Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Diễn Nguyễn 4 giờ trước (14:49)
Báo cáo sai phạm

 x + 34 = 5 x9                                       x : 5 = 34 -29

x  + 34 = 45                                           x : 5 = 05

       x = 45 -  34                                           x = 5 : 5 

       x =   11                                                 x =1

Đọc tiếp...
Phùng Đức Dũng 9 giờ trước (10:12)
Báo cáo sai phạm

X+34=5x9                                                     X:5=34-29

X+34=45                                                      X:5=5

       X=45-34                                                   X=5x5

       X=11                                                        X=25

Đọc tiếp...
hack não 9 giờ trước (10:11)
Báo cáo sai phạm

phạm huy hoàng sai rồi phải là   x=5x5 chứ không phải 5:5nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Dương 6 tháng 7 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

cho rằng x=x

x+x:5=12,6

x       =12,6 * 5

x       =63 :2

x        = 31,5

    mk lớp 4 có sai thì thông cảm cho mk

Đọc tiếp...
No Name :) 6 tháng 7 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Đọc tiếp...
Pham Teroni 6 tháng 7 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm
(x+x):5=12,6 x×2:5=12,6 x×2=12,6×5 x×2=63 x =63:2 x =31,5
Đọc tiếp...
Gatrix CTV 30 tháng 6 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

\(x\left(y+1\right)-\left(y+1\right)=11\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(y+1\right)=11\)

Lập bảng xét :

x-1111-1-11
y+1111-11-1
x2120-10
y100-12-2

Vậy ta có các cặp (x;y) thỏa mãn : ( 2;10 ) ; ( 12;0 ) ; ( 0;-12 ) ; ( -10; -2 ) 

Đọc tiếp...
NGUYỄN ĐẶNG QUỲNH ANH 30 tháng 6 lúc 7:57
Báo cáo sai phạm

Bạn 6 Nguyễn Thái Bình và bạn PhongQuayXe cũng làm đúng đó.

Đọc tiếp...
NGUYỄN ĐẶNG QUỲNH ANH 30 tháng 6 lúc 7:54
Báo cáo sai phạm

Hai bạn Lãnh'z Hàn'z Thiên'z Kin'z và Nguyễn Hải Nam trả lời đúng rồi nhé.

Đọc tiếp...
Lãnh’z Hàn’z Thiên’z Kin’z 29 tháng 6 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

a ) x : 4 = 19527 : 2

x : 4 = 9763,5

x = 9763,5 . 4 

x = 39054

vậy x = 39054

b) ( x - 3 ) . 5 = 45

x - 3 = 45 : 5

x - 3 = 9

x = 9 + 3 

x = 12 

vậy x = 12

c ) x + 3847  = 8103 

x = 8103 - 3847

x = 4256

vậy x = 4256

d) ( x . x ) . 4 = 406 - 12 : 2

2x . 4 = 406 - 6

2x . 4 = 400

2x = 400 : 4

2x = 100

x = 100 : 2

x = 50

vậy x = 50

Đọc tiếp...
ミÇlєαrツĐN™ 27 tháng 6 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

\(\frac{1}{4}< \frac{2}{x}< \frac{1}{3}\Leftrightarrow\frac{1}{8}< x< \frac{1}{6}\)

Đọc tiếp...
★๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHữυ ๖ۣۜBìηɦ ʋĭρ мүтɦĭ¢αℓ★ 27 tháng 6 lúc 7:15
Báo cáo sai phạm

1/4<2/x<1/3

<=>2/8<2/x<2/6

<=>x=7

Vậy x=7

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
꧁ ❤️ ︵✿๖ۣHiến ⁀ᶦᵈᵒᶫ❤️ ꧂ 27 tháng 6 lúc 4:53
Báo cáo sai phạm

1/4 < 2/x < 1/3

trả lời: x = 2

Đọc tiếp...
ミ★ɮɾαїŋċɦїℓɗ★彡 CTV 25 tháng 6 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

\(-x^3-2x^2-x+4=0\)

\(\Leftrightarrow\left(-x^2-3x-4\right)\left(x-1\right)=0\)

\(TH1:x=1\)

\(TH2:-x^2-3x-4=0\)

Ta có : \(\left(-3\right)^2-4.\left(-4\right).\left(-1\right)< 0\)

Nên vô nghiệm 

Vậy đa thức có nghiệm là x = 1 

Đọc tiếp...
꧁༺ɭμffγッɱũッɾơɱ༻꧂ 24 tháng 6 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

(x+1/5)^2=26/25-17/25

(x+1/5)^2=9/25

x+1/5=3/25

x=3/25-1/5

x=-2/25

Đọc tiếp...
Trương Khánh Ngân 24 tháng 6 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

(x+1/5)2 + 17/25= 26/25

(x+1/5)2                = 26/25- 17/25

(x+1/5)2                      = 9/25

(x+1/5)2                  = (3/5)2

=>  x+1/5               = 3/5

      x                      = 3/5-1/5

     x                       =    2/5

Pls cho mk nha

Đọc tiếp...
Hoàng Thanh Huyền 24 tháng 6 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+\frac{1}{5}\right)^2+\frac{17}{25}=\frac{26}{25}\)

\(\left(x+\frac{1}{5}\right)^2=\frac{26}{25}-\frac{17}{25}\)

\(\left(x+\frac{1}{5}\right)^2=\frac{9}{25}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}\\x+\frac{1}{5}=-\frac{3}{5}\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{2}{5}\\x=-\frac{4}{5}\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{-\frac{4}{5};\frac{2}{5}\right\}\)

Đọc tiếp...
luffy_mũ_rơm 22 tháng 6 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

x.(2/3-3/4)=-11/6

x.-1/12=-11/6

x=-11/6:-1/12

x=-11/6.-1/2

x=11/72

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Dương 7 tháng 7 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

100 x X+X x 50 =300

x= 100+50

x= 300 : 150

x=2

Đọc tiếp...
Vũ Nguyễn Nam Cường 26 tháng 6 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

100 x X + X x 50 = 300

X x (100+ 50)= 300

X x 150= 300

X = 300: 150

X= 2

Đọc tiếp...
Thảo Chi Nguyễn 26 tháng 6 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

100 x X + X x 50 =300

X x (100 +50)=300

X x 150 =300

X=300: 150 

X =2

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:07
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \s\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 19 tháng 6 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

\(\frac{145,7-290:5+0,3}{x:8+13}=4\)

=> \(\frac{145,7-58+0,3}{x:8+13}=4\)

=> \(\frac{88}{x:8+13}=4\)

=> \(x:8+13=88:4\)

=> \(x:8+13=22\)

=> x : 8 = 9

=> x = 9 x 8 = 72

Vậy x = 72

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 23 tháng 6 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 17 tháng 6 lúc 9:17
Báo cáo sai phạm

Bạn kiểm tra lại đề bài nhé!

Đọc tiếp...
Vương Bảo Linz 16 tháng 6 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)+\left(x+2\right)+\left(x+3\right)=30\)

\(\Leftrightarrow x+1+x+2+x+3=30\)

\(\Leftrightarrow3x+6=30\)

\(\Leftrightarrow3x=30-6\)

\(\Leftrightarrow3x=24\)

\(\Leftrightarrow x=8\)

Vậy\(x=8\)

Linz

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:08
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 16 tháng 6 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)+\left(x+2\right)+\left(x+3\right)=30\)

\(\Leftrightarrow x+1+x+2+x+3=30\)

\(\Leftrightarrow3x+6=30\)

\(\Leftrightarrow3x=24\)

\(\Leftrightarrow x=8\)

Vậy \(x=8\)

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:08
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Phương Anh Nguyễn 12 tháng 6 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

giúp mình với

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:09
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)oi88777

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 9:12
Báo cáo sai phạm

^_^yyyyyyk

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Tuấn 21 tháng 6 lúc 8:10
Báo cáo sai phạm

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: