Giúp tôi giải toán và làm văn


Nagisa Shiota 12/03/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi 

=> 2 năm tổng số tuổi của 2 mẹ con tăng 4 tuổi

Tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện nay là ::

46 + 4 = 50 ( tuổi )

Coi tuổi con hiện nay là 1 phần thì tuổi mẹ là 4 phần như thế 

Tuổi con hiện nay là :
50 : ( 4 + 1 ) x 1 = 10 ( tuổi )
Tuổi mẹ hiện nay là :
50 - 10 = 40 ( tuổi )
Đáp số : Tuổi mẹ : 40 tuổi

Tuổi con : 10 tuổi !!

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thu Minh 12/03/2018 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Sau hai năm tổng số tuổi của hai mẹ con là :

        46+(2x2)=50(tuổi) 

Tuổi của mẹ là:

        50:(4+1)x4=40(tuổi)

Tuổi con là: 

        50-40=10(tuổi)

                Đ/s: T mẹ: 40 tuổi 

                       T con: 10 tuổi

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Minh 12/03/2018 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 mẹ con bây giờ là:

      46 + 2 x 2 = 50 (tuôit)

Tuổi của con hiện tại là:

      50 : (1+4) = 10 (tuổi)

Tuổi của mẹ hiện tại là:

       50 - 10 = 40 (tuổi)

        Đáp số: Mẹ: 40 tuổi

                     Con: 10 tuổi

  • Nếu cần vẽ sơ đồ thì bạn tự vẽ nhé, mình ở trên máy tính hơi khó vẽ
  • Chúc em học tốt
Đọc tiếp...
Tomori Nao 03/03/2018 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

Đặt x (tuổi) là tuổi cô, điều kiện là x > 0 

Đặt y (tuổi) là tuổi cháu, điều kiện là x > y > 0 

Theo đề bài, ta có hệ thức sau (mà thằng anh học lớp 9 vẫn hay nói là "ta có hệ phương trình sau") : 
x = 7.5y 

x + 16 = 2.3(y + 16) 

x - 7.5y = 0 

x + 16 - 2.3y - 36.8 = 0 

x - 7.5y = 0 

x - 2.3y = 20.8 

-x + 7.5y = 0 

x - 2.3y = 20.8 

=> -x + x + 7.5y - 2.3y = 0 + 20.8 

5.2y = 20.8 

=> y = 20.8/5.2 = 4 (pé Hoa đc 4 tủi nè) 

x = 7.5y = 30 

Tuổi cô luôn hơn Hoa 26 tuổi, khi tuổi cô gấp 3 lần tủi Hoa thì hiệu số phần tuổi của 2 người là 3 - 1 = 2 phần vậy 1 phần sẽ là 26/2 =

13. Tuổi Hoa là 13 và tuổi cô là 39 thì khi đó tuổi cô gấp 3 lần tuổi Hoa. 

Đọc tiếp...
Đặng Trịnh Gia Phát 23/02/2018 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

uối học kì 1 một trường tiểu học có 74.5 phần h giỏi 24% số học sinh đạt loại khá còn lại 18em là hs trung bình.Tính số hs giỏi

Đọc tiếp...
dương tử xinh gái 23/02/2018 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Đưa sai đề bài rồi bn ơi !!

Đọc tiếp...
Đặng Quang Diễn 23/02/2018 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

66-(4x3)=

ssai đề bn ạ thử kiểm tra lại xem

Đọc tiếp...
Im Yoon Ah 13/02/2018 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

Gọi số tuổi của ông là ab , thì số tuổi của bố là ba , tuổi của cháu là a+b (đk a,b <10 . a >b . a khác 0 ) 

suy ra : ab+ba+a+b =12.(a+b)=144

suy ra a+b=12

vì b là chẵn nên a là chẵn . ta có : (a;b)=(4;8) 

vậy tuổi bố là 48 , ông là 84 , cháu là 12 

( tích cho mk ha )

Đọc tiếp...
Vũ Linh 5A 13/02/2018 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

cảm ơn các bạn đã giúp mk 

Thank you very much

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Thảo 13/02/2018 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

gọi tuổi ông là ab thì tuổi bố là ba và tuổi Tuấn là b + a

ta có : ab + ba + b + a = 144

a * 10 + b + b * 10 + a + b + a = 144

a * 12 + b * 12 = 144

( a + b ) * 12 = 144

a + b = 144 : 12 = 12

vậy tuổi Tuấn là 12 tuổi

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 01/07/2015 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

vì 2 năm trước tuổi chú có bao nhiêu tuần thì tuổi cháu có bấy nhiêu ngày. nên 2 năm trước tuổi chú gấp 7 lần tuổi cháu 
2 năm trước, tuổi của cháu là 24: ( 7+1)=3 tuổi
2 năm trước, tuổi của chú là : 24-3=21 (tuổi)
vì hiệu số tuổi của chú và cháu ko thay đổi theo thời gian nên khi tuổi chú gấp 3 lần tuổi cháu thì chú vẫn hơn cháu 
21-3= 18 (tuổi)
tuổi cháu khi tuổi chú gấp 3 lần tuổi cháu là 18: ( 3-1)=9 (tuổi)
số năm nữa để chú gấp 3 lần tuổi cháu là : 9-3=6 năm nữa

Đọc tiếp...
Doraemon 11/02/2018 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

6 nam nua day!Kb voi min nhe

Đọc tiếp...
Công chúa Cự Giải 08/02/2018 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Là 6 năm đấy bài này mình học qua rồi nên mình đảm bảo 100% luôn đấy!!!!!

Đọc tiếp...
tống khánh ly 24/04/2015 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi
)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 23/09/2016 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

 Hiện nay tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi)

Đọc tiếp...
Bui Quang Huy 17/03/2016 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:
Hiện nay:
em: |____________|
Anh:|____________|___|
Trc đây,khi tuổi anh = tuổi em h.nay,thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay:
em: |________|……|
anh: |________|____|……|…2 phần…
Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiệnnay tuổi em là 3 phần.
Hiện nay:
Em: |____|____|____|
Anh:|____|____|____|____| 63 tuổi
Ta thấy, tuổi anh có 4 phần,tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3phần thì tuổi em có 2 phần và bằng½ tuổi anh hiện nay.Tổng số phần bằng nhau: 3 + 4 = 7(phần)
Tuổi của em hiện nay:
63 : 7 x 3= 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:
63 – 27 =36 (tuổi)
Vẽ sơ đồ ra giấy sẽ thấy đc liền luôn

Đọc tiếp...
ffffffffg 01/05/2015 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 ông cháu sau 5 năm là: 62 + 5.2 = 72 (tuổi)

Tuổi cháu 5 năm nữa là: 72 : (5 + 1).1 = 12 (tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là: 12 - 5 = 7 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là: 62 - 7 = 55 (tuổi)

Đọc tiếp...
Doraemon 11/02/2018 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

Tuoi ong hien nay:55(tuoi)

Tuoi chau hien nay:7(tuoi)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Thảo 06/02/2018 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

Tuổi 2 ông cháu 5 năm sau là:62+5+5=72( tuổi )                                                                                                                                                Tuổi cháu 5 năm sau là:72:(5+1)=12 ( tuổi )                                                                                                                                                        Tuổi cháu hiện nay là:12-5=7 ( tuổi )                                                                                                                                                                  Tuổi ông hiện nay là:62-5=57 ( tuổi )

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Việt 15/08/2016 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi hai con hiện nay là:
      12 + 9 = 21 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay hơn tuổi hai con hiện nay là:

      37 - 21 = 16 (tuổi)

Vì mỗi năm mỗi người đều tăng thêm 1 tuổi nên sau mỗi năm hiệu số tuổi mẹ và hai con giảm là:

       1 + 1 - 1 = 1 (tuổi)

Sau số năm nữa thì tuổi mẹ = tuổi hai con là:

       16 : 1 = 16 (năm)

            Đáp số: 16 năm

Đọc tiếp...
obichis 10/02/2018 lúc 08:10
Báo cáo sai phạm

Năm nay mẹ 37 tuổi, tuổi hai con là 12 tuổi và 9 tuổi. Hỏi mấy năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của hai con?

                                                                  Bài giải  

                               Tổng số tuổi hai con hiện nay là:

                                              2 + 9 = 21 (tuổi)

                                Tuổi mẹ hiện nay hơn tuổi hai con hiện nay là:

                                              37 - 21 = 16 (tuổi)

                                Vì mỗi năm mỗi người đều tăng thêm 1 tuổi nên sau mỗi năm hiệu số tuổi mẹ và hai con giảm là:

                                               1 + 1 - 1 = 1 (tuổi)

                                Sau số năm nữa thì tuổi mẹ = tuổi hai con là:    

                                              16 : 1 = 16 (năm)

                                                      Đáp số: 16 năm

Đọc tiếp...
nguyen hong ngoc mai 15/02/2017 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

16 nam 

gui loi moi ketbn va tk mk nha 

thanks

Đọc tiếp...
Nguyễn David 07/02/2017 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

41 chắc chắn 100% k minh nha

Đọc tiếp...
Doraemon 11/02/2018 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

41 do ban

Đọc tiếp...
Trần Ngoc Linh Chi 05/02/2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi 3 mẹ con hiện nay là :

       48 + [ 7 x 3 ] = 69 

Tuổi mẹ hiện nay là:

       [ 69 + 30 + 24 ] : 3 =41

Đọc tiếp...
Phạm Võ Thanh Trúc 02/01/2015 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

Mẹ luôn hơn con: 
36-8=28 tuổi (khi nào cũng hơn con chừng ấy tuổi: giải thích thêm) 
Sơ đồ khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con: 
Mẹ: I.....I.....I.....I
Con:I.....I 
Hiệu số phần là : 3 -1= 2
Khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con thì tuổi con khi đó là: 
28 : 2 =14 tuổi. 
chênh lệch giữa hai số tuổi của con: 
14-8=6

Vậy sau 6 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con

Chỉ có v thôi à , xem thử có đúng ko nhan :)))

Đọc tiếp...
Vu THi Huyen 18/02/2017 lúc 08:10
Báo cáo sai phạm

6 năm nữa nhé

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hương Giang 10/01/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

3 năm nữa đó

bạn ơi tk cho mình nhé

chúc các bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Đỗ Văn Hoài Tuân 27/07/2015 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:

Tuổi anh trước đây: |----------|----------|

Tuổi em trước đây:  |----------|

Tuổi em hiện nay:    |----------|----------|

Tuổi anh hiện nay:   |----------|----------|----------|

Tuổi em hiện nay là:

36 : 3 * 2 = 24

Đs:...

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 27/07/2015 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là: 2+1=3(phần)

Tuổi em là: 36/3*2=12(tuổi)

Đọc tiếp...
Doraemon 11/02/2018 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Con:5 tuoi

Cha:35tuoi

Đọc tiếp...
kudo shinichi 26/08/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

 tuổi cha/tuổi con=7/1 => tuổi con /hiệu tuổi cha và tuổi con=1/6(7-1=6 nhé)

sau 7 năm tuổi con/tuổi cha=2/7 =>tuổi con/hiệu tuổi cha và tuổi con 7 năm sau=2/5(7-2=5)

tỉ số tuổi con hiện nay so với tuổi con 7 năm sau là:1/6:2/5=5/12

đây là dạng toán hiệu tỉ nhé ,hiệu là 7 năm ,tỉ số là 5/12

tuổi con hiện nay là: 7:(12-5)x5=5(tuổi)

tuổi cha hiện nay là:5x7=35(tuổi)

Đọc tiếp...
xát thủ tàn hình 26/08/2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

con:5 tuổi

bố:35 tuổi

Đọc tiếp...
Mai Thúy Kiều 25/10/2016 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Tuổi con hiện nay là :

      (46 - 6) : (3 + 1) = 10 ( tuổi )

                              Đáp số : 10 tuổi .

Chúc bạn học tốt @Mai Nhật Lệ

Đọc tiếp...
Mai Nhật Lệ 15/03/2015 lúc 09:01
Báo cáo sai phạm

Sao bạn thảo trả lời nhiều thế?????

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 28/06/2015 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

Coi tuổi em hiện nay là 2 phần ; tuổi anh là 5 phần

=> Hiệu số tuổi 2 anh em là: 5 - 2 = 3 phần

=> Tuổi em bằng \(\frac{2}{3}\) Hiệu số tuổi 2 anh em

+) Nếu  Coi tuổi em 4 năm nữa là 6 phần thì tuổi anh lúc đó là: 13 phần

Hiệu số tuổi 2 anh em là 13 - 6 = 7 phần

=> Tuổi em bằng \(\frac{6}{7}\) hiệu số tuổi 2 anh em

Vì sau 4 năm nữa thì Hiệu số tuổi 2 anh em vẫn không đổi nên

Tuổi em sau 4 năm nữa hơn tuổi em hiện nay là : \(\frac{6}{7}\)\(\frac{2}{3}\) = \(\frac{4}{21}\) hiệu số tuổi 2 anh em; bằng 4 tuổi

Vậy hiệu số tuổi 2 anh em là: 4: \(\frac{4}{21}\) = 21 tuổi

Tuổi em hiện nay là : \(\frac{2}{3}\) x 21 = 14 tuổi

Tuổi anh hiện nay là: 14 + 21 = 35 tuổi

ĐS:...

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 28/06/2015 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của anh và em không thay đổi theo thời gian nên :

\(1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}\) tuổi anh hiện nay = \(1-\frac{6}{13}=\frac{7}{13}\) tuổi anh sau 4 năm.

\(\frac{3}{5}\) tuổi anh hiện nay = \(\frac{7}{13}\) (tuổi anh hiện nay + 4)

\(\frac{3}{5}\) tuổi anh hiện nay = \(\frac{7}{13}\) tuổi anh hiện nay + \(\frac{28}{13}\)

=> \(\frac{3}{5}-\frac{7}{13}=\frac{4}{65}\) tuổi anh hiện nay = \(\frac{28}{13}\)

=> Tuổi anh hiện nay là :

\(\frac{28}{13}:\frac{4}{65}=35\) (tuổi)

Tuổi em hiện nay là :

\(35\times\frac{2}{5}=14\) (tuổi)

Đọc tiếp...
Mít Ướt Tiểu Thư 28/06/2015 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

Hỏi gì thế bạn ?
 

Đọc tiếp...
Online Math 08/07/2017 lúc 06:26
Báo cáo sai phạm

đổi 2,2 = 22/10 = 11/5 

Hay tuổi con = 5/11 tuổi bố 

8,2 = 82/10 = 41/5 

Hiệu số tuổi bố và con không bao giờ đổi. 

Hiện nay tuổi bố bằng: 

11/11-5 = 11/6 ( hiệu ) 

25 năm trước tuổi bố bằng: 

44/44 - 5 = 41/36

Phân số chỉ 25 năm là: 

11/6 - 41/36 = 25/36 ( hiệu ) 

Số tuổi bố hơn con là: 

25 : 25/36 = 36 ( tuổi ) 

Số tuổi bố hiện nay là: 

36 x 11/6 = 66 ( tuổi ) 

Số tuổi con hiện nay là: 

66 - 36 = 30 ( tuổi ) 

Đọc tiếp...
diên nguyễn văn 13/03/2018 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm
pham_duc_lam 29/01/2018 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

30 (tuổi)

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 13/07/2015 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Con 5 tuổi
 Mẹ 35 tuổi
Vì mỗi năm mỗi người đều thêm 1 tuổi
 Mẹ hơn con : 35-5 = 30 ( tuổi)
Khi mẹ gấp 4 lần tuổi con thì mẹ vẫn hơn con 30 tuổi
Ta có sơ đồ: Con - 1 phần; Mẹ - 4 phần
 Tính ra tuổi con khi đó : 30: (4-1) = 10 tuổi
 Sau : 10-5 = 5 ( năm) thì tuổi mẹ gấp 4 tuổi con

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 13/07/2015 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ là :

5 x 7 = 35 ( tuổi )

Vì mỗi năm mỗi người đều thêm 1 tuổi
 Mẹ hơn con :

35 - 5 = 30 ( tuổi )
Khi mẹ gấp 4 lần tuổi con thì mẹ vẫn hơn con 30 tuổi
Ta có sơ đồ:

Con : I-----I

Mẹ  : I-----I-----I-----I-----I
 Tính ra tuổi con khi đó :

30 : ( 4 - 1 ) = 10 tuổi
 Sau : 10-5 = 5 ( năm ) thì tuổi mẹ gấp 4 tuổi con

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: