Giúp tôi giải toán


Nguyen ngoc dat 16/09 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

xy,zt - 0,xy = 19,99

xy,zt . 100 - 0,xy . 100 = 19,99 . 100

xyzt - xy = 1999

xy . 100 + zt - xy = 1999

xy . 99 + zt = 1999

xy < 21

Xét xy = 20 thì zt = 1999 - ( 99 . 20 ) = 19

Xét xy = 19 thì zt = 1999 - ( 99 . 19 ) = 118 ( loại )

Các trường hợp tiếp theo xy sẽ nhỏ dần và zt sẽ lớn hơn . 

Do đó các trường hợp sau đều sẽ bị loại vì zt phải có 2 chữ số . 

Vậy xyzt = 2019

=> xy,zt = 20,19 

Nguyễn Thị Phương Hoa 14/09/2017 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

0,(27)=\(\frac{3}{11}\)

0,(703)=\(\frac{19}{27}\)

2,01(16)=\(\frac{3983}{1980}\)

0,88(63)=\(\frac{39}{44}\)

Tô Hựu Tuệ 16/09 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

thanks

OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa 09/09/2017 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

sợi thứ 2 dài là

12,6:3x5=21(m)

sợi thứ 3 dài là

21x1.5=31.5(m)

trung bình mỗi sợi dây dài là

(12.6+21+31.5):3=21.7(m)

d/s:21.7m

k cho tớ nhaNguyễn Thị Hồng Mi

Nguyễn Quỳnh Như 09/09/2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Sợi dây thứ 2 dài là:

           12,6 x \(\frac{5}{3}\)= 21 ( m )

Sợi dây thứ 3 dài là:

            21 x 1,5 = 31,5 ( m )

Trung bình mỗi đoạn dây dài là:

           ( 12,6 + 21 + 31,5 ) : 3 = 21,7 ( m )

                                                Đáp số: 21,7 m

Trịnh Vũ Việt Anh 09/09/2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

          Sợi dây thứ 2 dài là :

              5/3 x 12,6 = 21 ( m )

          Sợi dây thứ 3 dài là :

              1,5 x 21 = 31,5 ( m )

          Trung bình mỗi sợi dây dài là :

              ( 12,6 + 21 + 31,5 ) : 3 = 21,7 ( m )

                          Đs : 21,7 m

Nguyễn Thị Thu Thủy 04/09/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Vuong Hoang Thu

\(1,5\)

\(=1\frac{1}{2}\)

\(=\frac{3}{2}\)

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 06/09/2017 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

1,5 = 15/10 = 3/2

Kudo Shinichi đẹp trai có 102 04/09/2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

1,5=3/2 

ai có kết quả giống m thì ủng hộ nhé

Trần Hùng Luyện 26/08/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}=1:2=0,5\)

Co nang nu tinh 26/08/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

1:2=5/10=0,5

Bùi Quang Sang 26/08/2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}=0,5\)

Nguyễn Đăng Sáng 23/08/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

43,6 + 42,4 + 40 + 38,8 + 36,4+ 35,2 + 32,8 + 31,6 + 29,2

= ( 43,6 + 36,4 ) + ( 42,4 + 31,6 ) + ......

Từ đây bạn làm tiếp nhé

Nguyễn Tiến Dũng 23/08/2017 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

43,6+42,4+40+38,8+35,2+32,8+31,6+29,2

=(43,6+42,4)+(32,8+35,2)+(38,8+29,2)+(41,6+40)

=86+68+58+81,6

=293,6

Trần Hoàng Việt 23/08/2017 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

43.6+42.4+40+38.8+36.4+35.2+32.8+31.6+29.2=330

Ai trên 10 điểm hỏi đáp thì mình nha mình đang cần gấp chỉ còn 99 điểm là tròn rồi mong các bạn hỗ trợ mình sẽ đền bù xứng đáng

tích nha :yoyo55::yoyo14::yoyo45:

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 06/09/2017 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

62,568 : Sáu mươi hai đơn vị , năm phần mười , sáu phần trăm , 8 phần nghìn

597,34 : Năm trăm chín mươi bảy đơn vị , ba phần mười , bốn phần trăm 

1954,112 : Một nghìn chín trăm năm mươi tư đơn vị , một phần mười , một phần trăm , hai phần nghìn

1026,304 : Một nghìn không trăm hai mươi sáu đơn vị , ba phần mười , bốn phần nghìn

361,09 : Ba trăm sáu mươi mốt đơn vị , chín phần trăm

nguyễn hoàng hà anh 23/08/2017 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

62,568: Sáu mươi hai đơn vị, năm phần mười,sáu phần trăm,tám phần nghìn

579,34:Năm trăm bảy mươi chín đơn vị,ba phần mười,bốn phần trăm

1954,112:Một nghìn chín trăm năm mươi tư đơn vị,Một phần mười,một phần trăm,hai phần nghìn

1026,304:Một nghìn không trăm hai mươi sáu nghìn,ba phần mười,4 phần nghìn

361,09:Ba trăm sáu mươi mốt đơn vị,chín phần trăm

hoàng thị tú uyên 20/08/2017 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

0,1 là số bé nhất

nha

Tuấn Phùng anh 01/09/2017 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

Được rồi ......

Vũ Quốc Vượng 20/08/2017 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

Số 0 mới là số bé nhất nha bạn!

Bùi Thế Hào 19/08/2017 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên là a, số thập phân là b. Do kết quả tính tăng lên 245,55 => Số thập phân sẽ có phần thập phân là 2 số

Khi viết nhầm như vậy thì số thập phân b sẽ tăng lên 100 lần

Theo bài ra ta có: a+100b=a+b+245,55

<=> 99b=245,55 => Số thập phân là: 245,55:99=2,48

Lê Trần Khánh Linh 19/08/2017 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

a, 144 và 864. quy luật khoảng cách x với nhau sẽ + thêm 1 như là 1,2 x 2 = 2,4 x 3 = 7,2 x 4 = 28,8 ,...

b, 0,00972 và 0,002916. quy luật mỗi khoảng cách sẽ nhân  0,3

vuhuyan 19/08/2017 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

quy luật ?

do thanh nhan 19/08/2017 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

a)hai so tiep theo 144va 864

b) hai so tiep theo la 0,00972 va0,002916

0o0 khùng mà 0o0 19/08/2017 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Tích cũ hơn tích mới:

95,202-76,752=18,45

Số thứ hai là 

18,45:5=3,69

Số còn lại là 

95,202:3,69=25,8

  Đáp số.....

Khôi Nguyên Hacker Man 19/08/2017 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

Hiệu 2 tích là:

     95,202-76,752=18,45

Thừa số thứ 2 là:

     18,45:5=3,69

Thừa số thứ nhất là:

     95,202:3,69=25,8

               ĐS: 25,8

                      3,69

Khôi Nguyên Hacker Man 19/08/2017 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

Hiệu 2 tích là:

   925,68-560,88=364,8

Thừa số thứ 2 là:

       364,8:8=45,6

Thừa số thứ 1 là:

       560,88:45,6=12,3

           ĐS:12,3

                 45,6

Mai Thanh Xuân 13/08/2017 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

( 15 x 19 - x - 0.15 ) : 0.25 = 15 : 0.25

( 285 - 0.15 - x ) : 0.25 = 60

284.85 - x  = 60 x 0.25

284.85 - x = 15

x = 284.85 - 15

x = 269.85

Lã Hoàng Hải Linh 12/08/2017 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

( 15 . 19 - x - 0,15 ) : 0,25 = 15 : 0,25

( 285 - x - 0,15 ) : 0,25      =   60

       284,85 - x                 = 60 . 0,25

       284,85 - x                 = 15

          x                           = 284,85 - 15

          x                           = 269,85

Ngọc Trân 12/08/2017 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

(15x19-x-0.15):0.25=15:0.25=60

(15x19-x-0.15) =60x0.25=15

285-x-0.15=15

285-0.15-x=15

284,85-x=15

x=284,85-15

x=269,85

Nguyen Tran Tuan Hung 21/07/2017 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

Cau 1 13,25+21,54-4,15-14,75+3,46-0,85

=(13,25+14,75)-(21,54+3,46)+(4,15+0,85)

=28-25+5

=8

Cau 2 2024,43-24,43+1,32+5,57+4,23-11,32

=(2024,43-24,43)+(11,32-1,32)+(5,57+4,23)

=1000+10+10=120

Cau 3 38,25+0,07+21,64-18,25-11,64+9,93

=(38,25-18,25)+(0,07+9,93)+(21,64-11,64)

=20+10+10=40

Trịnh Tâm Anh 14 giờ trước (21:56)
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn đã comment nhưng xin congratulation vì bạn đã làm sai

Nguyen Tran Tuan Hung 22/07/2017 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

Ti so la 1/2

Hieu la 30

Hieu ti so la 1

Cr hinh chu nhat la :

     30:1x1=30m

Cd hinh chu nhat la :

     30x2=60m

Dt hinh chu nhat la :

    30x60=1800m2

        Ds: 1800m2

A Nguyễn 13/07/2017 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{16}{10}:\frac{4}{3}=\frac{16}{10}\cdot\frac{3}{4}=\frac{6}{5}\)

\(B=\frac{14}{10}\cdot\frac{15}{49}-\left(\frac{4}{5}+\frac{2}{3}\right):\frac{11}{5}\)

\(B=\frac{3}{7}-\frac{22}{15}:\frac{11}{5}\)\(=\frac{3}{7}-\frac{2}{3}\)\(=\frac{-5}{21}\)

Nguyễn Hồng Yến 14/07/2017 lúc 07:50
Báo cáo sai phạm

a. A= \(\frac{16}{10}:\frac{4}{3}=\frac{16}{10}.\frac{3}{4}=\frac{6}{5}\)

b. B= \(\frac{14}{10}.\frac{15}{49}-\left(\frac{4}{5}+\frac{2}{3}\right):\frac{11}{5}=\frac{3}{7}-\frac{22}{15}:\frac{11}{5}=\frac{3}{7}-\frac{2}{3}=\frac{-5}{21}\)

Trần Việt Anh 18/01/2017 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

96

k nhé

o0o_xinh_o0o hihi 12/02/2017 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Lập dc số số thập phân có đủ 4 chữ số trên là :          3x3x2x1 = 18 ( số )

Đ/S : 18 số làm theo cách lập số này ta ko cần phải viết hết ra !!

Phùng Hương Quỳnh 05/02/2017 lúc 06:19
Báo cáo sai phạm

Cho phép chia hai số có thương là 6 và số dư là 33. Tìm hai số đó biết rằng tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư bằng 695

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: