Số tự nhiên - Hỏi đáp và thảo luận về Số tự nhiên - Giúp tôi giải toán - Học toán với OnlineMath

Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Trần Minh Anh Hôm qua lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

\(18\cdot\left(\frac{1919}{2121}+\frac{888}{999}\right)\)

Rút gọn:

\(\frac{1919}{2121}=\frac{1919:101}{2121:101}=\frac{19}{21}\)

\(\frac{888}{999}=\frac{888:111}{999:111}=\frac{8}{9}\)

Ta có:

\(18\cdot\left(\frac{19}{21}+\frac{8}{9}\right)\)

=\(18\cdot\left(\frac{57}{63}+\frac{56}{63}\right)\)

\(=18\cdot\frac{113}{63}\)

\(\frac{18.113}{63}=\frac{9\cdot2\cdot113}{9\cdot7}=\frac{2\cdot113}{7}=\frac{226}{7}\)

Kết quả là \(\frac{226}{7}\)

Đúng thì tk nha!!!

Đọc tiếp...
Kẻ Dấu Mặt Hôm qua lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

\(18\times\left(\frac{1919}{2121}+\frac{888}{999}\right)\)

\(=18\times\left(\frac{19}{21}+\frac{8}{9}\right)\)

\(=18\times\frac{113}{63}\)

\(=\frac{226}{7}\)

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku Hôm qua lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

18 x \(\left(\frac{1919}{2121}+\frac{888}{999}\right)\)

= 18 x \(\frac{113}{63}\)

\(\frac{226}{7}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiện Nhân Hôm qua lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

\(18.\frac{113}{63}\)

\(=\frac{226}{7}\)

k mk nha mk nhanh nhất

Đọc tiếp...
Vũ Trần Minh Anh Hôm qua lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

Mình làm như câu hỏi trên rồi đó!

Đọc tiếp...
Tô Minh Phương Hôm qua lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

Đây là tính nhanh nha bạn

Đọc tiếp...
Isabella Nguyễn 12/07/2018 lúc 09:33
Báo cáo sai phạm

Thực ra thì đề của bạn cũng không rõ ràng lắm, mình chỉ hiểu sơ sơ là có bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi số đều có số 9, vậy là 10 số nhé!

1. 109

2. 119

3. 129

4. 139

5. 149

6. 159

7. 169

8. 179

9. 189

10.199

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai Phương 23/07/2018 lúc 08:44
Báo cáo sai phạm

mày điên hả con ra đề xong làm còn bảo sai rồi . thời đại này lắm đứa điên ghê

Đọc tiếp...
phamminhtuan 13/07/2018 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

252 số

Đọc tiếp...
Hỏi Làm Gì 11/07/2018 lúc 08:25
Báo cáo sai phạm

396 chữ số nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 11/07/2018 lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

Ta có :

Từ 1 đến 9 có : (9 - 1) : 1 + 1 = 9 (chữ số)

Từ 10 đến 99 có : [(99 - 10) : 1 + 1] x 2 = 180 (chữ số)

Từ 100 đến 160 có : [(160 - 100) : 1 + 1] x 3 = 183 (chữ số)

Do đó để đánh số trang của quyển sổ có 160 trang thì cần số chữ số là :

             9 + 189 + 189 = 372 (chữ số)

                      Đáp số : 372 chữ số 

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
phamminhtuan 11/07/2018 lúc 08:27
Báo cáo sai phạm

cách tính thế nào

Đọc tiếp...
Bùi Phạm 2007 01/07/2018 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

chắc Nguyễn  

Thị 

Đoan Trang 

Trả lời đúng rồi đó ! 

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 01/07/2018 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

Nếu chữ số hàng chụp là 1 

=>cs hàng nghìn là 3.
=>tổng của 2 cs còn lại là:
12-3-1=8
=>Các số tm ở th này là: 3108;3117;3126;3135;3144;3153;3162;3171;3180.
Nếu cs hàng trăn là 2.
=>Tương tự như trên,tổng 2 cs còn lại là 4
=>Ta có các số:6204;6213;6222;6231;6240
Nếu cs hàng trăm là 3
=>Cs hàng nghìn là 9
=>=>Tổng 2 cs còn lại là 0
=>Có số 9300 thỏa mãn
Nếu cs hàng trăm lớn hơn 3(loại)
Vậy....

Đọc tiếp...
nguyển thị đoan trang 01/07/2018 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

là 3000 đúng không bạn

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Yến Nhi 26/06/2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

a)(1+3+5+7+....+2019)x 0 

=0

b)gọi tổng tất cả cac số tự nhiên có 2 chứ số là A

A=10+11+12+13+.....+98+99=(10+99)+(11+98)+....(54+55)

nhận xét:A có 45 cap có tổng bằng 109 

vậy A =45x109 =4905

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai Phương 23/07/2018 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

4905 nhá 

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 26/06/2018 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Giả sử số đó là abcd

abcd x 9 = dcab

Ta có vì abcddcba là số có 4 chữ số.

Nên ta có : a.103 x 9 = d.103 => a = 1 => d = 9  

Xét abcd : vì a = 1 => b x 9 nhỏ hơn số có 2 chữ số => b = 1 hoặc b = 0 

Với: b = 1 thì 11c9 x 9 = 9c11 

Vì b = 1 => 11c9 x 9 có c x 9 là số bé hơn 2 chữ số => c = 1 hoặc c = 0 (vô lý)

Với b = 0 thì 10c9 x 9 = 9c01 => c = 8 

=> 1089 x 9 = 9801

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 26/06/2018 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Giả sử số đó là abcd

abcd x 9 = dcab

Ta có vì abcd và dcba là số có 4 chữ số.

Nên ta có : a.103 x 9 = d.103 => a = 1 => d = 9  

Xét abcd : vì a = 1 => b x 9 nhỏ hơn số có 2 chữ số => b = 1 hoặc b = 0 

Với: b = 1 thì 11c9 x 9 = 9c11 

Vì b = 1 => 11c9 x 9 có c x 9 là số bé hơn 2 chữ số => c = 1 hoặc c = 0 (vô lý)

Với b = 0 thì 10c9 x 9 = 9c01 => c = 8 

=> 1089 x 9 = 9801

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 29/06/2015 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

ta có 0 + 5 + 2 = 7 . tổng các chữ số cuối cùng là 7 . sau 7 tháng chữ số tận cùng là : 7 x 7 = 49 . chữ số tận cùng là 9 . mà cô kế toán tính chữ số tận cùng là 5 ( ở 815 ) nên sai

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 16/05/2015 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

10 x a + 10 x b + 2010 x c = 207d

= 10 x (a + b + 201 x c) = 207d

Vì 10 x (a + b + 201 x c) có tận cùng là 0 nên 207d = 2070. Do đó d = 0

Cùng chia hai vế cho 10 ta có:

a + b + 201 x c = 207

Vì 201xc < 207 nên c = 1 (c > 0 vì d = 0)

Do đó a + b = 207 – 201= 6. 

Vì a, b khác 0, khác 1

Nên nếu a = 2 thì b = 4; a = 4 thì b = 2

Vậy ta có hai cặp số thỏa mãn điều kiện của bài:

a = 2; b = 4; c = 1; d = 0

a = 4; b = 2; c = 1; d = 0

tick đúng cho mình nha

Đọc tiếp...
Văn 15/07/2018 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

a=2hay=4,b=4hay=2,c=1,d=0

Đọc tiếp...
Thich thi lam thoi 22/03/2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

d se bang 0 de ma h dung cho to nhe ket  ban voi to lun nhe hihihi

Đọc tiếp...
cô bé bốn mắt 05/06/2018 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

4 số thì có 5 khoảng cách 

hiệu của hai số là:5x2=10

số bé là:(2010-10):2=1000

số lớn là:2010-1000=1010

đ/s:...

vậy câu trả5 lời là đáp án d nha!

Đọc tiếp...
Cauthuteamha Vietanh 05/06/2018 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Giữa chúng có 4 số chẵn và thêm hai số chẵn ở đầu và cuối thì dãy có 6 số chẵn,6 số chẵn tạo thành 5 khoảng cách vậy hiệu của chùng là:5×2=10

Số chẵn lớn là:

(2010+10)÷2=1010

Số chẵn bé là:

1010-10=1000

Vậy khoanh câu D là chính xác 100%.

Chúc bn hok tốt nhé!!!

Đọc tiếp...
Tapsunho 05/06/2018 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

D nha :những số đó là 1002 ;1004; 1006; 1008

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 02/08/2015 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

a) Số lớn nhất: 98

Số bé nhất: 10

=> Có : (98-10):2 +1 = 45 (số)

b) Số lớn nhất: 998

Số bé nhất:100

=> Có: (998 - 100) : 2 + 1 = 450 (số)             

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 02/06/2018 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

1 ) 

Số chẵn lớn nhất có 2 chữ số : 98

Số chẵn bé nhất có 2 chữ số : 10 

Có tất cả số chẵn có 2 chữ số là : 

\(\left(98-10\right):2+1=45\)( số ) 

Đ/s : \(45\)số 

2 ) 

Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là : 998

Số chẵn bé nhất có 3 chữ số là : 100

Có tất cả số chẵn có 3 chữ số là : 

\(\left(998-100\right):2+1=450\)( số ) 

Đ/s : \(450\)số 

~ Ủng hộ nhé 

Đọc tiếp...
asdfghjkl 20/03/2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

co 45 so chan co 2 chu so

co 450 so chan co 3 chu so

lan sau suy nghi ki truoc khi hoi.de qua di\

Đọc tiếp...
Sakura Konoychi 14/10/2015 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

Học sinh hư! Học sinh hư!!! tran thi quynh huong

Đọc tiếp...
Phạm Hoàng Tú Linh 02/01/2017 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

I don't know

Đọc tiếp...
I love you 02/01/2017 lúc 08:44
Báo cáo sai phạm

tự làm nha. dễ lắm

Đọc tiếp...
Miyuko Natuse 23/02/2017 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

8 chữ số

Đọc tiếp...
The flash 23/02/2017 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

125 chữ số

Đọc tiếp...
Miyuko Natuse 23/02/2017 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

chỉ có 8 thôi

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 21/05/2015 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

Áp dụng công thức tính tổng dãy số tự nhiên liên tiếp ta có: 
(1+n)*n/2=1999 
<=> (1+n)*n=3998(nhân chéo lên) 
<=> n^2 + n - 3998 = 0 
Giải phương trình bậc 2 => n = 62,73 => k0 tìm được số tự nhiên n thỏa mãn đề bài

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 28/05/2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

G/S;\(1+2+3+..+n=1999\)

\(\Rightarrow\left(1+n\right).n:2=1999\)

\(\Leftrightarrow n.\left(n+1\right)=3998\)

\(\Rightarrow\sqrt{3998}=n.\left(n+1\right)\)

Không thỏa mãn gải sử

Vậy .............................................-@ mk nha

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 21/05/2015 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

còn theo cách khác thì ...

Đọc tiếp...
Mochizou Ooji 30/07/2017 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc (a khác 0; a, b ,c là số tự nhiên)

abc chia hết cho 5 => c = 0 hoặc c = 5

Và có

   abc - cba = 100a + 10b + c - 100c + 10b + a

= 99a - 99c 

= 99(a - c) = 297 

=> a - c = 3

Với c = 0 thì a = 3 => 3 + 0 +b = 3 + b chia hết cho 9 => b = 6

Với c = 5 thì a = 8 => 5 + 8 + b = 13 + b chia hết cho 9 => b = 5

Vậy abc = 360 hoặc 855

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: