Giúp tôi giải toán và làm văn


Fullmoon 18/10 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Dặt:

\(2^7+2^{11}+2^n=4a^2\left(a\in N\right)\)

\(\Leftrightarrow2176+2^n=4a^2\)

+) Nếu n lẻ. Dặt n=2k+1( k thuộc N)

Khi đó:  \(2^{2k+1}=4^k.2\equiv2\left(mod4\right)\)

\(2176\equiv o\left(mod4\right)\)nên \(\left(2a\right)^2\equiv2\left(mod4\right)\rightarrow\)vô lí

Do đó n chắn. Đặt \(n=2p\left(p\in N\right)\)

Khi đó:  \(2176+2^{2p}=4a^2\)

\(\Leftrightarrow2^5.17+2^p=a^2\)

Tương tự chứng minh p chẵn\(\Rightarrow p=2q\left(q\in N\right)\)

Khi đó:  \(2^3.17+2^q=b^2\left(a=2b\right)\)

Tương tụ q chắn \(\Rightarrow q=2m\left(m\in N\right)\)

Khi đó: \(34+2^m=c^2\left(b=2c\right)\Rightarrow m=2n\)

lúc ấy:  \(34+2^{2n}=c^2\Rightarrow\left(c-2^n\right)\left(c+2^n\right)=34\)

Đến đây em tự giải nhé

Đọc tiếp...
Miyano Akemi 18/10 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

đề là như thế đấy, bạn cứ gửi bài giải theo đề của bạn cho mk tham khảo cũng được

Đọc tiếp...
việt hoàng 18/10 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

hình như sai đề phải là 2^8 chứ

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 15/10/2018 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

a) Khi n = 2k (k ∈ N) thì 3n – 1 = 32k – 1 = 9k – 1 chia hết cho 9 – 1 = 8

Khi n = 2k + 1 (k ∈ N) thì 3n – 1 = 32k + 1  – 1 = 3. (9k – 1 ) + 2 = BS 8 + 2

Vậy : 3n – 1 chia hết cho 8 khi n = 2k (k ∈ N)

b) A = 32n + 3 + 24n + 1 = 27 . 32n + 2.24n =  (25 + 2) 32n  + 2.24n = 25. 32n  + 2.32n  + 2.24n

= BS 25 + 2(9n  + 16n)

Nếu n = 2k +1(k ∈ N) thì 9n  + 16n = 92k + 1 + 162k + 1 chia hết cho 9 + 16 = 25

Nếu n = 2k  (k ∈ N) thì 9n có chữ số tận cùng bằng 1 , còn 16n có chữ số tận cùng bằng 6

suy ra 2((9n  + 16n) có chữ số tận cùng bằng 4 nên A không chia hết cho 5 nên không chia hết cho 25

c) Nếu n = 3k (k ∈ N) thì 5n – 2n = 53k – 23k chia hết cho 53 – 23 = 117 nên chia hết cho 9

Nếu n = 3k + 1 thì 5n – 2n =  5.53k – 2.23k = 5(53k – 23k) + 3. 23k = BS 9 + 3. 8k

= BS 9 + 3(BS 9 – 1)k = BS 9 + BS 9 + 3

Tương tự:  nếu n = 3k + 2 thì 5n – 2n không chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Nguyễn Phan Vĩ 15/10/2018 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

\(\text{Nếu n = 3k}\)

\(\text{2^3k - 1 = 8^k - 1 = (8-1)[8^(k-1) + 8^(k-2) +..+ 8 + 1] = 7p ⋮7}\)

\(\text{Nếu n = 3k+1}\)

\(\text{2^(3k+1) -1 = 2.2^3k - 1 = 2(8^k - 1) + 1 = 2.7p + 1}\)không chia hết cho 7

\(\text{Nếu n = 3k +2}\)

\(\text{A = 2^(3k+2) -1 = 4.8^k -1 = 4(8^k - 1) + 3 = 4.7p + 3}\) không chia hết cho 7

\(\text{Vậy A = 2ⁿ -1 chia hết cho 7 }\Leftrightarrow\text{n = 3k}\left(k\in N\right)\)

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 15/10/2018 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

Nếu n = 3k ( k ∈ N) thì 2n – 1 = 23k – 1 = 8k  – 1 chia hết cho 7

Nếu n = 3k + 1 ( k ∈ N) thì 2n – 1 = 23k + 1  – 1 = 2(23k – 1) + 1 = BS 7 + 1

Nếu n = 3k + 2 ( k ∈ N) thì 2n – 1 = 23k + 2  – 1 = 4(23k – 1) + 3 = BS 7 + 3

Vậy: 2n – 1 chia hết cho 7 khi n = BS 3

Đọc tiếp...
Phạm Quốc Cường 10/09/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

\(a^2+b^2+3ab⋮5\) 

\(\Leftrightarrow6a^2+12ab+6b^2⋮5\) 

\(\Leftrightarrow\left(2a+3b\right)\left(3a+2b\right)⋮5\) 

Giả sử \(2a+3b⋮5\) (1)

Mà \(9\left(2a+3b\right)-\left(3a+2b\right)=15a+25b⋮5\) 

\(\Rightarrow3a+2b⋮5\) (2)

Mặt khác 5 là số nguyên tố (3) 

Từ (1)(2)(3) \(\Rightarrow\left(2a+3b\right)\left(3a+2b\right)⋮25\)

Đọc tiếp...
Cô gái xử nữ 07/09/2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

A = { tháng 4 , tháng 5 , tháng 6 }

B = { tháng 4 , tháng 6 , tháng 9 , tháng 11 }

Đọc tiếp...
rias gremory 06/09/2018 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

A = { tháng 4; tháng 5; tháng 6 }

B = { tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11 }

Đọc tiếp...
Wrecking Ball CTV 06/09/2018 lúc 08:44
Báo cáo sai phạm

A = {tháng 4; tháng 5; tháng 6}

B = {tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11}

Đọc tiếp...
Heartbeat 06/09/2018 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

A = { 15 ; 26 }

B = { 1 ; a ; b }

M = { bút }

H = { sách ; vở ; bút }

Đọc tiếp...
rias gremory 06/09/2018 lúc 08:36
Báo cáo sai phạm

Giải :

Gọi tập hợp A :

\(A=\left\{T;O;A;N;H;O;C\right\}\)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball CTV 06/09/2018 lúc 08:26
Báo cáo sai phạm

Gọi tập hợp là A:

A = {T;O;A;N;H;C}

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 24/08/2018 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

b)

\(x^2+4x-y^2+4\)

\(=\)\(\left(x^2+4x+4\right)\)\(-y^2\)

\(=\left(x+2\right)^2-y^2\)

\(=\)\(\left(x+2-y\right).\left(x+2+y\right)\)

Đọc tiếp...
miyano shiho 24/08/2018 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

\(b,x^2+4x-y^2+4=\left(x^2+4x+4\right)-y^2=\left(x+2\right)^2-y^2=\left(x+2+y\right)\left(x+2-y\right)\)

=.= hok tốt!!

Đọc tiếp...
Lưu Nguyễn Thiên Kim 24/08/2018 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

Hiện giờ mình cần câu b nữa nên ai có khả năng để giải giúp mình gì giải giúp nhé ! 

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Châu 23/08/2018 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

Mình tìm được 24 bạn ơi😮😮

Đọc tiếp...
ducchinhle 21/08/2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

A= n(n^2 +7n+6) ví A chia hết 125 nên A cũng chia hết cho 5 => n có số cuối la 0 hoặc 5 (1)

A chia hết 125 => A luôn luôn viết được dạng tích 125xB ( B thuộc N khác 0)

TH1: n chia hết 125 => n nhỏ nhất la 125

TH2: (n^2+7n+6)=C chia hết 125 

C có số cuối là 0 hoặc 5 và lớn hơn 125

th1. C có số cuối la 0 : C = n(n+7) +6 

C có số cuối 0 khi n(n+7) có số cuối là 4

theo (1) n kết thúc là số 0 hoặc 5 => vô nghiệm.

th2. C có số cuối là 5 =>n(n+7) kết thúc là số 9

theo (1) n kết thúc là 0 hoặc 5 => vô nghiệm

Vậy n nhỏ nhất la 125 thì A chia hêt 125

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 18/08/2018 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

alibaba nguyễn đoạn ab=(c-d)(c+d)

Thì a và b ko cùng tính chẵn lẻ mà là c và d cùng tính chẵn lẻ mới đúng

Đọc tiếp...
cool queen 15/08/2018 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Để cho a+b+2√ab+c2là xô nguyên tô thì trươc hêt √ab+c2phải là xô nguyên đã

⇒ab+c2=d2

⇔ab=(c+d)(c−d)

a, b phải cùng tinh chẵn lẻ.

Ta thây rằng a, b cùng tinh chẵn lẻ thì

a+b+2√ab+c2 chia hêt cho 2

Lại có: a+b+2√ab+c2>2

Vậy a+b+2√ab+c2 không thể là xô nguyên tô được.

Đọc tiếp...
Hello 15/08/2018 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

Để cho \(a+b+2\sqrt{ab+c^2}\) là xô nguyên tố thì trước hết \(\sqrt{ab+c^2}\)phải là xô nguyên đã.

\(\Rightarrow ab+c^2=d^2\)

\(\Leftrightarrow ab=\left(c+d\right)\left(d-c\right)\)

\(\Rightarrow a,b\)phải cùng tính chẵn lẻ.

Ta thấy rằng \(a,b\)cùng tính chẵn lẻ thì:

\(a+b+2\sqrt{ab+c^2}\)chia hết cho 2.

Lại có: \(a+b+2\sqrt{ab+c^2}>2\)

Vậy \(a+b+2\sqrt{ab+c^2}\)không thể xô nguyên tố được.

Đọc tiếp...
phongth04a ha 01/08/2018 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

Câu 1:

\(s1=5148\)
\(s2=5252\)

\(=>s2-s1=5252-5148=104\)

Vậy s2 lớn hơn s1 và lớn hơn 104

Câu 2:

Có thể viết được 6 số có 3 chữ số

Cách viết: Mỗi số được đứng ở hàng trăm 2 lần

Mỗi số được đứng ở hàng chục 4 lần

Mỗi số được đứng ở hàng đơn vị 4 lần

=> Nếu bạn viết đúng theo như trên  thì là viết đúng rồi!!

Câu 3:

Có 10 số có 4 chữ số mà tổng các chữ số =3

Câu 4: Các số tự nhiên từ 1000 - 10000 có 324 số có đúng 3 chữ số giống nhau

Chúc bạn Hk tôts!!!!

k cho mình nha!!!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: