Giúp tôi giải toán và làm văn


phung viet hoang 26 tháng 3 2015 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi trong 6 tháng là : 2.062.400 - 2.000.000 = 62.400 (đồng)
Số tiền lãi trong 1 tháng là : 62.400 : 6 = 10.400(đồng)
Lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này là : 10.400 : 2.000.000 = 0,52% / 1 tháng

 

Đọc tiếp...
trần như 26 tháng 3 2015 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

phung viet hoang ơi cái này kêu tìm lãi suất

Đọc tiếp...
Chàng Trai Cá Biệt 20 tháng 11 2018 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Tiền lãi 66 tháng là:

2062400–2000000=62400(đ)

Tiền lãi một tháng là:

62400:6=10400 (đ)

Lãi suất hàng tháng là:

\(\frac{10\text{4}00.100\%}{2000000}=0,52\%\)

Vậy,lãi suất hàng tháng là 0,52%

Đọc tiếp...
ღ ❄ ✔ ๖ۣ ~ 티엔 다트 ~ ๖ۣ ✔❄ღ 23 tháng 6 lúc 0:06
Báo cáo sai phạm

Tổng doanh thu sau khi tăng 12,5% là : 100% + 12,5% = 112,5% ( tổng doanh thu lúc đầu)

Số người mua sau khi tăng 25% là :

100% + 25% = 125% ( số người mua lúc đầu)

Giá bán sản phẩm đó sau khi giảm ứng với số % giá bán ban đầu là :

112,5% : 125% = 99%

Giá bản sản phẩm đó sau khi giảm là :

20000 : 100 x 99 = 18000 ( đồng )

Đáp số :

#học tốt

Đọc tiếp...
Bùi bạch dương 20 tháng 2 2018 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

coi cạnh ban đầu của hình vuongj là 100% thì cạnh sau khi tăng chiếm

100%+50%=150%(cạnh ban đầu)

coi diện tích hình vuông ban đầu là 100% thì diện tích sau khi tăng chiếm

150%*150%=225%(diện tích ban đầu)

diện tích hình vuông ban đầu là

193,5:225*100=86(cm2)

đáp số:86cm2

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ~''ミ★Ą长IƦĄ★彡''~༄༂ঔ 17 tháng 6 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Coi cạnh hình vuông ban đầu là 100 thì diện tích là:

      100 x 100 = 10000

Coi cạnh hình vuông sau khi tăng 50% là 150 thì diện tích sau khi tăng là:

     150 x 150 = 22500

Tỉ số phần trăm diện tích sau khi tăng và ban đầu:

     22500 / 10000 = 2,25 = 225%

Số phần trăm diện tích tăng thêm là:

    225% - 100% = 125%

Ta có 125% tương ứng với 193,5cm2.

Diện tích hình vuông ban đầu là :

    193,5 : 125 % = 154,8 (cm2)

                 Đ/s:...............

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 22 tháng 11 2017 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

86 cm2 nha . 

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Châu 22 tháng 5 2017 lúc 8:04
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Coi chiều dài ban đầu là 100% , chiều dài mới là:

        100% + 10% = 110%

Coi chiều rộng ban đầu là 100% thì chiều rộng mới là:

         100% - 10% = 90%

Diện tích hình chữ nhật mới là:

           100% x 90% = 99%

Diện tích giảm đi:

            100% - 99% = 1%

                              Đáp số  1%

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Dũng 22 tháng 2 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

Chiều dài mới hơn chiều dài cữ là:

       100% + 10% = 110%

Chiều rộng mới hơn chiều rộng cũ là:

       100% -10%= 90%

Diện tích mới hơn diện tích cũ là:

       110 x 90=99%

Vậy diện tích giảm số % là:

        100% - 99% = 1%

                            Đáp số: 1%

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Huyền Trang A 22 tháng 5 2017 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

Chiều dài mới hơn chiều dài cữ là:

       100% + 10% = 110%

Chiều rộng mới hơn chiều rộng cũ là:

       100% -10%= 90%

Diện tích mới hơn diện tích cũ là:

       110 x 90=99%

Vậy diện tích giảm số % là:

        100% - 99% = 1%

                            Đáp số: 1%

Đọc tiếp...
Ngo Phuc Duong 16 tháng 8 2015 lúc 7:39
Báo cáo sai phạm

Cuối năm 2008 số bò của cả hai nông trường tăng thêm là:

500 x 20% = 100 (con)

Giả sử trong năm 2008, số bò của nông trường Hoa Mai cũng tăng thêm 25%

Thì cuối năm tổng số bò của cả 2 nông trường cuối năm cũng tăng 25%.

Như vậy số bò của cả 2 nông trường cuối năm tăng thêm số con là:

500 x 25% = 125 (con)

Như vậy, so với thực tế thì số bò đã tăng thêm là:

125 - 120 = 25 (con)

25 con bò chiếm số phần trăm là:

25% - 12.5% = 12.5% (số bò đầu năm của nông trường Hoa Mai)

Số bò đầu năm của nông trường Hoa Mai là:

25 : 12,5% = 200 (con)

Số bò đầu năm của nông trường Hoà Bình là:

500 - 200 = 300 (con)

Đọc tiếp...
Luân Đặng ( The Moon of Red ) 5 tháng 6 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

trả lời 

số bò là 300 con 

chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương( The Moon of Red ) 5 tháng 6 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Trả lời

Số bò là 300 con.

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
alan walker 24 tháng 8 2017 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

A=3000

B=4000

C=5000

THEO CÁC BN THÌ NGUYỄN THỊ MINH CHÂU ĐÚNG /SAI

Đọc tiếp...
BaBie 24 tháng 8 2017 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
ミ☘✿ღ Hoàng _ Long [ 5D ]ღ ✿GOT7彡 29 tháng 5 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Khu vực A: 3000 người

Khu vực B: 4000 người

Khu vực C: 5000 người

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 29 tháng 5 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Khu vực A ; 3000 người

Khu vực B : 4000 người 

Khu vực C : 5000 người

Chi tiết vô CHTT nha

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧VAMY☙ 29 tháng 5 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

trả lời 

=5000 dân 

chúc bn

học tốt

Đọc tiếp...
✔ Đαη__Lê [ Gїɾℓ__2k7 ]✔ 29 tháng 5 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

=5000 dân 

hk tốt

bn có thể vào câu tương tự

Đọc tiếp...
Tài Nguyễn Tuấn 4 tháng 1 2015 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Khối lượng sắt trong 30 tấn quặng sất là :  30 x 45 : 100 = 13,5(tấn)

Khối lượng sắt trong 50  tấn quặng sất là:  50 x 75 : 100 = 37,5(tấn)

Sau khi trộn, hỗn hợp chứa:  (13,5 + 37,5) : ( 30 + 50) x 100 = 63,75 %

Đáp số : 63,75 %

 

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 18 tháng 5 2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

khối lượng sắt trong 30 tấn quãng sắt là:

30 . 45 : 100 = 13,5 ( tấn )

khối lượng sắt trong 50 tấn quãng sắt là:

50 . 75 : 100 = 37,5 ( tấn )

sau khi trộn xong thì hỗn hợp chứa số phần trăm sắt là:

( 13,5 + 37,5 ) . ( 30 + 50 ) . 100 = 63,75 %

đáp số: 63,75%

Đọc tiếp...
olivia 5 tháng 2 2017 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

mình cũng ra 63,75 % nè !

Đọc tiếp...
dang minh trieu 29 tháng 5 2015 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

Chiều rộng so với nửa chu vi bằng

18,75% . 2  =37,5%

Chiều dài  so với nửa chu vi bằng

100% - 37,5% = 62,5%

Vậy tỷ số phần trăm  giữa chiều rộng và chiều dài là

 37,5% : 62,5% = 60%

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 29 tháng 5 2015 lúc 13:30
Báo cáo sai phạm

 

Chiều rộng so với nửa chu vi bằng

18,75% . 2  =37,5%

Chiều dài  so với nửa chu vi bằng

100% - 37,5% = 62,5%

Vậy tỷ số phần trăm  giữa chiều rộng và chiều dài là

 37,5% : 62,5% = 60%

                              Đáp số :60 %

Đọc tiếp...
nguyen_huu_the 29 tháng 5 2015 lúc 13:33
Báo cáo sai phạm

đặng minh trieu trả lời trước sao cậu l-i-k-e nguyễn đình dũng với lại nguyễn đình dũng sao chép bài của đặng minh triều
 

Đọc tiếp...
Phan Văn Nam 10 tháng 4 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

lần trước mình nhầm,xin lổi nha,bây giờ mới đúng nè

số gạo lấy ra là:

    40 - 26=14(kg)

số gạo trong thùng nặng là:

     14:40x100=35(kg)

thùng nặng là:   

        40 - 35=5(kg)

đáp số 5 kg

k cho mình nha

Đọc tiếp...
Thành EJ 26 tháng 5 lúc 14:10
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

- 2 kg.  Nếu đúng tk cho mình ^-^

Đọc tiếp...
Phan Văn Nam 7 tháng 4 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

mình cũng không chắc đâu

26kg thì chiếm số phần trăm là:

       26:(40:100)=65%

tổng số phần trăm là

65+40=105%

cân nặng của thùng chiếm số phần trăm là
      105-100=5%

cân nặng của thùng nếu không có gạo là

      5x(40:100)=2kg

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: