Giúp tôi giải toán


Nhók_lạnh lùng 22/02 lúc 19:23

a x 2 + a x 4 + a x 6 = 24 x 10

a x 12 = 240

       a = 240 / 12

       a = 20       tk mk nha!

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 22/02 lúc 19:23

a x 2 + a x 4 + a x 6 = 24 x 10

a x 2 + a x 4 + a x 6 = 240

a x ( 2 + 4 + 6 ) = 240

a x 12 = 240

a = 240 : 12

a = 20

Vậy a = 20

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 22/02 lúc 19:23

a x 2 + a x 4 + a x 6 = 24 x 10

a x 2 + a x 4 + a x 6 = 240

a x ( 2 + 4 + 6 ) = 240

a x 12 = 240

a = 240 : 12

a = 20

Vậy a = 20

Nhók_lạnh lùng 21/02/2017 lúc 19:55

a x 3 + a x 7 + a x 6 + a x 4 = 2000 : 100

a x 20 = 20

        a = 20 / 20

        a = 1

Tạ Thúy An 21/02/2017 lúc 19:56

a x 3 + a x 7 + a x 6 + a x 4 = 2000 : 100

a x ( 3 + 7 + 6 + 4 )              = 20 

             a x 20                     = 20 

                      a                    = 20 : 20 

                      a                    = 1

Nguyễn Hồng Mạnh 21/02/2017 lúc 19:55

a x3 +a x7 +a x6 +a x 4=2000:100

a x (3+7+6+4)=20

a x 20 =20

a=20:20

a=1

Nhók_lạnh lùng 20/02/2017 lúc 21:48

a x 4 + a x 5 + a  = 290

a x 10 = 290

        a = 290 : 10

        a = 29

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 20/02/2017 lúc 21:47

Tìm a  biết :

 a  x  4 + a x 5 + a  = 290

a x ( 4 + 5 + 1 ) = 290

a x 10 = 290

a = 290 : 10

a = 29

Vậy a = 29

Nguyen Trong Nhan 20/02/2017 lúc 23:34

29 bạn ạ

Nhók_lạnh lùng 20/02/2017 lúc 21:38

a x 2 + a x 7 + a = 100

a x 10 = 100

       a = 100 : 10

       a = 10          tk mk nha!

Tuyet Nhi Melody Miku Hotgirl Sakura Tomoyo Usagi 20/02/2017 lúc 21:39

a x 2 + a x 7 + a = 100

= a x ( 2 + 7 + 1 ) = 100

= a x 10 = 100

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 20/02/2017 lúc 21:38

Tìm a  biết :

 a  x  2 + a x 7 + a  = 100

a x ( 2 + 7 + 1 ) = 100

a x 10 = 100

a = 100 : 10

a = 10

Vậy a = 10

Seira Nguyễn 20/02/2017 lúc 11:27

400 + 502 x 4 + 100

= 400 + 2008 + 100

= 2508

Ủng hộ nhé ! Bấm Đúng nếu thấy mình trả lời đúng ! 

Lê thị lan 20/02/2017 lúc 11:26

400 + 502 *4 + 100

= 400+2008 + 100

= 2408+100

= 2500

kb vs mk nha

Kẻ lạnh lùng 20/02/2017 lúc 12:07

=2508(bạn nhé)O

Nguyễn Phương Thảo 18/02/2017 lúc 20:18

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=10

k nhé

Nguyễn Vũ Hà Nguyên 19/02/2017 lúc 19:22

10 bn nhé

Nha Ao Thuat The Ky Kid 1412 18/02/2017 lúc 20:19

= 10 k nhé k mik mik k lại

nguyễn hoàng ý nhi 18/02/2017 lúc 09:50

1+1=1x2=2

Super Broly 03 18/02/2017 lúc 09:33

1+1=2

vay dap an dung la 2 nha cac ban .

Thiên Bình xinh đẹp 18/02/2017 lúc 18:48

1+1=2 nha

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 17/02/2017 lúc 08:29

72 : 8 + 63 : 7

= 9 + 9

= 18

Vậy giá trị biểu thức trên bằng 18

123 + 321 : 3

= 123 + 107

= 230

Vậy giá trị biểu thức trên bằng 230

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 17/02/2017 lúc 08:28

72 : 8 + 63 : 7

= 9 + 9

= 18

Vậy giá trị biểu thức trên bằng 18

123 + 321 : 3

= 123 + 107

= 130

Vậy giá trị biểu thức trên bằng 130

Seira Nguyễn 17/02/2017 lúc 08:29

72 : 8 + 63 : 7

= 9 + 9

= 18

123 + 321 : 3

= 123 + 107

= 130

Ủng hộ nhé ! 

Nguyễn Minh Anh 23/02/2015 lúc 12:33

Nếu tăng số thứ nhất thêm 20% và số thứ hai tăng thêm 30% thì tổng sẽ bằng 88,62.

Giả sử ta đều tăng cả 2 số thêm 30% thì tổng mới sẽ là: 71,9 x ( 100% + 30% ) = 93,47

Vậy 10% của số thứ nhất là: 93,47 - 88,62 = 4,85

Số thứ nhất là: 4,85 : 10% = 48.5

Số thứ hai là: 71,9 - 48.5 = 23,4

Nguyễn Thị Thanh 04/01/2017 lúc 18:51

Nếu tăng số thứ nhất thêm 20% và số thứ hai tăng thêm 30% thì tổng sẽ bằng 88,62.

Giả sử ta đều tăng cả 2 số thêm 30% thì tổng mới sẽ là: 71,9 x ( 100% + 30% ) = 93,47

Vậy 10% của số thứ nhất là: 93,47 - 88,62 = 4,85

Số thứ nhất là: 4,85 : 10% = 48.5

Số thứ hai là: 71,9 - 48.5 = 23,4

 k mk nha

Võ Hiền Anh 04/03/2016 lúc 06:37

48,5va 23,4la dung do

Trần Hà Quỳnh Như 17/03/2016 lúc 17:07

 Giải

10% = 1/10  ;  15% = 3/20

Như vậy:

1/10 số thứ nhất + 3/20 số thứ hai = 56,5 – 50 = 6,5

Nhân 2 vế với 10:

Số thứ nhất + 3/2 lần số thứ  hai  = 6,5 x 10 = 65  (1)

Só thứ nhất    + số thứ hai                             = 50  (2)

Lấy (1) trừ (2) :

½ Số thứ hai:  65 – 50 = 15    (do 3/2 – 1 = ½)

Số thứ hai là:  15 x 2 = 30

Số thứ nhất:  50 – 30 = 20

Trương Thị Minh Tú 03/01/2015 lúc 15:57

tăng 2 số 10% được tổng = 55

5% số thứ hai = 1,5

số thứ hai = 30 

số thư nhất = 20

Nguyễn Văn Khải 29/01/2016 lúc 19:37

a+b=50              (1)

10/100a+15/100b=56           (2)

Nhân 2 vế của (2) với 10 ta được:

10xa+10,5xb=565               (3)   

Nhân 2 vế của (1) với 11 ta được:

11xa+11xb=550                   (4)

Lấy (3) trừ (4) ta được :

           11xa+11,5xb=565

        -

           11xa+11xb  =550

                     0,5xb=15

                           b=15:0,5

                           b=30

                            a=50-30

                           a=20

Vậy a=20;b=30  

 

nguyenminhnguyen 17/03/2015 lúc 15:21

tổng đúng lớn hơn tổng sai là:

4029 - 2034,15=1994,85

hiệu số phần:

100 - 1=99

số đó là:

1994,85 : 99 =20,15

đáp số: 20,15

oOo_Scopri_oOo 25/12/2016 lúc 08:17

20,15 đó nha, bạn ơi chắc chắn mình thì vioympic đúng mà

Jaki Natsumi 09/01/2017 lúc 12:25

20,15 buddy

Tái Hiện Cổ Tích 22/04/2015 lúc 10:59

Khi quên viết chữ số 0 số 9,05 là số 9,5.
Vậy số đó đã tăng thêm là:            9,5 – 9,05 = 0,45 .
Thừa số nhân với 9,05 là:              5,76 : 0,45 = 12,8
Vậy tích đúng là:                           12,8 x 9,05 = 115,84

Trần Vân Anh 14/02/2017 lúc 20:22

115,84 đúng 10000000000000000000000000000%

Trần Hà Quỳnh Như 13/03/2016 lúc 16:02

Bài giải:
Khi quên viết chữ số 0 số 9,05 là số 9,5.
Vậy số đó đã tăng thêm là:            9,5 – 9,05 = 0,45 .
Thừa số nhân với 9,05 là:              5,76 : 0,45 = 12,8
Vậy tích đúng là:                           12,8 x 9,05 = 115,84
Đáp số: 115,84

SKT_ Lạnh _ Lùng 01/08/2016 lúc 12:10

tìm giá trị của biểu thức ax-ay+bx-by biết a+b =10 và x-y=-5

ax - ay + bx - by = a( x-y ) + b( x-y )

 = ( a+b) . ( x-y)

= 10 . (-5)

 = -50

Edogawa Conan 01/08/2016 lúc 15:43

tìm giá trị của biểu thức ax-ay+bx-by biết a+b =10 và x-y=-5

ax - ay + bx - by = a( x-y ) + b( x-y )

 = ( a+b) . ( x-y)

= 10 . (-5)

 = -50

Trần Thị Hà Phương 03/03/2015 lúc 19:08

ax - ay + bx - by = a( x-y ) + b( x-y )

                          = ( a+b) . ( x-y)

                          = 10 . (-5)

                          = -50

Cao Mai Phuong 24/02/2015 lúc 22:07

Làm bằng cách nào

 

Huỳnh Thảo Ly 17/02/2016 lúc 19:14

công nhận online math đểu thật

Trần Hà Quỳnh Như 03/04/2016 lúc 08:42

Giải

Cho T = 2 x 2 x 2 x … x 2 x 2 (tích có 2013 thừa số 2). 
Tích có các thừa số đều là 2 coa tính chất sau: 
Cứ 4 thừa số 2 có tích tận cùng lần lượt là 2 ; 4 ; 8 và 6

Mà   2013 : 4 = 503 (nhóm)  dư 1.

Cuối mỗi nhóm tích tận cùng là 6 và đầu mỗi nhóm là chữ số 2. Vậy T có số nhóm dư 1 thì chữ số tận cùng của T là 2

supersaiyan Khánh 13/02/2017 lúc 20:28

124425 đó bạn

Trần Nhật Quỳnh 12/02/2017 lúc 09:52

Tích giảm đi số lần là: 63 - 36 = 27
Thừa số thứ nhất là: 53325 : 27 = 1975
Tích đúng là: 1975 x 63 = 124425

Lê Thị Quý Nhường 04/03/2016 lúc 08:34

63 hơn 36 là : 63 – 36 = 27 

Thừa số thứ nhất là: 53325 : 27 = 1975 ;

Tích đúng: 1975 x 63 = 124425.

Nguyenx Văn Tâm 13/02/2017 lúc 10:57

c1

99x9 + 99x1 + 99x90 =

891 + 99 +8910 = 

990 + 8910 =

9900

c2

99x9 + 99x1 + 99x90 =

99 x ( 9+1 + 90 ) =

99 x 100 =

9900

ai thấy đúng thì k nhé

Seira Nguyễn 13/02/2017 lúc 10:57

C1 : 

99 X 9 + 99 x 1 + 99 x 90

= 99 x ( 9 + 1 + 90 )

= 99 x 100

= 9900

C2 :

99 x 9 + 99 x 1 + 99 x 90

= 891 + 99 + 8910

= 9900

Ủng hộ nhé ! Bấm Đúng nếu thấy mình trả lời đúng ! 

sakura 13/02/2017 lúc 10:56

C1 : 99 x 9 + 99 x 1 + 99 x 90

= 891 + 99 + 8910

= 9900

C2 : 99 x 9 + 99 x 1 + 99 x 90

= 99 x (9 + 1 + 90)

= 99 x 100

= 9900

tk nha

Kim So Young 13/02/2017 lúc 11:23

59 - 50 + 97 = 9 + 97 

                   = 106 .

hariwon de thuong 13/02/2017 lúc 10:29

59 - 50 + 97 = 106

Seira Nguyễn 13/02/2017 lúc 10:37

59 - 50 + 97

= 9 + 97

= 106

Ủng hộ nhé ! Bấm Đúng nếu thấy mình trả lời đúng ! 

thien ty tfboys 12/06/2015 lúc 14:08

gọi số tự nhiên là a ta có 0<a<265,3  

số thập phân là b trong đó 0<b< 265,3

theo đề ra a + b = 265,3 (1)  

khi mất số 0 ở tận cùng thì số tự nhiên đó trở thành a/10  

do đó theo cách tính của bạn đó hiệu của chung sẽ là: ! a/10 - b ! = 9,7 (2) ( ! c

! la trị tuyệt đối của c)

 giải hệ hai phương trình trên ta được hai cặp nghiệm là:  

cặp 1 : (a,b) = (250 ; 153/10)

 cặp 2: (a,b) = (3623/11, 2556/11)  

như vậy chỉ có cặp 1 là thỏa mãn  

2 số đó là: 250 và 153/10

​Vậy 2 số đó là 250 và 153/10 

Nguyễn Hà Trang 12/02/2017 lúc 21:07

Đáp số: 250 và 15,3.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Phạm Minh Việt 21/02/2017 lúc 20:03

Nguyễn Hà Trang

Nguyễn Phương Thảo 04/03/2016 lúc 21:00

Khi đặt phép nhân 1 số tự nhiên với 2009, bạn Lan sơ ý quên viết 2 chữ số 0 của số 2009 nên số đó sẽ là 29 và hiệu giữa 2009 và 29 là:

2009 - 29 = 1980

Thừa số còn lại trong phép nhân là:

346500 : 1980 = 175

Tích đúng của phép nhân là:

175 * 2009 = 351575

Đáp số: 357515

Kawako Hayari 01/11/2016 lúc 19:04

Bài giải
Gọi a là thừa số thứ nhất thì ta có tích đúng 2009a , tích sai là 29a.
Ta có:
2009a – 29a = 346500 ==> 1980a = 346500 ==> a = 346500 : 1980 = 175.
Tích đúng là: 2009a = 2009 x 175 = 351575
ĐS: 351575.

Nguyễn Phương Thảo 04/03/2016 lúc 21:03

Mình trả lời nhầm! Bạn hà chứ ko phải lan. Sửa hộ mình nha!

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: