Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Tài Minh Huy 20 tháng 7 2015 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

Ta đặt biểu thức :

Gọi số lớn là x , số bé là y .

(x + 15,4 ) - (y + 7,8 ) = 20,8

x + 15,4  -  y - 7,8 = 20,8

x - y - 7,8 = 20,8 - 15,4

Vậy: x -  y = 5,4 + 7,8

         x -  y =   13,2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Triết 6 tháng 11 2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Ta đặt biểu thức:

Gọi số lớn nhất là x, số bé là y.

(x+15,4)-(y+7,8)=20,8

x+15,4-y-7,8=20,8

x-y-7,8=20,8-15,4

Vậy x - y = 5,4 + 7,8

x - y = 13,2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 3 tháng 12 2016 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

13,2

tk mk  

mk tk lại

hứa

Đọc tiếp...
Lê Hoàng Khánh 19 tháng 3 2015 lúc 7:27
Báo cáo sai phạm

Vì đặt tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên số đó nhân với 44 sẽ là nhân với 4+4.

Số đó là : 2096 : ( 4 + 4 ) = 262 .

Tích đúng sẽ là : 262 * 44 = 11528 .

Đáp số : 11528

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 19 tháng 3 2015 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Đặt tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên số đó ko phải nhân với 44 mà là 4 + 4 = 8

Số đó là :

     2096 : 8 = 262

TÍCH ĐÚNG CỦA PHÉP NHÂN ĐÓ LÀ :

     262 * 44 =11528

               Đáp số : 11528

Đọc tiếp...
Đặng Hoàng Phúc 23 tháng 11 2016 lúc 6:50
Báo cáo sai phạm

11528

bn nhe

tk nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

thanks

Đọc tiếp...
Dương Ngọc Thiện 23 tháng 11 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

thuận tiện mà bạn

Đọc tiếp...
Ayano Shiny 23 tháng 11 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

12,5 x 20 x 0,00035 x 4000

=(12,5 x 4000) x (0,00035 x 20)

=50 000 x 0,007

=350

Đọc tiếp...
lương công việt tiến 10 tháng 8 2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

dễ lấy máy tính ra bấm là 618

Đọc tiếp...
bui thi quynh trang 8 tháng 3 2016 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

rễ ,chỉ cần gạch thôi

Đọc tiếp...
tuonggiaminh 13 tháng 2 2015 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

(tuoi anh + tuoi anh)- (tuoi anh + tuoi em ) = 10 tuoi, lon

 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thương 13 tháng 12 2018 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

vẽ sơ đồ ra.vẽ đúng ra mới làm được

bg

sau khi vẽ sơ đồ thì ta thấy tuổi em laf10 tuổi.

hiệu số tuổi là 10

còn lại dựa vào sơ đồ

Đọc tiếp...
le tri khoa 13 tháng 12 2018 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

nghéo hiểu

hok

tốt

Đọc tiếp...
nhất sông núi 13 tháng 8 2017 lúc 8:12
Báo cáo sai phạm

Nếu gấp lên 3 lần thì tổng là:

140 x 3 = 420

Hai lần số thứ hai là:

508 - 420 = 88

Số thứ hai là:

88 : 2 = 44

Số thứ nhất là:

140 - 44 = 96

Đáp số:Số thứ nhất: 96

           Số thứ hai : 44

Đọc tiếp...
Nguyễn Đăng Sáng 12 tháng 8 2017 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Nếu gấp lên 3 lần thì tổng là:

140 x 3 = 420

Hai lần số thứ hai là:

508 - 420 = 88

Số thứ hai là:

88 : 2 = 44

Số thứ nhất là:

140 - 44 = 96

Đáp số:Số thứ nhất: 96

           Số thứ hai : 44

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 11 tháng 8 2017 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

Nếu gấp lên 3 lần thì tổng là:

140 x 3 = 420

Hai lần số thứ hai là:

508 - 420 = 88

Số thứ hai là:

88 : 2 = 44

Số thứ nhất là:

140 - 44 = 96

Đáp số: .....

Đọc tiếp...
❤ _ ❤ 31 tháng 10 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

TL :

\(30.125363545=3760906350\)

Hok tốt

Đọc tiếp...
Cậů Cȟǚ Fäçeböøk 3 tháng 11 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

-Trl

= 3 760 906 350

Hc tốt

Đọc tiếp...
King Apollo 1 tháng 11 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

TL : 3760906350

Chúc bạn

Hok tốt

King Apollo #

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 13 tháng 8 2015 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

Hiệu của số hạng thứ hai lúc đầu và lúc sau là:

602-206=396

Vậy tổng mới cũng nhiều hơn tổng cũ 396 đơn vị.

Tổng lúc đầu là:

1027-396=631

Số hạng còn lại của phép cộng ban đầu là:

631-206=425

ĐS:...

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 8 tháng 6 2018 lúc 8:42
Báo cáo sai phạm

bài giải

 Số tự nhiên đó là:

1027 - 602 = 425

 Tổng đúng của kết quả là:

425 + 206 = 631

Đáp số:........

hok tốt

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 13 tháng 8 2015 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Số tự nhiên cộng với 602 được kết quả là 1027 

=> Số tự nhiên đó là: 1027 - 602 = 425

Vậy tổng đúng của kết quả là: 425 + 206 = 631

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Tín 20 tháng 12 2014 lúc 6:48
Báo cáo sai phạm

Ta có : A = 21+22+23+24+...+22010
              = (2+22) + (23+24) + .......+(22009+22010)
              = (2x1+2x2)+(23x1+23x2)+.......+(22009x1=22009 x2)
               = 2x(1+2)+23x(1+2)+........+22009x(1+2)
               = 2x3+23x3+..............+22009x3
               => chia hết cho 3
Và ta lại có : A = 21+22+23+....+22010
                       = (21+22+23) + (24+25+26)+.....+ (22008+22009+22010)
                       = (2x1 + 2x2+2x22)  +(24x1+24x2+24x22)+...........+(22008x1+22008x2+22008x22)
                       = 2x(1+2+4)+ 24x(1+2+4)+.....+22008x(1+2+4)
                       =2x7+24x7+........+22008x7
                      => chia hết cho 7 
        Vậy A = 21+22+23+24+...+22010 chia hết cho cả 3 và 7

Đọc tiếp...
Ạnh Bùi Đức 12 tháng 12 2016 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

chia hết cho 3 là gộp 2 số lại

chia hết cho 7 là gộp 3 số lại

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuyết Mai 20 tháng 12 2014 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

làm chia hết cho 7 như thế nào z dạy mình vs bạn j ơi

Đọc tiếp...
nguyễn thị thu phương 19 tháng 10 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm
ღ๖ۣۜTó¢ ηɠαηɠ ʋαĭღ 8 tháng 9 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị nhân là X

Ta có phép tính đúng

X x248

Theo bài bạn An làm:

X x8 + X x4 + X x2 = 36988

X x( 8 + 2 + 4 )  = 36988

X x14   = 36988

X= 36988 : 14

AX=2642

Tích đúng:

2642 X 248 = 655216

ĐÁP SỐ 655216

Đọc tiếp...
Phan Phú An 23 tháng 4 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

665216 nhá bạn 

Đọc tiếp...
Trần Thị Thanh Tâm 16 tháng 7 2015 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số bị trừ; b là số trừ và c là hiệu. 
Ta có: 
a - b = c hay a = b + c 
Trong phép trừ đã cho ta có: 
a + b + c = 7652 
Hay: 
a + a = 7652 
Do đó : 
a = b + c = 7652 : 2 = 3826 
Vậy số bị trừ là 3826 

Tổng của "hiệu" và  " số trừ" là 3826 mà "hiệu" hơn số trừ là 798 nên ta có:
Hiệu của hai số là: 
( 3826 + 798) : 2 = 2312 
Số trừ là: 
2312 - 798 = 1514 
Đáp số: 
SBT: 3826 
ST: 1514 
H: 2312

Đọc tiếp...
Ayako Yuri 10 tháng 11 2014 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Ta có công thức: \(1+2+3+...+n=\dfrac{n(n+1)}{2}\)

Ta suy ra được: \(\dfrac{n(n+1)}{2}=1275\)

\(\Rightarrow n(n+1)=2550\)

Mà \(2550 =50.51\Rightarrow n=50\)

Đọc tiếp...
Nakahara Sekkio 2 tháng 1 2015 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị chia là a, thương là q

Khi chia a cho 48 được thương là q và số dư là 41 nên ta có 

a= 48.q+41

a=16.3.q+16.2+9=16.(3.q+2)+9

Vậy khi chia một số cho 48 thì được số dư là 41. Nếu chia số đó cho 16 thì được thương tăng 3 lần và cộng 2 đơn vị

Đọc tiếp...
phan thị yến quỳnh 19 tháng 11 2017 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

15 là sai mik thử rùi

Đọc tiếp...
winxmaket5a6 23 tháng 10 2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

ta co: 48:16=3 va 41:16=2 du 9                                                                                                                                                           Suy ra: thuong gap 3 lan 2 gon vi va du 9

Đọc tiếp...
Phạm Thị Minh Ánh 30 tháng 12 2014 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

a)        A = 2000 . 2000 = ( 1990 + 10 ) . 2000

               = 1990 . 2000 + 10 . 2000

            B = 1990 . 2010 = 1990 . ( 2000 + 10 )

                = 1990 . 2000 + 1990 . 10

Vì 10 . 2000 > 1990 . 10 nên A > B 

A lớn hơn B là: ( 10 . 2000 ) - ( 1990 . 10 ) = 20000 - 19900 = 100

b)        A = 25 . 33 - 10 = 25 . ( 31 + 2 ) - 10

               = 25 . 31 + 25 . 2 - 10

               = 25 . 31 + ( 25 . 2 - 10 )

               = 25 . 31 + 40

           B = 31 . 26 + 10

               = 31 . ( 25 + 1) + 10

               = 31 . 25 + 35 + 10

              = 31 . 25 + ( 35 + 10 )

              = 31 . 25 + 45

Vì 45 > 40 nên B > A 

B lớn hơn A là : 45 - 40 = 10

c)      A = 32 . 53 - 31 

             = ( 31 + 1 ) . 53 - 31

             = 31 . 53 + 53 - 31 

             = 31 . 53 + ( 53 - 31 )

             = 31 . 53 + 22

Vì 32 > 22 nên B > A 

Blơo

Đọc tiếp...
hung 30 tháng 12 2014 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

phần B câu b) sai rồi bạn ơi

 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 30 tháng 9 2016 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

Không tính giá trị cụ thể của A và B,hãy cho biết số nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?

a)A=2000.2000;B=1990.2010                            b)A=25.33-10; B=31.26+10                                      c)A=32.53-31;B=53.31+32

a)        A = 2000 . 2000 = ( 1990 + 10 ) . 2000

               = 1990 . 2000 + 10 . 2000

            B = 1990 . 2010 = 1990 . ( 2000 + 10 )

                = 1990 . 2000 + 1990 . 10

Vì 10 . 2000 > 1990 . 10 nên A > B 

A lớn hơn B là: ( 10 . 2000 ) - ( 1990 . 10 ) = 20000 - 19900 = 100

b)        A = 25 . 33 - 10 = 25 . ( 31 + 2 ) - 10

               = 25 . 31 + 25 . 2 - 10

               = 25 . 31 + ( 25 . 2 - 10 )

               = 25 . 31 + 40

           B = 31 . 26 + 10

               = 31 . ( 25 + 1) + 10

               = 31 . 25 + 35 + 10

              = 31 . 25 + ( 35 + 10 )

              = 31 . 25 + 45

Vì 45 > 40 nên B > A 

B lớn hơn A là : 45 - 40 = 10

c)      A = 32 . 53 - 31 

             = ( 31 + 1 ) . 53 - 31

             = 31 . 53 + 53 - 31 

             = 31 . 53 + ( 53 - 31 )

             = 31 . 53 + 22

Vì 32 > 22 nên B > A 

Đọc tiếp...
Phong Trần Nam 24 tháng 7 2015 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

A=199.201 và B=200.200

A=199.(200+1) và B=(199+1).200

A=199.200+199 và B=199.200+200

Vì 199.200=199.200 và 199<200 nên A<B

C=35.35-18 và  D=35+53.34

C=(34+1).35-18 và D=35+53.34

C=34.35+35-18 và D=35+53.34

Vì 34.35<53.34 và 35-18<35 nên C<D

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng 2 tháng 8 2016 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

Không tính giá trị cụ thể hãy so sánh:

A = 199.201 và B = 200.200

C = 35.35 - 18 và D = 35 + 53.34

A=199.201 và B=200.200

A=199.(200+1) và B=(199+1).200

A=199.200+199 và B=199.200+200

Vì 199.200=199.200 và 199<200 nên A<B

C=35.35-18 và  D=35+53.34

C=(34+1).35-18 và D=35+53.34

C=34.35+35-18 và D=35+53.34

Vì 34.35<53.34 và 35-18<35 nên C<D

Đọc tiếp...
phung minh thang 25 tháng 9 2016 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

tim so tu nhien x

2x+2x+4= 272

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 10 tháng 9 2016 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

a) Chiến khởi hành trước Thắng 1 giờ và đến nơi trước Thắng 2 giờ 

 Thắng thực hiện cuộc hành trình lâu hơn và lâu hơn số giờ là :

                    2 - 1 = 1 (giờ )  

b) Chiến khởi hành trước Thắng 2 giờ và đến nơi sau Thắng 1 giờ 

    Chiến thực hiện cuộc hành trình lâu hơn và lâu hơn số giờ là :

                    1 + 2 = 3 (giờ)

Đọc tiếp...
Luyện Văn Thịnh 13 tháng 7 2018 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

a)1 giờ       b)3 giờ

Đọc tiếp...
Minh Hiền 7 tháng 9 2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

a. A=199.201

= 199.(200+1)

= 199.200+199.1 (1)

B=200.200

=200.(199+1)

= 200.199+200.1 (2)

từ (1) và (2) => A < B

b. D=35+53.34

=35+53.(35-1)

=35+53.35-53

=35.(53+1)-53

=35.54-53 (1)

C=35.53-18

=35.(54-1)-18

=35.54-35-18

=35.54-53 (2)

từ (1) và (2) => C=D 

Đọc tiếp...
le thi thuy nga 24 tháng 9 2017 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

sai phan b

Đọc tiếp...
I love you 123456 1 tháng 9 2017 lúc 8:35
Báo cáo sai phạm

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: