Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Thị Ngọc Ánh 26 tháng 5 2015 lúc 6:38
Báo cáo sai phạm

Coi khối lượng công việc cũ là 100% thì khối lượng công việc mới là:

100% + 50% = 150% = 1,5 (khối lượng công việc cũ)

Coi năng suất lao độgn cũ là 100% thì năng suất lao động mới là:

100% + 10% = 110% = 1,1 (năng suất lao động cũ)

Số phần trăm số công nhân mới là:

1,5 : 1,1 = ....

Đọc tiếp...
Trần Vân Anh 23 tháng 2 2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Tăng thêm 36,36% đó. ^^

Đọc tiếp...
tominhvu 21 tháng 12 2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Coi khối lượng công việc cũ là 100% thì khối lượng công việc mới là:
100% + 50% = 150% = 1,5 (khối lượng công việc cũ)
Coi năng suất lao độgn cũ là 100% thì năng suất lao động mới là:
100% + 10% = 110% = 1,1 (năng suất lao động cũ)
Số phần trăm số công nhân mới là:
1,5 : 1,1 = ....

chúc bn hok tốt@_@

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 29 tháng 5 2015 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm

Giá hoa ngày tết so với tháng 11 là :

100% + 20% = 120% ( giá tháng 11 )

Giá hoa sau tết so với ngày tết còn là :

100% - 20% = 80% ( giá ngày tết )

Giá hoa sau tết so với tháng 11 là :

\(\frac{120}{100}x\frac{80}{100}=\frac{96}{100}=96\%\)

Giá hoa sau tết rẻ hơn tháng 11 là :

100 % - 96 % = 4%

                    Đáp số : sau tết hoa rẻ hơn tháng 11 là 4%

Đọc tiếp...
trieu dang 29 tháng 5 2015 lúc 8:40
Báo cáo sai phạm

giá hoa ngày tết so với tháng 11:

100% + 20% = 120%

giá hoa sau tết:

100% - 20% = 80%

giá hoa sau tết so với tháng 11:

120/100 80/100 = 96%

Vậy sau tết giá hoa rẻ hơn tháng 11:

100% - 96% = 4%

Đọc tiếp...
nguyentuantai 29 tháng 5 2015 lúc 8:39
Báo cáo sai phạm

giá hoa tết =100% + 20%=120%giá hoa tháng 11

Giá hoa tháng 1 =100% - 20%=80% giá hoa tết

Giá hoa tháng 1 bằng 120%*80%/100=96%giá hoa tháng 11

Giá hoa tháng 1 so với giá hoa tháng 11 giảm là:

        100% - 96% = 4%

                    Đáp số: giảm 4%

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Huyền 4 tháng 9 2015 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nam chiếm 40% số học sinh cả lớp là bằng 2/5

 Phân số chỉ 4 học sinh nam sau khi chuyển đi là :

2/5 - 1/3 = 1/15  (số học sinh)

Số học sinh cả lớp là :

4 : 1/15 = 60 (học sinh)

Số học sinh nam lúc đầu là :

60 x 2/5 = 24 (học sinh)

               Đáp số : 24 học sinh nam

Thích cho mình nha :)

Đọc tiếp...
Minh La The 22 tháng 3 2016 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

Goi số hs nam là x

      số hs cả lớp là y

Ta có:       40% = 2/5

     

=>  x : 2/5 =y

    x = 2/5y  (1)

Và :

  x - 4= 1/3( y-4 )    (2)

Thế (1) vào (2) ta có

 2/5y - 4 = 1/3y - 4/3

 1/15y = 8/3

y = 40

Vậy số hs nam là : 40 . 2/5 = 16 hs

Chắc chắn 100%

Đọc tiếp...
Trịnh tuấn kiệt 31 tháng 3 2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

bạn Minh La The làm đúng rồi kết quả trong giải ra 16

Đọc tiếp...
Nguyen Ngoc Anh 16 tháng 4 2015 lúc 12:31
Báo cáo sai phạm

Tháng thứ nhất người đó được lãi:

              80000000 : 100 x 0,85=680000( dong )

Sau 1 tháng người đó có số tiền lãi và gửi là:

              80000000 + 680000=80680000( dong)

Tháng thứ hai người đó được lãi:

               80680000 : 100 x 0,85=6876780(dong)

Sau 2 tháng người đó được lãi:

               6876780 + 680000=1365780(dong)

                                Đáp số:1365780 dong

Mình cũng ko chắc lắm đâu

 

             

 

Đọc tiếp...
NGUYỄN ĐÌNH ĐÌNH 11 tháng 4 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

em thì ko biết

Đọc tiếp...
Ngô Phương Linh 12 tháng 4 2018 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

đáp án là 1365780 đồng nhé !

chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 21 tháng 7 2015 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi 20%.

Cách giải 1:

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ của số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

100% + 8%=108%

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ giữa số tiền nếu không giảm giá và số tiền khi giảm giá là:

100% - 10% = 90%

Nếu không giảm giá, tỉ lệ giữa số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

108% : 90% * 100% = 120%

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi so với tiền vốn:

120% -100% = 20%

Đáp số: 20%

Cách giải 2:

Coi gia ban ngay thuong la 100% thi gia ban ngay le la:

100% - 10% = 90%

Cua hang van duoc lai 8% tuc la cua hang ban duoc la:

100% + 8% = 108% ( gia mua )

So tien lai tinh theo gia mua la:

100 : 90 x 108 = 120% ( gia mua )

Vay ngay thuong cua hang lai duoc la:

120% - 100% = 20%

Dap so: 20%

 

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 19 tháng 9 2016 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Đề bài  : Nhân dịp ngày lễ một cửa hàng đã giảm giá bán 10% một chiếc điện thoại, tuy vậy cửa hàng vẫn được lãi 8% so với tiền vốn. Hỏi nếu không giảm giá cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn? Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi 20%.

                                      Bài giải 

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ của số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

                         100% + 8% = 108%

Khi giảm giá bán 10% 1 chiếc điện thoại, tỉ lệ giữa số tiền nếu không giảm giá và số tiền khi giảm giá là:

                           100% - 10% = 90%

Nếu không giảm giá, tỉ lệ giữa số tiền lãi lẫn vốn so với tiền vốn là:

                           108% : 90% x 100% = 120%

Nếu không giảm giá thì cửa hàng được lãi so với tiền vốn:

                             120% -100% = 20%

                                  Đáp số: 20% 

Đọc tiếp...
nguyen quoc chien 21 tháng 1 2017 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

20% nha bn

chuc bn hoc tot

happy new year

Đọc tiếp...
nguyen trong tuan 12 tháng 2 2016 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

nhan vao chu dung khong se ra ket qua

Đọc tiếp...
☆Angel☆~Star~ CTV 15 tháng 7 lúc 9:04
Báo cáo sai phạm

Đổi \(25\%=\frac{1}{4}\)

Năm học 2011 - 2012 số học sinh nam còn : 

    \(1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}\) ( số học sinh nam năm trước )

Năm học 2011 - 2012 số học sinh nữ còn :

    \(1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\) ( số học sinh nữ năm trước )

Vì \(\frac{3}{5}\) số học sinh nam bằng \(\frac{3}{4}\) số học sinh nữ nên nếu coi số học sinh nam là 5 phần thì số học sinh nữ là 4 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là :

   5 - 4 = 1 ( phần )

Số học sinh nam năm học 2010 - 2011 là :

    80 : 1 x 5 = 400 ( học sinh )

Số học sinh nữ năm học 2010 - 2011 là :

   400 - 80 = 320 ( học sinh )

Đáp số : 400 học sinh nam; 320 học sinh nữ.

Cbht

Đọc tiếp...
nguyễn trung kiên 15 tháng 7 lúc 9:28
Báo cáo sai phạm

                          ĐỔI 25%=1/4

NĂM 2011-2012 SỐ H/S NAM CÒN

    1-2/5=3/5(SỐ H/S  NAM NĂM TRƯỚC)

NĂM 2011-2012 SỐ H/S NỮ CÒN 

    1-1/4=3/4(SỐ H/S NỮ NĂM TRƯỚC)

Đọc tiếp...
I'm your star CTV 14 tháng 7 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

Coi chiều rộng cũ là 100% thì chiều rộng mới là :

    100% + 20% = 120% 

Coi diện tích cũ là 100% thì diện tích mới là :

     100% + 8% = 108%

Tỉ số phần trăm chiều dài mới và chiều dài cũ là :

     \(\frac{108}{100}:\frac{120}{100}=0.9=90\%\)

4,5 m ứng với số phần trăm chiều dài cữ là :

     100% - 90% = 10% 

Chiều dài cũ là: 

     4.5 : 10 x 100 = 45 ( m )

Chiều dài mới là :

     45 - 4.5 = 40.5 ( m )

Đáp số : 40.5 m

Cbht  

Đọc tiếp...
Dương Thị Mỹ Hạnh 10 tháng 12 2014 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm học sinh nam là:

100% - 52% = 48 ( học sinh )

Số học sinh nam là:

150 : 100 x 48 = 72 ( học sinh )

           Đáp số: 72 học sinh nam

Nhớ like cho mình nha

Đọc tiếp...
Mie Ngố 10 tháng 12 2014 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Số học sinh nữ là:

       150 : 100 x 52 = 78 ( học sinh )

Số học sinh nam là:

        150 - 78 = 72 ( học sinh )

           Đáp số: 72 học sinh nam

Thế nhé

Đọc tiếp...
Nguyen Thuy Duong 11 tháng 1 2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Học sinh nam chiếm số phần là :

           100% - 52% = 48 ( % )

Khối 5 của trường đó có số học sinh nam là :

         150 : 100 x 48 = 72 ( học sinh )

                      Đáp số : 72 học sinh

Đọc tiếp...
Đào Nguyễn Trân Châu 28 tháng 4 2015 lúc 13:52
Báo cáo sai phạm

lúc đầu quyển sách có giá là 15000. Vì 1500đ tương ứng với 10%

Đọc tiếp...
nguyễn khánh linh 5 tháng 7 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

15000

giải

Hùng mua cuốn sách với số tiền là

1500:10%x100=15000

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Yến Nhi 5 tháng 7 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

15000đồng

Đọc tiếp...
Huỳnh Thu Hiền 28 tháng 12 2014 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là :3+1=4

4*4=16

16:40*100=40

đáp số :mẹ 40 tuổi

Đọc tiếp...
nguyễn phương linh 19 tháng 11 2016 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

40% = 2/5

Hiện nay tuổi con bằng 40% tuổi mẹ, nghĩa là bằng 2/5 tuổi mẹ và bằng 2/3 hiệu số tuổi của 2 mẹ con.

4 năm trước tuổi mẹ bằng 3 lần tuổi con, nghĩa là bằng tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ và bằng 1/2 hiệu số tuổi của 2 mẹ con

Vậy tỉ số tuổi con hiện nay so với tuổi con lúc trước là 2/3 : 1/2 = 4/3

Tuổi con hiện nay là 4 : (4-3) x 4 = 16 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là: 16 : 2/5 = 40 tuổi 

Đọc tiếp...
saiyanhuyenthoai 14 tháng 1 2017 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

me 4o tuoi do ban

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: