Giúp tôi giải toán


nguyen phuong huyen Hôm qua lúc 11:50

                                             Bài giải 

                     Hiệu số tuổi hai bố con không thay đổi theo thời gian 

         10 năm trước đây tuổi bố gấp 10 làn tuổi con hay tuối con = 1/10 tuổi bố =1/9 hiệu số tuổi hai bố con

        22 năm sau tuổi bố gấp 2 lần tuổi con hay tuổi con = 1/2 tuổi bố = hiệu số tuổi hai bố con

                          22 năm trước hơn 10 năm trước :

                             22 +10 = 32 ( tuổi )

                           32 tuổi so với hiệu  số tuổi là 

                             1 - 1/9 = 8/9 

                           Hiệu số tuổi là 

                             32 : 8/9 = 36 ( tuổi )

                          Tuổi con hiện nay là : 

                            36 - 22 = 14 ( tuổi )

                          Tuổi bố là :

                           14 + 36 = 50 (tuổi )

                                Đáp số : Tuổi bố : 50 tuổi 

                                              Tuổi con : 14 tuổi 

                        Cacs bạn nhớ k cho mình nhé!

     

linhkieu Hôm qua lúc 11:44

giải như sau tuổi bố và con là 10 nhân 2 bằng 20

tuổi con hiện nay là 20 nhân 22 cậu tự tính nhé tuoi bo hien nay la lay ket qua cua tuoi con  nhan voi 22 ban tính tiếp nhé

Đỗ Lê Khánh Huyền 21/03 lúc 20:19

mình nghĩ là 40 tuổi

Siêu nhân họ Đỗ 22/03 lúc 17:08

Tổng số tuổi tăng của 2 mẹ con sau 4 năm nữa là :

           4 + 4 = 8 ( tuổi )

Tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện nay là :

          58 - 8 = 50 ( tuổi )

Tổng số tuổi của 2 mẹ con cách đây 2 năm là :

            50 - 2 - 2 = 46 ( tuổi )

                            Đáp số : 46 tuổi .

Đỗ Trung Kiên 21/03 lúc 20:29

sau bốn năm tổng số tuổi của ba mẹ con tăng lên là: 4* 3= 12 tuổi

số tuổi của ba mẹ con hiện giờ là: 58- 12= 46 tuôỉ

 2 năm trước tổng số tuổi của ba mẹ con kém hơn hiện tại là: 2* 3= 6 tuổi

tổng số tuổi của ba mẹ con hai năm trước là 46- 6= 40 tuổi

bạn Đỗ Lê Khánh Huyền làm đúng gòi đó ^-^

Dai Bang Do 16/03/2017 lúc 12:39

Năm đó em 67 tuổi

Vũ Nguyễn Thái Hà 16/03/2017 lúc 12:39

năm anh 6 tuổi thì số tuổi của em là:

6/2=3(tuoi)

năm anh 17 tuổi thì em có số tuổi là:

(17-6)+3=14(tuổi)

đáp số 14 tuổi

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Hôm qua lúc 20:30

nham 67

sakura 16/03/2017 lúc 12:35

                                   Bài giải

Năm anh 6 tuổi thì em có số tuổi là :

           6 : 2 = 3 ( tuổi )

Như vậy anh hơn em 3 tuổi .

Vậy năm anh 70 tuổi thì em có số  tuổi là :

         70 - 3 = 67 ( tuổi )

                 đáp số : 67 tuổi

đúng nha 

Nếu anh còn tồn tại 16/03/2017 lúc 12:39

                                       Giải:

   Số tuổi của em năm anh 6 tuổi là :

           6 : 2 = 3 ( tuổi )

   Vậy anh hơn em 3 tuổi .

   => Năm anh 70 tuổi thì em cs số tuổi là :

           70 - 3 = 67 ( tuổi )

                 Đ/S: 67 tuổi

Tk nha

Nguyễn Huy Hoàng 22/03 lúc 19:28

So tuoi cua em khi anh 6 tuoi la :

                    6 : 2 = 3 ( tuoi )

Vay anh hon em 3 tuoi.

Nam nay anh 70 tuoi thi so tuoi cua em la :

                    70 - 3 = 67 ( tuoi )

                                              Dap so : 67 tuoi

Endless Tears 15/03/2017 lúc 22:10

 Bình có số tuổi là :

( 14 - 2 ) : ( 4 - 1 ) x 4 = 16 ( tuoi ) 

                              Dap so : 16 tuoi 

nho k nha

dohuutue Minh 15/03/2017 lúc 22:16

Bình có số tuổi là:

   14 + 2 =16 (tuổi)

Hoa có số tuổi là:

   16-14=2(tuổi)

 Đáp số:Bình 16 tuổi

               Hoa 2 tuổi

nhớ h cho minh nha!

Inazuma Eleven Go 15/03/2017 lúc 22:15

cam on cac ban

Lê Mạnh Tiến Đạt 02/03/2017 lúc 12:09

Tuổi anh hiện nay hơn tuổi em trước đây là :

                             6 + 6 = 12 ( tuổi )

Hiệu số phần bằng nhau là ;

                             4 - 1 = 3 ( phần )

Tuổi anh hiện nay là :

                            12 : 3 x 4 = 16 ( tuổi )

                                       Đ/S : 16 tuổi .

Trần Nhật Quỳnh 02/03/2017 lúc 12:07

Vì anh hơn em 6 tuổi. Suy ra: Tuổi anh hiện nay hơn tuổi em hiện nay là 6 tuổi
Vì tuổi anh trước đây bằng tuổi em hiện nay. Suy ra: Tuổi anh hiện nay hơn tuổi anh trước đây 6 tuổi
Vì tuổi anh trước đây hơn tuổi em trước đây 6 tuổi. Suy ra: Tuổi anh hiện nay hơn tuổi em trước đây là: 6 + 6 = 12 (tuổi)
Theo bài ra ta có sơ đồ: 
Tuổi em trước đây:  !-----!
Tuổi anh trước đây: !-----!+6
Tuổi em hiện nay:   !-----!-----!-----!-----!
Tuổi anh hiện nay:  !-----!-----!-----!-----!+6
Hiệu số phần bằng nhau là: 4 - 1 = 3 (phần)
Tuổi anh hiện nay là: 12 : 3 x 4 = 16 (tuổi)

lê quang trình 11/03/2017 lúc 11:04

16 tuổi nha

tth 02/03/2017 lúc 10:31

Tuổi an trước đây ba năm cách tuổi anh sau 3 năm số tuổi là:

3 x 3 = 9 (tuổi)

Tuổi an hiện nay là:

9 : 3/5 = 15 (tuổi)

ĐS: 15 tuổi

  Ủng hộ nha

PHUNG DUC ANH 02/03/2017 lúc 11:10

chờ kết bạn với nhé

goku super saiyan blue

Nguyễn Quang Trung CTV 01/03/2017 lúc 14:39

Bốn năm sau bà Hùng số tuổi là
           76 + 4 = 80 (tuổi)

Tuổi Hùng 4 năm sau là:
           80 x 1/8 = 10 (tuổi)

Tuổi hùng hiện nay là:
          10 - 4 = 6 (tuổi)

Nguyễn Nguyên Đạt 01/03/2017 lúc 14:41

4 tuổi

Võ Nhật Lê 01/03/2017 lúc 14:39

4 năm nữa bà 76+4=80 tuổi

tuổi Hùng 4 năm sau là 80:8=10

tuổi Hùng hiện nay 10-4=6 tuổi

Trần Nhật Quỳnh 27/02/2017 lúc 13:21

Ta có: Anh trai hơn Emily 3 tuổi, bố hơn Emily 33 tuổi. Suy ra: Bố hơn anh trai số tuổi là: 33 - 3 = 30 (tuổi)
Tuổi bố gấp bốn lần tuổi anh trai. Suy ra: Hiệu số phần bằng nhau là: 4 - 1 = 3 (phần)
Suy ra: Tuổi anh trai là: 30 : 3 = 10 (tuổi)

Hatake_Kakashi 14/03/2017 lúc 21:11

uk tự sướng hihi

Supreme Queen of Hell and Deaths 13/03/2017 lúc 17:52

sao bn cứ hỏi rồi lại tự trả lời thế.

Ngô Thị Yến Nhi CTV 26/02/2017 lúc 10:29

Tuổi con :  | - - - - - | - - - - - |  

Tuổi mẹ  :  | - - - - - | - - - - - | - - - - - |

Ta thấy 20 năm ứng với 2 phần.

Tuổi con hiện nay:

20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi mẹ là :

10 x 4 = 40 ( tuổi )

Đáp số: ...

pham thuy linh 14/03/2017 lúc 19:49

40 và 10

Hà Ngọc Linh 26/02/2017 lúc 10:31

10 và 40

At the speed of light 22/02/2017 lúc 11:47

Tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm. Vậy tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu

Tuổi ông hiện nay là:

78 : ( 12 + 1 ) x 12 = 72 ( tuổi )

Tuổi cháu hiện nay là:

78 - 72 = 6 ( tuổi )

Đáp số: Ông: 72 tuổi

            Cháu: 6 tuổi

sakura 22/02/2017 lúc 11:40

bài giải

nếu tuổi cháu 1 tháng thì tuổi ông là 12 tháng. Coi tuổi của ông là 12 phần và tuổi của cháu 1 phần như thế .

Ta có sơ đồ :

Tuổi cháu : 1 phần

Tuổi ông : 12 phần  ( tổng là 78 tuổi )

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 12 = 13 ( phần )

Tuổi của cháu hiệu nay là : 78 : 13 x 1 = 6 ( tuổi )

Tuổi của ông hiện nay là : 78 - 6 = 72 ( tuổi )

ai k tớ tớ k lại

thiên thần sức mạnh quyền năng trí tuệ 22/02/2017 lúc 11:40

1 năm =12 tháng suy ra tuổi cháu bằng 1/12 tuổi ông 

tuổi ông là:78:13x12= 72 (tuổi)

tuổi cháu là:78-72=6(tuổi)

Đ/S..

TA CHAU ANH 21/02/2017 lúc 18:55

CAU 1: 

   TONG SO TUOI CUA 2 BO CON HAI NAM TRUOC LA:

                       54 -(2+2)= 50 (TUOI)

   TUOI CON 2 NAM TRUOC LA:

                       50 : 5 = 10 (TUOI)

   NAM NAY CON CO SO TUOI LA:

                       10 + 2 = 12 (TUOI)

   NAM NAY BO CO SO TUOI LA:

                        54 - 12 = 42 (TUOI)

                               D/S:BO:42,CON:12

CAU 2:

      15 NAM NUA TONG SO TUOI CUA BO VA CON LA:

                        60+(15+15)=90 (TUOI)

       15 NAM NUA CON CO SO TUOI LA:

                        90:3=30 (TUOI)

        HIEN NAY CON CO SO TUOI LA:

                       30 -15=15(TUOI)

         HIEN NAY BO CO SO TUOI LA:

                       60-15=45 (TUOI)

                          D/S: BO: 45,CON:15

CAU 3:

        NEU TUOI BO GAP 3 LAN TUOI CON THI TUC LA BO HON CON 2 PHAN.

        VAY BO HON CON SO TUOI LA:

                40-10=30(TUOI)

        1 PHAN CO GIA TRI LA:

                30:2=15 (TUOI)

        VAY,TUOI CON KHI DO LA 15.

                15-10=5(NAM)

          VAY,SAU 5 NAM TUOI BO GAP 3 LAN TUOI CON.

                   D/S:5 NAM

                       

Bạch tuyết 21/02/2017 lúc 18:35

Bài 1 :

Tổng số tuổi của 2 bố con 2 năm trước :

54 - (2x2) = 50 ( tuổi ) 

Ta có sơ đồ : 

  Bố : !==!==!==!==!

Con : !==!

Bố hiện nay : 50:(4+1)x4+2=42(tuổi)

Con hiện nay : 54-42=12(tuổi)

đ/s:.....

Bài 2 : 

Tổng số tuổi của 2 bố con sau 15 năm nữa : 

60 + (15x2) = 90 ( tuổi)

Ta có sơ đồ : 

Bố   : !==!==!

Con : !==!

Bố hiện nay : 90:(2+1)x2-15=45(tuổi)

Con hiện nay : 60-45=15(tuổi)

đ/s : ............

Bài 3 : 

Bố hơn con là : 40-10=30(tuổi)

Vậy mãi mãi suốt đời bố chỉ hơn con 30 tuổi

Tuổi bố lúc sau : 30:(3-1)x3=45(tuổi)

Sau : 45-40=5(năm )

Đ/s:.....

Nguyễn Anh Thy 21/02/2017 lúc 18:49

ai có thể ghi rõ sơ đồ lại đc không

tth 21/02/2017 lúc 18:37

Bài 3 tí xíu 7h30 mình giải. Giờ mình coi phim đây

Nguyễn Thị Thanh Tú 20/02/2017 lúc 19:03

Hiệu số tuổi của hai mẹ con là:

35-7=28(tuổi)

Vì mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi.

Coi tuổi con là 1 phần tuổi mẹ là 3 phần bằng nhau như thế

Hiệu số phần bằng nhau là

3-1=2(phần)

Tuổi của con khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là:

28:2x1=14(tuổi)

Sau số năm tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là:

14-7=7(năm)

Đáp số : 7 năm

Mai Thuy Ngan 06/03/2017 lúc 19:54

hiệu số tuổi 2 mẹ con là: 35-7=28(Tuổi).hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Vậy khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con thì tuổi mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Nguyển Văn An 20/02/2017 lúc 19:13

Vì mỗi năm 1 người đều tăng 1 tuổi nên hiệu tuổi mẹ và con không đổi

    Sau số năm là:

        (35 - 7) : 2 - 7 = 7 (năm)

            Đáp số: 7 năm

Đặng Nguyễn Trúc Quỳnh 27/02/2016 lúc 09:26

13 tuổi . chuẩn 100%

Nguyen Dieu Linh 25/02/2017 lúc 10:07

là 13 tuổi đó bạn . knick minh nha

bjh rt yyr 15/03/2017 lúc 14:48

vậy con là 1/4

 vì mẹ + con = tổng mà con là 1/4 nên mẹ có số phần là  4/4 - 1/4 = 3/4 tổng 

tỉ số là 1/3

tuổi con là 26 : (3-1) = 13 tuổi

tuổi mẹ lầ 26 + 13 = 36 tuổi

Võ Lê Hoàng 08/02/2015 lúc 20:37

Gọi số tuổi của anh và em Hà năm 2012 lần lượt là a và b 

suy ra năm 2013 số tuổi của anh và em Hà là (a+1) và (b+1)

Theo bài ra ta có a = 4b và (a+1)= 3*(b+1)

=> 4b +1 = 3b +3 => b=2

Vậy tuổi em Hà năm 2014 là 4 tuổi 

 

Võ Lê Hoàng 08/02/2015 lúc 20:33

4 tuổi

Tomori Nao 15/02/2017 lúc 21:51

Gọi số tuổi của anh và em Hà năm 2012 lần lượt là a và b:

=> Năm 2013 số tuổi của anh và em hà là (a + 1) và (b + 1)

Theo đề bài ta có: a = 4b và (a + 1) = 3(b + 1)

=> 4b + 1 = 3b + 3 => b = 2

Vậy số tuổi của em Hà năm 2014 là 4 tuổi.

Ngô Văn Phương 23/12/2014 lúc 10:06

Gọi tuổi anh là a, tuổi em là e, ta có:

(a+e)/2 + 5 = a

a/2 + e/2 +5 = a

e/2 + 5 = a - a/2

e/2 + 5 = a/2

5 = a/2 - e/2 

5 = (a-e)/2

5 x 2 = a - e

10 = a - e.

Vậy anh hơn em 10 tuổi.

Phạm Tú Châu 25/02/2017 lúc 10:24

10 tuổi

Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi 26/02/2017 lúc 20:26

Anh hơn em số tuổi là :

    5 * 2 = 10 [tuổi]

            đáp số : 10 tuổi

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: