Giúp tôi giải toán và làm văn


trần như 29 tháng 3 2015 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

giải : Ta có :
an = n(n + 1) (n + 2) (n + 3) + 1

= (n2 + 3n) (n2 + 3n + 2) + 1

= (n2 + 3n)2 + 2(n2 + 3n) + 1

= (n2 + 3n + 1)2

Với n là số tự nhiên thì n2 + 3n + 1 cũng là số tự nhiên, theo định nghĩa, an là số chính phương.

Đọc tiếp...
trần như 29 tháng 3 2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

giải : Ta có :
an = n(n + 1) (n + 2) (n + 3) + 1

= (n2 + 3n) (n2 + 3n + 2) + 1

= (n2 + 3n)2 + 2(n2 + 3n) + 1

= (n2 + 3n + 1)2

Với n là số tự nhiên thì n2 + 3n + 1 cũng là số tự nhiên, theo định nghĩa, an là số chính phương.

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 7 tháng 10 2017 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

Theo mình nghĩ làm thế này cũng được :

 Theo bài ra ta có :

\(a_n=n\left(n+1\right)\left(n+2\right)\left(n+3\right)+1\)

\(a_n=n\left(n+3\right).\left(n+1\right)\left(n+2\right)+1\)

\(a_n=\left(n^2+3n\right)\left(n^2+n+2n+2\right)+1\)

\(a_n=\left(n^2+3n\right)\left(n^2+3n+2\right)+1\)

\(a_n=\left(n^2+3n\right)^2+2.\left(n^2+3n\right)+1\)

\(a_n=\left[\left(n^2+3n\right)^2+\left(n^2+3n\right)\right]+\left[\left(n^2+3n\right)+1\right]\)

\(a_n=\left(n^2+3n\right)\left(n^2+3n+1\right)+\left(n^2+3n+1\right)\)

\(a_n=\left(n^2+3n+1\right)\left(n^2+3n+1\right)\)

\(a_n=\left(n^2+3n+1\right)^2\)

Vì \(n\)là số tự nhiên \(n^2+3n+1\)là số tự nhiên . Do đó , \(a_n\)là số chính phương 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Hiền 5 tháng 9 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

1.

Gọi số cần tìm là ab 

Theo đề ra ta có:45.ab =32.5(10a+b)

Để ab là số chính phương thì ab phải chia hết cho 5

=>b=0 hoặc b=5

+)b=0

32.5.(10a+0)=32.5.10a=32.5.5.2a=32.52.2a

Để ab là số chính phương=>2a thuộc 1,4,9

=>a=2

=>ab =20

+)b=5

32.5.(10a+5)=32.5.5.(2a+1)=32.52.(2a+1)

Để ab là số chính phương=>2a+1 là số chính phương

=>2a+1 thuộc 1,4,9

=>2a thuộc 0,3,8

=>a=4

=>ab =45

Vậy số cần tìm là 20,45

CHÚC BẠN HỌC TỐT

Đọc tiếp...
thien hoang van 6 tháng 3 2018 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

45 nha pạn

Chúc bạn hk giỏi.

Đọc tiếp...
Ng Hong Huan 14 tháng 11 2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

đó là số 45 vì 45 là 1 số chính phương

Đọc tiếp...
Vũ Minh Đức 18 tháng 8 2017 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

số 45 vì 45.45 là một số chính phương

Đọc tiếp...
shitbo 4 tháng 9 lúc 13:50
Báo cáo sai phạm

\(5^a+25\)

\(+,a=0\Rightarrow5^a+25=26\left(l\right)\)

\(+,a=1\Rightarrow5^a+25=30\left(l\right)\)

\(+,a=2\Rightarrow5^a+25=50\left(l\right)\)

\(+,a=3\Rightarrow5^a+25=150\left(l\right)\)

\(+,a\ge4\Rightarrow5^a=\left(....25\right)+25=\left(....50\right)\Rightarrow\hept{\begin{cases}5^a+25⋮2\\5^a+25⋮4̸\end{cases}}\left(l\right)\)

Đọc tiếp...
Phong Vũ 4 tháng 9 lúc 14:01
Báo cáo sai phạm

shitbo ơi, TH cuối 5^n không chia hết cho 4 đúng không

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 21 tháng 9 2016 lúc 22:33
Báo cáo sai phạm

Ta có x(x+1)(x+2)(x+3) = (x2 + 3x)(x2 + 3x + 2) = b2 

Đặt x+ 3x = a ta có

a(a + 2) = b2

<=> a2 + 2a - b2 = 0

<=> (a + 1)2 - b2 = 1

<=> (a + 1 + b)(a + 1 - b) = 1

Vì a,b nguyên nên ( + 1 + b, a + 1 - b) = (1, 1; -1, -1)

Thế vào giải tiếp là ra

Đọc tiếp...
shitbo 30 tháng 8 lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

\(+,\orbr{\begin{cases}n=0\\n=1\end{cases}}\Rightarrow n!+505=506\left(l\right)\) 

\(+,n=2\Rightarrow...\) 

+....... 

+,n=9=>,,,,, 

+,\(n\ge10\Rightarrow n!⋮25\Rightarrow\hept{\begin{cases}n!+505⋮5\\n!+505⋮̸25\end{cases}}\Rightarrow l\)

Đọc tiếp...
Nobita Kun 26 tháng 7 2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

\(S=1+3^1+3^2+3^3+...+3^{30}\)

\(3S=3+3^2+3^3+...+3^{31}\)

\(3S-S=3^{31}-1\)

\(2S=3^{4.7+3}-1\)

\(2S=81^7.27-1\)

\(2S=\overline{......1}.27-1\)

\(2S=\overline{......7}-1=\overline{......6}\)

\(S=\overline{........3}\)

Vậy chữ số tận cùng của S là 3=> S không phải là số chính phương

Đọc tiếp...
Mặc Thiên Phong 26 tháng 8 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

a) Có

b)Không

c)không

Học tốt nha

Đọc tiếp...
Hacker Boy 26 tháng 8 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

phải chứng minh chứ bạn , nếu thế thì dễ quá

Đọc tiếp...
Đức 26 tháng 8 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

a, Có 

b, Không 

c, Không

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱƘ-ƔℌŤ༉ 8 tháng 9 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=2\Leftrightarrow\frac{x+y}{xy}=2\)

\(\Leftrightarrow x+y=2xy\Leftrightarrow4xy=2x+2y\)

\(\Leftrightarrow4xy-2x-2y=0\Leftrightarrow2x\left(2y-1\right)-\left(2y-1\right)=1\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-1\right)\left(2y-1\right)=1=1.1=\left(-1\right).\left(-1\right)\)

\(TH1:\hept{\begin{cases}2x-1=1\\2y-1=1\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\y=1\end{cases}}\)

\(TH1:\hept{\begin{cases}2x-1=-1\\2y-1=-1\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}}\left(L\right)\)

Vậy x = y = 1

b) A là số chính phương nên ta đặt \(n^2+2n+8=a^2\)

\(\Leftrightarrow\left(n+1\right)^2+7=a^2\)

\(\Leftrightarrow a^2-\left(n+1\right)^2=7\)

\(\Leftrightarrow\left(a-n-1\right)\left(a+n+1\right)=7=1.7=7.1\)

\(=\left(-1\right).\left(-7\right)=\left(-7\right).\left(-1\right)\)

Lập bảng:

\(a-n-1\)\(1\)\(7\)\(-1\)\(-7\)
\(a+n+1\)\(7\)\(1\)\(-7\)\(-1\)
\(a-n\)\(2\)\(8\)\(0\)\(-6\)
\(a+n\)\(6\)\(0\)\(-8\)\(-2\)
\(a\)\(4\)\(4\)\(-4\)\(-4\)
\(n\)\(2\)\(-4\)\(-4\)\(2\)

Mà n là số tự nhiên nên n = 2.

Đọc tiếp...
Hoàng Thúy Hiền 11 tháng 8 2017 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

Gọi n2 = (10a + b)2 = 10.(10a2 + 2ab) + b2 nên chữ số hàng đơn vị cần tìm là chữ số tận cùng của b2

Theo đề bài , chữ số hàng chục của n2 là chữ số lẻ nên chữ số hàng chục của b2 phải lẻ

Xét các giá trị của b từ 0 đến 9 thì chỉ có b2 = 16, b2 = 36 có chữ số hàng chục là chữ số lẻ, chúng đều tận cùng bằng 6

Vậy : n2 có chữ số hàng đơn vị là 6

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: