Giúp tôi giải toán và làm văn


trần như 24/06/2015 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Tổng tuổi của 2 anh em hiện nay là:

          25 - 5 - 5 = 15 (tuổi)

Tuổi em là:

         (15 - 5) : 2 = 5 (tuổi)

Tuổi anh là:

        5 + 5  = 10 (tuổi)

    ĐS: em: 5 tuổi

         anh: 10 tuổi

bài này còn 1 cách nữa

Đọc tiếp...
linh 31/10/2015 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là:

     25-(5+5)=15(tuổi)

tuổi em hiện nay là:

      (15-5)/2=5(tuổi)

tuổi anh hiện nay là:

       5+5=10(tuổi)

              Đáp số: em: 5 tuổi 
                         anh : 10 tuổi

Đọc tiếp...
TÔI KHÔNG BIẾT 14/01 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

gọi tuổi em là x=>tuổi anh là x+5

5năm nữa tuổi em là x+5;tuổi anh là x+10

tổng số tuổi của 2 anh em là x+5+x+10=2x+15=25 nên x=5

vậy hiện nay em 5 tuổi còn anh 10 tuổi

Đọc tiếp...
ffffffffg 25/05/2015 lúc 07:21
Báo cáo sai phạm

Gọi tuổi chủa người 1, 2 và 3 lần lượt là a, b và c

Theo bài ra ta có:

a + b + c = 115 (1)

a = 2b + 10 (2)

b = 3c - 5 (3)

Thay (3) vào (2) ta có: a = 2(3c - 5) + 10 = 6c - 10 + 10 = 6c (4)

Thay (4) và (3) vào (1) ta được :

6c + 3c - 5 + c = 115

=> 6c + 3c + c = 115 + 5

=> 10c = 120

=> c = 120 : 10

=> c = 12

Vậy tuổi người thứ 3 là 12 tuổi

Vậy tuổi người thứ 1 là: 6.12 = 72 (tuổi)

Vậy tuổi người thứ 2 là: 3.12 - 5 = 31 (tuổi)

Đọc tiếp...
Dương Đình Hưởng 02/08/2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi 2 mẹ con hiện nay là:

41+ 2x 2= 45( tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

45:( 2+ 7)x 2= 10( tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

45- 10= 35( tuổi)

Đáp số: Con: 10 tuổi.

Mẹ: 35 tuổi.

Đọc tiếp...
alan 13/01 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

con 10 tuổi

me 35 tuoi  

Đọc tiếp...
Luffy123 29/12/2017 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Sau 2 năm, tổng số tuổi của 2 mẹ con là:

41+2+2=45 (tuổi)

Vì hiện nay tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ nên con là 2 phần, mệ là 7 phần

Tổng số phàn của 2 mẹ con là:

2+7=9 (phần)

Số tuổi của mẹ hiện tại là:

45:9x7=35 (tuổi)

Số tuổi của con hiện nay là:

45-35=10 (tuổi)

Vậy mẹ 35 tuổi

      con 10 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 28/04/2015 lúc 09:27
Báo cáo sai phạm

Tuổi anh 14 tuổi 

Tuổi em 4 tuổi

Đọc tiếp...
nguyen trung nghia 03/04/2016 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

Gọi anh là : a và gọi em là b

Theo đề bài ta có :

(a + a) - (a + b) =  10

(a - a) + (a - b) = 10

a - b = 10

Vậy anh hơn em 10 tuổi.

Ta có :

(a - b) - (a - b x 2)=10 - 6

=>b=4

Vây tuổi em là 4 thì tuổi anh là :

            4x2+6=14 (tuổi)

                       Đáp số 14 tuổi

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 08/01/2018 lúc 18:20
Báo cáo sai phạm

a, Năm nay con có số tuổi là:

70 x \(\frac{1}{10}\) = 7 ( tuổi )

b, Năm nay mẹ có số tuổi là:

7 x 6 = 42 ( tuổi )

c, Năm nay bố có số tuổi là:

7 x 7 = 49 ( tuổi )

d, Tuổi con sau 39 năm là:

7 + 39 = 46 ( tuổi )

Tuổi mẹ sau 39 năm là:

42 + 39 = 81 ( tuổi )

Tuổi bố sau 39 năm là:

49 + 39 = 88 ( tuổi )

Tổng số tuổi của 3 người sau 39 năm là:

88 + 81 + 46 = 215 ( tuổi )

Đ/S: .........

Đọc tiếp...
Triệu Lệ Dĩnh 10/01/2018 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

a ) Con có số tuổi là : \(70\div10=7\)( tuổi )

b ) Mẹ có số tuổi là : \(7\times6=42\)( tuổi )

c ) Bố có số tuổi là : \(7\times7=49\)( tuổi )

d ) Tổng số tuổi của 3 người sau 39 năm là : \(7+42+49+39=137\)( tuổi )

                                               Đáp số : ....

Học vui !

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 08/01/2018 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

a) Tuổi con năm nay là:

     70 : 10 = 7 (tuổi)

b) Tuổi mẹ năm nay là:

     7 x 6 = 42 (tuổi)

c) Tuổi bố năm nay là:

     7 x 7 = 49 (tuổi)

Đọc tiếp...
Đàm Thị Minh Hương 23/08/2015 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm mỗi người cùng tăng 1 tuổi nên 5 năm trước bố vẫn hơn con 24 tuổi

Coi tuổi bố 5 năm trước là 7 phần bằng nhau thì tuổi con 5 năm trước là 1 phần như thế

Tuổi con 5 năm trước là:

      24 : ( 7-1)=4 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là

4+5=9 tuổi

Đọc tiếp...
Nhi Hồ 08/01/2018 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm
Bố 29con8
Đọc tiếp...
Phan Văn Tài 23/08/2015 lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

bo 29 

con 8

Đọc tiếp...
hoa mai mua he 03/04/2017 lúc 08:36
Báo cáo sai phạm

tuổi con là : 

56 - 40 = 16 ( tuổi )

đ/số : 16 tuổi

Đọc tiếp...
phan văn đức 03/04/2017 lúc 07:42
Báo cáo sai phạm

Tuổi bố là : 42 : \(\frac{3}{4}\)= 56 tuổi 

Tuổi con là : 56 - 40 = 16 tuổi 

Đ/S : ...

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29/04/2015 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài suy ra 3/4 tuổi bố là:

40+2=42 (tuổi)

Tuổi bố là: 42:3/4=56 (tuổi)

Tuổi con là: 56-40=16 (tuổi)

Đọc tiếp...
Chi Ngo 05/01/2018 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Đổi: 1 tuần = 7 ngày.


Tuổi con gồm bao nhiêu ngày thì tuổi bố gồm bấy nhiêu tuần, nghĩa là tuổi bố gấp 7 lần tuổi con, tuổi con kém tuổi bố 30 tuổi nên ta có sơ đồ sau:

Hiệu số phần bằng nhau là:  (phần)


Tuổi của con là:  (tuổi)


Tuổi của bố là:  (tuổi)

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 27/04/2015 lúc 06:49
Báo cáo sai phạm

Cách đây 5 năm tổng tuổi 2 ông cháu là:

68 - (5 +5) = 58 (tuổi)

Cách đây 5 năm , tuổi cháu là:

(58 - 52) : 2 = 3 ( tuổi )

Tuổi cháu hiện nay là:

3 + 5 = 8 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là:

68 - 8 = 60 (tuổi)

Đáp số:   cháu: 8 tuổi

                ông: 60 tuổi

Nhớ cho mình **** nha!

Đọc tiếp...
vu uyen nhi 31/12/2017 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

ông 60 tuổi                                                                                                                                                                                                           cháu   8 tuổi                                             

Đọc tiếp...
co gai hari won 26/12/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Chau : 8 tuoi

Ong :60 tuoi

Đọc tiếp...
nguyenthiphuongoanh 20/11/2014 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

                                             bai giai 

tổng số phần bằng nhau là:

7+1=8(phan)

số tuổi của con là :

48:8x1=6(tuoi)

số tuổi của ba la :

48-6=42(tuoi)

đáp số :con:6 tuoi

              ba:42 tuổi

 

 

Đọc tiếp...
Hoang thi huyen thuong 18/11/2014 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

Li luan:1 tuan co 7 ngay suy ra bo gap con 7 lan

                       ta co so do

bo 7 phan 

con 1 phan

                        giai

so tuoi cua con hien nay la:

48 : ( 7 + 1 ) * 1 =8 (tuoi)

so tuoi cua bo hien nay la:

48 - 8 = 40 (tuoi)

d/s: con 8 tuoi

       bo 40 tuoi

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Mạnh 17/10/2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

1 tuần = 7 ngày

tổng số phần bằng nhau là : 7+1 = 8

tuổi con là 48: 8 . 1= 6

tuổi bố là : 48 - 6 = 42

Đọc tiếp...
Tran Manh Tien 23/11/2016 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

vì 50% tuổi anhhon 37,5% tuổi em là 7 tuổi

nên 100% tuổi anh hơn 75% tuổi em là 14 tuổi

vậy 100%-62,5% hay 37,5% tuổi anh là :

14-2=12(tuoi)

tuổi anh là;12/37,5*100=32(tuoi)

75% tuổi em là:32-14=18(tuoi)

tuổi em là:18/75*100=24(tuoi)

đáp số:em24tuoi

         anh32tuoi

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 17/03/2015 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Ra tuổi em là 24 tuổi

tuổi anh là 32 tuổi

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 17/03/2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm
Phạm Quang Luân 16/12/2016 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

ta có [ a - 2 ] * 3 = a + 4

         3a - 6 = a + 4 chuyển vế

        3a - a = 6 + 4

         2a = 10

        1a = 5 

a là tuổi lan hiện tại a = 5 có nghỉa là tuổi lan = 5

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Huệ 12/12/2016 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

ohayou. tui cx đăng câu hỏi rùi

Đọc tiếp...
lương yến nghi 19/12/2016 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm
  1.  5 tuoi dung 100% ban a!
Đọc tiếp...
le khanh linh 24/03/2015 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi cua hai cha con là khoog đổi

Tuổi cha hiện nay là 4 phần, hơn con 3 phần, vậy con se là: 1/3 hiệu số tuổi của hai bố con

20 năm nữa cha là 2 phần, con 1 phần, vậy con sẽ bằng: 1/1 hiệu số tuổi của hia bố con

chênh lệnh số tuổi của con hay hiệu số tuổi của con hiện nay và sau này là:

1/1-1/3 = 2/3 tương ứng với 20 tuổi

vậy 2 phần sẽ ứng với 20 tuổi

1 phần hay so tuổi của con hiện nay  = 20:2 = 10 tuổi

Cha hiện nay : 10 x 4 =40 tuổi

 


 

Đọc tiếp...
Lâm Huyền Trang 22/12/2017 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

bố 40

con 10

Đọc tiếp...
phan thi thu hien 01/03/2017 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

đúng 1000000000000000000000000000000000000000000000000% luôn

Đọc tiếp...
Nguyễn Đặng Thu Giang 27/10/2016 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

bài này mik phải giải sơ đồ ra mới đầy đủ được nên thôi mik chỉ ghi đá án thôi nhé!

con :7 tuổi

cha:35 tuổi 

Đọc tiếp...
nhất sông núi 09/11/2017 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

Quãng thời gian từ lúc tổng số tuổi 2 cha con là 42 đến khi tuổi con bằng tuổi cha hiện nay bằng với số phần tuổi cha hơn con là 11 - 6 = 5 phần tuổi

Vậy tuổi của con hiện nay bằng 65115  = 16 tuổi của cha

Tuổi của cha hiện nay là : 42 : (6 + 1) x 6 = 36 tuổi

Tuổi của con hiện nay là : 42 - 36 = 6 tuổi

  
Đọc tiếp...
Đào Trúc Linh 12/11/2016 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

12345684]\;ijbth,ml,wichsmsyjsde fhkfdngiktfrg,jhdrc2wqr65999ikjgfdsryulklo vsui9yrfrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnbfitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggdddddddddsssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyyyyyyybbbbbbbbbbbbbbb

Đọc tiếp...
Anh Nguyen Ngoc 07/02/2015 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

6 năm trước, cha hơn con:

                        4 - 1 = 3 ( lần tuổi con trước đây )

Hiện nay, cha hơn con: 

                        10 -1 = 9 ( lần tuổi con hiện nay )

Vì hiệu số tuổi ko thay đổi theo thời gian nên 9 lần tuổi con hiện nay bằng 3 lần tuổi con trước đây.

 Tỉ số giữa tuổi con hiện nay và tuổi con sau này là: 

                       9 : 3 = 3

Coi tuổi con hiện nay là 3 phần thì tuổi con trước đây là 1 phần như thế.

Tuổi con là:

                      6 : (3-1) *3=9 ( tuổi )

Tuổi cha là:

                        9* 4 = 36 (tuổi )

                                Đ/S: 36 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hưng 07/02/2015 lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

gọi tuổi bố là a

gọi tuổi con là b

a=4b

a-6=10(b-6)

4b-6=10(b-6)

4b-6=10b-60

6b=54

b=9

a=9.4=36

vậy tuổi bố là 36

Đọc tiếp...
chienbinhl64 24/03/2017 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

tuoi bo la 36 

Đọc tiếp...
nguyenthanhcong 09/12/2017 lúc 07:44
Báo cáo sai phạm

dap so me 36 tuoi

an 8

Đọc tiếp...
ngovanhieu 09/12/2017 lúc 07:38
Báo cáo sai phạm

mua 5 mét dây điện phải trả 4 nghìn đồng . hỏi mua 7,5 mét dây điện phải trả nhieu hon bao nhieu dong

Đọc tiếp...
Anh Vũ 28/10/2017 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Cách đây 2 năm, tổng tuổi của 3 người là:

47-(2+2+2)=41(tuổi)

Tuổi mẹ năm nay là :

[(41+27)÷2]+2=36(tuổi)

Tuổi An là:

[(47-36)+5]÷2=8(tuổi)

Tuổi Bình là

47-36-8=3(tuổi)

Đáp số :mẹ:36 tuổi 

             An: 8 tuổi 

             Bình: 3 tuổi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế sơn 23/09/2016 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

\(\frac{1}{7}\):\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{2}{7}\)

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
Phạm Thế Mạnh 02/10/2016 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

hiệu số phàn bằng nhau là

7-2=5(phần )

tuổi mẹ năm 2016 là

30:5*7=42(tuổi )

năm sinh của mẹ là

2016-42=1974

đs:1974

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26/09/2016 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Năm 2016, 1 / 7 tuổi mẹ bằng 1 / 2 tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

1 / 7 :1 / 2 =2 / 7 

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: