Giúp tôi giải toán và làm văn


top scorer 3 tháng 8 2015 lúc 8:34
Báo cáo sai phạm

                                           

Đọc tiếp...
lương thị hằng 24 tháng 9 2016 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

sẽ bằng 1941

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 3 tháng 8 2015 lúc 8:36
Báo cáo sai phạm

   Nếu viết sai như vậy thì tổng mới sẽ hơn 9 lần số thứ hai so với tổng đúng.

                                 Số thứ hai là:

                                (6641-2411):9 = 470

                            Số thứ nhất là:

                              2411 - 470 =1941

Mọi người tick đúng cho mình nha

Đọc tiếp...
top scorer 15 tháng 7 2015 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

 

 mk nhầm đây mới là bài làm đúng :

số trừ + hiệu = số bị trừ nên tổng của số trừ và hiệu chính bằng 2 lần tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu.

tổng của số trừ và hiệu là :

  610 : 2 = 305

số trừ là : 

( 305 - 99 ) : 2 = 103

hiệu là : 

305 - 103 = 202

            đ/s : số trừ : 103

                    hiệu  : 202

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ²ƙ⁵㋡༉ 28 tháng 6 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

số bị trừ + số trừ + hiệu = 610 
mà hiệu = số bị trừ - số trừ 
=>số bị trừ + số trừ + số bị trừ - số trừ = 610 
=>số bị trừ = 610/2 = 305 

ta còn có hiệu - số trừ = 99 
=>số bị trừ - số trừ - số trừ = 99 
=>305 - 2*số trừ = 99 
=>số trừ = (305-99)/2=103 
=>hiệu = 305-103=202

Đọc tiếp...
O0o_ Kỷ Băng Hà _o0O 8 tháng 8 2016 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

Tổng của số trừ và hiệu là:

610 : 2 = 305

Số trừ là: 

(305 - 99) : 2 = 103

Hiệu là: 

305 - 103 = 202

Đáp số: Số trừ: 103

                 Hiệu : 202

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜ A4_Henry•™ღ 29 tháng 6 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

#) Tham khảo

Vì số lớn nhất chia hết cho 75 và có 3 chữ số là 975 ( 75 x 13 = 975 )

Số đó là :

975 + 13 = 988

Vậy số đó là 988.

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Nữ Hoàng Toán Học 16 tháng 4 2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Số đó là 988 nha ! 

Vì :

Số lớn nhất chia hết cho 75 và có 3 chữ số là 975 ( 75 x 13 = 975 )

Số đó là :

975 + 13 = 988

k nha !

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Kiên 9 tháng 12 2016 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

836=75*11+11

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 29 tháng 6 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

12 - 22 + 32 - 42 + ... + 20032 - 20042 + 20052

= 12 + (-22 + 32) + (-42 + 52) + ... + (-20022 + 20032) +(-20042 + 20052)

= 1 + (32 - 22) + (52 - 42) + ... + (20032 - 20022) + (20052 - 20042)

= 1 + (3 + 2)(3 - 2) + (5 + 4)(5 - 4) + .... + (2003 + 2002)(2003 - 2002) + (2005  + 2004)(2005 - 2004)

= 1 + 5.1 + 9.1 + .... + 4005 . 1 + 4009 . 1

= 1 + (5 + 9 + .... + 4005 + 4009)

= 1 + (4009 + 5)[(4009 - 5) : 4 + 1] : 2

= 1 + 4014 . 1002 : 2

= 1 + 2011014

= 2011015

Đọc tiếp...
từ 1-9 29 tháng 6 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

\(-\left(2^2-1^2+4^2-3^2+...+2005^2-2004^2\right)\)

\(=-\left(\left(2-1\right)\left(1+2\right)+...+\left(2005-2004\right)\left(2004+2005\right)\right)\)

\(=-\left(1+2+3+...+2004+2005\right)\)

\(=-\frac{2005\left(2005+1\right)}{2}=-2011015\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 11 tháng 7 2015 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

tăng một số lên gấp 3 lần và giữ nguyên số kia thì hiệu mới lơn hơn hiệu cũ

=> Số tăng lên gấp 3 lần là số bị trừ

Hiệu mới lớn hơn hiệu cũ là: 60 - 4 = 56

số bị trừ tăng lên 3 lần; số  trừ giữ nguyên  thì hiệu mới tăng lên 2 lần số bị trừ

Vậy số bị trừ là: 56 : 2 = 28

Số trừ là: 28 - 4 = 24

ĐS:....

Đọc tiếp...
emdixaqua 16 tháng 6 2018 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

tăng một số lên gấp 3 lần và giữ nguyên số kia thì hiệu mới lơn hơn hiệu cũ

=> Số tăng lên gấp 3 lần là số bị trừ

Hiệu mới lớn hơn hiệu cũ là: 60 - 4 = 56

số bị trừ tăng lên 3 lần; số  trừ giữ nguyên  thì hiệu mới tăng lên 2 lần số bị trừ

Vậy số bị trừ là: 56 : 2 = 28

Số trừ là: 28 - 4 = 24

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 21 tháng 12 2017 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

hiệu của hai số là 4. Nếu tăng một số gấp 3 lần giữ nguyên số kia thì hiệu của chúng bằng 60. Tìm hai số đó

Số trừ là:24

Sô bị trừ 28

Đọc tiếp...
~Dark-Horse~(Team Ams) 18 tháng 6 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

d)40 + 41 + 42+...........+50

=495

e)1 + 2 +3 + +4+5........+200

=1275

~Hok tốt~

Đọc tiếp...
~Dark-Horse~(Team Ams) 18 tháng 6 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

a)  79 + 243 + 21

=(79 +21)+243

=100 + 243

=343

b)127 + 760 + 73 + 40 

=(127 + 73)+(40 + 760)

=200 + 800 

=1000

c)73 + 86 + 968 +914+3032

=(73 + 3032)+(86 + 914) + 968

=3105 + 200 +968 

=4273

P.s:Chờ chút làm mấy bài kia

Đọc tiếp...
__Anzu__ 18 tháng 6 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

a) 79 + 243 + 21 

    = 343

b) 127 + 760 + 73 + 40

= 1000

c) 73 + 86 + 968 + 914 + 3032

 = 5073

d) 40 + 41 + ...+50

= 495

e) 1 + 2 + 3 + ... + 50

=  1275.

Đọc tiếp...
Dn_x҉K҉r҉a҉k҉e҉n҉Y҉T҉_[★] 12 tháng 6 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

\(\frac{32}{65}+\frac{34}{34}+\frac{21}{11}=\frac{32}{65}+\frac{21}{11}+1=\frac{352}{715}+\frac{1365}{715}+\frac{715}{715}=\frac{2432}{715}\)

\(\frac{32}{72}+\frac{51}{11}+\frac{55}{55}=\frac{4}{9}+\frac{51}{11}+1=\frac{44}{99}+\frac{459}{99}+\frac{99}{99}=\frac{602}{99}\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Dn_x҉K҉r҉a҉k҉e҉n҉Y҉T҉_[★] 12 tháng 6 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

4 x 4 = 16

4 x 1 = 4

4 x 5 = 20

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

9 x 9 = 81

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Sư tử đáng yêu 12 tháng 6 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

\(\text{4 x 4 = 16}\)

\(\text{4 x 1 = 4}\)

\(\text{4 x 5 = 20}\)

\(\frac{32}{65}+\frac{34}{34}+\frac{21}{11}\)

\(=\frac{32}{65}+1+\frac{21}{11}\)

\(=\frac{352}{715}+1+\frac{1365}{715}\)

\(=\frac{352}{715}+\frac{1365}{715}+1\)

\(=\frac{1717}{715}+1\)

\(=1\frac{1717}{715}\)

\(\text{4 x 8 = 32}\)

\(\text{4 x 9 = 36}\)

\(\text{9 x 9 = 81}\)

\(\frac{32}{72}+\frac{51}{11}+\frac{55}{55}\)

\(=\frac{32}{72}+\frac{51}{11}+1\)

\(=\frac{352}{792}+\frac{3672}{792}+1\)

\(=\frac{4024}{792}+1\)

\(=1\frac{4024}{792}\)

Đọc tiếp...
TNT học giỏi 23 tháng 6 2017 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

số chia trong đó là :

    35,2 x 32 = 281,06

          đáp số : 281,06

  tui ko có copy

Đọc tiếp...
Đừng Bắt Tui Nói 23 tháng 6 2017 lúc 9:50
Báo cáo sai phạm

                Giải

SBC đó là:
       35,2*32=281,06.

                      Đáp số:....

Đọc tiếp...
Lê Nho Khoa 23 tháng 6 2017 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

HÀ THANH THẢO

Số bị chia trong phép chia đó là:

35,2 x 32 = 281,06

Đọc tiếp...
Hồ Ngọc Minh Châu Võ 16 tháng 7 2015 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

thế này nhé:

a, 132 + 77 + 198
= 11 x 12 + 11 x 7 + 11 x 18
= 11 x (12 + 7 + 18) ( nhân 1 số với 1 tổng)
= 11 x 37
b, 5555 + 6767 + 7878
= 55 x 101 + 67 x 101 + 78 x 101
= 55 + 67 + 78) x 101
= 200 x 101
c, 1997, 1997 + 1998, 1998 + 1999, 1999
= 1997 x 1,0001 + 1998 x 1,0001 + 1999 x 1,0001
= (1997 + 1998 + 1999) x 1,0001
= 5994 x 1,0001 ( nhân 1 tổng với 1 số)

Đọc tiếp...
Thiên bình có 102 11 tháng 4 2018 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

thế này nhé:
a, 132 + 77 + 198
= 11 x 12 + 11 x 7 + 11 x 18
= 11 x (12 + 7 + 18) ( nhân 1 số với 1 tổng)
= 11 x 37
b, 5555 + 6767 + 7878
= 55 x 101 + 67 x 101 + 78 x 101
= 55 + 67 + 78) x 101
= 200 x 101
 

Đọc tiếp...
Châu Ngọc Quốc Bảo 16 tháng 4 2017 lúc 7:57
Báo cáo sai phạm

A) 11 x 37

B) 200 x 101

C) 5994 x 1,0001

Đọc tiếp...
Luân Đặng 31 tháng 5 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

khi bỏ các số có tận cùng là không hoặc 0 thì các số còn lại là 1,2,3,4,6,7,8,9

Vì 8.7=56 , 2.3=6, 9.4=36 => ta thấy các số 1,2,3,4,6,7,8,9 đều tận cùng là 6

Đặt A=1x2x3x4x.........x2007x2008x2009 chia hết cho 6

CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 30 tháng 7 2015 lúc 9:55
Báo cáo sai phạm

tích đầu có tận cùng là 4 vì ( tích 4 chữ số tận cùng là 1 x 2 x 3 x4 = 24)

Tích sau có tận cùng là 0 vì 1995 x 1996  có tận cùng là 0

=> Tổng đã cho có tận cùng là 4 + 0 = 4

Đọc tiếp...
Cute Bear 26 tháng 5 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Tích đầu có tận cùng là 4 vì tích 4 chữ số tận cùng là 1 × 2 × 3 × 4 = 24

Tích sau có tận cùng là 0 vì 1995 × 1996 có tận cùng là 0 

=> Tổng đã cho có tận cùng là 4 + 0 = 0

Cbht

Đọc tiếp...
pham tran hai anh 12 tháng 7 2016 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

nhan k thi se ra cau tra loi

Đọc tiếp...
phạm thị thu trang 7 tháng 5 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

   24,24 + 28,28 + 48,48
= 4 x 6,06 + 4 x 7,07 + 4 x 12,12
= 4 x ( 6,06 + 7,07 + 12,12 )
= 4 x 25,25

Đọc tiếp...
nguyen mai phuong 17 tháng 4 2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

tui còn cách dễ hơn nè

24,24+28,28+48,48

=24x1,01+28x1,01+48x1,01

=(24+28+48)x1,01

=100x1,01

dễ hơn ko

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 14 tháng 4 2018 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

24,24+28,28+48,48

=4x6,06+4x7,07+4x12,12

=4x(6,06+7,07+12,12)

=4x25,25

đơn giản mà.

Đọc tiếp...
Alice Steward 9 tháng 4 2015 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

Hiệu 2 số lúc đầu là:7890-123-456=7311

Đáp số:7311

Đọc tiếp...
Vu Hoang Kim My 1 tháng 5 lúc 9:23
Báo cáo sai phạm

 7311 dung ko sai dau chac chan 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% do nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Vũ Việt Khánh 10 tháng 4 2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

7311 . Chắc chắn 1000000000000000000000000000000000000000000000000000%

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Gia Bảo 14 tháng 5 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

k có kết quả vì ko có số nào chia hết cho 0 cả

Đọc tiếp...
♥ .˛* .˛。.˛.*๖ۣۜNguyễn ๖ۣۜNgọc ๖ۣۜHân* .˛。.˛.* .˛♥ ( ๖ۣۜTeam gà công nghiệp ) 14 tháng 5 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Phép tính đó ko có kết quả

Vì ko có phép tính nào có số chia là 0

~ Hân ~

Đọc tiếp...
🌟 _๖ۣۜSao ๖ۣۜThiên ๖ۣۜMã_ 🌟♕(🅰🅽🅶🅴🅻)๖²⁴ʱ 14 tháng 5 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Phép tính đó ko có kết quả

Vì ko có phép tính nào có số chia là 0

~ Thiên mã ~

Đọc tiếp...
#Lãnh_Hàn_Thiên_Phong# 2 tháng 2 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

trả lời:

=115,84

nhớ k

học tốt

#Hàn#

Đọc tiếp...
Kang Yi Kyung 19 tháng 3 2015 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

12,8*9,05 = 115,84

 

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 1 tháng 4 2018 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm

 Bài giải: Khi quên viết chữ số 0 số 9,05 là số 9,5.

   Vậy số đó đã tăng thêm là:     

       9,5 – 9,05 = 0,45 .

   Thừa số nhân với 9,05 là:    

     5,76 : 0,45 = 12,8

      Vậy tích đúng là:                      

     12,8 x 9,05 = 115,84

     Đáp số: 115,84 

Đọc tiếp...
Đinh Đức Tài 17 tháng 7 2015 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Giả sử hai số đều tăng 25 % thì tổng mới:

(64,8 : 100) x 125 = 81

Ta thấy 20% và 25 % số thứ hai ứng với:

81 - 60.66 = 20.34

Vậy số thứ hai là:

20,34 : ( 20% + 25%) = 45,2

Số thứ nhất là:

64.8 - 45.2 = 19.6

Đọc tiếp...
Huỳnh Phát Đạt 29 tháng 12 2015 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

đình đức tài ơi ,làm sao ma ra 125 thế

 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 17 tháng 7 2015 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Giả sử hai số đều tăng 25 % thì tổng mới:

(64,8 : 100) x 125 = 81

Ta thấy 20% và 25 % số thứ hai ứng với:

81 - 60.66 = 20.34

Vậy số thứ hai là:

20,34 : ( 20% + 25%) = 45,2

Số thứ nhất là:

64.8 - 45.2 = 19.6

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 1 tháng 5 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số đó là a và b

Ta có a x b = 1234

    => a x 11b=11 x ( a x b )=11 x 1234  = 13574

Vậy tích mới là 13574

Đọc tiếp...
tran le kim mai 1 tháng 5 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

hai số nào vậy bạn

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24 tháng 7 2015 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

a) Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 2 đơn vị thì tích sẽ tăng thêm 2 lần thừa số thứ hai

Tích mới lớn hơn tích cũ là: 55 - 45 = 10

Thừa số thứ hai là: 10 : 2 = 5

b) tăng thừa số thứ hai lên 3 đơn vị thì tích sẽ tăng thêm 3 lần thừa số thứ nhất 

bài chưa cho số thứ nhất mà chỉ cho tích 2 số nên chưa xác định được tích mới

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 12 tháng 6 2018 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Bài 1

Tích mới lớn hơn tích cũ là:

55 - 45 = 10

Thừa số thứ hai là:

10 : 2 = 5

Đáp số:..............

hok tốt

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 24 tháng 7 2015 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Bài 1:Gọi thừa số thứ nhất là a

               Thừa số thứu hai là b

Theo bài ra ta có:

axb=45

(a+2)xb=55

axb+2xb=55

45+2xb=55

2xb=55-45

2xb=10

b=10:2

b=5

Vậy thừa số thứ hai là 5

Thừa số thứ nhất là:

45:5=9

Đ/s:....

 

 

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: