Giúp tôi giải toán và làm văn


hoangthiminhngoc 2 tháng 2 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

Ta có: 234.8(a.b-a.b).a= 234.8.0.a=0

Kết quả là 0

.

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAĭ ɠɦéт ๖ۣۜO๖ۣۜL๖ۣۜM тɦì ๖ۣۜTĭ¢ƙ ¢ɦσ тυĭ мộт ๖ۣۜDĭʂ๖ۣۜLĭƙε ηɦα !⁀ᶦᵈᵒᶫ 2 tháng 2 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

Hello bạn

Chúng ta có thể làm bạn không ?

Mình mới tham gia OLM nên không có nhiều bạn .

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 1 tháng 8 2016 lúc 12:10
Báo cáo sai phạm

tìm giá trị của biểu thức ax-ay+bx-by biết a+b =10 và x-y=-5

ax - ay + bx - by = a( x-y ) + b( x-y )

 = ( a+b) . ( x-y)

= 10 . (-5)

 = -50

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 1 tháng 8 2016 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

tìm giá trị của biểu thức ax-ay+bx-by biết a+b =10 và x-y=-5

ax - ay + bx - by = a( x-y ) + b( x-y )

 = ( a+b) . ( x-y)

= 10 . (-5)

 = -50

Đọc tiếp...
Trần Thị Hà Phương 3 tháng 3 2015 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

ax - ay + bx - by = a( x-y ) + b( x-y )

                          = ( a+b) . ( x-y)

                          = 10 . (-5)

                          = -50

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 18 tháng 5 2015 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

a) \(S=\left(\frac{a}{c}+\frac{b}{c}\right)+\left(\frac{b}{a}+\frac{c}{a}\right)+\left(\frac{c}{b}+\frac{a}{b}\right)\)

\(\Leftrightarrow S=\left(\frac{a}{c}+\frac{c}{a}\right)+\left(\frac{b}{c}+\frac{c}{b}\right)+\left(\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\right)\)

Tổng của hai phân số dương nghịch đảo bao giờ cũng lớn hơn hoặc bằng 2 nên :

\(\frac{a}{c}+\frac{c}{a}\ge2\)  ;   \(\frac{b}{c}+\frac{c}{b}\ge2\)   ;    \(\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\ge2\)

\(\Rightarrow S\ge2+2+2=6\)

b) \(S\ge6\) nên GTNN của S là 6 ( \(\Leftrightarrow\) a = b =c )

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 18 tháng 5 2015 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

a] Ta có : \(S=\left(\frac{a}{c}+\frac{b}{c}\right)+\left(\frac{b}{a}+\frac{c}{a}\right)+\left(\frac{c}{b}+\frac{a}{b}\right)\)\(S=\left(\frac{a}{c}+\frac{c}{a}\right)+\left(\frac{b}{c}+\frac{c}{b}\right)+\left(\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\right)\)

\(\Rightarrow S\ge2+2+2=6\)

b] Ta có \(S=6\Leftrightarrow a=b=c\)

GTNN của S =6

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 18 tháng 5 2015 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Em trả lời trước nhé nhưng chưa hiện lên O-L-M đừng chọn bạn kia vội !

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 23 tháng 8 2015 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Số đó là:

5120:(5+1+4)=512

Tích đúng là:

512x145=74240

Đáp số:74240

Đọc tiếp...
nguyễn phương anh 2 tháng 3 2016 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

74240

cô giáo mình dạy rồi

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 23 tháng 8 2015 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

VÌ học sinh đó sơ ý đặt các tích riêng thẳng cột với nhau rồi cộng các tích riêng như cộng các số tự nhiên tức là học sinh đó không thực hiện phép tính nhân với 145 mà thực hiện nhân với 1+4+5 hay nhân với 10

=> Thừa số còn lại là:

5120:10=512

Tích đúng là: 512x145=74240

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Thuận 21 tháng 4 2019 lúc 7:12
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất: 720: 180= 4

số thứ hai: 80: 4= 20

số thứ ba: 720: 80= 9

Đọc tiếp...
NGUYỄN ĐOAN HẠNH 30 tháng 12 2014 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số chẵn: 64 x 2 = 128

Giữa chúng có 21 số chẵn tức là có 21 khoảng cách, mỗi khoảng là 2 đơn vị, hai số chẵn cần tìm tạo thành 1 khoảng cách là 2 đơn vị nữa. Vậy hiệu của hai số chẵn cần tìm là:

   22 x 2 = 44 (đơn vị)

Số lớn: (128 + 44) : 2 = 86

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜMilky ๖ۣۜGirl - ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFσɾεʋεɾ ๖ۣۜAℓσηε♡ 6 tháng 1 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

số thứ 1; 720:180=4

số thứ 2; 80:4=20

số thứ 3; 720:80=9

Đọc tiếp...
0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 25 tháng 7 2017 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số tự nhiên cần tìm là a , b .

Ta có a. b = 65\(\Rightarrow\)a = 65/b

Vì nếu một số tăng 30 đơn vị và giữ nguyên số kia thì tích mới là 215 nên ta có: ( a + 30 ) . b = 215\(\Leftrightarrow\)( 65/b + 30 ). b = 215 \(\Leftrightarrow\)65 + 30b = 215

\(\Rightarrow\)30b = 150\(\Rightarrow\)b = 5

Thay b = 5 vào ta có a = 13

Vậy 2 số cần tìm là 13 và 5

Đọc tiếp...
Bùi Đình Hải 25 tháng 7 2017 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số tự nhiên cần tìm là a ,b. 

Ta có a.b= 65 (1) =>a=65/b . 
Vì nếu một số tăng 30 đơn vị và giữ nguyên số kia thì tích mới là 215 ta có (a +30).b=215 <=> (65/b+30).b=215 <=> 65 + 30b = 215 =>30b=150 => b= 5 
Thay b=5 vào (1) ta có a=13 
Vậy 2 số cần tìm là 13 và 5 

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Thảo 1 tháng 1 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Khi tăng thêm thừa số thứ nhất lên 30 đơn vị thì tích mới hơn tích cũ: 215 - 65 = 150( đơn vị)

Khi tăng thừa số thứ nhất lên 30 đơn vị thì thừa số thứ nhất tăng lên 30 lần. Vậy số thứ nhất là: 150: 30= 5

Số thứ hai là: 65: 5= 13

Đ/S: Số thứ nhất: 5

Số thứ hai: 13

Đọc tiếp...
Ngo Bao Chau 16 tháng 2 2015 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

=> S=-a+b=b-a

vì a>b nên b-a<0

do đó : |S|=-(b-a)=a-b

Đọc tiếp...
doan thi khanh linh 30 tháng 12 2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

S = - ( a - b - c ) + ( - c + b + a ) - ( a + b )

= - a + b + c - c + b + a - a - b

= ( -a + a - a ) + ( b + b - b ) + ( c - c )

= -a + b + 0

= b - a

Vì a>b nên |S| = a-b

  
Đọc tiếp...
thang Tran 22 tháng 6 2015 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

5555 + 6767 +7878

= 55 x101 +67x101 + 78x 101

= 101 x( 55 + 6 7 +78 )

=101 x 200

Đọc tiếp...
Messi Của Việt Nam 9 tháng 9 2016 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

  5555 + 6767 + 7878

= 55 x 101 + 67 x 11 + 78 x 11

= 101 x ( 55 + 67 +78 )

= 101 x 200 

= 20200

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 11 tháng 4 2018 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

5555 + 6767 +7878

= 55 x101 +67x101 + 78x 101

= 101 x( 55 + 6 7 +78 )

=101 x 200

Đọc tiếp...
phạm thị thu trang 7 tháng 5 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

   24,24 + 28,28 + 48,48
= 4 x 6,06 + 4 x 7,07 + 4 x 12,12
= 4 x ( 6,06 + 7,07 + 12,12 )
= 4 x 25,25

Đọc tiếp...
nguyen mai phuong 17 tháng 4 2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

tui còn cách dễ hơn nè

24,24+28,28+48,48

=24x1,01+28x1,01+48x1,01

=(24+28+48)x1,01

=100x1,01

dễ hơn ko

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 14 tháng 4 2018 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

24,24+28,28+48,48

=4x6,06+4x7,07+4x12,12

=4x(6,06+7,07+12,12)

=4x25,25

đơn giản mà.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Tiến 10 tháng 4 2015 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

Số bị trừ : 32,7

Số trừ : 18,5

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 9 tháng 4 2015 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Giải

Số bị trừ là :

   65,4 : 2 = 32,7 

Tổng của số trừ và hiệu cũng là 32,7 vì Số bị trừ = số trừ + hiệu  

Số trừ là :

   ( 32,7 + 4,3 ) : 2 = 18,5 

Đ/s : Số bị trừ : 32,7

        Số trừ : 18,5

Đọc tiếp...
Trần Ái LInh 6 tháng 1 2019 lúc 8:30
Báo cáo sai phạm

so bi tru la : 65,4: 2 =32,7                                                                                                                                                                              so tru la : ( 32,7 + 4,3 ) : 2 =18,5                       

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: