Giúp tôi giải toán


Những nàng công chúa Winx Hôm qua lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

Nếu chị thêm 2 tuổi em thêm 1 tuổi thì tổng số tuổi của 2 chị em lúc đó là : 

13 + 2 + 1 = 16 ( tuổi )

Ta có sơ đồ : 

Em :-------:

Chị :--------:---------:---------:

Tổng số phần bằng nhau lúc đó là : 

1+ 3 = 4 ( phần )

Lúc đó chị có số tuổi là : 

16 : 4 x 3 = 12 ( tuổi ) 

Chị hiện nay là : 

12 - 2 = 10 ( tuổi )

Em hiện nay là : 

13  - 10 = 3 ( tuổi ) 

Đ/S : Chị : 10 tuổi '

         EM : 3 tuổi .

k mình nhé !!!!

Phạm Thị Thu Hảo 20/07/2017 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi 4 năm trước là : 50 - 4 x 2 = 42 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là : 42 : ( 6 + 1 ) x 6 + 4 = 40 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là : 50 - 40 = 10 ( tuổi )

             Đ/s : ...

Nguyễn Thị Thu Thủy 23/07 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Happy Girl

Tổng số tuổi 4 năm trước là :

50 - 4 x 2 = 42 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

42 : ( 6 + 1 ) x 6 + 4 = 40 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

50 - 40 = 10 ( tuổi )

Nguyễn Thanh Hương 20/07/2017 lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai mẹ con sau 4 năm trước là :

50 - ( 4 x 2 ) = 42 ( tuổi )

Tuổi mẹ sau 4 năm trước là :

42 : ( 6 + 1 ) x 6 = 36 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :
36 + 4 = 40 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là 

50 - 40 = 10 ( tuổi )

         Đáp số : ...

Nguyễn Thị Thu Thủy 20/07/2017 lúc 08:38
Báo cáo sai phạm

Tăng Chấn Hồng

Hiệu số tuổi của hai cha con là :

47 - 15 = 32 ( tuổi )

Số tuổi của con khi đó là :

32 : ( 2 - 1 ) x 1 = 32 ( tuổi )

Sau số năm nữa là :

32 - 15 = 17 ( năm )

Itsuka Kotori 20/07/2017 lúc 07:52
Báo cáo sai phạm

Tuổi cha hơn tuổi con :

47 - 15 = 32 (tuổi)

Số tuổi của con là:

32 : (2 - 1) x 1 = 32 (tuổi)

Sau:

32 - 15 = 17 (năm)

Đ/S:...

HKT_Nguyễn Đắc Phúc An 21/07 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của 2 cha con là :

47 - 15 = 32 ( tuổi )

Tuổi cha khi cha gấp con 2 lần là :

32 : ( 2 - 1 ) x 2 = 64 ( tuổi )

Sau số năm là :

64 - 47 = 17 ( năm )

Đáp số : 17 năm

nguyen hoai bao2 12/09/2014 lúc 23:00
Báo cáo sai phạm

de lam ban cu yen tam bang 3/9nay cho minh hoi ban ten gi?

Võ Nguyễn Diệu Thư 26/02/2017 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

3/9 nha

Trần Thị Trang Nhung Hôm qua lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

3/9 nhé

Phung Huyen Trang 11/12/2014 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

hieu so phan giua tuoi me va tuoi con truoc day 8 nam la:1-1/4=3/4[tuoi me]

hieu so phan giua tuoi con va me hien nay la:1-2/5=3/5[tuoi me hien nay]

moi nam moi nguoi tang 1 tuoi nen hieu so tuoi giua me va con ko thay doi.Vay nen 3/4 tuoi me truoc day=3/5 tuoi me hien nay.Ti so giua tuoi me truoc day va tuoi me hien nay la 3/5:3/4=4/5

Ta co so do


ban ve tuoi me truoc day la 4 phan va tuoi me hien nay la 5 phan,hieu la 8 nhe

Tuoi me hien nay la :8:[5-4]*5=40 tuoi

                         CHO MINH DUNG NHE BAN!

                                                                                                           thanks ban nhieu!!!!****

 

nguyễn đặng phương anh 22/07 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ hiện nay là 40 tuổi.

hoàng nguyễn uyên nhi 22/07 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

dễ thôi

Nguyễn Ngọc Thùy Dương 28/09/2016 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là:

7-3=4

Tuổi của con là:

28:4x3=21

Tuổi của bố là:

28+21=49

Đáp số:Con:21 tuổi

           Bố:49tuổi

le anh tu 21/09/2016 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

hieu so phan bang nhau

7-3=4

tuoi con la 

28:4x3=12

tuoi bo la

28+12=40

dap so : con:12tuoi

bo:40tuoi

Nguyễn Thế sơn 26/09/2016 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

le anh tu trả lời sai bét rồi.

Hương Nato 08/10/2016 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

cha:49

mèo con 17/07/2017 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

câu này nhiều người hỏi quá

truong thi mai huong 01/12/2016 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

DE QUA TU LAM DI EM HAY DE CHI GIANG

Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 02/06/2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của 2 người ko thay đổi theo thời gian.

Ta có sơ đồ sau:

Trước đây:

Anh:  l------l------l------l

Em:   l------l

Hiện nay:

Anh:l------l------l------l------l------l

Em: l------l------l------l

Tuổi em hiện nay:15 : 5 x 3=9 (tuổi)

                                          Đáp số: 9 tuổi

Hatsune Miku 02/06/2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm mỗi người tăng một tuổi.Hiệu số tuổi hai anh em không đổi.

Sơ đồ:Tuổi hai anh em trước đây:

Anh:|------|------|------|

Em:|-------|

Sơ đồ:Tuổi hai anh em hiện nay:

Anh:|-------|-------|-------|-------|-------|

Em:|-------|--------|-------|

Tuổi em hiện nay là:

                        15:5x3=9(tuổi)

                                   Đáp số:9 tuổi

 

tôi học giỏi toán 02/06/2015 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa tuổi em và anh hiện nay là: 1-1/3=2/3

Tổng số phần bằng nhau là: 2+3=5(phần)

Tuổi em hiện nay là: 15/5*2=6(tuổi)

mình cũng k chắc nữa, dốt toán lời giải lắm

Chúc bạn học tốt!^_^

Nguyen Thu Trang 28/04/2015 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Me sinh Ha luc 25 tuoi vay me hon Ha 25 tuoi.

Hien nay me co so yuoi la :

25 : ( 7 - 2 ) * 7 = 35 ( tuoi )

Hien nay Ha co so tuoi la :

35 - 25 = 10 ( tuoi )

          D/S : me : 35 tuoi

                  Ha : 10 tuoi

phạm thanh thủy 16/07/2017 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

tổng số tuổi hiện nay của 2 mẹ con là :

50 - ( 5 + 5 ) = 40 ( tuổi )

từ đó bn đưa về bài toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số nhé

linda cute 16/07/2017 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

cảm ơn phạm thanh thủy nhé.

Nguyễn Hiền Phương 12/08/2015 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

Sau 10 năm nữa tổng số tuổi bố,mẹ và con là  :

66+10x3=96

sau 10 năm nữa tuổi bố là:

(96-8):2=44(tuổi)

Tuổi bố hiện nay là :

44-10=34(t)

Tuổi 2 mẹ con 10 năm nữa là:

44+8=52

Tuổi con 10 năm nữa là:

52:(3+1)=13

Tuổi con hiện nay alaf:

13-10=3(t)

Tuổi mẹ hiện nay là:

66-34-3=29(tuổi)

****!!!!!

Lê Quang Phúc 27/04/2015 lúc 06:49
Báo cáo sai phạm

Cách đây 5 năm tổng tuổi 2 ông cháu là:

68 - (5 +5) = 58 (tuổi)

Cách đây 5 năm , tuổi cháu là:

(58 - 52) : 2 = 3 ( tuổi )

Tuổi cháu hiện nay là:

3 + 5 = 8 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là:

68 - 8 = 60 (tuổi)

Đáp số:   cháu: 8 tuổi

                ông: 60 tuổi

Nhớ cho mình **** nha!

Đinh Nam Mạnh Đức 04/07/2017 lúc 23:22
Báo cáo sai phạm

cháu:8 tuổi

ông: 60 tuổi

Trịnh Thị Thúy Loan 28/06/2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Cháu 8 tuổi 

Ông 60 tuổi

trần như 17/03/2015 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

             vì hiệu số tuổi của 2 mẹ con là ko thay đổi  nên mẹ hơn con:  28 tuổi

          tuổi mẹ là sau 5 năm nữa là:    28 : ( 3 - 1 ) x 3 = 42 ( tuổi)

          tuổi mẹ hiện nay là:     42 - 5 = 37 ( tuổi)

         tuổi con hiện nay là :    37- 28 = 9 ( tuổi )

         ĐS: tuổi mẹ : 37 tuổi

                tuổi con: 9 tuổi

Đỗ Thị Thanh Lương 19/04/2017 lúc 13:57
Báo cáo sai phạm

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con ko đổi nên mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Sau 5 năm nữa tuổi mẹ là:

           28:(3-1)x3=42(tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

           42-5=37(tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

            37-28=8(tuổi)

                    Đáp số:mẹ:37 tuổi

                              con:9 tuổi

Linh Kẹo 09/08/2016 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

mấy bn làm đúng đó

Ảo Tưởng 20/07/2015 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

5 năm trước tổng số tuổi của 2 bố con là : 55-5*2=45 tuổi


vẽ sơ đồ tuổi bố và con hiện nay

bố 4 phần con 1 phần

Tuổi bố là 45:(4+1)*4=36 tuổi

Tuổi con là 45-36=9 tuổi 


 

Kudo shinichi 20/07/2015 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

Bố 36 tuổi.

Con 9 tuổi.

Hồ Thị Thu Thảo 20/07/2015 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

Tổng tuổi bố và tuổi con hiện nay là:

55-5-5=45(tuổi)

Ta có sơ đồ:

Bố:  |------|------|------|------|

Con:|------|

Tuổi con hiện nay là:

45:(4+1)=9(tuổi)

Tuổi bố hiện nay là:

9x4=36(tuổi)

   Đáp số:Bố 36 tuổi.

              Con 9 tuổi.

Nguyễn Đình Dũng 16/06/2015 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Tuổi An trước đây 6 năm ít hơn tuổi An sau này 9 năm số tuổi là :

6 + 9 = 15 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Cách đây 6 năm : |----|

Sau đây 9 năm :   |----|----|----|----|

Tuổi An cách đây 6 năm là :

15 : ( 4 - 1 ) = 5 ( tuổi )

Tuổi An hiện nay là :

5 + 6 = 11 ( tuổi )

       Đáp sô ; 11 tuổi

Nguyễn Đình Dũng 16/06/2015 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

nếu bạn sửa thành sau đây 9 năm thì bài mình làm đúng

Trần Thùy Dung 16/06/2015 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

thật ý, tuổi An cách đây 6 năm phải nhiều hơn tuỏi An cách đây 9 năm chớ

Nghĩa Nam Lê 16/01/2017 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

 tổng số tuổi 3 năm trước của mẹ và con là :               51 ‐ ﴾ 3 + 3 ﴿ = 45 ﴾ tuổi ﴿

3 năm trươc mẹ có số tuổi là :              45 : ﴾ 4 + 1 ﴿ x 4 = 36 ﴾ tuổi ﴿

hiện nay mẹ có số tuổi là :                36 + 3 = 39 ﴾ tuổi ﴿                              

   đáp số : 39 tuổi 

Nguyễn Huy Tú 15/12/2014 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ hiện nay là 39

 

Lê Quang Thế 15/12/2014 lúc 22:58
Báo cáo sai phạm

3 năm trước tổng số tuổi 2 mẹ con là : 51 - (2x3)=45 tuổi

3 năm trước tỉ số là 1/4

3 năm trước : MẸ : 45 : 5 X4 = 36

Hiện nay : MẸ : 36 + 3 = 39

nguyen_huu_the 04/06/2015 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

Goi tuoi cua bo la a ta co:

a:2+7=a-12

a:2+7+12=a

a:2+19=a

Vi nua so tuoi cua bo cong voi 19 ta tuoi cua bo nen nua so tuoi cua bo la 19.

Tuoi cua bo la:

19x2=38(tuoi)

oOo _ Virgo _ oOo 09/08/2016 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

\(\text{Vì lấy một nửa tuổi bố cộng với 7 thì được tuổi bố cách đây 12 năm .}\)

=> Một nửa tuổi bố = 19

=> Một nửa tuổi bố + 19 = tuổi bố hiện nay 

=> tuổi bố là :

\(\text{19 x 2 = 38 ( tuổi )}\)

\(\text{k me}\)

Nguyễn Thị Phương Anh 05/11/2016 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

Gọi số tuổi của bố là x ta có:

x:2+7=x-12

x:2+7+12=x

x:2+19=x

Vì nửa số tuổi của bố cộng với 19 ta được tuổi của bố nên nửa số tuổi của bố là 19

Tuổi bố là 19 x 2=38 (tuổi)

Võ Hoàng Anh 27/05/2015 lúc 05:23
Báo cáo sai phạm

Anh hơn em số tuổi là : 11 - 5 = 6 tuổi

Vì mỗi năm mỗi người thêm một tuổi tuổi anh hơn em không thay đổi 

vì anh hơn anh sáu tuổi (11 - a ) - (5 - a) = 6 và gấp ba lần tuổi em nên (11 - a) : 3 = (5 - a) 

Số lần tuổi anh hơn em là : 6 : 3 = 2

....

9 tuổi và 3 tuổi

Nguyễn Phan Hoàng Anh 10/07/2017 lúc 08:56
Báo cáo sai phạm

Anh hơn em số tuổi là:

11 - 5 = 6 ( tuổi )

Vì mỗi năm mỗi người thêm một tuổi tuổi anh hơn em không thay đổi

Vì anh hơn anh sáu tuổi ( 11 - a ) - ( 5 - a ) = 6 và gấp 3 lần tuổi em nê ( 11 - a ) : 3 = ( 5 - a )

Số lần tuổi anh hơn em là:

6 : 3 = 2 

Đ/S:....

Online Math 08/07/2017 lúc 06:26
Báo cáo sai phạm

đổi 2,2 = 22/10 = 11/5 

Hay tuổi con = 5/11 tuổi bố 

8,2 = 82/10 = 41/5 

Hiệu số tuổi bố và con không bao giờ đổi. 

Hiện nay tuổi bố bằng: 

11/11-5 = 11/6 ( hiệu ) 

25 năm trước tuổi bố bằng: 

44/44 - 5 = 41/36

Phân số chỉ 25 năm là: 

11/6 - 41/36 = 25/36 ( hiệu ) 

Số tuổi bố hơn con là: 

25 : 25/36 = 36 ( tuổi ) 

Số tuổi bố hiện nay là: 

36 x 11/6 = 66 ( tuổi ) 

Số tuổi con hiện nay là: 

66 - 36 = 30 ( tuổi ) 

Bùi Nhâm Thu Trang 06/01/2015 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

nếu coi tuổi con trước đây là 1 phan thì tuổi mẹ trước đây là 6 phan như thế

vậy tuổi con hiện nay là 6 phần 

số năm từ trước tới nay:

6-1=5

tuổi mẹ hiện nay gồm:

6+5=11

tổng số phần tuổi mẹ và tuổi con hiện nay là:

11+6=17

tuổi con hiện nay:

85*6:17=30

tuổi mẹ hiện nay:

85-30=55

mẹ : 55 tuổi

con : 30 tuổi

nhất sông núi 07/07/2017 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

nếu coi tuổi con trước đây là 1 phan thì tuổi mẹ trước đây là 6 phan như thế

vậy tuổi con hiện nay là 6 phần 

số năm từ trước tới nay:

6-1=5

tuổi mẹ hiện nay gồm:

6+5=11

tổng số phần tuổi mẹ và tuổi con hiện nay là:

11+6=17

tuổi con hiện nay:

85*6:17=30

tuổi mẹ hiện nay:

85-30=55

mẹ : 55 tuổi

con : 30 tuổi

chu đức duy 29/10/2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

85 ở đâu

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: