Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Kaka 6 tháng 2 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(-a-b+c\right)-\left(-a-b-c\right)\)

\(A=-a-b+c+a+b+c\)

\(A=\left(-a+a\right)+\left(-b+b\right)+\left(c+c\right)\)

a, \(A=2c\)

b, \(A=2c=2.\left(-2\right)=-4\)

Đọc tiếp...
nguyenx thùy dương 6 tháng 2 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

a) Ta có:

A=(-a -b +c)-(-a -b-c)

  =-a-b+c +a+b+c 

  =2c

Vậy A =2c

b)Thay a=1,b=-1 ;c=-2 vào A =2c ta đc

A=2*-2=-4

Bạn có thể thay luôn số vào bt A mà đề cho cũng đc

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 6 tháng 2 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

a)\(A=\left(-a-b+c\right)-\left(-a-b-c\right)\)

\(A=-a-b+c+a+b+c\)

\(A=2c\)

b) Có \(A=2c\)Thay \(c=-2\)vào ta được :

\(A=2.\left(-2\right)=-4\)

 nếu bn thích thì có thể thay cả a,b,c vào đề và giải là đc

Đọc tiếp...
ღ✯ Bà _ Hoàng ♕ Lạnh_Nhạt ✯ღ 13 tháng 2 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

\(3,\frac{1}{x-2}+3=\frac{x-3}{2-x}\)   ĐKXĐ : \(x\ne2\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x-2}+\frac{3\left(x-2\right)}{x-2}=\frac{3-x}{x-2}\)

\(\Leftrightarrow1+3x-6=3-x\)

\(\Leftrightarrow3x+x=-1+6-3\)

\(\Leftrightarrow4x=2\)

\(\Leftrightarrow x=2\)(TM)

KL : ....

Đọc tiếp...
ღ✯ Bà _ Hoàng ♕ Lạnh_Nhạt ✯ღ 13 tháng 2 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

\(1,\frac{7x-3}{x-1}=\frac{2}{3}\)    ĐKXĐ : \(x\ne1\)

\(\Leftrightarrow\frac{3\left(7x-3\right)}{3\left(x-1\right)}=\frac{2\left(x-1\right)}{3\left(x-1\right)}\)

\(\Leftrightarrow21x-9=2x-2\)

\(\Rightarrow21x-2x=9-2\)

\(\Leftrightarrow19x=7\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{7}{19}\)(TM)

kl :....

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 13 tháng 2 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

a) \(x^2-3x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-2.x.\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{-3}{4}\)

Vô lí => Phương trình vô nghiệm

\(\Rightarrow x\in\varnothing\)

b) \(x-\left(x-2\right)-\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x-x+2-x+2=0\)

\(\Leftrightarrow-x=-4\)

\(\Leftrightarrow x=4\)

c) \(\left(x-2\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\x-1=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=1\end{cases}}}\)

Vậy x = {1;2} 

d) \(x^2-2x-x+2=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-1\right)-2\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(x-2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\x-2=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=2\end{cases}}}\)

Vậy x = {1;2}

Đọc tiếp...
Chi_Froggen_2k6 12 tháng 2 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

– Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số. Ta được 2 phân số là:

– Dùng hai số 0 và -2 để viết thành phân số. Ta viết được 1 phân số, vì mẫu số không thể bằng 0, nên phân số viết được là: 

Đọc tiếp...
Yandere Simmy 14 tháng 1 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Nhanh lên các bạn ơi 

Đọc tiếp...
Nguyen Son Anh 12 tháng 2 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

5/7 7/5 0/-2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Nhân 6 tháng 2 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

-[-3x+2(45-x-9x+21-2x)+4x=55       

-[-3x+2(24-12x)+4x]=55

-(-3x+48-24x+4x)=55

-(48-23x)=55

23x=55+48

x=103/23

Xem lại dùm mink nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Nhân 6 tháng 2 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

x=103/23

Đọc tiếp...
... 6 tháng 2 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

a) ab+ac = a(b + c)

b) ab - ac + ad = a(b - c + d )

c) ax - bx - cx + dx = x ( a - b - c + d )

d) a ( b + c ) - d(b+c ) = ( a - d) ( b + c)

e) ac - ad + bc - bd = a( c - d) + b ( c- d )

= ( a + b ) (c + d )

g ) ax + by + bx+ ay =ax+ bx + by + ay= x ( a + b ) + y ( a + b )

= ( x + y ) ( a + b )

Đọc tiếp...
☘️ Nhật Hạ ☘️ 6 tháng 2 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

e, \(ac-ad+bc-bd\)

\(=c\left(a+b\right)-d\left(a+b\right)\)

\(=\left(a+b\right)\left(c-d\right)\)

g, \(ax+by+bx+ay\)

\(=x\left(a+b\right)+y\left(b+a\right)\)

\(=\left(a+b\right)\left(x+y\right)\)

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 6 tháng 2 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

\(a)ab+ac=a\left(b+c\right)\)

\(b)ab-ac+ad=a\left(b-c+d\right)\)

\(c)ax-bx-cx+dx=x\left(a-b-c+d\right)\)

\(d)a\left(b+c\right)-d\left(b+c\right)=\left(b+c\right)\left(a-d\right)\)

\(e)ac-ad+bc-bd=a\left(c-d\right)+b\left(c-d\right)=\left(a+b\right)\left(c-d\right)\)

\(g)ax+by+bx+ay=\left(ax+bx\right)+\left(ay+by\right)=x\left(a+b\right)+y\left(a+b\right)=\left(x+y\right)\left(a+b\right)\)

Đọc tiếp...
ღ✯ Bà _ Hoàng ♕ Lạnh_Nhạt ✯ღ 6 tháng 2 lúc 14:42
Báo cáo sai phạm

\(a,n+9⋮n+2\)

\(\Rightarrow n+2+7⋮n+2\)

mà \(n+2⋮n+2\Rightarrow n+2\inƯ\left(7\right)=\left\{\pm1;\pm7\right\}\)

\(n\in\left\{-1;-3;5;-9\right\}\)

Đọc tiếp...
ღ✯ Bà _ Hoàng ♕ Lạnh_Nhạt ✯ღ 6 tháng 2 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

\(b,2n+7⋮n+1\)

\(\Rightarrow2n+2+5⋮n+1\)

\(\Rightarrow2\left(n+1\right)+5⋮n+1\)

mà \(2\left(n+1\right)⋮n+1\Rightarrow5⋮n+1\)

\(\Rightarrow n+1\inƯ\left(5\right)=\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{0;-2;4;-6\right\}\)

Đọc tiếp...
Ác Mộng 16 tháng 6 2015 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

a+b=-10

=>(a+b)2=100

=>a2+2ab+b2=100

=>a2+b2=100-2ab=100-2.24=52

=>a2+b2-2ab=52-2ab

=>(a-b)2=52-2.24=4

=>a-b=+-4

*)a-b=4

=>a=(4-10):2=-3

b=-7

*)a-b=-4

=>a=(-4-10):2=-7

b=-3

Ta có:140=22.5.7

Mà a-b=7

Thử các trường hợp ta không tìm thấy ab thõa mãn

Đọc tiếp...
sky jack 16 tháng 6 2015 lúc 9:54
Báo cáo sai phạm

cho (a;b) là d => a = md ; b= nd

với m;n \(\in N^{\cdot}\) và (a;b) = 1

a -b \(\Leftrightarrow\) d(m-n) = 7 ; a > b => m > n       [1]

từ \(ab=\left(a;b\right).\left[a;b\right]\Rightarrow\left[a;b\right]=\frac{ab}{\left(a;b\right)}\frac{mnd^2}{d}=dmn\)   [2]

thừ [1] và [2] => d thuộng ƯC(7;140)  mà ƯCLN( 7;140) = 7

=> d thuộc Ư(7)

thay d ta thấy chỉ có 7 là thik hợp

d = 7 thì m-n = 1 => m = 5; n = 4 ; a=35 ; d= 28

 

Đọc tiếp...
Phan Kim Anh 5 tháng 2 2016 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

bn ơi, bài này thỏa mãn đó bn ạ

Đọc tiếp...
Trà My CTV 1 tháng 1 2017 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

a) n2+2006 là 1 số chính phương nên đặt n2+2006=m2 (m\(\in\)Z)

<=> m2-n2=2006 <=> (m-n)(m+n)=2006 (*)

Mà (m-n)+(m+n)=m-n+m+n=2m là số chẵn => m-n và m+n có cùng tính chẵn hoặc lẻ

 +) Nếu m-n và m+n cùng chẵn => (m-n)(m+n) chia hết cho 4 trái với (*) vì 2006 không chia hết cho 4

 +) Nếu m-n và m+n cùng lẻ => (m-n)(m+n) là số lẻ trái với (*) vì 2006 là số chẵn

Vậy không có số n thỏa mãn n2+2006 là số chính phương

b) n là số nguyên tố lớn hơn 3 => n = 3k +1 hoặc n = 3k + 2 ( k \(\in\) N)

 +) Nếu n = 3k + 1 

=> n2+2006 = (3k+1)2+2006 = 9k2+6k+1+2006 = 9k2+6k+2007 là hợp số

=> n2 + 2006 là hợp số khi n=3k+1 (1)

 +) Nếu n = 3k + 2

=> n2+2006 = (3k+2)2+2006 = 9k2+12k+4+2006 = 9k2+12k+2010 là hợp số

=> n2 + 2006 là hợp số khi n=3k+2 (2)

Từ (1) và (2) => n2 + 2006 là hợp số với mọi n là số nguyên tố lớn hơn 3

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 1 tháng 7 2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

http://hocmai.vn/file.php/389/Bai_tap_tu_luyen/De_thi_HSG/Dap_an_De_thi_HSG_lop_6_so_1.pdf

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 1 tháng 7 2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

http://hocmai.vn/file.php/389/Bai_tap_tu_luyen/De_thi_HSG/Dap_an_De_thi_HSG_lop_6_so_1.pdf Mình tặng bạn nhé!! ^^

Đọc tiếp...
Min 26 tháng 5 2017 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

đề là \(4x^2y^2-7x+7y\) chứ

Đọc tiếp...
Cây bắp cải 27 tháng 1 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

Sửa lại : \(\frac{150}{\text{t}};\frac{2a}{\frac{1}{2}mn}\text{ và }\frac{\left(p-q\right)\cdot2}{xyz}\).

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 27 tháng 1 lúc 8:46
Báo cáo sai phạm

Các phân thức đã được quy đồng mẫu từ các phân thức \(\frac{150}{\text{t}};\frac{2a}{\frac{1}{2}mn}\text{ và }\frac{\left(p-q\right)\cdot2}{xyz}\) là :

\(\frac{75\cdot mn\cdot xyz}{\text{t}\cdot\frac{1}{2}mn\cdot xyz};\frac{2a\cdot\text{t}\cdot xyz}{\text{t}\cdot\frac{1}{2}mn\cdot xyz}\text{ và }\frac{\left(p-q\right)\cdot mn\cdot\text{t}}{\text{t}\cdot\frac{1}{2}mn\cdot xyz}\).

Đọc tiếp...
Seu Vuon 16 tháng 2 2015 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Câu a) a chia 13 dư 2 thì a2 chia 13 dư 4

b chia 13 dư 3 thì b2 chia 13 dư 9. Vậy a2 + b2 chia hết cho 13

Câu b) tương tự nhé bạn.

Đọc tiếp...
Bùi Minh Tuấn 16 tháng 2 2015 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

bài này thử là nhanh nhất (hi hi , mình đùa vui thôi chứ minh ko bít làm)

Đọc tiếp...
vũ tiến đạt 26 tháng 12 2018 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

- Nếu p = 3 thì: 8p + 1 = 8.3 + 1 = 25, 25 chia hết cho 5 nên 8p + 1 không là số nguyên tố.
- Nếu p không chia hết cho 3 thì 8p cũng chia hết cho 3.
Ta có 8p -1; 8p ; 8p + 1 là số tự liên tiếp nên sẽ có một số chia hết cho 3. Do 8p không chia hết cho 3 nên 8p -1 hoặc 8p + 1 chia hết cho 3.

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Daffodils girl 26 tháng 12 2018 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

Bạn có thể tham khảo câu trả lời từ câu hỏi của trương quang lộc nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 25 tháng 12 2018 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

Câu 1: Thực hiện phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi

a) 12,45 + 796,892          b) 352,19 – 189,471

c) 75,54 x 39               d) 308,85 : 14,5

Câu 2: Viết các số sau thành số thập phân (Dùng máy tính bỏ túi để tính)

 

Câu 3: Một học sinh nhấn lần lượt các phím sau

 

Theo em, bạn đó đã tính giá trị của biểu thức nào?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Thực hiện phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng máy tính bỏ túi

a) 12,45 + 796,892 = 923,342

b) 352,19 – 189,471 = 162,719

c) 75,54 x 39 = 2946,06

d) 308,85 : 14,5 = 21,3

Câu 2:

Chia tử số cho mẫu số:

- Ấn 3 : 4 =, ta có: 3/4= 0,75

- Ấn 5 : 8 =, ta có: 5/8 = 0,625

- Ấn 6 : 2 5 =, ta có: 6/25 = 0,24

- Ấn 5 : 4 0 =, ta có: 5/40 = 0,125

Câu 3: Bạn đó đã tính giá trị của biểu thức

4,5 x 6 – 7 =

Đọc tiếp...
Phạm Khắc Chính 25 tháng 12 2018 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

bạn làm bằng máy tính luôn đi nó bảo đc dùng máy tính mà thế mà ko chịu nghĩ

Đọc tiếp...
hoàng phương linh 25 tháng 12 2018 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

lop 5a co 30 hoc sinh  trong do co 12 hoc sinh nu  tim ti so phan tram cua so hoc sinh nam so voi hoc sinh ca lop

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: