Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Linh Chi Quản lý 27 tháng 5 lúc 7:47
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+10}{90}+\frac{x+20}{80}+\frac{x+30}{70}+\frac{x+40}{60}+\frac{x+50}{50}=-5\)

<=> \(\frac{x+10}{90}+1+\frac{x+20}{80}+1+\frac{x+30}{70}+1+\frac{x+40}{60}+1+\frac{x+50}{50}+1=0\)

<=> \(\frac{x+100}{90}+\frac{x+100}{80}+\frac{x+100}{70}+\frac{x+100}{60}+\frac{x+100}{50}=0\)

<=> \(\left(x+100\right)\left(\frac{1}{90}+\frac{1}{80}+\frac{1}{70}+\frac{1}{60}+\frac{1}{50}\right)=0\)

<=> x + 100 = 0 

<=> x = -100

Vậy x = -100

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 26 tháng 5 lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

xy + 12 = x + y 

<=>x - xy + y - 1 = 12-1

<=> x ( 1-y ) - ( 1 - y ) = 11

<=> ( x - 1 ) ( 1 - y ) = 11

Vì x;y nguyên nên x - 1 và 1 - y nguyên => 11 chia hết x - 1 => x - 1 thuộc Ư(11) = { 1; 11; -1; -11 }

ta có bảng: 

x-1111-1-11
x2120-10
1-y111-11-1
y-100122

Vậy ( x ; y ) \(\in\){ ( 2; -10) ; (12; 0 ) ; (0; 12) ; (-10; 2)}

Đọc tiếp...
luffy toán học 23 tháng 5 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

a;5,72

b;6,6

c;3,52

Đọc tiếp...
~*( Ray-Of-Hope )*~ 23 tháng 5 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

a) \(7,2-x=5,6-4,12\)

\(\Leftrightarrow7,2-x=1,48\)

\(\Leftrightarrow x=7,2-1,48=5,72\)

b)\(9,3+x+4,1=20\)

\(\Leftrightarrow x+4,1=20-9,3\)

\(\Leftrightarrow x+4,1=10,7\)

\(\Leftrightarrow x=10,7-4,1=6,6\)

c)\(x\div4,4=0,8\)

\(\Leftrightarrow x=0,8\times4,4=3,52\)

bỏ dấu\(\Leftrightarrow\)cx đc nhé

 #hoktot<3# 

Đọc tiếp...
qqqqqqq 19 tháng 5 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Ta thấy giá trị tuyệt đối không => 5x không âm 

=> x không âm

Ta có: /x+9/=x+9 ; /x+11/=x+11 ; /x+5/=x+5

=> x+9+x+11+x+5 = 5x

=> 3x + (9+11+5) = 5x

=> 3x + 25  = 5x

=> 25 = 5x - 3x

=> 25 = 2x

=> x = 25:2 = 12,5

Vì x thuộc Z nên x không có giá trị thỏa mãn yêu cầu đề ra

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Duy 14 tháng 5 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

drgbgfdhghgdhgtyyyyyyyytedjnesayfyreyyf

Đọc tiếp...
Triệu Việt Hà 12 tháng 5 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

\(\left|x+9\right|+\left|x+11\right|+\left|x+5\right|=5x\)

Ta có \(\hept{\begin{cases}\left|x+9\right|=x+9\\\left|x+11\right|=x+11\\\left|x+5\right|=x+5\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x+9+x+11+x+5=5x\)

\(\Leftrightarrow3x+25=5x\)

\(\Leftrightarrow3x-5x=-25\)

\(\Leftrightarrow-2x=-25\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{25}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệp 10 tháng 5 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{7}\)-\(\frac{3}{4}\)\(x\)=\(\frac{3}{5}\)

           \(\frac{3}{4}\):\(x\)=\(\frac{1}{7}\)-\(\frac{3}{5}\)

            \(\frac{3}{4}\):\(x\)=\(\frac{-16}{35}\)

                       \(x\)\(\frac{3}{4}\):\(\frac{-16}{35}\)

                       \(x\)\(\frac{3}{4}\)\(\frac{-35}{16}\)

                      \(x\)=\(\frac{-105}{64}\)

Vậy \(x\)=\(\frac{-105}{64}\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 9 tháng 5 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

\(2mn-3m+2=n\)

\(\Leftrightarrow m\left(2n-3\right)+2=n\)

\(\Leftrightarrow2m\left(2n-3\right)+4=2n\)

\(\Leftrightarrow2m\left(2n-3\right)+1=2n-3\)

\(\Leftrightarrow\left(2n-3\right)\left(2m-1\right)=-1\)

biết lập bảng ko em 

Đọc tiếp...
phạm duy thắng 7 tháng 5 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

5/17 + -4/9 + -20/31 + -11/31 < x < -3/7 + 7/15 + 4/-7 + 8/15 + 2/3

-175/153\(\le\)2/3

-175/153\(\le\)102/153

suy ra -175\(\le\)153

vậy x bằng (-174/153,-173/153,-172/153,.........,101/153,102/153

Đọc tiếp...
Nguyễn Lam Thanh 3 tháng 5 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm
Trần Trọng Tiến 3 tháng 5 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

120/19 nha

Đọc tiếp...
Quỳnh Yuu 3 tháng 5 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-11}{8}-\frac{-13}{6}=\frac{5}{x}\)

=> \(\frac{-33}{24}-\frac{-52}{24}=\frac{5}{x}\)

=> \(\frac{\left(-33\right)-\left(-52\right)}{24}=\frac{5}{x}\)

=> \(\frac{19}{24}=\frac{5}{x}\)

=> \(19x=24\cdot5\)

=> \(19x=120\)

=> \(x=\frac{120}{19}\)

Đọc tiếp...
❤♛ℳℴℴทℛเภz♕❤ 29 tháng 4 lúc 23:14
Báo cáo sai phạm

\(1-x=\frac{49}{65}.\frac{5}{7}\)

\(1-x=\frac{7}{13}\)

\(x=1-\frac{7}{13}\)

\(x=\frac{6}{13}\)

Hok Tốt !

# mui #

Đọc tiếp...
Bùi Tuấn Anh 29 tháng 4 lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

1-x=49/65.5/7

1-x=7/13

x=6/13

Vậy x=6/13

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Sơn ( học siêu ngu và dốt nhất lớp ) 5 tháng 5 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

Làm mẫu câu a  bài 1. vì các câu còn lại tương tự

n+7 chia hết cho n-5

\(\Rightarrow\left(n+7\right)-\left(n-5\right)⋮n-5\)

\(\Rightarrow12⋮n-5\)

\(\Rightarrow n-5\inƯ\left(12\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm4;\pm6;\pm12\right\}\)

ta có bảng :

n-51-12-23-34-46-612-12
n6473829111-117-7

vậy \(n\in\left\{6;4;7;3;8;2;9;1;11;-1;17;-7\right\}\)

2. làm mẫu câu a:

(2a+3)(b-3)=-12

=>(2a+3);(b-3)\(\inƯ\left(12\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm4;\pm6;\pm12\right\}\)

TH1:

2a+3=1                                 ;b-3=-12

2a=-2                                     =>b=-9

=>a=-1

sau đó em ghép siêu  nhiều trường hợp  còn lại . 

có 12TH tất cả em nhé  .

Đọc tiếp...
Bảo Ngọc Đàm 29 tháng 4 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(x+5\right)^2=100\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\left(x+5\right)^2=10^2\\\left(x+5\right)^2=\left(-10\right)^2\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+5=10\\x+5=-10\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=5\\x=-15\end{cases}}}\)

b) \(\left(2x-4\right)^2=0\Leftrightarrow2x-4=0\Leftrightarrow2x=4\Leftrightarrow x=2\)

c) \(\left(x-1\right)^3=27\Leftrightarrow\left(x-1\right)^3=3^3\Leftrightarrow x-1=3\Leftrightarrow x=4\)

Đọc tiếp...
Min YoonGi 29 tháng 4 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bn nha

Đọc tiếp...
Chii Phoenix F.E.E-X2 29 tháng 4 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(x+5\right)^2=100\)

=> \(\orbr{\begin{cases}\left(x+5\right)^2=10^2\\\left(x+5\right)^2=\left(-10\right)^2\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x+5=10\\x+5=-10\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=5\\x=-15\end{cases}}\)

b) \(\left(2x-4\right)^2=0\)

=> \(2x-4=0\)

=> \(2x=4\)

=> \(x=2\)

c) \(\left(x-1\right)^3=27\)

=> \(\left(x-1\right)^3=3^3\)

=> \(x-1=3\)

=> \(x=4\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 10 tháng 5 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

khó thế bạn

Đọc tiếp...
Trần Vân Anh 6 tháng 5 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

giải giúp tôi bài này x + 2 phần 3 = 4 phânf 5

Đọc tiếp...
Grigori Perelman 2 tháng 5 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(x_1+x_2+x_3+........+x_{2011}=0\)

\(\Rightarrow\left(x_1+x_2\right)+\left(x_3+x_4\right)+.........+\left(x_{2009}+x_{2010}\right)+x_{2011}=0\)

mà \(x_1+x_2=x_3+x_4=.........=x_{2009}+x_{2010}=2\)

\(\Rightarrow2+2+......+2+x_{2011}=0\)\(\Rightarrow2010+x_{2011}=0\)

\(\Rightarrow x_{2011}=-2010\)

Vậy \(x_{2011}=-2010\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: