Giúp tôi giải toán và làm văn


cute phô mai que CTV 7 giờ trước (17:51)
Báo cáo sai phạm

tổng của n số tự nhiên chẵn đầu tiên khác 0 là :

\(2+4+6+...+2n\)

\(=2\left(1+2+3+...+n\right)\)

\(=2\cdot\frac{\left(1+n\right)\cdot n}{2}\)

\(=n\left(n+1\right)\) là tích của 2 số tự nhiên liên tiếp

=> tổng của n số tự nhiên chẵn đầu tiên khác 0 không phải là số chính phương

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 23/07/2015 lúc 23:24
Báo cáo sai phạm

2a2 + a = 3b+ b => 2a2 - 2b2 + a - b = b2 => 2.(a - b).(a + b) + (a - b) = b2

=> (a - b). (2a + 2b + 1) = b2   (1)

Gọi d = ƯCLN (a-b; 2a + 2b + 1)

=> a - b chia hết cho d và  2a + 2b + 1 chia hết cho d

=> b2 =  (a - b). (2a + 2b + 1) chia hết cho d2

=> b chia hết cho d

Lại có  2(a - b) -  (2a + 2b + 1) chia hết cho d =>  -4b - 1   chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d => d =1 => a - b và 2a + 2b + 1 nguyên tố cùng nhau  (2)

(1)(2) => a- b và 2a + 2b + 1 đều là số chính phương

Đọc tiếp...
Thanh Tùng Phạm Văn 06/12/2016 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

có rùi nè, 4b đó: Cho a+b+c=0. 

Tính: 1/(b^2+c^2-a^2)+1/(a^2+c^2-b^2)+1/(a^2+b^2-c^2). đó bài này đó

Đọc tiếp...
Ngu Ngu Ngu 27/06/2017 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

Giải:

Vì biểu thức đã cho là 1 số chính phương \(\Rightarrow\) Ta đặt \(x^2+2x+200=k^2\left(k\in N\right)\)

\(\Leftrightarrow k^2-\left(x^2+2x+1\right)=199\Leftrightarrow k^2-\left(x+1\right)^2=199\)

\(\Leftrightarrow\left(k-x-1\right)\left(k+x+1\right)=199\) (Áp dụng hằng đẳng thức \(a^2-b^2=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\))

\(199\) là số nguyên tố và \(x\in N\) nên: \(\hept{\begin{cases}k-x-1=1\left(1\right)\\k+x+1=199\left(2\right)\end{cases}}\)

Lấy \(\left(2\right)-\left(1\right)\Leftrightarrow x=98\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 20/05/2017 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

Không mất tính tổng quát ta giả sử \(x\ge y\)

Ta có:

\(x^2< x^2+8y\le x^2+8x< x^2+8x+16=\left(x+4\right)^2\)

\(\Rightarrow x^2+8y=\left(x+1\right)^2or\left(x+2\right)^2or\left(x+3\right)^2\)

PS: Vì e là CTV nên a chỉ gợi ý thôi nha. Phần còn lại e thử tự nghĩ xem sao nhé. A giải quyết cho e phần khó nhất rồi đấy :)

Đọc tiếp...
Elsa lovely 16/06/2016 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

bạn phải phân tích được số chính phương là gì

đề bài cho thuộc mấy trường hợp

đề bài này thuộc dạng tìm a và b đó

mình biết khó lắm cố gắng và có gắng lên nhé

chúc bạn làm bài thành công!\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

Đọc tiếp...
Anh Kiet Tram 18/07/2015 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Do một số chia cho 3 có số dư là 0, 1, 2 nên đặt các số là 3x, 3x+1 và 3x+2.

Ta có: (3x)2 = 9x2 chia hết cho 3

           (3x + 1)2 = 9x2 + 6x +1 chia 3 dư 1

           (3x + 2)2 = 9x2 + 12x + 4 chia 3 dư 1

Vậy một số chính phương chia cho 3 hoặc chia hết hoặc dư 1.

Bài 2 : Tương tự

 

Đọc tiếp...
Nhâm Thị Ngọc Mai 08/12/2016 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Với số tự nhiên a bất kì ta có: a chia hết cho 3, chia 3 dư 1 hoặc chia 3 dư 2. 
- Nếu a chia hết cho 3 => a = 3k (k là số tự nhiên) 
=> a^2 = (3k)^2 = 9k^2 chia hết cho 3 hay chia 3 dư 0 
- Nếu a chia 3 dư 1 => a = 3k +1 => a^2 = (3k+1)^2 = 9k^2 + 6k +1 ; số này chia 3 dư 1 
- Nếu a chia 3 dư 2 => a = 3k+2 => a^2 = (3k+2)^2 = 9k^2 + 12k + 4; số này chia 3 dư 1. 
Vậy số chính phương chia cho 3 dư 0 hoặc 1 
* Với số chính phương chia 4 dư 0 hoặc 1 bạn làm tương tự nhé. 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 31/08/2015 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

n- n + 2 = n(n2 - 1)(n2 + 1)  + 2 = n(n -1)(n +1)(n2 + 1) + 2

Vì (n-1)n(n+1) là tích 3 số nguyên liên tiếp nên tích đó chia hết cho 3 => n(n -1)(n +1)(n+ 1) + 2 chia cho 3 dư 2

Mà số chính phương chia cho 3 chỉ dư 0 hoặc 1 => không có số nguyên n để n5 - n + 2 là số chính phương

Đọc tiếp...
Trần Đại Dương 09/03/2015 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

Đặt 111....1<n chữ số 1> là k
Ta có: 111......1<2n chữ số 1>=k.10^n + k
Vì :10^n = 9k + 1
11......1<2n chữ số 1>= k.<9k + 1> +k = 9k^2+k+k = 9k^2 + 2k
Ta có 444........4<n chữ số 4>=4k
vậy a+b+1= 9k^2 +2k+4k+1 = <3k>^2 +2.3k.1 +1^2 = <3k +1>^2
Vậy a+b+1 là một số chính phương

 

Đọc tiếp...
Hàn Thiên 09/03/2015 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Đặt 111....1<n chữ số 1> là k
Ta có: 111......1<2n chữ số 1>=k.10^n + k
Vì :10^n = 9k + 1
11......1<2n chữ số 1>= k.<9k + 1> +k = 9k^2+k+k = 9k^2 + 2k
Ta có 444........4<n chữ số 4>=4k
vậy a+b+1= 9k^2 +2k+4k+1 = <3k>^2 +2.3k.1 +1^2 = <3k +1>^2
Vậy a+b+1 là một số chính phương

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Huyền Trang 09/03/2015 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

mjn nghj rang chac mjn da tra loj sai roi

Đọc tiếp...
Ha Trang 09/11/2014 lúc 23:34
Báo cáo sai phạm

Bài này không tìm được n đâu.

Giả sử n2+2002=k2(k>n)<=>2002=k2-n2=(k+n)(k-n). Vì 2002 chẵn nên ít nhất k+n hoặc k-n chẵn.

Mặc khác k+n+k-n=2k=>k+n và k-n cùng chẵn. Điều đó có nghĩa (k+n)(k-n) chia hết cho 4 nhưng 2002 không chia hết cho 4. Vậy ko tồn tại n.

Đọc tiếp...
nam phan dinh phuong 22/10/2014 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

khong ai biet ak ngu the

Đọc tiếp...
Khuất Phương Thanh 21/09/2016 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

n ko tồn tại

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 29/06/2015 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

ta biểu thị 2 số hạng liên tiếp của dãy có dạng: \(\frac{\left(n-1\right)n}{2}và\frac{n\left(n+1\right)}{2}\)

=> \(\frac{n\left(n-1\right)}{2}+\frac{n\left(n+1\right)}{2}=\frac{n^2-n+n^2+n}{2}=\frac{2n^2}{2}=n^2\)

=> tổng của 2 số hạng liên tiếp của dãy là 1 số chính phương

Đọc tiếp...
nhungzinn 29/08/2017 lúc 05:49
Báo cáo sai phạm
Mình k hiểu rằng tại sao 2 số hạng lien tiếp lại có dạng n(n-1)/2 và n(n+1)/2 . 2 bạn giải thích giùm mình với
Đọc tiếp...
thien ty tfboys 30/05/2015 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

A=(x+y)(x+2y)(x+3y)(x+4y)+y4

A=(x+y)(x+4y).(x+2y)(x+3y)+y4

A=(x2+5xy+4y2)(x2+5xy+6y2)+y4

A=(x2+5xy+ 5y2 - y2 )(x2+5xy+5y2+y2)+y4

A=(x2+5xy+5y2)2-y4+y4

A=(x2+5xy+5y2)2

Do x,y,Z nen x2+5xy+5y2 Z

​A là số chính phương 

Đọc tiếp...
Michael Jackson 30/05/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: A= (x+y)(x+2y)(x+3y)(x+4y)+y4

                = (x2 + 5xy + 4y2)( x2 + 5xy + 6y2) + y2 
Đặt x2 + 5xy + 5y2 = h ( h thuộc Z):
A = ( h - y2)( h + y2) + y2 = h2 – y2 + y2 = h2 = (x2 + 5xy + 5y2)2
Vì x, y, z  thuộc Z nên xthuộc Z, 5xy thuộc Z, 5y2 thuộc Z . Suy ra x2 + 5xy + 5ythuộc  Z
Vậy A là số chính phương.

 

Đọc tiếp...
Pham Thi Nguyet Anh 06/10/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

bạn bày cho mình với

Đọc tiếp...
Vũ Huy Hoàng 23/08/2014 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

Gọi 4 số nguyên liên tiếp là:(a+1),(a+2),(a+3),(a+4)

Ta có:(a+1)(a+2)(a+3)(a+4)+1=(a+1)(a+4)(a+2)(a+3)+1

                                           =(a2+5a+4)(a2+5a+6)+1

                                           =(a2+5a+5-1)(a2+5a+5+1)-1

                                           =(a2+5a+5)(a2+5a+5)-1+1

                                           =(a2+5a+5)2

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 18/06/2015 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Tổng các chữ số của A là 4 .2003 = 8012 chia cho 3 dư 2

=> A chia cho 3 dư 2  => A không là số chính phương

*) Một số chính phương chia cho 3 chỉ có thể dư 0 hoặc 1 (Chỉ ra bằng cách xét các trường hợp số chính phương dạng:

(3k)2; (3k+1)2; (3k+2)2 )

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 04/10/2017 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

Trần Thị Loan làm đúng ròi

Đọc tiếp...
Nguyen Than Than 21/06/2015 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

Ta có:

1!+2!+3!+4!=37

Suy ra 1!+2!+3!+...+n! không là số chính phương. Vì A có chữ số tận cùng bằng 7, 1!+2!+3!+4! có chữ số tận cùng bằng 7 và từ 5!+6!+...+n! có chũ số tận cùng bằng 0.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: