (tuổi)

tuổi mẹ là: 65 - 4 = 61 tuổi

ĐS:****

Đọc tiếp...
Công Chúa Cam Sành 12/06/2015 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Tổng số  tuổi  3 anh em trước đây là:

                     10 + 14 + 6 = 30 (tuổi)

Hiệu tổng số tuổi của bố mẹ B và anh em B là:

                   104 - 30 = 74 ( tuổi)

Mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi . Hiệu số tuổi này cũng không đổi .

Tổng số  tuổi  3 anh em trước đây : !___!

Tổng số  tuổi  bố mẹ trước đây     : !___!___!

Hiệu số phần sơ đồ trên là:

                    2 - 1 = 1 ( phần)

1 phần chiếm  74 tuổi .

Tổng số tuổi bố và mẹ lúc đó là:

                       74 x 2 = 148 ( tuổi)

Sau số năm là:

                      ( 148 - 104 ) : 2 = 22 ( năm )

Tuổi bố lúc trước là:

                    (   104 + 4 ) : 2 = 54 ( tuổi )

Tuổi bố B hiện nay là :

                      54 + 22 = 66 ( tuổi )

Tuổi mẹ B hiệ nay là:

                        66 - 4 = 62 ( tuổi)

                                Đáp số : ...

                    

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 06/08/2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 con là:

10+5=15 tuổi

Số năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của 2 con là:

36-15=21 năm

                        Đáp/Số: 21 năm

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 06/08/2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Ta có biểu thức: 36 + x = 15 + 2x 

                      2x - x = 36 - 15

                      x = 21

Vậy 21 năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng tuổi hai con

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 13/06/2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Giải:

Tổng số tuổi của con trai và con gái là:

10+5=15(tuổi)

Vậy sau số năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng tuổi 2 con là:

36-15=21(năm)

Đáp số: 21 năm

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 06/08/2015 lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau: 5+1=6 phần

Tuổi ông hiện nay: 72:6x5=60 tuổi

Tuổi cháu: 60:5=12 tuổi.

Hiệu số tuổi giữa ông và cháu: 60-12=48 tuổi.

Hiệu số phần bằng nhau: 9-1=8 phần

Tuổi ông: 48:8x9=54 tuổi.

Vậy số năm trước đây để tuổi ông gấp 9 lần tuổi cháu: 60-54=6 tuổi

Đáp số: 6 tuổi

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 06/08/2015 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

5+1=6 (phần)

Tuổi ông là:

72:6x5=60 (tuổi)

Tuổi cháu là:

72-60=12 (tuổi)

Hiệu là:

60-12=48 (tuổi)

Hiệu số phần bằng nhau là:

9-1=8 (phần)

Tuổi ông khi giảm là:

48:8x9=54 (tuổi)

Vậy trước đây số năm là:

60-54=6 (năm)

Đáp số:6 năm

Đọc tiếp...
Đinh Phương Nga 18/11/2016 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

Trước đây 6 năm, tuổi ông gấp 9 lần tuổi cháu.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 21/08/2017 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Phương Linh

P/s chỉ tổng số tuổi của hai chị em:

1/4 + 1/5 = 9/20

Mẹ có số tuổi là:

18 : 9/20 = 40 ( tuổi ) 

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 19/08/2017 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai con so với tuổi mẹ :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)

Tuổi của mẹ là :

\(18:\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

ĐS :...

Đọc tiếp...
Hermione Granger 23/08/2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số tuổi của 2 chị em là:

  1/4 + 1/5 = 9/20 ( tuổi mẹ )

Tuổi mẹ là:

    18 : 9/20 = 40 ( tuổi )

         Đ/s:.......

Đọc tiếp...
Đinh Thị Quỳnh Hương 16/03/2016 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

Gấp rưỡi tức là gấp 3/2

Vậy hiện nay tuổi anh bằng 3/2 tuổi em

Suy ra, hiệu giữa tuổi anh và tuổi em hiện nay là:

3/2-1=1/2(tuổi em)

6 năm trước, tuổi anh gấp 2 lần tuổi em.

Suy ra, hiệu giữa tuổi anh và tuổi em 6 năm trước là:

2-1=1(lần tuổi em)

Vì hiệu số tuổi ko thay đổi theo thời gian và 1/2 tuổi em hiện nay = 1 lần tuổi em cách đây 6 năm

Hay tuổi em hiện nay=2 lần tuổi em cách đây 6 năm.

- Mà tuổi em hiện nay hơn tuổi em cách đây 6 năm là 6 tuổi

Ta có sơ đồ:

Em hiện nay           I-----I-----I

Em cách đây 6 nămI-----I 6 tuổi

Em hiện nay :

6:92-1)x2=12(tuổi)

Anh hiện nay :

12x3/2=18(tuổi)

Đọc tiếp...
Phung Huyen Trang 08/02/2015 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

gap ruoi =3/2.Ve so do hieu ti,minh chi goi y vay thoi,thong cam nhe!

 

Đọc tiếp...
Fire AF Gaming 14/03/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

18 tuổi ok

100% đúng đó

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 08/06/2015 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

Tuổi con hiện nay là :

5+2=7(tuoi)

Tuổi con lúc tuổi cha gấp 3 lần tuổi con là : 

30 :2= 15 (tuoi)

Thời gian từ nay đến khi tuổi cha gấp 3 lần tuổi con là :

15 - 7 = 8(nam )

DS:8 nam 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 08/06/2015 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

Tuổi cha hiện nay là :

5 + 35 = 35 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi ko thay đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ lúc tuổi cha gấp 3 lần tuổi con :

Tuổi cha : |------|------|------|

Tuổi con : |------|_30 tuổi_|

Hiệu số phần bằng nhau là :

3 - 1 = 2 (phần)

Tuổi cha lúc tuổi cha gấp 3 lần tuổi con là :

30 : 2 x 3 = 45 (tuổi)

Từ hiện nay cho đến lúc đó là :

45 - 35 = 10 (năm)

Đọc tiếp...
Đại Công Chúa 05/11/2016 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

Các bạn ơi Đinh Tuấn Việt đúng mỗi lời giải thôi chứ phép tính ko đúng đâu

Đọc tiếp...
Đỗ Văn Hoài Tuân 09/06/2015 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

Hai năm trước: chó 6 mèo 2

Hiện tại: chó 8 mèo 4

 

Đọc tiếp...
witch roses 09/06/2015 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

gọi tuổi của mèo 2 năm trước là a

thì tuổi của chó 2 năm trước là ax3

tuổi mèo hiện nay là a+2

tuổi chó hiện nay là (a+2)x2

ta có :

(a+2)X2=ax3+2

ax2+4=ax3+2

=>a=2

vậy tuổi mèo hiện nay là 2+2=4

tuổi chó hiện nay là 4x2=8

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 19/05/2018 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

2năm trước chó 6 mèo 2

hiện nay chó 8 mèo 4

Đọc tiếp...
Tran Manh Tien 23/11/2016 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

vì 50% tuổi anhhon 37,5% tuổi em là 7 tuổi

nên 100% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 14 tuổi

vậy 100%-62,5% hay 37,5% tuổi anh là :

14-2=12(tuoi)

tuổi anh là;12/37,5*100=32(tuoi)

75% tuổi em là:32-14=18(tuoi)

tuổi em là:18/75*100=24(tuoi)

đáp số:em24tuoi

         anh32tuoi

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 17/03/2015 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Ra tuổi em là 24 tuổi

tuổi anh là 32 tuổi

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 17/03/2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm
Lê Mạnh Tiến Đạt 16/05/2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Tuổi con gái và con trai chiếm số phần so với tuổi mẹ là :

 \(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)( tuổi mẹ )

Mẹ có số tuổi là :

  \(18\div\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 13/05/2018 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

trar lời

40 tuổi

nha

hok @@

Đọc tiếp...
Music Girl 13/05/2018 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của cả con trai và con gái chiếm số phần tuổi mẹ là:

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)(tuổi mẹ)

Tuổi mẹ là:

\(18\div\frac{9}{20}=20\)(tuổi)

Đ/s:......

Đọc tiếp...
akabane karma 15/05/2018 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

số tuổi con kém mẹ là

  37 - 13 = 24 ( tuổi )

I-------I-------I-------I-------I

I        I      24 tuổi

I-------I 

hiệu số phần bằng nhau là

    4 - 1 = 3 ( phần )

tuổi của mẹ khi gấp 4 lần tuổi con là

    24 : 3 x 4 = 32 ( tuổi )

cách đây số năm thì tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi con là

    37 - 32 = 5 ( năm )

         Đ/S : 5 năm

Đọc tiếp...
nguyen vinh son 06/07/2017 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

mih ko bết

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài 13/05/2015 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

5 năm trước tuổi của ba người là :
111 - 5 - 5 - 5 = 96 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Tuổi ông : |-----|-----|

Tuổi bố  :  |-----|-----|----|----|

Tuổi con : |-----|

Tuổi An 5 năm trước là :

96 : ( 10 + 5 + 1) = 6 ( tuổi )

Tuổi An hiện nay là : 

6 + 5 = 11 ( tuổi )

Đọc tiếp...
hoang le quan 06/05/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giải thích vì sao lại trên sơ đồ ông lại ít hơn bố 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Việt 05/05/2018 lúc 09:17
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của cả ba người 5 năm trước là 96 tuổi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 17/02/2015 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

sau bao nhiêu năm nữa thì hiệu số tuổi của mẹ và con đều ko thay đổi

hiệu số phần bằng nhau là : 5-1=4(phần)

số tuổi của con sau 3 năm là : 28/4=7(tuổi)

số tuổi của con hiện nay là : 7-3=4(tuổi)

số tuổi của mẹ hiện nay là : 4+28=32(tuổi)

Đọc tiếp...
lê thị châu phương 17/02/2015 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

mẹ 32 tuổi !

con : 4 tuổi !

dễ mà ! ^^ 

Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Hạnh 17/02/2015 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Sau ba nam nua, hieu so tuoi cua me con se khong thay doi.

hieu so phan bang nhau la:

5 - 1 = 4 (phan)

tuoi me hien nay la:

28 : 4 x 5 - 3 = 32 (tuoi)

tuoi con hien nay la :

32 - 28 = 4 (tuoi)

Dap so: 32 tuoi va 4 tuoi

Đọc tiếp...
duong nhat minh 29/10/2014 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

minh sinh nam 1999

 

Đọc tiếp...
Trịnh Thu 14/02/2017 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

mẹ sinh năm 1999

Đọc tiếp...
nghiem thi hong anh 16/11/2017 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

minh sinh ra nam 1999 nha bạn 

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 17/03/2015 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

10 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Đặng Linh Nhi 23/04/2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Tỉ số 2 bố con là \(\frac{1}{4}\) sau 10 năm tuổi con là:

      2x10=20 (tuổi)

Hiện nay con có số tuổi là:

       20-10=10(tuổi)

                 Đáp số: 10 tuổi 

Đọc tiếp...
My best friends 01/03/2017 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

25%=\(\frac{1}{4}\)

Sau 10 năm tuổi con là :2x10=20 [tuổi]

hiện nay con có số tuổi là:20-10=20

Đ/s:....

k cho mk nha bạn

Đọc tiếp...
nguyenthanhcong 09/12/2017 lúc 07:44
Báo cáo sai phạm

dap so me 36 tuoi

an 8

Đọc tiếp...
ngovanhieu 09/12/2017 lúc 07:38
Báo cáo sai phạm

mua 5 mét dây điện phải trả 4 nghìn đồng . hỏi mua 7,5 mét dây điện phải trả nhieu hon bao nhieu dong

Đọc tiếp...
Anh Vũ 28/10/2017 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Cách đây 2 năm, tổng tuổi của 3 người là:

47-(2+2+2)=41(tuổi)

Tuổi mẹ năm nay là :

[(41+27)÷2]+2=36(tuổi)

Tuổi An là:

[(47-36)+5]÷2=8(tuổi)

Tuổi Bình là

47-36-8=3(tuổi)

Đáp số :mẹ:36 tuổi 

             An: 8 tuổi 

             Bình: 3 tuổi 

Đọc tiếp...
hoàng tử qụa 04/05/2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

tuổi con hiên nay là : 

5 x 2 = 10 ( tuổi )

vì hiệu tuổi mẹ và con sau bao nhiêu năm nữa thì vẫn không thay đổi

vậy mẹ hơn con số tuổi là :

35 -10=25 (tuổi)

đáp số : 25 tuổi

tk mik nha ! ! !

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Minh 02/03/2018 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

20 tuổi

Đọc tiếp...
Hoàng Đình Vinh 16/04/2015 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ tuổi mẹ và con hiện nay:

con : (----) (----) (----)

mẹ  : (----) (----) (----) (----) (----) 

ta có sơ đồ tuổi mẹ và con cách đây 9 năm:

con : (----) (----)                             ( -9 tuổi)

mẹ  : (----) (----) (----) (----)                (-9 tuổi)

 nhìn vào 2 sơ đồ ta thấy tuổi con và tuổi mẹ  hiện nay hơn 1 phần của tuổi con và mẹ cách đây 9 năm... 

\(\Rightarrow\)1 phần  là 9 tuổi

 tuổi con là: 9 x 3 = 27(tuổi)

tuổi mẹ là : 9 x 5 =45 ( tuổi)

-------like thật nhiều cho mình nha----- 

 

Đọc tiếp...
Harri Won 19/08/2017 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

tuổi con;27

tuổi mẹ 45

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 03/05/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 bố con hiện nay là :

62 - ( 5 + 5 ) = 52 ( tuổi )

Vì mỗi năm mỗi người lại tăng thêm một tuổi

Tuổi của bố hiện nay là :

( 52 + 30 ) : 2 = 41 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

52 - 41 = 11 ( tuổi )

Đáp số : bố 41 tuổi 

             con 11 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Việt 10/08/2016 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm mỗi người đều tăng thêm 1 tuổi nên 5 năm nữa bố vẫn hơn con 30 tuổi

Tuổi con 5 năm sau là:

        (62 -  30) : 2 = 16 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

        16 - 5 = 11 (tuổi)

Tuổi cha hiện nay là:

        11 + 30 = 41 (tuổi)

             Đáp số:...

Đọc tiếp...
Ngyễn An Vy 03/05/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

bố : 41 tuổi 

con : 11 tuổi 

hok tốt nhé bn !!!

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29/04/2015 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Bốn năm trước, tuổi mẹ hơn 2 lần tuổi con lúc đó. Hiện nay tuổi mẹ hơn tuổi con \(1\frac{1}{2}\)lần tuổi con hiện nay. Hiệu số tuổi giữa 2 mẹ con không đổi theo thời gian nên:

2 lần tuổi mẹ cách đây 4 năm = \(1\frac{1}{2}\) lần tuổi con hiện nay.

hay 2.(tuổi con hiện nay - 4) = \(1\frac{1}{2}\)lần tuổi con hiện nay.

tức là 2. tuổi con hiện nay - 8 = \(1\frac{1}{2}\)lần tuổi con hiện nay.

do đó 2.tuổi con hiện nay - \(1\frac{1}{2}\) lần tuổi con hiện nay = 8

\(\frac{1}{2}\). tuổi con hiện nay = 8

suy ra tuổi con hiện này là 8:\(\frac{1}{2}\)=16 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 16.\(2\frac{1}{2}\)=40 (tuổi)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 29/04/2015 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Hiên nay tuổi mẹ bằng 5/2 tuổi con 

=> Tuổi mẹ bằng 5/3 hiệu số tuổi hai mẹ con

4 năm trước , tuổi mẹ bằng 3/2 hiệu số tuổi của hai mẹ con

Vì hiệu số tuổi hai mẹ con không thay đổi 

=> ( 5/3 - 3/2) Hiệu số tuổi của hai mẹ con = 4

hay 1/6 hiệu số tuổi của hai mẹ con bằng = 4

=> Hiệu số tuổi của hai mẹ con bằng 4 x 6 = 24 tuổi

Tuổi mẹ hiên nay là: 5/3 x 24 = 40 tuổi

Tuổi con hiên nay là: 40 - 24 = 16 tuổi

ĐS

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Bộ 30/11/2016 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: