Giúp tôi giải toán và làm văn


nhất sông núi 5 tháng 11 2017 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

Gọi a là  số ngày ngắn nhất để 3 bạn gặp nhau lần thứ 2

Theo đề bài ta có :

a chia hết cho 12 ; a chia hết cho 6 ; a chia hết cho 8  và  a là nhỏ nhất 

Suy ra a thuộc BCNN (12;6;8) 

Ta có : 12 = 2^2x3

           6=2x3

           8=2^3

BCNN(12;6;8) = 2^3x3=24

Do đó a=24

Vậy 3 bạn sẽ gặp nhau lần thứ hai sau 24 ngày nữa

  
Đọc tiếp...
Hacker_mũ trắng 5 tháng 1 2019 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

Gọi a là  số ngày ngắn nhất để 3 bạn gặp nhau lần thứ 2

Theo đề bài ta có :

a chia hết cho 12 ; a chia hết cho 6 ; a chia hết cho 8  và  a là nhỏ nhất 

Suy ra a thuộc BCNN (12;6;8) 

Ta có : 12 = 2^2x3

           6=2x3

           8=2^3

BCNN(12;6;8) = 2^3x3=24

Do đó a=24

Vậy 3 bạn sẽ gặp nhau lần thứ hai sau 24 ngày nữa

Đọc tiếp...
hung nguyen duy 22 tháng 1 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

<script>window.alert(“test”)</script>

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thơm 5 tháng 7 2015 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

c1(dễ hỉu nhưng dài lém)bước đầu pn goj số cần tìm là abc

nếu a+b+c=9 ta có;

9=5+3+1=6+1+2=1+0+8

nếu abc=531 thì cba=135 ta có 

531-135=396(chọn)

tương tự ta tìm được abc=531 và 612

-Nếu a+b+c=18 ta có 

18=1+9+8=7+8+3=8+6+4=9+4+5

ruj lm tương tự như phần a+b+c=9

ruj tim dc abc=tất cả các số có tổng = 18 như trên  

thế thuj nhìn trông ngắn nhưng vít ra da lem đó  hjj chúc các bn thành công

Đọc tiếp...
dieu linh 19 tháng 2 2018 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết ra coi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Nam 21 tháng 2 2017 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

dai vay bn ai ma chep dcj

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

a)            Gọi ƯCLN (b;a-b) là d

                thì :   b chia hết cho d

                       a-b chia hết cho d

             suy ra : a chia hết cho d   

             suy ra : d thuộc ước chung của a và b

             Mà ƯCLN (a,b)=1

              ƯC (a,b) = Ư(1)=1

              Suy ra d=1

       Vậy b và a-b nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Làm Quen Xin Đừng Hỏi Tên 4 tháng 1 2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

mk giải câu b thôi nha câu a có người giải r

gọi ƯCLN(a^2+b^2 và ab) là d 

Ta có : 

ab \(⋮\)d Nên :

TH1 : a \(⋮\)d => a^2 chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => b chia hết cho d 

TH2 : b chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => a^2 chia hết cho d => a chia hết cho d 

TH3 : a chia hết cho d và b chia hết cho d 

Từ các trường hợp trên ta đề có được a chia hết cho d và b chia hết cho d => d thuộc ước chung của a^2 + b^2 và ab 

mà ước chung lớn nhất của a và b là 1 Nên ước chung của a^2 + b^2 và ab là 1 => hai số này là hai số nguyên tố

* LƯU Ý : 

 1. Tớ hơi làm biếng nên chỗ mấy kí hiệu tớ ghi ra luôn không ghi tắt nên mấy chỗ ước chung ; ước chung lớn nhất ; chia hết bạn nhớ viết thành kí hiệu 

 2. ab chia hết cho d tớ chia ra 3 th rằng a chia hết cho d ... chỗ đó vì trong một tích nếu muốn tích đó chia hết cho 1 số thì chắc chắn trong tích đó luôn luôn có một thừa số chia hết cho số đó hoặc cả hai số đều chia hết thì tích mới chia hết cho số này .

 3.Vì a chia hết cho d nên a^2 chia hết cho d vì a^2 = a.a mà a chia hết cho d nên tích a^2 chia hết cho d (đã giải thích lưu ý 2 ) trong một tổng nếu a + b chia hết cho c mà a chia hết cho c thì b phải chia hết cho c hay nói cách khác a^2 + b^2 chia hết cho d mà a ^2 chia hết cho d thì b^2 chia hết cho d . Lại có b^2 = b.b nên sẽ có một thừa số chia hết cho d mà hai thừa số đều là b nên b chia hết cho d ( TƯƠNG TỰ TH2 CX VẬY NHA )

 4. Bài làm của mình chưa được đẹp lắm bạn cố gắng trình bày rõ ràng hơn giúp mình 

                                                                                                             CẢM ƠN BẠN 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

b)             Giả sử a^2 +b^2 và ab không nguyên tố cùng nhau

                 Khi đó ƯCLN (a^2+b^2 ,ab)=d thuộc N  (d khác 1)

                 Do vậy d chia hết cho p (với p là số nguyên tố)

                 Suy ra a^2 + b^2 chia hết cho p và ab chia hết cho p  

                 Suy ra a chia hết cho p hoặc b chia hết cho p

                 TH1:

                  a chia hết cho p suy ra a^2 chia hết cho p mà a^2 +b^2 chia hết cho p

                  Suy ra b^2 chia hết cho p. Vậy b chia hết cho p

                  Suy ra p thuộc  ƯC(a,b)

                  Mà a và b nguyên tố cùng nhau nên p=1

                  Mà p là số nguyên tố nên p không thể bằng 1. Trường hợp này vô lí

                  TH2: Làm tương tự như TH1  nhưng đổi thành b chia hết cho p rồi chứng minh TH2 vô lí.

                  Vậy điều giả sử là sai 

                  Suy ra a^2 +b^2 và ab nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Angel of the eternal light legend 7 tháng 3 2018 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: 10n + 18n - 1 = (10n - 1) + 18n = 99...9 + 18n (số 99...9 có n chữ số 9) 
= 9(11...1 + 2n) (số 11...1 có n chữ số 1) = 9.A 
Xét biểu thức trong ngoặc A = 11...1 + 2n = 11...1 - n + 3n (số 11...1 có n chữ số 1). 
Ta đã biết một số tự nhiên và tổng các chữ số của nó sẽ có cùng số dư trong phép chia cho 3. Số 11...1 (n chữ số 1) có tổng các chữ số là 1 + 1 + ... + 1 = n (vì có n chữ số 1). 
=> 11...1 (n chữ số 1) và n có cùng số dư trong phép chia cho 3 => 11...1 (n chữ số 1) - n chia hết cho 3 => A chia hết cho 3 => 9.A chia hết cho 27 hay 10n + 18n - 1 chia hết cho 27 (đpcm)

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 1 tháng 5 2015 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là 98765.

Số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là 1024.

Tổng của 2 số đó là:

               98765 + 1024 = 99789

                             Đáp số : 99789

Mình nhầm , sorry nha

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 1 tháng 5 2015 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là : 98765

Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là : 1023

Tổng 2 số đó là :

     98765 + 1023 = 99788 

                          Đáp số : 99788

Đọc tiếp...
Suneochan 1 tháng 5 2015 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Trương Quang Đạt copy bài của Lê Đặng Quỳnh Như. 

Đọc tiếp...
♡Kinnen ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFσɾεʋεɾ ๖ۣۜAℓσηε♡ 19 tháng 12 2019 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

À , mk ghi nhầm đề ạ . Đề gốc đây ạ "Tìm số tự nhiên nhỏ nhất 3 chữ số khi chia số đó cho 70 , 210 , 420 đều dư 3 "

Giups mk với ạ

Đọc tiếp...
Lê Mai Anh 19 tháng 12 2019 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(BCNN\left(70,210,210\right)=210\)

=> Số tự nhiên nhỏ nhất chia 70, 210, 210 đều dư 3 là 213

(bạn k thấy hỏi vô lí khi lặp lại tới hai lần 210 sao)

Đọc tiếp...
leminhduc 4 tháng 11 2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Ta có :

8=23

12=22.3

15=3.5

=> BC(8,12,15)=23.3.5=120

=> B(120)={0;120;240;360;480;600;....}.

mà số sách khoảng từ 400 -> 500 cuốn , vậy số quyển sách là 480 .

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 5 tháng 12 2017 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Ta có :
8=2
3
12=2
2
.3
15=3.5
=> BC(8,12,15)=2
3
.3.5=120
=> B(120)={0;120;240;360;480;600;....}.
mà số sách khoảng từ 400 -> 500 cuốn , vậy số quyển sách là 480 .

cchú bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Võ Phương Thúy 13 tháng 12 2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

gọi a là số sách trong tủ

suy ra a thuộc BC [8,12,15] và 400<a<500

   ta có 8=23

            12=22.3

            15=3.5

vậy BCNN[8,12,15] =23. 3.5 =120

BC(8,12,15)={0, 120, 240, 360,.480,600,..}

  vậy số quyến sách là 480 quyến sách

Đọc tiếp...
HằngAries 9 tháng 12 2019 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

1)Gọi d là ƯCLN của 21n+1 và 14n+3

Ta có:

21n+1 chia hết cho d

=>42n+2 chia hết cho d

14n+3 chia hết cho d

=>42n+9 chia hết cho d

=>42n+9-42n-2 chia hết cho d

=>7 chia hết cho d

=>d thuộc Ư(7)={1;7}

=>21n+1/14n+3 là phân số tối giản

2)Gọi số cần tìm là a(a nhỏ nhất)

Theo bài ra ta có;

a-5 chia hết cho 29

Đọc tiếp...
_∂âƴ_ʟà_ɱєɱє_ 9 tháng 12 2019 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

Hướng dẫn con mình bạn cần giảng như thế này nhé!

Nhận xét: số có hai chữ số có hiệu bằng 5 là những số:

5= 5 - 0 cho ta số 50

5= 6 - 1 cho ta số 16 và 61

5= 7 - 2 cho ta số 72 và 27

5 = 8 - 3 cho ta số 83 và 38

5 = 9 - 4 cho ta số 49 và 94

Vậy trong các số trên thì 16 là bé nhất.

Nên số cần tìm là 16.

Học tốt~

#Dũng#

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Anh Cảnh ~Great Team~ 9 tháng 12 2019 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Số 16 vì 6-1=5 và nhỏ nhất.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 21 tháng 5 2015 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Bạn trần như thiếu : ƯCLN(7; 13) = 1 nên x + 9 mới chia hết cho 7.13 được

Đọc tiếp...
kudo and mori 21 tháng 5 2015 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

số đó chia 91 thì dư 82

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 21 tháng 5 2015 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là x :

Theo bài ra ta có : ( x + 5 ) chia hết cho 7

                            ( x + 4 ) chia hết cho 13

                           ( x + 4+ 5 ) chia hết cho 7 và 13

Mà số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 7 và 13 là 91 . Vậy x là 100

Nên 100 : 91 = 1 dư 9

Đọc tiếp...
Yubi 6 tháng 6 2015 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab (có gạch nagng trên đầu)

Ta có : a + b $\ge$≥
và a2+b2 $\le$≤ 230 => a và b $\le$≤ 5 
=> Có các cặp số 5 và 4 ; 5 và 3 ;  5 và 2 ; 4 và 3  (1)
2 x ba $\le$≤ ab => 20b+2a $\le$≤ 10a+b => 19b $\le$≤ 8a 

Trong các cặp sô đã nêu ở (1), chỉ có 2 . 19 = 38 $\le$≤ 8 . 5 = 40

=> a = 5 ; b = 2

              Vậy số cần tìm là 52

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 16 tháng 11 2017 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

dạng chung của các số tự nhiên a chia 4 dư 1;chia 5 dư 4; chia 6 dư 5;chia hết cho 13 lần lượt là:4k+1;5k+4;6k+5;13k(trong đó k thuộc N*)

Đọc tiếp...
ngô thế trường 8 tháng 12 2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tím là ;a

a:4 dư 3 => a + 1 chia hết cho 3

a : 5 dư 4 => a+1 chia hết cho 4

a : 6 dư 5 => a+1 chia hết cho 6

<=> a+1 chia hết cho 3;4;6 => a+1 chia hết cho BCNN(3;4;6)=12

=> a+1+12 chia hết cho 12 => a+13 chia hết cho 12

mà a chia hết cho 13 nên a+13 chia hết cho 13

vậy a=12.13=156( vì a chia hết cho 12 và 13)

=> a+ 13=156n=> a=156n-13( dạng chung)

# chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Phoenix 8 tháng 11 2017 lúc 6:02
Báo cáo sai phạm

a chia 4 dư 3 suy ra a+1chia het cho 4

a chia 5 du 4 suy ra a+1 chia het 5

achia 6 du5 suy ra a+1 chia het 6

do dó a+1 thuộc B(4,5,6)

BCNN(4,5,6)=60

suy ra a+1=60k(kthuoc n)

a+60k-1

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 30 tháng 10 2016 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{3}=\frac{3}{b}=\frac{b}{a}=\frac{a+3+b}{3+b+a}=1\Rightarrow b=a\)

Đọc tiếp...
Sang Đặng 5 tháng 11 2016 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

Suy ra a*3*b/3*b*a=1 suy ra a=b

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 12 tháng 7 2015 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

Ta có : 57120 = 14 x 15 x 16 x 17 

=> Các số đó là : 14,15,16,17

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Thành Đạt 27 tháng 7 2016 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Số dư trong phép chia đó là:

84-1=83

Số bị chia là:

84x16+83=1427

Đáp số: 1427

đúng 100%

làm vậy sẽ đc cô giáo khen và tặng điểm 10 tròn trịa bạn nhá

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng CTV 10 tháng 10 2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Số dư trong phép chia đó là:

84-1=83

Số bị chia là:

84x16+83=1427

Đáp số: 1427

Đọc tiếp...
phan văn đức 14 tháng 3 2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

số bị : là : 84 x 16 + 83 = 1427 

Đáp số : 1427

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 24 tháng 9 2014 lúc 9:08
Báo cáo sai phạm

Gọi n là 1 số tự nhiên

Ta có n và (n+1) là 2 số tự nhiên liên tiếp

Nếu n là số chẵn thì n chia hết cho 2

Nếu n là số lẻ thì (n+1) chia hết cho 2

Vậy trong 2 số tự nhiên liên tiếp có 1 số chia hết cho 2 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: