Giúp tôi giải toán


Lê Mạnh Tiến Đạt Hôm qua lúc 10:02

Ta có sơ đồ 

Tuổi mẹ  |---------|---------|---------|---------|

Tuổi con |---------|

Hiệu số phần bằng nhau là : 

   4 - 1 = 3 ( phần )

Tuổi con là :

   27 : 3 = 9 ( tuổi )

Tuổi mẹ là :

   27 : 3 x 4 = 36 ( tuổi )

             Đáp số : . . . 

Lê Ngọc Ánh Hôm qua lúc 08:19

tuổi anh tôi là:(38+1):3-1=12(tuổi)

mẹ tôi sinh anh tôi năm mẹ:38-12=26(tuổi)

            Đ/S:.......

Beo hứng Hôm qua lúc 08:25

Sang năm tuổi mẹ là : 38+1=39(tuổi)

Năm nay tuổi anh tôi là: (39/3)-1=12(tuổi)

Mẹ sinh ra anh lúc có số tuổi là: 38-12=26(tuổi)

ĐS:26 tuổi

Hoàng Nguyên Hiếu Hôm qua lúc 08:22

Sang năm mẹ có số tuổi là :

38 + 1 = 39 ( Tuổi )

Sang năm tuổi của anh là : 

39 : 3 = 13 ( Tuổi )

Mẹ sinh anh tôi năm mẹ có số tuổi là :

39 - 13 = 26 ( Tuổi )

        Đ/s : 26 tuổi . 

Lê Đặng Quỳnh Như 23/04/2015 lúc 20:47

Hiệu số phần bằng nhau là :

     2 - 1 = 1 ( phần )

Tuổi bố hiện nay là :

     34 : 1 * 1 = 34 ( tuổi )

Tuổi ông hiện nay là :

     34 + 34 = 68 ( tuổi )

                  Đáp số : 34 tuổi và 68 tuổi

1 đúng nha

lalaya mina 29/01/2016 lúc 21:53

Anh :14 tuổi 

Mà bạn ơi mình chỉ biết kết quả ko có trình bày đc Có ai giúp mình với

Pham Phuong Thao 20/01/2016 lúc 17:06

Khanh Nhu oi!ban biet giai bai nay chua?giải rõ ca bài ra giúp mình với

Vũ Đình Hiếu 29/03/2017 lúc 19:57

Ta xem:
Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi)

Tran Manh Tien 23/11/2016 lúc 18:18

vì 50% tuổi anhhon 37,5% tuổi em là 7 tuổi

nên 100% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 14 tuổi

vậy 100%-62,5% hay 37,5% tuổi anh là :

14-2=12(tuoi)

tuổi anh là;12/37,5*100=32(tuoi)

75% tuổi em là:32-14=18(tuoi)

tuổi em là:18/75*100=24(tuoi)

đáp số:em24tuoi

         anh32tuoi

Tái Hiện Cổ Tích 17/03/2015 lúc 17:12

Ra tuổi em là 24 tuổi

tuổi anh là 32 tuổi

Tái Hiện Cổ Tích 17/03/2015 lúc 17:13

????

 

Linh Đặng Thị Mỹ 27/07/2015 lúc 17:05

                                        Giải
Ta có: Hiệu số tuổi của 2 cha con hiên nay là 3 lần tuổi con hiện nay
Hiệu số tuổi của 2 cha con trước đây 6 năm là 12 lần tuổi con khi đó
Vậy: 3 lần tuổi con hiện nay = 12 lần tuổi con trước đây.              
Ta có sơ đồ:
Tuổi con trước đây: |-----|
                                                    6
Tuổi con hiện nay:   |-----|-----|-----|-----|

Tuổi con trước đây là 6 : (4 – 1) x 1 = 2 (tuổi)
Tuổi con hiện nay là:  2 + 6 = 8 (tuổi)
Tuổi cha hiện nay là : 8 x 4 = 32 (tuổi).                                       
 

Đào Trọng Nghĩa 19/03/2017 lúc 20:04

tuổi cha hiện nay là 32 tuổi

tuổi con hiện nay là 8 tuổi

k mình nha

Nguyễn Hà Trang 19/03/2017 lúc 19:49

Đáp số: Cha: 32 tuổi; Con: 8 tuổi.

Đúng 100% luôn!

Chúc các bạn học giỏi.

Bấm đúng cho mình nha.

Nguyễn Anh Kim Hân 28/07/2015 lúc 14:57

Ta có sơ đồ tuổi anh và tuổiem khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay :

Anh : I----------I----------I

Em  : I----------I

Vì hiệu của tuổi anh và tuổi em ( 1 đoạn ) không bao giờ thay đổi nên ta có sơ đồ tuổi anh và tuổi em hiện nay như sau :

Anh : I----------I----------I----------I

Em  : I----------I----------I

Tuổi em hiện nay là :

27 : 3 x 2 = 18 ( tuổi )

Le Ngân Giang 19/04/2017 lúc 20:50

Vì một năm có 12 tháng, vậy tuổi ông năm nay gấp 12 lần tuổi cháu

Tuổi của cháu : 77 : (12 - 1) x 1 = 7 (tuổi)

                                 Đáp số : 7 tuổi

Kim Thủy 02/10/2016 lúc 11:35

tuổi cháu :77/(12-1)*1=7 tuổi, vì tỉ số 2 ông cháu là 1 phần 2 

Edogawa Conan 31/03/2015 lúc 18:43

Hiện nay : Mẹ : 32 tuổi 

Con : 4 tuổi

3 năm nữa : Mẹ : 35 tuổi 

Con : 7 tuổi 

tong khanh ly 31/03/2015 lúc 20:41

                                                             giải

                                            tuổi mẹ sau 3 năm: 5 phần

                                            tuổi con sau 3 năm:1 phần

                                     theo sơ đồ ta có tổng số phần nhau là:

                                                         5-1=4 (phần) 

                                     tuổi con sau 3 năm là:

                                                       28/4*1=7 (tuồi)

                                      tuồi con hiện nay là:

                                                      7-3=4 ( tuổi)

                                     tuổi mẹ hiên nay là:

                                                    28+4=32 ( tuổi )

                                                            đáp số : tuổi mẹ: 32 tuổi

  •                                                 tuổi con: 4 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Trần Bảo Gia Nghi 31/03/2015 lúc 20:00

Sau 3 năm nữa hiệu số tuổi của mẹ và con ko thay dổi

Ta có sơ đồ

Mẹ : 5 phần

Con :1 phần

3 năm sau

Số tuổi của con là

28 : ( 5 - 1) = 7 ( tuổi )

Số tuổi của mẹ là

28 + 7 = 35 ( tuổi )

Số tuổi của con hiện nay là

7 - 3 = 4 ( tuổi )

Số tuổi của mẹ hiện nay là

35 - 3 = 32 ( tuổi )

trần như 17/03/2015 lúc 22:15

             vì hiệu số tuổi của 2 mẹ con là ko thay đổi  nên mẹ hơn con:  28 tuổi

          tuổi mẹ là sau 5 năm nữa là:    28 : ( 3 - 1 ) x 3 = 42 ( tuổi)

          tuổi mẹ hiện nay là:     42 - 5 = 37 ( tuổi)

         tuổi con hiện nay là :    37- 28 = 9 ( tuổi )

         ĐS: tuổi mẹ : 37 tuổi

                tuổi con: 9 tuổi

Đỗ Thị Thanh Lương 19/04/2017 lúc 13:57

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con ko đổi nên mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Sau 5 năm nữa tuổi mẹ là:

           28:(3-1)x3=42(tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

           42-5=37(tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

            37-28=8(tuổi)

                    Đáp số:mẹ:37 tuổi

                              con:9 tuổi

Linh Kẹo 09/08/2016 lúc 18:03

mấy bn làm đúng đó

Kudo shinichi 21/08/2015 lúc 20:36

Khi anh 9 tuổi thì em sinh ra nên anh hơn em 9 tuổi.

Ta có sơ đồ khi em bằng 2/5 tuổi anh:

Em: |-----|-----|

Anh:|-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi em hiện nay là:

    9:(5-2)x5=15(tuổi)

Tuổi anh hiện nay là:

   15+9=24(tuổi)

         Đáp số:24 tuổi.

 

Nguyễn Hương Giang 18/04/2017 lúc 16:54

24 tuổi

nhokkookie 18/04/2017 lúc 16:51

24 tui nka bn

mk hong pit giai ro ra dau nhe!

NAU TE 29/04/2015 lúc 10:42

 

Sau 3 năm nữa thì tuổi con là:

27:(4-1)x1=9 tuổi

Tuổi con hiện nay là:

9-3=6 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là:

6+27=33 tuổi

Đinh Tuấn Việt 29/04/2015 lúc 10:41

Hiệu số tuổi của 2 mẹ con không thay đổi theo thời gian.

Sau 3 năm nữa thì tuổi con là: 27:(4-1)x1=9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 9-3=6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 6+27=33 (tuổi) 

Lê Mạnh Tiến Đạt 18/04/2017 lúc 11:32

Hiệu số tuổi của mẹ và con không thay đổi theo thời gian là 27  tuổi 

Ta coi tuổi mẹ 3 năm nữa là 4 phần , tuổi con 3 năm nữa là 1 phần như thế 

-> Hiệu số phần bằng nhau là :

     4 - 1 = 3 ( phần )

Tuổi mẹ 3 năm nữa là :

     27 : 3 x 4 = 36 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

     36 - 3 = 33 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

     33 - 27 = 6 ( tuổi )

                 Đ/S: 33 tuổi ; 6 tuổi .

Hoàng Anh Tuấn 28/07/2015 lúc 12:12

tổng tuổi 2 mẹ con hiện nay là 53 - 4 -4 = 45 ( tuổi)

tuổi mẹ hiện nay là : 45 : ( 4+1) . 4 = 36 ( tuổi)

tuổi con hiện nay là : 45 - 36 = 9 ( tuổi) 

nhấn đúng cho mk nha

 

tôn thị tuyết mai 28/07/2015 lúc 12:11

mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi của mỗi người sẽ ko thay đổi

tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện nay là: 53-4x2=45(tuổi)

tuổi mẹ hiện nay là: 45:(4+1)x4=36

tuổi con: 45-36=9

Nhok Silver Bullet 28/07/2015 lúc 12:14

Tổng số tuổi của mẹ và con hiện nay là:  53-4.2 = 45 (tuổi)

Tuổi con HN là:  45-(4+1) = 9 (tuổi)

Tuổi mẹ HN là:  9.4= 36 (tuổi)

Nhấn đúng cho mk nha!!!!!!!!!!!!

nguyễn tuấn anh 23/04/2015 lúc 21:47

vì 1/7 tuổi bố bằng 1/2 tuổi con nên tổi bố bằng 1/2:1/7=7/2 tuổi con

tuổi con là 30:(7-2)x2=12 tuổi

tuổi bố là 12+30=42 tuổi

Huỳnh Văn Hiếu 06/08/2015 lúc 11:15

Tổng số tuổi của 2 con là:

10+5=15 tuổi

Số năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của 2 con là:

36-15=21 năm

                        Đáp/Số: 21 năm

Nguyễn Ngọc Quý 06/08/2015 lúc 11:15

Ta có biểu thức: 36 + x = 15 + 2x 

                      2x - x = 36 - 15

                      x = 21

Vậy 21 năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng tuổi hai con

maivan thu 16/04/2017 lúc 17:49

25445

Trần Thu Hương 28/01/2015 lúc 21:44

HIỆU SỐ TUỔI CỦA 2 MẸ CON LÀ:            34- 8 = 26 [TUỔI]

HIỆU SỐ TUỔI CỦA 2 MẸ CON KHÔNG THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN.

TA CÓ SƠ ĐỒ TUỔI 2 MẸ CON 4 NĂM NỮA:

CON: I-------I

MẸ;   I-------I-------I-------I-------I-------I

                         24 TUỔI

TUỔI CON KHI ĐÓ LÀ:   24 : [ 5 - 1] =6 [ TUỔI]

TUỔI MẸ KHI ĐÓ LÀ :      6 + 24 = 30   [ TUỔI]

 Ở CHỖ SƠ ĐỒ 24 TUỔI ỨNG VỚI 4 PHẦN

Nguyễn Thanh Tâm_Hally 16/04/2017 lúc 17:12

đề bài sai vì 26 ko chia hết cho 4

Bùi Văn Hùng 30/04/2015 lúc 15:24

Gọi x, y , z lần lượt là tuổi của bố , con và ông

Bố hơn con 30 tuổi => x - y = 30 (1)

1/2 tuổi con bằng 1/8 tuổi bố và bằng 1/14 tuổi ông => 1/2y = 1/8x = 1/14 z (2)

Từ (1) và (2) => x = 40, y = 10, z = 168

KL: ông 168 tuổi

Phạm Minh Hiền 04/02/2017 lúc 10:43

sai bét tuổi ông là 70 mới chuẩn

mori ran xinh đẹp 16/04/2017 lúc 12:03

tuổi ông bằng 70 tuổi đó

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: