Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyen ngoc dat 15/12/2016 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Bài này thuộc loại ( tổng - tỉ )

Tuổi con hiện nay :

( 46 - 6 ) : ( 3 + 1 ) = 10 ( tuổi )

đs/ : 10 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai Phương 10/01/2017 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

bạn vẽ sơ đồ ra: Tuổi mẹ là 2 phần = nhau và thêm 1 chút dòng nữa để ghi số 6

tuổi con là 1 phần:

                Bây giờ là phần lời giải:

Tổng số phần nguyên là: 1+3=4 (phần)

Tuổi con là (46-6) : 4=10(tuổi)

                              Đáp số: 10 tuổi

nếu đúng thì k nhé, các bạn có thể bỏ phần sơ đồ ra

Đọc tiếp...
linh châu 20/12/2016 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

cám ơn bạn vì đã giúp đỡ mình

Đọc tiếp...
Tran Manh Tien 23/11/2016 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

vì 50% tuổi anhhon 37,5% tuổi em là 7 tuổi

nên 100% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 14 tuổi

vậy 100%-62,5% hay 37,5% tuổi anh là :

14-2=12(tuoi)

tuổi anh là;12/37,5*100=32(tuoi)

75% tuổi em là:32-14=18(tuoi)

tuổi em là:18/75*100=24(tuoi)

đáp số:em24tuoi

         anh32tuoi

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 17/03/2015 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Ra tuổi em là 24 tuổi

tuổi anh là 32 tuổi

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 17/03/2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thị Thu Thủy 21/08/2017 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Phương Linh

P/s chỉ tổng số tuổi của hai chị em:

1/4 + 1/5 = 9/20

Mẹ có số tuổi là:

18 : 9/20 = 40 ( tuổi ) 

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 19/08/2017 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai con so với tuổi mẹ :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)

Tuổi của mẹ là :

\(18:\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

ĐS :...

Đọc tiếp...
Hermione Granger 23/08/2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số tuổi của 2 chị em là:

  1/4 + 1/5 = 9/20 ( tuổi mẹ )

Tuổi mẹ là:

    18 : 9/20 = 40 ( tuổi )

         Đ/s:.......

Đọc tiếp...
Trịnh Phú Quỳnh 07/01/2019 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

(Em tự vẽ sơ đồ nhé)

Mỗi năm người người tăng lên 1 tuổi.

=> Hiệu số tuổi của 2 mẹ con không thay đổi.

9 năm trước tuổi con là 3 phần, hiện nay tuổi con là 2 phần

=> 1 phần ứng với 9 tuổi

Số tuổi con hiện nay:

9 x 3 = 27 (tuổi)

Số tuổi mẹ hiện nay:

9 x 5 = 45 (tuổi)

Đáp số:...

Chúc em học tốt!!!

Đọc tiếp...
Cao Khánh Huyền 07/01/2019 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

con 27 ; mẹ 45

Đọc tiếp...
one yoko 07/01/2019 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

con ;27 tuoi 

me ;45 tuoi

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 27/04/2015 lúc 06:49
Báo cáo sai phạm

Cách đây 5 năm tổng tuổi 2 ông cháu là:

68 - (5 +5) = 58 (tuổi)

Cách đây 5 năm , tuổi cháu là:

(58 - 52) : 2 = 3 ( tuổi )

Tuổi cháu hiện nay là:

3 + 5 = 8 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là:

68 - 8 = 60 (tuổi)

Đáp số:   cháu: 8 tuổi

                ông: 60 tuổi

Nhớ cho mình **** nha!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Thảo 26/02/2018 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Cách đây 5 năm tổng số tuổi của 2 ông cháu là :

                 68 - 5 - 5 = 58 ( tuổi )

Cách đây 5 năm tuổi cháu là : 

                  ( 58 - 52 ) : 2 = 3 ( tuổi )

Tuổi cháu hiện nay là : 

                  3 + 5 = 8 ( tuổi ) 

Tuổi ông hiện nay là :

                   68 - 8 = 60 ( tuổi )

tk mk nha mk chưa có điểm hỏi đáp đâu

Đọc tiếp...
nguyễn đức anh 09/11/2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

tuổi ông : 60 tuổi 

tuổi cháu là :8 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế sơn 23/09/2016 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

\(\frac{1}{7}\):\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{2}{7}\)

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
Phạm Thế Mạnh 02/10/2016 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

hiệu số phàn bằng nhau là

7-2=5(phần )

tuổi mẹ năm 2016 là

30:5*7=42(tuổi )

năm sinh của mẹ là

2016-42=1974

đs:1974

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26/09/2016 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Năm 2016, 1 / 7 tuổi mẹ bằng 1 / 2 tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

1 / 7 :1 / 2 =2 / 7 

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 25/07/2015 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

Tuổi của Hòa cách đây 8 năm ít hơn tuổi Hòa sau đây 12 năm số tuổi là :

8 + 12 = 20 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Cách đây 8 năm : |----|

Sau này 12 năm : |----|----|----|

Cách đây 8 năm tuổi của Hòa là :

20 : ( 3 - 1 ) x 1 = 10 ( tuổi )

Tuổi Hòa hiện nay là :

10 + 8 = 18 ( tuổi )

        Đáp số : 18 tuổi

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 25/07/2015 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

Tuổi Hòa hiện nay :      |----------------|

Tuổi Hoà 12 năm nữa : |----------------|------12 năm----|

Tuổi Hòa 8 năm trước: |----------|_8_|

Thời gian từ 8 năm trước đến 12 năm sau là :

12 + 8 = 20 (năm)

Tuổi Hòa cách đây 8 năm là :

20 : (3 - 1) x 1 = 10 (tuổi)

Tuổi Hòa hiện nay là :

10 + 8 = 18 (tuổi)

Đọc tiếp...
ZzZ i LoVe YoU zZz 28/12/2014 lúc 09:01
Báo cáo sai phạm

Con: 12 tuổi

Mẹ: 36 tuổi

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Mạnh 27/12/2014 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

vì 36 gấp 3 lần 12. Mà 4 năm nữa thì tuổi mẹ là 40 và tuổi con là 16. Vậy 40 gấp 2,5 lần 16 thì còn sai gì nữa

Đọc tiếp...
Nhân 18/08/2015 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi mẹ hiện tại là x, tuổi con hiện tại là y.

Xét năm nay, ta có: x = 4y

Xét hai năm về trước, ta có: x - 2 = 5(y-2)

Lập hệ:

x - 4y = 0

x - 5y = -8

Giải được x = 32, y = 8. Như vậy năm nay mẹ 32 tuổi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Quân 10/10/2015 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

100% sai đề vì đây là tổng tỉ mà 40 không chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 03/11/2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

bùi trần thế mạnh 2376

đáp án là 60

k tui nha

thank

Đọc tiếp...
nguyen nam thai 29/05/2018 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

ban chep sai de roi 

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 27/07/2015 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

                                        Giải
Ta có: Hiệu số tuổi của 2 cha con hiên nay là 3 lần tuổi con hiện nay
Hiệu số tuổi của 2 cha con trước đây 6 năm là 12 lần tuổi con khi đó
Vậy: 3 lần tuổi con hiện nay = 12 lần tuổi con trước đây.              
Ta có sơ đồ:
Tuổi con trước đây: |-----|
                                                    6
Tuổi con hiện nay:   |-----|-----|-----|-----|

Tuổi con trước đây là 6 : (4 – 1) x 1 = 2 (tuổi)
Tuổi con hiện nay là:  2 + 6 = 8 (tuổi)
Tuổi cha hiện nay là : 8 x 4 = 32 (tuổi).                                       
 

Đọc tiếp...
hesman 09/04/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Tuổi cha hiện nay là 35 tuổi ; tuổi con hiện nay la 8 tuổi

Đọc tiếp...
Đào Trọng Nghĩa 19/03/2017 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

tuổi cha hiện nay là 32 tuổi

tuổi con hiện nay là 8 tuổi

k mình nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 24/08/2017 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

tuổi em là:

10:(3-1)=5 tuổi

Đ/s:.....

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 03/08/2017 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

Số tuổi người em là:

10:(3—1)x1=5(tuổi)

Đáp số:5 tuổi

Đọc tiếp...
Itsuka Kotori 03/08/2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Số tuổi của em hiện nay là:

10 : (3 - 1) = 5 (tuổi)

Đ/S:...

Đọc tiếp...
Mie Ngố 28/10/2014 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi nên 15 năm nữa bố tăng 15 tuổi và con cũng tăng 15 tuổi

=> 15 năm sau tổng tuổi của 2 bố con là

           60 + 15 + 15 = 90 ( tuổi )

      Vẽ sơ đồ

Bố: 2 phần

Con: 1 phần

Tuổi bố 15 năm nữa là:

    90 : ( 2 + 1 ) x 2 = 60 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là:

      60 - 15 = 45 ( tuổi )

Tuổi con 15 năm nữa là:

    90 - 60 = 30 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là:

    30 - 15 = 15 ( tuổi )

           Đ/s: Bố: 45 tuổi

                   Con: 15 tuổi

Đọc tiếp...
nene 03/08/2018 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi 2 bố con sau 15 năm nữa là :

60 + ( 15 x 2 ) = 90 ( tuổi )

Ta có sơ đồ tuổi 2 bố con sau 15 năm :

Bố   : |------|------|                    } 90 tuổi

Con : |------|

Tuổi con sau 15 năm nữa là :

90 : ( 2 + 1 ) x 1 = 30 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

30 - 15 = 15 ( tuổi )

Tuổi bố hiện nay là :

60 - 15 = 45 ( tuổi )

Đáp số : con : 15 tuổi 

              Bố : 45 tuổi

Đọc tiếp...
nguyễn phương thảo 15/11/2017 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

bố:45 tuổi

con:15 tuổi

Đọc tiếp...
Jang Ha Na 18/08/2015 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

a) Tổng số tuổi của cả gia đình là : 

24 x 4 = 96 ( tuổi )

Nếu không tính tuổi bố thì số tuổi 3 người còn lại là :

17 x 3 = 51 ( tuổi )

Tuổi của bố là : 

96 - 51 = 45 ( tuổi )

b) Tuổi của mẹ là : 

45 - 3 = 42 ( tuổi )

Tổng số tuổi của hai anh em là :

96 - 45 - 42 = 9 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Em tôi : |----|

Tôi :      |----|----|

Số tuổi của em tôi là :

9 : ( 2 + 1 ) = 3 ( tuổi )

          Đáp số : a) 45 tuổi )

                       b) 3 tuổi

Đọc tiếp...
Ngọc Nguyễn Minh 18/08/2015 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Andrea 19/01/2018 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

Thanks nhaa ! :v

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 28/04/2015 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

1) Tổng số tuổi của 4 người là: 24 x 4 = 96 tuổi

Tổng số tuổi của mẹ; tôi; em tôi là: 17 x 3 = 51 tuổi

Tuổi của bố là: 96 - 51 = 45 tuổi

2) Tuổi của mẹ là: 45 - 3 = 42 tuổi

Tổng tuổi của tôi và em tôi là: 51 - 42 = 9 tuổi

Coi tuổi em là 1 phần; tuổi tôi là 2 phần

Tổng số phần bằng nhua là: 1+ 2= 3 phần

Tuổi của em tôi là: 9 : 3 x 1 = 3 tuổi

Tuổi của tôi là: 9 - 3 = 6 tuổi

Đọc tiếp...
Lại Trọng Hải Nam 28/04/2015 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

1:bố 45 tuổi

2.em tôi:1 tuổi                                                                  

Đọc tiếp...
yêu anh nam suốt 17/11/2018 lúc 09:22
Báo cáo sai phạm

1.bố 45 tuổi

2.em 3 tuổi

Đọc tiếp...
Vu Tu Anh 14/02/2015 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

con 8 tuổi và ko bao giờ con lai gấp 4laanf bố cả

Đọc tiếp...
Nguyễn Dương Hải Yến 03/03/2015 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

con 8 tuổi và ko bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con.

Đọc tiếp...
thám tử lừng danh conan 09/04/2017 lúc 08:44
Báo cáo sai phạm

con 8 tuoi và ko bao giocon lai gap 4 lan bo cả neu dung thì cho minh nhe

Đọc tiếp...
Làm Người Yêu Anh Nhé 04/12/2016 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

tuổi anh là 15

tuổi em là 9

k mik nha

Đọc tiếp...
Nguyen Le Uyen Thao 18/12/2016 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

tong so phan bang nhau la:

3+1=4

tuoi anh la:

( 24:4) . 3=18

vay tuoi anh la 18 100%

Đọc tiếp...
Le Hai Nam 06/12/2017 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Tuoi anh 15

Tuoi em 9

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: