Giúp tôi giải toán và làm văn


Cô nàng cự giải 14/02/2018 lúc 08:20
Báo cáo sai phạm

a, n + 4 \(⋮\)n + 1

=> n + ( 1 + 3 ) \(⋮\)n + 1

=> ( n + 1 ) + 3 \(⋮\)n + 1

=> n + 1 \(\in\)Ư ( 3 ) = { 1 ; 3 }

Với n + 1 = 1 => n = 0

Với n +  1 = 3 => n = 2

Vậy : n \(\in\){ 0 ; 2 }

b, Tự làm

Đọc tiếp...
Six Gravity 14/02/2018 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

a ) \(n + 4 \) \(⋮\)\(n + 1\)

\(\Rightarrow\)\(n + ( 1 + 3 ) \) \(⋮\)\(n + 1\)

\(\Rightarrow\)\(( n + 1 ) + 3 \)  \(⋮\)\(n + 1\)

\(\Rightarrow\)\(n + 1 \) \(\in\)\(Ư (3)= \) { \(1 , 3\) }

Với \(n+1 = 1 \) \(\Rightarrow\)\(n =0\)

Với \(n + 1 = 3 \) \(\Rightarrow\)\(n = 2\)

Vậy: \(n \) \(\in\)\(0 , 2 \) }

Đọc tiếp...
yamamoto 14/02/2018 lúc 08:31
Báo cáo sai phạm

n + 4 \(⋮\)n + 1

=> n + 1 + 3 \(⋮\)n + 1

Mà n + 1 \(⋮\)n + 1

=> 3 \(⋮\)n + 1

n + 1 \(\in\)Ư ( 3 )

Ư ( 3 ) = { 1 ; - 1 ; 3 ; - 3 }

Ta có bảng sau :

n + 11- 13- 3
n0- 22- 4

Vậy .........

Đọc tiếp...
Thanh Hằng Nguyễn 12/02/2018 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

\(5x+2y+3\left(x+y\right)=55\)

\(\Leftrightarrow5x+2y+3x+3y=55\)

\(\Leftrightarrow8x+6y=55\)

\(\Leftrightarrow2\left(4x+3y\right)=55\)

\(\Leftrightarrow4x+3y=\frac{55}{2}\)

Đọc tiếp...
trinh bao ngoc 25/03/2015 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

GỌI SỐ CẦN TÌM LÀ AB(gach dau)

ta có số lập được là 1999ab=37.5402+26+ab

xét 3 trường hợp:neu ab+26=37->ab=11

nếu ab+26=74->ab=48

nếu ab+26=111->ab=85

vậy...

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 26/01/2016 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab. Khi viết thêm số ab vào sau số 1999 ta đc số 1999ab  

1999ab  = 199900 + ab ​​​

Ta thấy 199900 chia 37 =5402 dư 26 

=> 199900 + ab = 5402 x 37 + 26 + ab 

Có 3 trường hợp xảy ra:

TH1: ab + 26 = 37 => ab = 11

TH2: ab + 26 = 74 => ab = 48

TH3: ab + 26 = 111 => ab = 85 

Đọc tiếp...
Nguyen hai yen 18/01/2018 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

Cam on trinh bao ngoc nhe

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 11/01/2018 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

Ta có dãy số :

1000;1002;...;2010

Số các số hạng là :

( 2010 - 1000 ) : 2 + 1 = 506 ( số )

                        Đ/s : 506 số

Đọc tiếp...
obichis 12/02/2018 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu chữ số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012?

Có:1013

+Vì ta lấy số 2012-1000=1012+1=1013

 Vậy số đó là:1013

Đọc tiếp...
linh 20/10/2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

số các số là:

    (2011-1001)/2+1=506(số)

                Đáp số: 506 số

Đọc tiếp...
Lưu NHư Quỳnh 26/04/2015 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

anh chị giúp em cách giải với ạ

em cảm ơn ạ

 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 05/02/2018 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab (a, b là các chữ số)

Theo đề bài ta có \(a:b=2;a-b=2\)

Ta đưa về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ.

b = 2 : (2 - 1) = 2

a = 2 + 2 = 4

Vậy số cần tìm là 42.

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 04/02/2018 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

Gọi số lẻ có hai chữ số đó là \(\overline{ab}\)( b là số lẻ ) theo đề bài ta có :

\(4b=a\)\(\Rightarrow\)\(a\)là số chẵn 

Các số chẵn là : \(0;2;4;6;8\)

( loại \(a=0\)vì \(a\)là chữ số hàng chục )

( loại \(a=2\)\(;\)\(a=6\)vì \(b\)là số tự nhiên )

Với \(a=4\Rightarrow b=\frac{4}{4}=1\)

Với \(a=8\Rightarrow b=\frac{8}{4}=2\)( loại vì \(b\) là số lẻ )

Vậy số thoả mãn đề bài là \(41\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Tùng 25/01/2016 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

so easy

tik nhá

tik nhé 

tik nha

tik nhe

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo Ly 01/09/2015 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

giúp mình ik bạn :'(

 

Đọc tiếp...
Đức Nhật Huỳnh 16/09/2016 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

1) Dự đoán kết quả (tính trong đầu): 
Dạng bài phân tích số, đa thức hay tính giá trị biểu thức thật ra là chứng minh đẳng thức A = B và 1 vế B đã bị giấu đi. Nếu biết cụ thể 2 vế thì chứng minh dễ hơn nhiều. 
Bấm máy tính, ta có: 
12 = 3.4 
1122 = 33.34 
111222 = 333.334 
11112222 = 3333.3334 
.... 
Có lẽ bạn đã nhận ra quy luật rồi, vậy bắt đầu chứng minh: 
Ta có: 111222 = 111000 + 222 = 111.1000 + 111.2 = 111(1000 + 2) = 111(999 + 3) = 111.3(333 + 1) 
=333.334 (đpcm) 
Đơn giản vậy thôi nếu biết trước kết quả, đây là 1 phương pháp bổ ích bạn nên tận dụng^^

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 31/01/2018 lúc 08:57
Báo cáo sai phạm

a) Ta thấy \(a^2+a+1=a\left(a+1\right)+1;a^2+a-1=a\left(a+1\right)-1\)

a(a + 1) là tích hai số tự nhiên liên tiếp nên là một số chẵn. Vậy thì cả hai số trên đều là số lẻ.

Đặt \(d=\left(a^2+a-1;a^2+a+1\right)\Rightarrow\hept{\begin{cases}a^2+a+1⋮d\\a^2+a-1⋮d\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(a^2+a+1\right)-\left(a^2+a-1\right)=2⋮d\)

\(\Rightarrow d\in\left\{1;2\right\}\)

Do \(\left(a^2+a+1\right);\left(a^2+a-1\right)\) đều là số lẻ nên hai số trên không chia hết cho 2.

Vậy thì d = 1 hay phân số trên là phân số tối giản.

b) \(\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}\)

Đặt \(d=\left(n^3+2n;n^4+3n^2+1\right)\Rightarrow\hept{\begin{cases}n^3+2n⋮d\\n^4+3n^2+1⋮d\end{cases}}\)

\(n^4+3n^2+1=n^2\left(n^2+2\right)+n^2+1⋮d\)

Do \(n^3+2n=n\left(n^2+2\right)⋮d\Rightarrow n^2\left(n^2+2\right)⋮d\)

\(\Rightarrow n^2+1⋮d\)

Lại có \(n\left(n^2+2\right)=n\left(n^2+1\right)+n⋮d\Rightarrow n⋮d\Rightarrow n^2⋮d\)

Từ đó ta có \(1⋮d\Rightarrow d=1\)

Vậy phân số là phân số tối giản.

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Hằng 13/10/2015 lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

111...1222...2 = 111...1. 10n + 222...2 = 111...1. 10n + 2. 111...1 (n chữ số 1)

= 111...1.(10n + 2)  (n chữ số 1)

Nhận xét: 10n = 999...9 + 1 (n chữ số 9)

= 9. 111...1 + 1

đặt a = 111...1 => 111...1222...2 = a.(9a +1 + 2) = a.(9a+ 3) = 3a(3a + 1)

hai số 3a ; 3a + 1 là số tự nhiên liên tiếp

=> đpcm

Đọc tiếp...
Huỳnh Nguyên Phát 12/02/2018 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Điều phải chứng minh đấy

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Hà 14/02/2016 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

đcpm nghĩa là gì vậy

Đọc tiếp...
phan thi phuong 10/10/2016 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

486 minh lam rui

Đọc tiếp...
mai thị huỳnh phương 27/09/2016 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

bn ơi mình chưa

biết làm bài này những

mình nghĩ là

586

đó bn ạ

Đọc tiếp...
Bùi Thị Thục Khuê 01/07/2017 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Đề người ta hỏi là chứng minh chứ đâu có phải là hỏi xem 1 trong 2 tích í là j đâu, mọi người đọc cho kỹ đề chớ, có ai đòng ý vs mk ko nak ?

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 30/01/2018 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

Các kí hiệu toán học được sử dụng trong hình vẽ là :

ℕ : Tập hợp số tự nhiên

 : Tập hợp số nguyên

 : Tập hợp số hữu tỉ

 : Tập hợp số vô tỉ

R : Tập hợp số thực.

Đọc tiếp...
Vũ Thị Như Quỳnh 08/10/2016 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

mình biết cách làm

đó mai mình 

chỉ cho nhé vì

mình cũng làm bài

này nhiều rùi

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Quỳnh 16/10/2016 lúc 09:00
Báo cáo sai phạm

Bài này mik cũng làm nhiều rùi nè

Đọc tiếp...
Nguyen Thuy Trinh 05/08/2017 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

a, nếu n chẵn thì n+10 chẵn nên (n+10)(n+15) chẵn nên chia hết cho 2

b,vì n(n+1)(n+2) là tích 3 số tự nhiên liên tiếp nên tồn tại 1 số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 3

vậy n(n+1)(n+2) chia hết cho 2 và 3

c, Ta có n(n+1)(2n+1) luôn chia hết cho 2 vối mọi n thuộc N ( tự CM như câu a)

n(n+1)(2n+1) luôn chia hết cho 3 với mọi n thuộc N

Vậy..

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Bình 23/01/2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

 5n2+1⋮6=>5n2−5⋮6=>(n−1)(n+1)⋮65n2+1⋮6=>5n2−5⋮6=>(n−1)(n+1)⋮6 *

Giả sử n chẵn =>(n−1)(n+1)(n−1)(n+1) không chia hết 2 (trái với *)

=> n nguyên tố với 2 =>\(\frac{n}{2}\) tối giản

Giả sử n chia hết 3 => (n−1)(n+1)(n−1)(n+1) không chia hết 3 (trái với *)

=> n nguyên tố với 3 =>\(\frac{n}{3}\) tối giản

Đọc tiếp...
trần như 25/01/2015 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

8586 PHẢI KO NGUYỆT QUẾ

nếu đúng thì chọn câu trả lời của mình nhe

Đọc tiếp...
nguyễn văn an 16/03/2016 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

Thừa số thứ nhất là:

486/6=81

Thừa số thứ hai là:

424/4=106

Tích đúng là:

81*106=8586

Đáp số :8586

Đúng 100% luôn đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 19/02/2017 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm thừa số thứ nhất đi 6 đơn vị thì tích sẽ giảm đúng 6 lần thừa số thứ hai

Theo đề bài ta có : Thừa số thứ hai là :

                     486 : 6 = 81 

Nếu tăng thừa số hai thêm 4 đơn vị thì tích sẽ tăng đúng 4 lần thừa số thứ nhất 

Theo đề bài ta có : Thừa số thứ nhất là :

                  424 : 4=106 

Tích của hai số là : 

                   106 x 81 = 8586

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: