Giúp tôi giải toán và làm văn


SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài Hiệp sĩ 3 tháng 5 2015 lúc 8:41
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của bố và con sau 15 năm sau là:
60 + 15 + 15 = 90 (tuổi)
Tổng số phần bằng nhau là:
2 + 1 = 3 (phần)
Số tuổi của con sau 15 năm nữa là:
90 : 3 x 1 = 30 (tuổi)
Số tuổi của con hiện nay là:
30 - 15 = 15 (tuổi)
Số tuổi của bố hiện nay là:
60 - 15 = 45 (tuổi)
1 đúng nhé!

Đọc tiếp...
Hiếu ĐV 13 tháng 11 2016 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

1 nhí nhố ??

Đọc tiếp...
Nguyễn Vũ Hà Linh Hôm kia lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

Con: 15 tuổi

Bố: 45 tuổi

Đọc tiếp...
★彡 Ɗℑ︵Ⱥℭƙت ヅ︵ᶦᵈᵒᶫ 17 tháng 3 lúc 8:30
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi giữa mẹ và con sẽ mãi mãi không thay đổi .

Cách đây 3 năm , con có số tuổi là :

       24 : ( 4 - 1 ) = 8 ( tuoi )

Hiện nay con có số tuổi là :

        8 + 3 = 11 ( tuoi )

Hiện nay , mẹ có số tuổi là : 

      24 + 11 = 35 ( tuoi )

                 Đáp số : mẹ : 35 tuổi

Đọc tiếp...
gv 24 tháng 9 2014 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

Hiệu tuổi mẹ và tuổi con luôn không thay đổi (vì khi mẹ tăng bao nhiêu tuổi thì con cũng tăng bấy nhiêu và hiệu không thay đổi).

Vậy cách đây 3 năm mẹ cũng hơn con 24 tuổi; Con là 1 phần thì mẹ 4 phần.

24 tuổi tương ứng với hiệu số phần: 4 - 1 = 3 phần

=> 1 phần = 24 : 3 = 8 tuổi

=> Con cách đây 3 năm là 8 tuổi (1 phần)

     Mẹ cách đây 3 năm là 4 x 8 = 32 tuổi

=> Con hiện nay là 8 + 3 = 11 tuổi

     Mẹ hiện nay là 32 + 3 = 35 tuổi

Đọc tiếp...
Ben 10 10 tháng 9 2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm mỗi người thêm 1 tuổi nên mẹ luôn hơn con 24 tuổi. Vậy 3 năm trước mẹ, hơn con 24 tuổi, ta có sơ đồ: 
Tuổi con: 1phần 
Tuổi mẹ : 5 phần - Hiều số tuổi mẹ và con 4 phần = 24 tuổi 
(Bài toán lúc này đưa về dạng Hiệu - tỉ. ) 
Hiệu số phần bằng nhau: 
5 -1 = 4 ( phần) 
Tuổi mẹ 3 năm về trước: 
24 : 4 x 5 = 30 ( tuổi) 
Tuổi mẹ hiện nay: 
30 + 3 = 33 ( tuổi) 
Đ/S mk Đ/S khác GV ko biết đúng ko

Đọc tiếp...
Lại Trọng Hải Nam 24 tháng 4 2015 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

a Tuổi bố là:39 tuổi Con:11 tuổi                                                                                                      b 4 năm nữa      

Đọc tiếp...
ngo thi kim chung 5 tháng 8 2015 lúc 7:29
Báo cáo sai phạm

Hiện nay, tổng số tuổi của 2 bố con là:

          25* 2= 50 ( tuổi )

Số tuổi của bố hiện nay là:

         ( 50 + 28 ) / 2 = 39 ( tuổi )

Số tuổi của con hiện nay là:

          50 - 39 = 11 ( tuổi )

Khi bố gấp 3 lần tuổi con thì tuổi bố vẫn hơn con 28 tuổi.

Tuổi con khi bố gấp 3 lần tuổi con là:

       28 / ( 3-1) * 1= 14( tuổi)

Vậy sau 3 năm nữa thì bố gấp 3 lần tuổi con ( 14 - 11 = 3 )

                           Đáp số: a, 11 tuổi và 39 tuổi

                                       b, 3 năm

Đọc tiếp...
tôn thị tuyết mai 24 tháng 4 2015 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

a) con:11 tuổi

bố:39 tuổi

b) sau 3 năm nữa tuổi bố sẽ gấp 3 lần tuổi con

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 11 tháng 6 2017 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta thấy số tuổi của bố  là tích của 2 số tự nhiên giống nhau ,nên số đó có thể là : 25 ( 5x5 ) ; 36 ( 6x6 ) ; 49 ( 7x7 ) ; 64 ( 8x8 ).

Thử chọn trong các trường hợp trên ta thấy chi có số 36 là thỏa mãn yêu cầu đề bài : Nếu tuổi bố là 36 thì tuổi mẹ là 36 - 3 = 33 ; tuổi người con thứ hai là 6 và tuổi người con thứ nhất là  6x2= 12

Tổng số tuổi trong gia đình là :  36 + 33 + 12 + 6 = 87 ( tuổi ) . Các trường hợp còn lại đều không thỏa mãn yêu cầ đề bài .

Vậy ta có đáp số : bố 36 tuổi ; mẹ 33 tuổi ; con lớn 12 tuổi ; con thứ hai 6 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Vũ Hà Linh Hôm kia lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

bố: 36 tuổi

mẹ: 33 tuổi

con 1: 12 tuổi

con 2: 6 tuổi

Đọc tiếp...
ngô mỹ hạnh 25 tháng 2 2018 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta thấy số tuổi của bố  là tích của 2 số tự nhiên giống nhau ,nên số đó có thể là : 25 ( 5x5 ) ; 36 ( 6x6 ) ; 49 ( 7x7 ) ; 64 ( 8x8 ).

Thử chọn trong các trường hợp trên ta thấy chi có số 36 là thỏa mãn yêu cầu đề bài : Nếu tuổi bố là 36 thì tuổi mẹ là 36 - 3 = 33 ; tuổi người con thứ hai là 6 và tuổi người con thứ nhất là  6x2= 12

Tổng số tuổi trong gia đình là :  36 + 33 + 12 + 6 = 87 ( tuổi ) . Các trường hợp cònlaijg đều không thỏa mãn yêu cầ đề bài .

Vậy ta có đáp số : bố 36 tuổi ; mẹ 33 tuổi ; con lớn 12 tuổi ; con thứ hai 6 tuổi

Đọc tiếp...
Thai Khang Luc Nguyen 15 tháng 3 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

Vì hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian nên anh hơn em số tuổi là : 18 - 7 = 11 (tuổi)

Tuổi anh lúc đó là: 

         11 : ( 2-1 ) x 2 = 22 ( tuổi )

Sau số năm tuổi anh gấp đôi tuổi em là:

           22 - 18 = 4 ( năm )

                         Đáp số : 4 năm

Đọc tiếp...
nguyễn huyền ngọc 21 tháng 2 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

cảm ơn hai bạn

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜVươηɠ ๖ۣۜTɾầη ๖ۣۜMĭηɦ ๖ۣۜNɦĭ★彡 21 tháng 2 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

Sau 4 năm nữa số tuổi của anh là:

18 + 4 = 22 (tuổi)

Sau 4 năm nữa số tuổi của em là:

7 + 4 = 11 (tuổi)

             Đáp số: 4

Giải thích thêm:

Anh 22 tuổi chia cho em 11 tuổi

22 : 11 = 2 

Vậy là gấp 2 lần nhé bạn

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 12 tháng 6 2018 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Tuổi bố hơn tuổi mẹ là :

7 - 6 = 1 phần

Tuổi của Tý là

1 x 5 = 5 tuổi

Tuổi của Mẹ là

5 x 6 = 30 tuổi

Tuổi bố là

5 x 7 = 35 tuổi

Đáp số:.....................

hok tốt

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 28 tháng 7 2015 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Nếu tuổi của Tí là 1 phần thì mẹ là 6 phần và bố là 7 phần như thế

Ta có sơ đồ :

Tuổi Tý : |---|

Tuổi mẹ : |---|---|---|---|---|---|

Tuổi bố :  |---|---|---|---|---|---|-5-|
Hiệu số phần giữa tuổi bố và mẹ là: 
7 – 6 = 1 ( phần ) 
Giá trị 1 phần chính là 5 tuổi.

Vậy số tuổi của Tí là 5 tuổi 
Số tuổi của mẹ Tí là: 
5 x 6 = 30 (tuổi) 
Số tuổi của bố Tí là: 
5 x 7 = 35 (tuổi) 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 28 tháng 7 2015 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Coi tuổi Tý là 1 phần thì tuổi của Mẹ là 6 phần và Tuổi của Bố là 7 phần

Tuổi mẹ: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|  5 tuổi

Tuổi bố:  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|

Tuổi bố hơn tuổi mẹ là : 7 - 6 = 1 phần

1 phần này tương ứng với 5 tuổi

Tuổi của Tý là 1 x 5 = 5 tuổi

Tuổi của Mẹ là 5 x 6 = 30 tuổi

Tuổi bố là 5 x 7 = 35 tuổi

ĐS:...

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 25 tháng 4 2015 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

Đổi : 1 năm = 12 tháng

Vậy ông có 12 phần còn cháu 1 phần

Tổng số phần bằng nhau là :

     12 + 1 = 13 ( phần )

Tuổi cháu hiện nay là :

     78 : 13 = 6 ( tuổi )

Tuổi ông hiện nay là :

    78 - 6 = 72 ( tuổi )

            Đáp số : Cháu : 6 tuổi

                        Ông : 72 tuổi

**** nha

Đọc tiếp...
Hoàng Ngọc Minh 9 tháng 2 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

Đổi 1 năm =12 tháng

Vậy ông được 1 năm thì cháu được 1 tháng mà 1 năm có 12 tháng nên ông 12 phần còn cháu 1 phần

Tổng số phần bằng nhau là:12+1=13 (phần)

Số tuổi của ông là : 78:13*12=72(tuổi)

Số tuổi của cháu là: 78-72=6(tuổi)

Đáp số :Ông :72 tuổi

             Cháu : 6 tuổi

Đọc tiếp...
o0oNgọc Anho0o Toàn Chức Cao Thủ DT 9 tháng 2 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

                                    Bài giải:

          Đổi:1 năm = 12 tháng

    Ta có sơ đồ:

 Tuổi ông : |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|  \(\hept{ }78tuổi\)

Tuổi cháu: |---|

     Tổng số phần bằng nhau là:

            12+1=13(phần)

      Tuổi cháu hiện nay là:

           78 : 13 = 6(tuổi)

      Tuổi ông hiện nay là:

           78 - 6 = 72 (tuổi)

                               Đáp số:Tuổi cháu:6 tuổi;

                                             Tuổi ông:72 tuổi.

       Chúc học tốt!^^

Đọc tiếp...
Jang Ha Na 18 tháng 8 2015 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

a) Tổng số tuổi của cả gia đình là : 

24 x 4 = 96 ( tuổi )

Nếu không tính tuổi bố thì số tuổi 3 người còn lại là :

17 x 3 = 51 ( tuổi )

Tuổi của bố là : 

96 - 51 = 45 ( tuổi )

b) Tuổi của mẹ là : 

45 - 3 = 42 ( tuổi )

Tổng số tuổi của hai anh em là :

96 - 45 - 42 = 9 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Em tôi : |----|

Tôi :      |----|----|

Số tuổi của em tôi là :

9 : ( 2 + 1 ) = 3 ( tuổi )

          Đáp số : a) 45 tuổi )

                       b) 3 tuổi

Đọc tiếp...
Ngọc Nguyễn Minh 18 tháng 8 2015 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Tiểu nha đầu bướng bỉnh 24 tháng 3 2019 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

a. 45 tuổi

b.3 tuổi

Đọc tiếp...
Bùi Bích Nguyệt 25 tháng 12 2014 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

dạng này là tổng hiệu ...
Con : ( 53-31) : 2 =11 ( tuổi )
Bố : 53-11 = 42 ( tuổi)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 5 tháng 11 2017 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

bạn kia làm đúng rồi

 k tui nha

thank

Đọc tiếp...
Kaito Kid 5 tháng 11 2017 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

ban kia lam dung roi do

k tui nha 

thanks

Đọc tiếp...
linh cute 4 tháng 4 2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

tỏng số tuổi của 2 mje con hiện nay là:

41+2x2=45(tuooit)

tuổi con hiện nay là:

45:(7+2)x2=10(tuổi)

tuổi mẹ hiện nya là:

45-10=35(tuổi)

Đọc tiếp...
Dương Đình Hưởng 2 tháng 8 2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi 2 mẹ con hiện nay là:

41+ 2x 2= 45( tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

45:( 2+ 7)x 2= 10( tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

45- 10= 35( tuổi)

Đáp số: Con: 10 tuổi.

Mẹ: 35 tuổi.

Đọc tiếp...
alan 13 tháng 1 2018 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

con 10 tuổi

me 35 tuoi  

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 27 tháng 7 2015 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

                                        Giải
Ta có: Hiệu số tuổi của 2 cha con hiên nay là 3 lần tuổi con hiện nay
Hiệu số tuổi của 2 cha con trước đây 6 năm là 12 lần tuổi con khi đó
Vậy: 3 lần tuổi con hiện nay = 12 lần tuổi con trước đây.              
Ta có sơ đồ:
Tuổi con trước đây: |-----|
                                                    6
Tuổi con hiện nay:   |-----|-----|-----|-----|

Tuổi con trước đây là 6 : (4 – 1) x 1 = 2 (tuổi)
Tuổi con hiện nay là:  2 + 6 = 8 (tuổi)
Tuổi cha hiện nay là : 8 x 4 = 32 (tuổi).                                       
 

Đọc tiếp...
Fair Boat_VN 18 tháng 8 2019 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

ko có lời giải thì gửi làm chi

Đọc tiếp...
hesman 9 tháng 4 2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Tuổi cha hiện nay là 35 tuổi ; tuổi con hiện nay la 8 tuổi

Đọc tiếp...
Vua của Athanor :)) 14 tháng 12 2019 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Tuổi bố hiện nay hơn tuổi con số lần là :

2,2 - 1 = 1,2 (lần tuổi con hiện nay)

Tuổi bố cách đây 25 năm hơn tuổi con số lần là :

8,2 - 1 = 7,2 (lần tuổi con lúc đó)

Như vậy : 1,2 lần tuổi con hiện nay bằng 7,2 lần tuổi con lúc đó. 

Tuổi con hiện nay gấp tuổi con 25 năm trước là :

7,2 : 1,2 = 6 (lần)

Ta có sơ đồ sau :

Tuổi con

...

Đọc tiếp...
Barack Obama 5 tháng 2 2017 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

Phần tuổi con khi con bằng tuổi cha chính là phần tuổi cha hiện nay là 6 phần

Phần tuổi con :

6 - (11 - 6)  = 1 phân

Tuổi con hiện nay :

42 : (6 + 1) x 1 = 6 tuổi

Tuổi cha hiện nay :

6 x 6 = 36 tuổi

Đọc tiếp...
cô mèo nhỏ tập yêu 10 tháng 12 2019 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

để người ta có cảm xúc mình bị người ta dập tắc cảm xúc vì coi thường tôi bạn nói thế tôi đã từng trả lời buông xuôi / người trả lời vì muốn người hiểu ra nhưng người ta biết rồi thì có làm sao

Đọc tiếp...
BTS_ARMY 10 tháng 12 2019 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Con người thì ai mà chẳng phải có cảm xúc 

vậy cậu thử đặt mik vào tình huống của người ta xem

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm 18 tháng 3 2015 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của 2 người không đổi, ta có sơ đồ

Tuổi anh hiện nay: !___!___!___!___!

Tuổi em hiện nay:  !___!___!___!

Khi tuoi anh bằng tuổi em hiện nay: 3 phần

Tuổi em khi đó: 2 phần

Vậy tuổi em hiện nay là: 30: ( 3+2) x 3= 18( tuổi)

Vậy tuổi anh hiện nay là: 18 : 3 x 4= 24 ( tuổi)

Đọc tiếp...
Phạm Mai Hương 3 tháng 2 2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

24 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 12 tháng 2 2017 lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 24 tuổi.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Kiệt 30 tháng 12 2015 lúc 9:53
Báo cáo sai phạm

Tuổi em hồi đó: !---!

Tuổi anh hồi đó: !---!---!

Tuổi em hiện nay: !---!---!

Tuổi anh hiện nay: !---!---!---!
Trả lời: 

Tuổi Em hiện nay là: 

30 : (3 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Đọc tiếp...
Bùi Anh Đức 2 tháng 7 2015 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Cách đây 3 năm thì mẹ giảm đi 3 tuổi. Con cũng giảm đi 3 tuổi thì cách đây 3 năm mẹ và con giảm đi:

                 3+3=6(tuổi)

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là:

               29+6=35(tuổi)

Tuổi của mẹ hiện nay là:

             (35+25):2=30(tuổi)

Tuổi của con hiện nay là:

            30-25=5(tuổi)

                   Đáp số : Mẹ : 30 tuổi

                                Con:5 tuổi

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 2 tháng 7 2015 lúc 8:23
Báo cáo sai phạm

tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là :

29 + ( 3 x 2 ) = 35  ( tuổi ).

tuổi của con là :

(35-29) : 2 = 3 ( tuổi ).

tuổi mẹ hiện nay là :

3 + 25 = 28 ( tuổi )

 

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thu Hảo 27 tháng 7 2017 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ là : 64 : ( 3 + 1 ) x 3 = 48 ( tuổi )

Tuổi con là : 48 : 3 = 16 ( tuổi )

Hiệu là : 48 - 16 = 32 ( tuổi )

Tuổi mẹ khi đó là : 32 : ( 9 - 1 ) x 9 = 36 ( tuổi )

Cách là : 48 - 36 = 12 ( năm )

Đọc tiếp...
DORAEMON 27 tháng 7 2017 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là 1+3=4

tuổi mẹ là 64*3/4=48

tuổi con là 64 -48=16

hiệu tuổi mẹ và tuổi con là 48-16=32

tuổi con lúc bằng 1/9 tuổi mẹ là 32/(9-1)=4

vậy cách đây 16-4=12 năm tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ

Đọc tiếp...
NAU TE 29 tháng 4 2015 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

 

Sau 3 năm nữa thì tuổi con là:

27:(4-1)x1=9 tuổi

Tuổi con hiện nay là:

9-3=6 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là:

6+27=33 tuổi

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29 tháng 4 2015 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của 2 mẹ con không thay đổi theo thời gian.

Sau 3 năm nữa thì tuổi con là: 27:(4-1)x1=9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 9-3=6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 6+27=33 (tuổi) 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 18 tháng 4 2017 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của mẹ và con không thay đổi theo thời gian là 27  tuổi 

Ta coi tuổi mẹ 3 năm nữa là 4 phần , tuổi con 3 năm nữa là 1 phần như thế 

-> Hiệu số phần bằng nhau là :

     4 - 1 = 3 ( phần )

Tuổi mẹ 3 năm nữa là :

     27 : 3 x 4 = 36 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là :

     36 - 3 = 33 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là :

     33 - 27 = 6 ( tuổi )

                 Đ/S: 33 tuổi ; 6 tuổi .

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 21 tháng 6 2015 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

2 lần số tuổi mẹ hiện nay là: 2 x 30 = 60 tuổi

Tổng số tuổi 2 con là: 5 + 1 = 6 tuổi

Sau bao nhiêu năm thì: Hiệu của 2 lần tuổi mẹ và tổng tuổi của 2 con cũng  không đổi ; bằng 60 - 6 = 54 tuổi

Khi tuổi mẹ gấp đôi tuổi các con thì 2 lần tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi các con. ta có sơ đồ sau:

2 lần tuổi mẹ |----------|----------|----------|-----------|

tuổi 2 con      |----------|

Hiệu số phần bằng nhau là : 4 - 1 = 3 phần

2 lần tuổi ,ẹ khi đó là: 54 : 3 x 4 = 72 tuổi

Tuổi mẹ khi đó là: 72: 2 = 36 tuổi

Vậytuổi mẹ gấp đôi tuổi các con sau  số năm là: 36 - 30 = 6 năm

ĐS: 6 năm  

 

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 21 tháng 6 2015 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của mẹ và hai con là :

30 - ( 5 + 1 ) = 24 ( tuổi )

Tuổi mẹ khi gấp đôi tuổi hai con là :

24 : (  2 - 1 ) x 2 = 48 ( tuổi )

Sau số năm nữa tuổi mẹ gấp đôi tuổi các con là :

48 - 30 = 18 ( năm )

Vậy sau 18 năm nữa tuổi mẹ gấp đôi tổng số tuổi của 2 con 

Đọc tiếp...
ĐÀO HẢI HƯNG 21 tháng 6 2015 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

2 lần số tuổi mẹ hiện nay là: 2 x 30 = 60(tuổi)

Tổng số tuổi 2 con là: 5 + 1 = 6 (tuổi)

Sau bao nhiêu năm thì: Hiệu của 2 lần tuổi mẹ và tổng tuổi của 2 con cũng  không đổi ; bằng 60 - 6 = 54 tuổi

Khi tuổi mẹ gấp đôi tuổi các con thì 2 lần tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi các con

Hiệu số phần bằng nhau là : 4 - 1 = 3 (phần)

2 lần tuổi ,mẹ khi đó là: 54 : 3 x 4 = 72 (tuổi)

Tuổi mẹ khi đó là: 72: 2 = 36 (tuổi)

Vậytuổi mẹ gấp đôi tuổi các con sau  số năm là: 36 - 30 = 6 (năm)

đáp số: 6 năm  

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế sơn 23 tháng 9 2016 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

\(\frac{1}{7}\):\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{2}{7}\)

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
Phạm Thế Mạnh 2 tháng 10 2016 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

hiệu số phàn bằng nhau là

7-2=5(phần )

tuổi mẹ năm 2016 là

30:5*7=42(tuổi )

năm sinh của mẹ là

2016-42=1974

đs:1974

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26 tháng 9 2016 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Năm 2016, 1 / 7 tuổi mẹ bằng 1 / 2 tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

1 / 7 :1 / 2 =2 / 7 

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: