Giúp tôi giải toán


0o0 khùng mà 0o0 Hôm qua lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng của 3 số(cũng là số giữa) là 

150:3=50

Vậy 3 số tự nhiên liên tiếp đó là 49,59,51

   Đáp số...........

động não xíu đê

nguyễn minh ngọc Hôm qua lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Ta có: 150: 3 = 50( am khoảng cách của chúng)   => 3 số có thể là: 49,50,51 hoặc 50,51,52......                                                                     Nên 3 số đó là: 49,50,51

Hỏa Long Natsu 2005 Hôm qua lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Gọi ba số đó là a;b;c ta có :

a+b+c=150

Suy ra 150:3=b

b=50

Vậy a=49;b=50;c=51

Phúc Trần Tấn 16/08/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

\(C=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+\frac{1}{3.4.5}+...+\frac{1}{48.49.50}\)

\(\Leftrightarrow C=\frac{1}{2}.\left(\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+\frac{2}{3.4.5}+...+\frac{2}{48.49.50}\right)\)

\(\Leftrightarrow C=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+\frac{1}{3.4}-\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{48.49}-\frac{1}{49.50}\right)\)

\(\Leftrightarrow C=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{1.2}-\frac{1}{49.50}\right)=\frac{1}{2}.\frac{612}{1225}=\frac{306}{1225}\)

Phúc Trần Tấn 16/08/2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(D=1.2+2.3+3.4+4.5+...+99.100\)

\(\Leftrightarrow3D=1.2.\left(3-0\right)+2.3+\left(4-1\right)+3.4+\left(5-2\right)+4.5.\left(6-3\right)+...+99.100.\left(101-98\right)\)

\(\Leftrightarrow3D=1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+4.5.6-3.4.5+...+99.100.101-98.99.100\)

\(\Leftrightarrow3D=99.100.101\Leftrightarrow D=\frac{99.100.101}{3}=333300\)

\(B=1.3+2.4+3.5+4.6+...+99.101\)

\(\Leftrightarrow B=\left(1.3+3.5+...+99.101\right)+\left(2.4+4.6+...+98.100\right)\)

\(\Leftrightarrow6B=\left(1.3.\left(5-\left(-1\right)\right)+3.5.\left(7-1\right)+...+99.101.\left(103-97\right)\right)+\left(2.4.\left(6-0\right)+4.6.\left(8-2\right)+...+98.100.\left(102-96\right)\right)\)

\(\Leftrightarrow B=\frac{99.101.103+3}{6}+\frac{98.100.102}{6}=338250\)

Vì các bước gần tương tự như bài a) nên mình bỏ bước.

kudo shinichi 15/08/2017 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

a) (492 x 25) : 123

cách 1 : (492 x 25) : 123 = 12300 : 123

                                     = 100

Cách 2 : (492 x 25) : 123 = (492 : 123) x 25 

                                     = 4 x 25 = 100

b) 638 : (24 x 7) 

Cách 1 : 638 : (24 x 7) = 638 : 168

                                 = 319/84

Cách 2: 638 : (24 x 7) = 638 : 24 : 7

                                 = 319/84

Neymar Da Silva 15/08/2017 lúc 09:53
Báo cáo sai phạm

EM TỰ TRẢ LỜI ĐI CÂU NÀY DỄ MÀ ẤN MÁY TÍNH CASIO LÀ SONG

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 13/08/2017 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

Do tích các thừa số lẻ có tận cùng là 7 nên trong các số lẻ,ko được chứa thừa số nào có tận cùng là 5

Vậy nó có thể tận cùng bằng : 3,2,7,9

Các thừa số cần tìm phải có tích các chữ số hàng đơn vị tận cùng bằng 7

Tích trên ko thể có hai thừa số vì nếu có hai thừa số thì hai thừa số đó phải tận cùng bằng 3 , 9 hoặc 1,7 mà các chữ số tận cùng như trên ko phải là các số lẻ liên tiếp nên ko nhận được.

Vậy tích các thừa số liên tiếp tận cùng là 7 chỉ có 3 thừa số có tận cùng là 3,1,9

=> Tích cần tìm là : 9.11.13 = 1287

                                19.21.23 = 9177

                                29.31.33 = 29667 ...........

Đặng Tuấn Anh 13/08/2017 lúc 12:47
Báo cáo sai phạm

Tích có 3 chữ số 

Các chữ số có tận cùng là 3; 1; 9

zZz Thúy Loan zZz 13/08/2017 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

nếu tích có 5 thừa số liên tiếp trở lên thì ít nhất có 1 thừa số 5 , do đó tích tận cùng là 5,trái với đề bài => số thừa số của tishc nhỏ hơn 5

nếu tích có 4 chữ số lẻ liên tiếp thì hoặc tích có tận cùng là 5 , hoặc tận cùng là 9, trái với đề bài

nếu tích có 2 chữ số lẻ liên tiếp thì hoặc tích có tận cùng là 3 ; 5 ; 9,trái với đề bài

vậy tích có 3 chữ số

Hình ảnh có liên quan

0o0 khùng mà 0o0 09/08/2017 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

35 m ứng số phần là 

1-3/8=5/8

Cuộn vải lúc đầu dài :

35:5/8=35x8/5=56(m)

   Đáp số.......

Tran Ngoc Hung Hôm qua lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

- 56m bn

Mèo Ú 14/08/2017 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

đáp số bài này là 56

Nguyễn Ngọc Anh Minh 01/08/2017 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là \(\overline{abcde}\)Theo đề bài ta có

\(\overline{7abcde}=4.\overline{abcde7}\Rightarrow700000+\overline{abcde}=40.\overline{abcde}+28\)

\(\Rightarrow39.\overline{abcde}=700000-28\Rightarrow\overline{abcde}=17948\)

Tống Phong Vũ 03/08/2017 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

32.47+32.53

Songoku Sky Fc11 01/08/2017 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab7 [a khác 0 ;  ; a , b là chữ số ]

Nếu chuyển chữ số 7 đó lên số ab7 ta được số 7ab

Ta có : 

  7ab = 2 x ab7 +21

=> 700+ ab = 2 x [ 10 x ab +7 ] +21 = 20 x ab +14 +21 = 20x ab +35

=> 700 = 19 x ab +35 => 19 x ab = 665 => ab = 35 => ab7 = 357

Vậy số cần tìm là 357


 
TXT Channel Funfun 01/08/2017 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là ab7

Khi chuyển số 7 lên đầu ta được số 7ab

Ta có :

7ab : ab7 = 2 dư 21

7ab = ab7 x 2 + 21

700 + ab = (ab x 10 + 7) x 2 + 21

700 + ab = ab x 10 x 2 + 7 x 2 + 21

700 + ab = ab x 20 + 14 + 21

700 + ab =  ab x 19 + ab + 35

700 = ab x 19 + 35 (bỏ ab ở cả 2 vế)

700 - 35 = ab x 19

665 = ab x 19

ab = 665 : 19

ab = 35

Số đó là 357

Đáp số : 357

Đậu Nguyễn Khánh Ly 01/08/2017 lúc 06:39
Báo cáo sai phạm

ko ai biết thì để mik giải mẫu cho nhé!

 2>> 
Số hạng thứ nhất gấp lên 2,5 lần sẽ lớn hơn lúc chưa gấp là: 1,5 lần 
Tổng mới lớn hơn tổng cũ: 130,08-83,49 =46,59 
=> Số thứ nhất 46,59:1,5= 31,06 
=> Số thứ hai: 52,43 

3>> 
Kỳ zậy, chắc là diện tích tăng thêm 19,44 dm2 
=> Chiều rộng là 19,44 dm2:1,2 = 16,2 dm=1,62m 
=> Chiều dài: 23,92 m2:1,62 m = 14,76m 

1>> 
8,5 lít xăng trong can 8,5 lít nặng: 8,22-1,25 =6,97 kg 
=> 1 lít xăng nặng: 6,97: 8,5= 0.82kg 
28,3 lít xăng nặng : 28,3 x 0,82 = 23,206 kg 

Vậy thùng xăng 28,3 lít nặng: 23,306 + 3,08 = 26,286

k mik nha

Mochizou Ooji 30/07/2017 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc (a khác 0; a, b ,c là số tự nhiên)

abc chia hết cho 5 => c = 0 hoặc c = 5

Và có

   abc - cba = 100a + 10b + c - 100c + 10b + a

= 99a - 99c 

= 99(a - c) = 297 

=> a - c = 3

Với c = 0 thì a = 3 => 3 + 0 +b = 3 + b chia hết cho 9 => b = 6

Với c = 5 thì a = 8 => 5 + 8 + b = 13 + b chia hết cho 9 => b = 5

Vậy abc = 360 hoặc 855

Khuyen Hoang 30/07/2017 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Ta làm theo cấu tạo số:gọi số đó là ab

a0b = ab x 9

a x 100 + b = (a x 10 + b) x 9

a x100+b=a x 90 +9 x b

a x10=8 x b

5 x a= 4 x b

=>a=4,b=5

=>so do la 45

Mochizou Ooji 30/07/2017 lúc 22:47
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là a0cd,

xóa số 0 thì ta được acd

Ta có: acd . 9 = a0cd 

     => (100a + cd) . 9 = 1000a + cd

     => 900a + 9.cd = 1000a + cd

     => 8 . cd = 100a

=> 8.cd bé hơn hoặc bằng 900

=> 100.a bé hơn hoặc bằng 900

100.a có thể bằng 100; 200; 300;...; 900

Xét các trường hợp:

 +) 100 : 8 = 12 (dư 4) (loại)

 +) 200:8 = 25; 2025 : 9 = 225 (chọn)

... (mình không ghi vì hơi dài bạn tự viết nhé)

 +) 900 : 8 (dư 4) (loại)

Vậy số đó có thể là các số 2025; 4050; 6075

Ben 10 30/07/2017 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

 1) Ta goị số cần tìm là XY. Số hàng chục là X, số hàng đơn vị là Y. (X,Y thuộc N*)( Số XY là 1 số nha bạn, khi viết ở ngoài thì XY

có 1 gạch ngang trên đầu nha bạn.) 

khi thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta đc một số là 2XY2. 

vì số mới lớn hơn số ban đầu là 153 nên ta có pt: 

2XY2 : 153 = XY 

<=> 2XY2 = 153 x ( XY) 

<=> 2000 + 100X + 10Y + 2 = 153 x ( 10X + Y) 

<=> 2002 = 1530X - 100X + 153Y - 10Y 

<=> 2002 = 1430X + 143Y 

<=> 2002 = 143 ( 10X + Y) 

<=> 2002 : 143 = XY 

<=> XY = 14. 

Khuyen Hoang 30/07/2017 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab với a khác 0; a,b là các chữ số. Số mới là 2ab2

​Ta có ab x 36= 2ab2 => ab x 36 = 2002+ab x 10. Cùng bở 2 vế đi ab x 10 được ab x 26=2002 => ab=77. Vậy số cần tìm là 77

Ben 10 30/07/2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là (ab7) = 100a + 10b + 7 

Số mới là (7ab) = 700 + 10a + b 

Ta có 700 + 10a + b = 2(100a + 10b + 7) + 21 

<=> 10a + b + 700 = 200a + 20b + 35 

<=> 190a + 19b = 665 <=> 10a + b = 35 <=> a = 3; b = 5 

---> Số cần tìm là 357.

quá dễ

động não đi

Huỳnh Hoàng Như Phương 30/07/2017 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

Số l dầu còn lại sau khi bán đi 1/5 l dầu:

       4 x 9 = 36 ( l dầu )

Số l dầu có trong thùng lúc đầu:

       36 x 5 = 180 ( l dầu )

            Đáp số: 180 l dầu.

Phùng Thị Loan Oanh 30/07/2017 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Ta có:                   số dầu còn lại đóng vào 9 can  mỗi căn 4 l nên 9 cần có:

                                                 9*4= 36 l

                             số dầu trong thùng có là 

                                             36 : 1/5=180 l

                              

   

Hoàng Thị Thanh Trúc 30/07/2017 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

số l dầu lúc đầu là 45l

Đinh Đức Hùng CTV 18/07/2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Vì \(\left(2x-5\right)^{2016}\ge0\forall x;\left(3y+4\right)^{2020}\ge0\forall y\)

\(\Rightarrow\left(2x-5\right)^{2016}+\left(3y+4\right)^{2020}\ge0\)

Mà đề lại cho \(\left(2x-5\right)^{2016}+\left(3y+4\right)^{2020}\le0\)

Nên \(\hept{\begin{cases}\left(2x-5\right)^{2016}=0\\\left(3y+4\right)^{2020}=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\y=-\frac{4}{3}\end{cases}}}\)

Vậy ..........

luu mach chien 30/09/2016 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

x=5/2,y=-4/3

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: