Giúp tôi giải toán và làm văn


HằngAries Hôm kia lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

1)Gọi d là ƯCLN của 21n+1 và 14n+3

Ta có:

21n+1 chia hết cho d

=>42n+2 chia hết cho d

14n+3 chia hết cho d

=>42n+9 chia hết cho d

=>42n+9-42n-2 chia hết cho d

=>7 chia hết cho d

=>d thuộc Ư(7)={1;7}

=>21n+1/14n+3 là phân số tối giản

2)Gọi số cần tìm là a(a nhỏ nhất)

Theo bài ra ta có;

a-5 chia hết cho 29

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 21 tháng 5 2015 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Bạn trần như thiếu : ƯCLN(7; 13) = 1 nên x + 9 mới chia hết cho 7.13 được

Đọc tiếp...
kudo and mori 21 tháng 5 2015 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

số đó chia 91 thì dư 82

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 21 tháng 5 2015 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là x :

Theo bài ra ta có : ( x + 5 ) chia hết cho 7

                            ( x + 4 ) chia hết cho 13

                           ( x + 4+ 5 ) chia hết cho 7 và 13

Mà số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 7 và 13 là 91 . Vậy x là 100

Nên 100 : 91 = 1 dư 9

Đọc tiếp...
Yubi 6 tháng 6 2015 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab (có gạch nagng trên đầu)

Ta có : a + b $\ge$≥
và a2+b2 $\le$≤ 230 => a và b $\le$≤ 5 
=> Có các cặp số 5 và 4 ; 5 và 3 ;  5 và 2 ; 4 và 3  (1)
2 x ba $\le$≤ ab => 20b+2a $\le$≤ 10a+b => 19b $\le$≤ 8a 

Trong các cặp sô đã nêu ở (1), chỉ có 2 . 19 = 38 $\le$≤ 8 . 5 = 40

=> a = 5 ; b = 2

              Vậy số cần tìm là 52

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 16 tháng 11 2017 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

dạng chung của các số tự nhiên a chia 4 dư 1;chia 5 dư 4; chia 6 dư 5;chia hết cho 13 lần lượt là:4k+1;5k+4;6k+5;13k(trong đó k thuộc N*)

Đọc tiếp...
ngô thế trường 8 tháng 12 2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tím là ;a

a:4 dư 3 => a + 1 chia hết cho 3

a : 5 dư 4 => a+1 chia hết cho 4

a : 6 dư 5 => a+1 chia hết cho 6

<=> a+1 chia hết cho 3;4;6 => a+1 chia hết cho BCNN(3;4;6)=12

=> a+1+12 chia hết cho 12 => a+13 chia hết cho 12

mà a chia hết cho 13 nên a+13 chia hết cho 13

vậy a=12.13=156( vì a chia hết cho 12 và 13)

=> a+ 13=156n=> a=156n-13( dạng chung)

# chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Phoenix 8 tháng 11 2017 lúc 6:02
Báo cáo sai phạm

a chia 4 dư 3 suy ra a+1chia het cho 4

a chia 5 du 4 suy ra a+1 chia het 5

achia 6 du5 suy ra a+1 chia het 6

do dó a+1 thuộc B(4,5,6)

BCNN(4,5,6)=60

suy ra a+1=60k(kthuoc n)

a+60k-1

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 30 tháng 10 2016 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{3}=\frac{3}{b}=\frac{b}{a}=\frac{a+3+b}{3+b+a}=1\Rightarrow b=a\)

Đọc tiếp...
Sang Đặng 5 tháng 11 2016 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

Suy ra a*3*b/3*b*a=1 suy ra a=b

Đọc tiếp...
Angel of the eternal light legend 7 tháng 3 2018 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: 10n + 18n - 1 = (10n - 1) + 18n = 99...9 + 18n (số 99...9 có n chữ số 9) 
= 9(11...1 + 2n) (số 11...1 có n chữ số 1) = 9.A 
Xét biểu thức trong ngoặc A = 11...1 + 2n = 11...1 - n + 3n (số 11...1 có n chữ số 1). 
Ta đã biết một số tự nhiên và tổng các chữ số của nó sẽ có cùng số dư trong phép chia cho 3. Số 11...1 (n chữ số 1) có tổng các chữ số là 1 + 1 + ... + 1 = n (vì có n chữ số 1). 
=> 11...1 (n chữ số 1) và n có cùng số dư trong phép chia cho 3 => 11...1 (n chữ số 1) - n chia hết cho 3 => A chia hết cho 3 => 9.A chia hết cho 27 hay 10n + 18n - 1 chia hết cho 27 (đpcm)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 12 tháng 7 2015 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

Ta có : 57120 = 14 x 15 x 16 x 17 

=> Các số đó là : 14,15,16,17

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Thành Đạt 27 tháng 7 2016 lúc 14:24
Báo cáo sai phạm

Số dư trong phép chia đó là:

84-1=83

Số bị chia là:

84x16+83=1427

Đáp số: 1427

đúng 100%

làm vậy sẽ đc cô giáo khen và tặng điểm 10 tròn trịa bạn nhá

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng CTV 10 tháng 10 2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Số dư trong phép chia đó là:

84-1=83

Số bị chia là:

84x16+83=1427

Đáp số: 1427

Đọc tiếp...
phan văn đức 14 tháng 3 2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

số bị : là : 84 x 16 + 83 = 1427 

Đáp số : 1427

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 24 tháng 9 2014 lúc 9:08
Báo cáo sai phạm

Gọi n là 1 số tự nhiên

Ta có n và (n+1) là 2 số tự nhiên liên tiếp

Nếu n là số chẵn thì n chia hết cho 2

Nếu n là số lẻ thì (n+1) chia hết cho 2

Vậy trong 2 số tự nhiên liên tiếp có 1 số chia hết cho 2 

Đọc tiếp...
Bùi Thị Thục Khuê 1 tháng 7 2017 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Đề người ta hỏi là chứng minh chứ đâu có phải là hỏi xem 1 trong 2 tích í là j đâu, mọi người đọc cho kỹ đề chớ, có ai đòng ý vs mk ko nak ?

Đọc tiếp...
phan thi phuong 10 tháng 10 2016 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

486 minh lam rui

Đọc tiếp...
mai thị huỳnh phương 27 tháng 9 2016 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

bn ơi mình chưa

biết làm bài này những

mình nghĩ là

586

đó bn ạ

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoài Linh 30 tháng 7 2015 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

có 9 cách chọn chữ số hàng trăm triệu và 9 cách chọn chữ số hàng chục triệu =>m=9*9*9*9*9*9*9*9*9=9^9.

Mà 9^9=9*9^8=>9*9^8<10*9^8.Vậy m<10*9^8

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Tùng 28 tháng 12 2018 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

m bé hơn nhé!

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 22 tháng 6 2015 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

9 = 3 x 3 = 1 x9

ab . (a + b) có tận cùng là 9 => chữ số tận cùng của tích a.b và tổng a + b đều bằng 3 

hoặc chữ số tận cùng của a.b là 9 ; a+ b có tận cùng là 1

hoặc a.b có tận cùng là 1 ; a+ b có tận cùng là 9

+) chữ số tận cùng của tích a.b là 3 => tận cùng của a;b là 1 và 3 => tổng a+ b không thể tận cùng là 3

+) chữ số tận cùng của a.b là 9 => chữ số tận cùng của a;b là 3 hoặc 1 và 9   => tổng  a+ b không thể có tận cùng là 1

+) a.b có tận cùng là 1 => a; b tận cùng là 1 và 1 hoặc  3 và 7; hoặc 9 và 9    =>  a+ b không thể  có tận cùng là 9

Vậy Không có số a; b nào thỏa mãn

Đọc tiếp...
Bi Bi 13 tháng 3 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm
๖²⁴ʱ๖ۣۜKɦóĭঔ๖ۣۜTàη༉꧁๖ۣۜK๖ۣۜP꧂ 9 tháng 10 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Bài giải :

abc . 1001 = abc . 11 91 chia hết cho 11 ( đpcm )

Hok tốt

Đọc tiếp...
Teko 9 tháng 10 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Ta có :

abcabc = abc.1001

             = abc.11.91

Vì trong tích trên có 1 thừa số là 11

=> Tích chia hết cho 11

=> abcabc chia hết cho 11

P/s : Bạn k hiểu chỗ nào ạ ??

Đọc tiếp...
Đặng Quỳnh Như 9 tháng 10 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Ta có: abcabc = abc .1001 = abc .11.91

Vì \(11⋮11\)\(\Rightarrow\)abc . 11 . 91 \(⋮\)11 

Vậy abcabc \(⋮\)11

[Ở đây ta tách 1001 = 11 . 91 vì ta làm xuất hiện thừa số 11 chia hết cho 11 thì abc . 11 . 91 \(⋮\)11 (vì ta có tính chất: a\(⋮\)m, b\(⋮̸\)\(\Rightarrow\)   a. b \(⋮\)m)]

Đọc tiếp...
Trịnh Xuân Diện 4 tháng 9 2015 lúc 13:21
Báo cáo sai phạm

=> các ngày chủ nhật của tháng đó là: 2;9;16;23;30

30 là ngày chủ nhật cuổi cùng => 29 sẽ là ngày thứ 7 cuổi cùng

=>ngày thứ bảy cuối cùng của tháng đó là ngày lẻ.

Đọc tiếp...
Cô Nàng Họ Dương 11 tháng 7 2015 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

Giữa 3 ngày chủ nhật chẵn sẽ xen kẽ 2 ngày chủ nhật lẻ.Cho nên tháng đó có 5 ngày chủ nhật và 28 ngày.(vì 7x(5-1)=28)

Một tháng nhiều nhất có 31 ngày.Nên ngày chủ nhật đầu tiên chỉ có thể là mồng 1,2,3.Vì ngày chủ nhật đầu tiên chỉ có thể là ngày chẵn .Tức là mồng 2.Nên ngày 28 là ngày chủ nhật cuối cùng.

Suy ra ngày thứ 3 tuần cuối cùng chỉ có thể là ngày 25.
       Vậy là ngày lẻ

Đọc tiếp...
Ngô Lê Xuân Thảo 9 tháng 3 2016 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

ngày chẳng

Đọc tiếp...
võ trường giang 31 tháng 7 2015 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm

vì 10 : 5 = 2

nên x = 2y

vậy x = 2y

Đọc tiếp...
Cậů Cȟǚ Fäçeböøk 2 tháng 11 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Trl

Vì 10x : 5y = 20y

=) 10x = 20y . 5y

=) 10x = 100y

=) 10x = (102)y

=) x = 2y

Hc tốt

Đọc tiếp...
I LOVE YOU 11 tháng 1 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

     10x : 5y = 20y

=> 10= 20× 5y

=> 10= 100y

=> 10x = (102)y

=>    x  = 2y

Đọc tiếp...
Lương Thế Quyền 1 tháng 9 2015 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

11111111-2222=1111.10000+1111.1+1111.2=1111.(10000-1+2)=1111.9999=3333.3333

Câu trả lời của bạn không đúng vì 1111.1000=1111000(7 chữ số) mà 11111111 có 8 chữ số. Bạn nhớ rút khinh nghiệm nhé

Đọc tiếp...
nhất sông núi 29 tháng 10 2017 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

Quy định: ^ là dấu mũ, / là dấu phân số hay phép chia, * là phép nhân, sqrt() là phép lấy căn bậc 2. Ta có: 
11111111 = 99999999 / 9 = (10^8 - 1) / 9 
2222 = 2 * 1111 = 2 * 9999 / 9 = 2 * (10^4 - 1) / 9 
=> 11111111 - 2222 = (10^8 - 1) / 9 - 2 * (10^4 - 1) / 9 
= [10^8 - 1 - 2 * 10^4 - 2 * (-1)] / 9 
= [(10^4)^2 - 2 * 10^4 * 1 + 1^2] / 9 (Hằng đẳng thức số 2: bình phương của một hiệu) 
= (10^4 - 1)^2 / 3^2 
=> sqrt (11111111 - 2222) = (10^4 - 1) / 3 = 9999 / 3 = 3333 
Hay kết quả phép trừ trên là tích của hai số bằng nhau: 3333

   
Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 5 tháng 8 2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

11111111 - 2222 = 1111.1000+1111-2.1111 = 1111.(1000+1-2) = 1111.1111 (đpcm)

Đọc tiếp...
ggjyurg njjf gjj 20 tháng 9 lúc 23:22
Báo cáo sai phạm

12 : ( \(\frac{3}{4}-\frac{5}{6}\)) = \(12:\left(\frac{-1}{12}\right)^2=12:\frac{1}{144}=1728\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: