Giúp tôi giải toán


trieu dang 08/06/2015 lúc 10:00

ĐKXĐ: x2-5x\(\ne\)0

<=>x(x-5)\(\ne\)0

<=>x\(\ne\)0 và x\(\ne\)5

a)\(A=\frac{x^2-10x+25}{x^2-5x}=\frac{\left(x-5\right)^2}{x\left(x-5\right)}=\frac{x-5}{x}\)

A=\(\frac{5}{2}\)

=>\(\frac{x-5}{x}=\frac{5}{2}\)

<=>\(\frac{2\left(x-5\right)}{2x}=\frac{5x}{2x}\)

=>2(x-5)=5x

<=>2x-10=5x

<=>2x-5x=10

<=>-3x=10

<=>x=\(\frac{-10}{3}\)(thỏa điều kiện xác định)

b)Để A có giá trị nguyên thì

\(\frac{x-5}{x}\in Z\)

<=>1+\(\frac{-5}{x}\)\(\in\)Z

=>x\(\in\)Ư(-5)={-1;1;5;-5}

Nguyễn Thị Hoa 05/12/2014 lúc 23:03

ta có:\(\frac{x}{xy+x+1}\)+\(\frac{y}{yz+y+1}\)+\(\frac{z}{xz+z+1}\)

         =\(\frac{x}{xy+x+1}\)+\(\frac{xy}{xyz+xy+x}\)+\(\frac{xyz}{x^2yz+xyz+xy}\)

         =\(\frac{x}{xy+x+1}\)+\(\frac{xy}{xy+x+1}\)+\(\frac{1}{xy+x+1}\)(vì xyz=1)

         =\(\frac{x+xy+1}{xy+x+1}\)

         =1

Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 10:29

Thay 9 = x - y vào biểu thức B ta được :

\(B=\frac{4x-\left(x-y\right)}{3x+y}-\frac{4y+\left(x-y\right)}{3y+x}=\frac{4x-x+y}{3x+y}-\frac{4y+x-y}{3y+x}\)

     \(=\frac{3x+y}{3x+y}-\frac{3y+x}{3y+x}=1-1=0\)

 

Phạm Ngọc Thạch 29/05/2015 lúc 10:29

đi xem doraemon cho rồi, chán cái bàn phím wá!!

Nguyễn Thùy Trang 31/12/2016 lúc 20:56

\(\Rightarrow\)\(\frac{a+b-x}{c}+\frac{b+c-x}{a}+\frac{c+a-x}{b}=1-\frac{4x}{a+b+c}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{a+b+c-x}{c}+\frac{b+c+a-x}{a}+\frac{c+a+b-x}{b}=4-\frac{4x}{a+b+c}\)(Vế trái cộng mỗi phân số với 1 thì vế phải +3)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(a+b+c-x\right)\left(\frac{1}{c}+\frac{1}{b}+\frac{1}{a}\right)=4\left(a+b+c-x\right).\frac{1}{a+b+c}\)

+ Xét \(a+b+c-x=0\Rightarrow x=a+b+c\)

+ Xét \(a+b+c-x\)khác 0 \(\Rightarrow\)\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=4\left(\frac{1}{a+b+c}\right)\)

Ta có : \(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{\left(1+1+1\right)^2}{a+b+c}=\frac{9}{a+b+c}>4\left(\frac{1}{a+b+c}\right)\)(bất đẳng thức COSY đó bạn)

như vậy là phương trình vô nghiệm

Trần Quốc Đạt 01/01/2017 lúc 20:39

Sai rồi nha bạn Nguyễn Thuỳ Trang.

\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{4}{a+b+c}\) vẫn được mà.

Đề có cho \(a,b,c\) dương đầu mà dùng Cauchy như đúng rồi vậy! Cẩn thận một chút.

Trà My CTV 26/01/2017 lúc 17:47

\(A=\left(\frac{1}{x-1}-\frac{x}{1-x^3}.\frac{x^2+x+1}{x+1}\right):\frac{2x+1}{x^2+2x+1}\)

\(A=\left(\frac{1}{x-1}-\frac{x}{\left(1-x\right)\left(1+x+x^2\right)}.\frac{x^2+x+1}{x+1}\right):\frac{2x+1}{x^2+2x+1}\)

\(A=\left(\frac{1}{x-1}-\frac{x}{\left(1-x\right)\left(x+1\right)}\right):\frac{2x+1}{x^2+2x+1}\)

\(A=\left(\frac{-x-1}{\left(1-x\right)\left(x+1\right)}-\frac{x}{\left(1-x\right)\left(x+1\right)}\right):\frac{2x+1}{x^2+2x+1}\)

\(A=\frac{-2x-1}{\left(1-x\right)\left(x+1\right)}:\frac{2x+1}{x^2+2x+1}\)

\(A=\frac{-\left(2x+1\right)}{\left(1-x\right)\left(x+1\right)}.\frac{\left(x+1\right)^2}{2x+1}\)

\(A=\frac{-1}{1-x}.\frac{x+1}{1}\)

\(A=\frac{-x-1}{1-x}\)

Đoàn Cẩm Ly 26/01/2017 lúc 13:52

\(x^3+x^2-x+a=\)\(x^2\left(x+2\right)-x\left(x+2\right)+x+a\)\(=\left(x^2-x\right)\left(x+2\right)+a+x\)

\(\left(x^2-x\right)\left(x+2\right)⋮x+2\)

\(\Rightarrow a+x⋮x+2\)

\(\Rightarrow a=2\)

tran hoang dang 26/01/2017 lúc 13:55

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

ngonhuminh 25/01/2017 lúc 07:55

Tin nhắn khó viết.với lại bị hết tin: Tổng quát B={..} kiểu gì cũng rút đươc x, theo y. Hoặc ngược lại.(dạng bậc nhất) thế vào A=>x,y: Nhưng do A(bậc 2. Tổng quát bậc chăn có thể vô nghiệm nếu bậc lẻ không cần giải nữa, kl luân A={1,2} luôn)

phamthidong 25/01/2017 lúc 05:52

lập luận đoạn cuối lủng củng quá

ngonhuminh 25/01/2017 lúc 06:26

cơ bản không sai. A=2-(x-y+1)^2>=0 mà a nguyên =>(x-y+1)^2=B phải bguyên =>B={0,1}=>A={2,1} do A bậc 2 với x=> phải giải hệ xem có x,y thủa mãn không =>kl đươc A=?

Minh Anh 27/09/2016 lúc 18:22

a) \(\frac{36\left(x-2\right)}{32-16x}=\frac{36\left(x-2\right)}{16\left(2-x\right)}=-\frac{36\left(2-x\right)}{16\left(2-x\right)}=-\frac{36}{16}=-\frac{9}{4}\)

b) \(\frac{3x^2-12x+12}{x^4-8x}=\frac{3\left(x^2-4x+4\right)}{x\left(x^3-8\right)}=\frac{3\left(x-2\right)^2}{x\left(x-2\right)\left(x^2+2x+4\right)}=\frac{3\left(x-2\right)}{x\left(x^2+2x+4\right)}=\frac{3x-6}{x^3+2x^2+4x}\)

c) \(\frac{7x^2+14x+7}{3x^2+3x}=\frac{7\left(x^2+2x+1\right)}{3x\left(x+1\right)}=\frac{7\left(x+1\right)^2}{3x\left(x+1\right)}=\frac{7\left(x+1\right)}{3x}=\frac{7x+7}{3x}\)

d) \(\frac{x^4-5x^2+4}{x^4-10x^2+9}=\frac{x^4-x^2-4x^2+4}{x^4-x^2-9x^2+9}=\frac{x^2\left(x^2-1\right)-4\left(x^2-1\right)}{x^2\left(x^2-1\right)-9\left(x^2-1\right)}=\frac{\left(x^2-4\right)\left(x^2-1\right)}{\left(x^2-9\right)\left(x^2-1\right)}=\frac{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}\)

e) \(\cdot\frac{x^4+x^3+x+1}{x^4-x^3+2x^2-x+1}=\frac{x^3\left(x+1\right)+\left(x+1\right)}{x^4-x^3+x^2+x^2-x+1}=\frac{\left(x^3+1\right)\left(x+1\right)}{x^2\left(x^2-x+1\right)+\left(x^2-x+1\right)}=\frac{\left(x+1\right)^2\left(x^2-x+1\right)}{\left(x^2+1\right)\left(x^2-x+1\right)}=\frac{\left(x+1\right)^2}{x^2+1}=\frac{x^2+2x+1}{x^2+1}\)

Phan Thu Ngân 05/07/2015 lúc 08:54

đăt số bị trừ là x. số trừ là y. 

từ bài ra ta có : x - y = 3.58 (1)

với giữ kiện số trừ tăng 3 lần thì đc số mới tăng 7.2 so với ban đầu

 => 3y = y + 7.2 => y= 3.6 (*)

thay sao vào (1) ta được x = 7.18

Thân !!

Phạm Duy Tuấn 26/12/2014 lúc 18:11

\(A=\frac{3-4x}{x^2+1}=\frac{4x^2+4-4x^2-4x-1}{x^2+1}=4+\frac{-\left(4x^2+4x+1\right)}{x^2+1}=4+\frac{-\left(2x+1\right)^2}{x^2+1}\le4\)

Vậy \(A_{max}=4.\)

nguyen hong nhung 11/01/2017 lúc 11:06

dễ thế mà không biết làm @@@@@

Nguyễn Quang Tùng 10/01/2017 lúc 21:03

a) 1.2.3.4......49.50

=1.2....10....20....30....40....50

=1.2.3.4.....10.10.10.10.10.1.2.3.4.5

=1.2.3.4.5.....100000

vậy tích đó có 5 chữ số 0

ngonhuminh 08/01/2017 lúc 17:03

1)=2x^2+(x-1)^2+1

Tổng 2 số không  âm và 1 luôn dương

2)

Tồn tại A=> x khác +-1

A=(x+1)/(x-1)=1+2/(x-1)

x-1={-2,-1,1,2}

x={-1,0,2,3}

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: