Giúp tôi giải toán và làm văn


Duy Mai Khương 04/12/2018 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

Đáp án :

1,2,3

Hok tốt nhé

Đọc tiếp...
Thanh Thùy 0911 04/12/2018 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

1 2 3

2 3 4

4 5 6 

Số nào cũng đúng k mk nhé

Đọc tiếp...
Hà Anh Nguyễn 04/12/2018 lúc 12:01
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Tiến Phúc 14/04/2015 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

1111;1012;1102;1120;1003;1030;1300;2002;2020;2200;3001;3010;3100;4000

Tổng cộng 14 số. Nếu thiếu thì bổ sung hộ mink nhé !!! Thanks nhìu !!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Trần Tiến Đạt 15/03/2017 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

co tat ca cac so la 

  (  4000-1003) : 9 +1 = 334 

dáp do 334

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Nga 14/03/2017 lúc 11:58
Báo cáo sai phạm

có 20 số bạn à 

Đọc tiếp...
Lam Nhi 10/02/2017 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

Giải:

Theo bài ra, ta có :

a:39 dư 4=> 39-4=35 chia hết cho a

a:48 dư 6=> 48-6=35 chia hết cho a

=>a thuộc ƯC(35;42)

=>35=5*7

=>42=2*3*7

=>ƯCLN(35;42)=7

Vậy a=7

nhé

Đọc tiếp...
Hien Le 23/10/2016 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Vì 39 chia a dư 4 => 39 - 4 = 35 chia hết cho a

Vì 48 chia a dư 6 => 48 - 6 = 42 chia hết cho a

=> a \(\in UC\left\{35;42\right\}\)

=> a = 7 

Tíc nhé! ^o<

Đọc tiếp...
Đoàn Phương Linh 23/10/2016 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

A>4;6 35:7 42:7 =>a=7

Đọc tiếp...
Angel of the eternal light legend 07/03/2018 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: 10n + 18n - 1 = (10n - 1) + 18n = 99...9 + 18n (số 99...9 có n chữ số 9) 
= 9(11...1 + 2n) (số 11...1 có n chữ số 1) = 9.A 
Xét biểu thức trong ngoặc A = 11...1 + 2n = 11...1 - n + 3n (số 11...1 có n chữ số 1). 
Ta đã biết một số tự nhiên và tổng các chữ số của nó sẽ có cùng số dư trong phép chia cho 3. Số 11...1 (n chữ số 1) có tổng các chữ số là 1 + 1 + ... + 1 = n (vì có n chữ số 1). 
=> 11...1 (n chữ số 1) và n có cùng số dư trong phép chia cho 3 => 11...1 (n chữ số 1) - n chia hết cho 3 => A chia hết cho 3 => 9.A chia hết cho 27 hay 10n + 18n - 1 chia hết cho 27 (đpcm)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 21/05/2015 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Bạn trần như thiếu : ƯCLN(7; 13) = 1 nên x + 9 mới chia hết cho 7.13 được

Đọc tiếp...
kudo and mori 21/05/2015 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

số đó chia 91 thì dư 82

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 21/05/2015 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là x :

Theo bài ra ta có : ( x + 5 ) chia hết cho 7

                            ( x + 4 ) chia hết cho 13

                           ( x + 4+ 5 ) chia hết cho 7 và 13

Mà số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 7 và 13 là 91 . Vậy x là 100

Nên 100 : 91 = 1 dư 9

Đọc tiếp...
inuyasha 04/11/2018 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

không có gì ở giữa à sao làm ???

Đọc tiếp...
Chu tien thien 04/11/2018 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

228 nha bn

ko cau k nha bn. lan sxau nho de y nha

Đọc tiếp...
Vũ Văn Nguyệt 04/11/2018 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

48:2(9+3)=288

k nha

Học tốt

meow

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Hùng 18e 14/07/2015 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Hàng đơn vị có số chữ số là:5,15,25,35,...,995, (995-5):10+1=100(chữ số)

Hàng chục có số chữ số là: 50,51,52,53...,59:(59-50):1+1=10(chữ số)

                                         150,151,152,153,...,159:(159-150):1+1=10(chữ số)

                                            .............................................................

                                         950,951,952,953,...,959:(959-950):1+1=10(chữ số)

                        Hàng chục cần số chữ số là:10x10 = 100(chữ số)

Hàng trăm cần là:500,501,502,503,...........................,599:(599-500):1+1=100(chữ số)

Vậy cần dùng số chữ số 5 là:100+100+100=300(chữ số)

                                                                Đáp số  :  300  chữ  số

                                       Mình năm nay mới lên lớp 5 đấy nhé!

 

Đọc tiếp...
nguyenquyhung 02/09/2016 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

lắm số thế

Đọc tiếp...
Shakura 16/09/2018 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

Sao bạn thì 300 bạn thì 301 thế?

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 14/07/2015 lúc 08:41
Báo cáo sai phạm

Ta có \(3^{100}=\left(3^2\right)^{50}=9^{50}\) . 

Số chữ số của 3100 không quá 50 nên tổng các chữ số của nó không quá 9.50 = 450. 

Không thể bằng 459.

Đọc tiếp...
sivaria 14/10/2017 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

không bằng 495 đc vì:3100 =950  thì số chữ số của nó ko vượt qua 450

Đọc tiếp...
Kỉ niệm tuổi thơ 13/08/2015 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

3)Gọi số cần tìm là :abc(0< a;c;b<9 hoạc 0=a;b;c=9 )

abc-cba=297

Vì abc chia hết cho 45 nên abc chia hết cho 5 và 9 

vì abc chia hết cho 5 nên c=0 hoặc 5

nếu c=0 thì ta được ab0 để ab0-0ba=297 thì a=3

Vì a=3 và a>b nên b=1 hoặc 2

Nếu b=1 hoặc 2 thì abc không chia hết cho 9 nên c không thể là 0

=>c=5 ta được ab5

Để ab5-5ba=297 thì a=8 thay 8=a ta được 8b5

Vì abc chia hết cho 9 nên (8+b+5) chia hết cho 9

                            =>      (13+b) chia hết cho 9

vì 0<b<9 hoặc 0=b=9 và(13+b) chia hết cho 9 nên b=5

Vậy abc=855.

(Bạn nhớ cho mình 2 ****! Vì lần trước mình cũng giải 1 bài cho bạn mà0

Đọc tiếp...
Kỉ niệm tuổi thơ 13/08/2015 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

2)Gọi số cần tìm là: abc (0<a,b,c<9 hoặc 0=b,c=9)

Ta có:Vì (a+c):2=b nên b.2=a+c

Để abc chia hết cho 9 thì (a+b+c) chia hết cho 9

=>(a+b+c) chia hết cho 9

=>(b.2+b) chia hết cho 9

=>3.b chia hết cho 9

Vì 0<b<9 hoặc 0=b=9 và 3.b chia hết cho 9 nên b=0;3;6:9

Thay b vào đẳng thức 2.b=a+c thì a+c=0;6;12;18

vì abc chia hết cho 5 nếu c=0 hoạc 5

Nếu c=0 thì a=6( vì 0<a<9 hoặc a=9)

Nếu c=5 thì a=1;7(vì 0<a<9 hoặc a=9)

Vậy abc=630;135;765

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 07/11/2017 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

2,abc thuộc {135;630;765}

3, abc=855

Đọc tiếp...
Phủ Đổng Thiên Vương 17/10/2018 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

Neu n la so chan thi n(n+3) chia het cho 2

Neu n la so le thi n+3 la so chan (vi le +le = chan)

                           => n(n+3) chia het cho 2

vay n(n+3) chia het cho 2 voi moi n la stn

Đọc tiếp...
Nhật Linh Nguyễn 14/10/2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Ta có : a, 2x + 3 * ( x - 1 ) = 27 - x .

=>                   3 * ( x - 1 ) = 27 - x - 2x .

=>                   3 * ( x - 1 ) = 27 - ( x + 2x ) .

=>                   3 * ( x - 1 ) = 27 - 3x .

=>                    3 * ( x - 1 ) = 3 * ( 9 - x ) .

=>                              x - 1 = 9 - x  .  

=>                                 2x = 9 + 1 .

=>                                 2x = 10 .

=>                                   x = 10 : 2 .

=>                                   x = 5 .

b, 4 * ( 1 + 2x ) - 5 * ( x - 2 ) = 23 .

=> 4 * ( 1 + 2x ) - 4 * ( x - 2 ) + ( x - 2 ) = 23 .

=> 4* [ ( 1 + 2x ) - ( x - 2 ) ] + x - 2 = 23 .

=> 4 * [ 1 + 2x - x + 2 ] + x = 23 + 2 .

=> 4 * [ 3 + x ] + x = 25 .

=> 12 + 4x + x = 25 .

=> 12 + 5x = 25 .

=> 5x = 25 - 12 .

=> 5x = 13 .

=> x = 13/5 .

Đọc tiếp...
minh phượng 14/10/2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

\(a,\left(2x+3\cdot\left(x-1\right)\right)-\left(27-x\right)=0.\)

\(6x-30=6\cdot\left(x-5\right)\)

\(6\cdot\left(x-5\right)=0\)

\(x-5=0\)

\(x=5\)

\(b,\left(\left(4\cdot\left(2x+1\right)\right)-5\cdot\left(x-2\right)\right)-23=0\)

\(3x-9=3\cdot\left(x-3\right)\)

\(3\cdot\left(x-3\right)=0\)

\(x-3=0\)

\(x=3\)

Đọc tiếp...
otaku 14/10/2018 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

a, 2x+3x-3=27-x

<=>5x-3=27-x

chuyển vế, ta có:

5x+x=27+3

<=>6x=30

<=> x=5

b, 4+8x-5x+10=23

14+3x=23

=> 3x=9

=> x=3

Đọc tiếp...
tsukino usagi 11/09/2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

        Giải :

Đặt dọc tính ta được :

      2x09

   + 

      1x02

    -

        x02

               

      21x9

Tổng của các chữ số hàng chục là :

0 + 0 + 0 = x

=>  0 = x

Vậy x = 0

(Vì tìm đc x rồi nên ko cần tính tiếp)

Mik làm vậy rất mong các bạn góp ý thêm

Đọc tiếp...
Vũ Trần Minh Anh 09/09/2018 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Mk ko bít vì mk thấy cô ra đề như thế đấy, để mk check lại đã.

Đọc tiếp...
Nguyen Viêt Hung 09/09/2018 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Mình thấy đề bài sai sai.

Đọc tiếp...
Phạm Tuyên 24/08/2018 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

Do tổng của hai số là 2015 là số lẻ => trong đó có 1 số chẵn và 1 số lẻ.Vậy tích của chúng phải là số chẵn.Mà theo đề bài tích của chúng là 97131 là số lẻ

Nên không có hai số tự nhiên nào thõa mãn đề bài

Đọc tiếp...
Kẻ Dấu Mặt 14/08/2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

\(18\times\left(\frac{1919}{2121}+\frac{888}{999}\right)\)

\(=18\times\left(\frac{19}{21}+\frac{8}{9}\right)\)

\(=18\times\frac{113}{63}\)

\(=\frac{226}{7}\)

Đọc tiếp...
Tô Minh Phương 14/08/2018 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

Cám ơn bạn

Đọc tiếp...
Vũ Trần Minh Anh 14/08/2018 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

\(18\cdot\left(\frac{1919}{2121}+\frac{888}{999}\right)\)

Rút gọn:

\(\frac{1919}{2121}=\frac{1919:101}{2121:101}=\frac{19}{21}\)

\(\frac{888}{999}=\frac{888:111}{999:111}=\frac{8}{9}\)

Ta có:

\(18\cdot\left(\frac{19}{21}+\frac{8}{9}\right)\)

=\(18\cdot\left(\frac{57}{63}+\frac{56}{63}\right)\)

\(=18\cdot\frac{113}{63}\)

\(\frac{18.113}{63}=\frac{9\cdot2\cdot113}{9\cdot7}=\frac{2\cdot113}{7}=\frac{226}{7}\)

Kết quả là \(\frac{226}{7}\)

Đúng thì tk nha!!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: