Giúp tôi giải toán và làm văn


Oops Killer Hôm qua lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai anh em là :

( 55 - 25 ) : 2 = 15 ( tuổi )

Tuổi của em là :

( 15 - 5 ) : 2 = 5 ( tuổi )

Đáp số :..

Đọc tiếp...
ngu thi khanh ly Hôm qua lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

tuoi cua bo la;[55cong 45]/2=40

tuoi cua 2 anh em la;40-25=15

tuoi anh la;15cong5/2=10

tuoi em la;10-5=5

Đọc tiếp...
van thi minh hue Hôm qua lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

em la 5 tuoi

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 09/11/2017 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

Mẹ  !____!____!____!____!____!          Hiệu là 28 tuổi .

Con !____!

Giá trị 1 phần hay tuổi con hiện nay là :

28 : ( 5 - 1 ) x 1 = 7 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

7 x 5 = 35 ( tuổi )

Đáp số : Mẹ : 35 tuổi .

             Con : 7 tuổi .

^^ Học tốt !

Đọc tiếp...
nguoibian 10/11/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

tuổi của mẹ là:

28:(5-1).5=35(tuổi)

tuổi của con là:
35-28=7(tuổi)

đ/s...

Đọc tiếp...
pham thi thu hien 11/11/2017 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

mẹ 35

con 7

Đọc tiếp...
GV Quản lý 02/11/2017 lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

Hai năm trước tổng tuổi cô và cháu là 50 tuổi thì hiện nay mỗi người đã tăng thêm 2 tuổi nên tổng tuổi sẽ là: 

    50 + 2 + 2 = 54 (tuổi)

2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu => nếu coi tuổi cô là 7 phần bằng nhau thì tuổi cháu sẽ là 2 phần bằng nhau.

Tổng số phần là: 7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần là: 54 : 9 = 6 (tuổi)

Tuổi cô là: 6 x 7 = 42 (tuổi)

Tuổi cháu là: 6 x 2 = 12 (tuổi)

ĐS: Cô 42 tuổi, cháu 12 tuổi

  

Đọc tiếp...
Quân Butterfly 01/11/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

gọi a là số tuổi của cô hiện nay ,b là số tuổi của cháu hiện nay ta có

(a-2)+(b-2)=50 suy ra a+b=54 suy ra 2a+2b=108

2a=7b 

suyra7b+2b=108

9b=108 suy ra b=12 suy ra a=54-12=42(tuổi)

Đọc tiếp...
Chu Quyen Nhan 26/10/2017 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

cách 1 : tổng số tuổi hai bố con hiện nay là :

44 + ( 3 x 2 ) = 50 ( tuổi )

tuổi con là :

( 50 - 28 ) : 2 = 11 ( tuổi )

tuổi bố hiện nay là :

50 - 11 = 39 ( tuổi ) 

cách 2 : vì hai người cùng tăng cùng giảm nên hiệu k thay đổi

tuổi bố 3 năm trước là :

( 44 + 28 ) : 2 = 36 ( tuổi )

tuổi bố hiện nay là :

36 + 3 = 39 ( tuổi )

tuổi con hiện nay là :

39 - 28 = 11 ( tuổi )
ĐS:...

Đọc tiếp...
Cờ Rít Tốp Phơ Cô Lôm Bô 26/10/2017 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

Cái giề

Đọc tiếp...
OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa 26/10/2017 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

bn lyli làm đúng rồi đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Phúc Thiện 25/09/2016 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

cậu là ai vậy sao lại nói thế

Đọc tiếp...
Đặng Gia Ny 11/04/2017 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm

Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con , suy ra tuổi con bằng 1/3 hiệu số tuổi của hai mẹ con

5 năm sau tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con , suy ra tuổi con bằng 1/2 hiệu số tuổi của hai mẹ con 

5 năm chính bằng 

1/2-1/3=1/6 ( hiệu số tuổi của hai mẹ con )

hiệu số tuổi của hai mẹ con là 

5/1/6=30(tuổi)

tuổi mẹ hiện nay là

30/(4-1)*4=40(tuổi)

tuổi con hiện nay là

40-30=10(tuổi)

Đ/S mẹ 40 tuổi 

      con 10 tuổi

Đọc tiếp...
tran thanh li 25/09/2016 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

đằng giả bộ nha ! học cùng trường mà. không tin các bạn vào trang cá nhân mà xem

Đọc tiếp...
MAI HUONG 19/10/2014 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

con 11 tuổi , bố 43 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Huy 17/10/2016 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

cách đây 3 năm thì hiệu giữa bố và con ko thay đổi

tuổi của con lúc trước là : 32 : (5-1)=8 tuổi

tuổi của con hiện nay là 8+3 =11 tuổi

tuổi bố hiện nay là 11+32=43 tuổi

đáp số:bố:43 tuổi,con :11 tuổi

Đọc tiếp...
Bùi Kim Ngân 08/11/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Con : 11

Bố : 43

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 11/06/2017 lúc 08:25
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta thấy số tuổi của bố  là tích của 2 số tự nhiên giống nhau ,nên số đó có thể là : 25 ( 5x5 ) ; 36 ( 6x6 ) ; 49 ( 7x7 ) ; 64 ( 8x8 ).

Thử chọn trong các trường hợp trên ta thấy chi có số 36 là thỏa mãn yêu cầu đề bài : Nếu tuổi bố là 36 thì tuổi mẹ là 36 - 3 = 33 ; tuổi người con thứ hai là 6 và tuổi người con thứ nhất là  6x2= 12

Tổng số tuổi trong gia đình là :  36 + 33 + 12 + 6 = 87 ( tuổi ) . Các trường hợp còn lại đều không thỏa mãn yêu cầ đề bài .

Vậy ta có đáp số : bố 36 tuổi ; mẹ 33 tuổi ; con lớn 12 tuổi ; con thứ hai 6 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Thùy Dương 28/09/2016 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là:

7-3=4

Tuổi của con là:

28:4x3=21

Tuổi của bố là:

28+21=49

Đáp số:Con:21 tuổi

           Bố:49tuổi

Đọc tiếp...
Sói 15/08/2017 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là: 

          7 - 3 = 4(phần)

Tuổi con là: 28 : 4 x3 =21

Tuổi cha là: 28+21=49

               Đ/s: 

Lưu ý: CHỗ đầu tiên có thể lí luận là Vì hiệu số tuổi giữa 2 cha con ko thay đổi theo tgian nên đến khi 3 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con thì cha vẫn hơn con 28 tuổi

k mik nha !

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế sơn 26/09/2016 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

le anh tu trả lời sai bét rồi.

Đọc tiếp...
nguoibian 14/10/2017 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là:
7+1=8(tuổi)

tuổi của cháu là:

80:8.1=10(tuổi)

tuổi của ông là:

80-10=70(tuổi)

đ/s...

k giúp mink lên điểm nha!!! lên điểm mink k lại cho

Đọc tiếp...
Tran Ngoc Anh Quan 17/02/2015 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Cháu: 10 tuổi.

Ông: 70 tuổi.

Đọc tiếp...
khoỏng trà my 16/10/2016 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

ông:70 tuổi 

cháu:10 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế sơn 23/09/2016 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

\(\frac{1}{7}\):\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{2}{7}\)

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
Phạm Thế Mạnh 02/10/2016 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

hiệu số phàn bằng nhau là

7-2=5(phần )

tuổi mẹ năm 2016 là

30:5*7=42(tuổi )

năm sinh của mẹ là

2016-42=1974

đs:1974

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26/09/2016 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Năm 2016, 1 / 7 tuổi mẹ bằng 1 / 2 tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

1 / 7 :1 / 2 =2 / 7 

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
Kaitoru 28/04/2015 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

Áp dụng công thức tổng hiệu :

=> Tuổi của bố là :

( 56 + 28 ) : 2 = 42 (tuổi)

Vậy tuổi của con là :

56 - 42 = 14 (tuổi)

Đáp số : bố : 42 tuổi

            con: 14 tuổi

Đọc tiếp...
NGÔ HỒNG PHÚC 28/04/2015 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

Dạng tổng hiệu

Tuổi cha là:

(56 + 28) : 2 =42 (tuổi)

Tuổi con là:

(56 - 28) : 2 =14 (tuổi)

   Đáp số: Cha 42 tuổi

                Con 14 tuổi

Đọc tiếp...
nguoibian 10/11/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

tuổi của con là:

(56-28):2=14(tuổi)

tuổi của cha là:
14+28=42(tuổi)

đ/s...

Đọc tiếp...
Chu Quyen Nhan 09/10/2017 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

ta biết lúc nào hiệu cũng k thay đổi 

tuổi anh hiện nay là :

( 36 - 2 ) : 2 = 17 ( tuổi )  vì tuổi em khi đó bằng tuổi anh hiện nay nên đó đồng thời cũng là tuổi anh hiện nay :
ĐS:...

Đọc tiếp...
Pham Bao Uyen 03/03/2015 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

8 nam nua( ko biet co dug ko)

Đọc tiếp...
nguyễn huy tân 03/03/2015 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

sau 8 năm nữa lúc đó con 12 tuổi cha 42 tuổi.

Đọc tiếp...
Hùng Cường 03/03/2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

 8 năm các bạn giỏi wá!

Đọc tiếp...
Nguyễn Phưoưng Thảo 05/12/2014 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau la : 4-1=3

tuổi của mẹ là 30:3*4=40(tuoi)

tuoi con la :40-30=10(tuoi)

đáp số :mẹ 40 tuổi

            tuổi con :10 tuổi

Đọc tiếp...
trangloe 05/12/2014 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau la : 4-1=3

tuổi của mẹ là 30:3*4=40(tuoi)

tuoi con la :40-30=10(tuoi)

đáp số :mẹ 40 tuổi

            tuổi con :10 tuổi

Đọc tiếp...
0o0 Mạnh Châu 0o0 24/05/2017 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ là:

      30 : ( 4 – 1 ) x 4 = 40 (tuổi)

Tuổi con là:

       40 – 30 = 10 (tuổi)

                       Đáp số: ….

Đọc tiếp...
nguyên yêu thể thao 14/10/2016 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

Cách đây 11 năm tuổi anh gấp 3 lần tuổi em 

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 24/06/2015 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

 Vì số tuổi của hai anh em không thay đổi theo thời gian.

=>Khi nào anh cũng lớn hơn em 6 tuổi.

Gọi số tuổi khi tuổi anh gấp 3 lần tuổi em là a, tuổi anh khi đó là 3a.

Theo bài ra ta có: 3a-a=6

=>                            2a=6

=>                              a=3

Cách đây số năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em là:

                               5-3=2(năm)

Vậy cách đây 2 năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

Đọc tiếp...
Nguyen Van Hung 27/06/2015 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

vì mỗi năm mỗi người thêm 1 tuổi nên em sẽ mãi kem anh 6 tuổi

tuổi em hiện nay là: (5+6)+3=14(tuổi)

tuổi anh hiện nay là:(14+6)+3=20(tuổi)

(vẽ sơ đồ)

hiệu số phần băng nhau là:

3-1=2(phần)

tuổi em là:

(6:2)*1=3(tuổi)

khi tuổi anh gấp 3 lần tuổi em thì cách đây số năm là: 14-3=11(năm)

Đ/s: 11năm

Đọc tiếp...
tran hao nam 17/10/2016 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

tuổi bố:55 tuổi

tuổi con:28 tuổi

Đọc tiếp...
xu nu xinh dep 30/09/2016 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

                                              số tuổi bố là : 55 tuoi

                                               số tuổi con là :28 tuổi

                                            Nhớ k cho mình nhé  cậu !

Đọc tiếp...
Quyết Trần Đình 28/02/2016 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

bố : 55 tuổi ; con : 28 tuôỉ

Đọc tiếp...
Dương Đình Hưởng 02/08/2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi 2 mẹ con hiện nay là:

41+ 2x 2= 45( tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

45:( 2+ 7)x 2= 10( tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

45- 10= 35( tuổi)

Đáp số: Con: 10 tuổi.

Mẹ: 35 tuổi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tuyết Mai 27/09/2017 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

35 va 10

Đọc tiếp...
Trần H khánh my 04/08/2017 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

con : 10

Mẹ : 35

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: