Giúp tôi giải toán và làm văn


Phan Thị Minh Triêu 28/04/2015 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

một số chẵn có năm chữ số khác nhau, biết rằng chữ số hàng chục nghìn gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng nghìn gấp 5 lần chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng chục là số 65 412

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Ngọc 31/12/2015 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

chữ số hàng chục la; 65 412

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Ngọc Khánh 05/09/2017 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm
nguyen dieu hoa 16/04 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải là:

319 + 76 = 395 (m)

Cả hai tuần cửa hàng bán được số mét vải là:

319 + 395 = 714 (m)

Số ngày cửa hàng mở cửa trong hai tuần là:

7 x 2 = 14 ( ngày )

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải là:

714 : 14 = 51 (m)

Đáp số: 51 m vải

Bài 2:

Số tiền mua hai hộp bánh là:

24000 x 2 = 48000 (đồng)

Số tiền mua 6 chai sữa là:

9800 x 6 = 58800 (đồng)

Mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa hết số tiền là:

48000 + 58800 = 106800 (đồng)

Số tiền mẹ có lúc đầu là:

93200 + 106800 = 200000 (đồng)

Đáp số: 200000 đồng.

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 16/04 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Tuần sau cửa hàng đó bán được số m vải là :         \(319+76=395m\)

Đổi 2 tuần = 14 ngày

TB mỗi ngày cửa hàng bán được số m vải là : \((319+395):14=51m\)

ĐS : 51m vải

2. Mẹ mua bánh hết số tiền là : \(24000\cdot2=48000\)đồng

    Mẹ mua sữa hết số tiền là : \(9800\cdot6=58800\)đồng

Lúc đầu mẹ hết số tiền là : \(93200+(48000+58800)=200000\)đồng

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy CTV 16/04 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :

Tuần sau cửa hàng đó bán được số m vải  :
319 + 76 = 395 ( m vải )
Đổi : 2 tuần = 14 ngày
Trong 2 tuần đó , trung bình mỗi ngày bán được :
( 319 + 395 ) : 14 = 51 ( m vải )

Bài 2 :

Mẹ mua bánh hết số tiền là :
24000 . 2 = 48000 ( đồng )
Mẹ mua sữa hết số tiền là :
9800 . 6 = 58800 ( đồng )
Lúc đầu mẹ có số tiền là :
93200 + ( 48000 + 58800 ) = 200000 ( đồng )

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 15/04 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Một ô tô cứ đi 12km thì tiêu hao hết 1l xăng, giá triền 1l xăng là 7500 đồng. Tính số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường dài 180 km.

Đáp án:

Số lít xăng tiêu hao khi ô tô đi quãng đường dài 180 km là:

180 : 12 = 15(l)

Số tiền phải mua xăng là:

7500 x 15 = 112500 (đồng)

Đáp số: 112500 đồng

Đọc tiếp...
nguyen xuan an 15/04 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

quãng đường dài 180km thì cần số lít xăng là :               180/12=15[ l ]

số tiền mua xăng là :                               7500*15=112500 [ đồng]

                                                  đáp số: 112500 đồng

                  

Đọc tiếp...
BIG HERO 6 15/04 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

180/12*7500=112500đ

Đọc tiếp...
OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa 27/10/2017 lúc 06:05
Báo cáo sai phạm

bn đó làm đúng rồi đấy

cảm ơn b nhiều 

tk cho mk nha

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 27/10/2017 lúc 06:00
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a; b

(a; b) = d

a = dq; b = dp; với (q;p) = 1

BCNN

(a;b) = ab/ƯCNN = ab/d

=> ab/d + d = 15 => ad + d2 = ab = d . (15 - d)

Vì (a; b) = d => ab chia hết cho d=> 15 - d chia hết cho d 

=> 15 chia hết cho d

d = 1; 3; 5; 15 

+d  = 1 => BCNN (a; b) = 15 - 1 = 14 = 1 + 13 = 3 + 10 = 5 + 9 => Hai số cần tìm là: (1;3) ; (3;10) ; (5;9)

Đọc tiếp...
le duc thanh 28/03/2018 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

to ko hieu

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 15/04 lúc 09:52
Báo cáo sai phạm

\(a)\) Ta có : 

\(\frac{1}{2^2}>0\)

\(\frac{1}{3^2}>0\)

\(\frac{1}{4^2}>0\)

\(............\)

\(\frac{1}{2014^2}>0\)

\(\Rightarrow\)\(M=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{2014^2}>0\) \(\left(1\right)\)

Lại có : 

\(M=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{2014^2}< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{2013.2014}\)

\(M< \frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{2013}-\frac{1}{2014}\)

\(M< 1-\frac{1}{2014}< 1\)

\(\Rightarrow\)\(M=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{2014^2}< 1\) \(\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) suy ra : 

\(0< M< 1\) hay \(M\notinℕ\)

Vậy \(M\notinℕ\) 

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
phan thai tuan 15/04 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

b) 2016x+81y=9*(224x+9y) chia hết cho 9

mà 2017 chia không hết cho 9 nên pt không có nghiệm nguyên

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 01/05/2015 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là 98765.

Số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là 1024.

Tổng của 2 số đó là:

               98765 + 1024 = 99789

                             Đáp số : 99789

Mình nhầm , sorry nha

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 01/05/2015 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là : 98765

Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là : 1023

Tổng 2 số đó là :

     98765 + 1023 = 99788 

                          Đáp số : 99788

Đọc tiếp...
Suneochan 01/05/2015 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Trương Quang Đạt copy bài của Lê Đặng Quỳnh Như. 

Đọc tiếp...
phan thai tuan 15/04 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

Đặt a=6m,b=6n. Vì (a,b)=6 => (m,n)=1

GT=>  m.n=6

=>m=1,n=6; m=2,n=3 và các hoán vị

=>a=6,b=36; a=12;b=18 và các hoán vị

Đọc tiếp...
nguyenhoaianh 12/04/2018 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp là a, a+1 , a+2 ,a+3, a+4

ta có a+(a+1)+(a+2)+(a+3)+(a+4)

=5a +(1+2+3+4)

=5a+10

vif120chia hết cho 5,10 

=> tông của 5 số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 120

hok toots~ nếu có gì sai góp ý giùm mik

Đọc tiếp...
Vo quynh chi 16/01/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm
Vo quynh chi 16/01/2018 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Cach lam ne

b1 : Goi

b2 : Suy luan 

b3 : Ket luan

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 09/04/2018 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Bài 2:

5794 = 5000 + 700 + 90 + 4

20292 = 20000 + 200 + 90 + 2

190909 = 100000 + 90000 + 900 + 9

Bài 3:

a) 67358 đọc là: Sáu mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi tám.

Trong số 67358 chữ số 5 thuộc hàng chục, lớp đon vị.

851904 đọc là: Tám trăm năm mươi mốt nghìn chín trăm linh tư

Trong số 851904, chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn.

3 205 700 đọc là Ba triệu hai trăm linh năm nghìn bảy trăm

Trong số 3 205 700, chữ số 5 thuộc hàng nghìn, lớp nghìn.

195 080 126 đọc là: Một trăm chín mươi lăm triệu không trăm tám mươi nghìn một trăm hai mươi sáu.

Trong số 195 080 126, chữ số 5 thuộc hàng triệu, lớp triệu.

b) Chữ số 3 trong số 103 có giá trị là 3.

Chữ số 3 trong số 1379 có giá trị là 300.

Chữ số 3 trong số 8932 có giá trị là 30.

Chữ số 3 trong số 13064 có giá trị là 3000.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: