Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyễn tạo nguyên 11 tháng 9 2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

13.

a, Số bị chia là:

                                             ( 22-2):(3+1)x 3+2=17

số chia là:

                                              22-17=5

b, Số bị chia là

                                            (72-8):(3+1)x3+8=56

số bị chia là:

                                             72-56=16

c,tích của số bị chia và thương là:

                                       155-12=143

Mà 143 chỉ chia hết cho 1 và 143.số chia ko thể nhỏ hơn số dư nên số chia là 143. Thương là 1

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 12 tháng 9 2017 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Chắc ko bạn nguyễn tạo nguyên

Đọc tiếp...
nguyen khanh 11 tháng 9 2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

a) Số bị chia là 17 số chia là 5 

b)Số bị chia 56 số chia 16 

c)Số chia 13 thương 11

d) 100% là đúng kb và ! 

Đọc tiếp...
Tiêu Chiến CTV 13 tháng 8 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

a,Ta có : \(\frac{x}{x}=\frac{4y}{7}\) => \(1=\frac{4y}{7}\)=> \(2x=\frac{4y}{7}\)=> 14x = 4y => 7x = 2y => \(\frac{x}{2}=\frac{y}{7}\)=> \(\frac{2x}{4}=\frac{y}{7}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{2x}{4}=\frac{y}{7}=\frac{2x-y}{4-7}=\frac{3}{-3}=-1\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{2x}{4}=-1\\\frac{y}{7}=-1\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2x=-4\\y=-7\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=-2\\y=-7\end{cases}}\)

b, \(\frac{x}{4}=\frac{y}{3}\)=> \(\frac{x^2}{16}=\frac{y^2}{9}\)

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{x^2}{16}=\frac{y^2}{9}=\frac{x^2-y^2}{16-9}=\frac{36}{7}\)

=> Từ đó suy ra x,y không thỏa mãn điều kiện

Đọc tiếp...
♚_Bara joō_♚ 13 tháng 8 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

a. \(\frac{x}{x}=\frac{4y}{7}\)=> 4y = 7 => y = \(\frac{7}{4}\)

2x - y = 3 => 2x = \(\frac{19}{4}\) => x = \(\frac{19}{8}\)

b. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x}{4}=\frac{y}{3}=\frac{x^2-y^2}{4^2-3^2}=\frac{36}{7}\)

=> x,y \(\in\varnothing\)

Đọc tiếp...
đỗ thanh mai 10 tháng 8 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

câu a bằng câu b mà

vì (a) (6 x 9) = 6 x 9 (b)

và (a) 6 +9 = (6 + 9) (b)

=> (a) 69 = 69 (b)

học tốt!!!

Đọc tiếp...
♚Doraemon♚_Mập ú_⁀ᶜᵘᵗᵉ 10 tháng 8 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Mình không IQ vô cực nhưng sai thì thôi nhé . Ké

Bài 1 : 

a ) ( 6 x 9 ) + 6 + 9

= 54 + 6 + 9 

= 69

b ) ( 6 + 9 ) + 6 x 9

= 15 + 54

= 69

Hai kết quả nên vẫn bằng nhau nhưng thay đổi chỗ thôi 

Chắc vậy

Đọc tiếp...
nguyen huy anh 12 tháng 8 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

mình bị viết nhầm đáp án là 69 .Xin lỗi các bạn nha mình không ăn gian đâu nhé !

Đọc tiếp...
Lê Hoàng Khánh 19 tháng 3 2015 lúc 7:27
Báo cáo sai phạm

Vì đặt tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên số đó nhân với 44 sẽ là nhân với 4+4.

Số đó là : 2096 : ( 4 + 4 ) = 262 .

Tích đúng sẽ là : 262 * 44 = 11528 .

Đáp số : 11528

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 19 tháng 3 2015 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Đặt tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên số đó ko phải nhân với 44 mà là 4 + 4 = 8

Số đó là :

     2096 : 8 = 262

TÍCH ĐÚNG CỦA PHÉP NHÂN ĐÓ LÀ :

     262 * 44 =11528

               Đáp số : 11528

Đọc tiếp...
Đặng Hoàng Phúc 23 tháng 11 2016 lúc 6:50
Báo cáo sai phạm

11528

bn nhe

tk nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

thanks

Đọc tiếp...
Mạc Anh Thư 4 tháng 11 2016 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

A=n5-5n3+4n

 =n(n4-5n2+4)

 =n(n4-4n2-n2+4)

 =n[n2(n2-1)-4(n2-1)]

 =n(n2-4)(n2-1)

 =n(n-1)(n+1)(n+2)(n-2)

A là tích 5 số tự nhiên liên tiếp nên A chia hết cho 5

A có 1 số chia hết cho 3 nên A chia hết cho 3

A là tích 2 số chẵn liên tiếp nên A chia hết cho 8

Suy ra: A chia hết cho (3;5;8)

Suy ra: A chia hết cho 120

Suy ra: n5-5n3+4n chia hết cho 120

Đọc tiếp...
Minh Hiền 7 tháng 9 2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

a. A=199.201

= 199.(200+1)

= 199.200+199.1 (1)

B=200.200

=200.(199+1)

= 200.199+200.1 (2)

từ (1) và (2) => A < B

b. D=35+53.34

=35+53.(35-1)

=35+53.35-53

=35.(53+1)-53

=35.54-53 (1)

C=35.53-18

=35.(54-1)-18

=35.54-35-18

=35.54-53 (2)

từ (1) và (2) => C=D 

Đọc tiếp...
le thi thuy nga 24 tháng 9 2017 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

sai phan b

Đọc tiếp...
I love you 123456 1 tháng 9 2017 lúc 8:35
Báo cáo sai phạm

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 10 tháng 7 2018 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

a-b = 27
ax3- b x 3

= ( a-b) x 3

= 27 x 3

a:3 - b: 3

= (a-b) : 3

= 27 : 3

= 9

Đọc tiếp...
khanh cuong 10 tháng 7 2018 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

ta có 

a - b = c 

a - b = 56 

a - b : 3 = ? => ax3 - b => 56 x 3 = 168 

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 21 tháng 7 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là: \(\overline{4a5b}\)với \(0\le a;b\le9\)và b>3.a

+) Với a=0 => b=0 loại 

+) với \(a\ge3\Rightarrow b>9\)loại

+) Với a=1 => b>3.1=3

Ta có : 4+a+5+b=4+1+5+b=10+b chia hết cho 9

=> b=8 >3 thỏa mãn

=> Số tự nhiên cần tìm là: 4158

+) Với a=2 => b>3.2=6

Ta có: 4+a+5+b=4+2+5+b=11+b chia hết cho 9

=> b=7 >6 thỏa mãn

=> Số tự nhiên cần tìm là: 4257

Đọc tiếp...
Đỗ Phúc Quang 21 tháng 7 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

sai đề à bạn

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 16 tháng 6 2015 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Giờ bác Tâm khởi hành (theo giờ Hà Nội)
16-14=2 (giờ, ngày 10-5)
Giờ bác Tâm khởi hành (theo giờ Mát-xcơ-va)
24+2=22 (giờ, ngày 9-5)

Đọc tiếp...
nguyen thi ngoc mai 22 tháng 9 2016 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Giờ bác Tâm khởi hành ( giờ hà nội) là

            16 - 14 = 2 giờ 

giờ bác tâm khởi hành ( giờ mát - xco va ) là 

             24 + 2 = 22 giờ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị MInh Thúy 24 tháng 5 2018 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

54.35 và 12.35

Đọc tiếp...
hoàng ngọc ánh 21 tháng 5 2018 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

số lớn : 54,35.

số bé :  12,35.

 nha bn

Đọc tiếp...
asuna 21 tháng 5 2018 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Số lớn:54,85

Số bé:12,35

Đọc tiếp...
top scorer 3 tháng 8 2015 lúc 8:34
Báo cáo sai phạm

                                           

Đọc tiếp...
lương thị hằng 24 tháng 9 2016 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

sẽ bằng 1941

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 3 tháng 8 2015 lúc 8:36
Báo cáo sai phạm

   Nếu viết sai như vậy thì tổng mới sẽ hơn 9 lần số thứ hai so với tổng đúng.

                                 Số thứ hai là:

                                (6641-2411):9 = 470

                            Số thứ nhất là:

                              2411 - 470 =1941

Mọi người tick đúng cho mình nha

Đọc tiếp...
top scorer 15 tháng 7 2015 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

 

 mk nhầm đây mới là bài làm đúng :

số trừ + hiệu = số bị trừ nên tổng của số trừ và hiệu chính bằng 2 lần tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu.

tổng của số trừ và hiệu là :

  610 : 2 = 305

số trừ là : 

( 305 - 99 ) : 2 = 103

hiệu là : 

305 - 103 = 202

            đ/s : số trừ : 103

                    hiệu  : 202

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ²ƙ⁵㋡༉ 28 tháng 6 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

số bị trừ + số trừ + hiệu = 610 
mà hiệu = số bị trừ - số trừ 
=>số bị trừ + số trừ + số bị trừ - số trừ = 610 
=>số bị trừ = 610/2 = 305 

ta còn có hiệu - số trừ = 99 
=>số bị trừ - số trừ - số trừ = 99 
=>305 - 2*số trừ = 99 
=>số trừ = (305-99)/2=103 
=>hiệu = 305-103=202

Đọc tiếp...
O0o_ Kỷ Băng Hà _o0O 8 tháng 8 2016 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

Tổng của số trừ và hiệu là:

610 : 2 = 305

Số trừ là: 

(305 - 99) : 2 = 103

Hiệu là: 

305 - 103 = 202

Đáp số: Số trừ: 103

                 Hiệu : 202

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜ A4_Henry•™ღ 29 tháng 6 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

#) Tham khảo

Vì số lớn nhất chia hết cho 75 và có 3 chữ số là 975 ( 75 x 13 = 975 )

Số đó là :

975 + 13 = 988

Vậy số đó là 988.

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Nữ Hoàng Toán Học 16 tháng 4 2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Số đó là 988 nha ! 

Vì :

Số lớn nhất chia hết cho 75 và có 3 chữ số là 975 ( 75 x 13 = 975 )

Số đó là :

975 + 13 = 988

k nha !

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Kiên 9 tháng 12 2016 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

836=75*11+11

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 29 tháng 6 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

12 - 22 + 32 - 42 + ... + 20032 - 20042 + 20052

= 12 + (-22 + 32) + (-42 + 52) + ... + (-20022 + 20032) +(-20042 + 20052)

= 1 + (32 - 22) + (52 - 42) + ... + (20032 - 20022) + (20052 - 20042)

= 1 + (3 + 2)(3 - 2) + (5 + 4)(5 - 4) + .... + (2003 + 2002)(2003 - 2002) + (2005  + 2004)(2005 - 2004)

= 1 + 5.1 + 9.1 + .... + 4005 . 1 + 4009 . 1

= 1 + (5 + 9 + .... + 4005 + 4009)

= 1 + (4009 + 5)[(4009 - 5) : 4 + 1] : 2

= 1 + 4014 . 1002 : 2

= 1 + 2011014

= 2011015

Đọc tiếp...
từ 1-9 29 tháng 6 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

\(-\left(2^2-1^2+4^2-3^2+...+2005^2-2004^2\right)\)

\(=-\left(\left(2-1\right)\left(1+2\right)+...+\left(2005-2004\right)\left(2004+2005\right)\right)\)

\(=-\left(1+2+3+...+2004+2005\right)\)

\(=-\frac{2005\left(2005+1\right)}{2}=-2011015\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 11 tháng 7 2015 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

tăng một số lên gấp 3 lần và giữ nguyên số kia thì hiệu mới lơn hơn hiệu cũ

=> Số tăng lên gấp 3 lần là số bị trừ

Hiệu mới lớn hơn hiệu cũ là: 60 - 4 = 56

số bị trừ tăng lên 3 lần; số  trừ giữ nguyên  thì hiệu mới tăng lên 2 lần số bị trừ

Vậy số bị trừ là: 56 : 2 = 28

Số trừ là: 28 - 4 = 24

ĐS:....

Đọc tiếp...
emdixaqua 16 tháng 6 2018 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

tăng một số lên gấp 3 lần và giữ nguyên số kia thì hiệu mới lơn hơn hiệu cũ

=> Số tăng lên gấp 3 lần là số bị trừ

Hiệu mới lớn hơn hiệu cũ là: 60 - 4 = 56

số bị trừ tăng lên 3 lần; số  trừ giữ nguyên  thì hiệu mới tăng lên 2 lần số bị trừ

Vậy số bị trừ là: 56 : 2 = 28

Số trừ là: 28 - 4 = 24

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 21 tháng 12 2017 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

hiệu của hai số là 4. Nếu tăng một số gấp 3 lần giữ nguyên số kia thì hiệu của chúng bằng 60. Tìm hai số đó

Số trừ là:24

Sô bị trừ 28

Đọc tiếp...
~Dark-Horse~(Team Ams) 18 tháng 6 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

d)40 + 41 + 42+...........+50

=495

e)1 + 2 +3 + +4+5........+200

=1275

~Hok tốt~

Đọc tiếp...
~Dark-Horse~(Team Ams) 18 tháng 6 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

a)  79 + 243 + 21

=(79 +21)+243

=100 + 243

=343

b)127 + 760 + 73 + 40 

=(127 + 73)+(40 + 760)

=200 + 800 

=1000

c)73 + 86 + 968 +914+3032

=(73 + 3032)+(86 + 914) + 968

=3105 + 200 +968 

=4273

P.s:Chờ chút làm mấy bài kia

Đọc tiếp...
__Anzu__ 18 tháng 6 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

a) 79 + 243 + 21 

    = 343

b) 127 + 760 + 73 + 40

= 1000

c) 73 + 86 + 968 + 914 + 3032

 = 5073

d) 40 + 41 + ...+50

= 495

e) 1 + 2 + 3 + ... + 50

=  1275.

Đọc tiếp...
Dn_x҉K҉r҉a҉k҉e҉n҉Y҉T҉_[★] 12 tháng 6 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

\(\frac{32}{65}+\frac{34}{34}+\frac{21}{11}=\frac{32}{65}+\frac{21}{11}+1=\frac{352}{715}+\frac{1365}{715}+\frac{715}{715}=\frac{2432}{715}\)

\(\frac{32}{72}+\frac{51}{11}+\frac{55}{55}=\frac{4}{9}+\frac{51}{11}+1=\frac{44}{99}+\frac{459}{99}+\frac{99}{99}=\frac{602}{99}\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Dn_x҉K҉r҉a҉k҉e҉n҉Y҉T҉_[★] 12 tháng 6 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

4 x 4 = 16

4 x 1 = 4

4 x 5 = 20

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

9 x 9 = 81

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Sư tử đáng yêu 12 tháng 6 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

\(\text{4 x 4 = 16}\)

\(\text{4 x 1 = 4}\)

\(\text{4 x 5 = 20}\)

\(\frac{32}{65}+\frac{34}{34}+\frac{21}{11}\)

\(=\frac{32}{65}+1+\frac{21}{11}\)

\(=\frac{352}{715}+1+\frac{1365}{715}\)

\(=\frac{352}{715}+\frac{1365}{715}+1\)

\(=\frac{1717}{715}+1\)

\(=1\frac{1717}{715}\)

\(\text{4 x 8 = 32}\)

\(\text{4 x 9 = 36}\)

\(\text{9 x 9 = 81}\)

\(\frac{32}{72}+\frac{51}{11}+\frac{55}{55}\)

\(=\frac{32}{72}+\frac{51}{11}+1\)

\(=\frac{352}{792}+\frac{3672}{792}+1\)

\(=\frac{4024}{792}+1\)

\(=1\frac{4024}{792}\)

Đọc tiếp...
TNT học giỏi 23 tháng 6 2017 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

số chia trong đó là :

    35,2 x 32 = 281,06

          đáp số : 281,06

  tui ko có copy

Đọc tiếp...
Đừng Bắt Tui Nói 23 tháng 6 2017 lúc 9:50
Báo cáo sai phạm

                Giải

SBC đó là:
       35,2*32=281,06.

                      Đáp số:....

Đọc tiếp...
Lê Nho Khoa 23 tháng 6 2017 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

HÀ THANH THẢO

Số bị chia trong phép chia đó là:

35,2 x 32 = 281,06

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: