Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Quang Thế 08/01/2015 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Toán này lớp 4 là giải được : 

Các số có 2 chữ số thì trung bình cộng của chúng là 2 chữ số

Các số có 1 chữ số phải kết hợp với số có 3 chữ số ra TBC 2 chữ số

Có 9 số có 1 chữ số nên phải kết hợp với 9 số  ó hai chữ số : từ 100 đến 108 (108 nha KHÔNG PHẢI 109 )

Đọc tiếp...
Sansan Pink 14/09/2014 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

NGuyên dương mình chưa học !!!! hhiihihhi

Đọc tiếp...
Bàn Thờ Vắng Em 30/09/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Số nguyên dương nhỏ nhất là 1

Mà \(a^0\) = 1 với mọi số tự nhiên a hay \(1^a=1\)

=> Có thể chọn:

+) Một chữ số là 0; chữ số còn lại là một trong các chữ số 1;2.....;9

+) Một chữ số là 1; chữ số còn lại là một trong các chữ số 1;2;....;9

Đọc tiếp...
Sahora Anko 04/09/2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Dễ mà ko khó đâu!

Đọc tiếp...
zoombie hahaha 27/09/2016 lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

Xét n = 2k, 2k+1

Đọc tiếp...
New Super Mario 20/09/2016 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

n=1 nhưng cách giải mình tạm thời chưa nghĩ ra.

Tẹo mình sẽ trả lời lại sau

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 18/07/2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Vì \(\left(2x-5\right)^{2016}\ge0\forall x;\left(3y+4\right)^{2020}\ge0\forall y\)

\(\Rightarrow\left(2x-5\right)^{2016}+\left(3y+4\right)^{2020}\ge0\)

Mà đề lại cho \(\left(2x-5\right)^{2016}+\left(3y+4\right)^{2020}\le0\)

Nên \(\hept{\begin{cases}\left(2x-5\right)^{2016}=0\\\left(3y+4\right)^{2020}=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\y=-\frac{4}{3}\end{cases}}}\)

Vậy ..........

Đọc tiếp...
luu mach chien 30/09/2016 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

x=5/2,y=-4/3

Đọc tiếp...
Han The Anh 06/12/2017 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

vì (2x-5)2016  và (3y+4)2020 >hoặc=0 với mọi x

=>2x-5=3y+4=0

=>x=2/5;y=-4/3

Đọc tiếp...
Han The Anh 06/12/2017 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

bai 1

a,17.64+68.34=34.32+68.34=34.(68+32)=34.100=3400

b,37.63+64.163=37.63+63.163+163=63(37+60)+163=63.100+163=6300+163=6463

c,163.68+16.272=136.68+32.136=136(68+32)=136.100=13600

d,26.13+74.14=26.13+74.13+74=13.(74+26)+74=13.100+74=1300+74=1374

Đọc tiếp...
Pham Bang Bang 09/07/2017 lúc 07:32
Báo cáo sai phạm

các bạn trả lời bài 1 cũng được trả lời xong thì báo cho mình để mình k nha 

Đọc tiếp...
minhanh 16/04/2017 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

\(\Leftrightarrow\) \(\frac{x+1}{10}\)+\(\frac{x+1}{11}\)+\(\frac{x+1}{12}\)-\(\frac{x+1}{13}\)-\(\frac{x+1}{14}\)= 0

\(\Leftrightarrow\)(x+1)(\(\frac{1}{10}\)+\(\frac{1}{11}\)+\(\frac{1}{12}\)-\(\frac{1}{13}\)-\(\frac{1}{14}\))= 0

\(\Leftrightarrow\)x + 1 = 0 ( vì  \(\frac{1}{10}\)+\(\frac{1}{11}\)+\(\frac{1}{12}\)-\(\frac{1}{13}\)-\(\frac{1}{14}\)\(\ne\)0)

\(\Leftrightarrow\)x = - 1

Tk mình nha m.n!!!>.<

Đọc tiếp...
Adella Ngọc 12/11/2016 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

cái này bạn cứ lên mạng sẽ tìm thấy

Đọc tiếp...
Hoàng Thế Kiên 24/03/2017 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

\(P=\frac{x-5}{3-x}=-\frac{5-x}{3-x}=-\frac{2+\left(3-x\right)}{3-x}=\frac{-2}{3-x}+\)\(\left(-1\right)\)

Để P có GTNN thì \(\frac{-2}{3-x}\) phải có GTNN \(\Rightarrow\) x= 2 Khi đó

\(P=\frac{2-5}{3-2}=-3\)

Vậy Pmin=-3 khi x=2

Đọc tiếp...
Shanks Tóc Đỏ 23/03/2017 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

ko biết

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 12/07/2015 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Vì x có tận cùng là 2  => 2x có tận cùng là 4; 3x có tận cùng 6

x; 2x ; 3x đều có 3 chữ số và 9 chữ số khác nhau => tổng các chữ số là x; 2x; 3x là : 1+ 2 + 3 + ...+ 9 = 45 chia hết cho 9

=> tổng x + 2x + 3x chia hết cho 9 => 6x chia hết cho 9 => x chia hết cho 3 => 3x chia hết cho 9

Gọi số 3x có dạng ab6 => a + b + 6 chia hết cho 9

Vì x; 2x; 3x có các chữ số khác nhau => a; b  \(\in\) {1;3;5;7;8; 9} =>   4 \(\le\)a+ b \(\le\) 17

mà a + b + 6 chia hết cho 9 => a + b = 12  = 5 + 7 = 3 + 9

Xét các trường hợp:

+) a = 3; b = 9 => 3x = 396 => x = 132 => 2x = 264 (Loại)

+) a = 9; b = 3 => 3x = 936 => x = 312 => 2x = 624 (Loại)

+) a = 5; b = 7 => 3x = 576 => x = 192 => 2x = 384 (Thỏa mãn)

+) a = 7; b = 5 => 3x = 756 => x = 252 (loại)

vậy x = 192

 

 

Đọc tiếp...
Đinh Đức Tài 13/07/2015 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Vì x có tận cùng là 2  => 2x có tận cùng là 4; 3x có tận cùng 6

x; 2x ; 3x đều có 3 chữ số và 9 chữ số khác nhau => tổng các chữ số là x; 2x; 3x là : 1+ 2 + 3 + ...+ 9 = 45 chia hết cho 9

=> tổng x + 2x + 3x chia hết cho 9 => 6x chia hết cho 9 => x chia hết cho 3 => 3x chia hết cho 9

Gọi số 3x có dạng ab6 => a + b + 6 chia hết cho 9

Vì x; 2x; 3x có các chữ số khác nhau => a; b  $\in$∈ {1;3;5;7;8; 9} =>   4 $\le$≤a+ b $\le$≤ 17

mà a + b + 6 chia hết cho 9 => a + b = 12  = 5 + 7 = 3 + 9

Xét các trường hợp:

+) a = 3; b = 9 => 3x = 396 => x = 132 => 2x = 264 (Loại)

+) a = 9; b = 3 => 3x = 936 => x = 312 => 2x = 624 (Loại)

+) a = 5; b = 7 => 3x = 576 => x = 192 => 2x = 384 (Thỏa mãn)

+) a = 7; b = 5 => 3x = 756 => x = 252 (loại)

vậy x = 192

Đọc tiếp...
ĐÀO HẢI HƯNG 13/07/2015 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

đúng là ác mộng, hay và khó

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Tùng 26/12/2016 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

a+ b = /a/-/b/

ta xét 2 TH 

Th1 /a/=a

/b/=b

=> a+b = a-b

=> 0 = -2b => b =0

Th2 tự xét

Đọc tiếp...
ngonhuminh 26/12/2016 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

trả lời sau vẫn không biết vận dụng à:

a=100

b=-1 

thử vào xem có đúng không

Đọc tiếp...
ngonhuminh 26/12/2016 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow\left(a+b\right)^2=\left(!a!-!b!\right)^2\Leftrightarrow a^2+b^2+2ab=a^2+b^2-2.!a!.!b!\)

\(\Leftrightarrow ab=-!a!.!b!\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}ab< 0\\ab=0\end{cases}}\)\(\)

nếu ab=0\(\orbr{\begin{cases}a=0\Rightarrow b\le0\\b=0\Rightarrow a\ge0\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
super saiyan vegeto 07/11/2016 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

( 3x -1 )7 = (2x+1)3

21x - 7= 6x +3

21x - 6x = 7+3

15x = 10

x = 10/15 = 2/3

Đọc tiếp...
Trần Thị Thu Hường 07/11/2016 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3x-1}{2x+1}=\frac{3}{7}\)

\(\Rightarrow\left(3x-1\right)\cdot7=\left(2x+1\right)\cdot3\)

\(\Rightarrow21x-7=6x+3\)

\(\Rightarrow21x-6x=3+7\)

\(\Rightarrow15x=10\)

\(\Rightarrow x=\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Thu Hường 07/11/2016 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3x-5}{x+4}=\frac{5}{2}\)

\(\Rightarrow\left(3x-5\right)\cdot2=\left(x+4\right)\cdot5\)

\(\Rightarrow6x-10=5x+20\)

\(\Rightarrow6x-5x=20+10\)

\(\Rightarrow x=30\)

Đọc tiếp...
super saiyan vegeto 07/11/2016 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

(3x-5)2 = (x+4)5

6x - 10= 5x +20

6x-5x = 10+20

x = 30

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 30/10/2016 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow\frac{c}{a}=\frac{d}{b}\Rightarrow1-\frac{c}{a}=1-\frac{d}{b}\Rightarrow\frac{a-c}{a}=\frac{b-d}{b}\)

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 07/09/2017 lúc 05:47
Báo cáo sai phạm
 

 Nếu 3 chữ số lặp lại là 3 chữ số 0, thì số đó có dạng a000 trong đó a có 9 giá trị (a=1,2,3,4,,6,7,8,9)
Vậy có 9 số.
Nếu 3 chữ số lặp lại là 3 chữ số khác 0,số đó có 4 dạng:
axxx
xaxx
xxax
xxxa
Trong đó: a khác x; a có 9 giá trị (trừ giá trị x=a); x có 9 giá trị (trừ giá trị x=0)
Vậy, có 4.9.9=324 số
=> Vậy tổng cộng có 9+324=333 số có đúng 3 chữ số giống nhau trong các số tự nhiên từ 100 tới 10000.


các anh chị k em nha
Đọc tiếp...
vũ thu hà 03/10/2016 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

ko biết

Đọc tiếp...
Phạm Thị Minh Châu 20/09/2017 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm
Kết quả phải là 333
Đọc tiếp...
ngô đinh trung 16/11/2014 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

Để x,y là các stn thì (x-3) và (2y-5) là các số tự nhiên

suy ra (x-3)  ( 2y-5 ) là các ước của 74.

mà 74=2.37 từ đó ta có 2th:

TH1:   x-3=2    và   2y-5=37

x=5,y=21

TH2:  x-3=37  và  2y-5=2

x=40  ,   y=7/2  TH này ko tm vì y ko phải là stn

vậy các số cânf tìm là: x=5 và y=21

 

Đọc tiếp...
MAN 27/09/2016 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

x=5 va y=21;

x=5 va y=21;

x=5 va y=21.

k cho mình nhé.

Đọc tiếp...
Phạm Phú Quý 13/11/2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

x bắng 5 và y bằng 21 không đúng không cho k

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: