Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Trần Gia Bảo 14 tháng 5 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

k có kết quả vì ko có số nào chia hết cho 0 cả

Đọc tiếp...
♥ .˛* .˛。.˛.*๖ۣۜNguyễn ๖ۣۜNgọc ๖ۣۜHân* .˛。.˛.* .˛♥ ( ๖ۣۜTeam gà công nghiệp ) 14 tháng 5 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Phép tính đó ko có kết quả

Vì ko có phép tính nào có số chia là 0

~ Hân ~

Đọc tiếp...
🌟 _๖ۣۜSao ๖ۣۜThiên ๖ۣۜMã_ 🌟♕(🅰🅽🅶🅴🅻)๖²⁴ʱ 14 tháng 5 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Phép tính đó ko có kết quả

Vì ko có phép tính nào có số chia là 0

~ Thiên mã ~

Đọc tiếp...
#Lãnh_Hàn_Thiên_Phong# 2 tháng 2 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

trả lời:

=115,84

nhớ k

học tốt

#Hàn#

Đọc tiếp...
Kang Yi Kyung 19 tháng 3 2015 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

12,8*9,05 = 115,84

 

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 1 tháng 4 2018 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm

 Bài giải: Khi quên viết chữ số 0 số 9,05 là số 9,5.

   Vậy số đó đã tăng thêm là:     

       9,5 – 9,05 = 0,45 .

   Thừa số nhân với 9,05 là:    

     5,76 : 0,45 = 12,8

      Vậy tích đúng là:                      

     12,8 x 9,05 = 115,84

     Đáp số: 115,84 

Đọc tiếp...
Đinh Đức Tài 17 tháng 7 2015 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Giả sử hai số đều tăng 25 % thì tổng mới:

(64,8 : 100) x 125 = 81

Ta thấy 20% và 25 % số thứ hai ứng với:

81 - 60.66 = 20.34

Vậy số thứ hai là:

20,34 : ( 20% + 25%) = 45,2

Số thứ nhất là:

64.8 - 45.2 = 19.6

Đọc tiếp...
Huỳnh Phát Đạt 29 tháng 12 2015 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

đình đức tài ơi ,làm sao ma ra 125 thế

 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 17 tháng 7 2015 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Giả sử hai số đều tăng 25 % thì tổng mới:

(64,8 : 100) x 125 = 81

Ta thấy 20% và 25 % số thứ hai ứng với:

81 - 60.66 = 20.34

Vậy số thứ hai là:

20,34 : ( 20% + 25%) = 45,2

Số thứ nhất là:

64.8 - 45.2 = 19.6

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 1 tháng 5 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số đó là a và b

Ta có a x b = 1234

    => a x 11b=11 x ( a x b )=11 x 1234  = 13574

Vậy tích mới là 13574

Đọc tiếp...
tran le kim mai 1 tháng 5 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

hai số nào vậy bạn

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24 tháng 7 2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

a) Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 2 đơn vị thì tích sẽ tăng thêm 2 lần thừa số thứ hai

Tích mới lớn hơn tích cũ là: 55 - 45 = 10

Thừa số thứ hai là: 10 : 2 = 5

b) tăng thừa số thứ hai lên 3 đơn vị thì tích sẽ tăng thêm 3 lần thừa số thứ nhất 

bài chưa cho số thứ nhất mà chỉ cho tích 2 số nên chưa xác định được tích mới

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 12 tháng 6 2018 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Bài 1

Tích mới lớn hơn tích cũ là:

55 - 45 = 10

Thừa số thứ hai là:

10 : 2 = 5

Đáp số:..............

hok tốt

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 24 tháng 7 2015 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Bài 1:Gọi thừa số thứ nhất là a

               Thừa số thứu hai là b

Theo bài ra ta có:

axb=45

(a+2)xb=55

axb+2xb=55

45+2xb=55

2xb=55-45

2xb=10

b=10:2

b=5

Vậy thừa số thứ hai là 5

Thừa số thứ nhất là:

45:5=9

Đ/s:....

 

 

 

Đọc tiếp...
nhất sông núi 13 tháng 8 2017 lúc 8:12
Báo cáo sai phạm

Nếu gấp lên 3 lần thì tổng là:

140 x 3 = 420

Hai lần số thứ hai là:

508 - 420 = 88

Số thứ hai là:

88 : 2 = 44

Số thứ nhất là:

140 - 44 = 96

Đáp số:Số thứ nhất: 96

           Số thứ hai : 44

Đọc tiếp...
Nguyễn Đăng Sáng 12 tháng 8 2017 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Nếu gấp lên 3 lần thì tổng là:

140 x 3 = 420

Hai lần số thứ hai là:

508 - 420 = 88

Số thứ hai là:

88 : 2 = 44

Số thứ nhất là:

140 - 44 = 96

Đáp số:Số thứ nhất: 96

           Số thứ hai : 44

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 11 tháng 8 2017 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

Nếu gấp lên 3 lần thì tổng là:

140 x 3 = 420

Hai lần số thứ hai là:

508 - 420 = 88

Số thứ hai là:

88 : 2 = 44

Số thứ nhất là:

140 - 44 = 96

Đáp số: .....

Đọc tiếp...
kiều thu hà 24 tháng 4 2016 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên SBC bị giảm đi là:

   7,5 - 5,7 = 1,8

SBC giảm 1,2 mà thương giảm đi 0,75 nên SC là :

    1,8 : 0,75 = 2,4

Thương đúng của phép chia là:

  7,5 : 2,4 = 3,125

          Đ/ S: ....

chúc bạn hok tốt!!!^^

Đọc tiếp...
Lãnh Hạ Thiên Băng 6 tháng 1 2017 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên SBC bị giảm:

7,5- 5,7 = 1, 8

SBC giảm 1,8 mà thương giảm 0,75 nên SC là :

1,8 : 0,75 = 2,4

thương đúng là:

7,5 : 2,4 = 3,125

Đọc tiếp...
kudo shinichi 28 tháng 4 2016 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên SBC bị giảm:

7,5- 5,7 = 1, 8

SBC giảm 1,8 mà thương giảm 0,75 nên SC là :

1,8 : 0,75 = 2,4

thương đúng là:

7,5 : 2,4 = 3,125

Đọc tiếp...
Trần Thu Hằng 19 tháng 4 2015 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

Vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên số bị chia giảm đi là:

      7,5 - 5,7 = 1,8

Số bị chia giảm đi 1,2 mà thương giảm đi 0,75 nên số chia là:

      1,8 : 0,75 = 2,4

Thương của phép chia là:

      7,5 : 2,4 = 3,125

               Đáp số: 3,125

Cho xin 1 like nhé!

Đọc tiếp...
Soong Hye Kyo 28 tháng 4 2016 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên SBC giảm:

7,5 - 5,7 = 1,8

SBC giảm 1,8 mà thương giảm 0,75 nên SC là :

1,8 : 0,75 = 2,4

thương đúng là:

7,5 : 2,4 = 3,125

Đọc tiếp...
tim1nuatraitim 24 tháng 4 2018 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Bang 3,125 bạn ạ!

Neu minh co bai kho giup minh voi nha!

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Thuận 21 tháng 4 lúc 7:12
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất: 720: 180= 4

số thứ hai: 80: 4= 20

số thứ ba: 720: 80= 9

Đọc tiếp...
NGUYỄN ĐOAN HẠNH 30 tháng 12 2014 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số chẵn: 64 x 2 = 128

Giữa chúng có 21 số chẵn tức là có 21 khoảng cách, mỗi khoảng là 2 đơn vị, hai số chẵn cần tìm tạo thành 1 khoảng cách là 2 đơn vị nữa. Vậy hiệu của hai số chẵn cần tìm là:

   22 x 2 = 44 (đơn vị)

Số lớn: (128 + 44) : 2 = 86

Đọc tiếp...
Trần Đức Duy 11 tháng 2 2017 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất 40

số thứ hai 2

số thứ ba 90

Đọc tiếp...
le van khoa 23 tháng 3 2015 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

thừa số thứ 2 là :  154800/(2015-215)=86                                                                                              tích đúng là : 86*2015=173290                                                                                                             ds :173290

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: