Giúp tôi giải toán


Võ Tấn Tài 23/11/2014 lúc 09:40

Tích của phép nhân đó là 9288 . Vì khi nhân nếu ta không lùi tích của số thứ 2 với số thứ 1thì số đó nhất sẽ nhân với chữ số ở hàng chục và chữ số hàng đơn vị là 3 và 6 nên tích tìm được là số đó nhân với 3+6=9 nên ta lấy 2322 chia cho 9 là ra số thứ nhất là 258 . Sau khi tìm được số thứ nhất thì ta lấy số thứ nhất nhân với 36 = 258*36=9288 . Vậy tích của phép nhân đó là 9288

nguyen minh ma 12/06/2016 lúc 15:55

h moi la 9288

nguen van an 21/04/2017 lúc 07:36

                                  H Moi là;9288

I Love You Forever 20/04/2017 lúc 17:51

7

tk và kb nha ^^

Nguyễn Uyển Dung 22/04/2017 lúc 20:55

   1+2x3

=1+6

= 7

Kết bạn với mình nhé !

^ - ^

bui thi lan phuong 21/04/2017 lúc 06:22

bang 7

Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 27/04/2015 lúc 21:42

Viết dấu phẩy của số thập phân sang bên phải 1 hàng có nghĩa là số thập phân đó gấp lên 10 lần.

Số thập phân đó là:

               47,88 : (10 - 1) = 5,32 

                         Đáp số: 5,32

Đỗ Thị Mai Hoa 02/01/2017 lúc 09:47

5,32

ai tk mk

mk tk lại

hứa luôn

thank nhiều

Đậu Xuân Linh 17/04/2016 lúc 21:04

viết dấu phảy của số thập phân sang bên phải 1 hàng có nghỉa là số đó gấp 10 laanf

số đó là

47,88 :<10-1>=5,32

hỏi làm gì 08/06/2016 lúc 16:57

vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên số bị chia giảm đi là :

7,5 - 5,7 = 1,8

Số bị chia giảm 1,8 mà thương giảm đi 0,75 nên số chia là:

1,8 : 0,75= 2,4

Thương đúng là :

7,5 : 2,4 = 3,125

kudo shinichi 28/04/2016 lúc 21:34

vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên SBC bị giảm :

7,5 - 5,7 = 1,8

SBC giảm 1,8 mà thương giảm 0,75 nên Sc là:

1,8 : 0,75=2,4

thương đúng là:

7,5 : 2,4 = 3,125

Barcelona 25/04/2016 lúc 21:50

Vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên số bị chia giảm đi là 

7,5-5,7=1,8

Số bị chia giảm đi 1,2 mà thương giảm đi 0,75 nên số chia là 

1,8: 0,75=2,4

Thương của phép chia là 

7,5: 2,4=3,125 

ĐS.............

top scorer 03/08/2015 lúc 08:34

                                           

lương thị hằng 24/09/2016 lúc 20:29

sẽ bằng 1941

Phạm Ngọc Thạch 03/08/2015 lúc 08:36

   Nếu viết sai như vậy thì tổng mới sẽ hơn 9 lần số thứ hai so với tổng đúng.

                                 Số thứ hai là:

                                (6641-2411):9 = 470

                            Số thứ nhất là:

                              2411 - 470 =1941

Mọi người tick đúng cho mình nha

Lê Đặng Quỳnh Như 16/04/2015 lúc 19:41

3 lần số thứ hai là :

     42,5 - 15,5 = 27 

Số thứ hai là :

     27 : 3 = 9

Số thứ nhất là :

     15,5 - 9 = 6,5 

             Đáp số : 9 và 6,5 

1 đúng nhé

thiết giáp 18/04/2015 lúc 17:43

3 lần số thứ hai là :

     42,5 - 15,5 = 27 

Số thứ hai là :

     27 : 3 = 9

Số thứ nhất là :

     15,5 - 9 = 6,5 

             Đáp số :9va6,5

 

Lê Phương Thảo 17/04/2017 lúc 18:38

Ta có: 3A=3+\(^{3^2+3^3+3^4+3^5+...+3^{2012}+3^{2013}}\)

\(\Rightarrow\)3A-A=2A=(\(3+3^2+3^3+3^4+...+3^{2013}\)) - (\(1-3^{ }-3^2-3^3-3^4-...-3^{2012}\))

\(\Rightarrow\)2A=\(3^{2013}-1\)\(\Rightarrow\)A=\(\left(3^{2013}-1\right):2\)\(\Rightarrow\)B-A=(\(^{\left(3^{2013}:2\right)-\left(\left(3^{2013}-1\right):2\right)\Rightarrow}\)

Hoàng Văn Thái Sơn 17/04/2017 lúc 18:53

Of course , I can help you .

A = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + ... + 3^2012

3A = 3 + 3^2 + 3^3 + ... + 3^2013

3A - A = 3 + 3^2 + 3^3 + ... + 3^2013 - 1 - 3 - 3^2 - ... - 3*2012

2A = ( 3 - 3 ) + ( 3^2 - 3^2 ) + ... + ( 3^2012 - 3^2012 ) + ( 3^2013 - 1)

2A = 0 + 0 + 0 + 0 +...+ 0 + 3^2013 - 1

2A = 3^2013 - 1

A = 3^2013 : 2 - 1/2

=> B - A  = 3^2013 : 2 - ( 3^2013 : 2 - 1/2 )

=> B - A = 3^2013 : 2 - 3^2013 + 0,5

=> B - A = 0,5

ST CTV 17/04/2017 lúc 18:50

A = 1 + 3 + 32 +...+ 32012

3A = 3 + 32 + 33 +...+ 32013

3A - A = (3 + 32 + 33 +...+ 32013) - (1 + 3 + 32 +...+ 32012)

2A = 32013 - 1

A = \(\frac{3^{2013}-1}{2}\)

=> B - A = \(\frac{3^{2013}}{2}-\frac{3^{2013}-1}{2}=\frac{3^{2013}-\left(3^{2013}-1\right)}{2}=\frac{3^{2013}-3^{2013}+1}{2}=\frac{1}{2}\)

Hatsune Miku 17/04/2017 lúc 18:14

Đổi 1/-3 = -1/3 ; 0 = 0/3

Suy ra -1 < x <_ 0

Suy ra x = 0

Vậy x = 0

Truong_tien_phuong 17/04/2017 lúc 18:13

Ta có:

\(\frac{1}{-3}< \frac{x}{3}\le0\)  

\(\Rightarrow\frac{1}{-3}< \frac{x}{3}\le\frac{0}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{-1}{3}< \frac{x}{3}\le\frac{0}{3}\)

\(\Rightarrow-1< x\le0\)

\(\Rightarrow x=0\)

vậy: \(x=0\)

Nguyễn Thu Hương 14/01/2017 lúc 18:59

Xin loi ban nha minh tinh sai 

Nguyễn Thu Hương 14/01/2017 lúc 18:28

Minh nham de roi nhung ket qua so tru van dung nhe 

Nguyễn Thu Hương 14/01/2017 lúc 18:25

Minh ci ghi ket qua thoi nhe : so bi trutrula 48,7

So tru la 27,35

Hieu la 31,6

Dương Thị Mỹ Hạnh 10/11/2014 lúc 21:41

276,8

tôi học giỏi toán 10/11/2014 lúc 22:01

cách tính bài này là lấy 34,6*2*4=34,4*8=276,8

Nguyen Song Thien Huong 10/11/2014 lúc 21:52

Nêu cách giải giúp nhé!

Nguyen Thuy Duong 15/11/2014 lúc 11:40

giai sai roi nghe nay:

Neu khong dat tich rien thang cot tuc la tich sai bang 2+ 5=7 lan so thu nhat.

vay so thu nhat la: 1172:7=246 roi lay 246* 25 =6150

hom qua chep nham tich sai phai gay kho khan cho moi nguoi xin loi nhe

 

Trần thị Loan 13/11/2014 lúc 22:32

Số nhân với 25 là ab(gạch đầu)

Do đặt các tích riêng thẳng cột nên ta có 2.ab(gạch đầu) + 5.ab(gạch đầu) = 1176

\(\Rightarrow\) ab(gạch đầu) = 1176 : 7 = 168

\(\Rightarrow\) tích đúng bằng 168. 25 = 4200

Trần Thị Loan Quản lý 19/04/2015 lúc 20:25

Khi đặt tích riêng thẳng cột thì tổng thu được bằng số đã cho nhân với (4 + 5) = 9

Vậy số đã cho bằng 207 : 9 = 23

Tích đúng bằng 23 x 45 = 1035

Phạm Hải Anh 19/04/2015 lúc 20:24

vì bạn ấy đã đặt các tích riêng thẳng cột vs nhau nên thực chất bạn ấy đã nhân số đó vs :

4+5=9

thừa số thứ nhất là :

207:9=23

tích đúng là :

23x45=1035

đáp số 1035 

tieu thu nha em 05/04/2017 lúc 05:34

khi đặt các tích riêng thẳng cột với nhau tức là bạn ấy lấy thừa số thứ 1 nhân với 4 ; 5

thừa số thứ 1 là

207 : ( 4+5 ) = 23

tích đúng là

23 x 45 = 1035

Nữ Hoàng Toán Học 16/04/2017 lúc 20:51

Số đó là 988 nha ! 

Vì :

Số lớn nhất chia hết cho 75 và có 3 chữ số là 975 ( 75 x 13 = 975 )

Số đó là :

975 + 13 = 988

k nha !

Nguyễn Trọng Kiên 09/12/2016 lúc 20:17

836=75*11+11

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: