Giúp tôi giải toán và làm văn


MaiLink 3 tháng 9 2019 lúc 12:40
Báo cáo sai phạm

\(DK:-\frac{1}{3}\le x\le6\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{3x+1}-4\right)-\left(\sqrt{6-x}-1\text{ }\right)+\left(3x^2-15x\right)+\left(x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3x+1-16}{\sqrt{3x+1}+4}-\frac{6-x-1}{\sqrt{6-x}+1}+3x\left(x-5\right)+\left(x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3\left(x-5\right)}{\sqrt{3x+1}+4}+\frac{x-5}{\sqrt{6-x}+1}+3x\left(x-5\right)+\left(x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5\right)\left(\frac{3}{\sqrt{3x+1}+4}+\frac{1}{\sqrt{6-x}+1}+3x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=5\left(n\right)\\\frac{3}{\sqrt{3x+1}+4}+\frac{1}{\sqrt{6-x}+1}+3x+1=0\left(l\right)\end{cases}}\)

Vay nghiem cua PT la \(x=5\)

Đọc tiếp...
Lê Đức Anh 1 tháng 2 lúc 17:19
Báo cáo sai phạm
Lê Đức Anh 3 tháng 9 2019 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

Thx MaiLink

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 20 tháng 5 2017 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt[3]{x-1}=a\\\sqrt[3]{x-2}=b\end{cases}}\)

\(\Rightarrow a^3-b^3=1\left(1\right)\)

Ta có:

\(\sqrt[3]{x-1}+\sqrt[3]{x-2}=\sqrt[3]{2x-1}\)

\(\Leftrightarrow\sqrt[3]{x-1}+\sqrt[3]{x-2}=\sqrt[3]{x-1+x-2+2}\)

\(\Leftrightarrow a+b=\sqrt[3]{a^3+b^3+2}\)

\(\Leftrightarrow3a^2b+3ab^2-2=0\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) ta có

\(\Leftrightarrow3a^2b+3ab^2=2a^3-2b^3\)

Làm tiếp nhé. Nghiệm xấu quá hết muốn làm

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 17 tháng 2 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt[3]{x-1}+\sqrt[3]{x-2}=\sqrt[3]{2x-1}\)

\(\Leftrightarrow2x-3+3\sqrt[3]{x-1}\sqrt[3]{x-2}\left(\sqrt[3]{x-1}+\sqrt[3]{x-2}\right)=2x-1\)(2)

\(\Leftrightarrow\sqrt[3]{\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(2x-1\right)}=\frac{2}{3}\)(3)

Từ bước (2) -> bước (3) chỉ là bước hệ quả.

\(\Leftrightarrow\left(x^2-3x+2\right)\left(2x-1\right)=\frac{8}{27}\)

\(\Leftrightarrow2x^3-x^2-6x^2+3x+4x-2=\frac{8}{27}\)

\(\Leftrightarrow2x^3-7x^2+7x-\frac{62}{27}=0\)

No hơi xấu nha

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 21 tháng 4 2017 lúc 12:06
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{3x^2-6x-6}=3\sqrt{\left(2-x\right)^5}+\left(7x-19\right)\sqrt{2-x}\)

Điều kiện: \(\hept{\begin{cases}3x^2-6x-6\ge0\\2-x\ge0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x\le1-\sqrt{3}\)

Ta có:

\(\frac{\sqrt{3x^2-6x-6}}{\sqrt{2-x}}=3\left(2-x\right)^2+\left(7x-19\right)\) (điều kiện \(x\le\frac{5}{6}-\frac{\sqrt{109}}{6}\))

\(\Leftrightarrow\frac{3x^2-6x-6}{2-x}=9x^4-30x^3-17x^2+70x+49\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(3x-8\right)\left(3x^3-11x^2+4+13\right)=0\)

(Kết hợp với điều kiện ta suy ra) 

\(\Leftrightarrow x=-1\)

Đọc tiếp...
tth 21 tháng 4 2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

x = 1 nha bạn

Cách giải y hệt bạn alibaba nguyễn. Các bạn làm theo nha

Đúng 100%

Đúng 100%

Đọc tiếp...
ʚ~๖ۣۜDαɾƙ❖-๖ۣۜLà❖๖ۣۜPɦù❖๖ۣۜTɦủү~~❖Độ¢❖тɦâηɞ‏ 24 tháng 6 2019 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

x=1

Mik hết cách làm rồi bèn làm theo z

Đọc tiếp...
luu duc 14 tháng 10 2019 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Mik cxg mới lớp 8 , hổng có biết bài này !

Đọc tiếp...
phan tuấn anh 4 tháng 10 2016 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ: z>0

pt<=> \(\frac{x^3+3x^2\sqrt[3]{3x-2}-12x+\sqrt{x}-\sqrt{x}-8}{x}=0\)

<=> \(x^3+3x^2\sqrt[3]{3x+2}-12x-8=0\)

<=> \(3x^2\sqrt[3]{3x-2}-6x^2+x^3-6x^2+12x-8=0\)

<=> \(3x^2\left(\sqrt[3]{3x-2}-2\right)+\left(x-2\right)^3=0\)

<=> \(3x^2\cdot\frac{3x-2-8}{\left(\sqrt[3]{3x-2}\right)^2+2\sqrt[3]{3x-2}+4}+\left(x-2\right)^3=0\)

<=> \(\left(x-2\right)\left(\frac{9x^2}{\left(\sqrt[3]{3x-2}\right)^2+2\sqrt[3]{3x-2}+4}+\left(x-2\right)^2\right)=0\)

<=> \(x=2\)( vì cái trong ngoặc thứ 2 luôn dương vs mọi x>0)

vậy x=2

Đọc tiếp...
Bùi Thị Vân Quản lý 4 tháng 10 2016 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

Một bài làm rất hay !

Đọc tiếp...
phan tuấn anh 4 tháng 10 2016 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

hihi thank ad vân ..

Đọc tiếp...
Hoàng Phúc CTV 2 tháng 6 2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Đặt căn (x+1/4)=y (y>=0) 

biến đổi 1 chút -> pt tương đương y^2-1/4+y+1/2=2 <=>y^2+y+1/4=2<=>(y+1/2)^2=(căn 2)^2 ........

Đọc tiếp...
tth(Box Toán-Văn) CTV 4 tháng 1 2019 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}=t\Rightarrow x=t^2-\frac{1}{4}\)

Thay vào,phương trình đã cho tương đương với:

\(t^2-\frac{1}{4}+\sqrt{t^2-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+t}=2\)

\(\Leftrightarrow t^2-\frac{9}{4}+\sqrt{t^2+t+\frac{1}{4}}=0\)

\(\Leftrightarrow t^2-\frac{9}{4}+\sqrt{\left(t-\frac{1}{2}\right)^2}=0\)

\(\Leftrightarrow t^2-t-\frac{11}{4}=0\)

Đến đây dùng công thức nghiệm của phương trình bậc 2 giải tiếp nhé!

Đọc tiếp...
tth_new CTV 1 tháng 1 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

Cách kia em làm sai!Giải lại:

ĐKXĐ: \(x\ge-\frac{1}{4}\)

Đặt \(\sqrt{x+\frac{1}{4}}=a\ge0\Rightarrow x+\frac{1}{2}=a^2+\frac{1}{4}\)

PT \(\Leftrightarrow a^2-\frac{1}{4}+\sqrt{\left(a+\frac{1}{2}\right)^2}=2\)

\(\Leftrightarrow a^2+a-\frac{7}{4}=0\) (vì \(a+\frac{1}{2}>0\forall x\ge-\frac{1}{4}\))

..

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 16 tháng 11 2017 lúc 13:59
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{\left(1+x^2\right)^3}-4x^3=1-3x^4\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{\left(1+x^2\right)^3}-1\right)-4x^3+3x^4=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(1+x^2\right)^3-1}{\sqrt{\left(1+x^2\right)^3}+1}-4x^3+3x^4=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2\left[\left(1+x^2\right)^2+\left(1+x^2\right)+1\right]}{\sqrt{\left(1+x^2\right)^3}+1}-4x^3+3x^4=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(\frac{\left(1+x^2\right)^2+\left(1+x^2\right)+1}{\sqrt{\left(1+x^2\right)^3}+1}-4x+3x^2\right)=0\)

Ta có:  \(\frac{\left(1+x^2\right)^2+\left(1+x^2\right)+1}{\sqrt{\left(1+x^2\right)^3}+1}-4x+3x^2\ge3x^2-4x+\frac{3}{2}>0\)

\(\Rightarrow x=0\)

Đọc tiếp...
Nyatmax 22 tháng 12 2019 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

\(ĐK:x>-1\)

Dat \(\hept{\begin{cases}a=\sqrt{x+1}>0\\b=\sqrt{x+2}>0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a-b+\frac{b}{a}=1\\a^2-b^2=-1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a^2-ab-a+b=0\\a^2-b^2=-1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(a-b\right)\left(a-1\right)=0\\a^2-b^2=-1\end{cases}}\)

Thay a=b vao PT(2)

\(a^2-b^2=-1\Leftrightarrow0=-1\left(l\right)\)

Thay \(a=1\)vao PT(2)

\(b=\sqrt{2}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\sqrt{x+1}=1\\\sqrt{x+2}=\sqrt{2}\end{cases}}\Leftrightarrow x=0\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 21 tháng 9 2019 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

 ĐKXĐ:....

\(\sqrt{4-\sqrt{1-x}}=\sqrt{2-x}\)

\(\Rightarrow4-\sqrt{1-x}=2-x\)

\(\Rightarrow\sqrt{1-x}=2+x\)

\(\Rightarrow1-x=4+4x+x^2\)

\(\Rightarrow1-x-4-4-x^2=0\)

\(\Rightarrow x^2+x+7=0\)

Đến đây dễ rồi làm nốt nha bạn !

Đọc tiếp...
Hoàng hôn 27 tháng 9 2019 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

 ĐKXĐ:....

\sqrt{4-\sqrt{1-x}}=\sqrt{2-x}4−1−x​​=2−x

\Rightarrow4-\sqrt{1-x}=2-x⇒4−1−x​=2−x

\Rightarrow\sqrt{1-x}=2+x⇒1−x​=2+x

\Rightarrow1-x=4+4x+x^2⇒1−x=4+4x+x2

\Rightarrow1-x-4-4-x^2=0⇒1−x−4−4−x2=0

\Rightarrow x^2+x+7=0⇒x2+x+7=0

Đến đây dễ rồi làm nốt nha bạn !

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Huy 19 tháng 10 2018 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

phải chứng minh cái trong ngoặc vô nghiệm

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 11 tháng 9 2018 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x-2}+\sqrt{x-7}=\sqrt{x-10}+\sqrt{x+5}\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x-2}-3\right)+\left(\sqrt{x-7}-2\right)+\left(1-\sqrt{x-10}\right)+\left(4-\sqrt{x+5}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-11}{\sqrt{x-2}+3}+\frac{x-11}{\sqrt{x-7}+2}-\frac{x-11}{\sqrt{x-10}+1}-\frac{x-11}{\sqrt{x+5}+4}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-11\right)\left(\frac{1}{\sqrt{x-2}+3}+\frac{1}{\sqrt{x-7}+2}-\frac{1}{\sqrt{x-10}+1}-\frac{1}{\sqrt{x+5}+4}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=11\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Huy 24 tháng 1 2019 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

1111111111111111111111111

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 17 tháng 9 2019 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\hept{\begin{cases}\sqrt{2\left(x^2-4x-5\right)}=a\\\sqrt{x+4}=b\end{cases}}\)

\(\Rightarrow2x^2-5x+2=4\sqrt{2\left(x^3-21x-20\right)}\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2-4x-5\right)+3\left(x+4\right)=4\sqrt{2\left(x^2-4x-5\right)\left(x+4\right)}\)

\(\Leftrightarrow a^2+3b^2=4ab\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a-3b\right)=0\)

Đọc tiếp...
Lê Đức Anh 17 tháng 9 2019 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

E cảm ơn

Đọc tiếp...
Bui Huyen 27 tháng 7 2019 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

\(a,pt\Leftrightarrow\sqrt{3+\sqrt{x}}=3-x\)

\(\Leftrightarrow3+\sqrt{x}=9+x^2-6x\)

\(\Leftrightarrow x^2-6x-\sqrt{x}+6=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)\left(x+\sqrt{x}+1\right)-6\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(\sqrt{x}-1\right)\left(x\sqrt{x}+x-5\sqrt{x}-6\right)=0\)

\(\Rightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
tth_new CTV 27 tháng 7 2019 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm

Em thử nha, sai thì thôi

b) ĐK: \(0\le x\le1\)

Nhân liên hợp:

\(PT\Leftrightarrow3\left(\sqrt{1-x}+1\right)=\sqrt{x+3}+\sqrt{x}\)

Do x=< 1 nên \(VT=3\left(\sqrt{1-x}+1\right)\ge3.1=3\)

\(VP\le\sqrt{1+3}+\sqrt{1}=3\)

Để xảy ra đẳng thức thì \(VT=VP=3\) <=> x = 1

Đọc tiếp...
Bui Huyen 26 tháng 7 2019 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

\(d,pt\Leftrightarrow\sqrt{2x^2+5x+7}-5-\sqrt{5x+6}+4+x^2-x-2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(\frac{2x+9}{\sqrt{2x^2+5x+7}+5}+\frac{5}{4+\sqrt{5x+6}}+x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

hihi mk chỉ bít làm đến đây thui có j các bạn giải nốt giúp mk vs nhá

^.^

Đọc tiếp...
tth_new CTV 26 tháng 7 2019 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Em thử câu c nha, sai thì thôi

c) ĐK: \(x\ge-1\).Nhận xét x = 0 là không phải nghiệm, xét x khác 0:

Nhân liên hợp ta được \(\left(x+4\right).\left(\frac{x}{\sqrt{x+1}-1}\right)^2=x^2\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+4}{\left(\sqrt{x+1}-1\right)^2}=1\Leftrightarrow x+4=\left(\sqrt{x+1}-1\right)^2\)

\(\Leftrightarrow x+4=x+2-2\sqrt{x+1}\) (rút gọn vế phải)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+1}=-1\left(\text{vô lí}\right)\)

Vậy pt vô nghiệm

Đọc tiếp...
Bui Huyen 26 tháng 7 2019 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}=2x^2-5x-1\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x-2}-1+\sqrt{4-x}-1=2x^2-5x-3\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(\frac{1}{\sqrt{x-2}+1}+\frac{1}{\sqrt{4-x}+1}+2x+1\right)=0\)

\(\Rightarrow x=3\)

phương trình còn lại mk chưa giải đc nhưng nó vô nghiệm

Đọc tiếp...
Thanh Tùng DZ 1 tháng 11 2019 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

nhiều thế giải ko đổi đâu bạn

Đọc tiếp...
vodiem 6 tháng 11 2019 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

Nhưng mình không biết làm câu a

pleaseeee!

Đọc tiếp...
Thanh Tùng DZ 1 tháng 11 2019 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

đkxđ : \(\frac{1}{2}\le x\le7\)

\(x^2-5x+3\sqrt{2x-1}=2\sqrt{14-2x}+5\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-5x\right)+3\left(\sqrt{2x-1}-3\right)=2\left(\sqrt{14-2x}-2\right)\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-5\right)+\frac{3.\left(2x-10\right)}{\sqrt{2x-1}+3}+\frac{2.\left(2x-10\right)}{\sqrt{14-2x}+2}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5\right)\left(x+\frac{6}{\sqrt{2x-1}+3}+\frac{4}{\sqrt{14-2x}+2}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=5\)

còn bài a,c lười đánh lắm

Đọc tiếp...
Thanh Tùng DZ 31 tháng 10 2019 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ : \(\frac{5}{3}\le x\le12\)

\(2\sqrt{3x-5}-3\sqrt{12-x}+x^2+x-7=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2\sqrt{3x-5}-4\right)+\left(9-3\sqrt{12-x}\right)+x^2+x-12=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{12\left(x-3\right)}{2\sqrt{3x-5}+4}+\frac{9\left(x-3\right)}{9+3\sqrt{12-x}}+\left(x-3\right)\left(x+4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(\frac{12}{2\sqrt{3x-5}+4}+\frac{9}{9+3\sqrt{12-x}}+x+4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x=3\)( vì vế trong ngoặc thứ 2 > 0 \(\forall\)\(\frac{5}{3}\le x\le12\))

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: