Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Ngọc Thạch 15 tháng 4 2015 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:

  6 Tuổi Tú 3 năm trước Tuổi Tú 3 năm sau

   Tuổi Tú 3 năm sau hơn tuổi Tú 3 năm trước là:

               3+3=6(tuổi)

Hiệu số phần bằng nhau là:

             3-1=2(phần)

Tuổi Tú 3 năm sau là:

             \(\left(6\div2\right)\times3=9\left(tu\text{ổi}\right)\)

Tuổi Tú là:

             9-3=6(tuổi)

Đáp số: 6 tuổi

   

                                                                                                                

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 16 tháng 5 2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Tuổi con gái và con trai chiếm số phần so với tuổi mẹ là :

 \(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)( tuổi mẹ )

Mẹ có số tuổi là :

  \(18\div\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 13 tháng 5 2018 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

trar lời

40 tuổi

nha

hok @@

Đọc tiếp...
hatsune miku 1 tháng 5 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

tưởi con gái và con trai chiếm 

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)(tuổi mẹ )

mẹ có số tuổi là

\(18:\frac{9}{20}=40\)(tuổi)

đáp số 40 tuổi

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 26 tháng 5 2017 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

Mẹ sinh con năm 30 tuổi => Mẹ hơn con 30 tuổi .

Ta có sơ đồ 

Mẹ   |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Con |----------|----------|

Hiệu số phần bằng nhau là :

 8 - 2 = 6 ( tuổi )

Mẹ có số tuổi là :

 30 : 6 x 8 = 40 ( tuổi )

Con có số tuổi là :

 40 - 30 = 10 ( tuổi )

Đọc tiếp...
Mạnh Châu 26 tháng 5 2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

30 tuổi tương ứng với số phần là :

 8 – 2 = 6 ( phần )

Mẹ có số tuổi là :

 30 : 6 x 8 = 40 ( tuổi )

Con có số tuổi là :

 40 – 30 = 10 ( tuổi )

                  Đáp số : 40 tuổi ; 10 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 26 tháng 5 2017 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

=> mẹ hơn con 30 tuổi

Hiệu số phần = nhau:

8-2=6 phần

Tuổi của mẹ là:

30:6x8=40 tuổi

Tuổi con là:

40-30=10 tuổi

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 6 tháng 4 2015 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

Ong : 72 tuoi

Chau : 6 tuoi

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 6 tháng 4 2015 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng mà 1 năm =12 tháng nên tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu

Theo đề bài, ta có sơ đồ:

Ông  : !__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!                   Tổng :78 tuổi

Cháu :!__!                                                         

Tổng số phần bằng nhau là :

12 + 1 = 13 (phần)

Giá trị 1 phần (tuổi cháu) là:

78 :13 x1 = 6 (tuổi)

Tuổi ông là :

78 - 6 = 72 (tuổi)

                                                 Đáp số: Ông :72 tuổi

                                                             Cháu :6 tuổi

Đọc tiếp...
Ai Haibara 7 tháng 4 2015 lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

Ông 72 tuổi 

Cháu 6 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 17 tháng 2 2015 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

sau bao nhiêu năm nữa thì hiệu số tuổi của mẹ và con đều ko thay đổi

hiệu số phần bằng nhau là : 5-1=4(phần)

số tuổi của con sau 3 năm là : 28/4=7(tuổi)

số tuổi của con hiện nay là : 7-3=4(tuổi)

số tuổi của mẹ hiện nay là : 4+28=32(tuổi)

Đọc tiếp...
Nguyển Huy Bảo An 2 tháng 4 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Vì nhác viết nên bạn tự viết câu lời nói nha :D

Ta có sơ đồ :

Tuổi con:/-----/

Tuổi mẹ :/-----/-----/-----/-----/-----/

Tuổi con sau 3 năm là : 28 : ( 5 - 1 ) = 7 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là : 7  - 3 = 4 ( tuổi ) 

Tuổi mẹ hiện nay là : 28 + 4 = 32 ( tuổi )

Đáp Số : 4 và 32

Đọc tiếp...
lê thị châu phương 17 tháng 2 2015 lúc 17:57
Báo cáo sai phạm

mẹ 32 tuổi !

con : 4 tuổi !

dễ mà ! ^^ 

Đọc tiếp...
Natsu_Draneel 25 tháng 7 2016 lúc 7:33
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm , mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi mẹ và con không đổi .

 Khi đó ,ta có sơ đồ :

Con : l-----l  36

Mẹ :   l-----l-----l-----l-----l----|

Theo sơ đồ , hiệu số phần bằng nhau là :

   5 - 1 = 4 ( phần )

Tuổi mẹ hiện nay là :

  36 : 4 x 5 - 4 = 41 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

  41 - 36 = 5 ( tuổi )

 Đáp số : ...

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài 22 tháng 4 2015 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

Sau 3 năm nữa tuổi mẹ vẫn hơn con 36 tuổi.
Ta có sơ đồ:
Tuổi mẹ sau 3 năm nữa:  |-----|-----|-----|-----|-----|
Tuổi con sau 3 năm nữa: |-----|
Hiệu số phần bằng nhau là:
5 - 1 = 4 (phần)
Số tuổi của mẹ hiện nay là:
(36 : 4 x 5) - 3 = 42 (tuổi)
Số tuổi của con hiện nay là:
42 - 36 =  6 (tuổi)

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài 13 tháng 5 2015 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

5 năm trước tuổi của ba người là :
111 - 5 - 5 - 5 = 96 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Tuổi ông : |-----|-----|

Tuổi bố  :  |-----|-----|----|----|

Tuổi con : |-----|

Tuổi An 5 năm trước là :

96 : ( 10 + 5 + 1) = 6 ( tuổi )

Tuổi An hiện nay là : 

6 + 5 = 11 ( tuổi )

Đọc tiếp...
hoang le quan 6 tháng 5 2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

bạn có thể giải thích vì sao lại trên sơ đồ ông lại ít hơn bố 

Đọc tiếp...
Công Chúa Ori 28 tháng 4 lúc 8:19
Báo cáo sai phạm

An 11 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Sơn 20 tháng 4 2015 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

sau 7 năm tuổi bố vẫn hơn tuổi con là 36 tuổi ( hiệu số tuổi của 2 người không thay đổi theo thời gian )

sau 7 năm tuổi con bằng : 1 : ( 3 - 1 ) = 1/2 ( hiệu số tuổi )

sau 7 năm tuổi con là : 36 x 1/2 = 18 ( tuổi )

tuổi con hiện nay là : 18 - 7 = 11 ( tuổi )

tuổi bố hiện nay là : 11 + 36 = 47 ( tuổi )

đáp số : tuổi bố : 47 tuổi 

             tuổi con : 11 tuổi

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 5 tháng 4 2018 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

sau 7 năm tuổi bố vẫn hơn tuổi con là 36 tuổi ( hiệu số tuổi của 2 người không thay đổi theo thời gian )
sau 7 năm tuổi con bằng : 1 : ( 3 - 1 ) = 1/2 ( hiệu số tuổi )
sau 7 năm tuổi con là : 36 x 1/2 = 18 ( tuổi )
tuổi con hiện nay là : 18 - 7 = 11 ( tuổi )
tuổi bố hiện nay là : 11 + 36 = 47 ( tuổi )
đáp số : tuổi bố : 47 tuổi 

Đọc tiếp...
nhất sông núi 12 tháng 7 2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

sau 7 năm tuổi bố vẫn hơn tuổi con là 36 tuổi ( hiệu số tuổi của 2 người không thay đổi theo thời gian )

sau 7 năm tuổi con bằng : 1 : ( 3 - 1 ) = 1/2 ( hiệu số tuổi )

sau 7 năm tuổi con là : 36 x 1/2 = 18 ( tuổi )

tuổi con hiện nay là : 18 - 7 = 11 ( tuổi )

tuổi bố hiện nay là : 11 + 36 = 47 ( tuổi )

đáp số : tuổi bố : 47 tuổi 

             tuổi con : 11 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 21 tháng 8 2017 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Phương Linh

P/s chỉ tổng số tuổi của hai chị em:

1/4 + 1/5 = 9/20

Mẹ có số tuổi là:

18 : 9/20 = 40 ( tuổi ) 

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 19 tháng 8 2017 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai con so với tuổi mẹ :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)

Tuổi của mẹ là :

\(18:\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

ĐS :...

Đọc tiếp...
Hermione Granger 23 tháng 8 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số tuổi của 2 chị em là:

  1/4 + 1/5 = 9/20 ( tuổi mẹ )

Tuổi mẹ là:

    18 : 9/20 = 40 ( tuổi )

         Đ/s:.......

Đọc tiếp...
Mie Ngố 28 tháng 10 2014 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi nên 15 năm nữa bố tăng 15 tuổi và con cũng tăng 15 tuổi

=> 15 năm sau tổng tuổi của 2 bố con là

           60 + 15 + 15 = 90 ( tuổi )

      Vẽ sơ đồ

Bố: 2 phần

Con: 1 phần

Tuổi bố 15 năm nữa là:

    90 : ( 2 + 1 ) x 2 = 60 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là:

      60 - 15 = 45 ( tuổi )

Tuổi con 15 năm nữa là:

    90 - 60 = 30 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là:

    30 - 15 = 15 ( tuổi )

           Đ/s: Bố: 45 tuổi

                   Con: 15 tuổi

Đọc tiếp...
nene 3 tháng 8 2018 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi 2 bố con sau 15 năm nữa là :

60 + ( 15 x 2 ) = 90 ( tuổi )

Ta có sơ đồ tuổi 2 bố con sau 15 năm :

Bố   : |------|------|                    } 90 tuổi

Con : |------|

Tuổi con sau 15 năm nữa là :

90 : ( 2 + 1 ) x 1 = 30 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

30 - 15 = 15 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là :

60 - 15 = 45 ( tuổi )

Đáp số : con : 15 tuổi 

              Bố : 45 tuổi

Đọc tiếp...
nguyễn phương thảo 15 tháng 11 2017 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

bố:45 tuổi

con:15 tuổi

Đọc tiếp...
đào thị mến 3 tháng 4 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

số tuổi của con là 11 tuổi nha bạn

Đọc tiếp...
tth 3 tháng 4 2017 lúc 8:04
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần: 3 + 1 = 4 phần

Tuổi con hiện nay là:

50 : 4 + 3 = 16 tuổi (thực ra là mình làm tròn chứ kết quả là 15,5)

Đs:

 tk mình nhé

Đọc tiếp...
le quang hieu 6 tháng 3 2016 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

số tuổi của con là 11

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 31 tháng 3 2015 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai con bằng 9/4 tuổi con gái nên coi tổng số tuổi hai con là 9 phần bằng nhau thì tuổi con gái là 4 phần

Vì tuổi con gái bằng 1/3 tuổi cha nên tuổi cha là 12 phần như vậy

bài toán Tổng - tỉ: Tổng số tuổi hai con là 9 phần; tuổi cha là 12 phần

Tổng số phần bằng nhau là: 9 + 12 = 21 phần

Tuổi của cha là: 84 : 21 x 12 = 48 tuổi

Tổng số tuổi hai con là: 84 - 48 = 36 tuổi

Tuổi con gái là: 48 : 3 = 16 tuổi

Tuổi con trai là: 36 = 16 = 20 tuổi

ĐS: ............

Đọc tiếp...
trung 31 tháng 3 2015 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Tuổi anh(chị) bằng 9/4-4/4=5/4 tuổi em.

Tuổi em bằng 1/3 tuổi bố tức là bằng 4/12.tuổi bố

Tuổi em là 84:(4+5+12) x 4 = 16 tuổi

Tuổi anh(chị) là 16 x 5/4 = 20 tuổi 

Tuổi bố là : 16 x 3 = 48

Đọc tiếp...
Đinh Quang Huy 31 tháng 3 2015 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

con gái 16 tuổi 

con còn lại 20 tuổi

bố 48

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài Hiệp sĩ 24 tháng 4 2015 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của bố và con sau 4 năm nữa là:
48 + 4 + 4 = 56 (tuổi)
Ta có sơ đồ:
Bố: |-----|-----|-----|-----|-----|
Con:|-----|-----|
Tổng số phần bằng nhau:
5 + 2 = 7 (phần)
Số tuổi của bố sau 4 năm nữa là:
56 : 7 x 5 = 40 (tuổi)
Đáp số: 40 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan Anh 26 tháng 4 2017 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

                                                                                                                                                                                                      Đúng                                                                                                                                                                                                      đáp án 40

                  

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 21 tháng 6 2015 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

2 lần số tuổi mẹ hiện nay là: 2 x 30 = 60 tuổi

Tổng số tuổi 2 con là: 5 + 1 = 6 tuổi

Sau bao nhiêu năm thì: Hiệu của 2 lần tuổi mẹ và tổng tuổi của 2 con cũng  không đổi ; bằng 60 - 6 = 54 tuổi

Khi tuổi mẹ gấp đôi tuổi các con thì 2 lần tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi các con. ta có sơ đồ sau:

2 lần tuổi mẹ |----------|----------|----------|-----------|

tuổi 2 con      |----------|

Hiệu số phần bằng nhau là : 4 - 1 = 3 phần

2 lần tuổi ,ẹ khi đó là: 54 : 3 x 4 = 72 tuổi

Tuổi mẹ khi đó là: 72: 2 = 36 tuổi

Vậytuổi mẹ gấp đôi tuổi các con sau  số năm là: 36 - 30 = 6 năm

ĐS: 6 năm  

 

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 21 tháng 6 2015 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của mẹ và hai con là :

30 - ( 5 + 1 ) = 24 ( tuổi )

Tuổi mẹ khi gấp đôi tuổi hai con là :

24 : (  2 - 1 ) x 2 = 48 ( tuổi )

Sau số năm nữa tuổi mẹ gấp đôi tuổi các con là :

48 - 30 = 18 ( năm )

Vậy sau 18 năm nữa tuổi mẹ gấp đôi tổng số tuổi của 2 con 

Đọc tiếp...
ĐÀO HẢI HƯNG 21 tháng 6 2015 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

2 lần số tuổi mẹ hiện nay là: 2 x 30 = 60(tuổi)

Tổng số tuổi 2 con là: 5 + 1 = 6 (tuổi)

Sau bao nhiêu năm thì: Hiệu của 2 lần tuổi mẹ và tổng tuổi của 2 con cũng  không đổi ; bằng 60 - 6 = 54 tuổi

Khi tuổi mẹ gấp đôi tuổi các con thì 2 lần tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi các con

Hiệu số phần bằng nhau là : 4 - 1 = 3 (phần)

2 lần tuổi ,mẹ khi đó là: 54 : 3 x 4 = 72 (tuổi)

Tuổi mẹ khi đó là: 72: 2 = 36 (tuổi)

Vậytuổi mẹ gấp đôi tuổi các con sau  số năm là: 36 - 30 = 6 (năm)

đáp số: 6 năm  

 

Đọc tiếp...
gv 24 tháng 9 2014 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

Hiệu tuổi mẹ và tuổi con luôn không thay đổi (vì khi mẹ tăng bao nhiêu tuổi thì con cũng tăng bấy nhiêu và hiệu không thay đổi).

Vậy cách đây 3 năm mẹ cũng hơn con 24 tuổi; Con là 1 phần thì mẹ 4 phần.

24 tuổi tương ứng với hiệu số phần: 4 - 1 = 3 phần

=> 1 phần = 24 : 3 = 8 tuổi

=> Con cách đây 3 năm là 8 tuổi (1 phần)

     Mẹ cách đây 3 năm là 4 x 8 = 32 tuổi

=> Con hiện nay là 8 + 3 = 11 tuổi

     Mẹ hiện nay là 32 + 3 = 35 tuổi

Đọc tiếp...
Ben 10 10 tháng 9 2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm mỗi người thêm 1 tuổi nên mẹ luôn hơn con 24 tuổi. Vậy 3 năm trước mẹ, hơn con 24 tuổi, ta có sơ đồ: 
Tuổi con: 1phần 
Tuổi mẹ : 5 phần - Hiều số tuổi mẹ và con 4 phần = 24 tuổi 
(Bài toán lúc này đưa về dạng Hiệu - tỉ. ) 
Hiệu số phần bằng nhau: 
5 -1 = 4 ( phần) 
Tuổi mẹ 3 năm về trước: 
24 : 4 x 5 = 30 ( tuổi) 
Tuổi mẹ hiện nay: 
30 + 3 = 33 ( tuổi) 
Đ/S mk Đ/S khác GV ko biết đúng ko

Đọc tiếp...
Nguyễn Vân Anh 15 tháng 6 2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

mik nhầm 

                Giải

Hiện  năm mẹ hơn con 24 tuổi thì cách đây 3 năm mẹ vẫn hơn con 24 tuổi

Tuổi mẹ cách đây 3 năm là:

      24 : (4-1) x 4 = 32 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là:

      32 + 3= 35( tuổi )

Tuổi con hiện nay là:

     35 - 24 = 11 (tuổi)

           Đ/s:tự viết nha!

Đọc tiếp...
Doraemon 19 tháng 4 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là:

6 + 4 = 10 (tuổi)

Số năm nữa thì tuổi mẹ hiện nay bằng tổng số tuổi của hai anh em là:

30 : 10 = 3 (năm)

Đáp số: 3 năm.

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 8 tháng 5 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

Giải

Biến bài toán thành dạng tìm X:  (X là số năm tuổi mẹ                                                                   bằng tuổi hai anh em)

30 + X = 6 + X + 4 + X

=> 30 + X - X + X = 6 + 4   (30 + X - X = 30. Vậy chỉ còn lại                                                        30 - X = 6 + 4)

=> 30 - X = 10

=>         X = 30 - 10

=>         X = 20

      Đáp số: 20 năm

Đọc tiếp...
Trương Minh Hằng 19 tháng 4 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

20 năm nữa nhé :)

Đọc tiếp...
Miu Miu 29 tháng 4 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Tuổi em là :

      ( 23 - 7 ) : 2 = 8 ( tuổi )

             Đ/s : 8 tuổi.

Đọc tiếp...
Hồ Ly Chín Đuôi 17 tháng 4 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Tuổi em là :

     ( 23 - 7 ) : 2 = 8 ( tuổi )

                 Đ/S :.....

hok tốt

Đọc tiếp...
gv 21 tháng 9 2014 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

Anh - Em = 8

[Anh 5 năm trước] bằng tuổi anh hiện nay trừ 5 tuổi

[Em 8 năm sau] bằng tuổi em hiện nay cộng thêm 8 tuổi

Khi đó hiệu tuổi anh và em giảm 5 + 8 = 13 tuổi, giảm hơn chênh lệch tuổi anh và em hiện nay (chênh lệch giữa tuổi anh và em hiện nay là 8 tuổi) 

=> [Em 8 năm sau] hơn [Anh 5 năm trước] là 13 - 8 = 5 tuổi.

      Tỉ lệ: [Em 8 năm sau] và [Anh 5 năm trước] bằng 4 : 3

Đây là bài toán tìm 2 số biết hiệu và tỉ.

Gọi [Anh 5 năm trước] là 3 phần thì [Em 8 năm sau] là 4 phần.

=> Hiệu là: 4 - 3 = 1 phần và bằng 5 tuổi

=> 1 phần = 5 tuổi

=> [Anh 5 năm trước] = 3 phân x 5 = 15 tuổi

     [Em 8 năm sau] = 4 phần x 5 = 20 tuổi

=> [Anh hiện nay] = 15 + 5 = 20 tuổi (vì 5 năm trước đã là 15 tuổi) 

     [Em hiện nay] = 20 tuổi - 8 = 12 tuổi (Vì 8 năm sau là 20 tuổi)

Đáp số: Anh: 20 tuổi, em: 12 tuổi

Đọc tiếp...
Đàm thị diễm 20 tháng 12 2016 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi anh và tuổi em lần lượt là a và b (tuổi)

Theo đề bài ta có: (a-5)/3= (y+8)/4 và (a-5)-(y+8)=8(tuổi)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

(a-5)/3 = (b+8)/4 = (a-5-b-8)/3-4 = (8-13)/-1 = 

  • (a-5)/3 = 5 suy ra a-5 = 5x3

                                    a-5 = 15  

                                      a = 15+5

                                      a = 20(tuổi)

  • (b+8)/4 = 5 Suy ra b+8 = 5x4

                                     b+8 = 20

                                     b = 20-8

                                     b = 12( tuổi) 

Vậy tuổi anh và tuổi em hiện nay lần lượt là 20, 12 tuổi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đăng 20 tháng 11 2016 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi anh là x (tuổi); tuổi em là y (tuổi)

Độ tuổi anh cách đây 5 năm; tuổi em sau 8 năm tỉ lệ với 3 và 4 nên ta có:

(x-5)/3 = (y+8)/4

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:

(x-5-y-8)/3-4 = (8-13)/-1 = -5/-1 =5

(x-5)/3 = 5 suy ra x = 20

(y+8)/4 = 5 suy ra y = 12

Vậy tuổi anh là 20 tuổi ; tuổi em là 12 tuổi.

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 28 tháng 4 2015 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi 2 người sẽ ko thay đổi theo thời gian

Tuổi con 3 năm sau:27:(4-1)=9(tuổi)

Tuổi con hiện nay:9-3=6(tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay:6+27=33(tuổi)

Đọc tiếp...
Music Girl 29 tháng 4 2018 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Sau mỗi năm, ai cũng đều tăng lên 1 tuổi.

=> Tuổi mẹ hơn con sẽ không bao giờ thay đổi.

Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con nên ta coi tuổi con là 1 phần thì tuổi mẹ là 4 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

4-1=3(phần)

Tuổi con sau 3 năm nữa là:

27÷3=9(tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

9-3=6(tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

6+27=33(tuổi)

Đ/s:..........

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 1 tháng 4 2017 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của mẹ và con không thay đổi theo thời gian là 27 tuổi 

Ta có sơ đồ tuổi mẹ con sau 3 năm nữa :

Mẹ  |-----|-----|-----|-----|

Con |-----|

Hiệu số phần bằng nhau là :

       4 - 1 = 3 ( phần )

Tuổi mẹ 3 năm nữa là :

       27 : 3 x 4 = 36 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là : 

       36 - 3 = 33 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

       33 - 27 = 6 ( tuổi )

                 Đ/S : ... ...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: