Giúp tôi giải toán


alibaba nguyễn 23/05 lúc 09:53

Ta có:

\(A=\frac{\frac{1}{2001}+\frac{1}{2002}+...+\frac{1}{4000}}{\frac{1}{1.2}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{3999.4000}}\)

\(=\frac{\frac{1}{2001}+\frac{1}{2002}+...+\frac{1}{4000}}{\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{3999}-\frac{1}{4000}}\)

\(=\frac{\frac{1}{2001}+\frac{1}{2002}+...+\frac{1}{4000}}{\left(1+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{3999}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{4000}\right)}\)

\(=\frac{\frac{1}{2001}+\frac{1}{2002}+...+\frac{1}{4000}}{\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{3999}+\frac{1}{4000}\right)-2.\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{4000}\right)}\)

\(=\frac{\frac{1}{2001}+\frac{1}{2002}+...+\frac{1}{4000}}{\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{3999}+\frac{1}{4000}\right)-\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{2000}\right)}\)

\(=\frac{\frac{1}{2001}+\frac{1}{2002}+...+\frac{1}{4000}}{\frac{1}{2001}+\frac{1}{2002}+...+\frac{1}{4000}}=1\)

Ta lại có: 

\(B=\frac{\left(17+1\right)\left(\frac{17}{2}+1\right)...\left(\frac{17}{19}+1\right)}{\left(1+\frac{19}{17}\right)\left(1+\frac{19}{16}\right)...\left(1+19\right)}\)

\(=\frac{\frac{18}{1}.\frac{19}{2}.\frac{20}{3}...\frac{36}{19}}{\frac{36}{17}.\frac{35}{16}.\frac{34}{15}...\frac{20}{1}}\)

\(=\frac{1.2.3...36}{1.2.3...36}=1\)

Từ đây ta suy ra được

\(A-B=1-1=0\)

Hoàng Thanh Ngân 23/05 lúc 11:41

xin lỗi, mk mới học lớp 5 nên ko giúp đc gì, mong cậu thông cảm, chúc cậu học giỏi nha

Bùi Duy Vương 23/05 lúc 11:21

BAN  CO THE TINH RO BIEU THUC B KO?

Trương Hoàng My 24/05 lúc 08:38

(1+7/9).(1+7/20).(1+7/33).(1+7/48)......(1+7/180)

=16/9.27/20.40/33.55/48........187/180

=2.8/1.9 . 3.9/2.10 . 4.10/3.11 . 5.11/4.12 ........ 11.17/18.10

=(2.3.4.5.......11).(8.9.10......17)/(1.2.3.4.....18).(9.10.11.12......18)

=11.8/1.18=88/18=44/9

tth 24/05 lúc 07:16

Ta có: (1 + 7/9) x (1 + 7/20) x (1 + 7/33) x (1 + 7/48) x ...x (1 + 7/180) 

= (9/9 + 7/9) x (20/20 + 7/20) x (33/33 + 7/33) x (48/48 + 7/48) x ...x (180/180 + 7/180)

= 16/9 x 27/20 x 40/33 x 55/48 x ......x 187/180

tới đây tự làm tiếp nha! Bí rồi! Chỉ gợi ý phần đầu thôi! Các bạn khác có gì lấy phần đầu bài của mình sau đó làm tiếp nha!

Nguyễn Minh Huyền 24/05 lúc 08:48

Ta có : ( 1 + 7/9 ) x ( 1 + 7/20 ) x  ( 1 + 7/33 ) x ( 1 + 48 ) x ... x ( 1 + 7/180 )

= ( 9/9 + 7/9 ) x ( 20/20 + 7/20 ) x ( 33/333 + 7/33 ) x ( 48/48 + 7/48 ) x ... x ( 180/180 + 7/180 )

= ( 9/9 x 20/20 x 33/33 x 48 x ... x 180/180 ) + ( 7/9 x 7/20  x 7/333 x 7/48 x ... x 7/180 )

= Điền tiếp vào chỗ trống nha!Mình mới học lớp 4 thôi,bài toán này giống dạng toán violympic lớp 4 quá.

Đào Trọng Luân 23/05 lúc 18:36

\(N=\frac{1}{1.999}+\frac{1}{3.997}+...+\frac{1}{997.3}+\frac{1}{999.1}\)

\(1000N=1+\frac{1}{999}+\frac{1}{3}+\frac{1}{997}+...+\frac{1}{997}+\frac{1}{3}+1\)

\(1000N=2\left[1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{999}\right]\)

\(N=\frac{1}{50}\left[1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{999}\right]\)

\(\frac{M}{N}=\frac{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{999}}{\frac{1}{50}\left[1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{999}\right]}=\frac{1}{\frac{1}{50}}=50\)

sakura 23/05 lúc 17:41

hai phân số đó có thể là :

\(\frac{1}{3}:2=\frac{1}{6}\)

vậy hai phân số đó có thể là \(\frac{1}{6}\) và \(\frac{1}{6}\)

Võ Thị Thanh Trà 23/05 lúc 18:11

\(\frac{1}{6}\)\(\frac{1}{6}\)\(\frac{1}{3}\)

Do Not Ask Why 21/05/2017 lúc 18:37

Số nam là:

12 : (1 + 5) x 1 = 2 (hs)

Số nữ là:

12 - 2 = 10 (hs)

Số nam nhiều hơn số nữ

10 - 2 = 8 (hs)

Đáp số

Nguyen Thi Lan Huong 21/05/2017 lúc 17:10

Hiệu chiếm là : 5 - 1 = 4 ( phần )

Tổng số phần = nhau là : 1 + 5 = 6 ( phần )

Ít hơn là : 12 : 6 x 4 = 8 ( người )

     Đ/s : 8 người

Thám Tử Lừng Danh Kudo Shinichi 21/05/2017 lúc 17:25

Giải

Số nam là : 12 : ( 1 + 5 ) = 2 ( bạn )

Số nữ là : 2 x 5 = 10 ( bạn )

Số nam ít hơn nữ : 10 - 2 = 8 ( bạn )

                         Đáp số : 8 bạn

lê thị thu huyền 21/05/2017 lúc 10:52

a=b=6

Do Not Ask Why 21/05/2017 lúc 14:27

\(\frac{1}{3}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\)

Suy \(a\)và \(b=6\).Vì \(\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}\)

Vậy giá trị của a và b = 6 

Đáp số: 6 

Triệu Minh Anh 21/05/2017 lúc 11:02

Giả sử a\(\ge\)b thì \(\frac{1}{a}\le\frac{1}{b}\)\(\Rightarrow\)\(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\le2\cdot\frac{1}{b}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{3}\le2\cdot\frac{1}{b}\)\(\Rightarrow\frac{1}{6}\le\frac{1}{b}\)\(\Rightarrow b\le6\)(1)

Ta có: \(\frac{1}{3}>\frac{1}{b}\)\(\Rightarrow b>3\)(2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\)\(b\in\left\{4;5;6\right\}\)

Lập bảng:

 b 4 5 6
 a12 L 6

Vậy a=12 thì b=4 hoặc a=6 thì b=6

Xứ sở thần tiên-Thế giới của Jewelpet 13/03/2017 lúc 21:53

Ta có:\(\frac{a}{b-a}=8.\frac{a}{b}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{b-a}=\frac{8.a}{b}\)

hay\(\frac{a.b}{\left(b-a\right).b}=\frac{\left(b-a\right).8.a}{\left(b-a\right).b}\)

\(\Rightarrow a.b=\left(b-a\right).8.a\)

\(\Rightarrow a.b=8.a.b-8.a^2\)

\(\Rightarrow a.b\div a=\left(8.a.b-8.a^2\right)\div a\)

\(\Rightarrow b=8.b-8.a\)

\(\Rightarrow8.b-b=8.a\)

\(\Rightarrow7.b=8.a\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=7\\b=8\end{cases}}\)

Vậy\(\hept{\begin{cases}a=7\\b=8\end{cases}}\)

Bùi Quang Sang 13/03/2017 lúc 21:37

tớ cần rất gấp mai học mà

dohuutue Minh 13/03/2017 lúc 21:49

a/b=1/9

vũ thị thu thao 20/05/2017 lúc 10:24

có 14 số nhé

Conan thán tử 20/05/2017 lúc 19:34

có 14 pân số lớn hơn phân số 9/15 và có tử số bằng 9!

nguyễn hoài anh 20/05/2017 lúc 10:38

có 14 số nhé

Parkour Lee 20/05/2017 lúc 07:48

Để \(\frac{a}{b}\) lớn nhất thì tử phải lớn nhất mẫu phải nhỏ nhất 

=> \(\frac{a}{b}\) = \(\frac{20}{4}\) nha bạn

Phong Cách Của Tôi 20/05/2017 lúc 07:47

- Để tìm giá trị lớn nhất của 1 phân số gọi là phân số a/b, ta phải có số a là 1 số lớn nhất và số b là 1 số nhỏ nhất.

-Trong các giá trị đề bài cho về số a, ta thấy số 20 lớn nhất => Chọn a là số 20

- Trongg các giá trị đề bài cho về số b, ta thấy số 4 bé nhất => chọn b là số 4.

=> a/b = 20/4= 5

Nguyễn Trung Hiếu 20/05/2017 lúc 07:46

17/36

Ngo Tung Lam 20/05/2017 lúc 06:51

Ta có : 20162016/20172017 = 20162016:10001/20172017:10001 = 2016/2017

Nên hai phân số trên bằng nhau

sakura 20/05/2017 lúc 06:51

\(\frac{20162016}{20172017}=\frac{2016}{2017}\)

vì :

\(\frac{20162016}{20172017}=\frac{20162016:10001}{20172017:10001}=\frac{2016}{2017}\)

và giử nguyên phân số \(\frac{2016}{2017}\)

Thám tử trung học Kudo Shinichi 20/05/2017 lúc 07:00

\(\frac{20162016}{20172017}\)=\(\frac{2016}{2017}\)

Vì:

\(\frac{20162016}{20172017}\)=\(\frac{20162016:10001}{20172017:10001}\)=\(\frac{2016}{2017}\)

Và giữ nguyên phấn số \(\frac{2016}{2017}\)

Lê Mạnh Tiến Đạt 19/05/2017 lúc 18:24

Tổng mới hai phân số đó là :

\(\frac{5}{19}+\frac{1}{19}+\frac{2}{19}=\frac{8}{19}\)

ĐS : . . . 

Nguyễn Thị Liên 19/05/2017 lúc 19:02

là 8/19 đó .

Nguyễn Van Anh 19/05/2017 lúc 18:53

Tổng hai phân số là:

5/19 +1/19 +2/19 =8/19

Trần Trí Trung 19/05/2017 lúc 14:39

\(\frac{15.8+15.4}{12.3}=\frac{15.\left(8+4\right)}{12.3}=\frac{15.12}{12.3}=\frac{5}{1}=5\)

Thám Tử Lừng Danh Kudo Shinichi 19/05/2017 lúc 14:36

\(\frac{15.8+15.4}{12.3}=\frac{31.2}{12.3}=\frac{15.6}{6.15}=\frac{7.8}{3.075}=\frac{3.9}{1.5375}\)

Nguyễn Tiến Dũng 19/05/2017 lúc 14:34

\(\frac{15.8+15.4}{12.3}=\frac{15.\left(8+4\right)}{12.3}=\frac{5.12}{4.3}=\frac{5}{1}=5\)

Asuna Yuuki 19/05/2017 lúc 09:41

\(\frac{5^3.55.2^4.3^4.11}{2^5.3^3.33.55.5^2}\)

\(=\frac{5^3.5.11.2^4.3^4.11}{2^5.3^3.3.11.11.5.5^2}\)

\(=\frac{5^4.11^2.2^4.3^4}{2^5.3^4.11^2.5^3}\)

\(=\frac{\left(5^3.11^2.2^4.3^4\right).5}{\left(5^3.11^2.2^4.3^4\right).2}\)

\(=\frac{5}{2}\)

nguyễn trọng đức 19/05/2017 lúc 08:58
  • khử xong=\(\frac{5.3.11}{2.33}\)=\(\frac{5}{2}\)
Edogawa Conan 19/05/2017 lúc 08:40

\(\frac{5^3.55.2^4.3^4.11}{2^5.3^3.33.55.5^2}=\frac{5^3.5.11.2^4.3^4.11}{2^5.3^3.3.11.5.11.5^2}\)

\(=\frac{2^4.3^4.5^4.11^2}{2^5.3^4.5^3.11^2}=\frac{1.1.5.1}{2.1.1.1}=\frac{5}{2}\)

Nguyễn Thanh Hương 19/05/2017 lúc 08:08

\(\frac{1}{2}\) giờ = 30 phút = 1800 giây

neus ai thấy mk trả lời đúng thì ủng hộ nha

Lê Hồng Anh 19/05/2017 lúc 08:11

1/2 giờ = 1800 giây

Nguyễn Thanh Huyền 19/05/2017 lúc 08:08

\(\frac{1}{2}giờ\)\(\)= 30 phút = 1800 giây

Beo hứng 18/05/2017 lúc 12:09

\(\frac{x}{7}x\frac{4}{9}x5=\frac{3x4x5}{7x9}\)

\(\frac{x}{7}x\frac{4}{9}x5=\frac{20}{21}\)

\(\frac{x}{7}x\frac{4}{9}=\frac{20}{21}:5\)

\(\frac{x}{7}x\frac{4}{9}=\frac{4}{21}\)

\(\frac{x}{7}\)      \(=\frac{4}{21}:\frac{4}{9}\)

\(\frac{x}{7}\)       \(=\frac{9}{21}\) \(=\frac{3}{7}\) 

Vay x la 3

Lê Trần Ngọc Hân 18/05/2017 lúc 11:34

4/5 : 2/9 x 2/9 : 4/5
= 4/5 x 9/2 x 2/9 x 5/4
= ( 4/5 x 5/4 ) x ( 9/2 x 2/9 )
= 1x1
= 1

Lê Mạnh Tiến Đạt 18/05/2017 lúc 10:41

\(\frac{11}{30}-\frac{9}{25}\times\frac{15}{27}\)

\(=\frac{11}{30}-\frac{1}{5}\)

\(=\frac{1}{6}\)

Trần Nhật Quỳnh 18/05/2017 lúc 10:39

\(\frac{11}{30}\)\(\frac{9}{25}\)\(\frac{15}{27}\)

\(\frac{11}{30}\)\(\frac{1}{5}\)

\(\frac{1}{6}\)

Lê Hồng Anh 18/05/2017 lúc 11:01

11/30 - 9/25 x 15/27

= 11/30 - 1/5 

= 1/6

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: