Giúp tôi giải toán


Bye My Love 21/07 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

98=2.72

525=3.52.7

286=2.11.13

Harry Potter05 22/07 lúc 07:19
Báo cáo sai phạm

98 = 7x 2

525 = 52 x 3 x 7

286 = 11 x 13 x 2

Ngọc Anh Dũng 21/07 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

98 = 72 . 2

525 = 52 . 3 . 7

286 = 11 . 13 . 2

Edogawa Conan 07/07/2017 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(120=2.3.4.5\)là sai vì 4 không phải là số nguyên tố.

Ta sửa lại như sau: \(120=2^3.3.5\)

Ta có: \(306=2.3.51\)là sai vì 51 không phải là thừa số nguyên tố.

Ta sửa lại như sau: \(306=2.3^2.17\)

Ta có: \(567=9^2.7\)là sai vì 9 không phải là thừa số nguyên tố.

Ta sửa lại như sau: \(567=3^4.7\)
 

Thám tử TH Trần Nhật Quỳnh 07/07/2017 lúc 09:01
Báo cáo sai phạm

An làm không đúng vì chưa phân tích hết ra thừa số nguyên tố.

Chẳng hạn, 4, 51, 9 không phải là các số nguyên tố. Kết quả đúng phải là: 

120 =23 . 3 . 5;          306 = 2 . 32 . 17;                         567 = 34 . 7.

Triệu Lê Quốc Dạt 15/07/2017 lúc 09:11
Báo cáo sai phạm

sai

120=2^3.3.5

306=2.3^2.17

567=3^4.7

Huỳnh Ngọc Cẩm Tú 27/02/2015 lúc 09:25
Báo cáo sai phạm

hình như là 2589

Đinh Khánh Huyền 04/02/2017 lúc 14:33
Báo cáo sai phạm

2589 minh nghi nhu vay

Đoàn Thị Diệp Ngàn 07/02/2017 lúc 17:11
Báo cáo sai phạm

Bạn Nobi Nobita ơi co chữ số 0 nghĩa là tích bằng 0 rồi

Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 20/05/2015 lúc 22:51
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta có: 

 a = p1. p2n \(\Rightarrow\) a3 = p13m . p23n.

Số ước của a3 là (3m + 1).(3n + 1) = 40 (ước)

\(\Rightarrow\) m = 1 ; n = 3 hoặc m = 3 ; n = 1

Số a2 = p12m . p22n có số ước là [(2m + 1) . (2n + 1)] (ước)

-Với m = 1 ; n = 3 thì a2 có (2.1 + 1) . (2.3 + 1) = 3 . 7 = 21 (ước)

-Với m = 3 ; n = 1 thì a2 có (2.3 + 1) . (2.1 + 1) = 7 . 3 = 21 (ước)

                                                   Vậy a2 có 21 ước số.

bao quynh Cao 25/12/2014 lúc 09:58
Báo cáo sai phạm

Vì (3+1).(1+1)=4.2=8

=>23.3=24

HARUNE AIRA 14/11/2016 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

24 nhé

NhOk VuI TiNh 01/02/2015 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

n=2189

mà 2189 phân tích ra thừa số nguyên tố là:2^1.3^7(nên x=1;y=7 và 1+7=8)

số ước của 2189 là:(2+1).(3+7)=30(ước)

Lê Trần Bảo Trâm 14/02/2016 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

ai biết trả lời chi tiết hơn ko ? rồi tôi cho nhé ?

tran viet hung 03/11/2016 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

hình như bạn nhok vui tính sai ở chỗ (2+1)(3+7)= 30 uoc

vì muốn tìm ước thì phải lấy số  mũ +1 roi nhan voi nhau

Ngọc Mai 19/03/2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

\(5880=2^3\times3\times5\times7^2\)

Tk mk mk tk lại  ! ^^ 

Nguyễn Hữu Phước 19/03/2017 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

5880=23x3x5x72

k mình nha bạn

park_shin_hye 10/04/2017 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

\(5880=2^3.3.5.7^2\)

nguyendomaingoc 12/11/2015 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

cac ban oi minh hoc bai nay roi phai la 576 do cac ban a

 

Ngo Khanh Vy 29/03/2016 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

So tu nhien nho nhat co 21 uoc nguyen duong la 576 do ban 

Shinichikudo 19/03/2017 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

ra 576 ai nhin thay ma ko k ca nha se chet

Bùi Trà My 21/12/2015 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

48 nha

tick cho mik với

hoàng mai anh 18/12/2014 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

cảm ơn cậu nhiều nhiều.^_^

Kiều Minh Hiếu 14/03/2017 lúc 08:20
Báo cáo sai phạm

48nhe

Trần Thùy Dung 27/05/2015 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

12=3.2.2

3 số nguyên tố nhỏ nhất là 2;3;5

Vậy số cần tìm là 23−1.32−1.52−1=4.3.5=60

Trần Thùy Dung 27/05/2015 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

12=3.2.2

3 số nguyên tố nhỏ nhất là 2;3;5

Vậy số cần tìm là 2^3−1.3^2−1.5^2−1=4.3.5=60

nguyentuantai 27/05/2015 lúc 08:19
Báo cáo sai phạm

1;2;3;4;5;6; 10;12;15;20;30;60

Trương Anh Tú 17/11/2014 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Ta có:Ư(180)={1;2;3;4;5;6;9;10;12;15;18;20;30;36;45;60;90;180}

Ta thấy P thuộc Ư(180) mà P là các số không nguyên tố 

=>P={4;6;9;10;12;15;18;20;30;36;45;60;90;180}

 

 

Shizadon 09/01/2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

14 là đúng rồi!
Đỗ Quang Huy cậu làm sai thì có!

Đỗ Quang Huy 27/12/2016 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Trương Anh Tú làm sai rùi các số không nguyên tố bao gồm 0;1và hợp số mới đúng

ĐÁP án là 15 ước

k cho mình nha

Đinh Tuấn Việt 04/07/2015 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

a) Ta có 39=13.3.

Số các ước của n sẽ có \(\left(a_1+1\right).\left(a_2+1\right)=13.3\)

\(\Rightarrow\)a1 = 12 và 22 = 2

Vậy n=m12.n2=(m6.n)2=a2 với a=m6.n  (đpcm)

b) Tích các ước là: P P=m.m2.m3.....m12.m.n.m2.n.m3.n.....m12.n.m.n2.m2.n2.m3.n2.....m12.n2.n2.n

Vì 1+2+3+...+12 = 78 nên P=m78.3.n12+24+2+1=m234.n39=m6.39.n39=(m6.n)39=a39

Trần Thị Loan Quản lý 04/07/2015 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

a) Phân tích n ra thừa số nguyên tố: n = ax. by. cz.dt... (x; y ; z; t ,.. > 0 )

=> Số ước của n là: (x+1).(y +1).(z+1).(t+1) ... = 39 là số lẻ

=> các thừa số x + 1; y + 1; z + 1; ... đều lẻ 

=> x; y; z; t ; ... đều chẵn

=> n viết được dưới dạng lũy thừa có số mũ chẵn 

=> n là số chính phương  hay có số a để n = a2

Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 01/06/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là A. (A là hợp số có 12 ước)

Đặt A = ax.by = cm.dn.e(a, b, c, d, e \(\notin\) {0; 1} vì khi đó A sẽ không phải là hợp số)

Mà 12 = 1.12 = 2.6 = 3.4 = 2.2.3

=> Số ước của A có dạng (x + 1).(y + 1) = 1.12 = 2.6 = 3.4 hoặc (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3

Xét từng trường hợp:

TH1: Với (x + 1).(y + 1) = 1.12 suy ra x = 0 và y = 11 => A = a0.b11 = 1.b11 = b11

.Để A nhỏ nhất thì b = 2 , lúc đó A = 211 = 2048

TH2: Với (x + 1).(y + 1) = 2.6 suy ra x = 1 và y = 5 => A = a1.b5 = a.b5. Để A nhỏ nhất thì b = 2 và a = 3, lúc đó A = 31.25 = 96

TH3: Với (x + 1).(y + 1) = 3.4 suy ra x = 2 và y = 3 => A = a2.b3. Để A nhỏ nhất thì a = 3 và b = 2

, lúc đó A = 32.2= 72

TH4 : Với (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3 suy ra m = 1; n = 1 và p = 2 => A = c2.d2.e3..Để A nhỏ nhất thì c = 2 ; a = 3 và b = 5 => A = 22.3.5 = 60

  Trong các trường hợp trên, ta chọn A nhỏ nhất. Vậy A = 60 

trần như Hiệp sĩ 01/06/2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

12 = 3*2*2

3 số nguyên tố nhỏ nhất là 2;3;5

Vậy số cần tìm là 23 - 1  * 32 - 1 *52 - 1=4*3*5=60

* là dấu nhân nhé

trieu dang Hiệp sĩ 01/06/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

Cần tìm số nhỏ nhất nên số đó cần có ước là 6 số tự nhiên nhỏ nhất, 6 ước số còn lại lần lượt là thương của số cần tìm chia cho từng số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bài toán trở về cần tìm số nhỏ nhất chia hết cho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vì 2.3=6 nên số nào chia hết cho 2 và 3 cũng chia hết cho 6, 4=2.2 nên số nào chia hết cho 4.3 cũng chia hết cho 6 và 2. Số cần tìm là 1.3.4.5 = 60

Phạm Ngọc Thạch 04/07/2015 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Số có nhiều ước nhất là số phân tích dưới dạng lũy thừa của các số nguyên tố sao cho số nguyên tố là bé nhất.

Ta có: 25=32

Vậy số này có 6 ước.

24 x 3 = 48

Vậy số này có 10 ước.

Vậy số 48 là số cần tìm

 

    

Bùi Hoàng Linh Chi 14/02/2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

48 đấy bạn ạ....mình được học bài này rồi

Nguyễn Hà Linh 02/08/2016 lúc 09:03
Báo cáo sai phạm

số cần tìm là 48 nhé

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: