Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Fire Cool Team ) CTV 26 tháng 3 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

a) \(x+\left(-81\right)-\left(11-81\right)=x-81-11+81=x-11\)

b) \(\left(-1-x+2\right)+1=\left(-1\right)-x+2+1=-x+2=2-x\)

c) \(15-\left(11-x\right)+\left(11-15\right)=15-11-x+11-15\)

\(=\left(15-15\right)+\left(11-11\right)+x=0+0+x=x\)

d) \(15-\left(15-x+202\right)=15-15+x-202=x-202\)

Đọc tiếp...
Tú Senpai :) 23 tháng 5 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Minh ơi ! sao hc lớp mấy rồi kiến thức lp 6 còn ko biết thế.

... => \(15-11-x+11-15\)

Tư duy tí đi bn Minh ạ.

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( Fire Cool Team ) CTV 26 tháng 3 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Sorry câu cuối là \(15-15+x-202+202=\left(15-15\right)+x+\left(202-202\right)=x\) nhé

Đọc tiếp...
Minh 16 tháng 3 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

\(ĐKXĐ:\hept{\begin{cases}x>0\\x\ne1\\x\ne4\end{cases}}\)

\(P=\left(\frac{x-\sqrt{x}+2}{x-\sqrt{x}-2}-\frac{x}{x-2\sqrt{x}}\right):\frac{1-\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}}\)

\(\Leftrightarrow P=\left(\frac{x-\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}-\frac{x}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)}\right)\cdot\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}\)

\(\Leftrightarrow P=\frac{\sqrt{x}\left(x-\sqrt{x}+2\right)-x\left(\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\cdot\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}\)

\(\Leftrightarrow P=\frac{x\sqrt{x}-x+2\sqrt{x}-x\sqrt{x}-x}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\cdot\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}\)

\(\Leftrightarrow P=\frac{-2x+2\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}\)

\(\Leftrightarrow P=\frac{-2\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}\)

\(\Leftrightarrow P=\frac{-2}{\sqrt{x}+1}\)

Bạn tự thay x vào rồi tính P nhé !

Đọc tiếp...
Hoàng hôn ( Cool Team ) 13 tháng 3 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

a) x+45-[90+(-20)+5-(-45)]

=x+45-[(90-20)+(5+45)]

=x+45-[70+50]

=x+45-120

=x+(45-120)

=x-75

b) x+(294+13)+(94-13)

=x+307+81

=x+(307+81)

=x+388

Đọc tiếp...
Trần ngọc mạnh 13 tháng 3 lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

a) x+45-[90+(-20)+5-(-45)]

=x+45-120

=x+-75

b) x+(294+13)+(94-13)

=x+307+81

=x+388

Đọc tiếp...
anhdun_•Ŧ๏áйツɦọς• 8 tháng 3 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

\(A=1-2-2^2-2^3-...-2^{100}\)

\(\Leftrightarrow2A=2-2^2-2^3-2^4-....-2^{101}\)

\(\Leftrightarrow2A+A=\left(2-2^2-2^3-....-2^{101}\right)+\left(1-2-2^2-2^3-...-2^{100}\right)\)

\(\Leftrightarrow3A=1-2^{101}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{1-2^{101}}{3}\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu CTV 8 tháng 3 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm
  • hihihihihihi

A=1-2-22-23-...-2100

A=-(1+2+22+23+...+2100)

Đặt B = 1+2+22+23+...+2100

     2B =     2+22+23+...+2100

⇒   B = 2100 - 1

⇒   A =-(2100-1)

Vậy A=-(2100-1)

     

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ 8 tháng 3 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

\(2A=2-2^2-2^3-......-2^{101}\)

\(A=3-2^{101}\)

:P

Đọc tiếp...
☘ ŞωεεɬÇαɬ ☘ 6 tháng 3 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

Cám ơn cậu nhiều ฅ'ω'ฅ

Đọc tiếp...
Jeonxtate_is_me 6 tháng 3 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{9}\)× \(\frac{5}{17}\)\(\frac{7}{9}\)+\(\frac{2}{9}\)×\(\frac{12}{17}\)

\(\frac{2}{9}\)×( \(\frac{5}{17}\)+\(\frac{12}{17}\)) + \(\frac{7}{9}\) 

\(\frac{2}{9}\)× \(\frac{17}{17}\)+\(\frac{7}{9}\) 

\(\frac{2}{9}\)\(\frac{7}{9}\) 

= 1

Đọc tiếp...
nameless 6 tháng 3 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{9}\times\frac{5}{17}+\frac{7}{9}+\frac{2}{9}\times\frac{12}{17}\)
\(=\frac{2}{9}\times\left(\frac{5}{17}+\frac{12}{17}\right)+\frac{7}{9}\)
\(=\frac{2}{9}\times1+\frac{7}{9}\)
\(=\frac{2}{9}+\frac{7}{9}\)
\(=1\)

Đọc tiếp...
战哥 30 tháng 1 lúc 23:10
Báo cáo sai phạm

\(ĐKXĐ:\hept{\begin{cases}x\ne9\\x\ge0\end{cases}}\)

\(B=\frac{1}{3-\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}}{3+\sqrt{x}}-\frac{x+9}{x-9}\)

\(\Leftrightarrow B=\frac{3+\sqrt{x}}{9-x}+\frac{\sqrt{x}\left(3-\sqrt{x}\right)}{9-x}+\frac{x+9}{9-x}\)

\(\Leftrightarrow B=\frac{3+\sqrt{x}+3\sqrt{x}-x+x+9}{9-x}\)

\(\Leftrightarrow B=\frac{4\sqrt{x}+12}{\left(3-\sqrt{x}\right)\left(3+\sqrt{x}\right)}\)

\(\Leftrightarrow B=\frac{4\left(\sqrt{x}+3\right)}{\left(3-\sqrt{x}\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}\)

\(\Leftrightarrow B=\frac{4}{3-\sqrt{x}}\)

Đọc tiếp...
nhk 31 tháng 12 2019 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

mk ko ghi lại đề 

= (4-1)(.......

=(2^2-1)(2^2+1)(.....

=(2^4-1)(2^4+1)(......

=....

=2^32-1

Đọc tiếp...
AURORA 1 tháng 1 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

\(3\left(2^2+1\right)\left(2^4+1\right)\left(2^8+1\right)\left(2^{16}+1\right)\)

\(=\left(2^2-1\right)\left(2^2+1\right)\left(2^4+1\right)\left(2^8+1\right)\left(2^{16}+1\right)\)

\(=\left(2^4-1\right)\left(2^4+1\right)\left(2^8+1\right)\left(2^{16}+1\right)\)

\(=\left(2^8-1\right)\left(2^8+1\right)\left(2^{16}+1\right)\)

\(=\left(2^{16}-1\right)\left(2^{16}+1\right)\)

\(=2^{32}-1\)

Đọc tiếp...
❥一Ǥoɗɗεşş øf iηէεℓℓεcէ︵♛╾━╤デ╦︻ 31 tháng 12 2019 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

\(3\left(2^2+1\right)\left(2^4+1\right)\left(2^8+1\right)\left(2^{16}+1\right)=\left(2^2-1\right)\left(2^2+1\right)\left(2^4+1\right)\left(2^8+1\right)\left(2^{16}+1\right)\)

                                                                                      \(=\left(x^4-1\right)\left(x^4+1\right)\left(x^8+1\right)\left(x^{16}+1\right)\)

                                                                                   \(=\left(x^8-1\right)\left(x^8+1\right)\left(x^{16}+1\right)\)

                                                                                   \(=\left(x^{16}-1\right)\left(x^{16}+1\right)\)

                                                                                  \(=x^{32}-1\)

Đọc tiếp...
trân đinh chiến 29 tháng 12 2019 lúc 11:12
Báo cáo sai phạm

thanks bạn

DD

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 28 tháng 12 2019 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

Vì \(3< x< 4\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-3>0\\x-4< 0\end{cases}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}|x-3|=x-3\\|x-4|=-\left(x-4\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow N=\frac{-\left(x-3\right)\left(x-4\right)}{x^2-7x+12}=\frac{-\left(x-3\right)\left(x-4\right)}{\left(x-3\right)\left(x-4\right)}=-1\)

Đọc tiếp...
•Mυη• ( Cool Team ) 23 tháng 12 2019 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Trl :

Giữa Thái Bình Dương là : Bình

Hc tốt

Nhớ k nhé

Đọc tiếp...
Min Cherry 26 tháng 12 2019 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Giữa Thái Bình Dương là: Bình

Dưới 1 tỷ đồng có thể là 0 đồng đúng không?

Đọc tiếp...
Đặng Trà My 23 tháng 12 2019 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

dưới 1 tỉ đồng là 0 đồng đúng hông bn

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 8 tháng 12 2019 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

131313131313/252525252525=13x10101010101/25x10101010101=13/25

Đọc tiếp...
le ngoc han 8 tháng 12 2019 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

\(\frac{131313131313}{252525252525}=\frac{13.10101010101}{25.10101010101}=\frac{13}{25}\)

Đọc tiếp...
ᴾᴿᴼシ ๖ۣۜGà♜๖ۣۜNgố ︵²ᵏ⁸ (Hội Con 🐄) 8 tháng 12 2019 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

=52/100 =26/50=13/25.

KQ là 13/25

Vừa nãy bấm nhầm nút gửi trả lời :))

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү ²к⁷༉ CTV 24 tháng 11 2019 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{x^2+2x-3}{x^2+x-6}\)

\(=\frac{x^2+3x-x-3}{x^2-2x+3x-6}\)

\(=\frac{x\left(x+3\right)-\left(x+3\right)}{x\left(x-2\right)+3\left(x-2\right)}\)

\(=\frac{\left(x-1\right)\left(x+3\right)}{\left(x+3\right)\left(x-2\right)}\)

\(=\frac{x-1}{x-2}\)

b) \(\frac{2x^2+2x+2}{x^2+6x-7}\)

\(=\frac{2\left(x^2+x+1\right)}{x^2+7x-x-7}\)

\(cogidosaisai?\)

Đọc tiếp...
❋ℳøøn 24 tháng 11 2019 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

\(a.=\frac{4x\left(x^2-2x+1\right)}{x^2-1x-5x+5}\)

\(=\frac{4x\left(x-1\right)^2}{x\left(x-1\right)-5\left(x-1\right)}\)

\(=\frac{4x\left(x-1\right)^2}{\left(x-5\right)\left(x-1\right)}\)

\(=\frac{4x\left(x-1\right)}{x-5}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱČøøℓ ɮøү ²к⁷༉ CTV 24 tháng 11 2019 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

b) \(\frac{4x^3-64x}{x^2-7x+12}\)

\(=\frac{4x\left(x^2-16\right)}{x^2-3x-4x+12}\)

\(=\frac{4x\left(x+4\right)\left(x-4\right)}{x\left(x-3\right)-4\left(x-3\right)}\)

\(=\frac{4x\left(x+4\right)\left(x-4\right)}{\left(x-4\right)\left(x-3\right)}\)

\(=\frac{4x\left(x+4\right)}{x-3}=\frac{4x^2+16x}{x-3}\)

c) \(\frac{x^2-6x+8}{x^3-8}\)

\(=\frac{x^2-2x-4x+8}{\left(x-2\right)\left(x^2+2x+4\right)}\)

\(=\frac{x\left(x-2\right)-4\left(x-2\right)}{\left(x-2\right)\left(x^2+2x+4\right)}\)

\(=\frac{\left(x-4\right)\left(x-2\right)}{\left(x-2\right)\left(x^2+2x+4\right)}\)

\(=\frac{x-4}{x^2+2x+4}\)

Đọc tiếp...
DOAN QUOOC BAO 27 tháng 10 2019 lúc 6:14
Báo cáo sai phạm

ai nhanh đc t i c k nha!!!!! ♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠)

≥^.^≤   (>‿◠)≧✯◡✯≦
   ≧◠◡◠≦   ≧’◡’≦   =☽

≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦

^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶
٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥)

♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂

(▰˘◡˘▰) < (^^,) > ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ

v_v ►_◄ ►.◄ >.< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ

מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ

●_● (╥﹏╥) ( ´_⊃`) (►.◄) (ு८ு)

(ಠ_ರೃ) (◕︵◕) *-* ^( ‘-’ )^ ఠ_ఠ

ಠ~ಠ ರ_ರ {•̃̾_•̃̾} 【•】 _【•】 v( ‘.’ )v

».« >.< ॓_॔ (-”-) (>.<) \m/(>.<)\m/
⊙▃⊙ O.o v(ಥ ̯ ಥ)v (ㄒoㄒ) \˚ㄥ˚\

õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’

ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ

$_$ ◄.► ~,~ ಠ▃ಠ ತಎತ ˚⌇˚

॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^

句_句 (°∀°) ヽ (`Д´)ノ ‹(•¿•)› (•̪●) (╥╥)

(╭╮) ⊙︿⊙ ⊙﹏⊙ ●︿● ●﹏●

{(>_<)} o(╥﹏╥)o (`・ω・´) இ_இ (• ε •)

(●´ω`●) १|˚–˚|५ (>‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<)

@(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯

◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●)

◖♪_♪|◗ •(_)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)›

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: