Giúp tôi giải toán


Bùi Đức Lộc 14/05/2017 lúc 17:13

a)Nếu a dương thì số liền sau cũng dương.

Ta có: Nếu a dương thì a>0 số liền sau a lớn hơn a nên cũng lớn hơn 0 nên là số dương

b)Nếu a âm thì số liền trước a cũng âm.

Ta có: Nếu a âm thì a<0 số liền trước a nhỏ hơn a nên cũng nhỏ hơn 0 nên là số âm.

c, Kết luận: Nếu a dương thì số liền sau cũng dương. Nếu a âm thì số liền trước a cũng âm.

sakura kinomoto 14/05/2017 lúc 18:47

rảnh nhể.tự mk ra bài,tư mk trả lời

Lê Thùy Linh 09/05/2017 lúc 12:50

tích mk nhé

Lê Thùy Linh 09/05/2017 lúc 12:49

Gọi hai số cần tìm là a và b

Theo bài ra ta có :

a+b=ab

=>ab-a-b=0

=> a(b-1)-b+1=1

=>a(b-1)-(b-1)=1

=>(a-1)(b-1)=1

Suy ra a-1=b=1=1 hoặc -1 

+ Nếu a-1=b-1=1 => a=b=2

+Nếu a-1=b-1=-1 => a=b=0

Vậy a=b=2

     a=b=0

Hồ Thu Giang CTV 08/05/2017 lúc 22:29

\(\frac{2a-5}{3a+5}\in Z\)

<=> 2a - 5 chia hết cho 3a + 5

<=> 6a - 15 chia hết cho 3a + 5

<=> 6a + 10 - 25 chia hết cho 3a + 5

Có 6a + 10 chia hết cho 3a + 5

=> -25 chia hết cho 3a + 5 

<=> 3a + 5 thuộc Ư(-25)

3a+5a
1KTM
-1-2
50
-5KTM
25KTM
-25-10

KL: Vậy a thuộc {-2; 0; -10}

ngonhuminh 08/01/2017 lúc 00:05

\(\frac{P}{m-1}=\frac{m+n}{p}\) dk tồn tại  \(VT>0\Rightarrow m>1\)

\(\Leftrightarrow p^2=\left(m+n\right)\left(m-1\right)\)(*)

VT là bp số nguyên tố VP xẩy ra các trường hợp

TH1: p=(m+n)=(m-1)=> n=-1 (loại n tự nhiên)

TH2:  Một trong hai số phải =1 có m>1=> m+n>1

=> m-1=1=> m=2

\(\Rightarrow P^2=\left(n+2\right)\left(2-1\right)=n+2\Rightarrow dpcm\)

nghiem thi van anh 15/01/2017 lúc 18:22

VT là bp số nguyên tố vp xẩy ra các trường hợp

TH1: p={m+n}={m-1}=>n-1{loai n tu nhien}

TH2:mot trong 2 so phai =1 co m>1=>m+n>=>m-1=1=>m2

chúc bạn làm tốt

lê dạ quỳnh 23/04/2017 lúc 20:10

cho em hỏi nhu tí : tại sao 1 trong 2 số phải = 1 vậy

Trần Thị Loan Quản lý 20/04/2015 lúc 10:51

Nhân xét : |a+b| và (a+b) có cùng tính chẵn lẻ 

=> |a1+a2|+|a2+a3|+|a3+a4|+.....+|an+a1| và (a1+a)+ ( a2+a3) + (a3+a4) +.....+ (an+a1) cùng tính chẵn lẻ

mà (a1+a)+ ( a2+a3) + (a3+a4) +.....+ (an+a1) = 2. (a1+a2 + a+ a4 +.....+ an

=> (a1+a)+ ( a2+a3) + (a3+a4) +.....+ (an+a1)  chẵn 

=>  |a1+a2|+|a2+a3|+|a3+a4|+.....+|an+a1|  chẵn mà 2015 lẻ

=> không tồn tại số nguyên a1;...; an để  |a1+a2|+|a2+a3|+|a3+a4|+.....+|an+a1| = 2015

Nguyễn Anh Tú 18/04/2017 lúc 21:38

ta có:

\(A=2n^2-n+2=2n^2+n-2n-1+3\)

\(=n\left(2n+1\right)-\left(2n+1\right)+3\)

\(=\left(n-1\right)\left(2n+1\right)+3\)

để \(A⋮2n+1\)thì\(3⋮2n+1\)

\(\Leftrightarrow2n+1\in U_{\left(3\right)}=\left\{-1;1;-3;3\right\}\)

\(\Rightarrow2n\in\left\{-2;0;-4;2\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{-1;0;-2;1\right\}\)

VẬY...

phuc 07/11/2016 lúc 16:48

n là bao nhiêu cũng được vì 2n2- n+2 chia cho 2n+1 được n-1 mà

nhatquanhdinhmenh 20/03/2017 lúc 20:36

Làm sai trả theo quy tắc nào cả!!!

Thế mà vẫn .Ai đồng ý với ý kiến này xin cho nhé!

phạm kiều my 18/09/2016 lúc 13:32

                                                     

                                             3x-4y=-21suy ra3x=4y-21

                                         3x=3y-21+y;x=(3y-21+y):3;x=y-7+y:3

   Vì x,y là số nguyên dương nhỏ hơn 10 nên y chia hết cho 3 suy ra y thuộc {6;9}.

   Với y=6 thì x = 1

   Với y =9 thì x = 5

Công chúa Aiko 10/04/2017 lúc 20:43

y = 6 và x = 1

y = 9 và x = 5

Nguyễn Lương Bảo Tiên 20/02/2015 lúc 21:49

a) Ta có a + 1 là số liền sau a mà a > 0 và 1 > 0 nên a + 1 > 0

b) Ta có a - 1 là số liền trước a mà a < 0 và - 1 < 0 nên a - 1 < 0

c) xin lỗi, không biết làm

Bui Ngoc Tan 25/02/2016 lúc 22:21

a.a+1

b.a-1

c.I am sorry

Hoàng Thu Bảo Nhi 16/12/2016 lúc 21:22

c. _ Số liền sauu của một số dương là một số dương

- Số liền trước của một số âm là một số âm

minh mọt sách 14/05/2015 lúc 17:02

khi đó tổng này sẽ phụ thuộc vào hiệu 2 ẩn nào đó, tuỳ theo mỗi trường hợp

Trần Thị Loan Quản lý 14/05/2015 lúc 18:03

Nhận xét: |x - y| và x - y có cùng tính chẵn lẽ

và x - y ; x+ y có cùng tính chẵn lẻ

=> |x - y| và x + y có cùng tính chẵn lẻ

=> |x-y|+|y-z|+|z-t|+|t-x| có cùng tính chẵn lẻ với (x+y) + (y + z)+ (z + t) + (t + x)

Mà (x+y) + (y + z)+ (z + t) + (t + x) = 2.(x + y + z + t) => (x+y) + (y + z)+ (z + t) + (t + x) chẵn

=>  |x-y|+|y-z|+|z-t|+|t-x|  chẵn mà 2003 lẻ

=> Không tồn tại số nguyên x; y ; z; t thoả mãn yêu cầu

giang ho dai ca 14/05/2015 lúc 17:01

thử chia đi, mình đúng cho ,mình mọt sách

nguyen thieu cong thanh 06/08/2015 lúc 05:27

p là số ngyên tố lớn hơn 3=>p không chia hết cho 3

=>p2=3k+1

=>p2-1=3k+1-1=3k chia hết cho 3

=>đpcm

Nguyễn Viết Minh Công 10/04/2017 lúc 21:25

thank you

Thắng Nguyễn CTV 04/09/2016 lúc 19:17

a)Để A là phân số

\(\Rightarrow n-2\ne0\Leftrightarrow n\ne2\)

b)Để \(A\in Z\)

\(\Rightarrow-5\)chia hết \(n-2\)

\(\Rightarrow n-2\inƯ\left(5\right)=\left\{1;-1;5;-5\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{3;1;7;-3\right\}\)

tran duc thu 12/09/2016 lúc 21:10

a) de A la phan so thi n-2=1=>n=3

b)de A la so nguyen thi -5chia het cho n-2=>n-2 thuoc uoc cua -5={5,1,-1,-5}=>n=>{10,6,4,0} thi A la so nguyen

Natsu_Draneel 23/07/2016 lúc 08:18

Ta sẽ dùng phương pháp phản đề :

Lấy 5 số bất kì :1,2,3,4,5 là 5 số nguyên dương (5 số nhỏ nhất khác nhau) 

Lấy 26 số nguyên âm lớn nhất : -1

Tổng 31 số đó là : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + (-1.26) = 15 + (-26) = (-11) 

Mà -11 không là 2 số nguyên dương (trái đề bài) 

Vậy tổng 31 số đó có thể là 1 số nguyên dương hoặc không là 1 số nguyên dương 

vàng lên giá 21/04/2016 lúc 05:18

Ta có , trong 31 số nguyên thì phải có 1 số nguyên dương(vì nếu cả 31 số đều là số nguyên âm thì tổng sẽ ko phải là 1 số nguyên dương). Ta sẽ tách số dương ấy ra 1 nhóm riêng.

 Như vậy sẽ còn 30 số nguyên còn lai ta tách làm 6 nhóm, mỗi nhóm 5 số nguyên, cộng thêm số nguyên dương ban đầu ở nhóm trên, ta được 7 nhóm tất cả. Theo đè bài, cứ 5 số nguyên bất kì có tổng là 1 số nguyên dương (+) số nguyên dương ban đầu =1 số nguyên dương(đpcm)

Trần thị Loan Quản lý 10/04/2015 lúc 20:49

Bỏ ra một số nguyên dương tuỳ ý còn lại 30 số nguyên dương

Vì tổng của 5 số bất kì là số dương nên tổng của 30 số còn lại là số dương

tổng này cộng với số dương => đuợc kq là số dương

Vậy tổng của 31 số đó là số dương 

Jackson Yi 05/06/2015 lúc 15:51

Ta co :

a^3 +3a^2+5=5^b

<=>a^2(a+3)+5=5^b

<=>a^2.5^c+5=5^b

<=>a^2.5^c-1+1=5^b-1

=>b-1=0rc-1=0

Nếu b-1=0 thì thay vào ko thỏa mãn 

Neu c-1=0thi c=1 suy ra a=2 suy ra b=2 

nguyen trong hieu 02/04/2017 lúc 16:33

b=0 hoặc c=o đó kaka ak

kaka 17/04/2016 lúc 17:39

bạn ơi 0rc là j vậy

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: