Giúp tôi giải toán và làm văn


cô bé bốn mắt 05/06/2018 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

4 số thì có 5 khoảng cách 

hiệu của hai số là:5x2=10

số bé là:(2010-10):2=1000

số lớn là:2010-1000=1010

đ/s:...

vậy câu trả5 lời là đáp án d nha!

Đọc tiếp...
Cauthuteamha Vietanh 05/06/2018 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Giữa chúng có 4 số chẵn và thêm hai số chẵn ở đầu và cuối thì dãy có 6 số chẵn,6 số chẵn tạo thành 5 khoảng cách vậy hiệu của chùng là:5×2=10

Số chẵn lớn là:

(2010+10)÷2=1010

Số chẵn bé là:

1010-10=1000

Vậy khoanh câu D là chính xác 100%.

Chúc bn hok tốt nhé!!!

Đọc tiếp...
Tapsunho 05/06/2018 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

D nha :những số đó là 1002 ;1004; 1006; 1008

Đọc tiếp...
Phan Tú Linh 23/05/2018 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Là 49999 nha!

~hok tốt nha bn~~

Đọc tiếp...
chim sẻ ban mai 22/05/2018 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

49999

hok tốt

Đọc tiếp...
majmaj 08/05/2015 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

là số 99994 đó......................................

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Hải 05/09/2014 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

a/ ( x+1) x : 2 = 55

(x + 1) x = 110

Tích của hai số  nhiên liên tiếp = 110 vậy x = 10

b/ ước của 12 là: 1, 2, 3, 4, 6, - 1, - 2, - 3, - 4, - 6, 12, - 12. Bạn thay vào rồi tự tìm nhé?

Đọc tiếp...
kagezero 27/09/2017 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

1+2+...+x=55

[1+x]xX:2=55

[1+x]xX=55x2

[1+x]xX=110 =10x11

x thuôc n số liên tiếp vậy x = 10

mình chỉ biết làm câu a thôi cô mình dạy

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 22/06/2015 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

9 = 3 x 3 = 1 x9

ab . (a + b) có tận cùng là 9 => chữ số tận cùng của tích a.b và tổng a + b đều bằng 3 

hoặc chữ số tận cùng của a.b là 9 ; a+ b có tận cùng là 1

hoặc a.b có tận cùng là 1 ; a+ b có tận cùng là 9

+) chữ số tận cùng của tích a.b là 3 => tận cùng của a;b là 1 và 3 => tổng a+ b không thể tận cùng là 3

+) chữ số tận cùng của a.b là 9 => chữ số tận cùng của a;b là 3 hoặc 1 và 9   => tổng  a+ b không thể có tận cùng là 1

+) a.b có tận cùng là 1 => a; b tận cùng là 1 và 1 hoặc  3 và 7; hoặc 9 và 9    =>  a+ b không thể  có tận cùng là 9

Vậy Không có số a; b nào thỏa mãn

Đọc tiếp...
Nghười bí ẩn 31/05/2018 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

Hiệu của 2 số là : 2.4=8 

Số lớn là : ( 78 +8): 2=43

Số bé là : 78-43=35

Đáp số : Số lớn : 43

              Số bé : 35

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Thành Đạt 27/07/2016 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Số dư trong phép chia đó là:

84-1=83

Số bị chia là:

84x16+83=1427

Đáp số: 1427

đúng 100%

làm vậy sẽ đc cô giáo khen và tặng điểm 10 tròn trịa bạn nhá

Đọc tiếp...
phan văn đức 14/03/2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

số bị : là : 84 x 16 + 83 = 1427 

Đáp số : 1427

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng CTV 10/10/2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Số dư trong phép chia đó là:

84-1=83

Số bị chia là:

84x16+83=1427

Đáp số: 1427

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 30/05/2015 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là 4ab [a,b là chữ số]  [abc gạch ngang trên đầu]

Nếu chuyển chữ số 4 xuống sau chữ số hàng đơn vị thì ta được số ab4

Ta có: 

    ab4  = 4ab x 3/4

=> ab x 10 +4 = [400+ab] x 3/4

=> ab x 10 +4 = 300 + 3/4 x ab

=> 37/4 x ab   = 296

=> ab = 32 => 4ab = 432

Vậy số cần tìm là 432

Đọc tiếp...
phan thi phuong 10/10/2016 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

486 minh lam rui

Đọc tiếp...
mai thị huỳnh phương 27/09/2016 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

bn ơi mình chưa

biết làm bài này những

mình nghĩ là

586

đó bn ạ

Đọc tiếp...
Bùi Thị Thục Khuê 01/07/2017 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Đề người ta hỏi là chứng minh chứ đâu có phải là hỏi xem 1 trong 2 tích í là j đâu, mọi người đọc cho kỹ đề chớ, có ai đòng ý vs mk ko nak ?

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 25/04/2015 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

A = 671 x (100...0 - 3) + 2015                (Có 100 chữ số 0)

    = 67100...0 - 671 x 3 + 2015 

    = 67100...0 - 2013 + 2015 = 67100...0 + 2 = 67100..2

vậy tổng các chữ số của A là: 6 + 7 + 1 + 2 = 16  

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 29/03/2016 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Giải:

A =  671 x 99...997 + 2015

= 671 x (10.......0 - 3) + 2015

= 671 x 10.......0 - 671 x 3 + 2015

= 6710.........0 - 2013 + 2015

= 6710.........0 + 2

= 6710........02

Vậy tổng các chữ số của A là: 6 + 7 + 1 + 2 = 16

ĐS: 16

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Ngọc 18/03/2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm
minamoto shisuka 28/04/2015 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:987

Số đó là: 937+100-987=50

       Đ/s:50

****nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tiến 08/05/2018 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

Đúng rồi

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 18/11/2017 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

Giả sử E là số tự nhiên

Biến đổi E ta có :

\(E=\frac{3n^2}{2n^2+n-1}+\frac{1}{n+1}=\frac{3n^2}{\left(n+1\right)\left(2n-1\right)}+\frac{2n-1}{\left(n+1\right)\left(2n-1\right)}=\frac{3n^2+2n-1}{\left(n+1\right)\left(2n-1\right)}\)

\(=\frac{\left(n+1\right)\left(3n-1\right)}{\left(n+1\right)\left(2n-1\right)}=\frac{3n-1}{2n-1}\)

Do E là số tự nhiên \(\Rightarrow\left(3n-1\right)⋮\left(2n-1\right)\)

\(\Leftrightarrow2\left(3n-1\right)⋮\left(2n-1\right)\Rightarrow\left[2\left(3n-1\right)-3\left(2n-1\right)\right]⋮2n-1\)

\(\Leftrightarrow\left(6n-2-6n+3\right)⋮\left(2n-1\right)\Leftrightarrow1⋮\left(2n-1\right)\)

\(\Rightarrow2n-1\inƯ\left(1\right)=\left\{\pm1\right\}\)

Xét \(2n-1=1\Rightarrow n=1\left(KTM:n>1;\text{loại}\right)\)

Xét \(2n-1=-1\Rightarrow n=0\left(KTM:n>1;\text{loại}\right)\)

Vậy ko có số tự nhiên n > 1 nào để \(\left(3n-1\right)⋮\left(2n-1\right)\) hay 3n - 1 ko chia hết cho 2n - 1

=> điều giả sử là sai hay E ko thể là số tự nhiên (đpcm)

Đọc tiếp...
Vũ Mai Phương Linh 19/04/2017 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

n=36 ; aaa=666

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 23/09/2017 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Đặt 
S=1 +2+..+n 
S=n+(n-1)+..+2+1 
=> 2S = n(n+1) 
=> S=n(n+1)/2 
=> aaa =n(n+1)/2 
=> 2aaa =n(n+1) 

Mặt khác aaa =a*111= a*3*37 

=> n(n+1) =6a*37 
Vế trái là tích 2 số tự nhiên liên tiếp 
=> a*6 =36 
=> a=6 
(nêu a*6 =38 loại) 

Vậy n=36, aaa=666

Đọc tiếp...
Otaku Yu 10/01/2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

n = 36; a = 6

Đọc tiếp...
Angel of the eternal light legend 07/03/2018 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: 10n + 18n - 1 = (10n - 1) + 18n = 99...9 + 18n (số 99...9 có n chữ số 9) 
= 9(11...1 + 2n) (số 11...1 có n chữ số 1) = 9.A 
Xét biểu thức trong ngoặc A = 11...1 + 2n = 11...1 - n + 3n (số 11...1 có n chữ số 1). 
Ta đã biết một số tự nhiên và tổng các chữ số của nó sẽ có cùng số dư trong phép chia cho 3. Số 11...1 (n chữ số 1) có tổng các chữ số là 1 + 1 + ... + 1 = n (vì có n chữ số 1). 
=> 11...1 (n chữ số 1) và n có cùng số dư trong phép chia cho 3 => 11...1 (n chữ số 1) - n chia hết cho 3 => A chia hết cho 3 => 9.A chia hết cho 27 hay 10n + 18n - 1 chia hết cho 27 (đpcm)

Đọc tiếp...
Phan Thị Minh Triêu 28/04/2015 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

một số chẵn có năm chữ số khác nhau, biết rằng chữ số hàng chục nghìn gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng nghìn gấp 5 lần chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng chục là số 65 412

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Ngọc 31/12/2015 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

chữ số hàng chục la; 65 412

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Ngọc Khánh 05/09/2017 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm
nguyen dieu hoa 16/04/2018 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải là:

319 + 76 = 395 (m)

Cả hai tuần cửa hàng bán được số mét vải là:

319 + 395 = 714 (m)

Số ngày cửa hàng mở cửa trong hai tuần là:

7 x 2 = 14 ( ngày )

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải là:

714 : 14 = 51 (m)

Đáp số: 51 m vải

Bài 2:

Số tiền mua hai hộp bánh là:

24000 x 2 = 48000 (đồng)

Số tiền mua 6 chai sữa là:

9800 x 6 = 58800 (đồng)

Mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa hết số tiền là:

48000 + 58800 = 106800 (đồng)

Số tiền mẹ có lúc đầu là:

93200 + 106800 = 200000 (đồng)

Đáp số: 200000 đồng.

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 16/04/2018 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Tuần sau cửa hàng đó bán được số m vải là :         \(319+76=395m\)

Đổi 2 tuần = 14 ngày

TB mỗi ngày cửa hàng bán được số m vải là : \((319+395):14=51m\)

ĐS : 51m vải

2. Mẹ mua bánh hết số tiền là : \(24000\cdot2=48000\)đồng

    Mẹ mua sữa hết số tiền là : \(9800\cdot6=58800\)đồng

Lúc đầu mẹ hết số tiền là : \(93200+(48000+58800)=200000\)đồng

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy CTV 16/04/2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :

Tuần sau cửa hàng đó bán được số m vải  :
319 + 76 = 395 ( m vải )
Đổi : 2 tuần = 14 ngày
Trong 2 tuần đó , trung bình mỗi ngày bán được :
( 319 + 395 ) : 14 = 51 ( m vải )

Bài 2 :

Mẹ mua bánh hết số tiền là :
24000 . 2 = 48000 ( đồng )
Mẹ mua sữa hết số tiền là :
9800 . 6 = 58800 ( đồng )
Lúc đầu mẹ có số tiền là :
93200 + ( 48000 + 58800 ) = 200000 ( đồng )

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: