Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Triệu Yến Nhi 22 tháng 4 2015 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

 

Sau 1 tháng người đó có số tiền lãi là:

30 000 000 : 100 x 0,5 = 150 000(đồng)

Sau 1 tháng người đó có số tiền lãi và vốn là:

30 000 000 + 150 000 =30150000(đồng)

đúng nhé!

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 9 tháng 5 2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Sau 1 tháng người đó có số tiền là :

30000000 : 100 x 0,5 = 150000 ( $ )

Sau 1 tháng số tiền bị vốn là :

300000oo + 150000 = 30150000 ( $ )

Đáp số :.... ( trừ lâm )

Đọc tiếp...
van chi huy 7 tháng 5 2017 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

hai ban tren tra loi dung day

Đọc tiếp...
NAU TE 14 tháng 4 2015 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

 

Theo mình nên coi dân số nước ta là 100% thì tỉ lệ dâng số tăng mỗi năm là 100%+1.3%=101.3%

Năm 2001 dân số nước ta là:

77515000 x 101.3 : 100 =7612695 [ người]

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 14 tháng 4 2015 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

 năm 2001 dân số nước ta tăng số người là :

77 515 000 : 100 x 1,3 = 1 007 695 ( người )

năm 2001 dân số nước ta có số người là :

77 515 000 + 1 007 695 = 78 522 695 ( người )

đáp số : 78 522 695 người

bạn ơi bài này mình đã học rồi bạn cứ yên tâm !

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Linh 19 tháng 4 2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Lê Nguyên Hạo đúng đó

Đọc tiếp...
Phan Quân 7 tháng 6 2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Le Nhat Phong sai rồi

đáp án câu 1 là 400g

Đọc tiếp...
Le Nhat Phuong 7 tháng 6 2017 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Câu 1 

Tỉ số phần trăm của bình dung dịch đó là

        10 o/o  +  20 o/ \(=\) 30 o/o

Phải đổ thêm số gam để được 1 bình nước muối chứa 10 o/o muối là

        400 x 30 / 100 \(=\) 120 g 

                                Đáp số 120 g

Chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
son go ku 5 tháng 5 lúc 8:35
Báo cáo sai phạm

gbgggggg

Đọc tiếp...
Sakura 22 tháng 6 2015 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi sau 1 tháng là:

40 000 000 :100 x1= 400 000(đồng)

Số tiền vốn tháng 2 là:

40 000 000 +400 000= 40 400 000(đồng)

Số tiền lãi sau 2 tháng là:

40 400 000:100 x1=404 000(đồng)

Số tiền người đó có sau 2 tháng là:

40 400 000 +404 000=40 804 000(đồng)

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 22 tháng 6 2015 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

Bạn Sakura copy bài còn đẩy bài mình xuống khỏi các bạn phát hiện

Đọc tiếp...
Việt Best Murad 11 tháng 4 2018 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

giải

số tiền lãi sau 1 tháng là: 40 000 000 :100 x1= 400 000(đồng)

số tiền vốn tháng 2 là: 40 000 000 +400 000= 40 400 000(đồng)

số tiền lãi sau 2 tháng là: 40 400 000:100 x1=404 000(đồng)

số tiền người đó có sau 2 tháng là: 40 400 000 +404 000=40 804 000(đồng)

Đáp số:..........

hok tốt

Đọc tiếp...
thien su 4 tháng 4 2018 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

Đáp án :

150000

Chúc bn hok tốt !

Đọc tiếp...
tran le kim mai 8 tháng 5 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Số tiền bán được trước khi hạ giá 8% là:

         441600:8%=5520000(đồng)

Số tiền bán được trước khi hạ giá 4% là:

        5520000:4%=138000000(đồng)

                      Đáp số:138000000 đồng vì lúc đầu phải nhiều hơn lúc sau tại hạ giá

                                            Mà mk ko bit tại sao các bn kia lại tính ra là 150000 ko lẻ mk sai ta.

                                                               chắc vậy???

Đọc tiếp...
phạm vũ thùy anh 4 tháng 5 2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

Đáp án là 150 000 đồng bạn nhé!

Đọc tiếp...
Phạm Thúy An 16 tháng 4 2016 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

Nếu sai thì các bạn sửa hộ mình, còn nếu đúng thì không cần phải k đâu nha!!!

Giải:

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

100%+20%=120%

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

100%-20%=80%

Diện tích hình chữ nhật đó là:

120%x80%=96%

Diện tích hình chữ nhật đó giảm đi( hay 36cm2 chiếm:)

100%-96%=4%

Diện tích ban đầu của hình chữ nhật đó là:

36:4x100=900(cm2)

Đáp số:900 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Đăng 22 tháng 10 2017 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

900cm2 bạn nhé 

Đọc tiếp...
Minh Anh Tú Thảo Channel 7 tháng 5 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Số học sinh giỏi là

40×30%=12(học sinh)

Số học sinh còn lại là

40-12=28(học sinh)

Số học sinh khá là

28×5 phần 7=20(học sinh)

Số học sinh trung bình là

40-12-20=8(học sinh)

Đ/S:.......

Đọc tiếp...
Thu Hoài ARMY_ 2k7 7 tháng 5 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Số hs giỏi: 40 x 30% = 12 (hs)

khá: ( 40 - 12) x 5/7 = 20( hs)

TB : 40 - ( 20 + 12) = 8

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Bảo 10 tháng 4 2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

học sinh giỏi là 40x30phần trăm =12

khá = (40-12)x5/7=20

TB=40-12-20=8

Đọc tiếp...
huynh ho truc uyen 2 tháng 3 2015 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

120%=6/5

số tiền mua cá là :

88000/(6+5)*6=48000  (đồng)

48000 đồng =48 nghìn đồng

đáp số : 48 nghìn đồng

         

Đọc tiếp...
Trần Quốc Dũng 22 tháng 7 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

                                                      Giải

Đổi : 120% = \(\frac{6}{5}\)

Ta có sơ đồ sau :

      Số tiền mua cá : |----------|----------|----------|----------|----------|----------|

    Số tiền mua thịt : |----------|----------|----------|----------|----------|

Tổng số phần bằng nhau là :

       6 + 5 = 11 ( phần )

Số tiền mua cá là :

      88 000 : 11 x 6 = 48 000 ( đồng )

               Đáp số : 48 000 đồng

Đọc tiếp...
chu the hung 6 tháng 5 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

48000đồng 

nha bạn học tốt

Đọc tiếp...
Cấn Hoàng Anh Quân 9 tháng 3 2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 25 tháng 9 2016 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

tìm S một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó lên 50% thì được một diện tích mới là 193,5 cm2

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thu Hường 8 tháng 2 2017 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

theo đề bài , gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1.5a là cạnh hình vuông khi tăng 50 % , ta có : 

1.5a x 1.5a = 193.5

1.5a x 1.5a = 2.25a x a = 193.5

s = a x a = 193.5 : 2.25 = 86 cm2 

Đọc tiếp...
pham vo huy giao 22 tháng 1 2015 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm hình lập phương bé và hình lập phương lớn là;

                    3/2=3:2=1,5=150%

Thể tích hình lập phương lớn là:

                    64x3:2=96[cm3]

            Đáp số: 96cm3

                     

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Công 28 tháng 2 2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

a) Vì thể tích của hình lập phương A bằng 2:3 hình B nên thể tích hình lập phương B bằng 3:2 hình A hay 150%

b) Vậy thể tích hình lập phương lớn là: 64x150%=96 (cm3)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Quang 27 tháng 2 2017 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

96 đúng đấy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: