Giúp tôi giải toán và làm văn


Fullmoon 18 tháng 10 2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Dặt:

\(2^7+2^{11}+2^n=4a^2\left(a\in N\right)\)

\(\Leftrightarrow2176+2^n=4a^2\)

+) Nếu n lẻ. Dặt n=2k+1( k thuộc N)

Khi đó:  \(2^{2k+1}=4^k.2\equiv2\left(mod4\right)\)

\(2176\equiv o\left(mod4\right)\)nên \(\left(2a\right)^2\equiv2\left(mod4\right)\rightarrow\)vô lí

Do đó n chắn. Đặt \(n=2p\left(p\in N\right)\)

Khi đó:  \(2176+2^{2p}=4a^2\)

\(\Leftrightarrow2^5.17+2^p=a^2\)

Tương tự chứng minh p chẵn\(\Rightarrow p=2q\left(q\in N\right)\)

Khi đó:  \(2^3.17+2^q=b^2\left(a=2b\right)\)

Tương tụ q chắn \(\Rightarrow q=2m\left(m\in N\right)\)

Khi đó: \(34+2^m=c^2\left(b=2c\right)\Rightarrow m=2n\)

lúc ấy:  \(34+2^{2n}=c^2\Rightarrow\left(c-2^n\right)\left(c+2^n\right)=34\)

Đến đây em tự giải nhé

Đọc tiếp...
Miyano Akemi 18 tháng 10 2018 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

đề là như thế đấy, bạn cứ gửi bài giải theo đề của bạn cho mk tham khảo cũng được

Đọc tiếp...
việt hoàng 18 tháng 10 2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

hình như sai đề phải là 2^8 chứ

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 10 tháng 5 2015 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

1.

Ta có: 10^n + 18n - 1 = (10^n - 1) + 18n = 99...9 + 18n (số 99...9 có n chữ số 9) 
= 9(11...1 + 2n) (số 11...1 có n chữ số 1) = 9.A 
Xét biểu thức trong ngoặc A = 11...1 + 2n = 11...1 - n + 3n (số 11...1 có n chữ số 1). 
Ta đã biết một số tự nhiên và tổng các chữ số của nó sẽ có cùng số dư trong phép chia cho 3. Số 11...1 (n chữ số 1) có tổng các chữ số là 1 + 1 + ... + 1 = n (vì có n chữ số 1). 
=> 11...1 (n chữ số 1) và n có cùng số dư trong phép chia cho 3 => 11...1 (n chữ số 1) - n chia hết cho 3 => A chia hết cho 3 => 9.A chia hết cho 27 hay 10^n + 18n - 1 chia hết cho 27 (đpcm)

đúng cái nhe bạn

Đọc tiếp...
bùi sỹ bình 11 tháng 5 2015 lúc 9:10
Báo cáo sai phạm

1.
Ta có: 10^n + 18n - 1 = (10^n - 1) + 18n = 99...9 + 18n (số 99...9 có n chữ số 9) 
= 9(11...1 + 2n) (số 11...1 có n chữ số 1) = 9.A 
Xét biểu thức trong ngoặc A = 11...1 + 2n = 11...1 - n + 3n (số 11...1 có n chữ số 1). 
Ta đã biết một số tự nhiên và tổng các chữ số của nó sẽ có cùng số dư trong phép chia cho 3. Số 11...1 (n chữ số 1) có tổng các chữ số là 1 + 1 + ... + 1 = n (vì có n chữ số 1). 
=> 11...1 (n chữ số 1) và n có cùng số dư trong phép chia cho 3 => 11...1 (n chữ số 1) - n chia hết cho 3 => A chia hết cho 3 => 9.A chia hết cho 27 hay 10^n + 18n - 1 chia hết cho 27

2.

Gọi d là ƯCLN (16n+3; 12n+2)

=> 16n+3 chia hết cho d; 12n+2 chia hết cho d

Nên 3. (16n+3) chia hết cho d; 4. (12n+2) chia hết cho d

=> 48n+9 chia hết cho d; 48n+8 chia hết cho d

=> (48n+9)-(48n+8) chia hết cho d

=>            1           chia hết cho d

=> d  {1; -1} => ĐPCM

Đọc tiếp...
Phạm Lê Quý Anh 10 tháng 5 2015 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

2.

Gọi d là ƯCLN (16n+3; 12n+2)

=> 16n+3 chia hết cho d; 12n+2 chia hết cho d

Nên 3. (16n+3) chia hết cho d; 4. (12n+2) chia hết cho d

=> 48n+9 chia hết cho d; 48n+8 chia hết cho d

=> (48n+9)-(48n+8) chia hết cho d

=>            1           chia hết cho d

=> d \(\in\) {1; -1}

Vậy phân số \(\frac{16n+3}{12n+2}\) là phân số tối giản.

Đọc tiếp...
victory ( team Kị Sĩ Bóng Đêm) 13 tháng 8 lúc 22:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{9^{20}+3}{9^{19}+3}=\frac{9\cdot20+3}{9\cdot19+3}=\frac{183}{174}\)

\(\frac{7^{19}+3}{7^{18}+3}=\frac{7\cdot19+3}{7\cdot18+3}=\frac{136}{129}\)

quy đồng 2 số lại thành N > M

Đọc tiếp...
victory ( team Kị Sĩ Bóng Đêm) 13 tháng 8 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

đáp án N > M , mk ko chắc,mk làm theo cách lớp 5

Đọc tiếp...
hoidaptoanhoc 13 tháng 5 2015 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

p=2 thì p^4+2 là hợp số

p=3 =>p^4+2=83 là số nguyên tố

với p>3 thì p có dang 3k+1 và 3k+2 thay vào chúng đều là hợp số

vậy p=3

Đọc tiếp...
trần như 14 tháng 5 2015 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

giả sử x = 2n + 2003, y = 3n + 1005 là các số chính phương

Đặt  2n + 2003 = k2        (1)      và  3n + 2005 = m2              (2)   (k, m \(\in\) N)

trừ theo từng vế của (1), (2) ta có: 

 n + 2 = m2 - k2

khử n từ (1) và (2)  =>  3k2  - 2m2 = 1999            (3)

từ (1)   =>  k là số lẻ . Đặt k = 2a + 1 ( a Z) . Khi đó : (3) <=> 3 (2a -1)  - 2m2 = 1999 

<=> 2m= 12a2 + 12a - 1996 <=> m2 = 6a2 + 6a - 998 <=> m2 = 6a (a+1) - 1000 + 2             (4)

vì a(a+1) chia hết cho 2 nên 6a (a+1) chia hết cho 4, 1000 chia hết cho 4 , vì thế từ (4) =>  m2 chia 4 dư 2, vô lý

vậy ko tồn tại các số nguyên dương n thỏa mãn bài toán

Đọc tiếp...
My boo craboo 25 tháng 7 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

(2x + 1)(3x + 3) = 0

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x+1=0\\3x+3=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\x=-1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\x=-1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 25 tháng 7 lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x+1\right)\left(3x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x+1=0\\3x+3=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=-1\\3x=-3\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\x=-1\end{cases}}}}\).

Vậy \(S=\left\{-\frac{1}{2};-1\right\}\).

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu (toán học) 25 tháng 7 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x+1\right)\left(3x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x+1=0\\3x+3=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{-1}{2}\\x=-1\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜN๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜK ๖ۣۜPɾσ༉(toán học) CTV 23 tháng 7 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

\(2x\left(x-1\right)+1=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2-2x+1=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-x+\frac{1}{2}=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-x+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=-\frac{1}{4}\)

Mà \(\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\ge0\)nên pt vô nghiệm

Đọc tiếp...
~ Rim Ceil ~ 4 tháng 5 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

       Câu hỏi của Huỳnh Phước Lộc       : Bạn tham khảo

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyên Hiếu 4 tháng 5 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Ta có :

Gọi biểu thức trên là A

Thay a + b + c = 2018 vào A :

\(A=\frac{a}{2018-c}+\frac{b}{2018-a}+\frac{c}{2018-b}\)

\(A=\frac{a}{a+b+c-c}+\frac{b}{a+b+c-a}+\frac{c}{a+b+c-b}\)

\(A=\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{a+c}>\frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{a+b+c}+\frac{c}{a+b+c}=\frac{a+b+c}{a+b+c}=1\)

\(\Rightarrow A>1\left(1\right)\)

Lại có :

\(A=\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{a+c}< \frac{a+b}{a+b+c}+\frac{b+c}{a+b+c}+\frac{c+a}{a+b+c}=\frac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=2\)

\(\Rightarrow A< 2\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) suy ra :  \(1< A< 2\)

Vậy A không phải là số nguyên 

         #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
Incursion_03 25 tháng 12 2018 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Sau khi ib với Hoàng Nguyễn  thì đề bài như sau

Tìm \(n\inℕ\)biết

\(\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+..+\frac{1}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n}}=11\)

ĐKXĐ: n > 1

Ta đi c/m bài toán tổng quát

\(\frac{1}{\sqrt{a-1}+\sqrt{a}}=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{a-1}}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{a-1}\right)\left(\sqrt{a}+\sqrt{a-1}\right)}\)

                                  \(=\frac{\sqrt{a}-\sqrt{a-1}}{a-a+1}\)

                                   \(=\sqrt{a}-\sqrt{a-1}\)

Áp  dụng vào bài toán đc

\(\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+...+\frac{1}{\sqrt{n-1}+\sqrt{n}}=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2}-\sqrt{1}+\sqrt{3}-\sqrt{2}+\sqrt{4}-\sqrt{3}+...+\sqrt{n}-\sqrt{n-1}=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{n-1}-1=11\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{n-1}=12\)

\(\Leftrightarrow n-1=144\)

\(\Leftrightarrow n=145\left(TmĐKXĐ\right)\)

Vậy  n = 145

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 21 tháng 7 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

NaAries2k7 ơi, đây bài toán lớp 6 mà, mk hok rồi nek:

\(\overline{abcd}+a+b+c+d=3021\)

\(\Rightarrow0\le a\le2\)mà \(a\in N\Rightarrow a\in\left\{1;2\right\}\)

Nếu \(a=1\)ta có:  \(1001+\overline{bcd}+b+c+d=2031\)

                               \(\Rightarrow101b+11c+2d=2031-1001=1030\)

Tìm b: \(b>8\)vì nếu \(b\le8\)thì:

\(VT\le101.8+11.9+2.9=925< 1030\)

Mà \(b< 10,b\in N\Rightarrow b=9\)

\(\Rightarrow101.9++11c+2d=1030\)

\(\Rightarrow11c+2d=121\)

Tìm c: \(c>9\)vì nếu \(c\le9\)thì \(VT\le99+2.9=117< 121\)mà \(c>10\)nên ko tồn tại c thỏa mãn đê bài

Vậy : \(a=2\)

Khi đó : \(\overline{2bcd}+b+c+d=29\)

\(\Rightarrow b=0\)vì nếu \(b\ge1\Rightarrow Vt\ge100>29\)

\(\Rightarrow\overline{cd}+c+d=29\)

\(\Rightarrow11c+2d=29\)

\(\Rightarrow c< 3\)vì.....

Tự làm tiếp đc ko, mk ko có thời gian làm tiếp, có gì mk làm sau nha

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ㋡༉ 14 tháng 7 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^2+3\right)\left(2x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2+3=0\\2x+2=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2=-3\left(L\right)\\2x=-2\Rightarrow x=-1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ๖ۣۜ★彡๖ۣۜ❖Sĭℓεηт❄๖ۣۜBυℓℓ ☪ ッᴾᴿᴼシ 14 tháng 7 lúc 13:57
Báo cáo sai phạm

\(\left(x^2+3\right)\left(2x+2\right)=0\)

\(TH1:x^2+3=0\)

\(x^2=3\)(vl)

\(TH2:2x+2=0\)

\(2x=-2\)

\(x=-1\)

\(\Rightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...
COLD KID 14 tháng 7 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

        (x\(^2\)+3)(2x+2)=0

<=>  x\(^2\)+3=0             hoặc    2x+2=0

<=>x\(^2\)       =-3(vô lý)             2x    =-2

                                                   x     =-1

Vậy x=-1   

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 6 tháng 7 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

\(-\frac{3}{4}\cdot x-x=1\)

\(\Rightarrow x\left(-\frac{3}{4}-1\right)=1\)

\(\Rightarrow-\frac{7}{4}x=1\)

\(\Rightarrow x=-\frac{4}{7}\)

\(x^5=\left(2x\right)^4\)

\(\Rightarrow x^5=16x^4\)

\(\Rightarrow x^5-16x^4=0\)

\(\Rightarrow x^4.x-16x^4=0\)

\(\Rightarrow x^4\left(x-16\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x^4=0\\x-16=0\end{cases}\Rightarrow}x=16\)

Đọc tiếp...
Xyz 6 tháng 7 lúc 8:43
Báo cáo sai phạm

a) -3/4.x - x = 1

=> x.(-3/4 - 1) = 1

=> x . -7/4       = 1

=> x                = 1 : -7/4

=> x                = -4/7

b) x5 = (2.x)4

=> x5 = 24 . x4

=> x5 : x4 = 24

=> x5 - 4   = 16

=> x          = 16

Đọc tiếp...
PRINCE OF NHI 6 tháng 7 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

-3/4 x X-X=1

=>X(-3/4-1)=1

=>X x (-7/4)=1

=>X=1: (-7/4)

VẬY X=-4/7

B) X5  = (2X)4

=>X  MŨ5 =2 MŨ 4 X X MŨ 4

=>X MŨ 5 : X MŨ 4= 16

=>X=16

cÁC BẠN NHỚ K ĐÚNG CHO I NHF RỒI MÌNH K LẠI CHO. NHỚ MỖI BẠN 3 K

Đọc tiếp...
Ác Mộng 16 tháng 6 2015 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

a+b=-10

=>(a+b)2=100

=>a2+2ab+b2=100

=>a2+b2=100-2ab=100-2.24=52

=>a2+b2-2ab=52-2ab

=>(a-b)2=52-2.24=4

=>a-b=+-4

*)a-b=4

=>a=(4-10):2=-3

b=-7

*)a-b=-4

=>a=(-4-10):2=-7

b=-3

Ta có:140=22.5.7

Mà a-b=7

Thử các trường hợp ta không tìm thấy ab thõa mãn

Đọc tiếp...
sky jack 16 tháng 6 2015 lúc 9:54
Báo cáo sai phạm

cho (a;b) là d => a = md ; b= nd

với m;n \(\in N^{\cdot}\) và (a;b) = 1

a -b \(\Leftrightarrow\) d(m-n) = 7 ; a > b => m > n       [1]

từ \(ab=\left(a;b\right).\left[a;b\right]\Rightarrow\left[a;b\right]=\frac{ab}{\left(a;b\right)}\frac{mnd^2}{d}=dmn\)   [2]

thừ [1] và [2] => d thuộng ƯC(7;140)  mà ƯCLN( 7;140) = 7

=> d thuộc Ư(7)

thay d ta thấy chỉ có 7 là thik hợp

d = 7 thì m-n = 1 => m = 5; n = 4 ; a=35 ; d= 28

 

Đọc tiếp...
Phan Kim Anh 5 tháng 2 2016 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

bn ơi, bài này thỏa mãn đó bn ạ

Đọc tiếp...
Trần Đại Nghĩa 6 tháng 7 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

Mình xem đáp án thấy nó ghi là \(499-3\sqrt{2005}\)mà bạn.

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 5 tháng 7 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}a+bc=501\\b+ca=501\\c+ab=501\end{cases}}\)\(\Rightarrow\)\(a+b+c=1503-\left(ab+bc+ca\right)\ge1503-\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}\)

\(\Rightarrow\)\(\left(a+b+c\right)^2+3\left(a+b+c\right)\ge4509\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(a+b+c+\frac{3}{2}\right)^2\ge\frac{18045}{4}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}a+b+c\ge\frac{3\sqrt{2005}-3}{2}\\a+b+c\le\frac{-3\sqrt{2005}-3}{2}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}M=\frac{-\sqrt{18045}-3}{2}\left("="\Leftrightarrow a=b=c=\frac{\sqrt{2005}-1}{2}\right)\\m=\frac{\sqrt{18045}-3}{2}\left("="\Leftrightarrow a=b=c=\frac{-\sqrt{2005}-1}{2}\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)\(M+2m=\frac{-3\sqrt{2005}-3+6\sqrt{2005}-6}{2}=\frac{3\sqrt{2005}-9}{2}\)

Đọc tiếp...
Trà My CTV 1 tháng 1 2017 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

a) n2+2006 là 1 số chính phương nên đặt n2+2006=m2 (m\(\in\)Z)

<=> m2-n2=2006 <=> (m-n)(m+n)=2006 (*)

Mà (m-n)+(m+n)=m-n+m+n=2m là số chẵn => m-n và m+n có cùng tính chẵn hoặc lẻ

 +) Nếu m-n và m+n cùng chẵn => (m-n)(m+n) chia hết cho 4 trái với (*) vì 2006 không chia hết cho 4

 +) Nếu m-n và m+n cùng lẻ => (m-n)(m+n) là số lẻ trái với (*) vì 2006 là số chẵn

Vậy không có số n thỏa mãn n2+2006 là số chính phương

b) n là số nguyên tố lớn hơn 3 => n = 3k +1 hoặc n = 3k + 2 ( k \(\in\) N)

 +) Nếu n = 3k + 1 

=> n2+2006 = (3k+1)2+2006 = 9k2+6k+1+2006 = 9k2+6k+2007 là hợp số

=> n2 + 2006 là hợp số khi n=3k+1 (1)

 +) Nếu n = 3k + 2

=> n2+2006 = (3k+2)2+2006 = 9k2+12k+4+2006 = 9k2+12k+2010 là hợp số

=> n2 + 2006 là hợp số khi n=3k+2 (2)

Từ (1) và (2) => n2 + 2006 là hợp số với mọi n là số nguyên tố lớn hơn 3

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 1 tháng 7 2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

http://hocmai.vn/file.php/389/Bai_tap_tu_luyen/De_thi_HSG/Dap_an_De_thi_HSG_lop_6_so_1.pdf

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 1 tháng 7 2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

http://hocmai.vn/file.php/389/Bai_tap_tu_luyen/De_thi_HSG/Dap_an_De_thi_HSG_lop_6_so_1.pdf Mình tặng bạn nhé!! ^^

Đọc tiếp...
Riio Riyuko 17 tháng 5 2018 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

1) Ta có : \(S=\overline{abc}+\overline{bca}+\overline{cab}=111a+111b+111c=111\left(a+b+c\right)=3.37.\left(a+b+c\right)\)

Giải sử S là số chính phương 

=> 3(a + b + c )  \(⋮\)  37 

   Vì 0 < (a + b + c ) \(\le27\)

=> Điều trên là vô lý 

Vậy S không là số chính phương

Đọc tiếp...
Trần Quốc Việt 18 tháng 5 2018 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

2/            Gọi số đó là abc

Có: \(\overline{abc}-\overline{cba}=\left(100a+10b+c\right)-\left(100c+10b+a\right)\)

\(=100a+10b+c-100c-10b-a=99a-99c=99\left(a-c\right)\)

Sau đó phân tích 99 ra thành các tích của các số và tìm \(a-c\) sao cho \(99\left(a-c\right)\)là một số chính phương (\(a;c\in N\)và \(a-c\le9\)

Đọc tiếp...
☆TRẦN TUẤN NAM☆ 3 tháng 7 lúc 7:21
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{\left(2x+3\right)^2}=x-5\)

\(\Leftrightarrow2x+3=x-5\)

\(\Leftrightarrow2x-x=-5-3\)

\(\Leftrightarrow x=-8\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜN๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜK ๖ۣۜPɾσ༉ CTV 13 tháng 7 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi, nhầm nhé.

\(-8\)(không t/m đk) nên pt vô nghiệm

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜN๖ۣۜC๖ۣۜT๖ۣۜK ๖ۣۜPɾσ༉ CTV 13 tháng 7 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{\left(2x+3\right)^2}=x-5\)(1)

Vì \(x\ge5\)(Do \(\sqrt{\left(2x+3\right)^2}\ge0\)) nên \(\sqrt{\left(2x+3\right)^2}=2x+3\)

Do đó \(\left(1\right)\Leftrightarrow2x+3=x-5\)

\(\Leftrightarrow2x-x=-5-3\)

\(\Leftrightarrow x=-8\)

Vậy nghiệm duy nhất của pt là - 8

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: