Giúp tôi giải toán và làm văn


0o0 cô nàng ở đâu xinh thế 0o0 09/10/2016 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

hình như 

kết quả là

1993

nhe sbn

đúng ko

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 26/03/2016 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm bằng thương phép chia 1794 : 9 nhân với 10 rồi cộng với số dư.

1794 : 9 = 199 (dư 3)

Số cần tìm là  199 x 10 + 3 = 1993

Đọc tiếp...
linh 16/10/2017 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm
kết quả là 1993 là đúng như bạn trên
Đọc tiếp...
nguyen van thi 26/11/2014 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

Cho số tự nhiên đó có dạng ab(có gạch trên đầu)

Khi a=1 thì ta có số:10

____=2___________:20;21

____=3___________:30;31;32

____=4___________:40;41;42;43

____=5___________:50;51;52;53;54

...

Khi a=9 thì ta có số:90;91;92;93;94;95;96;97;98

Vậy số các số mà hàng chục lớn hơn hàng đơn vị là:1+2+3+4+5+6+7+8+9=45(số)

Đọc tiếp...
hoàng nguyên tuấn khôi 17/10 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

bằng 45 bạn nhé

Đọc tiếp...
Trần Phương Nguyên 05/03/2017 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm
Lê Thị Bích Tuyền 13/12/2014 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

Đặt tích 3 số tự nhiên liên tiếp là T = a * (a + 1) * (a + 2)

-Chứng minh T chia hết cho 2: Chỉ có 2 trường hợp
 +Nếu a chia hết cho 2 (a chẵn) => T chia hết cho 2
 +Nếu a chia 2 dư 1 (a lẻ) => a + 1 chia hết cho 2 => T chia hết cho 2

-Chứng minh T chia hết cho 3: Có 3 trường hợp
 +Nếu a chia hết cho 3 => T chia hết cho 3
 +Nếu a chia 3 dư 1 => a + 2 chia hết cho 3 => T chia hết cho 3
 +Nếu a chia 3 dư 2 => a + 1 chia hết cho 3 => T chia hết cho 3

2 và 3 nguyên tố cùng nhau 
=> T chia hết cho 2.3 = 6

Đọc tiếp...
Kim Đa Huyền 11/12/2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là a;a+1 và a+2

Tích 3 số đó là:  a(a+1)(a+2)= a+a+a+1+2

                                         = 3a+ 3

Vì 3a chia hết cho3; 3 chia hết cho 3 nên 3a+3 chia hết cho 3

=>  a(a+1)(a+2) chia hết cho 3

- Nếu a chẵn thì a(a+1)(a+2) chia hết cho 2

-Nếu a lẻ thì a+1 chia hết cho 2=> a(a+1)(a+2)

    Vậy a(a+1)(a+2) chia hết cho 2

Mặt khác (2,3)=1 nên a(a+1)(a+2) chia hết cho 6

Đọc tiếp...
Phạm Phúc Nguyên 04/08/2017 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

co chia het cho 3 nha

Đọc tiếp...
Hoang Nhu Phuong 18/07/2016 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Giải

*Dãy số lẻ từ 1 đến 99 có 50 số lẻ

Ở hàng đơn vị cứ lần lượt là 1 ; 3 ; 5 ... 9 được lặp lại 10 lần.

Ở hàng chục mỗi chữ số 1 ; 2 ; 3 ... 9 mỗi chữ số lặp lại 5 lần.

Tổng các chữ số : (1+3+5+7+9) x 10 + (1+2+3+...+9) x 5 = 475

*Dãy số chẵn từ 2 đến 98 có 49 số chẵn

Ở hàng đơn vị cứ lần lượt là 2 ; 4 ... 8 được lặp lại 10 lần. (loại trừ chữ số 0 vì không có gí trị)

Ở hàng chục mỗi chữ số 1 ; 2 ; 3 ... 9 mỗi chữ số lặp lại 5 lần.

số 100 có tổng giá trị các chữ số là 1 .

Tổng các chữ số của dãy số này : (2+4+6+8) x 10 + (1+2+3+...+9) x 5 + 1 = 426

Tổng các chữ số của 2 lớp hơn kém nhau : 475 - 426 = 49

Đọc tiếp...
Vu Huyen Thuong 13/12/2014 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

Tong cac so le tu 1 den 100 la:[(99-1):2+1]*(99+1):2=2500

Tong cac so le tu 1 den 100 la:[(100-2):2+1}*(98+2):2=2500

Vay 2 lop hon kem nhau 0 don vi

Đọc tiếp...
Đinh Thị Ánh 21/10/2015 lúc 13:21
Báo cáo sai phạm

50 hoac 49 mik cug ko chac chan lam. nhung mik biet 1 trog 2 kq la dug

Đọc tiếp...
Bùi Đăng Bình Minh 06/11/2016 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

 Số tự nhiên lớn nhất là phù hợp với x là: 65

tk nhé 

tk đi mình tk lại

Cảm ơn

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Ly 11/10/2017 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

x=65 nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Linh 11/10/2017 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

cach lam

Đọc tiếp...
Vũ Thị Như Quỳnh 08/10/2016 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

mình biết cách làm

đó mai mình 

chỉ cho nhé vì

mình cũng làm bài

này nhiều rùi

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Quỳnh 16/10/2016 lúc 09:00
Báo cáo sai phạm

Bài này mik cũng làm nhiều rùi nè

Đọc tiếp...
Nguyen Thuy Trinh 05/08/2017 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

a, nếu n chẵn thì n+10 chẵn nên (n+10)(n+15) chẵn nên chia hết cho 2

b,vì n(n+1)(n+2) là tích 3 số tự nhiên liên tiếp nên tồn tại 1 số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 3

vậy n(n+1)(n+2) chia hết cho 2 và 3

c, Ta có n(n+1)(2n+1) luôn chia hết cho 2 vối mọi n thuộc N ( tự CM như câu a)

n(n+1)(2n+1) luôn chia hết cho 3 với mọi n thuộc N

Vậy..

Đọc tiếp...
Đặng Trường Giang 07/09/2014 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

 

Hiệu hai số là:

20*1+1=21

Số thứ 1 là:

[2009+21]:2=1015

Số thứ hai là:

[2009-21]:2=994

Đáp số:số thứ nhất là 1015 ; số thứ hai là: 994

Đọc tiếp...
gv 07/09/2014 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Giữa hai số có 20 số khác => Hiệu hai số là 21.

=> Tìm hai số biết tổng 2009 và hiệu 21

Đọc tiếp...
Tran Thai 07/09/2014 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

X-Y+1 =22 => X=21+Y
X+Y=2009 => 21+2Y=2009
                => Y= (2009-21)/2 = 994
                => X= 994+21 = 1015 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoài Linh 30/07/2015 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

có 9 cách chọn chữ số hàng trăm triệu và 9 cách chọn chữ số hàng chục triệu =>m=9*9*9*9*9*9*9*9*9=9^9.

Mà 9^9=9*9^8=>9*9^8<10*9^8.Vậy m<10*9^8

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 14/07/2015 lúc 08:41
Báo cáo sai phạm

Ta có \(3^{100}=\left(3^2\right)^{50}=9^{50}\) . 

Số chữ số của 3100 không quá 50 nên tổng các chữ số của nó không quá 9.50 = 450. 

Không thể bằng 459.

Đọc tiếp...
sivaria 14/10/2017 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

không bằng 495 đc vì:3100 =950  thì số chữ số của nó ko vượt qua 450

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 08/01/2015 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

Toán này lớp 4 là giải được : 

Các số có 2 chữ số thì trung bình cộng của chúng là 2 chữ số

Các số có 1 chữ số phải kết hợp với số có 3 chữ số ra TBC 2 chữ số

Có 9 số có 1 chữ số nên phải kết hợp với 9 số  ó hai chữ số : từ 100 đến 108 (108 nha KHÔNG PHẢI 109 )

Đọc tiếp...
nguyễn hoàng việt 05/10/2017 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm
binh 08/10/2017 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

ae cho mình hoi s = 1 +2 +2^2 +...+2^46 

lẹ mình cần gấp

Đọc tiếp...
Vu Huu Duc 06/10/2017 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

 889

808

Đọc tiếp...
Vũ Huy Hoàng 23/08/2014 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

Gọi 4 số nguyên liên tiếp là:(a+1),(a+2),(a+3),(a+4)

Ta có:(a+1)(a+2)(a+3)(a+4)+1=(a+1)(a+4)(a+2)(a+3)+1

                                           =(a2+5a+4)(a2+5a+6)+1

                                           =(a2+5a+5-1)(a2+5a+5+1)-1

                                           =(a2+5a+5)(a2+5a+5)-1+1

                                           =(a2+5a+5)2

Đọc tiếp...
Tran Thi Hong Giang 04/10/2017 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

100.020.035

  82.032.060

890.100.000

50.048.123

   1.231.558

999.000.210

800.234.001

1.600.000.200

986.108.000.000

1.000.000.000.010

Đọc tiếp...
Inuyasa 04/10/2017 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

100 020 035

82 032 060

890 100 000

50 048 123

1 231 558

999 000 210

800 234 001

1 600 000 200

986 108 000 000

1 000 000 000 010

viết theo lần lượt

chúc bn hok tốt !

Đọc tiếp...
le thi thuy nga 11/10/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

100020035

82032060

890000100

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 19/10/2014 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

a) gọi 2 số tự nhiên liên tiếp là n,n + 1(n \(\in\)N)

Nếu n chia hết cho 2 thì ta có điều cần chứng tỏ

Nếu n = 2k + 1 thì n + 1 = 2k +2 chia hết cho 2

b)Gọi 2 số tự nhiên liên tiếp là:n,n+1,n+2(n\(\in\) N)

Ta có n + (n +1)+(n+2) = 3n +3 chia hết cho 3(vì 3n chia hết cho 3 và 3 chia hết  cho 3)

Đọc tiếp...
nguyen tien minh 13/10/2017 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

cac ban lam tot lam

Đọc tiếp...
nguyễn minh trang 03/10/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Các bạn thật thông minh:)))

Đọc tiếp...
Yubi 06/06/2015 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab (có gạch nagng trên đầu)

Ta có : a + b $\ge$≥
và a2+b2 $\le$≤ 230 => a và b $\le$≤ 5 
=> Có các cặp số 5 và 4 ; 5 và 3 ;  5 và 2 ; 4 và 3  (1)
2 x ba $\le$≤ ab => 20b+2a $\le$≤ 10a+b => 19b $\le$≤ 8a 

Trong các cặp sô đã nêu ở (1), chỉ có 2 . 19 = 38 $\le$≤ 8 . 5 = 40

=> a = 5 ; b = 2

              Vậy số cần tìm là 52

Đọc tiếp...
Sansan Pink 14/09/2014 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

NGuyên dương mình chưa học !!!! hhiihihhi

Đọc tiếp...
Bàn Thờ Vắng Em 30/09/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Số nguyên dương nhỏ nhất là 1

Mà \(a^0\) = 1 với mọi số tự nhiên a hay \(1^a=1\)

=> Có thể chọn:

+) Một chữ số là 0; chữ số còn lại là một trong các chữ số 1;2.....;9

+) Một chữ số là 1; chữ số còn lại là một trong các chữ số 1;2;....;9

Đọc tiếp...
Sahora Anko 04/09/2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Dễ mà ko khó đâu!

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 22/06/2015 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

9 = 3 x 3 = 1 x9

ab . (a + b) có tận cùng là 9 => chữ số tận cùng của tích a.b và tổng a + b đều bằng 3 

hoặc chữ số tận cùng của a.b là 9 ; a+ b có tận cùng là 1

hoặc a.b có tận cùng là 1 ; a+ b có tận cùng là 9

+) chữ số tận cùng của tích a.b là 3 => tận cùng của a;b là 1 và 3 => tổng a+ b không thể tận cùng là 3

+) chữ số tận cùng của a.b là 9 => chữ số tận cùng của a;b là 3 hoặc 1 và 9   => tổng  a+ b không thể có tận cùng là 1

+) a.b có tận cùng là 1 => a; b tận cùng là 1 và 1 hoặc  3 và 7; hoặc 9 và 9    =>  a+ b không thể  có tận cùng là 9

Vậy Không có số a; b nào thỏa mãn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: