Giúp tôi giải toán


pokemon2005 24/08/2015 lúc 20:55

số đó là 7744

ai **** cko mink mink **** lại cko

Seohuyn 04/06/2017 lúc 16:00

Số đó là: 7744

Trần Thị Loan Quản lý 17/06/2015 lúc 09:28

A = n4.(n2 - 1) + 2n2.(n+1) = n4.(n+1).(n-1) + 2n2.(n + 1) = n2(n + 1). (n2.(n -1) + 2)

=  n2(n + 1).(n3 - n2 + 2) =  n2(n + 1).(n3 + 1 + 1 - n2) =  n2(n + 1).(n +1). (n2 - n + 1 - n + 1) =  n2( n + 1)2.(n2 - 2n + 2)

Với n > 1 => n2 - 2n +  1 < n2 - 2n + 2 < n2 

               => (n - 1)2 < n2 - 2n + 2 < n2  

(n - 1)2 ;  n2 là 2 số chính phương liên tiếp  => n2 - 2n + 2 không thể là số chính phương

=> A không là số chính phương

trần như 24/03/2015 lúc 14:36

a) n ko có giá trị nào

b) n^2 + 2006 là hợp số

nguyen van 12/05/2017 lúc 12:25

A n ko co gia ch nao minh chi biet con a thoi 

Trần Công Minh 30/04/2016 lúc 12:08

a/ Ta co: 3S=\(3^2+3^3+3^4+...+3^{62}\)

           3S-S=\(3^{62}-3\)=2S mà \(3^{62}=3.3.3...3\)(62 thừa số 3)

Vì:62:4 dư 2 nên \(3^{62}\) có tận cùng là 9 nên \(3^{62}-3\)tận cùng là 6

2S tận cùng là 6 nên S tận cùng là 3;8

Vì số chính phương chỉ có tận cùng là 0;1;4;9;6;5 nên S không là số chính phương.

b/Vì 2S=\(3^{62}-3\)nên 2S+3=\(3^{62}-3+3\)=\(3^{62}\)=\(3^{31+31}=3^{31}.3^{31}\)là số chính phương

A dep trai 31/07/2016 lúc 09:15

N2+3=a2mà a2 khi phân h thanh so nguyen tố thì các thừa số có số mũ chẵn mà 3 có số mũ lẻ => n ko là số nguyen tố  ==> n=1 hoặc 0 hoạc là hop số

Nếu n là hợp so thì n2+3=a2= b2+c2+3

Vì b là số nguyên tố , c là số nguyen tố , 3 có số mũ lẻ => ko thỏa mãn

==>n€{0,1} 

Nếu n=0=>a=3 loại

Nếu n =1=>a=4=22 chọn

Vậy n=1 hơi khó hiểu tí , có cách nào nhanh hon thì trả lời lại nhá

Khải Thiên Vương 27/07/2016 lúc 10:06

Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 3cm. Trên tia đối của tia BC lấy điểm E, trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho BE=CD=BC  

a) Chứng minh AE=BD

b) Chứng minh tam giác AED vuông

c) Tính độ dài đoạn AE, DE

d) Tia phân giác của góc BCD cắt BD ở M. Chứng Minh CM// AB

e) Tính độ dài đoạn CM

p/s: Cần gấp 

Nguyễn Trần Thành Đạt 26/07/2016 lúc 22:00

12+3

=3+1

=4

4 là chính phương của 2

Nguyen Ngoc Anh 21/04/2017 lúc 12:39

bạn ơi. mình cũng chưa học lớp 8. đây chỉ là toán nâng cao học trước

Hoàng Tử Rồng 1411 20/04/2017 lúc 21:35

mk chưa hc lớp 8

đợi năm sau mk giải bài này cho

Đinh Tuấn Việt 22/07/2015 lúc 21:24

Gọi số cần tìm là ab (a khác 0; a,b < 10)

Ta có: 

ab + ba = 10a + b + 10b + aq = 11a + 11b = 11(a + b) 

Vì a + b là số chính phương nên a + b chia hết cho 11.

Mà 1 \(\le\) a  < 10

\(\le\) b < 10

=> 1 \(\le\) a + b < 20 

=> a + b = 11.

Ta có bảng sau :

a23456789
b98765432

Vậy có 8 số thỏa mãn đề bài.

Nguyễn Đình Dũng 22/07/2015 lúc 21:26

Đinh Tuấn Việt copt bài của fffffffg

Nguyễn Thảo 07/12/2014 lúc 19:51

Ta có:

A=abc+bca+cab = (100a+10b+c) + (100b+10c+a)+(100c+10a+b)   

                     =111a+111b+111c

                     =111(a+b+c)

Để A là số  chính phương thì suy ra a+b+c bé nhất phải bằng 111.

Mà a;b;c là số tự nhien bé hơn 10 nên a+b+c<30

và 111>30 nên a+b+c không thể bằng 111

Vậy A không phải là số chính phương

Ngọc Lục Bảo 09/01/2016 lúc 11:38

Ta tách đến kết quả: A=111(a+b+c)
Vì a,b,c thuộc N* (vì 3 số trên gạch đầu bạn ạ) => a+b+c thuộc N*
                                                                       Mà 111 chia hết cho 111
                                                                       Do đó [111 (a+b+c)] chia hết cho 111
                                                                       hay A chia hết cho 111
                                Mà A là số chính phương => A chia hết cho 111^2
                                Như vậy vì a+b+c thuộc N* (khác 0) nên a+b+c bé nhất phải bằng 111 (*)
                                Lại thấy a,b,c là các chữ số nên a+b+c nhỏ hơn hoặc bằng 27, trái với (*)
Ctỏ A không phải là số chính phương.
P/s: Tbày theo ý bạn nhé, mik viết một số cái k cần nhưng cho dễ hiểu ý mak ^^
                 
 

Nguyễn Thu Huyền 21/01/2017 lúc 21:48

cảm ơn bạn nha

Đinh Tuấn Việt 01/07/2015 lúc 22:05

Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp là \(n-2;n-1;n;n+1;n+2\)

Đặt tổng bình phương của chúng là \(A=\left(n-2\right)^2+\left(n-1\right)^2+n^2+\left(n+1\right)^2+\left(n+2\right)^2\)

\(=5n^2+10=5.\left(n^2+2\right)\)

n2 có tận cùng là 3 hoặc 8 \(\Rightarrow\) n2 + 2 có tận cùng là 5 hoặc 0 \(\Rightarrow\) n2 + 2 chia hết cho 5.

\(\Rightarrow\) 5.(n2 + 2) chia hết cho 25 \(\Rightarrow\) A không phải số chính phương.

 

 

Nguyễn Đình Dũng 01/07/2015 lúc 21:56

 Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp là (a-2 ) (a-1) a (a+1) (a+2)
Ta có : A = (a-2)^2+(a-1)^2+a^2+(a+1)^2+(a+2)^2<br />
           =a^2-4a+4+a^2-2a+1+a^2+a^2+2a+1+a^2+4a+4<br />
           =5a^2+10
Ta có số chính phương luôn luôn có dạng 4k +1 hoặc 4k
Xét 2 TH ta luôn có:
TH1: a^2 = 4k
Ta có A= 20k + 10 = 4m + 2 (m thuộc N)  ko là số chính phương
TH2: a^2 = 4k + 1
Ta có: A= 20k + 15 = 4m + 3(m thuộc N)  ko là số chính phương
đpcm

Nguyễn Anh Sơn 16/10/2016 lúc 17:37
fsefsdf
sdfsdfsf
dfsffsfsdf

sdfs

Ngu Ngu Ngu 18/04/2017 lúc 10:03

Giải:

Dùng biến đổi tương đương chứng minh được:

\(\left(x^2+x+2\right)^2=x^4+5x^3+4x+4>x^4+2x^3+2x^2+x+3>\) \(x^4+2x^3+x^2=\left(x^2+x\right)^2\)

\(\Rightarrow x^4+2x^3+2x^2+x+3=\left(x^2+x+1\right)^2\)

\(\Leftrightarrow x^4+2x^3+2x^2+x+3=x^4+2x^3+3x^2+2x+1\)

\(\Leftrightarrow x^2+x-2=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-2\end{cases}}\)

Vậy \(x=1\) hoặc \(x=-2\) thì phương trình trên là số chính phương

Phan Văn Hiếu 18/04/2017 lúc 12:18

dùng phương pháp hệ số bất định ý bạn gọi đa thức đó là bình phương của đa thức (x^2+ax+b)^2 rồi khai triển là ok

Zlatan Ibrahimovic 03/05/2017 lúc 19:18

ko có số nào vì số chính phương chỉ có tận cùng là 0;1;4;5;6;9;ko có tận cùng là 2;3;7;8.

tk mk nha các bn.

-chúc ai tk mk học giỏi-

Sư tử đáng yêu 03/05/2017 lúc 19:14

ko số nào 

chắc thế

tui ngu lắm

mới học lớp 5

hihi

đừng chê tui ngốc

Nhók Cuồng Juventus 03/05/2017 lúc 19:14

Có 0 số chính phương lập từ các số 2,3,7,8 vì số chính phương không thể có tận cùng là 2,3,7,8

Ai cùng quan điểm thì tk mk nha ^_^

Hà Minh Hiếu 03/05/2017 lúc 18:21

DO A LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG VÀ A KHÁC 0 , A CÓ 1 CHỮ SỐ

=> A CÓ THỂ BẰNG 1 . 4 . 9

+, TH1 : A = 1

=> 1D LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

=> D = 6

=> C6 LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

=> C = 3 HOẶC BẰNG 1( TH 1 KHÔNG THỎA MÃN)

=> 1B36 LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

=> B = 9 ( DO 44^2 = 1936

+. TH2 : A= 4

=> 4D LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG 

=> D = 9

=> C9 LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

=> C HOẶC BẰNG 0 , HOẶC BẰNG 4

+. NẾU C = 0

=> 4B09 LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

=> LOẠI DO KHÔNG CÓ B THỎA MÃN

+, NẾU C = 4

=> 4B49 LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

=> KHÔNG TỒN TẠI B THỎA MÃN

+, A = 9

=> 9D LÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG 

=> KHÔNG TÍM THẤY D THỎA MÃN

 VẬY A= 1 , B = 9 , C=3 , D=6

Đỗ Thị Thanh Lương 03/05/2017 lúc 13:57

a=1,4,9.

Nếu a=1→b=6→c=9, nhưng không có d thỏa mãn giả thiết

Nếu a=4→b=9, nhưng không có c thỏa mãn giả thiết.

Nếu a=9→b=, nhưng khôn có c thoản mãn giả thiết.

Vậy không tồn tại a,b,c,d thỏa đề ra !

Lãng Tử Hào Hoa 04/05/2017 lúc 08:50

Các bạn làm sai hết rồi! 

Số chính phương thường có tận cùng là \(0;1;4;5;6;9\)

Sao các bạn chỉ xét \(1;4;9?\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: