Giúp tôi giải toán và làm văn


o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV 11/03/2018 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

A= bc(a+d)(b-c) +ac(b+d)(c-a) + ab(c+d)(a-b) 
A= bc(ab+ bd -ac -dc ) + ac(bc+cd -ab-ad )+ab(ac+ad-bc-bd) 
A=(ab²c + b²cd -abc² -bdc² ) + (abc² + adc² -a²bc -a²cd ) + (a²bc + a²bd - ab²c -ab²d) 
A= (ab²c + cb²d -ab²c-ab²d) + (c²ab -abc² -bdc² +adc² ) + ( a²bd +a²bc -a²bc -a²cd) 
A= a²(bd-cd) + b²(cd-ad) + c²(ad-bd) 
A=a²d(b-c) + b²d(c-a) + c²d(a-b) 
A=d(a²b-a²c + b²c-b²a +c²a-c²b) 
A=d[b(a²-c²) + c(b²-a²) + a(c² - b²)] 

Đọc tiếp...
Cold Guy 17/03 lúc 06:01
Báo cáo sai phạm

gimf mk nha

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 27/01/2018 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

      \(x^{12}+x^6+1\)

\(=\left(x^{12}+2x^6+1\right)-x^6\)

\(=\left(x^6+1\right)^2-x^6\)

\(=\left(x^6-x^3+1\right)\left(x^6+x^3+1\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 27/01/2018 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

x^12 + x^6 + 1

= ( x^12 - x^3 ) + ( x^6 + x^3 + 1 )

= x^3 . ( x^9 - 1 ) + ( x^6 + x^3 + 1 )

= x^3 . ( x^3-1) . ( x^6 + x^3 + 1 ) + ( x^6 + x^3 + 1 )

= ( x^6 + x^3 + 1 ) . ( x^6 - x^3 + 1 )

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Minh Hiền 30/08/2015 lúc 11:23
Báo cáo sai phạm

= (x+2)(x+5)(x+3)(x+4)-24

= (x2+7x+10)(x2+7x+12)-24

đặt y=x2+7x+10

ta có biểu thức:

y.(y+2)-24

= y2+2y-24

= y2+6y-4y-24

= y(y+6)-4(y+6)

= (y+6)(y-4)

= (x2+7x+10+6)(x2+7x+10-4)

= (x2+7x+16)(x2+7x+6)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 30/08/2015 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

(x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) - 24

= (x2 + 3x + 2x + 6)(x2 + 5x + 4x + 20) - 24

= (x2 + 5x + 6)(x2 + 9x + 20) - 24

= x4 + 9x3 + 20x2 + 5x3 + 45x2 + 100x + 6x2 + 54x + 120 - 24

= x4 + 14x3 + 71x2 + 100x + 96

Đọc tiếp...
Thủ thuật Samsung smart TV 26/01/2018 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

(x + 6)(x + 7) + (x + 4)(x + 7) + (x + 4)(x + 5)

= (x + 7)(x + 6 + x + 4) + (x + 4)(x + 5)

= (x + 7)(2x + 10) + (x + 4)(x + 5)

= 2(x + 7)(x + 5) + (x + 4)(x + 5)

= 2(x + 5)(x + 7 + x + 4)

= 2(x + 5)(2x + 11)

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 26/01/2018 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

(x+6).(x+7)+(x+4).(x+7)+(x+4).(x+5)

= x^2+13x+42+x^2+11x+28+x^2+9x+20

= 3x^2+33x+90

= 3.(x^2+11x+30)

=3.[(x^2+5x)+(6x+30)]

= 3.(x+5).(x+6)

Tk mk nha

Đọc tiếp...
nguyễn đức mạnh 26/01/2018 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

ta có 

[(x+6)(x+7)+(4+x)(x+7)]+(x+4)(x+5)

=[(x+7)(x+6+x+4)]+(x+4)(X+5)

=(x+7)(2x+10)+(x+4)(x+5)

=(x+7)2(x+5)+(x+4)(x+5)

=(x+5)(2x+14+x+4)

=(x+5)(3x+18)

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 26/01/2018 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

Có : x^2 - x - 2 

= ( x^2 - 2x ) + ( x - 2 )

= x . ( x - 2 ) + ( x - 2 )

= ( x - 2 ) . ( x + 1 )

Tk mk nha

Đọc tiếp...
oppa sky atmn 26/01/2018 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm
Thắng Nguyễn CTV 19/07/2017 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

\(x^2+2xy+y^2-x-y-12\)

\(=\left(x^2+2xy+y^2\right)-\left(x+y\right)-12\)

\(=\left(x+y\right)^2-\left(x+y\right)-12\)

Đặt \(t=x+y\) thì ta có: 

\(t^2-t-12=t^2-4t+3t-12\)

\(=t\left(t-4\right)+3\left(t-4\right)=\left(t+3\right)\left(t-4\right)\)

\(=\left(x+y+3\right)\left(x+y-4\right)\)

mình ko biết ai ra đề đặt ẩn nhưng bài này cần j đặt ẩn đâu nhỉ :v nhìn cái ra ngay mà :V

Đọc tiếp...
luyen hong dung 22/02/2018 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

số nguyên tố chỉ có ước là 1 và chính nó 

để tích đó là số nguyên tố thì n-2=1

                                               n=1

                                               n+2=1

n-2=1 => n=3 thử lại ta thấy biểu thức (n-2)n(n+2)(1)=15 là hợp số nên loại 

Tương tự thì ta thấy n+2=1 thỏa mãn để biểu thức (1) là số nguyên tố

Vậy n = 3 thỏa mãn 

Còn trường hợp nũa là (n-2)=-1 (n+2)=-1 n=-1 

cái đó bạn tự giải nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Thư 27/02/2015 lúc 14:23
Báo cáo sai phạm

4x4+4x3+5x2+2x+1

=(4x4+4x3+x2) + (2x2+1) +1

= x2(2x+1)+ 2x(2x+1) +1

= (x(2x+1)+1)2

=(2x2+x+1)2

 
Đọc tiếp...
Nhung Phan 19/11/2015 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

câu trả lời này sai rồi

Đọc tiếp...
Hong Giang 29/11/2017 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

kq phải là (2x+1)^2.(x^2+1)

Đọc tiếp...
Hoàng Tử Lớp Học 09/10/2016 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

a) = n^3 + n^2 + 2n^2 + 2n = n^2 ( n+1) + 2n (n+1) = (n+1)(n^2 + 2n) = n(n+1)(n+2)  là tích ba số nguyên liên tiếp nên  n3+3n2+2n chia hết cho 2 và 3 =>  n3+3n2+2n chia hết cho BCNN(2;3) hay  n3+3n2+2n chia hết cho 6 => đpcm

b)= (n^2 + n)(n^2+n-2) = (n+1)n(n-1)(n+2)  là tích 4 SN liên tiếp nên chia hết cho 3 và 8 =>  ( n2 + n-1 )2 - 1 chia hết cho BCNN(3;8) hay ( n2 + n-1 )2 - 1 chia hết cho 24 => đpcm

Đọc tiếp...
Freya 15/10/2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

a)x4+2x3+x2=x2(x2+2x+1)=x2.(x+1)2

b)x2+5x-6 =x2-x+6x-6 =x.(x-1)+6.(x-1) =(x-1).(x+6)

Đọc tiếp...
trieu dang 29/07/2015 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

4x4-32x2+1

=4x4+12x3+2x2-12x3-36x2-6x+2x2+6x+1

=2x2.(2x2+6x+1)-6x.(2x2+6x+1)+(2x2+6x+1)

=(2x2+6x+1)(2x2- 6x+1)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 29/07/2015 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

= 4x - 4x+ 1 - 28x2 = [(2x2)2 - 2.2x2 .1 + 12 ] - 28x2 = (2x2 - 1)2 - (\(\sqrt{28}\).x)2

= (2x2 - 1 - \(\sqrt{28}\)x) .(2x2  -1 + \(\sqrt{28}\)x)  = (2x2 - 2\(\sqrt{7}\)x - 1). (2x2 + 2\(\sqrt{7}\)x -1) 

Đọc tiếp...
ĐỖ TUẤN HƯNG 19/11/2017 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

Phân tích thành nhân tử:

8+12x+6x^2+x^3=

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: