Giúp tôi giải toán


Vũ Thu Mai Hôm qua lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

làm kiểu gì vậy đăng lên chia sẻ cho mình đi

Trần Hữu Ngọc Minh Hôm qua lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

đúng đề,mà làm ra rồi ko cần nữa

Nguyễn Thiều Công Thành Hôm qua lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

đúng đề ko

Chào Mừng Các Bạn 18/09 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

Từ trang 1 đến trang 9 có 9 chữ số

Từ trang 10 - 99 có : 2.[(99 - 10) : 1 + 1] = 180 chữ số

Từ trang 100 - 999 có : 3.[(999 - 100) : 1 + 1] = 2700 chữ số

Từ trang 1000 - 1108 có : 4.[(1108 - 1000) : 1 + 1] = 436 chữ số

Cần số chữ số để đánh dấu trang quyển sách 1108 trang là : 9 + 180 + 2700 + 436 = 3325 chữ số

Jennie 18/09 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn 

i love hattori 18/09 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Bn ơi mk mk mk .. Mk CHỊU

Chào Mừng Các Bạn 18/09 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

A = 1.1 + 2.2 +...+ 100.100

A = 1.(2 - 1) + 2.(3 - 1) +...+ 100.(101 - 1)

A = 1.2 - 1 + 2.3 - 2 +...+ 100.101 - 100

A = (1.2 + 2.3 +... + 100.101) - (1 + 2 +...+ 100)

A = (100.101.102)/3 - (100.101)/2

A = 348450

My Nguyễn Thị Trà 07/09/2017 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Đặt A = \(\sqrt{2003}+\sqrt{2005}\)

B = \(2\sqrt{2004}\)

\(\Rightarrow A^2=2003+2005+2\sqrt{\left(2003.2005\right)}=4008+2\sqrt{\left(2004-1\right)\left(2004+1\right)}\)

\(=4008+2\sqrt{\left(2004^2-1\right)}\)

\(\Rightarrow B^2=4.2004=2.2004+2.2004=4008+2\sqrt{2004^2}\)

mà \(\sqrt{2004^2>\sqrt{ }2004^2-1}\)

\(\Rightarrow B^2>A^2\Rightarrow B>A\Rightarrow2\sqrt{2004}>\sqrt{2003}+\sqrt{2005}\)

Nhớ k cho mình nhé! Thank you!!!

dang hoang long 07/09/2017 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

cần lắm một người nào đó giúp mình,hạn chót là ngày mai rồi

nguyen phuong mai 03/09/2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

4.7.32+14.2.67+28

= 28.32+28.67+28

=28.(32+67+1)

=28.100

=2800

nguyen phuong mai 03/09/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

a) 13.7-76 + 81: 27               b)25.17 + 35.36 + 83.25+ 35.64

  =91-76+3                            = 25.(17+83)+35.(36+64)

= 15+3                                  = 25. 100      +35.100

= 18                                      =100.(25+35)

                                             = 100.60

                                             = 6000

huyen nguyen 03/09/2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Tạm thời bạn k mik đc ko? mik ghi nhầm đấy

OoO Kún Chảnh OoO 02/09/2017 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

a, chữ số 0 viết    10 lần

10 ; 20; 30;40 ;50;60;70;80;100 

b, Chữ số 1 viết 21 lần

  1 ;10;11;12;13;41;15;16;17;18;19;21;31;41;51;61;71;81;91.

c, Các chữ số 2 , 3,4,5,6,7,8,9 viết số lần giống chữ số 1 là 31 lần

Trần Quốc Đạt 31/08/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Ta có : D =  5 + 5+ ...+ 5200.

=> 5D = 5+ 53 + ...+ 5201.

=> 5D - D = 5201 - 5

=> 4D =  5201 - 5

\(\Rightarrow D=\frac{5^{201}-5}{4}\)

o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o 31/08/2017 lúc 09:40
Báo cáo sai phạm

Tỉ số giữa 2 số là :

\(\frac{5}{7}:\frac{2}{3}=\frac{5}{7}.\frac{3}{2}=\frac{15}{14}\)

Tổng số phần bằng nhau là :

\(15+14=29\)

Số học sinh lớp 6A là :

\(116:29\times15=60\)( học sinh )

Số học sinh lớp 6B là :

\(116-60=56\)

                  Đáp số : .......................

Trần Hùng Luyện 31/08/2017 lúc 08:48
Báo cáo sai phạm

Giải giúp em .

Em sẽ k 

CHo Thật nhiều k.

Mong mọi người trả lời nhanh nhất có thể

Nguyễn Việt Hoàng CTV 31/08/2017 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

Tỉ số học sinh giữa hai lớp là: 5/7 : 2/3 = 15/14

Tổng số phần bằng nhau là: 15 + 14 = 29

Số học sinh lớp 6A là: 116 : 29 x 15 = 60 ( học sinh )

Số học sinh lớp 6B là: 116 - 60 = 56 ( học sinh )

Trần Hùng Luyện 31/08/2017 lúc 08:39
Báo cáo sai phạm

BCNN ( 300,450 và 525 ) = \(2^2.3^2.5^2.7=6300\)

                                         75 = \(3.5^2\)

UCLN ( 6300,75 ) =75 = 3 . \(5^2\)

Vậy ta cần chia tử và mẫu của phân số đã cho với 75 . Kết quả ta được phân số tối giản \(\frac{1}{84}\).

BaBie 24/08/2017 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

BaBie 24/08/2017 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Cái Minh Hiếu 24/08/2017 lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

8+x+2+1+5=16+x

=>16+x phải chia hết cho 9

Mà số gần 16 chia hết cho 9 là18

=>18:9=2

=>x=2

Ben 10 10/08/2017 lúc 07:39
Báo cáo sai phạm

công thức 

Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số

1. Cách giải chung

Bước 1. Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài ra.

Bước 2. Tìm tổng số phần bằng nhau

Bước 3. Tìm số bé và số lớn (Có thể tìm số lớn trước hoặc tìm sau và ngược lại)

Số bé = (Tổng : số phần bằng nhau) x số phần của số bé (Hoặc Tổng - số lớn)

Số lớn = (Tổng: số phần bằng nhau) x số phần của số lớn (Hoặc tổng - số bé)

Bước 4. Kết luận đáp số

(Học sinh có thể tiến hành thêm bước thử lại để kiểm chứng kết quả)

2. Trường hợp đặc biệt

Đề bài nhiều bài toán lại không cho dữ kiện đầy đủ về tổng và tỉ số mà có thể cho dữ kiện như sau:

  • Thiếu (ẩn) tổng (Cho biết tỉ số, không cho biết tổng số)
  • Thiếu (ẩn) tỉ (Cho biết tổng số, không cho biết tỉ số)
  • Cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo tổng (tỉ) mới tìm số ban đầu.

Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về bài toán cơ bản.

3. Bài tập

Bài 1: Tổng của hai số bằng số lớn nhất của số có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4/5. Tìm hai số đó.

Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi là 350m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó?

Bài 3. Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn dây thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Bài 4. Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé.

Bài 5: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó?

Bài 6: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng 2/3 số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở

Bài 7: Tổng của hai số là 333. Tỉ của hai số là 2/7. Tìm hai số đó.

Bài 8: Hai kho chứa 125 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/2 số thóc ở kho thứ 2. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Bài 9: Một miếng vườn hình chữ nhật, có chu vi 200 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích miếng vườn?

Bài 10: Miếng đất hình chữ nhật có chu vi 240m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 11: Tìm 2 số. Biết tổng của chúng bằng 48, nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 3.

Bài 12: Tìm 2 số, biết tổng của chúng bằng số bé nhất có 3 chữ số. Nếu lấy số này chia cho số kia ta được thương là 4.

Bài 13: Tổng 2 số bằng số lớn nhất có 4 chữ số. Nếu lấy số lớn chia cho số bé ta được thương là 10. Tìm 2 số đó.

Bài 14: Một trường tiểu học có tất cả 567 học sinh. Biết rằng với 5 học sinh nam thì có 2 học sinh nữ. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 15: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi ta thêm vào bên phải số đó 1 chữ số 0 thì ta được số mới và tổng của số mới và số cũ là 297.

Bài 16: Trung bình cộng của 2 số là 440. Nếu ta thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số bé thì ta được số lớn. Tìm 2 số đó.

Bài 17: Tìm số tự nhiên. Biết rằng nếu ta thêm vào bên phải của số đó một chữ số 2 thì ta được số mới. Tổng của số mới và số cũ là 519.

Bài 18: Tìm hai số có tổng là 107. Biết rằng nếu xoá đi chữ số 8 ở hàng đơn vị của số lớn ta được số bé.

Bài 19: Tìm số tự nhiên. Biết rằng khi viết thêm vào bên phải số đó số 52 ta được số mới. Tổng của số mới và số đó bằng 5304.

Bài 20: Trung bình cộng của 3 số là 85. Nếu thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm 3 số đó.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng để xem.

Tải vềXem trực tuyến

Yuu Yuu Kawai 03/08/2017 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

- À nó dễ thì cứ nói mình học ngu nha :D

trần thị tường vy 01/08/2017 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

b) 2( x - y )( x + y ) + ( x + y )2 +( x - y )2 =( x - y )+ 2( x - y )( x + y )+ ( x - y )2=[( x+y)+(x-y)]2

c) ( x - y + z )2 + ( z - y )2 + 2( x - y + z)( y - z )=( x - y + z )2 + 2( x - y + z)( y - z )+ ( z - y )2=[( x - y + z )+ ( z - y )]2

trần thị tường vy 01/08/2017 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

a) (x + y)+ ( x- y )= x+ y

b)2( x - y )( x + y ) + ( x + y )2 + ( x - y )= ( x - y )2  + 2( x - y )( x + y ) + ( x + y )2

c)( x - y + z )2 + ( z - y )2 + 2( x - y + z)( y - z )= ( x - y + z )+ 2( x - y + z)( y - z )+ ( z - y )2

  Dễ mà bn

Doraemon 02/08/2017 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

Ta có: 350 : a (dư 14) \(\Rightarrow\left(350-14\right)⋮a=336⋮a\).

          320 : a (dư 26) \(\Rightarrow\left(320-26\right)⋮a=294⋮a\).

 Vì \(336⋮a\)và \(294⋮a\)nên \(\left(336-294\right)⋮a\)tức là \(42⋮a\)hay \(a\inƯ\left(42\right).\)

\(\rightarrowƯ\left(42\right)=\left\{1;2;3;6;7;14;21;42\right\}\).

Mà a > 14 và 36 nên a chỉ có thể là 42.

** Nếu a = 42 thì 350 : 42 = 8 (dư 14) và 320 : 42 = 7 (dư 26).

  Vậy số tự nhiên cần tìm thỏa mãn đề bài là 42.                        

Carol Rido 02/08/2017 lúc 12:47
Báo cáo sai phạm

Các bạn ơi! Cho mk sửa chút nhé! 320 chia a dư 26 chứ ko phải là 20.

 Các bạn thông cảm bỏ qua nhé!!! ~_~

Lan Hương 01/08/2017 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Vì 350 chia a dư 14 và 320 chia a dư 20 nên:

350 - 14 = 366 chia hết cho a và 320 - 20 = 200 chia hết cho a

Ta co : 366 = 2. 3.7 và 200 = 23 . 52

UCLN ( 366,200 ) = 8

Vậy a là 8 

Mai Thanh Xuân 01/08/2017 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{-5}{6}:\frac{3}{13}\)

\(=-\frac{65}{18}\)

b) \(-\frac{4}{7}:-\frac{1}{11}\)

\(=\frac{44}{7}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: