Giúp tôi giải toán và làm văn


✰๖ۣۜŠɦαɗøωツ ๖ۣۜTσáη ๖ۣۜHọ¢✰ 22 tháng 3 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

Ta có : | 2.x - 3 | = 13

<=> \(\orbr{\begin{cases}2.x-3=13\\2.x-3=-13\end{cases}}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}2.x=16\\2.x=-10\end{cases}}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=8\\x=-5\end{cases}}\)

Vậy \(\hept{\begin{cases}x=8\\x=-5\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
꧁༺༒S͙A͙K͙U͙R͙A͙༒༻꧂ ✿( ๖ۣۜHoa ๖ۣۜAnh ๖ۣۜĐào) ❀ 22 tháng 3 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

\(\text{|2x - 3| = 13}\)

ta có 2 trường hợp là \(2x-3=13\left(1\right)\)và   \(2x-3=-13\left(2\right)\)

từ trường hợp 1:

\(2x-3=13\)

\(2x=16\)

\(x=16:2\)

\(\Rightarrow x=8\)

từ trường hợp 2 :

\(2x-3=-13\)

\(2x=-13+3\)

\(2x=-10\)

\(x=-10:2\)

\(x=-5\)

Từ trên \(\Rightarrow x=8\)và \(x=-5\)

chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜAηɦ♕ĭυ♕๖ۣۜEм♕(♕๖ۣۜTεαм♕๖ۣۜTαм♕๖ۣۜGĭá¢♕๖ۣۜQυỷ♕)༉ 22 tháng 3 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

                                    ( -65 + 374 ) + 1152 - ( 374 + 1152 )

                                     = -65 + 374 + 1152 -374 +11

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜTĭểυ ๖ۣۜBσʂʂ ( ๖ۣۜHộĭ ๖ۣۜF๖ۣۜA )༉ 22 tháng 3 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

( -65 + 374 ) + 1152 - ( 374 + 1152 )

= -65 + 374 + 1152 - 374 - 1152

= -65 + ( 374 - 374 ) + ( 1152 - 1152 )

= -65 + 0 + 0 

= -65

HOKK TỐTT

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Linh 22 tháng 3 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

\(\text{ ( -65 + 374 ) + 1152 - ( 374 + 1152 )}\)

\(=-65+374+1152-374-1152\)

\(=-65+\left(374-374\right)+\left(1152-1152\right)\)

\(=-65+0+0\)

\(=-65\)

học tốt

Đọc tiếp...
cutecool 22 tháng 3 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

  (1152 - 1152) + (374 - 374) + (-65)

=           0         +         0         + (-65)

=                         -65

Đọc tiếp...
cutecool 22 tháng 3 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

(1152 - 1152) + (374 - 374) + -65

=       0           +         0         + -65   

= -65             

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 22 tháng 3 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

 ( -65 + 374 ) + 1152 - ( 374 + 1152 )

= -65 + 374 + 1152 - 374 - 1152

= -65 + (374 - 374) + (1152  - 1152)

= -65 + 0 + 0

= -65

~ HOK TỐT ~

Đọc tiếp...
I am➻Minh 21 tháng 3 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Ư(-10)={1;-1;2;-2;5;-5;10;-10}

Ư(-13)={1;-1;13;-13}

Ư(-14)={1;-1;2;-2;7;-7;14;-14}

Ư(-17)={1;-1;17;-17}

B(-3)={0;-3;-6;-9;-12;-15;...}

Đọc tiếp...
Pham Linh Giang 22 tháng 3 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

thank you hai bajn

Đọc tiếp...
Pham Linh Giang 22 tháng 3 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

cảm ơn 2 banj nha

Đọc tiếp...
Lê Hồng Phong 21 tháng 3 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Ư(-10) = { -1 ; 1 ; 2 ; -2 ; -5 ; 5 ; -10 ; 10 }

Ư(-13) = { -1 ; 1 ; -13 ; 13 }

Ư(-14) = { -1 ; 1 ; -2 ; 2 ; -7 ; 7 ; 14 ; -14 }

Ư(-17) = { -1 ; 1 ; -17 ; 17 }

Đọc tiếp...
đทҨϩ0Ϭ ƒさ→ⓣⓔⓐⓜ↭③⑦★彡Tεαм 20 tháng 3 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

3x^2 +2x -1 =0

<=> 3x^2 +3x -x -1 =0

<=> ( 3x^2 +3x ) -( x +1 )=0

<=> 3x (x +1 ) - ( x +1 ) =0

<=>( 3x -1 ) ( x +1 ) =0

Đến đây bạn tự làm tiếp nhé

#Học tốt:))

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 20 tháng 3 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

3x2 + 2x - 1 = 0

<=> 3x2 + 3x - x - 1 = 0

<=> 3x(x + 1) - (x + 1) = 0

<=> (3x - 1)(x + 1) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}3x-1=0\\x+1=0\end{cases}}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{3}\\x=-1\end{cases}}\)  Vậy S = {-1; 1/3}

Đọc tiếp...
Hoa (Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 19 tháng 3 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(x\ne1,\text{ }x\ne-2\).

\(\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=\frac{x^2-x}{x-1}+\left(\text{-}x\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=\frac{x\left(x-1\right)}{x-1}+\left(\text{-}x\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=x+\left(\text{-}x\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{x-1}+\frac{1}{x+2}=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{2\left(x+2\right)}{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}+\frac{x-1}{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}=0\)

\(\Rightarrow2\left(x+2\right)+\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow2x+4+x-1\)

\(\Leftrightarrow3x+3=0\)

\(\Leftrightarrow3x=\text{-3}\Leftrightarrow x=\text{-1}\)

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là \(S=\left\{-1\right\}\).

Đọc tiếp...
Trà My CTV 1 tháng 1 2017 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

a) n2+2006 là 1 số chính phương nên đặt n2+2006=m2 (m\(\in\)Z)

<=> m2-n2=2006 <=> (m-n)(m+n)=2006 (*)

Mà (m-n)+(m+n)=m-n+m+n=2m là số chẵn => m-n và m+n có cùng tính chẵn hoặc lẻ

 +) Nếu m-n và m+n cùng chẵn => (m-n)(m+n) chia hết cho 4 trái với (*) vì 2006 không chia hết cho 4

 +) Nếu m-n và m+n cùng lẻ => (m-n)(m+n) là số lẻ trái với (*) vì 2006 là số chẵn

Vậy không có số n thỏa mãn n2+2006 là số chính phương

b) n là số nguyên tố lớn hơn 3 => n = 3k +1 hoặc n = 3k + 2 ( k \(\in\) N)

 +) Nếu n = 3k + 1 

=> n2+2006 = (3k+1)2+2006 = 9k2+6k+1+2006 = 9k2+6k+2007 là hợp số

=> n2 + 2006 là hợp số khi n=3k+1 (1)

 +) Nếu n = 3k + 2

=> n2+2006 = (3k+2)2+2006 = 9k2+12k+4+2006 = 9k2+12k+2010 là hợp số

=> n2 + 2006 là hợp số khi n=3k+2 (2)

Từ (1) và (2) => n2 + 2006 là hợp số với mọi n là số nguyên tố lớn hơn 3

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 1 tháng 7 2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

http://hocmai.vn/file.php/389/Bai_tap_tu_luyen/De_thi_HSG/Dap_an_De_thi_HSG_lop_6_so_1.pdf

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 1 tháng 7 2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

http://hocmai.vn/file.php/389/Bai_tap_tu_luyen/De_thi_HSG/Dap_an_De_thi_HSG_lop_6_so_1.pdf Mình tặng bạn nhé!! ^^

Đọc tiếp...
Hoa (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 17 tháng 3 lúc 9:14
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

\(A=\left(\frac{x-2}{x}-\frac{x}{x-3}+\frac{9}{x^2-3x}\right):\frac{2x-2}{x}\)

\(=\left(\frac{\left(x-2\right)\left(x-3\right)}{x\left(x-3\right)}-\frac{x^2}{x\left(x-3\right)}+\frac{9}{x\left(x-3\right)}\right):\frac{2x-2}{x}\)

\(=\frac{x^2-3x-2x+6-x^2+9}{x\left(x-3\right)}:\frac{2x-2}{x}\)

\(=\frac{-5x+15}{x\left(x-3\right)}\cdot\frac{x}{2x-2}\)

\(=\frac{-5\left(x-3\right)}{x\left(x-3\right)}\cdot\frac{x}{2x-2}=\frac{-5}{2x-2}\).

Đọc tiếp...
Hiah 17 tháng 3 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+1}{2}+\frac{x+1}{3}+\frac{x+1}{6}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+1=0\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\ne0\right)\)

<=> x=-1

Vậy x=-1

Đọc tiếp...
Hoa (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 16 tháng 3 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+1}{2}+\frac{x+1}{3}+\frac{x+1}{6}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+1=0\Leftrightarrow x=-1\)

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S=\left\{-1\right\}\).

Đọc tiếp...
Hoa (ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 16 tháng 3 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

\(\text{GIẢI :}\)

ĐKXĐ : \(a\ne\pm1\).

\(M=\frac{1}{a^2-2a+1}-\left(\frac{a}{a^2-1}-\frac{1}{a^3-a}\right):\frac{a^2-2a+1}{a+a^3}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\left(\frac{a}{a^2-1}-\frac{1}{a\left(a^2-1\right)}\right):\frac{a^2-2a+1}{a+a^3}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\left(\frac{a^2}{a\left(a^2-1\right)}-\frac{1}{a\left(a^2-1\right)}\right):\frac{a^2-2a+1}{a+a^3}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\frac{a^2-1}{a\left(a^2-1\right)}:\frac{\left(a-1\right)^2}{a\left(1+a^2\right)}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\frac{\left(a-1\right)^2}{a\left(a^2-1\right)}\cdot\frac{a\left(a^2+1\right)}{1+a^2}\)

\(=\frac{1}{a^2-2a+1}-\frac{\left(a-1\right)^2}{1+a^2}=\frac{-a^2}{\left(a-1\right)^2}\).

Đọc tiếp...
Ťɦαŋɦ☠Ňɦàŋ(Tεαм ๖ۣۜCà ๖ۣۜKhịa >. 14 tháng 3 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

               Giải

Ta có:3n+8 chia hết cho n-1 và n-1 chia hết cho n-1

=>3n+8 - 3(n-1) chia hết cho n-1

=>(3n+8)-(3n-3) chia hết cho n-1

<=>3n+8-3n+3 chia hết cho n-1

=>11 chia hết cho n-1=>n-1 e Ư(11)={-1;1;-11;11}

=>n e {0;2;-10;12}

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ 14 tháng 3 lúc 13:53
Báo cáo sai phạm

\(3n+8⋮n-1\)

\(\Rightarrow3\left(n-1\right)+11⋮n-1\)

\(\Rightarrow11⋮n-1\)

\(n-1\inƯ\left(11\right)=\left\{\pm1;\pm11\right\}\)

\(\Rightarrow n-1=1;-1;11;-11\)

\(\Rightarrow n=2;0;12;-10\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa (team ngọc rồng) 24 tháng 12 2019 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

S=1+2+22+23+.....+297+298+299

S=20+2+22+23+.....+297+298+299

2S=2.(20+2+22+23+.....+297+298+299)

2S=21+22+23+24+....+298+299+2100

2S-S=(21+22+23+24+....+298+299+2100)-(20+2+22+23+.....+297+298+299)

S=2100-20

S=2100-1

bS=1+2+22+23+.....+297+298+299

 S=(1+2)+(22+23)+...+(296+297)+(298+299)

S=(1+2)+22.(1+2)+........+296.(1+2)+298.(1+2)

S=3+22.3+....+296.3+298.3

S=3.(1+22+.....+296+298)\(⋮\)3

Vậy S\(⋮\)

c Ta có:S=2100-1

2100=24.25=(24)25

Ta có: 24 tân cùng là 6

=>(24)25 tận cùng là 6

Hay 2100=(24)25 tận cùng là 6

=>2100-1 tận cùng là 5

Vậy S tận cùng là 5

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
๖ۣۜ๖ۣۜAnime♚๖ۣۜTεαм♚(๖ۣۜTεαм♚๖ۣۜTαм♚๖ۣۜGĭá¢♚๖ۣۜQυỷ)ッ 13 tháng 3 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

( 2x + 1 ) . ( y - 3 ) = -6 

Ta có bảng sau : 

2x + 1

1

-1

-6

6

2

-2

-3

3

y - 3

-6

6

1

-1

-3

3

2

-2

x

0

-1

Ko có

Ko có

Ko có

Ko có

-2

1

y

-3

9

4

2

0

6

5

1

Bạn tự kết luận nha 

#Học tốt# 

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ RBL ] ❧PEWDS☙ 13 tháng 6 2019 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

Ta có:

c=a^b+b^a\ge2^2+2^2&gt;2

=> c là số lẻ

=> trong a,b phải có 1 số chẵn

Xét a chẵn => a = 2

=> 2b + b2 = c

Xét b > 3 => b2 chia 3 dư 1

=> b2 chia 3 dư 1

2b chia 3 dư 2

=> 2b + b2 chia hết cho 3

=> c chia hết cho 3

=> c = 3

mà ab + ba = c > 3 ( loại c = 3)

Xét b = 3 => c = 17

Vậy (a,b,c) = (2,3,17) hoặc ( 3,2,17)

Đọc tiếp...
Nguyễn Khang 13 tháng 6 2019 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ RBL ] ❧PEWDS☙: Chỉ biết copy chứ ko biết suy ra nghĩ trước khi cop à bạn? Copy thì copy cho đúng vào,copy sai người ta cười đấy bạn ạ:)

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 13 tháng 6 2019 lúc 8:33
Báo cáo sai phạm

Tham khảo câu trả lời của sư phụ tớ ở đây:

Câu hỏi của shitbo - Toán lớp 6 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Ác Mộng 16 tháng 6 2015 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

a+b=-10

=>(a+b)2=100

=>a2+2ab+b2=100

=>a2+b2=100-2ab=100-2.24=52

=>a2+b2-2ab=52-2ab

=>(a-b)2=52-2.24=4

=>a-b=+-4

*)a-b=4

=>a=(4-10):2=-3

b=-7

*)a-b=-4

=>a=(-4-10):2=-7

b=-3

Ta có:140=22.5.7

Mà a-b=7

Thử các trường hợp ta không tìm thấy ab thõa mãn

Đọc tiếp...
sky jack 16 tháng 6 2015 lúc 9:54
Báo cáo sai phạm

cho (a;b) là d => a = md ; b= nd

với m;n \(\in N^{\cdot}\) và (a;b) = 1

a -b \(\Leftrightarrow\) d(m-n) = 7 ; a > b => m > n       [1]

từ \(ab=\left(a;b\right).\left[a;b\right]\Rightarrow\left[a;b\right]=\frac{ab}{\left(a;b\right)}\frac{mnd^2}{d}=dmn\)   [2]

thừ [1] và [2] => d thuộng ƯC(7;140)  mà ƯCLN( 7;140) = 7

=> d thuộc Ư(7)

thay d ta thấy chỉ có 7 là thik hợp

d = 7 thì m-n = 1 => m = 5; n = 4 ; a=35 ; d= 28

 

Đọc tiếp...
Phan Kim Anh 5 tháng 2 2016 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

bn ơi, bài này thỏa mãn đó bn ạ

Đọc tiếp...
★·.·´¯`·.·★ ๖ۣۜQ๖ۣۜUỳ๖ۣۜN๖ۣۜH❤๖ۣۜC๖ۣۜH๖ۣۜI❤(๖ۣۜT๖ۣۜE๖ۣۜA๖ۣۜM❤๖ۣۜTỏa❤๖ۣۜS๖ۣۜán๖ۣۜg❤๖ۣۜ) 6 tháng 3 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

 có |2x+3|-2|4-x|=5

<=> 2x + 3 - 8 + 2x = 5 hoặc -2x - 3 + 8 - 2x = 5 

<=> 4x - 5 = 5 hoặc -4x + 5 = 5 

<=> 4x = 10 hoặc -4x = 0 

<=> x = 5 / 2 hoặc x = 0   

Đọc tiếp...
phuong nam 6 tháng 3 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Lời giải:

  1. Tập xác định của phương trình

  2. Biến đổi vế trái của phương trình

  3. Phương trình thu được sau khi biến đổi

  4. Lời giải thu được

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Dũng 17 tháng 12 2018 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

ko biết

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Tân 15 tháng 7 2018 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

dễ mak

Đọc tiếp...
Lê Văn Dương 15 tháng 7 2018 lúc 9:51
Báo cáo sai phạm
Mun Già 6 tháng 3 lúc 9:29
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\overline{x}=6,\left(63\right)=\frac{663-6}{99}=\frac{657}{99}=\frac{73}{11}\)

=> \(\frac{5\cdot n+6\cdot5+9\cdot2+10\cdot1}{n+5+2+1}=\frac{73}{11}\)

=> \(\frac{5n+30+18+10}{n+8}=\frac{73}{11}\)

=>\(\frac{5n+58}{n+8}=\frac{73}{11}\)

=> \(11\left(5n+58\right)=73\left(n+8\right)\)

=> \(55n+638=73n+584\)

=> \(18n=54\)

=> \(n=3\)

Vậy n = 3

Đọc tiếp...
Hội 6 tháng 3 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

Tần số = 30

Số tuổi nghề = 6

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: