Giúp tôi giải toán


NNH Hôm qua lúc 18:11

abbc =a .1000+b.100+b.10+c

ab . ac . 7= (a.10+b).(a.10+c).7=((a.10+b).a.10+(a.10+b).c).7=((a2.10+ab)+(ac10+bc)).7=a2.10.7+ba7+ac.10.7+bc7=a.(a70+c70)+b.(a7+c7)=a70.(a+c)+b7.(a+c)=(a+c).(a70+b7)

=> a.1000+b.100+b.10.c=(a.c).(a70+b7)

còn lại làm nốt đi nhé 

nhớ k mik nha

Nguyễn Tiến Phúc 14/04/2015 lúc 21:14

1111;1012;1102;1120;1003;1030;1300;2002;2020;2200;3001;3010;3100;4000

Tổng cộng 14 số. Nếu thiếu thì bổ sung hộ mink nhé !!! Thanks nhìu !!!!!!!!!!!!

Seira Otoshiro 15/02/2017 lúc 20:18

20 số nha bn

ocasion 19/11/2016 lúc 08:40

1003,1012....................4000

khoang cach la:

1012-1003=9

co tat ca cac so la:

[4000-1003]:9+1=334

Trịnh Thu 13/02/2017 lúc 12:25

số lớn nhất khác nhau và tổng chia hết cho 2 nên hàng trăm và hàng chục sẽ là 9:7.

Chữ số hàng đơn vị là :

    (9+7) : 2 =8

                     Đ/s978

Lục Minh Hoàng 14/04/2015 lúc 21:05

Các số có 4 chữ số mà có tổng các chữ số bằng 3 thì các số đó phải nhỏ hơn hoặc bằng 3000

=>Ta có : Hàng nghìn sẽ có 3 lựa chọn 1;2;3

               Hàng trăm sẽ có 4 lựa chọn 0;1;2;3

                Hàng chục sẽ có 4 lựa chọn 0;1;2;3

                Hàng đơn vị cũng sẽ có 4 lựa chọn 0;1;2;3

=>Sẽ có 10 số là:10111;1101;1110;1002;1020;1200;2001;2010;2100;3000

Vậy có 10 số có 4 chữ số có tổng các chữ số bằng 3

Miyuki 14/04/2015 lúc 20:59

Không có bài giải không like đâu nha

Công chúa Ánh Trăng 03/01/2017 lúc 23:57

Có 10 số thỏa mãn yêu cầu đề bài

Nguyễn Đình Dũng 01/07/2015 lúc 16:14

+ Gọi các số có 4 chữ số mà khi viết các số số đó theo thứ tự ngược lại thì giá trị không đổi là abba

+ Các số chia hết cho 5 phải có tận cùng là 0 hoặc 5. Nếu chữ số tận cùng là a=0 thì số trên là số có 3 chữ số nên a=5

=> Số cần tìm là 5bb5.

+ Các số chia hết cho 3 phải có tổng các chữ số là 1 số chia hết cho 3 nên tổng

5+5+2xb phải là số chia hết cho 3 => 2xb là các số chẵn nằm trong dãy 2; 8; 14

=> b là các số trong dãy 1; 4; 7

Vậy các số có 4 chữ số chia hết cho 3 và cho 5 khi viết theo thứ tự ngược lại thì giá trị của nó không đổi là các số:

5115; 5445; 5775

Đinh Tuấn Việt 01/07/2015 lúc 16:15

Mình thề Nguyễn Đình Dũng dẽ copy bài !

Đoàn Đức Anh 21/07/2016 lúc 07:48

5115 ; 5445 và 5775. Câu này có trong Violympic!

Trần Thị Thu Nguyệt 29/09/2016 lúc 20:13

Số bé nhất có 3 chữ số mà mỗi số chỉ có 1 số 5 là số : 105

Số lớn nhất có 3 chữ số mà mỗi số chỉ có 1 số 5 là số : 995

Có  tất cả số có 3 chữ số mà mỗi số chỉ có 1 số 5 là : ( 995 - 105 ) : 10 + 1 = 90 ( số )

                                                    Đáp số : 90 số

Juki Mai 12/07/2015 lúc 13:31

Số đó là:

7654321

Trần Thùy Dung 12/07/2015 lúc 13:40

Kevin đó chình là mấu chốt cái sai của bạn Kunzy Nguyễn

Trần Hà Quỳnh Như 12/03/2016 lúc 20:04

Ta có 9 + 9 + 9 + 1 = 28

Mà 9 = 9 + 0 ; 9 = 6 + 3 ; 9 = 8 + 1

Vậy số đó là 97654321

TRần hương trang 06/05/2015 lúc 09:29

Số học sinh chưa được xếp loại khá giỏi chiếm số phần :
100 % – 75 % = 25 %
Lớp đó có số học sinh là :
9 : 25 x 100 = 36 ( học sinh )
Đáp số : Lớp đó có 36 học sinh

Nguyễn Hà Trang 13/02/2017 lúc 22:56

Đáp số: 36 học sinh.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Trần Hà Quỳnh Như 13/03/2016 lúc 15:44

Bài giải:
Số học sinh chưa được xếp loại khá giỏi chiếm số phần :
100 % - 75 % = 25 %
Lớp đó có số học sinh là :
9 : 25 x 100 = 36 ( học sinh )
Đáp số : Lớp đó có 36 học sinh
 

Nguyễn Quế Dân 01/08/2015 lúc 14:33

Ta có dãy số:

2015+2016+2017+........+2113+2114+2115

Số số hạng của dãy số trên là:2115-2015+1=101số hạng

Dãy số trên có số cặp là:101:2=50 cặp và 1 số hạng

Ta có:

(2015+2115)+(2016+2114)+...+(2064+2066)+2065

=4130x50+2065

=208565

Vậy tổng của dãy số trên là 208565

Nguyễn Ngọc Quý 01/08/2015 lúc 14:18

2015 + 2016 + ...... + 2114 = (2114 + 2015) . 100 : 2 = 206450            

Trần Thị Loan Quản lý 12/07/2015 lúc 21:55

Vì x có tận cùng là 2  => 2x có tận cùng là 4; 3x có tận cùng 6

x; 2x ; 3x đều có 3 chữ số và 9 chữ số khác nhau => tổng các chữ số là x; 2x; 3x là : 1+ 2 + 3 + ...+ 9 = 45 chia hết cho 9

=> tổng x + 2x + 3x chia hết cho 9 => 6x chia hết cho 9 => x chia hết cho 3 => 3x chia hết cho 9

Gọi số 3x có dạng ab6 => a + b + 6 chia hết cho 9

Vì x; 2x; 3x có các chữ số khác nhau => a; b  \(\in\) {1;3;5;7;8; 9} =>   4 \(\le\)a+ b \(\le\) 17

mà a + b + 6 chia hết cho 9 => a + b = 12  = 5 + 7 = 3 + 9

Xét các trường hợp:

+) a = 3; b = 9 => 3x = 396 => x = 132 => 2x = 264 (Loại)

+) a = 9; b = 3 => 3x = 936 => x = 312 => 2x = 624 (Loại)

+) a = 5; b = 7 => 3x = 576 => x = 192 => 2x = 384 (Thỏa mãn)

+) a = 7; b = 5 => 3x = 756 => x = 252 (loại)

vậy x = 192

 

 

Đinh Đức Tài 13/07/2015 lúc 20:50

Vì x có tận cùng là 2  => 2x có tận cùng là 4; 3x có tận cùng 6

x; 2x ; 3x đều có 3 chữ số và 9 chữ số khác nhau => tổng các chữ số là x; 2x; 3x là : 1+ 2 + 3 + ...+ 9 = 45 chia hết cho 9

=> tổng x + 2x + 3x chia hết cho 9 => 6x chia hết cho 9 => x chia hết cho 3 => 3x chia hết cho 9

Gọi số 3x có dạng ab6 => a + b + 6 chia hết cho 9

Vì x; 2x; 3x có các chữ số khác nhau => a; b  $\in$∈ {1;3;5;7;8; 9} =>   4 $\le$≤a+ b $\le$≤ 17

mà a + b + 6 chia hết cho 9 => a + b = 12  = 5 + 7 = 3 + 9

Xét các trường hợp:

+) a = 3; b = 9 => 3x = 396 => x = 132 => 2x = 264 (Loại)

+) a = 9; b = 3 => 3x = 936 => x = 312 => 2x = 624 (Loại)

+) a = 5; b = 7 => 3x = 576 => x = 192 => 2x = 384 (Thỏa mãn)

+) a = 7; b = 5 => 3x = 756 => x = 252 (loại)

vậy x = 192

ĐÀO HẢI HƯNG 13/07/2015 lúc 16:54

đúng là ác mộng, hay và khó

Vũ Việt Anh 30/12/2016 lúc 21:51

6 nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Tết vui vẻ nha

Trương Thanh Nhân 12/02/2017 lúc 16:16

\(120=2^3.3.5=2^2.5.2.3=4.5.6\)

Vậy ba số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 120 là 4;5;6 

Vây, số lớn nhất trong ba số đó là 6.

Trần Đức Mạnh 12/02/2017 lúc 16:14

6 nha bn

Nguyen Van Anh 01/07/2015 lúc 08:23

cac ban tra loi sai het roi! so do la 25,khong tin thu lai ma xem!

Juki Mai 30/06/2015 lúc 22:26

Phạm ngọc thạch giải sai rồi nhé, bạn ấy nói là 2 chữ số tận cùng của số đó = số cần tìm...

Takishama Kei 30/12/2014 lúc 12:38

x = 0 và y = 500 !!!

NGUYỄN THẾ HIỆP 16/02/2017 lúc 11:57

đề cách đây 2 năm nhưng dành cho bạn nào yêu toán muốn tham khảo nhé!

Nếu x=0 ta được: 1+9999=20y <=> y=500 (thỏa mãn)

Nếu x>0 ta có: \(\hept{\begin{cases}5^x⋮5\\20y⋮5\end{cases}}\)mà 9999 không chia hết cho 5 nên không tồn tại y thỏa mãn

Vậy x=0, y=500

Mai Thái Tuấn Anh 02/12/2016 lúc 04:35

x = 0 và y = 500

Chúc bạn học tốt!

Lê Thị Ngọc Tiên 25/01/2015 lúc 15:53

số lớn nhất có ba chữ số: 999

số lớn nhất có hai chữ số: 99

số thứ nhất là:

(999 - 99) : 2 = 450

số thứ hai là:

999 - 450 = 540

đáp số: số thứ nhất: 450.

            số thứ hai: 540.

Nguyen Trong Nghia 22/01/2015 lúc 23:35

Số lớn nhất có 3 chữ số là 999.

Số lớn nhất có 2 chữ số là 99.

Gọi x,y là 2 số cần tìm với x > y, ta có: x + y = 999 và x - y = 99

Suy ra 2x = 999 + 99

-> x = (999 + 99) / 2 = 549

le khong bao minh 23/02/2015 lúc 07:36

hinh nhu Le Thi Ngoc Tien so lon phai la 549 chu dau phai la 540

 

quang Minh 27/03/2015 lúc 23:58

Vì 10 =2.5= (1+1)(4+1)

=> Số chia hết cho 5 và 27 mà chỉ có 10 ước là 5.34=405

Bùi Quỳnh Anh 11/02/2017 lúc 16:39

Đáp số là bằng 406.

Ác Mộng 03/07/2015 lúc 20:52

tổng của n và các chữ số của n=2023

=>n là số có 4 chữ số nên n có dạng abcd(0<a<9;0<b,c,d<9)

Ta có:abcd+a+b+c+d=2023

=>1000xa+100xb+10xc+d+a+b+c+d=2023

=>1001xa+101xb+11xc+2xd=2023

*)Nếu a=2 b=1 =>1001xa+101xb>2023

=>a=1

=>101xb+11xc+2xd=2023-1001=1022

Nếu b=8 c=9 d=9 =>101x8+11x9+2x9<1022

=>b=9=>11xc+2xd=1022-9x101=113

Nếu c=8 d=9 =>8x11+2x9<113

=>c=9

=>2xd=113-11x9=14

=>d=7

Vậy số cần tìm là 1997

Chu Minh Hiếu 11/07/2015 lúc 10:14

Tổng của n và các chữ số của n=2023

=>n là số có 4 chữ số nên n có dạng abcd(0<a<9;0<b,c,d<9)

Ta có:abcd+a+b+c+d=2023

=>1000xa+100xb+10xc+d+a+b+c+d=2023

=>1001xa+101xb+11xc+2xd=2023

*)Nếu a=2 b=1 =>1001xa+101xb>2023

=>a=1

=>101xb+11xc+2xd=2023-1001=1022

Nếu b=8 c=9 d=9 =>101x8+11x9+2x9<1022

=>b=9=>11xc+2xd=1022-9x101=113

Nếu c=8 d=9 =>8x11+2x9<113

=>c=9

=>2xd=113-11x9=14

=>d=7

Vậy số cần tìm là 1997

Tom and jerry 05/07/2015 lúc 09:34

ổng của n và các chữ số của n=2023

=>n là số có 4 chữ số nên n có dạng abcd(0<a<9;0<b,c,d<9)

Ta có:abcd+a+b+c+d=2023

=>1000xa+100xb+10xc+d+a+b+c+d=2023

=>1001xa+101xb+11xc+2xd=2023

*)Nếu a=2 b=1 =>1001xa+101xb>2023

=>a=1

=>101xb+11xc+2xd=2023-1001=1022

Nếu b=8 c=9 d=9 =>101x8+11x9+2x9<1022

=>b=9=>11xc+2xd=1022-9x101=113

Nếu c=8 d=9 =>8x11+2x9<113

=>c=9

=>2xd=113-11x9=14

=>d=7

Vậy số cần tìm là 1997

Hien Le 23/10/2016 lúc 13:08

Vì 39 chia a dư 4 => 39 - 4 = 35 chia hết cho a

Vì 48 chia a dư 6 => 48 - 6 = 42 chia hết cho a

=> a \(\in UC\left\{35;42\right\}\)

=> a = 7 

Tíc nhé! ^o<

Lam Nhi 10/02/2017 lúc 21:47

Giải:

Theo bài ra, ta có :

a:39 dư 4=> 39-4=35 chia hết cho a

a:48 dư 6=> 48-6=35 chia hết cho a

=>a thuộc ƯC(35;42)

=>35=5*7

=>42=2*3*7

=>ƯCLN(35;42)=7

Vậy a=7

nhé

Đoàn Phương Linh 23/10/2016 lúc 13:07

A>4;6 35:7 42:7 =>a=7

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: