Giúp tôi giải toán


Lê Mạnh Tiến Đạt 24/03 lúc 20:45

Dễ thấy là trong các số từ 1 tới 899 có số mà tổng các chữ số của nó bằng s, với 1 ≤ s ≤ 26. Thật thế,ví dụ. các số 1, ..., 9, 19, 29, 39, ..., 99, 199, 299, ..., 899 có tổng các chữ số lần lượt là 1, 2, ..., 26. 
Gọi s(n) là tổng các chữ số của n. 
Trong 1900 số tự nhiên liên tiếp k+1, ..., k+1900 có ít nhất 1 số chia hết cho 1000. Gọi số nhỏ nhất trong 1900 số đó mà chia hết cho 1000 là a*1000 ta có a*1000 + 899 ≤ k + 1900. Nếu s(a x 1000) chia hết cho 27 ta có đ.p.c.m Giả sử s( a x 1000 ) chia cho 27 dư r với 1\(\le\) r \(\le\) 26, tức 1 \(\le\) 27 - r \(\le\) 26 
Ta chọn số b mà 1 \(\le\) b \(\le\) 899 sao cho s( b ) = 27 - r 
=> s( a x 1000 + b )  = s( a x 1000) + s( b ) = ( 27n + r ) + ( 27 - r ) = 27( n + 1 ) chia hết cho 27 \(\left(ĐPCM\right).\)

Lê Anh Tú 24/03 lúc 20:44

trong 1000 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên luôn có 1 số chia hết cho 1000.

Gọi số đó là N000¯¯¯¯¯¯¯¯ luôn có tổng các chữ số là n

Xét 27 số : N000;N001;N002;...;N009;N019;...;N099;N199;...;N899

Có tổng các chữ số là : n;n+1;n+2;...;n+26

Sẽ luôn có 1 số chia hết 27

Suy ra ﴾đpcm﴿ 

Đỗ Thị Thanh Lương 18/03/2017 lúc 20:54

4166625

k nha

Xiumin Hey Manan 18/03/2017 lúc 20:51

4166625

~~tk mk nha các bn~~^^

âm điểm quớ trời nè T_T

Hoàng Hà Thanh 18/03/2017 lúc 20:51

hàng trăm 5 cách 

hàng chục 4 cách 

hàng đơn vị 3 cách 

5x4x3=60 số 

tk mk nha

Mikuru Natsuki 07/03/2017 lúc 21:28

Số sau khi thêm là: 

   1813-4:(10-1)*10+4=2014

          Đáp số: 2014

Tk cho mik nhé!

Đỗ Thế Hưng 10/03/2017 lúc 18:40

1813-4:(10-10).10+4=2014

Tk cho mk cai nha

Nguyễn Hà Linh 07/03/2017 lúc 21:45

2014 đó em à

Freya 02/03/2017 lúc 21:32

= 324 nhé 

CHÚC BẠN HỌC GIỎI 

TK MÌNH NHÉ

trang xinh xinh 05/03/2017 lúc 12:09

=324 do ban

Pham Le Phuong Anh 05/03/2017 lúc 15:32

sai hết rồi các bạn ơi câu trả lời đúng là 1230 cơ

tth 02/03/2017 lúc 20:13

Ta có dãy số sau: 100 ; 101 ; .....; 980 ; 990

Có tất cả:

(990 - 101) : 2 = 445 (số)

Đáp số: 445 số

  Ủng hộ nha

Thảo Noo 02/03/2017 lúc 20:32

Mình vào câu trả lời của bạn trả lời đúng rồi tích 3 cái là được mà

Sao mình phải đi chích thuốc

Đặng Thị Thuỳ Dương 02/03/2017 lúc 20:16

số cuối cùng có chứa số 0 có 3 chữ số là 990

số đầu tiên có chứa số 0 có 3 chữ số là 100

có tất cả (990-100):10+1=90( số)

* 10 là khoảng cách các số ví dụ 100;110 ;....cách nhau 10 đơn vị

nguyen phuong huyen 28/02/2017 lúc 10:30

goị số phải tìm là a

a : 17 = k dư 11 

â :23 dự =p dư 16

để thương k = thương b thì tăng a số đơn vị là  : 

a - 16 + 31 x 23 +11

Đó là 6 lần thương k 

vậy thương k là 

708 :6 = 118

số a là

118 x 17 +11 = 2017

đáp số : 2017

lozzz 24/02/2017 lúc 19:20

hỏi nưa tao đập chết phịa máy đó óc chó ạ

NNH 21/02/2017 lúc 18:11

abbc =a .1000+b.100+b.10+c

ab . ac . 7= (a.10+b).(a.10+c).7=((a.10+b).a.10+(a.10+b).c).7=((a2.10+ab)+(ac10+bc)).7=a2.10.7+ba7+ac.10.7+bc7=a.(a70+c70)+b.(a7+c7)=a70.(a+c)+b7.(a+c)=(a+c).(a70+b7)

=> a.1000+b.100+b.10.c=(a.c).(a70+b7)

còn lại làm nốt đi nhé 

nhớ k mik nha

Nguyễn Tiến Phúc 14/04/2015 lúc 21:14

1111;1012;1102;1120;1003;1030;1300;2002;2020;2200;3001;3010;3100;4000

Tổng cộng 14 số. Nếu thiếu thì bổ sung hộ mink nhé !!! Thanks nhìu !!!!!!!!!!!!

Trần Tiến Đạt 15/03/2017 lúc 09:23

co tat ca cac so la 

  (  4000-1003) : 9 +1 = 334 

dáp do 334

Nguyễn Thị Nga 14/03/2017 lúc 11:58

có 20 số bạn à 

Trịnh Thu 13/02/2017 lúc 12:25

số lớn nhất khác nhau và tổng chia hết cho 2 nên hàng trăm và hàng chục sẽ là 9:7.

Chữ số hàng đơn vị là :

    (9+7) : 2 =8

                     Đ/s978

Lục Minh Hoàng 14/04/2015 lúc 21:05

Các số có 4 chữ số mà có tổng các chữ số bằng 3 thì các số đó phải nhỏ hơn hoặc bằng 3000

=>Ta có : Hàng nghìn sẽ có 3 lựa chọn 1;2;3

               Hàng trăm sẽ có 4 lựa chọn 0;1;2;3

                Hàng chục sẽ có 4 lựa chọn 0;1;2;3

                Hàng đơn vị cũng sẽ có 4 lựa chọn 0;1;2;3

=>Sẽ có 10 số là:10111;1101;1110;1002;1020;1200;2001;2010;2100;3000

Vậy có 10 số có 4 chữ số có tổng các chữ số bằng 3

Miyuki 14/04/2015 lúc 20:59

Không có bài giải không like đâu nha

nguyễn thị minh tâm 11/03/2017 lúc 08:28

10 số nha bn

Nguyễn Đình Dũng 01/07/2015 lúc 16:14

+ Gọi các số có 4 chữ số mà khi viết các số số đó theo thứ tự ngược lại thì giá trị không đổi là abba

+ Các số chia hết cho 5 phải có tận cùng là 0 hoặc 5. Nếu chữ số tận cùng là a=0 thì số trên là số có 3 chữ số nên a=5

=> Số cần tìm là 5bb5.

+ Các số chia hết cho 3 phải có tổng các chữ số là 1 số chia hết cho 3 nên tổng

5+5+2xb phải là số chia hết cho 3 => 2xb là các số chẵn nằm trong dãy 2; 8; 14

=> b là các số trong dãy 1; 4; 7

Vậy các số có 4 chữ số chia hết cho 3 và cho 5 khi viết theo thứ tự ngược lại thì giá trị của nó không đổi là các số:

5115; 5445; 5775

Đinh Tuấn Việt 01/07/2015 lúc 16:15

Mình thề Nguyễn Đình Dũng dẽ copy bài !

Đoàn Đức Anh 21/07/2016 lúc 07:48

5115 ; 5445 và 5775. Câu này có trong Violympic!

Trần Thị Thu Nguyệt 29/09/2016 lúc 20:13

Số bé nhất có 3 chữ số mà mỗi số chỉ có 1 số 5 là số : 105

Số lớn nhất có 3 chữ số mà mỗi số chỉ có 1 số 5 là số : 995

Có  tất cả số có 3 chữ số mà mỗi số chỉ có 1 số 5 là : ( 995 - 105 ) : 10 + 1 = 90 ( số )

                                                    Đáp số : 90 số

Juki Mai 12/07/2015 lúc 13:31

Số đó là:

7654321

Trần Thùy Dung 12/07/2015 lúc 13:40

Kevin đó chình là mấu chốt cái sai của bạn Kunzy Nguyễn

Trần Hà Quỳnh Như 12/03/2016 lúc 20:04

Ta có 9 + 9 + 9 + 1 = 28

Mà 9 = 9 + 0 ; 9 = 6 + 3 ; 9 = 8 + 1

Vậy số đó là 97654321

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: