Giúp tôi giải toán và làm văn


Đinh Thị Quỳnh Hương 16 tháng 3 2016 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

Gấp rưỡi tức là gấp 3/2

Vậy hiện nay tuổi anh bằng 3/2 tuổi em

Suy ra, hiệu giữa tuổi anh và tuổi em hiện nay là:

3/2-1=1/2(tuổi em)

6 năm trước, tuổi anh gấp 2 lần tuổi em.

Suy ra, hiệu giữa tuổi anh và tuổi em 6 năm trước là:

2-1=1(lần tuổi em)

Vì hiệu số tuổi ko thay đổi theo thời gian và 1/2 tuổi em hiện nay = 1 lần tuổi em cách đây 6 năm

Hay tuổi em hiện nay=2 lần tuổi em cách đây 6 năm.

- Mà tuổi em hiện nay hơn tuổi em cách đây 6 năm là 6 tuổi

Ta có sơ đồ:

Em hiện nay           I-----I-----I

Em cách đây 6 nămI-----I 6 tuổi

Em hiện nay :

6:92-1)x2=12(tuổi)

Anh hiện nay :

12x3/2=18(tuổi)

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 30 tháng 5 2018 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Hiện nay tuổi anh gấp rưỡi tuổi em . Cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?

Hiện nay tuổi anh gấp rưỡi tuổi em . Cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?

Hiện nay tuổi anh gấp rưỡi tuổi em . Cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?

Hiện nay tuổi anh gấp rưỡi tuổi em . Cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?

Trả lời:#$#####################

18 nha$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

k mk nha%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$

Đọc tiếp...
Mira Stauss 30 tháng 5 2018 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

Gấp rưỡi=3/2

=>Hiện nay tuổi anh =3/2 tuổi em

=>Hiệu giữa tuổi anh và tuổi em bây giờ là:3/2-1=1/2(tuổi em)

=>hiệu giữa tuổi anh và tuổi em 6 năm trước là:2-1=1(lần tuổi em)

mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi nên hiệu số tuổi của 2 anh em ko đổi

=>tuổi em cách đây 6 năm =1/2 tuổi em hiện nay

ta cs sơ đồ:bn tự vẽ nha(dạng hiệu tỉ)

tuổi em hiện nay là:6:(2-1)*2=12(tuổi)

tuổi anh hiện nay là:12:2*3=18(tuổi)

đáp số:...

hok tốt!

Đọc tiếp...
Nguyễn Hạ Thảo Nguyên 19 tháng 6 2015 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

tính đến bây giờ, lúc tuổi anh bằng tuổi em thì cách đây số năm là :

( 26 - 18 ) : 2 = 4 ( năm )

vậy anh hơn em 4 tuổi

bây giờ bài toán sẽ trở thành dạng tổng hiệu

tuổi anh là : ( 26 + 4 ) : 2 = 15 tuổi

tuổi em là : ( 26 - 4 ) : 2 = 11 tuổi

bạn nhớ chọn câu hỏi mình nha..... mình làm bài này là chỉ muốn bạn làm vậy thôi! Ok?

Đọc tiếp...
DƯƠNG TRẦN TIỂU BÌNH 30 tháng 7 2016 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

anh 15 tuổi

em 11 tuổi

Đọc tiếp...
nguyen hoang tung 13 tháng 11 2016 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

anh 15, em 11

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 20 tháng 5 2017 lúc 5:45
Báo cáo sai phạm

Từ năm 1945 đến năm 2012 có:

2012 – 1945 = 67 (năm)

Năm 1948 là năm nhuận đầu tiên trong khoảng các năm 1945 đến 2012.

Năm 2012 là năm nhuận cuối cùng.

Số năm nhuận từ năm 1945 đến 2012 là:

(2012 – 1948) : 4 + 1 = 17 (năm)

Từ 6/5/1945 đến 6/5/2012 có số ngày là:

365 x 67 + 17 = 24472 (ngày)

Từ 6/5/2012 đến 6/6/2012 có 30 ngày.

Từ 6/6/2012 đến 6/7/2012 có 31 ngày.

Vậy người đó thọ được số ngày là:

24472 + 30 + 31 + 1 = 24534 (ngày)

                         Đáp số : 24534 ngày 

Nếu mình đúng thì các bạn k mình nhé

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 20 tháng 5 2017 lúc 7:13
Báo cáo sai phạm

Nam 1945 => 2012 có :

2012 - 1945 = 67 ( nam )

Số năm nhuận từ năm 1945 => 2012 là :

( 2012 - 1945 ) : 4 + 1 = 16,76 ( nam )

Từ 6/5/1945 => 6/5 2012 có số ngày là :

365 x 67 + 16,76 = 24471,76 ( ngay )

Vậy người đó ( cụ già ) sống đc :

24471,76 + 30 + 31 + 1 = 24533,76 ( ngay )

Đáp số : 24533,76 ngày .

Đọc tiếp...
lê đình nam 23 tháng 11 2017 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

Từ năm 1945 đến năm 2012 có:

2012 – 1945 = 67 (năm)

Năm 1948 là năm nhuận đầu tiên trong khoảng các năm 1945 đến 2012.

Năm 2012 là năm nhuận cuối cùng.

Số năm nhuận từ năm 1945 đến 2012 là:

(2012 – 1948) : 4 + 1 = 17 (năm)

Từ 6/5/1945 đến 6/5/2012 có số ngày là:

365 x 67 + 17 = 24472 (ngày)

Từ 6/5/2012 đến 6/6/2012 có 30 ngày.

Từ 6/6/2012 đến 6/7/2012 có 31 ngày.

Vậy người đó thọ được số ngày là:

24472 + 30 + 31 + 1 = 24534 (ngày)

                         Đáp số : 24534 ngày 

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của 2 con là:

10+5=15 tuổi

Số năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của 2 con là:

36-15=21 năm

                        Đáp/Số: 21 năm

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 6 tháng 8 2015 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Ta có biểu thức: 36 + x = 15 + 2x 

                      2x - x = 36 - 15

                      x = 21

Vậy 21 năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng tuổi hai con

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 13 tháng 6 2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Giải:

Tổng số tuổi của con trai và con gái là:

10+5=15(tuổi)

Vậy sau số năm nữa thì tuổi mẹ bằng tổng tuổi 2 con là:

36-15=21(năm)

Đáp số: 21 năm

Đọc tiếp...
๖ۣۜPhẠmツHoÀngঌ๖ۣۜThiÊnঌツ๖ۣۜPhoNg 14 tháng 3 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm , mỗi người tăng thêm 1 tuổi nên sau 8 năm , nam và bố nam tăng thêm số tuổi là :

 8 x 2 = 16 ( tuổi )

Tổng số tuổi của Nam và bố Nam hiện nay là :

15+42=57 ( tuổi )

Tuổi Ông Nam hiện nay là :

57 + 16 =73  (tuổi )

đ/s......

Đọc tiếp...
Cô nàng Xử Nữ 14 tháng 3 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Tuổi của ông Nam hiện nay là :

 (15 + 8) + (42 + 8) = 73 tuổi

Hok tốt !

#Minh#

Đọc tiếp...
scarlat erza Hôm kia lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

tuổi của ông nội Nam là

15+8+42+8=73 (tuổi)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh 12 tháng 5 2015 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Tuổi cháu lúc ông 60 tuổi là:

60 x \(\frac{1}{6}\)=10(tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là:             ĐÚNG NHA!

82-60-10=12(tuổi)

Đáp số:12 tuổi

Đọc tiếp...
Kẻ Bí Mật 8 tháng 5 2015 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

- Tuổi ông trước đây:   |____60____|

- Tuổi cháu trước đây: |__|

- Tuổi cháu hiện nay:   |__|__|__|__|__|__|

- Tuổi ông hiện nay:     |____60____|__|__|__|__|__|     (Tổng hiện nay 82 tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là: (82 - 60) : (6 + 5) x 6 = 12 tuổi

Đáp số: 12 tuổi

 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 24 tháng 2 2017 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

Tuổi cháu lúc ông 60 tuổi là  : 60 x 1/6 = 10 ( tuổi )

Tuổi cháu hiện nay là : 80 - 60 = 12 ( tuổi )

                             Đ/S : .... ....

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm 18 tháng 3 2015 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của 2 người không đổi, ta có sơ đồ

Tuổi anh hiện nay: !___!___!___!___!

Tuổi em hiện nay:  !___!___!___!

Khi tuoi anh bằng tuổi em hiện nay: 3 phần

Tuổi em khi đó: 2 phần

Vậy tuổi em hiện nay là: 30: ( 3+2) x 3= 18( tuổi)

Vậy tuổi anh hiện nay là: 18 : 3 x 4= 24 ( tuổi)

Đọc tiếp...
Phạm Mai Hương 3 tháng 2 2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

24 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 12 tháng 2 2017 lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 24 tuổi.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
vu bao quynh 3 tháng 8 2015 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi không bao giờ thay đổi

Số tuổi của mẹ 2 năm trước là :

 26 : ( 3 - 1 ) x 3 = 39 ( tuổi )

Tuổi của mẹ hiện nay là :

39 + 2 = 41 ( tuổi )

Tuổi của con hiện nay là :

41 - 26 = 15 ( tuổi )

Tổng số tuổi của 2 mẹ con hiên nay là :

41 + 15 = 56 ( tuổi )

             Đáp số : 56 tuổi

Đọc tiếp...
Nico Robin 10 tháng 1 2017 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

= 56 tuổi nha bạn

Đọc tiếp...
tôn thị tuyết mai 3 tháng 8 2015 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

56 tuổi                                                      

Đọc tiếp...
Hồ Khánh Hùng 9 tháng 10 2014 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai cha con hiện nay là:

52 - 4 = 48 ( tuổi )

Tổng số tuổi hai cha con 3 năm trước là:

48 - 6 = 42 ( tuổi )

Vì cha hơn con 30 tuổi nên tuổi con là:

( 42 -30)  : 2 = 6 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là

6 + 3 = 9 ( tuổi )

Tuổi cha hiện nay là

48 - 9 = 39 ( tuổi )

 Đáp số: con 9 tuổi; cha 39 tuổi
 

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Linh 13 tháng 10 2016 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Mỗi năm mỗi người tăng thêm một tuổi nên lúc nào mẹ cũng hơn con 25 tuổi . Vậy hai năm trước đây mẹ vẫn hơn con 25 tuổi

Theo đề bài , hai năm trước đây tuổi mẹ bằng 7/2 tuổi con vậy 2 năm trước tuổi con là 2 phần thì tuổi mẹ là 7 phần như thế

Tuổi mẹ 2 năm trước là

25 : ( 7 -2 ) x 7 = 35 ( tuổi )

Tuổi của mẹ hiện nay là

35 + 2 = 37 ( tuổi )

Tuổi con hiện nay là 

37 - 25 = 12 ( tuổi )

Đ/S : Tuổi mẹ hiện nay : 37 tuổi

        Tuổi con hiện nay : 12 tuổi

Đọc tiếp...
Ryuunosuke Ikenami 13 tháng 10 2016 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Vì mỗi năm, mỗi người tăng thêm 1 tuổi => Hai năm trước, hiệu số tuổi của mẹ và con vẫn là 25

Gợi ý thế thôi nhá!

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 13 tháng 7 2015 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Con 5 tuổi
 Mẹ 35 tuổi
Vì mỗi năm mỗi người đều thêm 1 tuổi
 Mẹ hơn con : 35-5 = 30 ( tuổi)
Khi mẹ gấp 4 lần tuổi con thì mẹ vẫn hơn con 30 tuổi
Ta có sơ đồ: Con - 1 phần; Mẹ - 4 phần
 Tính ra tuổi con khi đó : 30: (4-1) = 10 tuổi
 Sau : 10-5 = 5 ( năm) thì tuổi mẹ gấp 4 tuổi con

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 13 tháng 7 2015 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

Tuổi mẹ là :

5 x 7 = 35 ( tuổi )

Vì mỗi năm mỗi người đều thêm 1 tuổi
 Mẹ hơn con :

35 - 5 = 30 ( tuổi )
Khi mẹ gấp 4 lần tuổi con thì mẹ vẫn hơn con 30 tuổi
Ta có sơ đồ:

Con : I-----I

Mẹ  : I-----I-----I-----I-----I
 Tính ra tuổi con khi đó :

30 : ( 4 - 1 ) = 10 tuổi
 Sau : 10-5 = 5 ( năm ) thì tuổi mẹ gấp 4 tuổi con

Đọc tiếp...
tống khánh ly 24 tháng 4 2015 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi
)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 23 tháng 9 2016 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

 Hiện nay tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi)

Đọc tiếp...
Bui Quang Huy 17 tháng 3 2016 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:
Hiện nay:
em: |____________|
Anh:|____________|___|
Trc đây,khi tuổi anh = tuổi em h.nay,thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay:
em: |________|……|
anh: |________|____|……|…2 phần…
Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiệnnay tuổi em là 3 phần.
Hiện nay:
Em: |____|____|____|
Anh:|____|____|____|____| 63 tuổi
Ta thấy, tuổi anh có 4 phần,tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3phần thì tuổi em có 2 phần và bằng½ tuổi anh hiện nay.Tổng số phần bằng nhau: 3 + 4 = 7(phần)
Tuổi của em hiện nay:
63 : 7 x 3= 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:
63 – 27 =36 (tuổi)
Vẽ sơ đồ ra giấy sẽ thấy đc liền luôn

Đọc tiếp...
Pham Bao Uyen 3 tháng 3 2015 lúc 9:43
Báo cáo sai phạm

8 nam nua( ko biet co dug ko)

Đọc tiếp...
nguyễn huy tân 3 tháng 3 2015 lúc 9:52
Báo cáo sai phạm

sau 8 năm nữa lúc đó con 12 tuổi cha 42 tuổi.

Đọc tiếp...
Hùng Cường 3 tháng 3 2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

 8 năm các bạn giỏi wá!

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 17 tháng 3 2015 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

10 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Đặng Linh Nhi 23 tháng 4 2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Tỉ số 2 bố con là \(\frac{1}{4}\) sau 10 năm tuổi con là:

      2x10=20 (tuổi)

Hiện nay con có số tuổi là:

       20-10=10(tuổi)

                 Đáp số: 10 tuổi 

Đọc tiếp...
My best friends 1 tháng 3 2017 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

25%=\(\frac{1}{4}\)

Sau 10 năm tuổi con là :2x10=20 [tuổi]

hiện nay con có số tuổi là:20-10=20

Đ/s:....

k cho mk nha bạn

Đọc tiếp...
trần như 17 tháng 3 2015 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

             vì hiệu số tuổi của 2 mẹ con là ko thay đổi  nên mẹ hơn con:  28 tuổi

          tuổi mẹ là sau 5 năm nữa là:    28 : ( 3 - 1 ) x 3 = 42 ( tuổi)

          tuổi mẹ hiện nay là:     42 - 5 = 37 ( tuổi)

         tuổi con hiện nay là :    37- 28 = 9 ( tuổi )

         ĐS: tuổi mẹ : 37 tuổi

                tuổi con: 9 tuổi

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thanh Lương 19 tháng 4 2017 lúc 13:57
Báo cáo sai phạm

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con ko đổi nên mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Sau 5 năm nữa tuổi mẹ là:

           28:(3-1)x3=42(tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

           42-5=37(tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

            37-28=8(tuổi)

                    Đáp số:mẹ:37 tuổi

                              con:9 tuổi

Đọc tiếp...
Linh Kẹo 9 tháng 8 2016 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

mấy bn làm đúng đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 21 tháng 8 2017 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Phương Linh

P/s chỉ tổng số tuổi của hai chị em:

1/4 + 1/5 = 9/20

Mẹ có số tuổi là:

18 : 9/20 = 40 ( tuổi ) 

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 19 tháng 8 2017 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của hai con so với tuổi mẹ :

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=\frac{9}{20}\)

Tuổi của mẹ là :

\(18:\frac{9}{20}=40\)( tuổi )

ĐS :...

Đọc tiếp...
Hermione Granger 23 tháng 8 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ số tuổi của 2 chị em là:

  1/4 + 1/5 = 9/20 ( tuổi mẹ )

Tuổi mẹ là:

    18 : 9/20 = 40 ( tuổi )

         Đ/s:.......

Đọc tiếp...
trần như 24 tháng 6 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ:

tuổi con hiện nay: l-------------l

tuổi mẹ hiện nay:  l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tuổi con khi đó:     l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tuổi mẹ khi đó:      l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổill-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tổng số phần bằng nhau khi đó là: 14 phần

giá trị 1 phần là:

                                  (79 - 3 - 3 - 3) : 14 = 5 (tuổi)

tuổi con hiện nay là:

                               5 x 1 = 5 (tuổi)

tuổi mẹ hiện nay là:

                           5 x 5 + 3 = 28 (tuổi)

                                 ĐS: con: 5 tuổi

                                     mẹ: 28 tuổi

Đọc tiếp...
pham kim han 25 tháng 6 2015 lúc 7:22
Báo cáo sai phạm

Mẹ 51 tuổi

Con : 28 tuôi

Đọc tiếp...
BUI NGUYEN HUY HUNG 25 tháng 6 2015 lúc 6:35
Báo cáo sai phạm

Mẹ 51 tuổi

Con : 28 tuôi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế sơn 23 tháng 9 2016 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

\(\frac{1}{7}\):\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{2}{7}\)

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
Phạm Thế Mạnh 2 tháng 10 2016 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

hiệu số phàn bằng nhau là

7-2=5(phần )

tuổi mẹ năm 2016 là

30:5*7=42(tuổi )

năm sinh của mẹ là

2016-42=1974

đs:1974

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26 tháng 9 2016 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Năm 2016, 1 / 7 tuổi mẹ bằng 1 / 2 tuổi con. Mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tính năm sinh của mẹ.

Tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là:

1 / 7 :1 / 2 =2 / 7 

Ta có sơ đồ:

                        30 tuổi    

Tuổi mẹ:  |--|--|--|--|--|--|--|   

                    |      

Tuổi con: |--|--|     

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7-2=5(phần)

Tuổi mẹ năm 2016 là:

30:5x7=42(tuổi)

Năm mẹ sinh là:

2016-42=1974

Đáp số:Năm 1974.

Đọc tiếp...
Công Chúa Bảo Bình 4 tháng 2 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Tuổi con hiện nay là 5

Tuổi mẹ hiện nay là 30

Hok tốt nha bạn.

Đọc tiếp...
Nhân Mã 2k7 4 tháng 2 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

tuổi con hiện nay là:5

tuổi mẹ hiện nay là:30

mik ko biết giải thông cảm nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: