Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
Đỗ Thu Ngân 26 tháng 4 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

ten gi hay the.thang dien,lè,lè.

Đọc tiếp...
♡Kinnen ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFσɾεʋεɾ ๖ۣۜAℓσηε♡ 19 tháng 12 2019 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

À , mk ghi nhầm đề ạ . Đề gốc đây ạ "Tìm số tự nhiên nhỏ nhất 3 chữ số khi chia số đó cho 70 , 210 , 420 đều dư 3 "

Giups mk với ạ

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
HằngAries 9 tháng 12 2019 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

1)Gọi d là ƯCLN của 21n+1 và 14n+3

Ta có:

21n+1 chia hết cho d

=>42n+2 chia hết cho d

14n+3 chia hết cho d

=>42n+9 chia hết cho d

=>42n+9-42n-2 chia hết cho d

=>7 chia hết cho d

=>d thuộc Ư(7)={1;7}

=>21n+1/14n+3 là phân số tối giản

2)Gọi số cần tìm là a(a nhỏ nhất)

Theo bài ra ta có;

a-5 chia hết cho 29

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜKɦóĭঔ๖ۣۜTàη༉꧁๖ۣۜK๖ۣۜP꧂ 9 tháng 10 2019 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Bài giải :

abc . 1001 = abc . 11 91 chia hết cho 11 ( đpcm )

Hok tốt

Đọc tiếp...
Teko 9 tháng 10 2019 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Ta có :

abcabc = abc.1001

             = abc.11.91

Vì trong tích trên có 1 thừa số là 11

=> Tích chia hết cho 11

=> abcabc chia hết cho 11

P/s : Bạn k hiểu chỗ nào ạ ??

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
ggjyurg njjf gjj 20 tháng 9 2019 lúc 23:22
Báo cáo sai phạm

12 : ( \(\frac{3}{4}-\frac{5}{6}\)) = \(12:\left(\frac{-1}{12}\right)^2=12:\frac{1}{144}=1728\)

Đọc tiếp...
chuyên toán thcs 29 tháng 8 2019 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Số lớn là :

( 2019 + 1 ) : 2 = 1010

Số bé là :

2019 - 1010 = 1009

Study well  

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
tran thi thuy 29 tháng 8 2019 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

số thuwsnhaats là :1009

số thứ hai là:1010

chúc bạn hok tốt , đừng quên k cho mk nha

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
chuyên toán thcs 26 tháng 8 2019 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

Viết STN liền sau :

34 - 35

21 - 36

a - a + 1 ( a )

b  ( b  )

Viết STN liền trc :

24 - 23 

890 - 889

a -1 ( a  )

b +1 ( b  

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 11 tháng 7 2019 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Câu 4 :

Không có số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Hok tốt !

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) 11 tháng 7 2019 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Mk làm câu 5 Trước nha !

Tổng sau không chia hết cho 5 vì, không có số hạng nào trong tổng hia hết cho 5.

Chúc bạn hok tốt !

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
Aki CTV 1 tháng 7 2019 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất và số bé nhất cách nhau số đơn vị là :

   23 × 2 = 46 ( đơn vị )

Số lớn nhất gấp 5 lần số bé nhất => số lớn nhất là 5 phần, số bé nhất là 1 phần

Ta có sơ đồ : ( bạn tự vẽ theo dạng hiệu - tỉ nha! )

Hiệu số phần bằng nhau là :

    5 - 1 = 4 ( phần )

Số lớn nhất là :

   ( 46 ÷ 4 ) × 5 = 57.5 

Số bé nhất là :

     57.5 - 46 = 11.5 

Ta có dãy số : ( mình gọi dãy số đó là A nhé! )

A = 11.5 ; 13.5 ; ... ; 57.5

Số số hạng của dãy số đó là :

  ( 57.5 - 11.5 ) ÷ 2 + 1 = 24 ( số )

Tổng dãy số đó là :

  ( 11.5 + 57.5 ) × 24 ÷ 2 = 828 

Trung bình cộng dãy số đó là :

    828 ÷ 23 = 36

      Đáp số : 36

Cbht

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 1 tháng 7 2019 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Gọi n là số lớn nhất 

Do đó số bé nhất là \(\frac{1}{5}n\)

Có: Số số hạng là: \(\frac{n-\frac{1}{5}n}{2}+1\)

Có: PT sau: \(\frac{\frac{4}{5}n}{2}+1=23\)

\(\Rightarrow n=55\)

và số bé nhất là 11

.TBC của dãy số là: \(\frac{23\cdot\frac{55+11}{2}}{23}=33\)

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
Phạm Hồ Thanh Quang 29 tháng 6 2019 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Giả sử n - 19 = a2; n + 44 = b2 (a; b thuộc tập hợp số tự nhiên)
=> b2 - a2 = 63 => (b - a)(b + a) = 63
Rõ ràng a + b > b - a (tức 2a > 0 do a là số tự nhiên và do 63 không phải là số chính phương nên a + b khác b - a => 2a khác 0)
và a + b > 0 => b - a > 0

Ta có: 63 = 3.21 = 7.9
TH1: \(\hept{\begin{cases}a+b=21\\b-a=3\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=9\\b=12\end{cases}}}\)
TH2: \(\hept{\begin{cases}a+b=9\\b-a=7\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=1\\b=8\end{cases}}}\)

Thế vào ta có:

TH1: \(\hept{\begin{cases}n-19=a^2=81\\n+44=b^2=144\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}n=100\\n=100\end{cases}}\Rightarrow n=100\)(nhận)
TH2: \(\hept{\begin{cases}n-19=a^2=1\\n+44=b^2=64\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}n=20\\n=20\end{cases}}\Rightarrow n=20\)(nhận)

Vậy n = 100 hay n = 20 thì thỏa ycbt

Đọc tiếp...
Phan Tiến Nghĩa 7 tháng 4 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
Trần Thị Mạnh 9 tháng 6 2019 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

Giải (1)

Có thể lập được các số có 5, 4, 3, 2 chữ số.

Xét về 5 chữ số: a b c d e:

a có 4 lựa chọn (lc)

b có 4 lc

c có 3 lc

d có 2 lc

e có 1 lc

Vậy có tất cả các số khác nhau có 5 chữ số: 4 × 4 × 3 × 2 × 1 = 96 (số)

Xét về 4 chữ số: a b c d

a có 4 lc

b có 4 lc

c có 3 lc

d có 2 lc

Vậy... : 4 × 4 × 3 × 2 = 96 (số)

Tự làm ... 

Xét về 3 chữ số có 48 (số)   Xét về 2 chữ số có 16 (số)

Vậy ... 96 + 96 + 48 + 16 = 256 (số)

Đ/s:..

Giải (2)

Cách 1:

Số đầu tiên có 4 chữ số chia hết cho 3 là: 1002

Số cuối cùng có 4 chữ số chia hết cho 3 là: 9999

Vì khoảng cách giữa 2 số là 3 đơn vị và ta có công thức:

(Số cuối - số đầu) ÷ khoảng cách + 1

=> (9999 - 1002) ÷ 3 + 1 = 3000 (số)

Đ/s:

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 9 tháng 6 2019 lúc 9:18
Báo cáo sai phạm

2. Dãy số có 4 chữ số chia hết cho 3 là: 1002;1005;1008;.....;9999

Số các số có 4 chữ số chia hết cho 3 là: (9999 - 1002) : 3 + 1 = 3000 số

Đọc tiếp...

Bài 1: Tìm các chữ số a, b sao cho : \(a-b=4\) và \(\overline{87ab}⋮9\)

Bài 2: Tìm 2 số biết tỉ số của chúng là \(\frac{3}{8}\) và hiệu các bình phương của chúng là \(-880\)

Bài 3: Hiệu của 2 số là 21. Biết \(37,5\%\) số lớn bằng \(0,6\) số nhỏ. Tìm 2 số đó

Bài 4: Hiện nay mẹ 40 tuổi, con 12 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi con bằng \(\frac{3}{7}\)tuổi mẹ?

Bài 5: Cho 2 điểm M, N nằm cùng phía đối với A. Hai điểm M, N cùng nằm cùng phía với B. Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AB = 5cm, AM = 3cm, BN = 1cm.

a) Chứng minh rằng 4 điểm A, B, M, N thẳng hàng

b) Chứng minh rằng điểm N là trung điểm của đoạn thẳng BM

Bài 6: Ba bạn An, Bình, Công giải được 100 bài toán, biết rằng mỗi bạn đã giải được 60 bài. Ta gọi bài toán là "khó" nếu chỉ có một bạn giải được, bài toán là "dễ" khi cả ba bạn giải được. Hỏi số bài toán khó nhiều hơn số bài toán dễ là bao nhiêu bài

Bài 7: Tìm cặp số nguyên \(\left(x;y\right)\) để \(3x+4y-xy=15\)

Bài 8: Cho góc \(\widehat{xOy}=150^o\). Vẽ tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy. Gọi On, Om lần lượt là tia phân giác của góc \(\widehat{xOz}\) và \(\widehat{zOy}\). Tính số đo góc \(\widehat{mOn}\)

Bài 9: Trên đường thẳng xy lấy lần lượt các điểm theo thứ tự A, B, C, D sao cho \(AC=BD\)

a) Chứng minh: \(AB=CD\)

b) Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AB và CD

Chứng minh: \(PQ=\frac{AC+BD}{2}\)

Bài 10: Mỗi tháng, lương của anh Việt nhiều hơn lương của anh Nam là 40 000 đồng. Sau khi anh Nam tiêu xài hết \(\frac{1}{4}\) lương và anh Việt tiêu xài hết \(\frac{2}{7}\) số lương thì số lương còn lại của mỗi người bằng nhau. Hỏi tiền lương hàng tháng của mỗi anh

Bài 11: Cho 3 điểm A, B, C nằm trên tia Ox. M là điểm nằm ngoài đường thẳng AB. Nối điểm M với các điểm O, A, B, C. Nếu biết AB=3cm;AC=5cm;BC=8cm thì hãy viết góc \(\widehat{OMA}\) dưới dạng tổng các góc khác. Kể ra tất cả các cách viết

Bài 12: Hình vẽ bên là hình 1 tấm bia sử dụng trong trò chơi bắn súng. Các vòng tròn có ghi điểm thưởng cho người xạ thủ nào bắn trúng vào vòng trong đó. Số điểm của mỗi vòng từ trong ra ngoài là: 38, 33, 28, 23 và 18. Hỏi nếu muốn đạt 100 điểm thì người xa thủ phải bắn ít nhất bao nhiêu phát đạn và phải bắn đúng vào những vòng tròn nào?

Bài 13: Tìm x:

a) x+(x+1)+...+2004+2005=2005

b) |x+4|+|x+6|+|x+2005|=4x

Bài 14: Chứng minh (2005n+1)(2005n+2)⋮3 với mọi số tự nhiên n

Bài 15: Một người mang 1 rổ cam đi bán. Sau khi bán \(\frac{3}{7}\) số cam và 5 quả cam thì còn lại 31 quả. Tính số cam mang đi bán

Bài 16: Cho góc \(\widehat{xOy}\) . Gọi Oz là tia phân giác của góc \(\widehat{xOy}\), Ot là tia phân giác của góc \(\widehat{xOz}\)

a) Tính tỉ số \(\widehat{xOt}:\widehat{xOy}\)

b) Tìm GTLN của số đo góc \(\widehat{xOt}\)

Bài 17: Tìm số tự nhiên n có 3 chữ số biết n chia cho 9 dư 3. Tổng các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị của n là 16 và nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại rồi cộng với 198 thì được đung số n

Bài 18: Lấy 6 điểm phân biệt A, B, C, D, E, F và kẻ tất cả các đường thẳng đi qua từng cặp điểm

a) Có nhiều nhất là bao nhiêu đường thẳng, kể tên? Lúc đó phải có điều kiện gì cho 6 điểm đã cho?

b) Có ít nhất là bao nhiêu đường thẳng? Lúc đó 6 điểm đã cho có đặc điểm gì?

c) Số đường thẳng có thể là 6 không?

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: