Giúp tôi giải toán và làm văn


ChuTiếnQuảng 22/05 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

A=11+22+33+44

=33+77

=110

B=14+23+32+41

=37+73

=110

VÌ 110=110 NÊN A =B

Đọc tiếp...
Haibara Ai 22/05 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

A = 11 + 22 + 33 + 44

A = ( 11 + 44 ) + ( 22 + 33 )

A = 55 + 55

A = 110.

B = 14 + 23 + 32 + 41

B = ( 14 + 41 ) + ( 23 + 32 )

B = 55 + 55

B = 110.

Vì A = 110 , B = 110 nên A = B.

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 22/05 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

A = 11 + 22 + 33 + 44

   = 33 + 33 + 44

   = 66 + 44

   = 110

B = 14 + 23 + 32 + 41

   = 37 + 73

   = 110

Vậy A = B ( = 110 )

Đọc tiếp...
NAU TE 25/04/2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

 

Gọi số hạng thứ nhất là a, số hạng thứ hai là b, ta có:

a + b = 140

5a + 3b = 508

=> 3a + 3b = 140 x 3

=> 3a + 3b = 420

=> (5a + 3b) - (3a + 3b) = 508 - 420

=> (5a + 3b) - (3a + 3b) = 88

=> 2a = 88

=> a = 88 : 2

=> a = 44

Vậy số hạng thứ nhất là 44.

Số hạng thứ hai là:

                140 - 44 = 96

                          Đáp số: 44 và 96

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 25/04/2015 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

Gọi số hạng thứ nhất là a, số hạng thứ hai là b, ta có:

a + b = 140

5a + 3b = 508

=> 3a + 3b = 140 x 3

=> 3a + 3b = 420

=> (5a + 3b) - (3a + 3b) = 508 - 420

=> (5a + 3b) - (3a + 3b) = 88

=> 2a = 88

=> a = 88 : 2

=> a = 44

Vậy số hạng thứ nhất là 44.

Số hạng thứ hai là:

                140 - 44 = 96

                          Đáp số: 44 và 96

Đọc tiếp...
Thảo 12/10/2016 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Ta có

kết quả là:

44

và 96

nha bn

Đọc tiếp...
Nguyen Nguyen Khoi 24/01/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

5 chữ số 0 đầu tiên gồm 10 20 30 40 50.
Tiếp theo thêm 5 số 0 khi lấy 2x5, 12x15,.... Vậy đáp là 10 số :3. Phải k 

Đọc tiếp...
Võ Minh Châu 24/01/2015 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

chính xác đó Lê Quang Thế, chú ý 25, 75  nhân với 4 hoặc 8 ra tới 2 chữ số 0, hình như mình lưu ý bài tương tự như thế này với bạn rồi

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 24/01/2015 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

THEO MÌNH 25 NHÂN 1 SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ 4 THÌ RA 2CS 0 NỮA

Có thể đáp số 11

Đọc tiếp...
Trần Hà Đường Lâm 20/05 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

hình như ko phải 10 số >_<

thôi bn tự tìm nha ^.^

Đọc tiếp...
Trần Hà Đường Lâm 20/05 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

10 số nha bn

bn tìm các số tròn chục như 10, 20, 30,..

và tìm các cặp số nhân với nhau bằng số có chữ số 0 ở tận cùng như 2 x 5, 12 x 15, ......

hok tốt nha bn ^.^

Đọc tiếp...
nguyenminhnguyen 17/03/2015 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

tổng đúng lớn hơn tổng sai là:

4029 - 2034,15=1994,85

hiệu số phần:

100 - 1=99

số đó là:

1994,85 : 99 =20,15

đáp số: 20,15

Đọc tiếp...
oOo_Scopri_oOo 25/12/2016 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

20,15 đó nha, bạn ơi chắc chắn mình thì vioympic đúng mà

Đọc tiếp...
Jaki Natsumi 09/01/2017 lúc 12:25
Báo cáo sai phạm

20,15 buddy

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 22/04/2015 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Khi quên viết chữ số 0 số 9,05 là số 9,5.
Vậy số đó đã tăng thêm là:            9,5 – 9,05 = 0,45 .
Thừa số nhân với 9,05 là:              5,76 : 0,45 = 12,8
Vậy tích đúng là:                           12,8 x 9,05 = 115,84

Đọc tiếp...
Trần Vân Anh 14/02/2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

115,84 đúng 10000000000000000000000000000%

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 13/03/2016 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

Bài giải:
Khi quên viết chữ số 0 số 9,05 là số 9,5.
Vậy số đó đã tăng thêm là:            9,5 – 9,05 = 0,45 .
Thừa số nhân với 9,05 là:              5,76 : 0,45 = 12,8
Vậy tích đúng là:                           12,8 x 9,05 = 115,84
Đáp số: 115,84

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 03/03/2017 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

71 và 56.68 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Dung 23/03/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Tổng số tự nhiên và số thập phân bằng 127,68.số thập phân có 2 chữ số.vì quên dấu phẩy ở số thập phân nên số mới gấp 100 lần số cũ tổng mới và số cũ gấp nhau số lần là

100-1=99 lần

Số thập phân banđầu là

(5739 – 127,68):99=56,68

Số tự nhiên ban đầu là

127.68-56.68=71

Đáp số: 56,68

              71.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế Dũng 28/02/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

71 và 56,68 mình chắc luôn đó 

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 13/05/2018 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

trả lơid

69 73

nha

$$

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 13/05/2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

69 và 73 nha bn

Đọc tiếp...
Là con gái phải xinh 13/05/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Hai số đó là 69 và 73.

Đọc tiếp...
Clubmaths 12/05/2018 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

Gọi số bé là x, số lớn là y

Nếu y bớt 1,35 và x bớt 2,46 thì hiệu mới giữa 2 số là 20,9 nên ta có biểu thức

(y - 1,5) - (x-2,46) = 20,9

y - 1,5 - x + 2,46 = 20,9

(y - x) + (2,46 - 1,5 ) = 20,9

(y - x) + 0,96 = 20,9

y -x = 20,9 - 0,96 = 19,94

Vậy hiệu hai số ban đầu là 19,94

Đọc tiếp...
Lê Thu Minh 12/05/2018 lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

Hiệu 2 số là :

           20, 9 + 2, 46 - 1, 35 = 22,01

                                 Đáp số: 22,01

Đọc tiếp...
nhất sông núi 13/08/2017 lúc 08:12
Báo cáo sai phạm

Nếu gấp lên 3 lần thì tổng là:

140 x 3 = 420

Hai lần số thứ hai là:

508 - 420 = 88

Số thứ hai là:

88 : 2 = 44

Số thứ nhất là:

140 - 44 = 96

Đáp số:Số thứ nhất: 96

           Số thứ hai : 44

Đọc tiếp...
Nguyễn Đăng Sáng 12/08/2017 lúc 16:08
Báo cáo sai phạm

Nếu gấp lên 3 lần thì tổng là:

140 x 3 = 420

Hai lần số thứ hai là:

508 - 420 = 88

Số thứ hai là:

88 : 2 = 44

Số thứ nhất là:

140 - 44 = 96

Đáp số:Số thứ nhất: 96

           Số thứ hai : 44

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 11/08/2017 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

Nếu gấp lên 3 lần thì tổng là:

140 x 3 = 420

Hai lần số thứ hai là:

508 - 420 = 88

Số thứ hai là:

88 : 2 = 44

Số thứ nhất là:

140 - 44 = 96

Đáp số: .....

Đọc tiếp...
thaoan 09/12/2017 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

CÁI / NÀY LÀ PHÂN SỐ À

Đọc tiếp...
khoi my 06/05/2018 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

 1/90:0,25 +1/90:0,2 +1/90 :0,5 +1/90:0,125-1/90 :0,1

=1/90 : ( 0,25 + 0,2 + 0,5 + 0,125 - 0,1 )

= 1/90 : 0,975

= 1/90 : 975/100

= 1/90 : 39/4

= 2/1755

Đọc tiếp...
Lê Bảo Kỳ 06/05/2018 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

=1.4/90+1.5/90+1.2/90+1.10/90

=4/90+5/90+2/90+10/90

=4+5+2+10/90

=21/90

=7/30

Đọc tiếp...
Jackson Yi 04/06/2015 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Khi xét 1 số tự nhiên khi chia cho 10 
=> Có thể xảy ra 10 trường hợp về số dư  (1) 
Mà các số tự nhiên từ 11 --> 21 gồm (21 - ) + 1 = 11 số.
Biết mỗi số cộng với đúng số thứ tự của nó được 1 tổng 
=> Có 11 tổng , mỗi tổng đều có giá trị là 1 số tự nhiên (2)
Từ (1) và (2) => Trong 11 tổng trên chắc chắn có 2tổng có cùng số dư khi chia cho 11 
=> Luôn  hai tổng có hiệu chia hết cho 10.

Đọc tiếp...
dương minh tuến 05/07/2015 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Tích của phép nhân 1945 với 6 là : 1945 * 6 = 11760

Tích của phép nhân 1945 với 9 là : 1945 * 9 = 17505

Tích tăng thêm số đơn vị là : 17505 - 11760 = 5835

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 05/07/2015 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

http://d.violet.vn/uploads/previews/322/1515466/preview.swf

Đọc tiếp...
James Blizabeth 26/03/2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

Số trừ là :

36 + 8 = 44

Số bị trừ là :

44 + 36 = 80

Đ/S: ...

Đọc tiếp...
James Blizabeth 26/03/2017 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

Số trừ là :

36 + 8 = 44

Số bị trừ là :

44 + 36 = 80

Đ/S: ...

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 22/03/2017 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

Số trừ là

   36 + 8 = 44

Số bị trừ là

    44 + 36 = 80 

     Đáp số : Số trừ : 44      Số bị trừ : 80 

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc phương trinh 29/04/2018 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

kết quả sẽ gấp đôi lên bạn nhé!

Đọc tiếp...
Soái Tỷ Ngày Mưa 29/04/2018 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Thì kết quả

Sẽ

Gấp đôi lên !

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Huyền 29/04/2018 lúc 14:16
Báo cáo sai phạm

Thì kết quả sẽ gấp đôi lên.

Đọc tiếp...
Võ Minh Châu 27/12/2014 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

hiệu bằng 27, nếu số bị trừ giảm 4 thì hiệu lúc này là 23. bài này trở về dạng hiệu tỉ

kết quả là: (23/2)x5 +4=61,5

Đọc tiếp...
le khanh duy 31/10/2016 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

nếu số bị trừ giảm đi 4 đơn vị thì hiệu sẽ giảm đi 4 đơn vị .

hieu luc sau la 

5-3= 2 phan

số bị trừ là 

23:2*5+4=61,5

dap so 61,5 

Đọc tiếp...
Trịnh Thùy Linh 26/04/2016 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

bài này bạn có thể giải theo dạng tìm x đc k

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: