Giúp tôi giải toán và làm văn


Tokisaki Kurumi 6 tháng 2 2017 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

Giải

Cần ít nhất :

1000 : 8 = 125 ( số )

Đáp số : 125 số

Đọc tiếp...
Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 6 tháng 2 2017 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

Giải

Cần ít nhất 

1000 :  8 = 125 ( số )

Đáp số : 125 số

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 6 tháng 2 2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Cần ít nhất :

1000 : 8 = 125 ( chữ số )

Đáp số : 125 chữ số 

Đọc tiếp...
Lê Thị Ngọc Tiên 25 tháng 1 2015 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

số lớn nhất có ba chữ số: 999

số lớn nhất có hai chữ số: 99

số thứ nhất là:

(999 - 99) : 2 = 450

số thứ hai là:

999 - 450 = 540

đáp số: số thứ nhất: 450.

            số thứ hai: 540.

Đọc tiếp...
Nguyen Trong Nghia 22 tháng 1 2015 lúc 23:35
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 3 chữ số là 999.

Số lớn nhất có 2 chữ số là 99.

Gọi x,y là 2 số cần tìm với x > y, ta có: x + y = 999 và x - y = 99

Suy ra 2x = 999 + 99

-> x = (999 + 99) / 2 = 549

Đọc tiếp...
Girl_ cá tính 6 tháng 4 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

lớn nhất có 3 chữ số:999

bé nhất có 2 chữ số:99

số thứ1 là:

(999-99: 2= 450

số thứ 2 là:

999-450=540

Đ/S: STN:450

         STH:540

CÓ GÌ SAI THÌ CHỈ NHÉ

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 8 tháng 6 2015 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

(2^9)^1945=512^1945<1000^1945=10^1945.3 nen (2^9)^1945 có số chữ nhỏ hơn 1945.3=5835 đỗ à tổng là các chữ số của(2^9)^1945 nên a<5835.9=52515(chữ số thứ nhất là 9)B là tổng các chữ số của a (nhiều nhất 5 chữ số do < 52515)do do b<5.9=45

Do một số trừ đi tổng các chữ số của nó thì chia hết cho 9 (đệ đag chug mìh ; giống dấu hiệu chia hết cho (2^9)^1945 - à:9 mà(2^9)^1945 chia 9 dư 8 nên a chia 9 dư 8.a-bchia hết cho 9 nên b chia 9 dư 8.Nên B có tổng các chữ số 8

Đọc tiếp...
Ác Mộng 3 tháng 7 2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

tổng của n và các chữ số của n=2023

=>n là số có 4 chữ số nên n có dạng abcd(0<a<9;0<b,c,d<9)

Ta có:abcd+a+b+c+d=2023

=>1000xa+100xb+10xc+d+a+b+c+d=2023

=>1001xa+101xb+11xc+2xd=2023

*)Nếu a=2 b=1 =>1001xa+101xb>2023

=>a=1

=>101xb+11xc+2xd=2023-1001=1022

Nếu b=8 c=9 d=9 =>101x8+11x9+2x9<1022

=>b=9=>11xc+2xd=1022-9x101=113

Nếu c=8 d=9 =>8x11+2x9<113

=>c=9

=>2xd=113-11x9=14

=>d=7

Vậy số cần tìm là 1997

Đọc tiếp...
Chu Minh Hiếu 11 tháng 7 2015 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Tổng của n và các chữ số của n=2023

=>n là số có 4 chữ số nên n có dạng abcd(0<a<9;0<b,c,d<9)

Ta có:abcd+a+b+c+d=2023

=>1000xa+100xb+10xc+d+a+b+c+d=2023

=>1001xa+101xb+11xc+2xd=2023

*)Nếu a=2 b=1 =>1001xa+101xb>2023

=>a=1

=>101xb+11xc+2xd=2023-1001=1022

Nếu b=8 c=9 d=9 =>101x8+11x9+2x9<1022

=>b=9=>11xc+2xd=1022-9x101=113

Nếu c=8 d=9 =>8x11+2x9<113

=>c=9

=>2xd=113-11x9=14

=>d=7

Vậy số cần tìm là 1997

Đọc tiếp...
Tom and jerry 5 tháng 7 2015 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

ổng của n và các chữ số của n=2023

=>n là số có 4 chữ số nên n có dạng abcd(0<a<9;0<b,c,d<9)

Ta có:abcd+a+b+c+d=2023

=>1000xa+100xb+10xc+d+a+b+c+d=2023

=>1001xa+101xb+11xc+2xd=2023

*)Nếu a=2 b=1 =>1001xa+101xb>2023

=>a=1

=>101xb+11xc+2xd=2023-1001=1022

Nếu b=8 c=9 d=9 =>101x8+11x9+2x9<1022

=>b=9=>11xc+2xd=1022-9x101=113

Nếu c=8 d=9 =>8x11+2x9<113

=>c=9

=>2xd=113-11x9=14

=>d=7

Vậy số cần tìm là 1997

Đọc tiếp...
Trương Thị Huỳnh Như 29 tháng 8 2015 lúc 9:51
Báo cáo sai phạm

122718     

Đọc tiếp...
Lê Gia Hân 28 tháng 8 2015 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

bạn Đỗ Ngọc Ánh làm sai rồi mình mới thử mà hổng có đúng đúng thì mình chọn liền 

Đọc tiếp...
wavip pro 25 tháng 9 2016 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm
Lê Quang Phúc 27 tháng 6 2015 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Ta có:a(a+1)(a+2)(a+3)=570024=26.27.28.29

=>a+a+1+a+2+a+3=26+27+28+29=110

Đọc tiếp...
Phan Phú An 2 tháng 4 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

bạn Lê Quang Phúc ơi bạn ghi lại cách làm được không.Mình vẫn chưa hiểu

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 18 tháng 7 2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Vì \(\left(2x-5\right)^{2016}\ge0\forall x;\left(3y+4\right)^{2020}\ge0\forall y\)

\(\Rightarrow\left(2x-5\right)^{2016}+\left(3y+4\right)^{2020}\ge0\)

Mà đề lại cho \(\left(2x-5\right)^{2016}+\left(3y+4\right)^{2020}\le0\)

Nên \(\hept{\begin{cases}\left(2x-5\right)^{2016}=0\\\left(3y+4\right)^{2020}=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\y=-\frac{4}{3}\end{cases}}}\)

Vậy ..........

Đọc tiếp...
chép mạng 3 tháng 3 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm

a^xyz=(a^x)^yz=(bc)^yz=(b^y)^z.(c^z)^y
               =(ca)^z.(ab)^y=c^z.a^z.a^y.b^y
               =a^z+y.a^2.(b.c)=a^z+y+z.a^x=a^x+y+z+z
           =>xyz=x+y+z+2 (đpcm)​

Đọc tiếp...
luu mach chien 30 tháng 9 2016 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

x=5/2,y=-4/3

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 16 tháng 11 2017 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

dạng chung của các số tự nhiên a chia 4 dư 1;chia 5 dư 4; chia 6 dư 5;chia hết cho 13 lần lượt là:4k+1;5k+4;6k+5;13k(trong đó k thuộc N*)

Đọc tiếp...
ngô thế trường 8 tháng 12 2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tím là ;a

a:4 dư 3 => a + 1 chia hết cho 3

a : 5 dư 4 => a+1 chia hết cho 4

a : 6 dư 5 => a+1 chia hết cho 6

<=> a+1 chia hết cho 3;4;6 => a+1 chia hết cho BCNN(3;4;6)=12

=> a+1+12 chia hết cho 12 => a+13 chia hết cho 12

mà a chia hết cho 13 nên a+13 chia hết cho 13

vậy a=12.13=156( vì a chia hết cho 12 và 13)

=> a+ 13=156n=> a=156n-13( dạng chung)

# chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Phoenix 8 tháng 11 2017 lúc 6:02
Báo cáo sai phạm

a chia 4 dư 3 suy ra a+1chia het cho 4

a chia 5 du 4 suy ra a+1 chia het 5

achia 6 du5 suy ra a+1 chia het 6

do dó a+1 thuộc B(4,5,6)

BCNN(4,5,6)=60

suy ra a+1=60k(kthuoc n)

a+60k-1

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 18 tháng 11 2017 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

Giả sử E là số tự nhiên

Biến đổi E ta có :

\(E=\frac{3n^2}{2n^2+n-1}+\frac{1}{n+1}=\frac{3n^2}{\left(n+1\right)\left(2n-1\right)}+\frac{2n-1}{\left(n+1\right)\left(2n-1\right)}=\frac{3n^2+2n-1}{\left(n+1\right)\left(2n-1\right)}\)

\(=\frac{\left(n+1\right)\left(3n-1\right)}{\left(n+1\right)\left(2n-1\right)}=\frac{3n-1}{2n-1}\)

Do E là số tự nhiên \(\Rightarrow\left(3n-1\right)⋮\left(2n-1\right)\)

\(\Leftrightarrow2\left(3n-1\right)⋮\left(2n-1\right)\Rightarrow\left[2\left(3n-1\right)-3\left(2n-1\right)\right]⋮2n-1\)

\(\Leftrightarrow\left(6n-2-6n+3\right)⋮\left(2n-1\right)\Leftrightarrow1⋮\left(2n-1\right)\)

\(\Rightarrow2n-1\inƯ\left(1\right)=\left\{\pm1\right\}\)

Xét \(2n-1=1\Rightarrow n=1\left(KTM:n>1;\text{loại}\right)\)

Xét \(2n-1=-1\Rightarrow n=0\left(KTM:n>1;\text{loại}\right)\)

Vậy ko có số tự nhiên n > 1 nào để \(\left(3n-1\right)⋮\left(2n-1\right)\) hay 3n - 1 ko chia hết cho 2n - 1

=> điều giả sử là sai hay E ko thể là số tự nhiên (đpcm)

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Bình 23 tháng 1 2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

 5n2+1⋮6=>5n2−5⋮6=>(n−1)(n+1)⋮65n2+1⋮6=>5n2−5⋮6=>(n−1)(n+1)⋮6 *

Giả sử n chẵn =>(n−1)(n+1)(n−1)(n+1) không chia hết 2 (trái với *)

=> n nguyên tố với 2 =>\(\frac{n}{2}\) tối giản

Giả sử n chia hết 3 => (n−1)(n+1)(n−1)(n+1) không chia hết 3 (trái với *)

=> n nguyên tố với 3 =>\(\frac{n}{3}\) tối giản

Đọc tiếp...
witch roses 8 tháng 6 2015 lúc 8:15
Báo cáo sai phạm

theo bài ra dễ thấy x là số tự nhiên có 2 chữ số

gọi x là ab (a khác 0 a,b <10)

=>y = a+b

xét 2 trường hợp

th1) a+b <=9

=>z=a+b

=> x+y+z=ab+a+b+a+b=60

<=>a.10+b+a+b+a+b=60

=>a.12+b.3=60

=>3(4a+b)=60

<=>4a+b=20

do 20 chia hết cho 4 , 4a chia hết cho 4=> b chia hết cho 4

=>b=0,4,8<=>a=5,4,3  (loại th a=3,b=8 vì a+b sẽ >9)

th2) a+b>=10

=>z=a+b-9

=>x+y+z=ab+a+b+a+b-9=60

=>12a+3b=69

=>3(4a+b)=69

=>4a+b=23

=>a=4,b=7

=> ab={44,50,47}

vậy x={44,50,47}

Đọc tiếp...
ĐINH QUANG THẮNG 12 tháng 3 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Kết quả là 44;47;50

Đọc tiếp...
Uzumaki Naruto 24 tháng 2 2017 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

x = 44, 47, 50

Đọc tiếp...
Lục Minh Hoàng 14 tháng 4 2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

Các số có 4 chữ số mà có tổng các chữ số bằng 3 thì các số đó phải nhỏ hơn hoặc bằng 3000

=>Ta có : Hàng nghìn sẽ có 3 lựa chọn 1;2;3

               Hàng trăm sẽ có 4 lựa chọn 0;1;2;3

                Hàng chục sẽ có 4 lựa chọn 0;1;2;3

                Hàng đơn vị cũng sẽ có 4 lựa chọn 0;1;2;3

=>Sẽ có 10 số là:10111;1101;1110;1002;1020;1200;2001;2010;2100;3000

Vậy có 10 số có 4 chữ số có tổng các chữ số bằng 3

Đọc tiếp...
Miyuki 14 tháng 4 2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Không có bài giải không like đâu nha

Đọc tiếp...
Hello 25 tháng 8 2018 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

3 = 3 + 0 + 0 + 0 = 2 + 1 + 0 + 0 = 1 + 1 + 1 + 0

=> Các số thỏa mãn có thể lập từ một trong các bộ số (3; 0; 0; 0) hoặc (2; 1; 0; 0) hoặc (1; 1; 1; 0).

+) Từ 4 chữ số 3; 0; 0; 0 ta có 1 số là 3000.

+) Từ (2; 1; 0; 0) ta có các số 2100; 2010; 2001; 1200; 1020; 1002 => có 6 số.

+) Từ (1; 1; 1; 0) ta có các số 1110; 1011; 1101 => có 3 số.

Vậy có 1 + 3 + 6 = 10 số thỏa mãn.

Đọc tiếp...
Châu Huỳnh Ngọc 21 tháng 2 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

bằng 1

Đọc tiếp...
Châu Huỳnh Ngọc 21 tháng 2 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

bằng ko

nếu đúng cho mik nha

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 30 tháng 5 2015 lúc 9:16
Báo cáo sai phạm

​Ta có 4 x 9 =36

         36 + 2 =38 

          Vậy số đó là :29999

Đọc tiếp...
Tiểu thư Bạch Hậu 1 tháng 1 2017 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

29999

ai tk mk

mk tk lại

hứa luôn

yên tâm

thank nhiều

Đọc tiếp...
Vương Thu Phương 5 tháng 3 2018 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Số đó là: 29999

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 17 tháng 1 2018 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

Có 4 cách chọn hàng nghìn
Có 3 cách chọn hàng trăm
Có 2 cách chọn hàng chục
Có 1 cách chọn hàng đơn vị
Viết được :
4 x 3 x 2 x 1 = 24 ( số ) 

:D

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 26 tháng 8 2017 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

FairyTail

Có 4 cách chọn hàng nghìn

Có 3 cách chọn hàng trăm

Có 2 cách chọn hàng chục

Có 1 cách chọn hàng đơn vị

Viết được :

4 x 3 x 2 x 1 = 24 ( số ) 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 26 tháng 8 2017 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Có 4 cách chọn hàng nghìn

Có 3 cách chọn hàng trăm

Có 2 cách chọn hàng chục 

Có 1 cách chọn hàng đơn vị

Viết được : 4 x 3 x 2 x 1 = 24 ( số )

        Đ/S : 24 số

Đọc tiếp...
Vũ Mai Phương Linh 19 tháng 4 2017 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

n=36 ; aaa=666

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 23 tháng 9 2017 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Đặt 
S=1 +2+..+n 
S=n+(n-1)+..+2+1 
=> 2S = n(n+1) 
=> S=n(n+1)/2 
=> aaa =n(n+1)/2 
=> 2aaa =n(n+1) 

Mặt khác aaa =a*111= a*3*37 

=> n(n+1) =6a*37 
Vế trái là tích 2 số tự nhiên liên tiếp 
=> a*6 =36 
=> a=6 
(nêu a*6 =38 loại) 

Vậy n=36, aaa=666

Đọc tiếp...
Otaku Yu 10 tháng 1 2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

n = 36; a = 6

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 5 tháng 6 2015 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

giả sử (a1-b1)(a2-b2)(a3-b3)...(a15-b15) là số lẻ

=>a1-b1;a2-b2;...;a15-b15 là số lẻ

=>a1-b1+a2-b2+...+a15-b15 là số lẻ  (1) (vì có 16 cặp số lẻ)

mà a1-b1+a2-b2+...+a15-b15=(a1+a2+...+a15)-(b1+b2+...+b15)=0 là số chẵn (2)

=>(1) và (2) mâu thuẫn nhau 

=>(a1-b1)(a2-b2)(a3-b3)...(a15-b15) là số chẵn

=>đpcm

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 5 tháng 6 2015 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Xét tổng:

\(\left(a_1-b_1\right)+\left(a_2-b_2\right)+...+\left(a_7-b_7\right)\)

\(=\left(a_1+a_2+...+a_7\right)-\left(b_1+b_2+...+b_7\right)\)

Vì  a1;a2;a3;...;a15 và b1;b2;b3;...;b15 cũng là các số nguyên đó nhưng theo thứ tự khác nên 

=> \(\left(a_1-b_1\right)+\left(a_2-b_2\right)+...+\left(a_7-b_7\right)=0\)

Suy ra ít nhất có 1 trong 7 số là số chẵn, vì nếu cả 7 số đều lẻ thì tổng của 7 số lẻ là 1 số và do đó nó khác 0.

Nếu 1 trong 7 số là số chẵn thì tích 7 số đó:

\(\left(a_1-b_1\right)+\left(a_2-b_2\right)+...+\left(a_7-b_7\right)\)là số chẵn

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

a)            Gọi ƯCLN (b;a-b) là d

                thì :   b chia hết cho d

                       a-b chia hết cho d

             suy ra : a chia hết cho d   

             suy ra : d thuộc ước chung của a và b

             Mà ƯCLN (a,b)=1

              ƯC (a,b) = Ư(1)=1

              Suy ra d=1

       Vậy b và a-b nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Làm Quen Xin Đừng Hỏi Tên 4 tháng 1 2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

mk giải câu b thôi nha câu a có người giải r

gọi ƯCLN(a^2+b^2 và ab) là d 

Ta có : 

ab \(⋮\)d Nên :

TH1 : a \(⋮\)d => a^2 chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => b chia hết cho d 

TH2 : b chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => a^2 chia hết cho d => a chia hết cho d 

TH3 : a chia hết cho d và b chia hết cho d 

Từ các trường hợp trên ta đề có được a chia hết cho d và b chia hết cho d => d thuộc ước chung của a^2 + b^2 và ab 

mà ước chung lớn nhất của a và b là 1 Nên ước chung của a^2 + b^2 và ab là 1 => hai số này là hai số nguyên tố

* LƯU Ý : 

 1. Tớ hơi làm biếng nên chỗ mấy kí hiệu tớ ghi ra luôn không ghi tắt nên mấy chỗ ước chung ; ước chung lớn nhất ; chia hết bạn nhớ viết thành kí hiệu 

 2. ab chia hết cho d tớ chia ra 3 th rằng a chia hết cho d ... chỗ đó vì trong một tích nếu muốn tích đó chia hết cho 1 số thì chắc chắn trong tích đó luôn luôn có một thừa số chia hết cho số đó hoặc cả hai số đều chia hết thì tích mới chia hết cho số này .

 3.Vì a chia hết cho d nên a^2 chia hết cho d vì a^2 = a.a mà a chia hết cho d nên tích a^2 chia hết cho d (đã giải thích lưu ý 2 ) trong một tổng nếu a + b chia hết cho c mà a chia hết cho c thì b phải chia hết cho c hay nói cách khác a^2 + b^2 chia hết cho d mà a ^2 chia hết cho d thì b^2 chia hết cho d . Lại có b^2 = b.b nên sẽ có một thừa số chia hết cho d mà hai thừa số đều là b nên b chia hết cho d ( TƯƠNG TỰ TH2 CX VẬY NHA )

 4. Bài làm của mình chưa được đẹp lắm bạn cố gắng trình bày rõ ràng hơn giúp mình 

                                                                                                             CẢM ƠN BẠN 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

b)             Giả sử a^2 +b^2 và ab không nguyên tố cùng nhau

                 Khi đó ƯCLN (a^2+b^2 ,ab)=d thuộc N  (d khác 1)

                 Do vậy d chia hết cho p (với p là số nguyên tố)

                 Suy ra a^2 + b^2 chia hết cho p và ab chia hết cho p  

                 Suy ra a chia hết cho p hoặc b chia hết cho p

                 TH1:

                  a chia hết cho p suy ra a^2 chia hết cho p mà a^2 +b^2 chia hết cho p

                  Suy ra b^2 chia hết cho p. Vậy b chia hết cho p

                  Suy ra p thuộc  ƯC(a,b)

                  Mà a và b nguyên tố cùng nhau nên p=1

                  Mà p là số nguyên tố nên p không thể bằng 1. Trường hợp này vô lí

                  TH2: Làm tương tự như TH1  nhưng đổi thành b chia hết cho p rồi chứng minh TH2 vô lí.

                  Vậy điều giả sử là sai 

                  Suy ra a^2 +b^2 và ab nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: