Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Số tự nhiên


               Bài làm :

Khoảng cách giữa 2 số là :

\(1-0=1\)

Vì dãy có 103 số hạng nên số cuối cùng của dãy số là số thứ 103 . Số đó là :

\(\text{Số hạng lớn nhất = (Số số hạng trong dãy – 1) x khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp+ số hạng bé nhất trong dãy }=\left(103-1\right)\times1=102\)Vậy số kết thúc là 102

Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...

RIUIR;RTE[YR05[5;IK

Đọc tiếp...

4+4+4+4+4+44------

Đọc tiếp...

BHNHMKKJH,JKFFFGERRGTGJH

Đọc tiếp...

Trl 

-Bạn đó làm đúng rồi nhé ~!

Hok tốt 

nhé bạn

Đọc tiếp...

3 lần số thứ hất là :

117 - ( 5 + 5 + 5 ) = 102

Số thứ nhất là :

102 : 3 = 34 

Số thứ  hai là :

34 + 5 = 39

Số thứ ba là:

39 + 5 = 44

 Đáp số : ........

Đọc tiếp...

số thứ nhất:34

số thứ hai:39

số thứ ba:44

chúc em học tốt

Đọc tiếp...

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...

Ta có: \(BCNN\left(70,210,210\right)=210\)

=> Số tự nhiên nhỏ nhất chia 70, 210, 210 đều dư 3 là 213

(bạn k thấy hỏi vô lí khi lặp lại tới hai lần 210 sao)

Đọc tiếp...

À , mk ghi nhầm đề ạ . Đề gốc đây ạ "Tìm số tự nhiên nhỏ nhất 3 chữ số khi chia số đó cho 70 , 210 , 420 đều dư 3 "

Giups mk với ạ

Đọc tiếp...

1)Gọi d là ƯCLN của 21n+1 và 14n+3

Ta có:

21n+1 chia hết cho d

=>42n+2 chia hết cho d

14n+3 chia hết cho d

=>42n+9 chia hết cho d

=>42n+9-42n-2 chia hết cho d

=>7 chia hết cho d

=>d thuộc Ư(7)={1;7}

=>21n+1/14n+3 là phân số tối giản

2)Gọi số cần tìm là a(a nhỏ nhất)

Theo bài ra ta có;

a-5 chia hết cho 29

Đọc tiếp...

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...

DMFORITIRTYITP[YOPTOYIYKTYH

Đọc tiếp...

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...

Bài giải :

abc . 1001 = abc . 11 91 chia hết cho 11 ( đpcm )

Hok tốt

Đọc tiếp...

Ta có :

abcabc = abc.1001

             = abc.11.91

Vì trong tích trên có 1 thừa số là 11

=> Tích chia hết cho 11

=> abcabc chia hết cho 11

P/s : Bạn k hiểu chỗ nào ạ ??

Đọc tiếp...

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...

12 : ( \(\frac{3}{4}-\frac{5}{6}\)) = \(12:\left(\frac{-1}{12}\right)^2=12:\frac{1}{144}=1728\)

Đọc tiếp...

JGGJRTUGTUIHHVNRJKHGNVRGJRGFFRBHJTHGHHFFTTH

Đọc tiếp...

Số lớn là :

( 2019 + 1 ) : 2 = 1010

Số bé là :

2019 - 1010 = 1009

Study well  

Đọc tiếp...

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...

số thuwsnhaats là :1009

số thứ hai là:1010

chúc bạn hok tốt , đừng quên k cho mk nha

Đọc tiếp...

Viết STN liền sau :

34 - 35

21 - 36

a - a + 1 ( a )

b  ( b  )

Viết STN liền trc :

24 - 23 

890 - 889

a -1 ( a  )

b +1 ( b  

Study well 

Đọc tiếp...

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...

FJERJFHHERJJRFBFGBHUJTUFGBTH

Đọc tiếp...

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...

Trả lời

Mk làm câu 5 Trước nha !

Tổng sau không chia hết cho 5 vì, không có số hạng nào trong tổng hia hết cho 5.

Chúc bạn hok tốt !

Đọc tiếp...

Câu 4 :

Không có số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Hok tốt !

Đọc tiếp...

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...
Aki CTV

Số lớn nhất và số bé nhất cách nhau số đơn vị là :

   23 × 2 = 46 ( đơn vị )

Số lớn nhất gấp 5 lần số bé nhất => số lớn nhất là 5 phần, số bé nhất là 1 phần

Ta có sơ đồ : ( bạn tự vẽ theo dạng hiệu - tỉ nha! )

Hiệu số phần bằng nhau là :

    5 - 1 = 4 ( phần )

Số lớn nhất là :

   ( 46 ÷ 4 ) × 5 = 57.5 

Số bé nhất là :

     57.5 - 46 = 11.5 

Ta có dãy số : ( mình gọi dãy số đó là A nhé! )

A = 11.5 ; 13.5 ; ... ; 57.5

Số số hạng của dãy số đó là :

  ( 57.5 - 11.5 ) ÷ 2 + 1 = 24 ( số )

Tổng dãy số đó là :

  ( 11.5 + 57.5 ) × 24 ÷ 2 = 828 

Trung bình cộng dãy số đó là :

    828 ÷ 23 = 36

      Đáp số : 36

Cbht

Đọc tiếp...

Bạn ơi vì đây là 1 dãy số lẻ nên số lớn nhất và số bé nhất không phải là số thập phân. Với lại mình xem đáp án thì mình thấy nó ghi là 33.

Đọc tiếp...

Giả sử n - 19 = a2; n + 44 = b2 (a; b thuộc tập hợp số tự nhiên)=> b2 - a2 = 63 => (b - a)(b + a) = 63Rõ ràng a + b > b - a (tức 2a > 0 do a là số tự nhiên và do 63 không phải là số chính phương nên a + b khác b - a => 2a khác 0)và a + b > 0 => b - a > 0

Ta có: 63 = 3.21 = 7.9TH1: \(\hept{\begin{cases}a+b=21\\b-a=3\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=9\\b=12\end{cases}}}\)TH2: \(\hept{\begin{cases}a+b=9\\b-a=7\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=1\\b=8\end{cases}}}\)

Thế vào ta có:

TH1: \(\hept{\begin{cases}n-19=a^2=81\\n+44=b^2=144\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}n=100\\n=100\end{cases}}\Rightarrow n=100\)(nhận)TH2: \(\hept{\begin{cases}n-19=a^2=1\\n+44=b^2=64\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}n=20\\n=20\end{cases}}\Rightarrow n=20\)(nhận)

Vậy n = 100 hay n = 20 thì thỏa ycbt

Đọc tiếp...

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...

Trl :

Bạn kia làm đúng rồi nhé !

Học tốt nhé bạn @

Đọc tiếp...

2. Dãy số có 4 chữ số chia hết cho 3 là: 1002;1005;1008;.....;9999

Số các số có 4 chữ số chia hết cho 3 là: (9999 - 1002) : 3 + 1 = 3000 số

Đọc tiếp...

Giải (1)

Có thể lập được các số có 5, 4, 3, 2 chữ số.

Xét về 5 chữ số: a b c d e:

a có 4 lựa chọn (lc)

b có 4 lc

c có 3 lc

d có 2 lc

e có 1 lc

Vậy có tất cả các số khác nhau có 5 chữ số: 4 × 4 × 3 × 2 × 1 = 96 (số)

Xét về 4 chữ số: a b c d

a có 4 lc

b có 4 lc

c có 3 lc

d có 2 lc

Vậy... : 4 × 4 × 3 × 2 = 96 (số)

Tự làm ... 

Xét về 3 chữ số có 48 (số)   Xét về 2 chữ số có 16 (số)

Vậy ... 96 + 96 + 48 + 16 = 256 (số)

Đ/s:..

Giải (2)

Cách 1:

Số đầu tiên có 4 chữ số chia hết cho 3 là: 1002

Số cuối cùng có 4 chữ số chia hết cho 3 là: 9999

Vì khoảng cách giữa 2 số là 3 đơn vị và ta có công thức:

(Số cuối - số đầu) ÷ khoảng cách + 1

=> (9999 - 1002) ÷ 3 + 1 = 3000 (số)

Đ/s:

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: