Giúp tôi giải toán và làm văn


Wrecking Ball 17 tháng 1 2018 lúc 13:26
Báo cáo sai phạm

Có 4 cách chọn hàng nghìn
Có 3 cách chọn hàng trăm
Có 2 cách chọn hàng chục
Có 1 cách chọn hàng đơn vị
Viết được :
4 x 3 x 2 x 1 = 24 ( số ) 

:D

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 26 tháng 8 2017 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

FairyTail

Có 4 cách chọn hàng nghìn

Có 3 cách chọn hàng trăm

Có 2 cách chọn hàng chục

Có 1 cách chọn hàng đơn vị

Viết được :

4 x 3 x 2 x 1 = 24 ( số ) 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 26 tháng 8 2017 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Có 4 cách chọn hàng nghìn

Có 3 cách chọn hàng trăm

Có 2 cách chọn hàng chục 

Có 1 cách chọn hàng đơn vị

Viết được : 4 x 3 x 2 x 1 = 24 ( số )

        Đ/S : 24 số

Đọc tiếp...
Vũ Mai Phương Linh 19 tháng 4 2017 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

n=36 ; aaa=666

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng CTV 23 tháng 9 2017 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

Đặt 
S=1 +2+..+n 
S=n+(n-1)+..+2+1 
=> 2S = n(n+1) 
=> S=n(n+1)/2 
=> aaa =n(n+1)/2 
=> 2aaa =n(n+1) 

Mặt khác aaa =a*111= a*3*37 

=> n(n+1) =6a*37 
Vế trái là tích 2 số tự nhiên liên tiếp 
=> a*6 =36 
=> a=6 
(nêu a*6 =38 loại) 

Vậy n=36, aaa=666

Đọc tiếp...
Otaku Yu 10 tháng 1 2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

n = 36; a = 6

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 5 tháng 6 2015 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

giả sử (a1-b1)(a2-b2)(a3-b3)...(a15-b15) là số lẻ

=>a1-b1;a2-b2;...;a15-b15 là số lẻ

=>a1-b1+a2-b2+...+a15-b15 là số lẻ  (1) (vì có 16 cặp số lẻ)

mà a1-b1+a2-b2+...+a15-b15=(a1+a2+...+a15)-(b1+b2+...+b15)=0 là số chẵn (2)

=>(1) và (2) mâu thuẫn nhau 

=>(a1-b1)(a2-b2)(a3-b3)...(a15-b15) là số chẵn

=>đpcm

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 5 tháng 6 2015 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

Xét tổng:

\(\left(a_1-b_1\right)+\left(a_2-b_2\right)+...+\left(a_7-b_7\right)\)

\(=\left(a_1+a_2+...+a_7\right)-\left(b_1+b_2+...+b_7\right)\)

Vì  a1;a2;a3;...;a15 và b1;b2;b3;...;b15 cũng là các số nguyên đó nhưng theo thứ tự khác nên 

=> \(\left(a_1-b_1\right)+\left(a_2-b_2\right)+...+\left(a_7-b_7\right)=0\)

Suy ra ít nhất có 1 trong 7 số là số chẵn, vì nếu cả 7 số đều lẻ thì tổng của 7 số lẻ là 1 số và do đó nó khác 0.

Nếu 1 trong 7 số là số chẵn thì tích 7 số đó:

\(\left(a_1-b_1\right)+\left(a_2-b_2\right)+...+\left(a_7-b_7\right)\)là số chẵn

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

a)            Gọi ƯCLN (b;a-b) là d

                thì :   b chia hết cho d

                       a-b chia hết cho d

             suy ra : a chia hết cho d   

             suy ra : d thuộc ước chung của a và b

             Mà ƯCLN (a,b)=1

              ƯC (a,b) = Ư(1)=1

              Suy ra d=1

       Vậy b và a-b nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Làm Quen Xin Đừng Hỏi Tên 4 tháng 1 2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

mk giải câu b thôi nha câu a có người giải r

gọi ƯCLN(a^2+b^2 và ab) là d 

Ta có : 

ab \(⋮\)d Nên :

TH1 : a \(⋮\)d => a^2 chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => b chia hết cho d 

TH2 : b chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => a^2 chia hết cho d => a chia hết cho d 

TH3 : a chia hết cho d và b chia hết cho d 

Từ các trường hợp trên ta đề có được a chia hết cho d và b chia hết cho d => d thuộc ước chung của a^2 + b^2 và ab 

mà ước chung lớn nhất của a và b là 1 Nên ước chung của a^2 + b^2 và ab là 1 => hai số này là hai số nguyên tố

* LƯU Ý : 

 1. Tớ hơi làm biếng nên chỗ mấy kí hiệu tớ ghi ra luôn không ghi tắt nên mấy chỗ ước chung ; ước chung lớn nhất ; chia hết bạn nhớ viết thành kí hiệu 

 2. ab chia hết cho d tớ chia ra 3 th rằng a chia hết cho d ... chỗ đó vì trong một tích nếu muốn tích đó chia hết cho 1 số thì chắc chắn trong tích đó luôn luôn có một thừa số chia hết cho số đó hoặc cả hai số đều chia hết thì tích mới chia hết cho số này .

 3.Vì a chia hết cho d nên a^2 chia hết cho d vì a^2 = a.a mà a chia hết cho d nên tích a^2 chia hết cho d (đã giải thích lưu ý 2 ) trong một tổng nếu a + b chia hết cho c mà a chia hết cho c thì b phải chia hết cho c hay nói cách khác a^2 + b^2 chia hết cho d mà a ^2 chia hết cho d thì b^2 chia hết cho d . Lại có b^2 = b.b nên sẽ có một thừa số chia hết cho d mà hai thừa số đều là b nên b chia hết cho d ( TƯƠNG TỰ TH2 CX VẬY NHA )

 4. Bài làm của mình chưa được đẹp lắm bạn cố gắng trình bày rõ ràng hơn giúp mình 

                                                                                                             CẢM ƠN BẠN 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

b)             Giả sử a^2 +b^2 và ab không nguyên tố cùng nhau

                 Khi đó ƯCLN (a^2+b^2 ,ab)=d thuộc N  (d khác 1)

                 Do vậy d chia hết cho p (với p là số nguyên tố)

                 Suy ra a^2 + b^2 chia hết cho p và ab chia hết cho p  

                 Suy ra a chia hết cho p hoặc b chia hết cho p

                 TH1:

                  a chia hết cho p suy ra a^2 chia hết cho p mà a^2 +b^2 chia hết cho p

                  Suy ra b^2 chia hết cho p. Vậy b chia hết cho p

                  Suy ra p thuộc  ƯC(a,b)

                  Mà a và b nguyên tố cùng nhau nên p=1

                  Mà p là số nguyên tố nên p không thể bằng 1. Trường hợp này vô lí

                  TH2: Làm tương tự như TH1  nhưng đổi thành b chia hết cho p rồi chứng minh TH2 vô lí.

                  Vậy điều giả sử là sai 

                  Suy ra a^2 +b^2 và ab nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
võ trường giang 31 tháng 7 2015 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm

vì 10 : 5 = 2

nên x = 2y

vậy x = 2y

Đọc tiếp...
I LOVE YOU 11 tháng 1 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

     10x : 5y = 20y

=> 10= 20× 5y

=> 10= 100y

=> 10x = (102)y

=>    x  = 2y

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 11 tháng 1 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

\(10^x:5^y=20^y\)

\(\Rightarrow10^x=20^y.5^y=100^y\)

\(\Rightarrow10^x=\left(10\right)^{2y}\)

\(\Rightarrow x=2y\)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26 tháng 10 2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

 a ) 2 + 4 + 6 + .. + 2x = 210

Dãy trên có :    ( 2x - 2 ) : 2 + 1 = x - 1 + 1 = x ( số hạng )

=> ( 2x + 2 ) . x : 2 = 210 

=> ( x + 1 ) . x = 210

Mà 210 = 15 . 14

=> x = 14

b ) 1 + 3 + 5 + ... + ( 2x + 1 ) = 225

Dãy trên có : ( 2x + 1 - 1 ) : 2 + 1 = x + 1 ( số hạng )

( 2x + 1 + 1 ) . ( x + 1 ) : 2 = ( x + 1 ) . ( x + 1 ) = ( x + 1 )^2 = 225

Mà 225 = 15^2 

=> x + 1 = 15

    x = 15 - 1 

    x = 14

Đọc tiếp...
leminhduc 26 tháng 10 2017 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

a,   Trong dã số tự nhiên bắt đầu từ 1 thì số hạng thứ n là số n 
Chi 2 vế cho 2: 
1+2+3+....x=105 
(1+x).x/2=105 
(1+x).x=105.2=210 
Hai số tự nhiên liên tiếp có tích là 210 là 14,15 
Vậy x=14 
(Còn không thì giải PT bậc 2: x.(x+1)=210

b, Hình như đề là 1+3+....+(2x-1)=225

1+3+5+7+...+2n−1=2251+3+5+7+...+2n−1=225

=>(2n−1+1)n2=225=>(2n−1+1)n2=225

=>2n.n=450=>2n.n=450

=>n2=225=>n2=225

=>n=15

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Đức 16 tháng 3 2015 lúc 22:37
Báo cáo sai phạm
5n<42 =>n<8,4 mà 42 và 3m chia hết cho 3 =>n chia hết cho 3 ...
Đọc tiếp...
Minion Jack 17 tháng 3 2015 lúc 5:48
Báo cáo sai phạm

Thằng Đức trả lời mất của tao rồi

Đọc tiếp...
Ác Mộng 3 tháng 7 2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

tổng của n và các chữ số của n=2023

=>n là số có 4 chữ số nên n có dạng abcd(0<a<9;0<b,c,d<9)

Ta có:abcd+a+b+c+d=2023

=>1000xa+100xb+10xc+d+a+b+c+d=2023

=>1001xa+101xb+11xc+2xd=2023

*)Nếu a=2 b=1 =>1001xa+101xb>2023

=>a=1

=>101xb+11xc+2xd=2023-1001=1022

Nếu b=8 c=9 d=9 =>101x8+11x9+2x9<1022

=>b=9=>11xc+2xd=1022-9x101=113

Nếu c=8 d=9 =>8x11+2x9<113

=>c=9

=>2xd=113-11x9=14

=>d=7

Vậy số cần tìm là 1997

Đọc tiếp...
Chu Minh Hiếu 11 tháng 7 2015 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Tổng của n và các chữ số của n=2023

=>n là số có 4 chữ số nên n có dạng abcd(0<a<9;0<b,c,d<9)

Ta có:abcd+a+b+c+d=2023

=>1000xa+100xb+10xc+d+a+b+c+d=2023

=>1001xa+101xb+11xc+2xd=2023

*)Nếu a=2 b=1 =>1001xa+101xb>2023

=>a=1

=>101xb+11xc+2xd=2023-1001=1022

Nếu b=8 c=9 d=9 =>101x8+11x9+2x9<1022

=>b=9=>11xc+2xd=1022-9x101=113

Nếu c=8 d=9 =>8x11+2x9<113

=>c=9

=>2xd=113-11x9=14

=>d=7

Vậy số cần tìm là 1997

Đọc tiếp...
Tom and jerry 5 tháng 7 2015 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

ổng của n và các chữ số của n=2023

=>n là số có 4 chữ số nên n có dạng abcd(0<a<9;0<b,c,d<9)

Ta có:abcd+a+b+c+d=2023

=>1000xa+100xb+10xc+d+a+b+c+d=2023

=>1001xa+101xb+11xc+2xd=2023

*)Nếu a=2 b=1 =>1001xa+101xb>2023

=>a=1

=>101xb+11xc+2xd=2023-1001=1022

Nếu b=8 c=9 d=9 =>101x8+11x9+2x9<1022

=>b=9=>11xc+2xd=1022-9x101=113

Nếu c=8 d=9 =>8x11+2x9<113

=>c=9

=>2xd=113-11x9=14

=>d=7

Vậy số cần tìm là 1997

Đọc tiếp...
Anh Nguyen 20 tháng 2 2015 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

fgjfxcvbnmmkinb

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Viết Trí Hào 18 tháng 2 2015 lúc 12:05
Báo cáo sai phạm

25 

chac do ban nghe

 

Đọc tiếp...
nguyen phuc huy 19 tháng 2 2015 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm
Magic Super Power 20 tháng 10 2016 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

Số đó là 25

Đọc tiếp...
nguyen van anh 16 tháng 2 2015 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

la 25 dung khong ha may tao tinh mai khong ra do

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 4 tháng 1 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm

\(a.2x+3\left(x-1\right)=27-x\)

\(\Leftrightarrow2x+3x-3=27-x\)

\(\Leftrightarrow5x-3=27-x\)

\(\Leftrightarrow5x+x=27+3\)

\(\Leftrightarrow6x=30\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{30}{6}\)

\(\Leftrightarrow x=5\)

\(b.4\left(1+2x\right)-5\left(x-2\right)=23\)

\(\Leftrightarrow4+8x-5x+10=23\)

\(\Leftrightarrow14+3x=23\)

\(\Leftrightarrow3x=23-14\)

\(\Leftrightarrow3x=9\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{9}{3}\)

\(\Leftrightarrow x=3\)

Đọc tiếp...
Nhật Linh Nguyễn 14 tháng 10 2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Ta có : a, 2x + 3 * ( x - 1 ) = 27 - x .

=>                   3 * ( x - 1 ) = 27 - x - 2x .

=>                   3 * ( x - 1 ) = 27 - ( x + 2x ) .

=>                   3 * ( x - 1 ) = 27 - 3x .

=>                    3 * ( x - 1 ) = 3 * ( 9 - x ) .

=>                              x - 1 = 9 - x  .  

=>                                 2x = 9 + 1 .

=>                                 2x = 10 .

=>                                   x = 10 : 2 .

=>                                   x = 5 .

b, 4 * ( 1 + 2x ) - 5 * ( x - 2 ) = 23 .

=> 4 * ( 1 + 2x ) - 4 * ( x - 2 ) + ( x - 2 ) = 23 .

=> 4* [ ( 1 + 2x ) - ( x - 2 ) ] + x - 2 = 23 .

=> 4 * [ 1 + 2x - x + 2 ] + x = 23 + 2 .

=> 4 * [ 3 + x ] + x = 25 .

=> 12 + 4x + x = 25 .

=> 12 + 5x = 25 .

=> 5x = 25 - 12 .

=> 5x = 13 .

=> x = 13/5 .

Đọc tiếp...
minh phượng 14 tháng 10 2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

\(a,\left(2x+3\cdot\left(x-1\right)\right)-\left(27-x\right)=0.\)

\(6x-30=6\cdot\left(x-5\right)\)

\(6\cdot\left(x-5\right)=0\)

\(x-5=0\)

\(x=5\)

\(b,\left(\left(4\cdot\left(2x+1\right)\right)-5\cdot\left(x-2\right)\right)-23=0\)

\(3x-9=3\cdot\left(x-3\right)\)

\(3\cdot\left(x-3\right)=0\)

\(x-3=0\)

\(x=3\)

Đọc tiếp...
Tô Minh Sơn 5 tháng 11 2017 lúc 6:17
Báo cáo sai phạm

Gọi chiều cao nhỏ nhất của 1 chồng sách là a(mm)

Nếu a chia hết cho 15,6,8 thì a thuộc BC(15,6,8)

Ta có:

15=3.5

6=2.3

8=2^3

BCNN(15,6,8)=2^3.3.5=120

vậy chiều cao nhỏ nhất là 120mm

Đọc tiếp...
๖ۣۜnro๖ۣۜsv6๖ by ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=ąşђşђįŋ︵³⁴ђţŋ=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 3 tháng 1 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Gọi a là chiều cao nhỏ nhất của chồng sách 

Ta có : a chia hết cho 15;6;9

=> a thuộc BCNN(15;6;8)

15=3×5

6=2×3

8= hai mũ ba

BCNN(15;6;8)= 2 mũ 3 ×3×5=120

Vậy : chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách là 120 mm

Đọc tiếp...
๖ۣۜnro๖ۣۜsv6๖ by ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=ąşђşђįŋ︵³⁴ђţŋ=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 3 tháng 1 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Gọi a là chiều cao nhỏ nhất của chồng sách 

Ta có : a chia hết cho 15;6;9

=> a thuộc BCNN(15;6;8)

15=3×5

6=2×3

8= hai mũ ba

BCNN(15;6;8)= 2 mũ 3 ×3×5=120

Vậy : chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách là 120 mm

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoài Linh 30 tháng 7 2015 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

có 9 cách chọn chữ số hàng trăm triệu và 9 cách chọn chữ số hàng chục triệu =>m=9*9*9*9*9*9*9*9*9=9^9.

Mà 9^9=9*9^8=>9*9^8<10*9^8.Vậy m<10*9^8

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Tùng 28 tháng 12 2018 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

m bé hơn nhé!

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 31 tháng 12 2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Gỉa sử  n2 + 11n + 39  \(⋮49\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39 - 7n - 35  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n2 + 4n + 4  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)(n + 2)2  \(⋮7\)

\(\Rightarrow\)n + 2  \(⋮7\)

Đặt  n + 2  = 7t 

\(\Rightarrow\)n2 + 11n + 39  =  (7t - 2)2 + 11(7t - 2) + 39

\(\Leftrightarrow\)n2 + 11n + 39 = 49t2 + 49t + 21   ko chia hết cho  49

Điều này mâu thuẫn với điều ta giả sử.

Vậy  n2 + 11n + 39   ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Trịnh Quỳnh Nhi 28 tháng 12 2017 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Đặt A=n2+11n+39

Giả sử n2+11n+39 chia hết cho 49 thì A chia hết cho 49 => A cũng chia hết cho 7

Ta có A=n2+11n+39=n2+9n+2n+18+21 =  n(n+9)+2(n+9)+21 =(n+9)(n+2)+21

Nhận thấy( n+9)-(n+2)=7 

=>Đồng thời (n+9) và (n+2) chia hết cho 7 => (n+9)(n+2) chia hết cho 49

Ta cũng có A chia hết cho 49 mà 21 ko chia hết cho 49 ( vô lí )

Vậy n2+11n+39 ko chia hết cho 49

Đọc tiếp...
Ngọc Linh Nguyễn Thị 28 tháng 12 2017 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

chứng minh nó không chia hết cho 49 là được. dễ mà

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Dũng 24 tháng 12 2018 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

2n-3 =2n+2 -5=2*(n+1) -5 \(\Rightarrow n+1\inƯ\left(5\right)\Rightarrow n+1=\left\{-5;-1;1;5\right\}\)

\(\Rightarrow n=\left\{-6;-2;0;4\right\}\)

Đọc tiếp...
Thanh Thanh 24 tháng 12 2018 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

thế còn ý này ạ 

2n-3 chia hết cho n+1

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Dũng 24 tháng 12 2018 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

TA CÓ : 3n-4=3n-3 -1=3*(n-1) -1 . VÌ 3*(n-1) \(⋮n-1\)nên 1\(⋮n-1\Rightarrow n-1\inƯ\left(1\right)\Rightarrow n-1=\left\{-1;1\right\}\)

\(\Rightarrow n=\left\{0;2\right\}\)

Đọc tiếp...
leminhduc 4 tháng 11 2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Ta có :

8=23

12=22.3

15=3.5

=> BC(8,12,15)=23.3.5=120

=> B(120)={0;120;240;360;480;600;....}.

mà số sách khoảng từ 400 -> 500 cuốn , vậy số quyển sách là 480 .

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 5 tháng 12 2017 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Ta có :
8=2
3
12=2
2
.3
15=3.5
=> BC(8,12,15)=2
3
.3.5=120
=> B(120)={0;120;240;360;480;600;....}.
mà số sách khoảng từ 400 -> 500 cuốn , vậy số quyển sách là 480 .

cchú bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Võ Phương Thúy 13 tháng 12 2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

gọi a là số sách trong tủ

suy ra a thuộc BC [8,12,15] và 400<a<500

   ta có 8=23

            12=22.3

            15=3.5

vậy BCNN[8,12,15] =23. 3.5 =120

BC(8,12,15)={0, 120, 240, 360,.480,600,..}

  vậy số quyến sách là 480 quyến sách

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 29 tháng 10 2017 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

k di minh lam cho minh hoc lop 7 roi

Minh hua do

Thanks

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 29 tháng 10 2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

có 80 hoc sinh nha hưởng nãy giờ quên tl nha

Đọc tiếp...
Phạm Thiên Trang 29 tháng 10 2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

bạn quỳnh qiang bùi làm đúng mà ko k cho bạn ấy ko công bằng tí nào

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: