Giúp tôi giải toán


Nguyễn Xuân Đình Lực 19 giờ trước (16:24)
Báo cáo sai phạm

2x2+4xy+2y2-8z2

Trần Anh 19 giờ trước (16:22)
Báo cáo sai phạm

\(x^2-axy-bxy+aby^2=\left(x^2-bxy\right)-\left(axy-aby^2\right)=x.\left(x-by\right)-ay.\left(x-by\right)\)

\(=\left(x-by\right).\left(x-ay\right)\)

quynh anh Tran Hôm qua lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

đoàn thị yến nhi , bạn có thher trình bày phàn bài làm được ko ??

đoàn thị yến nhi Hôm qua lúc 22:38
Báo cáo sai phạm

x lớn hơn hoặc bằng 2

Lương Ngọc Văn 19 giờ trước (16:38)
Báo cáo sai phạm

mình trả lời câu a,b đã mình đang bận

a, a^2-b^2-4a+4b

=(a-b)(a+b)-4(a-b)

=(a-b)(a+b-4)

b, x^3-3x^2-3x+1

=x^3 +x^2-4x^2-4x+x+1

=x(x+1)-4x(x+1)+(x+1)

=(x+1)(x-4x+1)

Nguyễn Thị Yến Vy 21/07 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

a2-b2-4a+4b

=(a-b)(a+b)-4(a-b)

=(a-b)(a+b-4)

b,

x3-3x2-3x+1

=(x+1)(x2-x+1)-3x(x+1)

=(x+1)(x2-4x+1)

c,sai đề

nguyễn thị hà mi 21/07 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

lethithanhhang bn đổi dấu sai rùi

nguyễn thị hà mi 21/07 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

\(=x^2.\left(x-1\right)-16.\left(x-1\right)\)

\(=\left(x-1\right).\left(x^2-16\right)\)

\(=\left(x-1\right).\left(x-4\right).\left(x+4\right)\)

lethithanhhang 21/07 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

x2(x-1)+16(1-x)

=x2(x-1)+16(x-1)

=(x-1)(1x+16)

Phạm Hoàng Nghĩa Hôm qua lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

Đối với dạng bài này thì thường ta sẽ phải tách hạng tử hoặc cũng có thể dùng hệ số bất định:

Mik chỉ giải phương p tách cho dễ hiểu ,còn phương p kia bạn tự tìm hiểu nhé

 Ta có: x^4 - 8x + 63

= (x^2)^2 -(16x^2 + 16x^2)+(64-1) -8x

=(x^2)^2  +16x^2+64 -16x^2-8x-1

=((x^2)^2 + 2.8.x^2+ 8^2) - ((4x)^2 + 2. 4x.1+1)

= (x^2+8)^2 - (4x+1)^2

= (x^2+8-4x-1)(x^2+8+4x+1)

=(x^2-4x+7)(x^2+4x+9)

Phương pháp kia thì mạnh hơn nhưng hơi khó hiểu

Mạnh Châu 21/07 lúc 08:10
Báo cáo sai phạm

Mai Thanh Xuân 

\(x^4-8x+63\)

\(\Leftrightarrow x^4-9x-x+63\)

\(\Leftrightarrow\left(x^4-9x\right)-\left(x+63\right)\)

\(\Leftrightarrow9x\left(x^3+63\right)\)

Mình năm nay lớp 7 nên biết vài bước thôi ,,,, Mong bạn thông cảm 

Mạnh's Châu's 21/07 lúc 07:13
Báo cáo sai phạm

Phân tích đa thức thành nhân tử 5x2+14x−3

Theo đề bài ta có:

\(5x^2+14x-3\)

\(\Leftrightarrow5x^2+15x-x-3\)

\(\Leftrightarrow\left(5x^2+15x\right)-\left(x-3\right)\)

\(\Leftrightarrow5x\left(x-3\right)-\left(x+3\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(3x\right)\left(5x-1\right)\)

Nguyễn Quang Trung CTV 21/07 lúc 06:34
Báo cáo sai phạm

Ta có : 5x2 + 14x - 3

= 5x2 + 15x - x - 3

= (5x2 + 15x) - (x + 3)

= 5x(x + 3) - (x + 3)

= (x + 3)(5x - 1)

Lương Ngọc Văn 18 giờ trước (16:44)
Báo cáo sai phạm

5x^2+14x-3

=5x^2+15x-x-3

=5x(x+3)-(x+3)

=(x+3)(5x-1)

Kurosaki Akatsu 20/07 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Có :

x3 + y3 + z3 = 3xyz 

x3 + y3 + z3 - 3xyz = 0

(x + y)3 - 3.xy.(x + y) + z3 - 3xyz = 0

(x + y)3 + z3 - 3xy.(x + y + z) = 0

(x + y + z).[(x + y)2 - (x + y).z) + z2] - 3xy(x + y + z) = 0

(x + y + z).[x2 + 2xy + y2 - zx - yz + z2] - 3xy(x + y + z) = 0

(x + y + z).[x2 + y2 + z2 - xy - yz - zx] = 0

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+y+z=0\\x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx=0\end{cases}}\)

Với \(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2zx=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-2xy+y^2\right)+\left(y^2-2yz+z^2\right)+\left(z^2-2zx+x^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-y=0\\y-z=0\\z-x=0\end{cases}}\Leftrightarrow x=y=z\)

Thắng Nguyễn CTV 19/07 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

\(3\left(x^4+x^2+1\right)-\left(x^2+x+1\right)^2\)

\(=3\left(x^4+2x^2+1-x^2\right)-\left(x^2+x+1\right)^2\)

\(=3\left(\left(x^2+1\right)^2-x^2\right)-\left(x^2+x+1\right)^2\)

\(=3\left(x^2-x+1\right)\left(x^2+x+1\right)-\left(x^2+x+1\right)^2\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left(3\left(x^2-x+1\right)-\left(x^2+x+1\right)\right)\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left(3x^2-3x+3-x^2-x-1\right)\)

\(=\left(x^2+x+1\right)\left(2x^2-4x+2\right)\)

\(=2\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-2x+1\right)\)

\(=2\left(x^2+x+1\right)\left(x-1\right)^2\)

Thắng Nguyễn CTV 19/07 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

\(x^2+2xy+y^2-x-y-12\)

\(=\left(x^2+2xy+y^2\right)-\left(x+y\right)-12\)

\(=\left(x+y\right)^2-\left(x+y\right)-12\)

Đặt \(t=x+y\) thì ta có: 

\(t^2-t-12=t^2-4t+3t-12\)

\(=t\left(t-4\right)+3\left(t-4\right)=\left(t+3\right)\left(t-4\right)\)

\(=\left(x+y+3\right)\left(x+y-4\right)\)

mình ko biết ai ra đề đặt ẩn nhưng bài này cần j đặt ẩn đâu nhỉ :v nhìn cái ra ngay mà :V

Nguyễn Mai Anh 18/07 lúc 23:02
Báo cáo sai phạm

a) \(a^6-b^6=\left(a^2\right)^3-\left(b^2\right)^3=\left(a^2-b^2\right)\left(a^4+a^2b^2+b^{\text{4}}\right)\)

                                                          \(=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\left(a^{\text{4}}+a^2b^2+b^{\text{4}}\right)\)

c) \(\left(x^2+x\right)^2+2\left(x^2+x\right)+1=\left(x^2+x+1\right)^2\)

e) \(\left(x^2-10x+25\right)-4y^2=\left(x-5\right)^2-\left(2y\right)^2\)

                                                       \(=\left(x-5-2y\right)\left(x-5+2y\right)\)

g) \(x^6+27=\left(x^2\right)^3+3^3=\left(x^2+3\right)\left(x^4-3x^2+9\right)\)

Còn lại tớ làm sau nhé, bây h muộn rùi

Nguyễn Hoàng Vinh Sang 18/07 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

Bổ sung nha :

(x - y)2 - (2m - n)2

= (x - y -2m - n) . (x - y + 2m - n) .

Chúc bạn học tốt !

Nguyễn Hoàng Vinh Sang 18/07 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

x2 - 2xy + y2 - 4m2 + 4mn - n2

= (x2 - 2xy + y2) - (4m2 + 4mn - n2)

= x2 - 2xy + y2 - 4m2 - 4mn + n2

= (x - y)2 - (2m - n)2.

Chúc bạn học tốt !

Vũ Phương Đông 18/07 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

x2-2xy+y2-4m2+4mn-n2 mới đúng tui giải cho

<=> (x-y)2-(4m-n)2< Áp dụng hằng đẳng thức số 2 >

<=> (x-y-4m-2).(x-y+4m-2) < HĐT số 3 >

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: