Giúp tôi giải toán và làm văn


Trương Gia Khánh Hôm kia lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

A)3 m/s = 5.83153348 knots

B)36 kph = 10 m/s

C)15 knot = 17.2616917 mph

D)50 mph = 80.4672 kph

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa Hôm kia lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

a) \(3\text{ m/s}=5,831532\text{ knot}\) ;

b) \(36\text{ kph}=10\text{ m/s}\) ;

c) \(15\text{ knot}=17,261685\) ;

d) \(50\text{ mph}=80,4672\text{ kph}\).

Đọc tiếp...
Seu Vuon 16 tháng 2 2015 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Câu a) a chia 13 dư 2 thì a2 chia 13 dư 4

b chia 13 dư 3 thì b2 chia 13 dư 9. Vậy a2 + b2 chia hết cho 13

Câu b) tương tự nhé bạn.

Đọc tiếp...
Bùi Minh Tuấn 16 tháng 2 2015 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

bài này thử là nhanh nhất (hi hi , mình đùa vui thôi chứ minh ko bít làm)

Đọc tiếp...
Vương Hải Nam 7 tháng 4 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{xy}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow x+y+xy=2\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)+y\left(x+1\right)=2+1\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)\left(y+1\right)=3\)

\(\Rightarrow x+1;y+1\inƯ\left(3\right)=\left\{1;3\right\}\)

Ta có bảng

x+113
y+131
x03
y20

Vậy không có cặp (x;y) nào thõa mãn

Đọc tiếp...
zZz Phan Gia Huy zZz CTV 22 tháng 2 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Nếu một trong các số x,y,z bằng không thì dễ thấy các số còn lại cũng bằng 0

Suy ra x;y;z khác 0

Đặt \(2=a;4=b;6=c\) khi đó ta có:

\(\frac{xy}{ay+bx}=\frac{yz}{bz+cy}=\frac{zx}{cx+az}\)

\(\Rightarrow\frac{xyz}{ayz+bxz}=\frac{xyz}{bxz+xcy}=\frac{xyz}{cyx+ayz}\)

Mà \(x;y;z\ne0\) suy ra:

\(ayz+bxz=bxz+xcy=cxy+ayz\)

\(\Rightarrow az=cx;bx=ay\)

\(\Rightarrow\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}\)

Đặt \(\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}=k\)

\(\Rightarrow x=ak;y=bk;z=ck\)

Khi đó:\(\frac{xy}{ay+bx}=\frac{x^2+y^2+z^2}{a^2+b^2+c^2}\)

\(\Rightarrow\frac{ak\cdot bk}{abk+abk}=\frac{a^2k^2+b^2k^2+c^2k^2}{a^2+b^2+c^2}\)

\(\Rightarrow\frac{k}{2}=k^2\)

\(\Rightarrow k=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow x=\frac{a}{2};y=\frac{b}{2};z=\frac{c}{2}\)

Thay số vào,ta được:

\(x=1;y=2;z=3\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Điệp Hương 9 tháng 7 2017 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Ta có : 2a + 124 = 5b.

=> 20 + a + 124 = 50 + b.

=> 144 + a = 50 + b.

=> a - b = 144 - 55.

=> a - b = 89.

mà a - b lớn nhất là 9 - 0 = 9 < 89

=> a , b không tồn tại

tk mình nha, mơn bạn hiền

Đọc tiếp...
L.O.V.E o'clock 25 tháng 3 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(5^b\)là số lẻ

\(124\)là một số chẵn

\(\Rightarrow2^a\)là một số lẻ

\(\Rightarrow a=0\)

Khi đó : \(2^a+124=5^b\)

\(\Rightarrow1+124=125=5^3\)

\(\Rightarrow b=3\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 9 tháng 7 2017 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Ta có : 2a + 124 = 5b.

=> 20 + a + 124 = 50 + b.

=> 144 + a = 50 + b.

=> a - b = 144 - 55.

=> a - b = 89.

mà a - b lớn nhất là 9 - 0 = 9 < 89

=> a , b không tồn tại

Đọc tiếp...
Phùng Gia Bảo 24 tháng 3 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

nhưng lúc mình thử, mình thấy \(y^2\)=144 cũng đúng mà

Đọc tiếp...
♔⋆ɦυỳηɦ★彡ρɦướ¢★彡ℓộ¢⋆♔ 24 tháng 3 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

ừ, sao thấy sai sai, đáng lẽ phải = 0 chứ

Đọc tiếp...
Phùng Gia Bảo 24 tháng 3 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

đề thầy mình viết thế ó bạn

Đọc tiếp...
Trần baka 15 tháng 3 lúc 1:11
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+...+\frac{1}{8.9.10}\right).x=\frac{22}{45}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+...+\frac{2}{8.9.10}\right).x=\frac{44}{45}\)

(Bạn lưu ý chỗ này thì 2 nhân tử ở đầu và cuối của mẫu số cách nhau bao nhiêu đơn vị thì tử là bấy nhiêu nhé )

\(\Leftrightarrow\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}+\frac{1}{10}\right)x=\frac{44}{45}\)

\(\Leftrightarrow\left(1+\frac{1}{10}\right).x=\frac{44}{45}\)

\(\Leftrightarrow\frac{11x}{10}=\frac{44}{45}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{8}{9}\)

Đọc tiếp...
Phùng Tuệ Minh 14 tháng 3 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-.........+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)\).x = \(\frac{22}{45}\)

 \(\left(1-\frac{1}{10}\right).x=\frac{22}{45}\)

 \(\frac{9}{10}.x=\frac{22}{45}\)

\(x=\frac{22}{45}:\frac{9}{10}\)

\(x=\frac{44}{81}\)

Đọc tiếp...
Ichigo aikatsu 14 tháng 3 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm
Sao khó vậy
Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Huyền 11 tháng 3 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

15 phút = 0,25 giờ.

Quãng đường bay được của ong mật là:8 x 0,25 = 2 (km).

Đáp số: 2km.

Đọc tiếp...
QuangMinh Trần 11 tháng 3 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Ta co : 15 phút = 0,25 giờ .

Vậy quãng đường ong mật bay được trong 15 phút là :

           8 . 0,25 = 2 ( km )

                        Đáp số : 2 km.

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 11 tháng 3 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

 

Đề bài

 Ong mật có thể bay được với vận tốc 8km/giờ. Tính quãng đường bay được của ong mật trong 15 phút.

Giải

Đổi: 15 phút = 0,25 giờ.

Quãng đường bay được của ong mật là:

        8 x 0,25 = 2 (km)

                                Đáp số: 2km.

Đọc tiếp...
Mari Cute 2008 11 tháng 3 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

Giải
Thời gian đi của ô tô là:

12 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút

Đổi 4 giờ 45 phút = 4,75 giờ.

Độ dài quãng đường AB là:

46 x 4,75 = 218,546×4,75=218,5 (km)

Đáp số: 218,5 km.

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 11 tháng 3 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi bị nhầm kết quả là 218,5

Đọc tiếp...
Trần Thảo Nguyên 11 tháng 3 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

12 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút

4 giờ 45 phút = 4,75 gờ

Độ dài quãng đường AB là:

46 x 4,75 = 218,5 km

Đ/s:218,5 km

~ Học Tốt ~

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: