Giúp tôi giải toán và làm văn


Vu Tu Anh 14/02/2015 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

con 8 tuổi và ko bao giờ con lai gấp 4laanf bố cả

Đọc tiếp...
Nguyễn Dương Hải Yến 03/03/2015 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

con 8 tuổi và ko bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con.

Đọc tiếp...
thám tử lừng danh conan 09/04/2017 lúc 08:44
Báo cáo sai phạm

con 8 tuoi và ko bao giocon lai gap 4 lan bo cả neu dung thì cho minh nhe

Đọc tiếp...
Làm Người Yêu Anh Nhé 04/12/2016 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

tuổi anh là 15

tuổi em là 9

k mik nha

Đọc tiếp...
Nguyen Le Uyen Thao 18/12/2016 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

tong so phan bang nhau la:

3+1=4

tuoi anh la:

( 24:4) . 3=18

vay tuoi anh la 18 100%

Đọc tiếp...
Le Hai Nam 06/12/2017 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Tuoi anh 15

Tuoi em 9

Đọc tiếp...
Jang Ha Na 18/08/2015 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

a) Tổng số tuổi của cả gia đình là : 

24 x 4 = 96 ( tuổi )

Nếu không tính tuổi bố thì số tuổi 3 người còn lại là :

17 x 3 = 51 ( tuổi )

Tuổi của bố là : 

96 - 51 = 45 ( tuổi )

b) Tuổi của mẹ là : 

45 - 3 = 42 ( tuổi )

Tổng số tuổi của hai anh em là :

96 - 45 - 42 = 9 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Em tôi : |----|

Tôi :      |----|----|

Số tuổi của em tôi là :

9 : ( 2 + 1 ) = 3 ( tuổi )

          Đáp số : a) 45 tuổi )

                       b) 3 tuổi

Đọc tiếp...
Ngọc Nguyễn Minh 18/08/2015 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Andrea 19/01/2018 lúc 22:39
Báo cáo sai phạm

Thanks nhaa ! :v

Đọc tiếp...
Nguyễn David 07/02/2017 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

41 chắc chắn 100% k minh nha

Đọc tiếp...
Doraemon 11/02/2018 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

41 do ban

Đọc tiếp...
Trần Ngoc Linh Chi 05/02/2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi 3 mẹ con hiện nay là :

       48 + [ 7 x 3 ] = 69 

Tuổi mẹ hiện nay là:

       [ 69 + 30 + 24 ] : 3 =41

Đọc tiếp...
An Mai 20/07/2018 lúc 08:28
Báo cáo sai phạm

sai đề rồi bạn ơi

Đọc tiếp...
bùi anh quân 25/08/2016 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

dung de day

Đọc tiếp...
Kim Ngọc Yên 24/08/2016 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

SAI ĐỀ BẠN Ạ!

Đọc tiếp...
LÊ TIẾN ĐẠT 17/07/2018 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

tuoi me la 41

tuoi con be la 11

tuoi con lon la 17

Đọc tiếp...
Natsu_Draneel 25/07/2016 lúc 07:36
Báo cáo sai phạm

                    Giải:

Hiệu số tuổi giữa con lớn và con bé là:

            30 - 24 = 6 ( tuổi )

Tuổi mẹ 7 năm trước là:

            (48 - (30 + 6)) : 3 + 30 = 34 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 

             34 + 7 = 41( tuổi)

              Đ/s : 41 tuổi 

Đọc tiếp...
tống khánh linh 01/08/2015 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

tuổi mẹ là : 41 

tuổi con bé là : 11

tuổi con lớn là : 17

Đọc tiếp...
Nghĩa Nam Lê 16/01/2017 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

 tổng số tuổi 3 năm trước của mẹ và con là :               51 ‐ ﴾ 3 + 3 ﴿ = 45 ﴾ tuổi ﴿

3 năm trươc mẹ có số tuổi là :              45 : ﴾ 4 + 1 ﴿ x 4 = 36 ﴾ tuổi ﴿

hiện nay mẹ có số tuổi là :                36 + 3 = 39 ﴾ tuổi ﴿                              

   đáp số : 39 tuổi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Tú 15/12/2014 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ hiện nay là 39

 

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 15/12/2014 lúc 22:58
Báo cáo sai phạm

3 năm trước tổng số tuổi 2 mẹ con là : 51 - (2x3)=45 tuổi

3 năm trước tỉ số là 1/4

3 năm trước : MẸ : 45 : 5 X4 = 36

Hiện nay : MẸ : 36 + 3 = 39

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 01/05/2015 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Trước đây: tuổi em :    !____!

                 tuổi anh :    !____!____!

Hiện nay:   tuổi em  :    !____!____!

                tuổi anh  :    !____!____!____!

Sau này:    tuổi em  :    !____!____!____!      

                tuổi anh  :    !____!____!____!             ( tổng tuổi anh và em sau này là 35)

Ta thấy:

Tuổi anh trước đây bằng tuổi em hiện nay

; Tuổi anh hiện nay bằng tuổi em sau này

Hiệu giữa tuổi anh và em trong mọi giai đoạn đề bằng nhau nên :

             Tuổi anh hiện nay là: 35 : (3 + 4) . 3 = 15 (tuổi)

             Tuổi em hiện nay là: 35 : ( 3 + 4) . 2 = 10 (tuổi)

Đọc tiếp...
Dương Quốc Khánh 17/01/2018 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Ta có 1+1=2

k cho mình nha mình chưa có điểm hỏi đáp

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Hải 21/10/2014 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

Tuổi con bằng 1/3 tuổi bố vậy tổng số tuổi của hai bố con gấp 4 lần tuổi con.

Tuổi con hiện nay là: 48 : 4 = 12 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là: 48 - 12 = 36 (tuổi)

Tuổi bố hơn tuổi con là: 36 - 12 = 24 (tuổi)

Khi tuổi con bằng 1/7 tuổi bố thì hiệu số tuổi của bố và con sẽ gấp 6 lần tuổi con khi đó

Tuổi con khi đó là: 24 : 6 = 4 (tuổi)

Vậy số năm trước đây tuổi con bằng 1/7 tuổi bố là: 12 - 4 = 8 năm

Đọc tiếp...
Mimicute 29/08/2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

mk ko bít

Đọc tiếp...
bui thanh thao 08/07/2018 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

tra loi

17 nam

hok tot

Đọc tiếp...
Bảo Bình Lạnh Lùng 08/07/2018 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là:

         11 + 8 = 19(tuổi)

Hiệu số năm giữa tổng số tuổi 2 anh em hiện nay và bố là:   36 - 19 = 17 (tuổi )

Mà 17 phải chia cho 2 vì:

- Sau mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi .Vậy sau 1 năm 2 người tăng thêm 2 tuổi,cho nên 17 phải chia cho 2 nhưng chia dư cho nên:

P/S: Đề Sai

Đọc tiếp...
nguyễn kiều trang 08/07/2018 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

                             Bài giải

Tổng số tuổi hiện nay của 2 anh em là:

              11 + 8 = 19 (tuổi)

Tuổi bố hơn tổng số tuổi của 2 anh em là:

             36 - 19 = 17(tuổi)

Sau mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi

Vậy 2 anh em tăng 2 tuổi

Còn bố chỉ tăng 1 tuổi

Vậy sau mỗi năm hiệu số tuổi giữa bố và 2 anh em giảm 1 tuổi

Vậy sau 17 năm nx thì tổng số tuổi 2 anh em và tuổi bố sẽ bằng nhau

                             Đáp số : 17 năm nữa

Đọc tiếp...
Hồ Lê Hoài Thương 13/08/2016 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

Đề bài này bị sai trầm trọng 2 lần tuổi cô chỉ hơn tổng số tuổi của 2 cô cháu là 6 tuổi thôi , số nào cũng vậy hết .

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 01/03/2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Chai đó nặng số kg là : 

3/4 x 4/5 = 3/5 ( kg ) 

1/2 chai đó là : 

3/5 x 1/2 = 3/10 ( kg ) 

1/2 chai đó kể cả vỏ chai là : 

3/10 + 4/5 = 11/10 ( kg ) 
                  Đ/s : 11/10 kg

Chúc học giỏi !!! 

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 04/07/2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Chai đó nặng số kg là : 

3/4 x 4/5 = 3/5 ( kg ) 

1/2 chai đó là : 

3/5 x 1/2 = 3/10 ( kg ) 

1/2 chai đó kể cả vỏ chai là : 

3/10 + 4/5 = 11/10 ( kg ) 
                  Đ/s : 11/10 kg

Đọc tiếp...
binh duc 05/07/2018 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

5/x = 10/100

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 01/07/2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

tuổi của con hiện nay là :

40:4=10( tuổi )

tuổi của con 5 năm trước là:

10-5=5(tuổi)

tuổi của mẹ 5 năm trước là:

40-5=35( tuổi )

5 năm trước tuổi mẹ gấp số lần tuổi con là:

35:5=7 (lần)

   đáp số : 7 lần

Đọc tiếp...
NDT 01/07/2018 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

tuổi của con hiện nay là :                                                        

40:4=10( tuổi )

tuổi của con 5 năm trước là:

10-5=5(tuổi)

tuổi của mẹ 5 năm trước là:

40-5=35( tuổi )

5 năm trước tuổi mẹ gấp số lần tuổi con là:

35:5=7 (lần)

   đáp số : 7 lần

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Thắng 01/07/2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

tuổi của con hiện nay là :

40:4=10( tuổi )

tuổi của con 5 năm trước là:

10-5=5(tuổi)

tuổi của mẹ 5 năm trước là:

40-5=35( tuổi )

5 năm trước tuổi mẹ gấp số lần tuổi con là:

35:5=7 (lần)

   đáp số : 7 lần

Đọc tiếp...
kudo shinichi 29/06/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

hiệu số tuổi giữa mẹ và con vẫn luôn ko đổi

tuổi con khi mà tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là:24:(3-1)=12(tuổi)

tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con sau:12-9=3(năm)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball CTV 29/06/2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Tuổi của con sau 3 năm nx là:

        24 : (3 - 1) = 12 (tuổi)

Số tuổi của con hiện nay là:

        12 - 3 = 9 (tuổi)

Số tuổi của mẹ hiện nay là:

         9 + 24 = 33 (tuổi)

                    Đáp số: 33 tuổi

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 29/06/2018 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ lúc tuổi con bằng tuổi mẹ :

con : I-----I    24

mẹ : I-----I-----I-----I

Hiệu số phần bằng nhau là :

   3 - 1 = 2 ( phần )

tuổi con lúc đó là :

  24 : 2 x 1 = 12 ( tuổi )

 sau số năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là :

  12 - 9 = 3 ( năm )

     đáp số : 3 năm

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 06/08/2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Gọi số tuổi hiện nay của bố là a, của con là b

Hiện nay: a=4b

20 năm sau:   a+20=2(b+20)

<=>4b+20=2b+40

<=>2b=20

<=>b=10(tuổi)

Suy ra a=40 tuổi

Vậy tuổi của bố là 40 tuổi, tuổi của con là 10 tuổi

Đọc tiếp...
top scorer 06/08/2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

đề thế này ak : 4 năm trước tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa, tuổi bố gấp đôi tuổi con. Tính tuổi bố hiện nay.

Đọc tiếp...
bui đào hồng tam 22/10/2017 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

x là số tôi của con

4x + 20=2(x+20)

4x+20=2x+40

4x=2x+20

2x=20

x=10

Đọc tiếp...
Gokazaru 29/06/2018 lúc 13:51
Báo cáo sai phạm

                                           Bài giải

                Gọi tuổi cháu hiện nay là : x

                       Tuổi bà hiện nay là : 4,2x

4,2x - 10 = ( x - 10 ) x 10,6

4,2x - 10 = 10,6x - 106 

4,2x + 96 = 10,6x

        6,4x = 96

             x = 96 - 6,4

             x = 15

Vậy tuổi cháu là 15

Tuổi bà là :

          15 x 4,2 = 63 ( tuổi )

                Đáp số : Cháu : 15 tuổi

                              Bà 63 tuổi.

                            

                     

Đọc tiếp...
Trần Hải Linh 02/07/2018 lúc 09:01
Báo cáo sai phạm

63 tuổi nha!hihi

Đọc tiếp...
Vũ lệ Quyên 31/07/2015 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

sau 2 năm nữa mẹ vẫn hơn con 24 tuổi 

ta có sơ đồ :

tuổi mẹ : |-----||-----|------||-----|

                     24 tuổi

tuổi con : |----|

        tuổi mẹ 2 năm nữa là :

           24 : ( 4 - 1 ) x 4 = 32 tuổi

        tuổi mẹ hiện nay là 

          32 - 30 = 2 tuổi 

        tuổi con hiện nay là :

           30 - 24 = 6 tuổi 

              Đ/S : .........

bạn ơi , bấm đúng mình nhé !!!!11

Đọc tiếp...
chu thi my hanh 03/04/2018 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

hiệu

 số phần bằng nhau là

4-1=3

tuổi mẹ 2 năm sau là

24:3*4= 32 ( tuoi)

tuoi me hien nay la

32-2= 30 ( tuoi )

tuổi con hiện nay là

30-24=6 ( tuoi)

           đáp số: tuổi mẹ: 30

                         tuổi con: 6

Đọc tiếp...
Dương Tùng Bách 26/08/2018 lúc 07:56
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ:30

Tuổi con:6

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài 21/04/2015 lúc 08:28
Báo cáo sai phạm

Vì số tuần tuổi của cha bằng số ngày tuổi của con nên tuổi cha gấp 7 lần tuổi con. (1 tuần = 7 ngày)
Ta có sơ đồ:
Tuổi cha: |----|----|----|----|----|----|----|
Tuổi con: |----|
Số tuổi của con là: 
30 : (7 - 1) x 1 = 5 (tuổi)
Số tuổi của cha là:
30 + 5 = 35 (tuổi)
Đ/s: Cha: 35 tuổi
        Con: 5 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Trà My 21/04/2015 lúc 04:27
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhau là :

7 - 1 = 6 ( phần )

tuổi của con là :

30 : 6 = 5 ( tuổi )

tuổi của bố là :

30 + 5 = 35 ( tuổi )

Đáp số : con : 5 tuổi

bố : 35 tuổi

Đọc tiếp...
co be trong mo 25/06/2018 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Con :5 tuoi 

Cha :35 tuoi

Đọc tiếp...
hạnh nguyễn thị 11/06/2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Ta nhận xét :

- Năm nay tuổi bà gấp 4,2 lần tuổi cháu , mà tuổi bà là số tự nhiên nên số tuổi của cháu là số có tận cùng là 0 hoặc 5.

-10 năm trước tuổi bà gấp 10,6 tuổi cháu nên tuổi cháu năm nay lớn hơn 10.

- Bà ước sống đến 100 tuổi nên hiện giờ bà vẫn chưa 100 tuổi.vậy tuổi cháu năm nay bé hơn 24 tuổi

=))tuổi cháu năm nay có thể là 15 hoặc 20.

Bằng thử chọn ta tìm ược tuổi cháu là 15 tuổi .Vậy tuổi bà là 63 tuổi

                 đs:tuổi cháu : 15 tuổi

                      tuổi bà :   63 tuổi

k mk nha

Đọc tiếp...
KiKyo 11/06/2018 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi cháu là x, tuổi bà là 4,2x.

4,2x - 10 = ( x-10) x 10,6

4,2x - 10 = 10,6x - 106

4,2x + 96 = 10,6x

6,4x = 96

x = 96 : 6,4

x = 15.

Tuổi cháu là 15 tuổi.

Tuổi bà là: 15 x 4,2 = 63 tuổi.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: