Giúp tôi giải toán


OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 09/08/2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

1. Tính chất giao hoán: a + b = b +a.

2. Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c).

Lưu ý: (a + b) + c được gọi là tổng của ba số a, b, c và được viết đơn giản là a + b + c.

3. Cộng với số 0:    a + 0 = a.

4. Cộng với số đối:  a + (-a) = 0.

SKT_BFON 10/08/2017 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

1 . Tính chất giao hoán : a + b = b + a

2 . Tính chất kết hợp : ( a + b ) + c = a + ( b + c )

Lưu ý : ( a + b ) + c được gọi là tổng của 3 số a,b,c và viết đơn giản là a + b + c

3 . Cộng với 0 : a + 0 = a

4 . Cộng với số đối : a + ( -a ) = 0

Edogawa Conan 09/08/2017 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

1. Tính chất giao hoán: a + b = b +a.

2. Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c).

Lưu ý: (a + b) + c được gọi là tổng của ba số a, b, c và được viết đơn giản là a + b + c.

3. Cộng với số 0:    a + 0 = a.

4. Cộng với số đối:  a + (-a) = 0.


Nếu thấy mình đúng thì nhớ k mình nha các bạn!

Vũ Thị Huyền 29/07/2017 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

thế là 12640604456048310548589159

obichis 30/07/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

7857329473298473987498372+47832749832749837249839832=12640604456048310548589159

Huỳnh Anh Phương 30/07/2017 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

Dài quá thì làm sau mình hiểu được?!?!

nghia 20/07/2017 lúc 07:16
Báo cáo sai phạm

\(A=3+3^2+3^3+3^4+3^5+3^6+3^7+3^8+3^9\)

\(A=\left(3+3^2+3^3\right)+\left(3^4+3^5+3^6\right)+\left(3^7+3^8+3^9\right)\)

\(A=3.\left(1+3+3^2\right)+3^4.\left(1+3+3^2\right)+3^7.\left(1+3+3^2\right)\)

\(A=3.13+3^4.13+3^7.13\)

\(A=13.\left(3+3^4+3^7\right)\)

Do \(13⋮13\)

\(\Rightarrow13.\left(3+3^4+3^7\right)⋮13\)

\(\Leftrightarrow A=3+3^2+3^3+3^4+3^5+3^6+3^7+3^8+3^9⋮13\)

Lê Duy Khang 19/02/2015 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Cách 1

Dãy số trên có số các thừa số : (2012 - 2) : 10 + 1 = 202 (thừa số)

Kể từ tích thừa số thứ nhất với thừa số thứ hai, thứ ba, thứ tư... tận cùng của tích lần lượt là 4 ; 8 ; 6 ; 2; 4;  8; 6; 2.....

Vậy kể từ thừa số thứ hai thì cứ 4 thừa số tích lại trở về có tận cùng là 2.

Mà  (202 - 1) : 4 = 50 dư 1.

Vậy chữ số tận cùng của tích trên là chữ số 4.

Cách giải khác

Mỗi thừa số đều có chữ số tận cùng là 2 và cách nhau 10 đv

Số các thừa số là : (2012 - 2) : 10 + 1 = 202 (thừa số)

Kể từ thừa số thứ nhất cứ sau 4 thừa số đến thừa số thứ 5 thì tích lại có tận cùng là 2

tôn thị tuyết mai 19/02/2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Tích trên có số thừa số: (2012-2):10+1=202( thừa số)

Cứ 4 thừa số thì đem lại cho ta tích có tận cùng là 6.

Mà: 202:4=50(dư 2)

Khi đó: ( 2x12x22x32)x...x(1962x1972x1982x1992)x2002x2012

Vậy tận cùng của tích là: 6x2x2 có tận cùng là 4.

 

Nguyễn Hồng Yến 19/02/2015 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

Tích 4 tận cùng là 2 thì có tận cùng là 6 và tích các số tận cùng là 6 cũng là 6
Số các số từ 2 đến 2012 là: (2012-2):2+1=1006 (số)
Nên nếu chia 4 số một cặp thì ta được: 1006:4=251(cặp và dư 2 số)
Nên tích đó sẽ có dạng: ......6 x ...2 x ....2 = ......4
Vậy tích A sẽ có tận cùng là 4

 

Minh Hiền 07/09/2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

a. A=199.201

= 199.(200+1)

= 199.200+199.1 (1)

B=200.200

=200.(199+1)

= 200.199+200.1 (2)

từ (1) và (2) => A < B

b. D=35+53.34

=35+53.(35-1)

=35+53.35-53

=35.(53+1)-53

=35.54-53 (1)

C=35.53-18

=35.(54-1)-18

=35.54-35-18

=35.54-53 (2)

từ (1) và (2) => C=D 

0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 25/07/2017 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số tự nhiên cần tìm là a , b .

Ta có a. b = 65\(\Rightarrow\)a = 65/b

Vì nếu một số tăng 30 đơn vị và giữ nguyên số kia thì tích mới là 215 nên ta có: ( a + 30 ) . b = 215\(\Leftrightarrow\)( 65/b + 30 ). b = 215 \(\Leftrightarrow\)65 + 30b = 215

\(\Rightarrow\)30b = 150\(\Rightarrow\)b = 5

Thay b = 5 vào ta có a = 13

Vậy 2 số cần tìm là 13 và 5

Bùi Đình Hải 25/07/2017 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số tự nhiên cần tìm là a ,b. 

Ta có a.b= 65 (1) =>a=65/b . 
Vì nếu một số tăng 30 đơn vị và giữ nguyên số kia thì tích mới là 215 ta có (a +30).b=215 <=> (65/b+30).b=215 <=> 65 + 30b = 215 =>30b=150 => b= 5 
Thay b=5 vào (1) ta có a=13 
Vậy 2 số cần tìm là 13 và 5 

dam quang tuan anh 26/11/2016 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số tự nhiên cần tìm là a ,b. 
Ta có a.b= 65 (1) =>a=65/b . 
Vì nếu một số tăng 30 đơn vị và giữ nguyên số kia thì tích mới là 215 ta có (a +30).b=215 <=> (65/b+30).b=215 <=> 65 + 30b = 215 =>30b=150 => b= 5 
Thay b=5 vào (1) ta có a=13 
Vậy 2 số cần tìm là 13 và 5 

TNT học giỏi 23/06/2017 lúc 09:48
Báo cáo sai phạm

số chia trong đó là :

    35,2 x 32 = 281,06

          đáp số : 281,06

  tui ko có copy

Đừng Bắt Tui Nói 23/06/2017 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

                Giải

SBC đó là:
       35,2*32=281,06.

                      Đáp số:....

Lê Nho Khoa 23/06/2017 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

HÀ THANH THẢO

Số bị chia trong phép chia đó là:

35,2 x 32 = 281,06

LÊ MỸ LINH 11/06/2015 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Tồng của hai phân số đó là :

\(\frac{7}{12}\times2=\frac{7}{6}\)

Tổng mới của hai phân số sau khi gấp số thứ hai lên ba lần giữ nguyên số thứ nhất là :

\(\frac{5}{4}\times2=\frac{5}{2}\)

Ta có sơ đồ là :

Phân số II : !       !

Phân số I : !        !        !        !

( Sơ đồ trên chỉ hai phân số mới )

Nhìn vào sơ đồ vẽ trên ta thấy hiệu giữa tổng mới và tổng ban đầu gồm 3 lần phân số II. Vậy phân số chỉ 3 lần của phân số II là :

\(\frac{5}{2}-\frac{7}{6}=\frac{4}{3}\)

Phân số II là :

\(\frac{4}{3}\div3=\frac{4}{9}\)

Phân số I là :

\(\frac{7}{6}-\frac{4}{9}=\frac{39}{54}\)

 

hoang phuc 14/10/2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

\(\frac{39}{54}\)

tk nhe

xin do

bye

Hoàng Khánh Linh 16/12/2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

TIC ĐIIIIIIIIIIIIIIIII

Trần Thị Loan Quản lý 01/05/2015 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

nhân 1 số tự nhiên với 6789 ,bạn Mận đã đặt tất cả các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng tức là : Bạn Mận đã nhân số đó với từng số 6; 7; 8; 9 được kết quả bao nhiêu cộng lại với nhau

Số đó là: 296 290 : (6+7+8+9) = 9876,333....không là số tự nhiên

=> bạn xem lại đề

Nguyen Duc Hieu 10/05/2015 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

sau đó các bạn lấy 9876,3333.... nhân vói 6789 nó sẽ ra là 67050427  và cũng là tích 2 số

Hào Trần 22/06/2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

còn số dư mọi người ko tính ak

bui thi ngoc 12/07/2017 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

Nếu gấp số lớn ( SBT) lên 5 lần và giữ nguyên số bé( ST) thì hiệu mới hơn hiệu ban đầu là 4 lần số lớn.

Số lớn là: (72,7- 0,7) :4=18

số bé là: 18-0,7= 17,3

Trịnh Tiến Đức 03/09/2015 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

 

 

ta có : 111..1222..2=111..1 . 10n + 111..1 .2 =111..1 (10+ 2)=111..1 . 3 . 33...34 =333...3 . 33..34                                                      vậy ..

 

Lê Quang Thế 27/12/2014 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

Số không giảm là: 483 : 7 = 69

Số trước khi giảm là: 5037 : 69 = 73

nguyen tran tuan dat 21/02/2016 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

Số không giảm là:

      438:7=69

Số trước giảm 7 đ/v là:

      5037:69=73

                   Đáp số : 73

SKT_BFON 12/07/2017 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

So không giảm là :

483 : 7 = 69

Số trước khi giảm là :

5037 : 69 = 73

Thuy 29/10/2014 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

tổng của hai số cần tìm là:

2005 + 594 - 945= 1654

Vậy tổng của hai số cần tìm là: 1654

Thiệu Vĩnh Hiệp 10/03/2016 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

Tổng của số cần tìm là :

2005 + (945-594)=2356

Cao Thi Le Na 07/07/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

1654 ôk

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: