Giúp tôi giải toán


Tiểu thư mong manh 5 giờ trước (22:44)

x + 100 = 1400

x          = 1400 - 100

x          = 1300

Trịnh hà hoa 5 giờ trước (22:44)

x + 100 = 200 x 7 

x + 100 = 1400

x = 1400 - 100 

x = 1300

Vậy x = 1300

Aino Megumi ll Cure Lovely 5 giờ trước (22:43)

X + 100 = 200 x 7

X + 100 = 1400

           X  = 1400 - 100

           X.  = 1300

tran van thang 7 giờ trước (20:55)

     x^2 - 1 = 80

=> x^2      = 80 + 1 

=> x^2       =81

=> x^2       =9^2

=> x            = 9

Vậy x = 9  

At the speed of light 7 giờ trước (20:54)

x2 - 1 = 80

x2 = 80 + 1

x2 = 81

\(\Rightarrow\)x = 9

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 7 giờ trước (20:54)

x ^ 2 - 1 = 80

x ^ 2 = 80 + 1

x ^ 2 = 81

x ^ 2 = 9^2

= > x = 9

Vậy x = 9

K mk nha

Mk nhanh nhất

Phan Bảo Huân 7 giờ trước (20:48)

|x-3|-5=7

|x-3|=7+5

|x-3|=12

Ta có 2 trường hợp:

TH1:x-3=12, suy ra x=15

TH2:x-3=-12,suy ra x=-9

Vậy x thuộc -9;15.

Nguyễn Thị Linh Chi 7 giờ trước (20:50)

| x - 3 | - 5 = 7

      | x - 3 | = 7 + 5

      | x - 3 | = 12

TH 1 : x - 3 = 12

                 x = 12 + 3 

                 x = 15

TH 2 : x - 3 = -12

                 x = -12 + 3

                 x = -9

( TH : Trường hợp )

tk mình nha

thanks nhiều

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 7 giờ trước (20:49)

/ x - 3 / - 5 = 7

/ x - 3 / = 7 + 5

/ x - 3 / = 12

Xét x - 3 = 12

x = 12 + 3

x = 15

Xét x - 3 = - 12

x = -12 + 3

x = - 9

Vậy x = 15

hoặc x = - 9

K mk nha 

Nguyễn Phương Mai 7 giờ trước (20:39)

700

Chúc bạn học tốt

Bạn k cho mình nha

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 7 giờ trước (20:39)

x + 500 = 600 x 2

x + 500 = 1200

x = 1200 - 500

x = 700

Vậy x = 700

Ai tk mk

Mk tk lại

Anandishivrajshekhar 7 giờ trước (20:45)

x + 500 = 1200

x = 1200 - 500

x + 500 = 700

x = 700 - 500

x =   200

đúng 100%

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 8 giờ trước (20:18)

x + 100 = 500 - 100

x + 100 = 400

x = 400 - 100

x = 300

Vậy x = 300

Ai tk mk 

Mk k lại

Smart gril 7 giờ trước (20:25)

x = 300                  k mk nha mina ~~!

Image associée
Nguyễn Thị Linh Chi 7 giờ trước (20:22)

x + 100 = 500 - 100

x + 100 = 400

           x = 400 - 100

           x = 300

tk nha

Minami Kotori 9 giờ trước (18:45)

x=70:5

x=14

ai kick mik thì mik kick lại cho

Super Saygian Gon 9 giờ trước (18:38)

COPPY MOI NGUOI NHA MINH NO TIENG LA NGUOI LUOI

Ngô Anh Thư 9 giờ trước (18:37)

X x 5=70

     x=70:5

     x=  14

k mình nha,mình k lại

Đỗ Thanh Hải 9 giờ trước (18:27)

500 - x = 400 - 200

500 - x = 200

        x = 500 - 200

       x = 300

Ngô Anh Thư 9 giờ trước (18:23)

500-x=400-200

500-x=200

      x=500-200

      x=300

k mình nha

nguyen thi lan huong 10 giờ trước (18:15)

500 - x = 400 - 200

500 - x = 200

x = 500 - 200

x = 300 

sakura 11 giờ trước (16:54)

x + x + 56 + 100 = 56 + 200

           2x + 156 = 256

                     2x = 256 - 156

                     2x = 100

                       x = 50

SKTS_BFON 11 giờ trước (16:55)

x+x+56+100=56+200

2x+156=256

2x       =100

x         =50

vậy x=50

ai tk mk, mk tk lại, hứa luôn,..

ori 11 giờ trước (16:56)

x + x + 56 + 100 = 56 + 200

            2x + 156 = 256

                      2x = 256 - 156

                      2x = 100

                       x = 50 

Aino Megumi ll Cure Lovely 13 giờ trước (14:23)

x + 500 = 100 x 6

x + 500 = 600

          x = 600 - 500

          x = 100

tk nha

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 13 giờ trước (14:20)

x + 500 = 100 x 6

x + 500 = 600

x =  600 - 500

x=  100

Vậy x=  100

Ai k mk 

Mk k lại

Nguyễn Duy Hoàng 12 giờ trước (16:05)

x + 500 = 100 x 6

x + 500 = 600

x = 600 - 500

x = 100

tk mk nha

Cure Beauty 14 giờ trước (14:17)

x + 100 = 400 - 200

x + 100 = 200

          x = 200 - 100

          x = 100

PHAN NGOC ANH 13 giờ trước (14:23)

x=100

xong rồi nhé!

gia bảo 14 giờ trước (14:16)

x = 100

Linh Chi Aquarius Virgo HotGirl Sakura 16 giờ trước (11:28)

x+500+200=9000-1000

x+(500+200)=8000

x+700=8000

x=8000-700

x=7300

Ngô Anh Thư 16 giờ trước (11:29)

x+500+200=9000-1000

x+700       =8000

           x   =8000-700

           x=7300

k mình nha

SKTS_BFON 16 giờ trước (11:31)

x + 500 + 200 = 9 000 -  1 000

=> x + 700     = 8 000

=> x              = 7 300

vậy: x = 7 300.

Futeruno Kanzuki 18 giờ trước (10:10)

5(x - 1)  = 2x - 32

5x - 5 = 2x - 32

5x - 2x = -32 + 5

3x = -27

x = (-27) : 3

x = -9

caoductri 18 giờ trước (10:11)

123 nha

At the speed of light 18 giờ trước (10:13)

5( x - 1 ) = 2x - 32

5x - 5 = 2x - 32

5x - 2x = - 32 + 5

5x - 2x = - 27

3x = - 27

 x = ( - 27 ) : 3

 x = - 9

Futeruno Kanzuki 18 giờ trước (10:05)

(x - 5)6 = (x - 5)4

(x - 5)6 - (x - 5)4 = 0 

(x - 5)4 . (x - 5)2 - (x - 5)4 . 1 = 0 

(x - 5)4 . [(x - 5)2 - 1] = 0

=> (x - 5)4 = 0 

=> x - 5 = 0     

=> x = 5        

Hoặc (x - 5)2 - 1 = 0

=> (x - 5)2 = 1

Vì 2 là số chẵn 

=> x - 5 = 1 hoặc x - 5 = -1

=> x = 6     hoặc x = 4

Duong Trinh Minh Lan 6 giờ trước (22:15)

x = 6 nha bạn

Đặng Nguyễn Khánh Uyên 18 giờ trước (10:04)

x=6 nhé.

Nguyễn Duy Hoàng 19 giờ trước (09:10)

x + 100 = 500 + 300

x + 100 = 600

x = 600 - 100

x = 500

ai tk mk mk tk lại

Trần Lùn 19 giờ trước (09:09)

ai tích mình , mình tích lại nha !

Seira Nguyễn 19 giờ trước (09:11)

x + 100 = 500 + 300

x + 100 = 800

x          = 800 - 100

x           = 700

Vậy x = 700

Cure Beauty 19 giờ trước (08:32)

300 - x = 400 - 200

300 - x = 200

          x = 200 + 300

          x = 500

ai tk mk mk tk lại

Đỗ Thanh Hải 19 giờ trước (08:26)

300 - x = 400 - 200

300 - x = 200

        x = 300 - 200

        x = 100

Ai k mình 2k mình k lại 2k

Nguyễn Hồng Ngọc 19 giờ trước (08:26)

= 100 nha

Cure Beauty 19 giờ trước (08:21)

200 + x = 400 + 300

200 + x = 700

          x = 700 - 200

          x = 500

mik k bạn rồi đó 

Đỗ Thanh Hải 20 giờ trước (08:19)

200 + x = 400 + 300

200 + x = 700

         x = 700 - 200

         x = 500

Ai k mình mình k lại

Kudo Shinichi 17 giờ trước (11:07)

500 đó hiểu chưa hả thằng ngu kia

Trần Xuân Mai 20 giờ trước (08:14)

300-x=200-100

300-x=100

x=300-100

x=200

k mk rồi mk k bạn

Đỗ Thanh Hải 20 giờ trước (08:14)

300 - x = 200 - 100

300 - x = 100

        x = 300 - 100

       x = 200

Ai k mình mình k lại

Cure Beauty 19 giờ trước (08:23)

300 - x = 200 - 100

300 - x = 100

          x = 100 + 300

          x = 400

ai tk mk mk tk lại

sakura 20 giờ trước (08:04)

100 + x = 200 + 200

100 + x = 400

         x = 400 - 100

         x = 300

bn k mik đi rồi mik k lại bn

mik hứa

Đỗ Thanh Hải 20 giờ trước (08:04)

100 + x = 200 + 200

100 + x = 400

         x = 400 - 100

         x = 300

Ai k mình mình k cho

Cure Beauty 19 giờ trước (08:24)

100 + x = 200 + 200

100 + x = 400

          x = 400 - 100

          x = 300

ai tk mk mk tk lại

Dương Quân Hảo 22 giờ trước (05:36)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x_1-1}{9}=\frac{x_2-2}{8}=\frac{x_3-3}{7}=...=\frac{x_9-9}{1}=\frac{x_1-1+x_2-2+...+x_9-9}{9+8+7+...+1}\)\(=\frac{\left(x_1+x_2+...+x_9\right)-45}{45}=\frac{90-45}{45}=\frac{45}{45}=1\)

Từ \(\frac{x_1-1}{9}=1\Rightarrow x_1=1\cdot9+1=10\)

Vậy \(x_1=10\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngTứ giácHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: