Giúp tôi giải toán và làm văn


Ninh Thanh Tú Anh 1 tháng 5 2019 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

D. Mình không biết giải thích nên viết thế này cho cậu hiểu nhé

0,5 < 0,51 < 0,52 <....< 0,599999 <...< 0,6

Do đó, có rất nhiều số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6.

Chúc cậu học tốt!

Đọc tiếp...
Xử Nữ Đáng Yêu 1 tháng 5 2019 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Đáp án D

Vì nếu thêm chữ số 0 đằng sau hai số đó thì ở giữa chúng sẽ có rất nhiều số !

Đọc tiếp...
Mã Thị Anh Thư 8 tháng 5 2019 lúc 23:44
Báo cáo sai phạm

Đáp án : d

Đọc tiếp...
_Yuki Nguyễn_ 3 tháng 8 2019 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

=> 0,70327465109

       Dấu chấm ở giữa 1542 và 25 ấy là dấu nhân nhé huynh anh phuong. Lên cấp 2 bạn sẽ phải ghi như vậy ( cho tiện ấy mà )

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 3 tháng 7 2019 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Để coi ...

Ủa dấu chấm ấy là chi vậy?

Số thập phân ? Hay dấu nhân ?

Nói cho tớ đi, vì tớ ko biết cái dấu chấm là gì !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Haiz ...

Đọc tiếp...
chu the hung 6 tháng 5 2019 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

1542*25/54815

28550/54815

=0,7032746511

Đọc tiếp...
kiều thu hà 24 tháng 4 2016 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên SBC bị giảm đi là:

   7,5 - 5,7 = 1,8

SBC giảm 1,2 mà thương giảm đi 0,75 nên SC là :

    1,8 : 0,75 = 2,4

Thương đúng của phép chia là:

  7,5 : 2,4 = 3,125

          Đ/ S: ....

chúc bạn hok tốt!!!^^

Đọc tiếp...
Lãnh Hạ Thiên Băng 6 tháng 1 2017 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên SBC bị giảm:

7,5- 5,7 = 1, 8

SBC giảm 1,8 mà thương giảm 0,75 nên SC là :

1,8 : 0,75 = 2,4

thương đúng là:

7,5 : 2,4 = 3,125

Đọc tiếp...
kudo shinichi 28 tháng 4 2016 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

vì bạn An viết nhầm 7,5 thành 5,7 nên SBC bị giảm:

7,5- 5,7 = 1, 8

SBC giảm 1,8 mà thương giảm 0,75 nên SC là :

1,8 : 0,75 = 2,4

thương đúng là:

7,5 : 2,4 = 3,125

Đọc tiếp...
Roronoa Doan 13 tháng 4 2016 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Tích mới tăng thêm 
13,824-10,944=2,88 
Thừa số thứ nhất tăng thêm 1,2 thì tích tăng thêm 1,2 lần thừa số thứ 2 tương ứng với 2,88 
Thừa số thứ 2 là 
2,88:1,2=2,4 
Thừa số thứ nhất là 
10,944:2,4=4,56

Đọc tiếp...
tth 13 tháng 4 2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Ts 1: 4,56

Ts 2 : 2,4

Tk mình nhé

Chúc bạn học tốt

^.^

Đọc tiếp...
tth 13 tháng 4 2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Ts 1: 4,56

Ts 2 : 2,4

Tk mình nhé

Chúc bạn học tốt

^.^

Đọc tiếp...
khiocnst 3 tháng 12 2015 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

                                             ​tổng hai số là

                                                 36.18+5.04=41.22

                                           số thứ 1 là 

                                              41.22:(5+1)=6.78

                                           SỐ THỨ 2 LÀ

                                            41.22-6.78=34.44

                                          Đ\S                                     

Đọc tiếp...
Lã Gia Hưng 21 tháng 7 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài 24 tháng 4 2015 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

a,b x 6 - a,b = 1a,b
a,b x 5 = 10 + a,b
a,b x 4 = 10 (cùng bớt a,b)
a,b = 10 : 4
a,b = 2,5
Đúng nha!

Đọc tiếp...
Tâm Lardy 11 tháng 4 2017 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

a,bx6-a,b=1a,b

a,bx5=10+a,b

a,bx4=10(cùng bớt a,b)

a,b=10:4

a,b=2,5

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Gia Bảo 14 tháng 12 2018 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

fuck you

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 27 tháng 4 2015 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Viết dấu phẩy của số thập phân sang bên phải 1 hàng có nghĩa là số thập phân đó gấp lên 10 lần.

Số thập phân đó là:

               47,88 : (10 - 1) = 5,32 

                         Đáp số: 5,32

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Mai Hoa 2 tháng 1 2017 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

5,32

ai tk mk

mk tk lại

hứa luôn

thank nhiều

Đọc tiếp...
Đậu Xuân Linh 17 tháng 4 2016 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

viết dấu phảy của số thập phân sang bên phải 1 hàng có nghỉa là số đó gấp 10 laanf

số đó là

47,88 :<10-1>=5,32

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 12 tháng 6 2015 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

gọi số tự nhiên là a ta có 0<a<265,3  

số thập phân là b trong đó 0<b< 265,3

theo đề ra a + b = 265,3 (1)  

khi mất số 0 ở tận cùng thì số tự nhiên đó trở thành a/10  

do đó theo cách tính của bạn đó hiệu của chung sẽ là: ! a/10 - b ! = 9,7 (2) ( ! c

! la trị tuyệt đối của c)

 giải hệ hai phương trình trên ta được hai cặp nghiệm là:  

cặp 1 : (a,b) = (250 ; 153/10)

 cặp 2: (a,b) = (3623/11, 2556/11)  

như vậy chỉ có cặp 1 là thỏa mãn  

2 số đó là: 250 và 153/10

​Vậy 2 số đó là 250 và 153/10 

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 10 tháng 12 2017 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

gọi số tự nhiên là a ta có 0<a<265,3
số thập phân là b trong đó 0<b< 265,3
theo đề ra a + b = 265,3 (1)
khi mất số 0 ở tận cùng thì số tự nhiên đó trở thành a/10
do đó theo cách tính của bạn đó hiệu của chung sẽ là: ! a/10 - b ! = 9,7 (2) ( ! c
! la trị tuyệt đối của c)
giải hệ hai phương trình trên ta được hai cặp nghiệm là:
cặp 1 : (a,b) = (250 ; 153/10)
cặp 2: (a,b) = (3623/11, 2556/11)
như vậy chỉ có cặp 1 là thỏa mãn
2 số đó là: 250 và 153/10
Vậy 2 số đó là 250 và 153/10

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 28 tháng 11 2017 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

gọi số tự nhiên là a ta có 0<a<265,3
số thập phân là b trong đó 0<b< 265,3
theo đề ra a + b = 265,3 (1)
khi mất số 0 ở tận cùng thì số tự nhiên đó trở thành a/10
do đó theo cách tính của bạn đó hiệu của chung sẽ là: ! a/10 - b ! = 9,7 (2) ( ! c
! la trị tuyệt đối của c)
giải hệ hai phương trình trên ta được hai cặp nghiệm là:
cặp 1 : (a,b) = (250 ; 153/10)
cặp 2: (a,b) = (3623/11, 2556/11)
như vậy chỉ có cặp 1 là thỏa mãn
2 số đó là: 250 và 153/10
Vậy 2 số đó là 250 và 153/10

k cho mk nha bn

Đọc tiếp...
0o0 Hoàng Phú Huy 0o0 9 tháng 4 2018 lúc 8:35
Báo cáo sai phạm

tổng 2 số khi gấp lên 2 lần là:

47,88x2=95,76

số thập phân đó là;

95,76-47,88:2=23,94

đáp số:23,9

Đọc tiếp...
ngô thế trường 8 tháng 4 2018 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

tổng 2 số khi gấp lên 2 lần là:

47,88x2=95,76

số thập phân đó là;

95,76-47,88:2=23,94

đáp số:23,94

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 8 tháng 4 2018 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

tổng 2 số khi gấp lên 2 lần là:

47,88x2=95,76

số thập phân đó là;

95,76-47,88:2=23,94

đáp số:23,94

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: