K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

28 tháng 11 2019

surviv.io 2d chơi hay lắm cho 1 tịck nhé

4
456
CTVHS
3 tháng 7

`12 - 5 + 13`

`= 7 + 13`

`= 20`

DT
3 tháng 7

Mai còn số quả cam là:

  5 - 4 = 1 (quả cam)

   Đáp số: 1 quả cam

3 tháng 7

Cảm ơn Dang Tung nha

2 tháng 7

1 + 1 = 2

2 tháng 7

Cô không nhìn thấy rõ đề em nhé, em vui  lóng  đăng lại câu hỏi để được sự trợ giúp từ cộng đồng Olm.

4
456
CTVHS
2 tháng 7

$\color{#6495ED}{\text{2 + 2 = 4}}$

2 tháng 7

4 nha em

2 tháng 7

5=4= 9 nhé

4
456
CTVHS
2 tháng 7

$\color{#6495ED}{\text{5 + 4 = 9}}$

30 tháng 6

hình như sai lớp

lỗ 33 đô

28 tháng 6

A, B,L,H là tuổi của An, Ba, Lan và Hương

A+B=L+H ⇒A-H=L-B

mà A>H ⇒ A-H>0 ⇒L-B>0 ⇒L>B
Vậy Lan già hơn Ba

28 tháng 6

Ba và An bằng tuổi lan và Hương nên An hơn Hương bao nhiêu tuổi thì An kém Lan bấy nhiêu tuổi. 

4
456
CTVHS
27 tháng 6

zô tri ghê! 

1 + 2 = 3

27 tháng 6

3