Giúp tôi giải toán


Nguyễn Thiều Công Thành 3 giờ trước (10:48)
Báo cáo sai phạm

a,    tìm trong nâng cao phát triển tập 2

b,

ta thấy VT là 1 tam thức bậc 2 nên ta đặt \(\sqrt{\frac{x+3}{2}}=ay+b\)

<=>x+3=2a2y2+4aby+2b2

<=>ax+3a=2a3y2+4a2by+2ab2

<=>ax+3a-2ab2=2a3y2+4a2by

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2x^2+4x=ay+b\\2a^3y^2+4a^2by=ax+3a-2ab^2\end{cases}}\)

đưa hệ này về hệ đối xứng thì ta có:\(\hept{\begin{cases}a^3=1\\a^2b=1\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=1\\b=1\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\sqrt{2x-1}=y+1\)

sau đó đưa về hệ đối xứng là được

Trần Thị Loan Quản lý 28/08/2015 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: x \(\ge\frac{5}{3}\)

PT <=> \(\sqrt{8x+1}-\sqrt{7x+4}=\sqrt{2x-2}-\sqrt{3x-5}\)

<=> \(\frac{\left(8x+1\right)-\left(7x+4\right)}{\sqrt{8x+1}+\sqrt{7x+4}}=\frac{\left(2x-2\right)-\left(3x-5\right)}{\sqrt{2x-2}+\sqrt{3x-5}}\) <=> \(\frac{x-3}{\sqrt{8x+1}+\sqrt{7x+4}}=\frac{-\left(x-3\right)}{\sqrt{2x-2}+\sqrt{3x-5}}\)

<=> \(\frac{x-3}{\sqrt{8x+1}+\sqrt{7x+4}}+\frac{x-3}{\sqrt{2x-2}+\sqrt{3x-5}}=0\)

<=> \(\left(x-3\right)\left(\frac{1}{\sqrt{8x+1}+\sqrt{7x+4}}+\frac{1}{\sqrt{2x-2}+\sqrt{3x-5}}\right)=0\)

<=> x - 3 = 0 (Do  \(\frac{1}{\sqrt{8x+1}+\sqrt{7x+4}}+\frac{1}{\sqrt{2x-2}+\sqrt{3x-5}}>0\) với mọi x > =5/3)

<=> x = 3 ( T/m)

Vậy..............

ngonhuminh 17/01/2017 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

\(8\left(y^2-2\right)-34y+51=0\)

\(y^2-\frac{34}{8}y+\frac{35}{8}=0\)

\(\left(y-\frac{17}{8}\right)^2=\left(\frac{17}{8}\right)^2-\frac{35}{8}=\frac{9}{8}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=\frac{17-6\sqrt{2}}{8}\\y=\frac{17+6\sqrt{2}}{8}\end{cases}}\) Sao đề ra lẻ thế (x+1/x)=y 

ngonhuminh 17/01/2017 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

\(\orbr{\begin{cases}y=\frac{17}{8}+\frac{3}{8}=\frac{20}{8}=\frac{5}{2}\\y=\frac{17}{8}-\frac{3}{8}=\frac{14}{8}=\frac{7}{4}\left(loai\right)\end{cases}}\)

\(S=\left\{\left(\frac{5-2\sqrt{21}}{4};\frac{5+2\sqrt{21}}{4}\right)\right\}\)

Trương Thanh Nhân 17/01/2017 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

I don't know because I in class 6

Nguyễn Thị Hà Tiên 18/07 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

( 2x4-4x3+2x2) +(2x2-2x) +2m-1=0

2x2(x-1)2 + 2x(x-1)+2m-1         =0

đặt x(x-1)=t 

Ta được 2t2+2t+2m-1=0

\(\Delta t\)= 22-4.2.(2m-1)= 4-16m+8=12-16m

Để pt có nghiệm thì \(\Delta t\)\(\ge\)0

             \(\Leftrightarrow\)12-16m  \(\ge\)0

            \(\Leftrightarrow\)m         \(\le\)3/4

Vậy,....

leminhduc 18/07 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

(x-1)4=(x-1)2

x4-1=x2-1

x4-x2=-1+1

x4-x2=0

=> x=0

Nguyễn Hữu Chiến Thắng 18/07 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Tacó:(x-1)4 = (x-1)2

Không có giá trị x thõa mãn ( Vì (x-1)4  khác  (x-1)2 )

Hieu vu the 18/07 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

theo mk thấy thì cách của bạn Vũ trần Minh Đức là đúng nhưng sorry mk chỉ đc k 1 cái thui àh

vũ tiền châu 17/07 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

mày điên à

Trương Minh Trọng 15/06/2017 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

Dễ thấy phương trình chỉ có một nghiệm là \(x=0\)

Vì ở VP các biểu thức trong căn luôn dương với \(x\ge0\)và có giá trị càng lớn khi giá trị của x càng lớn nên không bằng vế trái khi \(x\ne0\)

Kết luận: Phương trình chỉ có 1 nghiệm \(x=0\)

Ngu Ngu Ngu 16/07 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

Giải:

\(PT\Leftrightarrow28\left(49x^4+98x^3+49x^2\right)=4x+9\)

\(\Leftrightarrow1372x^4+4116x^2-4x-9=0\)

\(\Leftrightarrow\left(14x^2+12x-1\right)\left(98x^2+112x+9\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}14x^2+12x-1=0\left(1\right)\\98x^2+112x+9=0\left(2\right)\end{cases}}\)

Giải hai phương trình \(\left(1\right);\left(2\right)\) ta được 4 nghiệm nhưng chỉ có 1 nghiệm TMĐK là \(x=\frac{5\sqrt{2}-6}{14}\)

doan thi khanh linh 14/07/2017 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm
  

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp cần tìm là a - 1; a; a + 1
Ta có a(a - 1) + a(a + 1) + (a - 1)(a + 1) = 26
a2 - a + a2 + a + a2 - 1 = 26
3a2 - 1 = 26
3a2 = 27
a2 = 9
mà a là số tự nhiên nên a = 3
⇒ a - 1 = 2; a + 1 = 4
Vậy 3 số tự nhiên liên tiếp cần tìm là 2;3;4

 
 

 
Công Chúa Giá Băng 24/08/2015 lúc 05:01
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp cần tìm là a - 1; a; a + 1
Ta có a(a - 1) + a(a + 1) + (a - 1)(a + 1) = 26
a2 - a + a2 + a + a2 - 1 = 26
3a2 - 1 = 26
3a2 = 27
a2 = 9
mà a là số tự nhiên nên a = 3
⇒ a - 1 = 2; a + 1 = 4
Vậy 3 số tự nhiên liên tiếp cần tìm là 2;3;4

Công Chúa Giá Băng 24/08/2015 lúc 05:00
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp cần tìm là a - 1; a; a + 1
Ta có a(a - 1) + a(a + 1) + (a - 1)(a + 1) = 26
a2 - a + a2 + a + a2 - 1 = 26
3a2 - 1 = 26
3a2 = 27
a2 = 9
mà a là số tự nhiên nên a = 3
⇒ a - 1 = 2; a + 1 = 4
Vậy 3 số tự nhiên liên tiếp cần tìm là 2;3;4

 

Trịnh Lê Anh Vũ 13/07/2017 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

Gọi x (km/h) là vận tốc thực của canô (x>2)

Khi đi ngược dòng thì vận tốc của canô là: x-2 (km/h)

Đổi: 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

Theo đề bài, ta có phương trình:

\(\frac{40}{x-2}+\frac{40}{x+2}=4,5\)

\(\Leftrightarrow40\left(x+2\right)+40\left(x-2\right)=4,5\left(x^2-4\right)\)

\(\Leftrightarrow80x=4,5x^2-18\)

\(\Leftrightarrow\left(x-18\right)\left(4,5x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=18\left(TM\right)\\x=-\frac{2}{9}\left(KTM\right)\end{cases}}\)

Vậy vận tốc thực của canô là: 18 km/h

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: