Giúp tôi giải toán và làm văn


ngonhuminh 18 tháng 1 2017 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

HD

(n+1)^2-n^2=2n+1 với mọi n tự nhiên

Đọc tiếp...
nguyen minh hieu 21 tháng 8 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Ngọc Phương My 21 tháng 8 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

Số chính phương là gì vậy ạ ?

Đọc tiếp...
★๖ۣۜßảo๖ۣۜPɦα♏๖ۣۜ[EηgĻïšħ☯€lub]★ 16 tháng 8 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

Đặt 11...1(n chữ số 1)=a

Thì 9a+1=10n

\(\Rightarrow M=...\)

          \(=a.\left(9a+1\right)+a+4a+1\)

           \(=9a^2+6a+1=\left(3a+1\right)^2\)

Đọc tiếp...
hycugwdu 16 tháng 8 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

n thuộc N nữa nha!

Đọc tiếp...
Marakai KIM 14 tháng 8 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

Đặt \(n^2+2n+12=x^2\)

\(\Rightarrow x^2-\left(n^2+2n+12\right)=0\)

\(\Rightarrow x^2-\left(n^2+2n+1\right)=11\)

\(\Rightarrow x^2-\left(n+1\right)^2=11\)

\(\Rightarrow\left(x-n-1\right)\left(x+n+1\right)=11=1.11=11.1\)

Dễ thấy \(x+n+1>x-n-1\)nên \(\hept{\begin{cases}x+n+1=11\\x-n-1=1\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x+n=10\\x-n=2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\left(10+2\right):2=6\\n=10-6=4\end{cases}}\)

Vậy n = 4

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 6 tháng 11 2017 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

Để \(n^2+2n+12\) là số chính phương

\(\Rightarrow n^2+2n+12=t^2\left(t\in Z^{\text{*}}\right)\)

\(\Rightarrow t^2-\left(n^2+2n+1\right)=11\)

\(\Rightarrow t^2-\left(n+1\right)^2=11\)

\(\Rightarrow\left(t+n+1\right)\left(t-n-1\right)=11\)

Dễ thấy: \(t+n+1>t-n-1\forall t,n\in Z^{\text{*}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}t+n+1=11\\t-n-1=1\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}t=6\\n=4\end{cases}}\)(thỏa)

Vậy \(n=4\) thì \(n^2+2n+12\) là SCP

Đọc tiếp...
Bông Hồng Kiêu Sa 1 tháng 3 2015 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

a,b lẻ nên suy ra: (a-1)(b-1) chia hết cho 4.

Ta đặt: a=(2k-1)2;b=(2k+1)2.

=>(m-1)=4k(k-1)     (k thuộc Z)

    (n-1)=4k(k+1).

=>(m-1)(n-1)=16k2(k-1)(k+1)

Mà k(k-1)(k+1) chia hết cho3 (3 số nguyên liên tiếp).

 Do k(k-1)và k(k+1) chia hết cho 2

nên suy ra: k2(k+1)(k-1) chia hết cho 12.

=>(a-1)(b-1)=16k2(k+1)(k-1) chia hết cho 192 khi m,n là SCP lẻ liên tiếp.

Đọc tiếp...
Lê Minh Việt 31 tháng 1 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

ta chứng minh bài toán phụ a chia 8 dư 1

đặt a =x^2(x thuộc N)

vì a là số chính phương lẻ nên x lẻ

đặt x=2k+1

ta có: x^2=(2k+1)^2=(2k)^2+2.2k+1=4k^2+4k+1=4(k+k^2)+1

vì k và k^2 là 2 số cùng tính chẵn lẻ suy ra  4(k+k^2) chia hết cho 8 suy ra  4(k+k^2)+1 chia hết cho 8 dư 1(đpcm)

Theo đề bài suy ra a chia 8 dư 1, b chia 8 dư 1 suy ra a-1 chia hết cho 8, b-1 chia hết cho 8

suy ra (a-1)(b-1) chia hết cho 64

vì 1 số chính phương chia 3 dư 1 suy ra a-1, b-1 chia hết cho 3

suy ra (a-1)(b-1) chia hết cho 3

vì (3,64)=1 suy ra (a-1)(b-1) chia hết cho 192(đpcm)

vậy (a-1)(b-1) chia hết cho 192

Đọc tiếp...
fdsfsdfd 13 tháng 4 2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

ta chứng minh bài toán phụ a chia 8 dư 1

đặt a =x^2(x thuộc N)

vì a là số chính phương lẻ nên x lẻ

đặt x=2k+1

ta có: x^2=(2k+1)^2=(2k)^2+2.2k+1=4k^2+4k+1=4(k+k^2)+1

vì k và k^2 là 2 số cùng tính chẵn lẻ suy ra  4(k+k^2) chia hết cho 8 suy ra  4(k+k^2)+1 chia hết cho 8 dư 1(đpcm)

Theo đề bài suy ra a chia 8 dư 1, b chia 8 dư 1 suy ra a-1 chia hết cho 8, b-1 chia hết cho 8

suy ra (a-1)(b-1) chia hết cho 64

vì 1 số chính phương chia 3 dư 1 suy ra a-1, b-1 chia hết cho 3

suy ra (a-1)(b-1) chia hết cho 3

vì (3,64)=1 suy ra (a-1)(b-1) chia hết cho 192(đpcm)

vậy (a-1)(b-1) chia hết cho 192

Đọc tiếp...
Hoàng Thúy Hiền 11 tháng 8 2017 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

Gọi n2 = (10a + b)2 = 10.(10a2 + 2ab) + b2 nên chữ số hàng đơn vị cần tìm là chữ số tận cùng của b2

Theo đề bài , chữ số hàng chục của n2 là chữ số lẻ nên chữ số hàng chục của b2 phải lẻ

Xét các giá trị của b từ 0 đến 9 thì chỉ có b2 = 16, b2 = 36 có chữ số hàng chục là chữ số lẻ, chúng đều tận cùng bằng 6

Vậy : n2 có chữ số hàng đơn vị là 6

Đọc tiếp...
✔[Dương Tử]✔ 13 tháng 8 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

Nhóc Song Ngư làm đúng rồi đó

k cho bn ý đi

Mik cũng ra thế mak

Đọc tiếp...
Nhóc Song Ngư 23 tháng 12 2016 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

giả sử 1 scp có tận cùng là 6 mà chữ số hàng chục là chữ số chẵn

thì 2 chữ số tận cùng của nó là 06;26;46;66;86 => không chia hết cho 4(1)

Mà 1 số cp tận cùng là 6 thì chia hết cho 2 => chia hết cho 4 (2)

từ (1) và (2) => 1 số cp có tận cùng là 6 mà chữ số hàng chục là chẵn thì chia hết và không chia hết cho 4 _ vô lí

=> điều giả sử là sai

                                     Vậy 1 số chính phương tận cùng là 6 thì chữ số hàng chục là chữ số lẻ

Đọc tiếp...
★๖ۣۜßảo๖ۣۜPɦα♏๖ۣۜ[English☯club]★ 12 tháng 8 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

\(a^2+b^2+c^2=\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2=a^2-2ab+b^2+b^2-2bc+c^2+c^2-2ca+a^2\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2-2\left(ab+bc+ac\right)=0\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+2\left(ab+bc+ac\right)=4\left(ab+bc+ac\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)^2=2^2\left(ab+bc+ac\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{a+b+c}{2}\right)^2=ab+bc+ac\)

Suy ra ab+bc+ca là số chính phương

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 8 tháng 8 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(1992^2\) chia 3 dư 0,1 

          1993^2..........................

            1994^2...........................

\(\Rightarrow N=1992^2+1993^2+1994^2\) chia 3 dư 0

(đpcm)

Đọc tiếp...
Linh_Chi_chimte 1 tháng 1 2018 lúc 7:30
Báo cáo sai phạm

Đặt A=n^4+n^3+1 

với n=1=>A=3=>loại

với n>=2 ta có:\(\left(2n^2+n-1\right)^2< 4A\le\left(2n^2+n\right)^2\)=> \(4A=\left(2n^2+n\right)^2\)

-Giải PT này ra có n=2
mk ngồi giải lại ntn ms đúng

Đọc tiếp...
yamamoto 31 tháng 12 2017 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

Đặt A=n^4+n^3+1 

với n=1=>A=3=>loại

với n\(\ge\)2 ta có: (2n2+n−1)2< 4A ≤(2n2+n) => 4A = ( 2n2+ n ) => n = 2 ( thỏa mãn )

Đọc tiếp...
Linh_Chi_chimte 1 tháng 1 2018 lúc 7:11
Báo cáo sai phạm

- bạn trả lời rõ ra 1 chút đc ko?

Đọc tiếp...
Tiêu Chiến CTV 7 tháng 8 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

 Với n = 1 thì \(n^2-n+2=2\) không là số chính phương.

Với n = 2 thì \(n^2-n+2=4\)là số chính phương

Với n > 2 thì \(n^2-n+2\)không là số chính phương vì :

\((n-1)^2< n^2-(n-2)< n^2\)

Đọc tiếp...
T.Ps 31 tháng 7 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

#)Giải : 

\(x^3-3x^2+x+2\)

\(=x^3-2x^2-x^2+2x-x+2\)

\(=x^2\left(x-2\right)-x\left(x-2\right)-\left(x-2\right)\)

\(=\left(x-2\right)\left(x^2-x-1\right)\)

Để \(x^3-3x^2+x+2\) là số chính phương \(\Leftrightarrow x-2=x^2-x-1\)

\(\Leftrightarrow x^2-2x+1=0\Leftrightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Ninja_vip_pro 17 tháng 6 2015 lúc 7:55
Báo cáo sai phạm

a = (2m - 1)^2 = 4m^2 - 4m + 1 
b = (2m + 1)^2 = 4m^2 + 4m + 1 
=> A = (a - 1)(b - 1) = 4m(m -1).4m(m +1) 
m(m -1) và m(m+1) đều chia hết cho 2 => A chia hết cho 4.2.4.2 = 64 
vì: A chứa m(m-1)(m+1) là tích 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 3 
3 và 64 nguyên tố cùng nhau => A chia hết cho 64.3 = 192 ( đpcm )

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 17 tháng 6 2015 lúc 7:53
Báo cáo sai phạm

a,b lẻ nên suy ra: (a-1)(b-1) chia hết cho 4.

Ta đặt: a=(2k-1)2;b=(2k+1)2.

=>(m-1)=4k(k-1)     (k thuộc Z)

    (n-1)=4k(k+1).

=>(m-1)(n-1)=16k2(k-1)(k+1)

Mà k(k-1)(k+1) chia hết cho3 (3 số nguyên liên tiếp).

 Do k(k-1)và k(k+1) chia hết cho 2

nên suy ra: k2(k+1)(k-1) chia hết cho 12.

=>(a-1)(b-1)=16k2(k+1)(k-1) chia hết cho 192 khi m,n là SCP lẻ liên tiếp.

Đọc tiếp...
Lê Quốc Anh 5 tháng 12 2016 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

cau này thầy cũng cho nhưng ko biết làm

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 31 tháng 3 2015 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

20^2x có tận cùng là 0

12^2x=144^x;2012^2x=4048144^x

xét x=2k+1 thì ta có: 144^(2k+1)=144^2k*144=20726^k*144 có tận cùng là 4

4048144^(2k+1)=(...6)^2*4048144 có tận cùng là 4 

suy ra số đã cho có tận cùng là 8 không phải là số chính phương (1)

xét x=2k thì ta có:144^2k=20736^k có tận cùng là 6

4948144^2k=(...6)^k có tận cùng là 6

suy ra số đã cho có tận cùng là 2 không phải là số chính phương (2)

từ(1) và (2) suy ra không có số x

Đọc tiếp...
Vũ Thị Minh Anh 12 tháng 3 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

có tồn tại hoặc ko

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: